Minoritatea germană 1998

 

04-05.01.1998, Oradea / Großwardein, Palota / Neupalota. Comemorarea deportării în U.R.S.S.

La invitaţia Forumului Central Oradea / Großwardein, au sosit aici reprezentanţi ai forumurilor şi ai deportaţilor din judeţele Caraş-Severin şi Timiş pentru a comemora împreună deportarea în U.R.S.S. şi victimele sale. La sediul Forumului din Oradea / Großwardein au ţinut alocuţiuni Johann Schwartz, preşedintele Forumului Central Bihor şi Erwin Josef Ţigla, referent cultural al F.D.G.B., Johann Nilgesz, preşedintele Asociaţiei Deportaţilor din judeţul Bihor (care a precizat că au fost deportaţi 546 de germani din 22 de aşezări, din care nu s-au mai întors 112). Au vorbit apoi foşti deportaţi. Din partea oaspeţilor au vorbit: Karl Ludwig Lupşiasca, preşedintele F.D.G.B.M., Karl Bereznyak şi Adolf Protocsil, preşedintele şi locţiitorul Asociaţiei Deportaţilor din judeţul Caraş-Severin şi Ignaz Bernhard Fischer, preşedintele Uniunii pe ţară a deportaţilor în Rusia.

În ziua următoare, comemorarea s-a repetat în comuna Palota. Cu prilejul ambelor manifestări s-au organizat expoziţii privind deportarea (scrisori, obiecte, tablouri de Anton Ferenschütz şi Franz Binder, cărţi despre deportare).

 

09.01.1998, Reşiţa / Reschitza. Sărbătorirea aniversării unui veac de la naşterea lui Alexander Tietz (1898-1978)

Alexander Tietz a fost profesor şi etnograf, a cules şi a publicat poveşti, legende din Banatul Montan, fiind considerat cel mai cunoscut reprezentant al spiritualităţii germane din acest spaţiu. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. La propunerea lui Erwin Josef Ţigla, anul 1998 a fost declarat Anul Tietz. Mormântul său a fost îngrijit şi aici a avut loc o ceremonie de aniversare a 100 de ani de la naştere. Asociaţia Germană de Cultură a multiplicat un tablou al lui Tietz, care a fost afişat în toate şcolile germane din ţinut. Pe sediul Forumului din Reşiţa / Reschitza s-a dezvelit o placă memorială. De asemenea, i-au fost dedicate şi alte manifestări.

 

01.1998, Sibiu / Hermannstadt. Constituirea Comunităţii de Lucru a Organizaţiilor de Tineret Germane / Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien

Forumurile Tineretului German din Transilvania, Banat, Bucovina, Satu Mare, au constituit o Comunitate care va fi reprezentată în conducerea F.D.G.R. A fost aleasă o conducere pe ţară care se întrunea prin rotaţie la sediul fiecărei asociaţii regionale.

 

05.02.1998, Bucureşti / Bukarest. Wolfgang Wittstock validat de Parlament

După plecarea deputatului F.D.G.R. ales în 1996, Werner Horst Brück, în diplomaţie, potrivit rezultatelor alegerilor, a fost propus în locul său Wolfgang Wittstock, care deţinuse mandatul şi în anii 1992-1996. Potrivit regulamentului Adunării Deputaţilor, noul său membru trebuia validat. W. Wittstock a preluat şi locul de vicepreşedinte al Comisiei pentru drepturile omului şi minorităţi, deţinut de Brück.

 

28.02.1998, Reşiţa / Reschitza. Propunere pentru atribuirea numelui Alexander Tietz Liceului Teoretic nr.4, Reşiţa / Reschitza

În cadrul adunării F.D.G.B.M., Werner Kremm a propus ca în cadrul „Anului Tietz", Liceul teoretic nr.4 Reşiţa / Reschitza să fie numit Liceul „Diaconovici-Tietz". S-a cerut conducerii şcolii să întreprindă demersurile necesare.

 

03.03.1998, Reşiţa / Reschitza. Adunarea anuală a F.D.G.B.M.

Participă reprezentanţii forumurilor locale din Banatul Montan. Preşedintele Karl Ludwig Lupşiasca relevă în raportul său că în 1990 s-au înscris în forum 9450 de germani. Dintre aceştia 1321 au emigrat, 608 au murit şi 320 s-au retras. Din scriptele F.D.G.B.M. au fost şterşi 4189 de membri care nu mai plăteau contribuţia. În 1997 şi-au achitat contribuţia, 1428 de membri. Statistic, în Reşiţa / Reschitza există 4909 germani, plus încă 508 din comune. F.D.G.B.M. a subzistat financiar datorită ajutoarelor şi donaţiilor venite prin Ambasada Germană din Bucureşti / Bukarest. Se discută despre problemele şcolare, despre situaţia din unele forumuri locale. Se subliniază necesitatea iniţiativelor proprii pentru atragerea de fonduri. Se evidenţiază activitatea Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor, a cercului femeilor. A fost reales ca preşedinte al F.D.G.B.M., Karl Ludwig Lupşiasca.

 

23.03.1998, Bucureşti / Bukarest. Prin ordin al ministrului Învăţământului a fost înfiinţat Centrul de Perfecţionare a corpului didactic de limbă germană

Ministrul Învăţământului, Andrei Marga, a semnat ordinul prin care se înfiinţa acest Centru, cerut şi pregătit de mult timp de F.D.G.R. Centrul îşi are sediul în Casa Schuller de la Mediaş / Mediasch. Perfecţionarea are în vedere limba germană ca limba străină, dar şi ca limbă de predare. Se va colabora cu universităţi şi instituţii din Germania şi din alte ţări. Centrul va fi finanţat de minister, din fondurile statului german, dar şi din mijloace proprii.

 

28.03.1998, Reşiţa / Reschitza. Vernisajul expoziţiei care încheie a IV-a ediţie a concursului „Copiii desenează ţinutul natal"

La această ediţie au fost trimise pentru 450 de lucrări de către 103 elevi de la şcoli germane din ţară, din Germania şi din Austria. Lucrările au fost expuse în sala de la Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa / Reschitza. La vernisaj au fost prezenţi Karl Ludwig Lupşiasca, preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor, critic de artă Ada Cruceanu, un reprezentant al Inspectoratului şcolar ş.a. Juriul, prezidat de Hans Stendl, decanul Facultăţii de Arte Decorative din Bucureşti / Bukarest, a conferit marele premiu lui Christian Binder din Braşov / Kronstadt. În acest cadru au fost anunţate şi înmânate premiile concursului. A urmat un program cultural prezentat de copiii din Jimbolia / Hatzfeld, Liceul nr.4 Reşiţa / Reschitza, corul Asociaţiei Germane de Cultură. În mai, expoziţia a fost itinerată la Braşov / Kronstadt, unde a fost conferit premiul I câştigat de un elev din oraş (vernisaj în 7.05) şi la Feldbach (Austria) unde, de asemenea, au fost înmânate premiile câştigate de elevii de aici (vernisaj în 27.05 însoţit de concertul trioului „Banatul Montan" din Reşiţa".

 

25.04.1998, Sibiu / Hermannstadt. Seară săsească organizată de Forumul Tineretului

Sala Forumului din Sibiu / Hermannstadt a fost neîncăpătoare pentru spectatorii din Sibiu / Hermannstadt şi din împrejurimi. Spectacolul a fost deschis de concertul fanfarei Ţara Bârsei, dirijat de Ernst Fleps. A urmat trupa de dansuri a Forumului de Tineret Braşov / Kronstadt şi apoi o seară săsească oferită de Forumul Tineretului din Sibiu / Hermannstadt. Trupa de teatru a prezentat piesa Der did Man, o prelucrare de Walther Seidner, după Hans Sachs. În partea a doua au fost interpretate cântece şi dansuri populare săseşti.

 

01.05-02.05.1998, Reşiţa / Reschitza. A VIII-a ediţie a Zilelor literaturii germane la Reşiţa / Reschitza

Ediţia a început cu comemorarea a 20 de ani de la moarte şi 100 de ani de la naşterea scriitorului şi etnografului Alexander Tietz, cel mai renumit creator german din Banatul Montan în a doua jumătate a secolului XX. Simpozionul începe cu vizionarea unui interviu luat în 1975 lui Alexander Tietz de Televiziunea Română. Au urmat apoi comunicări ştiinţifice despre opera lui Tietz, prezentate de: prof. univ. Horst Schuller-Anger (Braşov / Kronstadt), Joachim Wittstock (Sibiu / Hermannstadt), Hans Liebhardt (Bucureşti / Bukarest), Laura Căpăţână (Braşov / Kronstadt), Karina Markay (Reşiţa / Reschitza). După-masă a avut loc o întâlnire cu scriitorii: Dana Bălănescu (Reşiţa / Reschitza), Friedrich Engelbert (Germania), Edith Guip-Cobilanschi (Timişoara / Temeswar), Hans Liebhardt (Bucureşti / Bukarest), Joachim Wittstock (Sibiu / Hermannstadt).

 

01-03.05.1998. Prejmer / Tartlau (judeţul Braşov). Prima ediţie a Zilei tineretului evanghelic

Reuniunea s-a desfăşurat sub motto-ul „Vreau să trăiesc. Visul unei noi generaţii" şi a fost organizată de asociaţia Munca tineretului în Biserica Evanghelică C.A din România. S-au purtat discuţii pe această temă şi s-au organizat workshop-uri pe teme ca: prietenie-dragoste, imagini din Israel, sport etc.

 

05-07.05.1998, Sibiu / Hermannstadt. A III-a Întâlnire a sibienilor din Piaţa Huet

Manifestarea este organizată de Forumul Sibiu / Hermannstadt şi Comunitatea germanilor sibieni din Germania. În prima zi, după-masa a avut loc parada portului popular, din Piaţa Huet la Casa Sindicatelor. Aici, elevii şcolilor germane din oraş prezintă un spectacol. A II-a zi au fost organizate expoziţii de cărţi, fotografii, grafică, lucru de mână în sala Forumului. Urmează o întâlnire a echipelor de teatru din şcolile primare şi jocuri sportive. Ultima zi, duminică, începe cu serviciul divin, urmat de concertul fanfarei „Ţara Bârsei" şi un concert la orga bisericii evanghelice.

 

7.05.1998, Mediaş / Mediasch. Inaugurarea Centrului de Perfecţionare a Corpului Didactic

Ministrul Învăţământului, prof. univ. dr. Andrei Mraga a inaugurat în Casa Schuller, Centrul de Perfecţionare a Corpului Didactic de limbă germană. În cadrul festivităţii, prof. Martin Bottesch, preşedintele Comisiei de învăţământ a Forumului Transilvania şi consilierul de specialitate din Germania, Alfred Wiecken, au vorbit despre problemele perfecţionării copului didactic care predă în limba germană. Prof. Paul Philippi, preşedintele F.D.G.R., a mulţumit ministrului pentru sprijinul dat acestui proiect.

 

22-24.05.1998, Braşov / Kronstadt. Aniversarea a 500 de ani de la naşterea lui Johannes Honterus (1498-1549)

Festivităţile au fost organizate de Comunitatea Honterus din Braşov / Kronstadt, Forumul Braşov / Kronstadt şi Academia Evanghelică Transilvania. Manifestările organizate au încercat să surprindă faţetele multiple ale vieţii şi activităţii învăţatului care a introdus Reforma lui Martin Luther în Transilvania, a fost tipograf şi om de şcoală, teolog şi geograf. Festivităţile au cuprins servicii divine în Biserica Neagră, cu participarea episcopului Bisericii Evanghelice C. A. din România, Christoph Klein, concerte de orgă şi ale corului Bach Braşov / Kronstadt, în Biserica Neagră. A fost prezentată şi o compoziţie a lui Honterus şi o alta pentru orgă, compusă de Hans Peter Türk în onoarea umanistului sărbătorit. Toate cele 3 zile au fost marcate de acordurile fanfarei „Ţara Bârsei" dirijată de Ernst Fleps, care au deschis şi au încheiat festivităţile. În „Curtea Honterus" elevii şcolii care poartă numele întemeietorului, Honterus, au prezentat dansuri din epoca Renaşterii şi o piesă de teatru despre Honterus, scrisă de Walther Seidner.

La sesiunea ştiinţifică de comunicări au fost specialişti din ţară şi din străinătate, între care cercetători cunoscuţi pentru preocupările lor speciale faţă de Honterus: Gernot Nussbächer, Walter König, Paul Philippi, Edith Szegedi ş.a.

La manifestări a fost prezent un public numeros, conducerile F.D.G.R. şi Bisericii Evanghelice, reprezentaţi ai celorlalte biserici din Braşov / Kronstadt şi ai autorităţilor.

 

28.05.1998, Marburg / Mariborg (Slovenia). A IV-a întâlnire a stirienilor

Întâlnirea germanilor din Stiria care locuiesc în landul austriac, în Banatul Montan şi în Stiria Inferioară (Slovenia) a devenit tradiţie. De la Reşiţa / Reschitza au participat Erwin Josef Ţigla, preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor, trio „Banatul Montan", care a dat un concert. Erwin Josef Ţigla a vorbit despre viaţa şi opera lui Alexander Tietz, scriitor şi etnograf bănăţean, în cadrul manifestărilor privind centenarul Tietz.

 

29.05.1998, Neumarkt (Austria). Vernisaj al expoziţiei „10 ani de prezenţă culturală. Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza"

La Neumarkt (Austria) s-a organizat expoziţia de fotografii ce prezintă realizările Asociaţiei Culturale reşiţene. Expoziţia a fost organizată la filiala Raiffeisenbank din oraş. Karl Ludwig Lupşiasca a vorbit despre colonizarea austriacă în Banatul Montan, iar Erwin Josef Ţigla a prezentat activitatea culturală germană de aici. În cadrul vernisajului, trioul „Banatul Montan" a susţinut un concert.

 

05-07.06.1998, Sibiu / Hermannstadt. A III-a ediţia Întâlnirii din Piaţa Huet

Manifestarea a început cu adunarea de la Casa Sindicatelor, la care s-au rostit cuvântări de salut din partea preşedintelui Forumului Sibiu / Hermannstadt, Martin Bottesch, a preşedintelui Organizaţie germanilor din Sibiu / Hermannstadt care trăiesc în Germania, Jürgen Schuster. A urmat un spectacol dat de elevii şcolilor germane şi Forumul de Tineret. Seara, Teatrul de păpuşi, secţia germană, a prezentat o piesă a regizoarei Lilly Kraus-Kalmár. A doua zi, în sala Forumului au fost expoziţii de acuarele, ceramică, împletituri etc. Foştii handbalişti au disputat câteva jocuri. În curtea bisericii evanghelice a evoluat fanfara Ţara Bârsei şi s-a ridicat un cort pentru petreceri. La Liceul Brukenthal s-au reîntâlnit 100 de foşti absolvenţi.

 

06-07.06.1998. Anina / Steierdorf. Sărbătoarea a 225 de ani de existenţă a oraşului şi a 125 de ani de la construirea bisericii catolice

Cu ocazia acestui dublu jubileu, sărbătorit la hramul bisericii (Kirchweih), monumentul a fost renovat. La sărbătoare au venit alături de credincioşii catolici localnici, oaspeţi din Austria, Germania, S.U.A., Anglia, Uwe Zorn, de la consulatul german din Timişoara / Temeswar. Organizatori ai sărbătorii au fost primăria Anina / Steierdorf, şi Forumul local (preşedintă Georgeta Grolumsz), parohia catolică şvabă.

Sărbătoarea a început cu ridicarea pomului de Kirchweih în piaţa din Steierdorf. Apoi, la căminul cultural, primarul a salutat oaspeţii. A doua zi, tinerii în port popular, 52 de perechi, au mărşăluit în sunetele fanfarei locale renumite. A urmat liturghia concelebrată de 3 preoţi. După liturghie au urmat dans, licitaţia buchetului. Revista „Echo der Vortragsreihe" a dedicat întregul număr 6, Aninei. De asemenea, a fost confecţionată o ştampilă poştală aplicată pe plicurile filatelice.

 

10.06.1998, Reşiţa / Reschitza. Festivităţi de comemorare a lui Alexander Tietz, la 20 de ani de la moartea sa

Comemorarea a început la mormântul lui A. Tietz. După evoluţia corului de femei al Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, preşedintele acesteia, Erwin Josef Ţigla, l-a omagiat pe scriitor, după care decanul Bisericii Catolice reşiţene, József Csaba Pál, a resfinţit mormântul renovat. Orchestra Uzinelor Reşiţa / Reschitza a încheiat ceremonia.

La sediul Forumului Reşiţa / Reschitza a avut loc o nouă manifestare. A. Tietz a fost evocat de reşiţeni (Dana Bălănescu de la Inspectoratul de Cultură şi Nicolae Sârbu, directorul Bibliotecii judeţene şi de oaspeţi din Timişoara / Temeswar, profesorii universitari Doina Bogdan Dascălu şi Damian Vulpe). Oaspeţii au dezvelit placa memorială de pe edificiul Forumului. În încheierea comemorării a cântat corul feminin.

 

13.06.1998, Palota / Neupalota (judeţul Bihor). Sărbătoarea hramului bisericii (Kirchweih)

Sărbătoarea are loc în fiecare an, în ziua de Sf. Anton, şi n-a fost întreruptă nici în anii comunismului. Alături de tineri germani din sat au participat, în acest an, un grup de la Forumul Democrat al Tineretului German din Oradea / Großwardein şi corul feminin din Reşiţa / Reschitza. Tinerii au invitat pe toţi locuitorii la sărbătoare, în sunetele fanfarei din Căpleni / Kaplan. Toţi participanţii au asistat la liturghia oficiată în biserica catolică, în limbile germană şi maghiară. După-masă a avut loc un program artistic, sub arborele hramului, în cadrul căruia a evoluat şi corul feminin din Reşiţa / Reschitza. Manifestarea a fost organizată de Forumul local şi de parohie. Seara a avut loc un bal.

 

27.06.1998, Reşiţa / Reschitza. A V-a ediţie a Paradei portului popular german la Reşiţa / Reschitza

Au participat 75 de perechi în port popular, de la copii de grădiniţă la adulţi, din Arad, Bocşa / Bokschan, Oraviţa / Orawitza, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg, Anina / Steierdorf,Sânnicolau Mare / Großsanktnikolaus, Gărâna / Wolfsberg şi Reşiţa / Reschitza. Şi în acest an s-a oficiat liturghia la biserica „Maria Zăpezii", s-a parcurs oraşul până în centrul Reşiţei, iar pe scena în aer liber de aici au evoluat dansatorii. Din nou, germanii şi-au afirmat prezenţa activă la Reşiţa / Reschitza.

 

10-11.07.1998, Sibiu / Hermannstadt. Şedinţă a conducerii F.D.G.R. care a propus drept candidat la alegerea de preşedinte al organizaţiei pe deputatul Wolfgang Wittstock

La propunerea preşedinţilor forumurilor regionale şedinţa a decis în unanimitate să propună drept candidat la alegerea preşedintelui din toamnă, pe deputatul Wolfgang Wittstock. De asemenea, s-a hotărât ca toate forumurile regionale să-şi constituie comisii de specialitate, potrivit statutului. Propunerea minorităţii ucrainene de a se modifica legea electorală a fost respinsă. Deputatul W. Wittstock a propus să se înfiinţeze din toamnă un serviciu de presă. Din salariul său de la Parlament va plăti un colaborator pentru a redacta o publicaţie de ştiri a F.D.G.R. în limba română, care va apărea de două pe lună. Forumul va trebui să asigure tipărirea.

 

05-19.07.1998, Gărâna / Wolfsberg. „Germana la Gărâna / Wolfsberg" (cursuri de perfecţionare), ediţia a IV-a

Au fost 10 participanţi din Anina / Steierdorf, Măureni, Reşiţa / Reschitza, Sânnicolau Mare / Großsanktnikolaus, Tirol, Satu Mare / Sathmar. Conducătoarele cursului de perfecţionare a limbii germane pentru educatoare, învăţători, profesori au fost Monika Coca (Timişoara / Temeswar), Yvonne Deményi (Reşiţa / Reschitza) şi Josef Ertl (Austria). Cursul s-a bucurat de sprijinul financiar al guvernului landului Stiria (Austria), al primului ministru, Waltraud Klasnic. A fost publicată o broşură, Deutsch in Wolfsberg 1998, care va fi tipărită la fiecare ediţie a cursurilor. Broşura cuprinde programul cursurilor, relatări şi rapoarte ale participanţilor şi îndrumătorilor.

 

18.09.1998, Sibiu / Hermannstadt. Poziţia conducerii F.D.G.R. în problema cererii U.D.M.R. pentru o universitate în limba maghiară

Conducerea F.D.G.R. a discutat cererea U.D.M.R. şi consideră că aceasta este îndreptăţită. O altă problemă este dacă este înţelept şi oportun politic ca împlinirea acestui drept să se realizeze în forma cerută. Ar fi păcat ca din cauza îndeplinirii acestei cereri pentru o universitate în limba maghiară, să fie periclitat modelul Universităţii multiculturale „Babeş-Bolyai". F.D.G.R. consideră acest model posibil de amplificat. Ar fi regretabil dacă din cauza nerezolvării problemei universităţii, U.D.M.R. ar ieşi din guvern. Această participare la guvernare pentru prima dată a celei mai puternice minorităţi este socotită drept un câştig politic pentru România. S-a subliniat în dezbateri şi luarea de poziţie a preşedintelui F.D.G.R., într-o conferinţă internaţională sub conducerea comisarului pentru minorităţi al O.S.C.E., Max van der Stoel, în februarie 1998: pentru minoritatea germană este vital să poată studia în limba maternă la universităţi româneşti şi ca membrii săi să recapete dreptul de a studia la universităţi din ţările germanofone. De asemenea, este important ca membrii minorităţii germane din România să aibă asigurată perfecţionarea în limba germană (educatoare, învăţători, profesori).

 

17-19.07.1998. Neumarkt (Austria). Participarea unui grup de germani din Reşiţa / Reschitza la Forumul Europa

Au participat 7 membre ale corului Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor, delegaţia fiind condusă de Erwin Josef Ţigla, preşedintele Asociaţiei. Forumul Europa s-a desfăşurat sub deviza Agenda 2000. Uniunea Europeană în faţa unor mari cerinţe. Erwin Josef Ţigla a vorbit despre starea pregătirilor pentru extinderea U.E., alături de reprezentanţi din alte ţări.

La 20.07 grupul a făcut o vizită la Klagenfurt, în Carintia, unde a fost primit de primar. Apoi a fost înmânată diploma de membru de onoare al Asociaţiei Germane de Cultură Reşiţa / Reschitza lui Herwig Brandstetter, fost director al Camerei de Economie a Stiriei.

 

19.09.1998, Biertan / Birthälm (judeţul Sibiu). A VIII-a Întâlnire a saşilor

Forumul Transilvania, Forumul Mediaş / Mediasch şi cel local, preotul Ulf Zigler, mulţi sponsori au contribuit la organizarea Întâlnirii de la Biertan / Birthälm. Ca şi în alţi ani, biserica a fost plină. Partea muzicală a liturghiei a fost asigurată de Erich Türk la orgă şi de corul bisericii din Mediaş / Mediasch. Episcopul Christoph Klein a ţinut predica al cărei motto a fost „Întoarcere spre viitor". După liturghie a urmat parada portului şi spectacolul dansatorilor din Sibiu / Hermannstadt, Braşov / Kronstadt, Tg, Mureş / Neumarkt, Reghin / Sächsisch-Reen pe muzica fanfarei „Ţara Bârsei". La adunarea festivă au luat cuvântul preşedintele Forumului Transilvania, Paul Jürgen Porr, oaspeţi din Ministerul Culturii, Departamentul pentru Minorităţi, prof. Karl Singer, preşedintele F.D.G.B., ambasadorul Austriei Karl Vetter von der Lillie, consulul german din Sibiu / Hermannstadt, Harald Gehrig, conducătorii organizaţiilor saşilor din Germania (Volker Dür) şi Austria (Volker Petri). Conferinţa despre Honterus a fost expusă de prof. Paul Philippi. În orele următoare elevii braşoveni de la Şcoala Honterus au pus în scenă un text despre patronul şcolii, scris de Walther Seidner. În biserică a avut loc un concert, iar Teatrul „Gong" din Sibiu / Hermannstadt a prezentat un spectacol. Peste tot s-au amplasat standuri cu cărţi, ceramică, ilustrate, cusături etc.

 

21.09.1998, Sibiu / Hermannstadt. Scrisoare a Fundaţiei Brukenthal către ministrul Culturii pentru retrocedarea celor 19 tablouri luate de Muzeul de Artă din Bucureşti / Bukarest în 1948

Solicitarea a fost reînnoită în 16.03.1999, însoţită de o notă de susţinere a deputatului Eberhard-Wolfgang Wittstock şi o scrisoare de suport a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu / Hermannstadt. Fundaţia a primit un răspuns de la Ministerul Culturii în 31.05 şi 9.07.1999 în care se invoca o ordonanţă a guvernului (nr. 27/1992) prin care nu se permitea o asemenea operaţie, în aşteptarea unei legi asupra Patrimoniului cultural.

 

26.09.1998, Anina / Steierdorf. Sfinţirea noului cămin social şi de îngrijire

Noul cămin social are la parter un magazin Caritas, iar la etaj spaţii pentru primirea şi îngrijirea bolnavilor. La inaugurare a participat preotul Johann Dirschl, directorul Asociaţiei „Caritas" a diocezei catolice Timişoara / Temeswar care a concelebrat liturghia de sfinţire cu preoţi din Anina / Steierdorf şi Caraşova. Au fost prezenţi reprezentanţi ai „Caritas" din Austria şi Germania care au contribuit la finanţarea construcţiei. Căminul va ajuta bolnavi, bătrâni şi săraci.

 

01.10.1998, Bucureşti / Bukarest. Guvernul României a hotărât înfiinţarea Universităţii „Petőfi-Schiller"

La cererea ultimativă a U.D.M.R., guvernul a decis înfiinţarea Universităţii de Stat „Petőfi-Schiller". După nume, va fi o universitate cu predare în maghiară şi germană. La sfârşitul anului, Universitatea trebuie să fie funcţională. Dar ministrul Educaţiei, Andrei Marga, a declarat că nu va înfiinţa noua universitate, decât dacă se va învăţa şi în limba română, după modelul multicultural al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj / Klausenburg. F.D.G.R. nu vede necesitatea unei universităţi cu limba de predare germană. Într-o dezbatere din „ADZ", profesorii universitari clujeni Wolfgang Breckner şi Hans Peter Türk şi dr. Paul Jürgen Porr au criticat acest proiect, iar colegii lor Karl Singer (Timişoara / Temeswar) şi Dieter Simon (Braşov / Kronstadt), prevăzuţi de Ministerul Minorităţilor pentru conducerea provizorie, au refuzat numirea, de care au aflat din presă. Poziţia F.D.G.R. în această problemă a fost reiterată de preşedintele organizaţiei, prof. Paul Philippi, în „Hermannstädter Zeitung". Minoritatea germană regretă felul în care a evoluat această problemă. N-a participat la ea şi putea face oficiul de tălmaci. Acum era prea târziu. F.D.G.R. n-a fost întrebat cu privire la soluţia „Petőfi-Schiller", nici nu a cerut o asemenea universitate. Conducerea sa a cerut un centru pentru perfecţionarea continuă o personalului didactic care predă în germană şi acesta a fost deja deschis. Preşedintele F.D.G.R. repeta că era o eroare politică ieşirea U.D.M.R. de la guvernare pe tema universităţii în limba maghiară. S-a propus universitatea multiculturală, în septembrie - ca o formulă de compromis. F.D.G.R. a susţinut că nu trebuie periclitat modelul „Babeş-Bolyai", că nu este nevoie de o nouă universitate de acest fel.

 

10-11.10.1998, Cisnădioara / Michelsberg (judeţul Sibiu). Alegeri la Forumul de Tineret Transilvania

La căminul pentru tineret din localitate a avut loc adunarea reprezentanţilor Forumului de Tineret din Transilvania, sub motto-ul „Transilvania-o nouă atitudine". În locul preşedintelui de până acum, Emil Olteanu, au fost aleşi Ulf Ziegler (Mediaş / Mediasch) şi Albrecht Klein jun. (Braşov / Kronstadt).

 

09-18.10.1998, Reşiţa / Reschitza, Anina / Steierdorf, Oraviţa / Orawitza, Caransebeş / Karansebesch, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg ş.a. A VIII-a ediţie a Decadei Culturii Germane din Banatul Montan

Decada a debutat cu Ziua ţinutului natal al germanilor din Banatul Montan care a avut loc la Caransebeş / Karansebesch. După primirea oaspeţilor la Primărie şi un concert în piaţă al formaţiei „Oberkrainer", s-a desfăşurat o liturghie celebrată de episcopul Timişoarei, Sebastian Kräuter. A urmat o paradă a portului şi un program artistic prezentat de formaţii din Caransebeş / Karansebesch, Reşiţa / Reschitza, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg, Timişoara / Temeswar. A doua zi, la Oţelu Roşu / Ferdinandsberg a fost sfinţit noul sediu al Forumului local, a fost vernisată o expoziţie şi a fost prezentată o conferinţă de către prof. univ. Reinhold Reimann (Graz). Cartea redactată de Erwin Josef Ţigla, H. Liebhardt, Alexander Tietz und seine Welt, a fost lansată la Reşiţa / Reschitza, Anina / Steierdorf, Oraviţa / Orawitza, în cadrul manifestărilor consacrate anului Tietz. Trio Banatul Montan condus de Karl Ludwig Lupşiasca, a concertat la Bocşa / Bokschan, Rusca Montană / Russberg, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg. Corul de femei al Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza a evoluat la Anina / Steierdorf şi Oraviţa / Orawitza.

În satul Tirol a avut loc o sărbătoare cu participarea grupului local de dansuri şi a corului. În 17.10. a fost oficiată o liturghie de către episcopul de Timişoara / Temeswar, Sebastian Kräuter, care a sfinţit Casa Sf. Ana pentru cultură. Au fost prezenţi Carol König, directorul Direcţiei pentru Minorităţi din Ministerul Culturii, Wolfgang Wittstock, deputatul F.D.G.R., K.L. Lupşiasca, preşedintele F.D.G.B.M., o delegaţie a landului Tirol din Austria, care a finanţat construirea casei.

La Gărâna / Wolfsberg s-a organizat hramul bisericii (Kirchweih) la care au luat parte tineri din 5 ţări.

În cadrul Decadei a avut loc şi o întâlnire a corurilor germane din Reşiţa / Reschitza, Oradea / Großwardein, Petroşani / Petroschen.

Anul Tietz a fost încheiat print-un simpozion în limba română, la Reşiţa / Reschitza şi prin lansarea volumului editat de E. J. Ţigla, Alexander Tietz si Banatul Montan.

In total, Decada a cuprins 38 de manifestări culturale, desfăşurate în 12 aşezări din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Finanţarea au asigurat-o F.D.G.B.M., autorităţi locale şi centrale, asociaţii culturale din Austria şi Germania. Organizator principal: Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza.

 

12.10.1998, Reşiţa / Reschitza. Încheierea Anului Tietz cu un simpozion

În sala de conferinţe a Consiliului judeţean Caraş-Severin a avut loc un simpozion în limba română care a marcat încheierea manifestărilor din Anul Tietz. Cu această ocazie a fost lansat volumul Alexander Tietz şi Banatul Montan, editat de Erwin Josef Ţigla, apărut la Editura „Timpul" din Reşiţa / Reschitza. În 10 şi 11.10. fusese lansat la Reşiţa / Reschitza şi Anina / Steierdorf volumul în limba germană Alexander Tietz und seine Welt. Dokumente, Erinnerungen, unveroffentlichen Texte, editat de Erwin Josef Ţigla şi Hans Liebhardt, A.D.Z. Verlag Bukarest.

 

24.10.1998, Braşov / Kronstadt. Ziua corpului didactic săsesc

Cca. 170 de membri ai copului didactic săsesc - de la grădiniţe până la liceu - s‑au întâlnit la Liceul „Honterus". Au fost prezenţi Christiane Cosmatu din Ministerul Educaţiei, deputatul F.D.G.R. Wolfgang Wittstock şi consilierul de specialitate din Germania, Alfred Wiecken. Acesta din urmă a prezentat un referat despre educaţie şi autoeducaţie, despre rolul părinţilor şi al şcolii, dezbătut apoi în plen şi pe grupe de lucru.

 

10.1998, Bucureşti / Bukarest. Timbre dedicate unor personalităţi germane din Banat

Cu ocazia Decadei Culturii Germane din Banatul Montan, Asociaţia Filateliştilor din România a lansat 3 mărci poştale cu personalităţi ale germanilor bănăţeni: Adam Müller-Guttenbrunn, Stefan Jäger şi Nikolaus Lenau. De asemenea, s-a lansat şi un plic prima zi.

 

30.10-01.11.1998, Cisnădioara / Michelsberg (judeţul Sibiu). Seminar pentru tineret

Cercul de Tineret Evanghelic şi Forumul Tineretului au organizat o primă acţiune comună: un seminar la casa Elimheim din Cisnădioara, pentru colaboratorii voluntari care lucrează cu tineretul, din toată ţara. Scopul este instruirea privind metode de lucru, organizarea serilor pentru tineret, exerciţii de retorică etc. Conducătorii seminarului sunt: Roswitha Guist, Christa Brandsch-Böhm şi Jürgen Brandsch-Böhm din Germania.

 

01.11.1998, Reşiţa / Reschitza. Chemare la a V-a ediţie a concursului de compuneri şcolare

Preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, Erwin Josef Ţigla, se adresa şcolilor şi secţiilor cu limba germană de predare, corpului didactic şi elevilor acestora pentru a trimite lucrări la concursul de compuneri în germană. Erau admise lucrări de la elevii claselor IV-XIII din România, care trebuiau trimise până la 31.01.1999.

 

04.11.1998, Sibiu / Hermannstadt, Moşna / Meschen. Vizita particulară a prinţului Charles, moştenitorul tronului Regatului Unit al Mari Britanii şi Irlandei de Nord

Prinţul Charles a vizitat oraşul vechi, biserica evanghelică, Căminul de bătrâni „Carl Wolf", Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu / Hermannstadt. La Moşna / Meschen a vizitat biserica-cetate, însoţit de episcopul Christoph Klein şi decanul Reinhold Guib, de arhitecţii Virgil Ispas şi Hermann Fabini. La biserică a fost aşteptat de familia Fernolend din Viscri / Deutsch-Weißkirch, îmbrăcată în portul săsesc. Era prezent şi tânărul britanic William Blacker, care publicase în 1997 o broşură despre bisericile-cetăţi, adunase bani în Anglia pentru repararea câtorva dintre ele şi atrăsese atenţia prinţului Charles asupra Transilvaniei. La Moşna / Meschen se afla şi preşedinta Trustului britanic „Mihai Eminescu", Jessica Douglas-Home, care se ocupa de salvarea cetăţilor transilvane. Exista speranţa că prinţul va atrage, prin interesul său, mai mult sprijin internaţional pentru restaurarea bisericilor-cetăţi.

 

07.11.1998, Sibiu / Hermannstadt. Alegerea unui nou preşedinte al F.D.G.R.

Adunarea reprezentanţilor F.D.G.R., la care au participat 58 de persoane, a avut ca obiectiv principal alegerea unui nou preşedinte al Forumului, întrucât prof. univ. Paul Philippi, ales în 1992, nu a mai candidat (împlinea 75 de ani). Prin vot secret, a fost ales deputatul minorităţii germane, Eberhard-Wolfgang Wittstock (1948).

 

10.11. 1998, Bucureşti / Bukarest. Amendament propus de deputatul F.D.G.R.

La dezbaterea în Camera Deputaţilor a proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1997, deputatul F.D.G.R., E.-W. Wittstock a susţinut forma originală a dispoziţiei din Ordonanţa de urgenţă, ca în gimnaziu şi în liceu, istoria românilor şi geografia României să fie predate în limba maternă, arătând că este o discriminare pentru copiii minorităţilor faptul că ei nu pot studia aceste discipline în limba maternă şi că în anii comunismului, o bună perioadă, aceste materii s-au predat în limba maternă.

 

13-15.11.1998, Reşiţa / Reschitza. Seminar cu redactorii revistelor şcolare în limba germană din România, ediţia a II-a

Seminarul a fost organizat de Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza şi „Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumänien" din Bucureşti / Bukarest. Finanţarea a fost asigurată de Fundaţia Culturală a Şvabilor Dunăreni din Germania. Au participat 26 de elevi din 12 aşezări cu şcoli germane din România şi unul din Liov (Ucraina). Conducătorii seminarului: jurnaliştii Jutta Hagedorn şi Michael Bamberger (Germania), Hans Frank şi Werner Kremm de la „A.D.Z". Bucureşti / Bukarest. De asemenea, au participat 7 profesori însoţitori care se ocupă de gazetele şcolilor din care vin elevii. Ei au învăţat cum se scrie un articol, cum se redactează o ştire, cum se machetează ziarul şi au redactat un nou număr din suplimentul A.D.Z., „Tolles Team", care s-a publicat.

 

16.11.1998, Sibiu / Hermannstadt. Vizita noului ambasador german

Noul ambasador german în România, Wolf Dietrich Schilling, a vizitat Sibiu / Hermannstadtl. El a avut discuţii cu prefectul judeţului, cu primarul, dar şi cu episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Christoph Klein şi cu conducerea F.D.G.R. El a vizitat Muzeul Brukenthal şi Liceul cu acelaşi nume.

 

16. 11. 1998, Sibiu / Hermannstadt. Vizita ambasadorului Germaniei

Noul ambasador al R.F.G. la Bucureşti / Bukarest, Wolf-Dietrich Schilling, a făcut prima sa vizită în ţară, la Sibiu / Hermannstadt, unde a discutat cu oficialităţile, dar şi cu episcopul Bisericii Evanghelice C. A. din România, Christoph Klein, cu preşedintele F.D.G.R., Eberhard-Wolfgang Witstock, a vizitat Liceul Brukenthal. Ambasadorul a declarat presei că a ales Sibiu / Hermannstadtl pentru prima vizită în ţară, deoarece oraşul era un centru al germanilor din România care aveau o contribuţie la bunele relaţii româno-germane.

 

28.11.1998, Sibiu / Hermannstadt. Alegeri în conducerea Bisericii Evanghelice

A 64-a adunare a Bisericii Evanghelice l-a reales în funcţia de curator pe dr. Horst Haldenwang. De asemenea, a fost reales vicarul episcopal, prof. univ. dr. Hans Klein, decanul Institutului Teologic Protestant. Adunarea a mai ales 9 membri (reînnoiţi din cei 48 de membri). Episcopul Christoph Klein a prezentat un raport despre starea bisericii.

 

01.12.1998, Bucureşti / Bukarest. Alocuţiunea deputatului F.D.G.R. de 1 Decembrie în Parlament

Cu ocazia şedinţei comune a celor două Camere ale Parlamentului pentru sărbătorirea zilei de 1 Decembrie 1918, deputatul F.D.G.R., Eberhard-Wolfgang Wittstock a rostit o cuvântare în care arată că Unirea era o necesitate istorică şi consideră Hotărârea de la Alba Iulia drept actul de naştere al României Mari, care prevedea şi drepturile minorităţilor în noua lor patrie. Acestea au considerat prevederile în cauză drept un „contract social". Unele dintre acele prevederi au început să devină realităţi în ultimul timp.

 

02.12.1998, Reşiţa / Reschitza. Vernisajul expoziţiei de fotografii cu ieslele aranjate în bisericile romano-catolice din Banatul Montan

În Complexul parohial romano-catolic din Reşiţa / Reschitza s-a vernisat expoziţia de fotografii ale ieslelor din bisericile romano-catolice ale Banatului Montan. Fotografiile au fost executate de Erwin Josef Ţigla, preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor şi artist-fotograf. El a fotografiat ieslele amenajate în anul anterior de Crăciun, în 21 de biserici din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi. Legendele ilustraţiilor oferă date despre construcţia şi hramul fiecărei biserici. La vernisaj a luat cuvântul preotul Josef Altmann şi criticul de artă Ada Cruceanu. A urmat un concert de colinde al corului de femei al Asociaţiei Germane de Cultură, un microrecital de muzică clasică al elevilor de la Liceul de Artă şi un concert al Corului Complexului parohial. Expoziţia va fi itinerată la Timişoara / Temeswar.

 

05.12.1998, Mediaş / Mediasch. Prima şedinţă a Comisiei şcolare a F.D.G.R.

La Casa Schuller s-a desfăşurat prima şedinţă a Comisiei şcolare a F.D.G.R., recent înfiinţată, pentru a rezolva problemele domeniului (Comisia se compune din câte 4 membri din forumurile regionale Transilvania şi Banat, câte 2 din Vechiul Regat şi Transilvania de Nord şi unul din Bucovina). Comisia a discutat problema manualelor şcolare. A fost ales preşedinte profesorul Martin Bottesch, de la Liceul Brukenthal Sibiu / Hermannstadt, iar locţiitor Ovidiu Ganţ, directorul Liceului „Lenau" din Timişoara / Temeswar.

 

06.12.1998, Suceava. Inaugurarea noului sediu al Forumului Suceava / Sutscawa

Edificiul a fost achiziţionat şi renovat cu bani oferiţi de guvernul german. La inaugurare au fost prezenţi dr. Klaus Heinemann, trimis special, reprezentanţi ai Ambasadei R.F.G. la Bucureşti / Bukarest, Wolfgang Wittstock, preşedintele F.D.G.R. La sfinţirea noului sediu au participat un preot romano-catolic şi unul ortodox.

 

12.12.1998, Timişoara / Temeswar. Expoziţie de fotografii cu ieslele din bisericile catolice ale Banatului Montan

În Domul din Piaţa Unirii s-a vernisat expoziţia de fotografii ale ieslelor din 21 de biserici catolice aflate în 21 de oraşe şi sate ale Banatului Montan. Fotografiile au fost executate de Erwin Josef Ţigla, preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, în acelaşi timp un artist-fotograf. Vernisajul a fost prefaţat de un concert de Advent al corului Domului. La vernisaj au luat cuvântul episcopul romano-catolic de Timişoara / Temeswar, Sebastian Kräuter, László Böcskei, secretarul Episcopiei, Martin Rooss, directorul Cancelariei episcopale, preotul Iosif Pal, protopop-romano-catolic de Caraş, Rodica Vârtaciu, istoric de artă şi autorul expoziţiei. În încheiere, Corul bisericii romano-catolice din Reşiţa / Reschitza a prezentat un concert de colinde.

 

12.12.1998, Sibiu / Hermannstadt. F.D.G.R. a început editarea publicaţiei „Curier F.D.G.R."

Publicaţia urmăreşte să informeze opinia publică românească din ţară şi oficialităţile asupra realizărilor minorităţii germane şi ale F.D.G.R. Buletinul şi-a încetat apariţia la sfârşitul anului 2004.

 

28.12.1998, Reşiţa / Reschitza. Premiu pentru Erwin Josef Ţigla

Fundaţia „Octavian Doclin" din Reşiţa / Reschitza a oferit pentru prima oară premiul său anual, pentru promovarea culturii minorităţilor etnice din Banatul Montan. În 1998, premiul se acordă lui Erwin Josef Ţigla pentru cartea Alexander Tietz şi Banatul Montan, apărută la Editura „Timpul" Reşiţa / Reschitza. Premiul este şi o apreciere a activităţii intense, deosebite, a Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor, întemeiată şi condusă cu competenţă de E. J. Ţigla.