Minoritatea germană 1989

 

16-22.12.1989, Timişoara / Temeswar. Tineri actori ai Teatrului German de Stat Timişoara / Temeswar pe baricadele revoluţiei

Alături de miile de timişoreni de toate etniile, s-au aflat şi actorii Teatrului German din oraş. Robert Dubtza, Valentin Triponean, Wilfried Baner au participat la adunările din centru, la asaltul Comitetului Judeţean al PCR, al Operei. Marianne Simion s-a prezentat la radio pentru a citi ştirile în limba germană.

 

22.12.1989, Sighişoara / Schäßburg. Constituirea noului Consiliu Municipal în care intră şi saşi

În Consiliul Municipal constituit în 22.12.1989 au intrat 27 de persoane. Din partea germanilor au fost desemnaţi preotul Grau şi informaticianul Hans Schubert.

 

22.12.1989, Arad. Tânărul sas sibian Werner Almen, soldat, este împuşcat în post

Tânărul Werner Almen, sas din Sibiu / Hermannstadt, de 19 ani, absolvent al Liceului Brukenthal era soldat la Arad. În timp ce era de santinelă la unitatea sa militară a fost împuşcat mortal. Din toamna anului 1990 urma să studieze la Cluj / Klausenburg, chimia.

 

23.12.1989, Sibiu / Hermannstadt. Întâlnire a câtorva fruntaşi saşi pentru a discuta acţiunile de organizare

În locuinţa prof. Paul Philippi din curtea bisericii evanghelice s-au întâlnit cu gazda, prof. Hans Klein, prof. Hermann Pitters, directorul şi curatorul consistoriului bisericesc din Sibiu / Hermannstadt, Helmut Schneker şi secretarul Consistoriului Bisericii Evanghelice C. A., Friedrich Gunesch. S-au discutat următorii paşi privind organizarea, cererile de adresat noului guvern. S-a hotărât o nouă întâlnire pentru 26 decembrie. După o consemnare a profesorului Philippi, scopul întâlnirii fusese formarea unui Consiliu Naţional Săsesc.

 

24.12.1989, Sibiu / Hermannstadt. Întâlnirea câtorva intelectuali saşi la care se propune denumirea Forumul Democrat al Germanilor

Josef Reisenauer, redactor la cotidianul „Neuer Weg", îi reaminteşte profesorului Hans Klein, de la Institutul Teologic Evanghelic, de o discuţie din 19 noiembrie, când s-a pus problema unei schimbări şi în România, ca şi a consecinţelor răsturnării. În casa profesorului Klein, str. Negoi 47, cei doi au continuat discuţia din noiembrie, împreună cu Martin Ohnweiler, redactor la „Neuer Weg", cu avocatul Friedrich Gunesch şi cu Horst Weber, redactor la săptămânalul sibian „Die Woche". S-a discutat despre formarea unei grupări, pentru care Reisenauer a propus numele Forumul Democrat al Germanilor. S-a discutat despre principiile care trebuiau să stea la baza noii organizaţii şi s-a alcătuit o listă cu persoanele din Sibiu / Hermannstadt care trebuiau invitate la o nouă întâlnire, a doua zi.

 

25.12.1989, Sibiu / Hermannstadt. Întâlnire a unor intelectuali saşi sibieni, la care s-a adoptat o declaraţie de adeziune la proclamaţia Frontului de Salvare Naţională

Întâlnirea a avut loc în casa lui Josef Reisenauer. Au participat: Karl Drotleff, Horst Weber, redactori la săptămânalul sibian „Die Woche", Annemarie Schuller-Weber, corespondentă a săptămânalului Braşov / Kronstadtean „Karpatenrundschau", Martin Ohnweiler, redactor la „Neuer Weg", Sara Reisenauer, profesoară de matematică, Friedrich Schuster, ziarist şi etnograf, directorul de fabrică Schecer, avocatul Friedrich Gunesch. S-a adoptat o proclamaţie de adeziune la proclamaţia Frontului Salvării Naţionale, care garanta drepturile minorităţilor naţionale şi s-a decis continuarea pregătirilor pentru constituirea unei organizaţii a germanilor din Sibiu / Hermannstadt.

 

25.12.1989, München. Adunarea de solidaritate a şvabilor bănăţeni din Germania

Cca. 5.000 de oameni, la iniţiativa Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni din Germania, s-au adunat la München pentru a-şi exprima solidaritatea cu conaţionalii lor din România, cu toţi locuitorii ţării, pentru a aprinde lumânări omagiindu-i pe cei căzuţi. Participanţii au venit din 5 landuri. S-a început totodată acţiunea de adunare a ajutoarelor.

 

25.12.1989, Cisnădie / Heltau. Reprezentant al saşilor în Consiliul local Cisnădie / Heltau al Frontului Salvării Naţionale

Consiliul a fost ales în cadrul unei adunări publice. Între cei 21 de membri se află şi un reprezentant al germanilor: dr. Paul Gerhard Schullerus, parohul Bisericii Evanghelice Cisnădie / Heltau.

 

25.12.1989, Bucureşti / Bukarest. Preotul bisericii evanghelice din Bucureşti / Bukarest a vorbit la postul de radio Bucureşti / Bukarest

Au urmat cântece germane de Crăciun, care se auzeau pentru prima dată la acest post de radio (cum îşi aminteşte Erwin Josef Ţigla).

 

26.12.1989, Sibiu / Hermannstadt. Harald Binder cooptat în Consiliul Judeţean Proviozoriu al Frontului Salvării Naţionale

H. Binder a primit misiunea de a lucra cu delegaţiile străine care veneau la Sibiu / Hermannstadt cu ajutoare. El făcea parte din Comisia pentru minorităţi. În acest fel, el a realizat multe contacte, participând la distribuirea ajutoarelor. Consiliul a adoptat strategia ajutor pentru autoajutorare. S-a încercat restabilirea unor relaţii economice şi de comunicare cu străinătatea, întrerupte în anii regimului comunist. În martie 1991, el a fost în Austria şi Germania pentru a restabili asemenea contacte.

 

27.12.1989, Sibiu / Hermannstadt. Întâlnire a unui grup de 20 de intelectuali saşi din Sibiu / Hermannstadt care au hotărât înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din România

La Institutul Teologic Evanghelic din Sibiu / Hermannstadt s-au adunat 20 de intelectuali saşi (dr. Chrostoph Klein, viitorul episcop, dr. Thomas Nägler, istoric, cercetător la Institutul Academiei Române din Sibiu / Hermannstadt, prof. paul Philippi, dr. Hermann Pitters, decanul Institutului Teologic, preotul Michael Gross, studentul teolog Kilian Dörr ş.a.). Adunarea fusese convocată de redacţia ziarului „Hermannstädter Zeitung", dar întrucât în oraş se trăgea intens, din motive de securitate, participanţii s-au întrunit la Institutul Teologic, aflat în palatul episcopal. Adunarea a hotărât să se treacă la înfiinţarea Frontului Democrat al Germanilor din Sibiu / Hermannstadt. S-a decis ca frontul salvării naţionale să fie înştiinţat de această constituire; de asemenea, hotărârea trebuia dată publicităţii.

 

28.12.1989, Timişoara / Temeswar. Constituirea unui grup de iniţiativă pentru pregătirea unei adunări de alegeri bănăţene

La redacţia gazetei „Neue Banater Zeitung", din Timişoara / Temeswar, s-a format un grup de iniţiativă din 21 persoane, care au fost invitate de redactorul Anton Pálfi. Acest grup a trecut la pregătirea unei adunări generale care să aleagă o conducere a organizaţiei germanilor bănăţeni. Un alt redactor, Luzian Geier, afirmă că această iniţiativă era independentă de începuturile organizaţiei din Transilvania, contactele dintre cele două iniţiative realizându-se în zilele următoare.

 

28.12.1989, Feucht (Germania). A murit Hermann Oberth pionier al zborului în spaţiu cosmic

Hermann Oberth este considerat cel mai renumit dintre saşi în secolul XX sau poate din toate timpurile. El a murit la 95 de ani, după o viaţă dedicată ştiinţei. S-a născut la Sibiu / Hermannstadt, a trăit şi a fost profesor la Sighişoara / Schäßburg şi Mediaş / Mediasch, apoi la Viena, în Germania şi S.U.A. Pasiunea sa a fost zborul în spaţiul cosmic care a devenit posibil, începând din anii '50 ai secolului trecut şi datorită contribuţiilor lui Oberth.

 

28.12.1989, Sighişoara / Schäßburg. Înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.).

La Sighişoara / Schäßburg a avut loc o adunare a preoţilor evanghelici germani, în cadrul căreia Michael Gross a anunţat constituirea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu / Hermannstadt şi a îndemnat la acţiune pentru înfiinţarea altor organizaţii. După convorbirile telefonice cu reprezentanţii şvabilor din Banat, s-a hotărât înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.).

 

28.12.1989, Bucureşti / Bukarest. Mesaj privind înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din România citit la Televiziunea Română Liberă

O delegaţie din trei persoane s-a prezentat la Televiziunea Română din Bucureşti / Bukarest, unde preotul Michael Gross a citit mesajul prin care se făcea cunoscută înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din România.

 

29.12.1989, Bucureşti / Bukarest. Constituirea Forumului democrat al Germanilor din Bucureşti / Demokratisches Forum der Deutschen in Bukarest.

La biserica evanghelică din Bucureşti / Bukarest s-a constituit grupul de iniţiativă al Forumului Democrat al Germanilor din Bucureşti / Bukarest. Au fost prezenţi Ingmar Brandsch (Mediaş / Mediasch), Michael Gross (Sibiu / Hermannstadt) şi Horst Schuller (Braşov / Kronstadt). S-a citit mesajul Forumului Democrat al Germanilor din România, la care cei prezenţi au subscris. A fost ales un grup de lucru din 9 membri: Günter Ambrosi, paroh în Bucureşti / Bukarest, dr. Klaus Fabritius, biolog, Herbert Greger, paracliser la biserica evanghelică din Bucureşti / Bukarest, Hans Herbert Gruenwald, redactor la „Neue Literatur", Klaus Kessler, critic muzical şi scriitor, Nikolaus Kleininger, inspector în Ministerul Învăţământului, Gerhard Müller, student, Robert Schwartz, profesor la Şcoala germană din Bucureşti / Bukarest. S-a hotărât ca preotul Günter Ambrosi să reprezinte Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti / Bukarest în Frontul Salvării Naţionale. Forumul din Bucureşti / Bukarest cere tuturor grupurilor de germani din România să intre în legătură cu el. Sediul Forumului a fost stabilit la Şcoala Germană, pentru ca, din toamna anului 1990 să fie mutat la Casa Schiller din Bucureşti / Bukarest.

 

29.12.1989, Sibiu / Hermannstadt. Grupul de iniţiativă decide denumirea provizorie a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu / Demokratisches Forum der deutschen in hermannstadt

Vineri, 29.12.1989, grupul de iniţiativă pentru înfiinţarea unui forum cetăţenesc a hotărât: denumirea provizorie, a ales delegaţi pentru autorităţile judeţene, contactul cu populaţia germană prin mass-media, redactarea unei platforme - program. A fost ascultat un raport al unui delegat care a fost prezent în 28 decembrie la constituirea provizorie a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.). S-a constatat că scopul şi principiile discutate la Sighişoara / Schäßburg erau cam acelaşi cu cele discutate la Sibiu / Hermannstadt. Aici s-a trecut deja la redactarea unei platforme de către Annemarie şi Horst Weber, redactori, Friedrich Gunesch, jurist Consistoriul Bisericii Evanghelice C.A. din România, istoricul Thomas Nägler şi decanul Institutului Teologic, Hermann Pitters. Forumul din Sibiu / Hermannstadt voia să se adreseze cu acest document nou createi Comisii pentru Minorităţile Naţionale a Frontului Salvării Naţionale şi Comisiei pentru Proiectul unei Constituţii.

Având în vedere că în Consiliul Judeţean Sibiu / Hermannstadt, format la 27 decembrie, a fost cooptat doar un singur german (Harald Binder), s-a considerat necesar, faţă de ponderea saşilor în populaţia judeţului să fie aleşi alţi 5 reprezentanţi: Friedrich Schuster, publicist, dr. Hermann Fabini, arhitect, dr. Michael Gross, profesor la Institutul Teologic, Simon Schorsten de la Cazangerie şi Horst Weber, redactor la „Hermannstädter Zeitung".

S-a hotărât o nouă întâlnire, după Anul Nou, unde se vor face ultimele pregătiri pentru o adunare care să completeze şi să aprobe platforma-program.