Minoritatea ucraineană 2015

9–10 ianuarie 2015, Sighetu Marmaţiei. Festivalul de Colinde, Datini şi Obiceiuri de Iarnă la Ucraineni

Uniunea Ucrainenilor din România a organizat, prin filiala Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, cea de-a XXII-a ediţie a festivalului. Programul a debutat cu concertul festiv la Școala Gimnazială de Muzică şi Arte „George Enescu”. A doua zi a fost organizată parada grupurilor de colindători de la Biserica Ortodoxă Ucraineană la Palatul Culturii, care a înviorat atmosfera de iarnă a Sighetului prin colinde ucrainene, sunetele tălăngilor şi ale viflaimurilor. La Casa de Cultură a municipiului Sighetu Marmaţiei s-a desfăşurat concertul de colinde la care au participat invitaţi din Ucraina, cu grupurile de colindători din raionul Verchovyna, regiunea Ivano-Frankivsk. Coordonatorul grupului, Vasyl Nachyrniak, a fost însoţit de oameni de seamă ai Administraţiei Raionale: Iaroslav Skumatciuk, preşedintele Administraţiei de Stat, Ivan Makivnyciuk, preşedintele Consiliului Raional, Basarab Serhi, vicepreşedinte al Administraţiei de Stat şi de la Administraţia Regională de Stat a regiunii Ivano-Frankivsk, condusă de prim-viceguvernatorul Vasyl Hubal. Din Kiev a fost prezentă doamna Alla Kendzera, preşedintă a Secretariatului General al Asociaţiei „Ucraina-Lumea”, care a venit la Sighetu Marmaţiei cu grupul de colindători ai Ansamblului artistic al copiilor „Vyşyvanka” din Traşa – Kiev. De asemenea au participat grupurile de colindători din Maramureş, Caraş-Severin, Timiş, Botoşani, Suceava, Satu Mare şi Tulcea.

(Curierul ucrainean, nr. 279-280/ianuarie 2015)

 

17 februarie 2015, Bucureşti. Întâlnirea ministrului afacerilor externe al Ucrainei cu reprezentanţii Uniunii Ucrainenilor din România

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a efectuat o vizită oficială în România, la invitaţia ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Programul vizitei a inclus şi o întâlnire a ministrului Pavlo Klimkin cu o delegaţie a reprezentanţilor comunităţii ucrainenilor din România, formată din preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Buciuta, şi deputatul comunităţii ucrainene în Parlamentul României, Ivan Marocico.

(Curierul ucrainean, nr. 281-282/februarie 2015)

 

21 februarie 2015, Șerbăuţi (jud. Suceava). Sărbătorirea limbii materne

La Căminul Cultural din localitatea Șerbăuţi, din judeţul Suceava, s-a desfăşurat concursul interjudeţean „Sărbătoarea Limbii Materne”. Organizatorii manifestării, aflate la cea de-a opta ediţie, au fost Școala Gimnazială din Bălcăuţi, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Școala Gimnazială din Șerbăuţi, Primăria comunei Șerbăuţi şi Centrul Cultural Bucovina. Concursul este cuprins în „Calendarul activităţilor educative” al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se adresează elevilor ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal care provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe întregul teritoriu al României. Coordonatoarele proiectului sunt prof. Lăcrămioara Grigorciuc şi prof. Anca Știubianu. Creaţiile elevilor au fost jurizate de Eusebie Fraseniuc, profesor de limba şi literatura română şi ucraineană, Ioan Chindeşciuc, profesor de limba şi literatura română şi ucraineană, Antoneta Crainiciuc, profesoară de limba şi literatura ucraineană. Al doilea juriu a fost format din: Irina Moiesei, redactor-şef la „Naş holos”, Mihai Mihailiuc, redactor-şef la „Ukrainskyi visnyk”, şi Mihai Traista, membru în colegiul redacţional al celor două publicaţii bucureştene. La secţiunea eseu intitulată „Limba ucraineană în şcoală”, juriul a fost format din Lucia Mihoc, profesoară de limba şi literatura română şi preşedinta Organizaţiei de Femei a Uniunii Ucrainenilor din România, Georgeta Ștefan, profesoară de limba şi literatura ucraineană, Sebastian Fraseniuc, profesor de limba engleză, şi reprezentanţii revistei „Naş holos”. La a treia secţiune, „Costum popular”, juriul a fost format din Felicia Grigoraş, educatoare, Boreslaw Petraşuc, preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, şi Ilie Sauciuc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava. La ultima probă a concursului, „Moment artistic”, juriul a fost format din prof. Ioan Chindeşciuc, Eusebie Fraseniuc, Nicolae Cramar, Zica Ianoş, Mihai Cobziuc, Maria Habur şi Petru-Ștefan Șoiman. La proiect au participat elevi din judeţele Botoşani, Maramureş şi Suceava.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

27 februarie 2015, Micula (jud. Satu Mare). Inaugurarea noului sediu al organizaţiei locale

Filiala Satu Mare şi organizaţia locală Micula a Uniunii Ucrainenilor din România au marcat Ziua Internaţională a Limbii Materne, ocazie cu care a fost inaugurat şi sediul organizaţiei Micula a Uniunii Ucrainenilor din România. Sărbătoarea limbii materne a fost marcată la Centrul Cultural-Turistic din Micula; au participat copiii de la grădiniţa cu predare în limba ucraineană şi elevii şcolii gimnaziale, împreună cu dascălii şi părinţii lor. La eveniment au participat Liuba Horvat, secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România, Mihai Macioca, preşedinte al filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, directorul Școlii din Micula, Gellért Sándor, Dobos Csaba. Programul cultural-artistic a fost prezentat de preşcolarii şi elevii ucraineni din Micula, pregătiţi de educatoarea Adriana Horvát şi de profesoarele Nicoleta Tcaci şi Loredana Morar. Cu această ocazie a fost inaugurat noul sediu din Micula, proprietate a Uniunii Ucrainenilor din România, eveniment la care au participat cu toţii, membrii Uniunii Ucrainenilor din România, copiii cu părinţii şi unele cadre didactice din comuna Micula, judeţul Satu Mare.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

3 martie 2015, Rona de Sus (jud. Maramureş). Șezătoare la școala din Rona de Sus

La Școala Gimnazială Rona de Sus s-a desfăşurat lecţia deschisă cu titlul „Șezătoarea din Rona de Sus”, ce face parte dintr-un proiect educaţional amplu numit „Datini şi obiceiuri străbune”. Iniţiatorii proiectului sunt prof. Ana Boiciuc, prof. Olea Brumar Malearciuc şi secretara Victoria Ierima.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)

 

8 martie 2015, Negostina (jud. Suceava). Omagierea personalităţii lui Taras Șevcenko

La bustul lui Taras Șevcenko din localitatea Negostina, realizat în 1999, a fost organizată o manifestare culturală de omagiere a personalităţii marelui Cobzar. Cu acest prilej, grupul vocal „Vocile Negostinei” a interpretat cântece cu versuri de Șevcenko. Au fost prezenți preşedintele filialei Suceava, ing. Boreslaw Petraşuc, prof. N. Cramar, conducătorul grupului vocal, prof. I. Chindeşciuc, preşedintele organizaţiei locale Negostina, prof. E. Fraseniuc şi prof. P. Șoiman, instructorul ansamblului „Kozaciok”.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

11 martie 2015, Bucureşti. Sărbătorirea poetului ucrainean Taras Șevcenko

Pe malul lacului Herăstrău din Bucureşti, la bustul lui Taras Șevcenko, a fost organizată manifestarea culturală de omagiere a poetului ucrainean. La eveniment au participat Teofil Rendiuk, ministru consilier al Ambasadei Ucrainei în România, Teofil Bauer, ambasador al Ucrainei în România, Ioan Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Iaroslava Colotelo, vicepreşedinta Uniunii Ucrainenilor din România şi preşedinta filialei Bucureşti a aceleiaşi uniuni. Manifestarea s-a încheiat cu cântece pe versurile lui Taras Șevcenko, interpretate de ansamblul de cântece şi dansuri „Zorea” din Bucureşti, acompaniat de toată asistenţa prezentă.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

14 martie 2015, Sighetu Marmaţiei. Masă rotundă „25 de ani de la înfiinţarea Uniunii Ucrainenilor din România”

Într-o atmosferă festivă şi în prezenţa a peste 100 de persoane din ţară şi din străinătate, în sala de şedinţe a Primăriei din Sighetu Marmaţiei a avut loc un moment istoric din viaţa comunităţii ucrainene din România: celebrarea în cadrul unei ample manifestări a 25 de ani de la înfiinţarea Uniunii Ucrainenilor din România, membră a Consiliului pentru Minorităţi Naţionale. Masa rotundă dedicată celor 25 de ani de activitate a Uniunii Ucrainenilor din România a fost deschisă de Ștefan Buciuta, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, urmând alocuţiuni susținute de dl Spiridon Pralea, managerul Centrului Cultural din Sighetu Marmaţiei, reprezentantul Primăriei, şi de dna Jaroslava Harteányi, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor şi vicepreşedinta Congresului Mondial al Ucrainenilor. În continuare au fost citite mesajele de felicitare adresate Uniunii Ucrainenilor din România de dl Klaus Iohannis, preşedintele României, dl Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe; mesajul dl Petro Poroşenko, preşedintele Ucrainei, a fost citit de deputatul Radei Supreme a Ucrainei, Serhi Rudyk, prezent la aniversare. Printre oaspeţi s-au remarcat Iaroslava Harteányi, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor şi vicepreşedinta Congresului Mondial al Ucrainenilor, Mychailo Ratuşnyi, preşedintele Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare din Kiev, Alla Kendzera, şefa Secretariatului Asociaţiei „Ucraina-Lumea”, Ivan Marocico, deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, Ghervazen Longher, preşedintele Uniunii Polonezilor din România, Paul-Jürgen Porr, preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România, şi Vasyl Nahireak, preşedintele Asociaţiei „Învăţătură” din Verchovyna – Ucraina. De asemenea, manifestarea dedicată celor 25 de ani de la înfiinţarea Uniunii Ucrainenilor din România a fost marcată şi printr-un spectacol.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

17 martie 2015, Ucraina. Participarea deputatului Ion Marocico în delegaţia oficială care l-a însoţit pe domnul Klaus Werner Iohannis

Programul vizitei a cuprins întrevederi cu preşedintele Ucrainei, domnul Petro Poroşenko, şi cu prim-ministrul ucrainean, Arseni Iaţeniuk, precum şi depuneri de coroane de flori în memoria victimelor Holodomorului şi ale Euromaidanului.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

21 martie 2015, Suceava. Rolul femeii în păstrarea limbii şi a tradiţiei ucrainene

Sub organizarea filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România şi a Uniunii Femeilor Ucrainene din România, la hotelul „Gloria” din Suceava s-a desfăşurat activitatea „Rolul femeii în păstrarea limbii şi tradiţiei ucrainene”. Prima parte a activităţii a fost moderată de Lucia Mihoc, preşedintă a Uniunii Femeilor Ucrainene din România, şi de Liuba Horvat, secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România. Ca reprezentante ale femeii ucrainene din România au vorbit conf. univ. dr. Aspazia Reguş, scriitoarea Anna Traista Ruşti şi profesoara Janeta Maidaniuc. A doua parte a activităţii a fost coordonată de preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Boreslaw Petraşuc, şi a constat într-un program artistic susţinut de grupurile artistice „Polonynka” din Paltinu, „Soacrele” din Suceava, „Vocile Negostinei” din Negostina şi „Nadiia” din Călineşti Cuparencu, dar şi de solista Loredana Mândrişteanu şi de artistul plastic Alexandru Kozak. La eveniment au mai participat Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, vicepreşedinte al aceleiaşi Uniuni, o delegaţie de femei din Maramureş condusă de Ileana Dan, vicepreşedinta Uniunii Femeilor Ucrainene din România, Rebeca Grijac, preşedinta Uniunii Femeilor Ucrainene din România – Maramureş, Veronica Buciuta, preşedinta Uniunii Femeilor Ucrainene din România – Satu Mare, Iuliana Vatamaniuc, preşedinta Uniunii Femeilor Ucrainene din România – Botoşani, şi Loredana Mândrişteanu, preşedinta Uniunii Femeilor Ucrainene din România – Suceava.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)

 

22 martie 2015, Caraorman (jud. Tulcea). Sărbătorirea poetului Taras Șevcenko

Comunitatea de ucraineni din localitatea Caraorman a omagiat personalitatea de excepţie a poetului Taras Șevcenko, cu ocazia împlinirii a 201 ani de la naştere şi a 154 de ani de la moartea poetului. Evenimentul a fost organizat în cadrul Școlii cu clasele I-VIII din Caraorman; au participat o delegaţie a Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Tulcea, condusă de preşedintele Dumitru Cernencu, şi Cristian Pocora, viceprimarul comunei Crişan. În prima parte a manifestării a fost evocată personalitatea lui Taras Șevcenko, iar în partea a doua, membrii grupului vocal-instrumental „Veselka” din Caraorman, coordonat de Gabriela Artimov, au prezentat cântece tradiţionale ucrainene.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)

 

27–28 martie 2015, Satu Mare. Sărbătorirea a 15 ani de la înfiinţarea filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România

Filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România a aniversat 25 de ani de la crearea Uniunii şi 15 ani de la înfiinţarea filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România. Manifestările au început la Micula, în judeţul Satu Mare, unde se găseşte cea mai mare comunitate ucraineană din judeţ şi unde a fost prezentat un program artistic susţinut de formaţia artistică „Miculeanca” a elevilor ucraineni din comună, de corul „Vocile Ronei” al ucrainenilor din Rona de Sus, judeţul Maramureş, şi de ansamblul „Kozacioc” din Bălcăuţi, judeţul Suceava. În continuare, în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie din Satu Mare a avut loc o festivitate la care au participat peste 200 de persoane, în cadrul căreia preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Buciuta, a înmânat diplome şi medalii jubiliare fondatorilor filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)


28 martie 2015, Suceava. Concursul naţional „Istoria şi tradiţiile ucrainenilor”

La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava a avut loc concursul naţional „Istoria şi tradiţiile ucrainenilor” pentru elevii claselor IV-XII. Concursul a fost pregătit de doamna Lucia Mihoc, profesoară de limba ucraineană la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava. Scopul concursului a fost cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de pe întregul teritoriu românesc unde trăiesc şi muncesc ucrainenii. La concurs au participat elevii din judeţele Botoşani, Timiş, Maramureş şi Suceava. Concursul a avut două secţiuni: eseu şi fotografie. Pentru evaluarea rezultatelor concursului a fost format juriul alcătuit din: lect. univ. dr. Anamaria Herţanu, prof. Elvira Codrea, consilier în Ministerul Educaţiei, şi prof. Serafyma Kryhan din Cernăuţi. În finalul concursului a avut loc un program artistic. Grupul „Vyşyvanka” de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava, coordonat de prof. Lucia Mihoc, şi grupul „Huţulca” de la Școala Gimnazială din Brodina, pregătit de prof. dr. Coneac Viorica, au prezentat melodii şi dansuri ucrainene. Concursul a fost finanţat de Uniunea Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)

 

30 martie 2015, Iaşi. Sărbătorirea poetului Taras Șevcenko

Filiala Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentată de preşedintele Victor Hrihorciuc, a organizat la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi o acţiune culturală de sărbătorire a 201 ani de la naşterea poetului ucrainean Taras Șevcenko. La eveniment au participat artişti din Bucovina, oraşul Cernăuţi, precum şi reprezentanţi ai administraţiei locale: deputatul Consiliului Orăşenesc, Drin Roman, şeful Direcţiei Investiţii şi Relaţii Internaţionale, Teteana Tatarciuk, reprezentantul Societăţii regionale „Prosvita”, Kojeleanko Gheorghi, jurnalişti de la două canale TV din Cernăuţi şi un jurnalist de la ziarul „Tânărul bucovinean”. Artiştii din Cernăuţi au prezentat arta vocală ucraineană din zona Bucovinei de Nord, legată de activitatea lui Taras Șevcenko. Totodată au participat la eveniment delegaţia din Vinnyţea, reprezentanţi ai filialelor Botoşani şi Suceava ale Uniunii Ucrainenilor din România. Programul artistic a fost asigurat de ansamblurile filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, respectiv de ansamblul vocal şi instrumental „Bukovynka”, conducător prof. Ilie Gorovei, şi „Veselka”, îndrumător şi coregraf prof. Fălişteanu Rodica, și de cvartetul „Staggione” al Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” din municipiul Iaşi, conducător prof. Ilie Gorovei. La manifestarea culturală a fost prezentă Iaroslava Colotelo, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi preşedinte al filialei Bucureşti a aceleiaşi Uniuni.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)

 

Martie 2015, Suceava. Participarea etnicilor ucraineni la Conferinţa „Multiculturalism în Bucovina, etnoalimente 2015”

Cu ocazia împlinirii unui sfert de secol de la înfiinţarea Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost organizate o serie de activităţi. Una dintre ele a fost Conferinţa studenţească „Multiculturalism în Bucovina, etnoalimente 2015”, la care au participat reprezentanţi ai comunităţii ucrainene, precum Boreslaw Petraşuc, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. dr. Volodymyr Antoficiuk (Universitatea „Iuri Fedkovyci” – Cernăuţi), Elena Torac, artist popular, studenţii Maria Habur şi Nicoleta Daneliuc, care au prezentat un material electronic despre comunitatea ucraineană din Bucovina. În partea a doua a urmat un program artistic susţinut de grupul vocal „Nadiia” al Școlii Gimnaziale din Călineşti Cuparencu, de grupul vocal „Vocile Negostinei”, instructor prof. Nicolae Cramar, şi de formaţia de dans „Kozaciok” de la Școala Gimnazială din Bălcăuţi, instructor prof. Petru Șoiman.

(Curierul ucrainean, nr. 283-284/martie 2015)

 

6–10 aprilie 2015, Baia Mare. Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura ucraineană, ediţia a XXIII-a

Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureş a organizat cea de-a XXIII-a ediţie a olimpiadei de limba şi literatura ucraineană la Baia Mare. La deschiderea oficială au participat Anton Rohian, prefect al judeţului Maramureş, Ana Moldovan, inspector şcolar general al Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, lect. univ. dr. Anamaria Herţanu, preşedinta Comisiei, prof. Codrea Elvira, preşedinte executiv, şi prof. Simona Malearciuc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, vicepreşedinte al Comisiei. Comisia centrală a fost formată din: lect. univ. dr. Anamaria Herţanu, prof. Elvira Codrea, prof. Simona Malearciuc, prof. Ioan Câmpeanu, prof. Nicolae Corneşcian, prof. Livia Roman, prof. Emilia Codrea, prof. Ana Malearciuc Boţoc, prof. Lucia Mihoc, prof. Diana Fraseniuc, prof. Cornelia Antoaneta Chindeşa şi prof. Mihai Bobic.

(Curierul ucrainean, nr. 285-286/aprilie 2015)

 

29 aprilie 2015, Târnova (jud. Arad). Concursul de recitare a poeziei ucrainene, ediţia a III-a

Filiala Arad a Uniunii Ucrainenilor din România, în parteneriat cu Școala Gimnazială Târnova din judeţul Arad, a organizat în comuna Târnova cea de-a III-a ediţie a concursului de recitare a poeziei ucrainene, etapa judeţeană. La acest concurs au participat elevi de la şcolile în care se studiază limba ucraineană. În deschiderea concursului s-au adresat audienţei prof. Anna Hanţig şi preşedintele filialei Arad a Uniunii Ucrainenilor din România. Comisia de jurizare a fost formată din profesorii: Simona Jurcuţ – preşedinte, Ana Pasca – vicepreşedinte, Ileana Preda – secretar, Anna Hanţig – membru, Viorica Raţiu – membru.

(Curierul ucrainean, nr. 287-288/mai 2015)


29 aprilie 2015, Bucureşti. Ioan Reboşapcă, o personalitate a culturii ucrainene din România, la 80 de ani

Figură reprezentativă pentru intelectualitatea ucraineană din România, prof. univ. dr. Ioan Reboşapca în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, prin creaţia sa, face cinste culturii în cadrul căreia s-a format. Lucrările sale sunt scrise atât în limba ucraineană, cât şi în limba română. Câteva dintre titlurile semnate de către Ioan Reboşapca: „Cântece populare”, „Ecouri ale veacurilor”, „Naşterea simbolului”, „Glosar dialectal”, „Individualitatea clasicilor”, „Creaţia generaţiilor”, „Cununa anului”, „Poezia colindelor”, „Universul literaturii orale şi al celei scrise” etc.

(Curierul ucrainean, nr. 287-288/mai 2015)

 

8–9 mai 2015, Sighetu Marmaţiei. Derularea proiectului „Europa e cu Ucraina” în România

Proiectul are drept scop desfăşurarea unor acţiuni culturale şi de informare în ţările din Europa vecine Ucrainei în care vieţuieşte populaţia autohtonă ucraineană, cu reprezentanţii organizaţiilor cetăţeneşti din Ucraina, cu activişti culturali şi jurnalişti de televiziune. Organizatorii proiectului sunt Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Asociaţia „Ucraina-Lumea”, cu care Uniunea Ucrainenilor din România are încheiat un acord de colaborare. Coorganizator al proiectului este Organizaţia de voluntariat „Centrul de Acţiune”. Prima acţiune a grupului din Ucraina s-a derulat în municipiul Sighetu Marmaţiei, la filiala Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, urmând alte întâlniri în comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, în Bucureşti şi în Tulcea. De derularea proiectului s-au ocupat Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din Maramureş, Nicolae Petreţchi, director economic al Uniunii Ucrainenilor din România, Iaroslava Colotelo, preşedintă a filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România, Dumitru Cernencu, preşedinte al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, Chifa Ștefan, director al Școlii nr. 4 din comuna maramureşeană Poienile de sub Munte, ş.a.

(Curierul ucrainean, nr. 287-288/mai 2015)

 

9 mai 2015, Suceava. Lansarea cărţii „Șevcenko în cântece”

În sala de festivităţi a hotelului „Gloria” a avut loc lansarea oficială a cărţii „Șevcenko în cântece”, ediţie îngrijită de Ioan Chindeşciuc şi Andri Plişka. Volumul a fost finanţat de Uniunea Ucrainenilor din România şi a fost tipărit la Editura suceveană „Lidana”. Au participat la lansarea cărţii oaspeţi din Ucraina: prof. dr. Volodymyr Antoficiuk, scriitorul Vasyl Dovhyi, preotul Nicolae Șcerban. Din partea comunităţii ucrainene din România au fost prezenţi Ioan Chideşciuc, autorul cărţii, traducătorul Eusebie Fraseniuc, preşedintele filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, Victor Hrihorciuc, jurnalistul Iarema Oneşciuc. Activitatea a fost moderată de preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Boreslaw Petraşuc.

(Curierul ucrainean, nr. 287-288/mai 2015)

 

21 mai 2015, Bucureşti. Participarea minorităţii ucrainene la Ziua Mondială a Diversităţii Culturale

La Biblioteca Naţională a României a fost inaugurată o expoziţie de artă având ca protagonişti trei autori reprezentând genuri şi culturi diferite: Alex Ivanov a expus sculptură în bronz, sub titlul „Cei care ar fi putut fi”, un omagiu adus victimelor Holocaustului; pictorul suprarealist Mihai Criste a prezentat „Anotimpuri interioare”, o serie de tablouri inspirate de interferenţele dintre diferitele genuri artistice, religie şi ştiinţă; Maria Dobrescu, în grupajul intitulat „Sub acelaşi cer”, a expus fotografie artistică axată pe tradiţii şi obiceiuri. Manifestarea, dedicată Zilei Mondiale a Diversităţii Culturale, a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi cu Biblioteca Naţională a României. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au participat Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al aceleiaşi Uniuni.

(Curierul ucrainean, nr. 289-290/iunie 2015)

 

21–23 mai 2015, Cluj-Napoca. Organizarea celei de-a VIII-a ediţii a Simpozionului Internaţional „Zilele Culturii Slave”

Cea de-a VIII-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Zilele Culturii Slave” a fost organizată de Departamentul de limbi şi literaturi slave al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, în parteneriat şi cu sprijinul financiar al Uniunii Ucrainenilor din România – filiala Cluj, în colaborare cu Centrul Cultural Rus al Universităţii „Babeş-Bolyai”, având ca partener media TVR Cluj. Manifestarea a inclus mai multe evenimente: Simpozionul internaţional „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea”, multiple momente cultural-artistice şi o excursie în împrejurimile Clujului. La simpozion au participat cercetători şi cadre didactice ale universităţilor din Ucraina, Ungaria, Polonia, Georgia, Kazahstan, Slovacia, Rusia şi România.

(Curierul ucrainean, nr. 289-290/iunie 2015)

 

30 mai 2015, Suceava. Lansarea proiectului „Joc la nuntă-n Bucovina”

La filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Joc la nuntă-n Bucovina”, iniţiat de Asociaţia Culturală „Kozaciok” din Bălcăuţi. Fiind un proiect care se adresează minorităţilor etnice din Bucovina, la eveniment au participat reprezentanţi ai ucrainenilor (preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Boreslaw Petraşuc, cadre didactice din Bălcăuţi), ai polonezilor (Cazimir Longher, vicepreşedinte al Uniunii Polonezilor din România), ai romilor (Sergiu Stoica şi Gheorghe Nedea) şi ai ruşilor lipoveni (Gheorghe Miftode). Românii au fost reprezentaţi de Mihai Teacă, membru în cadrul grupului „Bilcuţa” din Bilca. Au fost prezenţi şi Victor Rusu de la Centrul Cultural Bucovina, Sorin Pohoaţă de la ansamblul „Arcanul”, Manuela Silţer de la Intercoolt.

(Curierul ucrainean, nr. 289-290/iunie 2015)

 

31 mai 2015, Bucureşti. Serata literar-artistică „Vasyl Symonenko”

La sediul nou al filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România au avut loc mai multe evenimente precum: sfinţirea noului sediu al Uniunii Ucrainenilor din România – filiala Bucureşti; sărbătorirea a 80 de ani de la naşterea poetului Vasyl Symonenko, trecut la cele veşnice la vârsta de 28 de ani; prezentarea ultimelor cărţi ale prozatorului Mychailo Hafia Traista, precum şi a volumului de debut ale fiicei sale, Larisa Mihaela Traista. Evocarea poetului Vasyl Symonenko a fost realizată de Iaroslava Colotelo.

(Curierul ucrainean, nr. 289-290/iunie 2015)


7 iunie 2015, Timişoara. Festivalul Etniilor

În cadrul Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara a avut loc Festivalul Etniilor, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Timiş şi de Centrul de Cultură şi Artă. Deschiderea a avut loc la Casa Ucraineană. Comunitatea ucraineană a fost reprezentată de ansamblurile „Kalyna” din Știuca, „Moloda nadia” din Soca şi „Kozaciok” din Suceava. La acest eveniment au fost prezenţi deputatul minorităţii ucrainene în Parlamentul României, Ion Marocico, Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor în România, preşedintele filialei Arad a Uniunii Ucrainenilor din România etc.

(Curierul ucrainean, nr. 289-290/iunie 2015)


10–14 iunie 2015, Bucureşti. Zilele Filmului Ucrainean

La Muzeul Țăranului Român s-au desfăşurat Zilele Filmului Ucrainean. Iniţiatorul şi organizatorul acestui festival al filmelor în limba ucraineană, subtitrate în limba română, a fost organizaţia nonguvernamentală „Pământeni”, în parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor din România. În decursul celor trei zile au fost prezentate filme precum: „Ciocănitoarea ruseasă”, „Babilon 13”, „A noastră Nadiia”, „Avanpremiera Oleh Senţov”, „Hamer”, „Ivan cel Puternic” şi „Călăuza”.

(Curierul ucrainean, nr. 291-294/iulie-august 2015)


20 iunie – 23 septembrie 2015, România. Derularea procesului electoral de alegeri în comitetele de conducere ale filialelor Uniunii Ucrainenilor din România

În acest interval, la nivelul tuturor filialelor Uniunii Ucrainenilor din România s-au desfăşurat alegeri pentru comitetul de conducere. Astfel, în urma alegerilor interne, a fost obţinută configuraţia următoare: Arad: Miculaiciuc Găvrilă – preşedinte, Miculaiciuc Ștefan – prim-vicepreşedinte, Bilan Dumitru – vicepreşedinte, Hanţig Anna – secretar, Preda Ileana – trezorier, Laver Gheorghe – membru, Petric Dumitru – membru; Botoşani: Semciuc Victor – preşedinte, Bilocopetiuc Paul – prim-vicepreşedinte, Scutelnicu Vasile – vicepreşedinte, Vătui Adriana – secretar, Patenschi Nicolae – trezorier, Ivanciuc Olimpia – preşedintă a Organizaţiei de Femei, Semciuc Claudia – preşedintă a Organizaţiei de Tineret; Bucureşti: Colotelo Iaroslava – preşedinte, Traista Mihai – prim-vicepreşedinte, Mihăileanu Mariana – vicepreşedinte, Radu Felicia – vicepreşedinte, Malcovici Vladimir – secretar, Alecu Simona – membră, Mandiuc Zenovia – preşedintă a Organizaţiei de Femei, Hoşciuc Vasile – preşedinte al Organizaţiei de Tineret; Caraş-Severin: Liber Ivan – preşedinte, Bobic Mihai – prim-vicepreşedinte, Popovici Ioan – vicepreşedinte, Tiuch Iura – trezorier, Popovici Dumitru – membru, Basaraba Daniel – preşedinte al Organizaţiei de Tineret, Blaj Maria – preşedintă a Organizaţiei de Femei, Svestac Simona – membră, Macean Olga – membră, Vershehora Vsevolod – responsabil cu probleme de cultură, Rosocha Ivan – responsabil cu probleme de învăţământ şi cultură; Cluj: Herbil Ioan – preşedinte, Romaniuc Gheorghe Liviu – vicepreşedinte, Slavita Oxana – secretar, Laviţă Svetlana Iuliana – trezorier, Ardelean Ioan – membru, Bout Alexa – preşedinte al Organizaţiei de Tineret, Bodnaruc Mariana Natalia – preşedintă a Organizaţiei de Femei; Galaţi: Nicolaiciuc Vichentie – preşedinte, Simion Pancrat – vicepreşedinte, Simion Daniil – secretar, Osman Nadia – responsabil cu probleme culturale, Gherbănescu Alexandru – responsabil cu probleme mass-media; Iaşi: Hrihorciuc Victor – preşedinte, Serdenciuc Daniel – vicepreşedinte, Scalschi Sorin – vicepreşedinte, Macovei Timofte – secretar, Serdenciuc Irina – responsabilă a Organizaţiei de Femei, Șorgot Ilie Liviu – responsabil al Organizaţiei de Tineret, Marusec Adriana – responsabilă cu probleme mass-media; Maramureş: Petreţchi Miroslav – preşedinte, Mariciuc Pintea, Pasenciuc Vasile, Oprişan Elek, Apivaliuc Ledia, Recalo Ioan, Covaci Ilie, Ciubica Maria, Semeniuc Vasile, Chifa Ștefan, Șemciuc Ana, Florescu Oksana, Greceniuc Ioan, Lauruc Mihai Ioan, Mocernac Gheorghe, Cîmpan Ostap şi Glodean Vasile; Satu Mare: Horvat Irina Liuba – preşedinte, Buciuta Vasile – prim-vicepreşedinte, Anişorac Vasile – vicepreşedinte, Danco Vasile Florin – secretar, Laver Maria – membră, Bumbar Ioan – membru, Macioca Mihai – preşedinte de onoare; Suceava: Sauciuc Ilie – preşedinte, Bodnar Ioan – prim-vicepreşedinte, Pascariu Vasile – vicepreşedinte, Mehno Vasile – vicepreşedinte, Mihăiescu Mihai – vicepreşedinte, Dascaliuc Lidia – secretar, Torac Elena – membră, Ciocan Nicolai – membru, Leonte Valentin – membru, Peslari Brînduşa – membră, Cobziuc Mihai – membru; Timiş: Hleba Gheorghe – preşedinte, Drozd Vasile – prim-vicepreşedinte, Covaci Ioan – vicepreşedinte, Câmpeanu Ion – vicepreşedinte, Hrin Ana – secretar, Șpilca Sorin – trezorier, Hrebenaci Dochia – membră, Lepei Dumitrie – membru, Pilipeţ Mihai Volodea – membru; Tulcea: Cernencu Dumitru – preşedinte, Danilencu Dumitru – prim-vicepreşedinte, Teodorov Lioara-Paraschiva – prim-vicepreşedinte, Munteanu Gheorghe – secretar, Todie Violeta – trezorier, Tertiş Vasile – membru, Munteanu Tamara - membru.

(Curierul ucrainean, nr. 297-298/octombrie 2015)


28 iunie 2015, Bălcăuţi (jud. Suceava). Participare ucraineană la acţiunea culturală „Joc la nuntă-n Bucovina”

Ansamblul „Kazaciok”, al cărui instructor este prof. Petru Șoiman, a participat la acţiunea culturală „Joc la nuntă-n Bucovina”. Acest proiect realizat de Asociaţia Culturală „Kozaciok” din Bălcăuţi vizează promovarea tradiţiilor culturale ucrainene. În cadrul manifestării culturale, membrii grupului vocal „Vocile Negostinei” au asigurat dimensiunea artistică a evenimentului, la care au participat şi alte etnii: români, ruşi lipoveni, romi şi ucraineni-huţuli.

(Curierul ucrainean, nr. 291-294/iulie-august 2015)


28 iunie 2015, Remetea Mică (jud. Timiş). Zilele Culturii Ucrainene

La Zilele Culturii Ucrainene au fost prezenţi preşedintele filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, deputatul minorităţii ucrainene în Parlamentul României, Ioan Marocico, primarul localităţii, Francisck Bartha, preşedintele organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din România din Anina, Taras Verşehora, preşedintele organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din România din Gottlob, Odotia Corneştian, preşedintele organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din România din Soca, Oana Marteniuc, presa, radioul şi alţii. La această manifestare culturală au participat ansamblurile de cântece şi dansuri din Soca, Pietroasa, Lugoj, Gottlob, Timişoara şi Giarmata, iar grupul vocal-instrumental „Remeteanca” din Remetea Mică a fost gazda festivalului.

(Curierul ucrainean, nr. 291-294/iulie-august 2015)


Iunie 2015, Siret (jud. Suceava). Premierea olimpicilor ucraineni

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat o activitate de premiere a olimpicilor de etnie ucraineană. Cu acest prilej au fost premiaţi atât elevii care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Limba Ucraineană din Sighetu Marmaţiei, cât şi profesorii care i-au pregătit. Manifestarea a fost găzduită de Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret, având sprijinul Primăriei oraşului şi al Colegiului Tehnic „Laţcu Vodă”. După premiere a urmat un minispectacol susţinut de ansamblurile „Kolomyika” din Siret şi „Ladonky” din Kiev.

(Curierul ucrainean, nr. 291-294/iulie-august 2015)

 

4 iulie 2015, Suceava. Deschiderea Școlii Muzicale Duminicale

La sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc deschiderea oficială a Școlii Muzicale Duminicale. La manifestare au fost prezenţi Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Liber, compozitor, dirijor şi muzicolog, preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România, Iaroslva Colotelo, preşedintă a filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România şi preşedintă a Subcomisiei pe probleme de mass-media şi activităţi cultural-artistice din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, o delegaţie a Ambasadei Ucrainei în România, condusă de Teofil Rendiuk, ministru-consilier al ambasadei. Au participat şi oaspeţi din Ucraina: Alla Kendzera, secretar al Societăţii „Ucraina-Lumea”, Marian Hadenko, artist al poporului Ucrainei, Valentyna Kovalenko, preşedinte al Consiliului Regional Cerkasy. Evenimentul a fost deschis de Boreslaw Petraşuc, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. După alocuţiuni, activitatea a continuat cu înmânarea unor diplome de onoare din partea Societăţii „Ucraina-Lumea”, reprezentată de Alla Kendzera, pentru activitatea desfăşurată pe planul promovării culturii ucrainene, următorilor: Ivan Liber, Marian Serdenciuc, Eusebie Fraseniuc, Nicolae Cramar, Nicolae Maidaniuc, Geta Petreţchi, Anca Știubianu şi Lăcrămioara Grigorciuc. Au fost premiate şi următoarele colective artistice: „Kozaciok”, „Kolomyika”, „Nadiia Zamku”, „Polonynka”. „Nadiia”, „Huţulca”, „Izvoraşul”, „Cervona kalyna”, „Vyşyvka”, „Vocile Negostinei” şi „Veselka”. Totodată, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Buciuta, a premiat corespondenţii revistei „Ukrainskyi visnyk”: Ioan Chindeşciuc, Eusebie Fraseniuc, Kolea Kureliuc, Gheorghe Cega şi Anca Știubianu. Manifestarea culturală a continuat cu un moment artistic susţinut de „Vocile Ronei” din Rona de Sus, judeţul Maramureş, şi de „Vocea ucrainenilor” a filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România. Spre final, Marian Hadenko, artist al poporului din Ucraina, şi invitatele sale, Tatiana Mudra, Tatiana Kişleak şi redactorul muzical Irina Makeeva, au susţinut un recital de muzică ucraineană autentică.

(Curierul ucrainean, nr. 297-298/octombrie 2015)

 

5 iulie 2015, Suceava. Ansamblul „Kozaciok” la Festivalul Interetnic „Convieţuiri”

Uniunea Ucrainenilor din România a organizat la Suceava Festivalul Interetnic „Convieţuiri”, ediţia a XXII-a. Evenimentul a reunit ansambluri şi solişti din diferite comunităţi etnice din România. Programul a cuprins reprezentaţia artistică şi o activitate cultural-religioasă în cadrul Muzeului Satului din Suceava. De asemenea participanţii au vizitat Muzeul Satului din Suceava şi Cetatea de Scaun.

(Curierul ucrainean, nr. 295-296/septembrie 2015)


19 iulie 2015, Vişeu de Sus (jud. Maramureş). Cu cântec ucrainean pe Valea Vaserului

Filiala Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, condusă de prof. Miroslav Petreţchi, a organizat un festival de cântece ucrainene pe Valea Vaserului, la Vişeu de Sus. La eveniment au participat formaţiile artistice din localităţile Lunca la Tisa, Crăciuneşti, Rona de Sus, Crasna Vişeului, Ruscova şi Poienile de sub Munte.

(Curierul ucrainean, nr. 291-294/iulie-august 2015)

 

25 iulie 2015, Bucureşti. Omagiul adus scriitorului şi primului preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Tcaciuc 

Organizat de soția fostului preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi deputat în Parlamentul României, împreună cu Uniunea Ucrainenilor din România, la Cimitirul Belu, a avut loc parastasul de 10 ani de la dispariţia primului preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Tcaciuc, la care au fost prezenţi membri ai Radei, ai Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentanţi ai presei, ai televiziunii naţionale, prieteni şi cunoscuţi. După depunerea coroanelor au luat cuvântul Ion Marocico, deputatul comunităţii ucrainene în Parlamentul României, Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Virginia Tcaciuc, soţia poetului omagiat, scriitorul Mihai Traista, Irina Moisei, redactor-şef al revistei „Naş holos”, Gheorghe Cega şi Iaroslava Colotelo.

(Curierul ucrainean, nr. 297-298/octombrie 2015)

 

26 iulie 2015, Lugoj (jud. Timiş). Sărbătoare jubiliară cu ocazia hramului Bisericii Ucrainene din Lugoj

Cu prilejul hramului Bisericii Ucrainene din Lugoj, „Sf. Volodymyr”, s-a prăznuit jubileul de 25 de ani de la înfiinţarea Protopopiatului Ucrainean din Banat şi de la reînfiinţarea Vicariatului Ortodox Ucrainean. La eveniment au fost prezenţi deputatul minorităţii ucrainene în Parlamentul României, Ion Marocico, preşedintele filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, grupuri de credincioşi cu protesii de la parohiile Cornuţel şi Pietroasa Mare, îmbrăcaţi în costume ucrainene. Evenimentul a fost coordonat de protopopul Ilie Albiciuc.

(Curierul ucrainean, nr. 291-294/iulie-august 2015)

 

24 august 2015, Galaţi. Sărbătorirea Zilei Ucrainei

Ziua Naţională a Ucrainei a fost marcată de comunitatea ucrainenilor din Galaţi printr-un moment festiv. Evenimentul s-a desfăşurat la Casa „Cuza Vodă”. Cu această prilej, Muzeul de Istorie „Paul Păltânea”, în parteneriat cu Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale şi cu Uniunea Ucrainenilor din România – filiala Galaţi, a organizat vernisajul expoziţiei intitulate „24 august – Ziua Ucrainei, identitate naţională şi recunoaştere culturală”. Expoziţia a fost organizată de muzeograful Mariana Delia Pohrib şi a adus în atenţia publicului gălăţean documente reprezentative referitoare la una dintre cele mai mari personalităţi ucrainene care şi-a legat destinul şi de municipiul Galaţi, hatmanul Ivan Stepanovyci Mazepa. Totodată tematica expoziţiei a cuprins o serie de publicaţii în limbile ucraineană şi română, ziare şi reviste, fiind expuse opere literare semnate de M. Mihailiuc, M. Traista, I. Robciuc, I. Covaci şi alţii. La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai presei şi ai televiziunii locale. Din partea comunităţilor etnice din Galaţi au fost invitaţi preşedinţi şi membri ai Comunităţii Elene, ai Uniunii Armenilor, ai Comunităţii Italiene „Casa Italia”, ai Comunităţii Evreilor, ai Comunităţii Ruşilor Lipoveni, ai Forumului Democratic German şi ai Uniunii Democrate Turce. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Vichentie Nicolaiciuc, Cristian Căldăraru, Simion Pancrat şi alţii.

(Curierul ucrainean, nr. 297-298/octombrie 2015)

 

18–25 septembrie 2015, Iaşi. Participarea ucrainenilor la Festivalul „Săptămâna diversităţii la Iaşi”

Festivalul interetnic „Săptămâna diversităţii la Iaşi” s-a desfăşurat pe esplanada din faţa Palatului Culturii din Iaşi, făcând parte din seria de evenimente cultural-artistice derulate în cadrul proiectului „Istoria minorităţilor – o abordare cultural-artistică a diversităţii”, iniţiat de Primăria municipiului Iaşi, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Asociaţia „Pro Roma”. Festivalul a debutat cu parada costumelor populare tradiţionale. Ziua de duminică a fost dedicată comunităţii ucrainene; în cadrul acesteia au fost prezentate cântece populare ucrainene, o proiecţie de film documentar, o expoziţie de carte, postere şi bannere cu aspecte din viaţa şi activitatea ucrainenilor din România şi un spectacol de muzică oferit de studenţi ai Conservatorului din Kiev – Ucraina, la instrumentele tradiţionale ucrainene baian şi bandură, respectiv de formaţia de dansuri „Veselka” a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 299-300/noiembrie 2015)


16 octombrie 2015, Timişoara. Lansarea filmului documentar „Ucrainenii din Banat”

Realizat de filiala Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, filmul „Ucrainenii din Banat” reprezintă o premieră pentru comunitatea ucraineană din România. Filmul este rezultatul unui proiect care a durat aproximativ 10 luni. Documentarul prezintă evoluţia comunităţii ucrainene pe meleagurile bănăţene, de la migrarea ucrainenilor în zona de vest a României, la întemeierea localităţilor în care trăieşte şi astăzi această etnie, aducând în prim-plan viaţa lor religioasă, obiceiurile, folclorul, portul popular, cultura, precum şi învăţământul în limba ucraineană. La realizarea acestui documentar au contribuit TVR Timişoara, TVR Bucureşti şi Radio Timişoara. Broşura care însoţeşte DVD-ul cu filmul „Ucrainenii din Banat” este semnată de prof. Ion Câmpeanu. La lansarea filmului au participat deputatul Ion Marocico, reprezentantul comunităţii ucrainene în Parlamentul României, şi Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 297-298/ octombrie 2015)

 

16–17 octombrie 2015, Iaşi. Participarea ucrainenilor la Festivalul „Confluenţe”

Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor, Asociaţia Culturală pentru Tineret „Eventum”, Primăria municipiului Iaşi și Primăria Podul Iloaiei, cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, a organizat cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Cultural Interetnic „Confluenţe”. Scopul festivalului este de a promova dialogul intercultural la nivelul tinerilor de diferite etnii din municipiul şi din judeţul Iaşi şi nu numai. Festivalul a reunit la Iaşi ansambluri ale etnicilor germani, greci, maghiari, polonezi, ruşi lipoveni, romi, sârbi, tătari, ucraineni şi italieni. Uniunea Ucrainenilor din România a fost implicată în acest festival cu două formaţii: ansamblul de dansuri „Veselka” al organizaţiei municipale Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România şi grupul vocal „Rybalka” din localitatea Crişan, judeţul Tulcea, care au participat alături de reprezentanţii celorlalte minorităţi la parada portului popular tradiţional, cu un grupaj de dansuri populare ucrainene, respectiv de cântece ucrainene tradiţionale. Spectacolul prezentat de formaţia „Veselka” a fost precedat de o prezentare video a activităţii organizaţiei din ultimii ani.

(Curierul ucrainean, nr. 299-300/noiembrie 2015)


30–31 octombrie 2015, Sighetu Marmaţiei. Organizarea celui de-al VII-lea Congres al Uniunii Ucrainenilor din România

În urma alegerilor desfăşurate în cadrul celui de-al VII-lea Congres al Uniunii Ucrainenilor din România, au fost formate următoarele structuri: Prezidiul executiv al Uniunii Ucrainenilor din România: Petreţchi Nicolae Miroslav – preşedinte, Pasenciuc Vasile – prim-vicepreşedinte, Moisei Bogdan – prim-vicepreşedinte, Semciuc Victor – prim-vicepreşedinte, Liber Ivan – prim-vicepreşedinte, Hrihorciuc Victor – vicepreşedinte, Cernencu Dumitru – vicepreşedinte, Herbil Ioan – vicepreşedinte, Traista Mihai – vicepreşedinte, Sambor Ana, vicepreşedinte, Horvat Liuba Irina – secretar general, Șendroiu Terezia – secretar şi Buciuta Vasile – trezorier; Consiliul (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România: Petreţchi Nicolae Miroslav – preşedinte, Buciuta Ștefan – preşedinte de onoare, Pasenciuc Vasile – prim-vicepreşedinte, Moisei Bogdan – prim-vicepreşedinte, Semciuc Victor – prim-vicepreşedinte, Liber Ivan – prim-vicepreşedinte, Hrihorciuc Victor – vicepreşedinte, Cernencu Dumitru – vicepreşedinte, Herbil Ioan – vicepreşedinte, Traista Mihai – vicepreşedinte, Sambor Ana – vicepreşedinte, Horvat Liuba Irina – secretar general, Șendroiu Terezia – secretar, Buciuta Vasile – trezorier, Petreţchi Miroslav – preşedintele filialei judeţene Maramureş, Hleba Gheorghe – preşedintele filialei judeţene Timiş, Sauciuc Ilie – preşedintele filialei judeţene Suceava, Micolaiciuc Gavrilă – preşedintele filialei judeţene Arad, Nicolaiciuc Vichentie – preşedintele filialei judeţene Galaţi, Colotelo Iaroslava – preşedinta filialei Bucureşti, Romaniuc Liviu – preşedintele Organizaţiei de Tineret, preşedintă a Organizaţiei de Femei (va fi desemnată la Conferinţa Uniunii Ucrainenilor din România) şi Mariciuc Pintea – membru.

(Curierul ucrainean, nr. 299-300/noiembrie 2015)

 

7 noiembrie 2015, Variaş (jud. Timiş). Ziua Culturii Ucrainene

La evenimentul comunităţii ucrainene din localitatea Variaş au participat Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Drozd Vasile, vicepreşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ana Hrin, secretara filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, primarul şi viceprimarul localităţii şi un mare număr de etnici ucraineni. Parada portului a fost urmată un spectacol susţinut de grupul de copii din Variaş, ansamblul ucrainean „Molodi dubky” din Dragomireşti, ansamblul coral ucrainean „Șovkova trava” din Lugoj, ansamblul „Smereka” din Gotlob, instrumentaliştii ucraineni din Remetea Mică, duetul Galeanici şi Șteliac, „Trio Hrin” din Remetea Mică şi Neluţu Marocico cu formaţia sa.

(Curierul ucrainean, nr. 299-300/noiembrie 2015)

 

22 noiembrie 2015, Bucureşti. A murit Nicolae Leasevici – scriitor, compozitor şi traducător

Născut în 17 ianuarie 1914 în localitatea Mala Kisniţa, judeţul Iampolsk, din ţinutul Podoliei, Nicolae Leasevici, poet, traducător şi compozitor, a murit la vârsta de 102 ani. Creaţia sa poetică a fost prezentă în publicaţiile ucrainene „Novyi vik”, „Obrii”, „Vilne slovo”, „Naş holos”, „Curierul ucrainean”, precum şi în culegerea sa de poezii şi cântece intitulată „Picături de apă vie” (Editura Mustang, 2001).

(Curierul ucrainean, nr. 301-302/decembrie 2015)

 

26 noiembrie 2015, Bucureşti. Comemorarea Holodomorului

Ambasada Ucrainei din România, în colaborare cu filiala Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România, a organizat la Centrul Cultural şi de Informare al Ambasadei Ucrainei o manifestare omagială dedicată comemorării Holodomorului. La această manifestare a participat personalul Ambasadei Ucrainei din România, precum şi invitaţi, atât membri ai comunităţii ucrainene, cât şi români. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Teofil Rendiuk, ministru-consilier al Ambasadei Ucrainei din România, Vasyl Necepa, Iaroslava Colotelo şi alţii. Cu prilejul comemorării Holodomorului în Bucureşti, Ambasada Ucrainei a invitat un vestit cobzar din Ucraina – Vasyl Necepa, artist emerit al Ucrainei, membru al Asociaţiei Naţionale a Cobzarilor din Ucraina.

(Curierul ucrainean, nr. 301-302/decembrie 2015)

 

27 noiembrie 2015, Gura Humorului (jud. Suceava). Festivitatea de omagiere a scriitoarei ucrainene Olha Kobyleanska

În localitatea Gura Humorului a avut loc festivitatea de omagiere a scriitoarei ucrainene Olha Kobyleanska, care s-a născut în anul 1863 în acest oraş bucovinean, unde a petrecut primii ani ai copilăriei sale. La evenimentul organizat la bustul scriitoarei au participat reprezentanţi ai autorităţilor administrative şi de cultură ale oraşului şi judeţului, reprezentanţi din partea filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, ai cultelor, deputatul Radu Surugiu, membri ai comunităţii ucrainene, locuitori ai oraşului. De asemenea a fost prezentă o delegaţie din Ucraina. Au vorbit despre personalitatea scriitoarei Marius Ursaciuc, Mihai Mihăiescu Aniuk, Hryhori Vanzureak, Ilie Sauciuc, Radu Surugiu, Ion Bodnar şi alţii.

(Curierul ucrainean, nr. 301-302/decembrie 2015)