Minoritatea ucraineană 1999

 

13 ianuarie 1999, Cluj-Napoca. Înfiinţarea filialei locale a Uniunii Ucrainenilor din România

În municipiul Cluj-Napoca, un grup de studenţi de la diverse facultăţi şi alţi tineri din rândul minorităţii ucrainene au înfiinţat filiala Cluj-Napoca a Uniunii Tineretului Ucrainean din România, parte componentă a Uniunii Ucrainenilor din România. Comitetul de conducere a fost format din: Mihai Maghiar - preşedinte, Maria Piţura - prim-vicepreşedinte, Bogdan Albiciuc - vicepreşedinte şi Lucica Romaniuc - secretar.

 

16 martie 1999, Cluj-Napoca. Aprobarea cererii de înfiinţare a specializării Limba şi literatura ucraineană la Universitatea „Babeş-Bolyai"

La cererea Asociaţiei Culturale România-Ucraina, în 16 martie, Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a aprobat cererea de înfiinţare a specializării Limba şi literatura ucraineană, care va funcţiona în cadrul Catedrei de limbi slave de la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai". Cererea se baza pe faptul că la Sighetu Marmaţiei a fost reînfiinţat Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko", ceea ce presupunea necesitatea continuării studierii limbii şi literaturii ucrainene, dar şi pe proiectul de deschidere spre Europa şi spre multiculturalism a Universităţii, iniţiat de rectorul Andrei Marga. Un rol esenţial în deschiderea secţiei de limba şi literatura ucraineană l-a avut conf.univ.dr. Ioan Semeniuc, cadru didactic care a pus bazele acestei secţii. Curierul ucrainean, nr. 95-96, 2007.

 

22 aprilie 1999, Maramureș. A murit scriitorul Ivan Şmuleac

Născut la 22 iunie 1934 în satul maramureşean Lunca la Tisa, Ivan Şmuleac a fost un poet şi prozator cu un discurs expresiv extrem de provocator. A debutat în publicaţia ucraineană „Veac nou" din Bucureşti. A publicat volumele Soarele bunicii (Editura Kriterion, Bucureşti, 1975), Oameni buni (Editura Kriterion, Bucureşti, 1980) şi Chemare natală (Editura Kriterion, Bucureşti, 1987). De asemenea, creaţiile sale literare au apărut şi în volume colective precum: Septembrie, Strune lirice şi Orizonturi. Blog „Mantaua lui Gogol", 9 octombrie 2013.

 

18-21 mai 1999, Ucraina. Vizita în vederea colaborării transfrontaliere

La invitaţia Consiliului Regional Ivano-Frankivsk, a preşedintelui Zenovi Matnak, delegaţia Consiliului Judeţean Maramureş a efectuat o vizită în Ucraina. Scopul vizitei l-a constituit analizarea proiectelor de colaborare bilaterală în domeniile economic, cultural, ecologic şi educaţional şi elaborarea programelor comune transfrontaliere în cadrul Regiunii Eurocarpatice. Delegaţia din România a avut o întâlnire cu conducerea Administraţiei de Stat şi a Consiliului Regional din Ivano-Frankivsk, cu conducerea raionului Verchovyna, cu care vor fi elaborate proiecte comune privind înfiinţarea unei rezervaţii biosferice în Munţii Ceceni şi în munţii Maramureşului, deschiderea unui punct vamal de trecere a frontierei şi construirea drumului de acces pe ruta Verchovyna, Ucraina, până la Poienile de sub Munte, România. La Palatul Administrativ al regiunii Ivano-Frankivsk, preşedintele Consiliului Administraţiei de Stat (guvernatorul) Mychailo Vyşyvaniuk a prezentat delegaţiei române Proiectul de acord privind colaborarea regională dintre regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina şi judeţul Maramureş, România, pentru anii 1999-2004. În cadrul vizitei, delegaţia română s-a întâlnit cu studenţii români de etnie ucraineană care studiau în instituţiile de învăţământ superior din Ivano-Frankivsk. La întâlnire au asistat directorul Inspectoratului General al Învăţământului din Ivano-Frankivsk şi preşedintele Consiliului Regional. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 428; Curierul ucrainean, nr. 59, 1999.

 

1 septembrie 1999, Sighetu Marmaţiei. Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" - schimbarea specializării

La Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei, clasele cu profil pedagogic îşi schimbă specializarea în instructor animator, pedagog şcolar şi bibliotecar şcolar-documentarist.

 

5 septembrie 1999, Timişoara. Crearea emisiunii în limba ucraineană la Radio Timişoara

Pentru prima oară, în cadrul Radio Timişoara a fost creată emisiunea în limba ucraineană. La început s-a emis o dată pe săptămână, aproximativ 15 minute. Emisiunea a fost precedată de o conferinţă de presă la care au fost prezenţi, la invitaţia lui Mihai Anghel, directorul postului de radio, Gheorghe Ciuhandru, primarul municipiului Timişoara, Igor Harcenco, ambasador al Ucrainei la Bucureşti, Iaroslava Colotelo, consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor, conducerea Uniunii Ucrainenilor din România, ţinutul Banat, reprezentanţi ai presei locale etc. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 324; Curierul ucrainean, nr. 135-136, 2009 și nr. 87, 2001.

 

27 noiembrie 1999, Măriţei (jud. Suceava). Inaugurarea Monumentului Eroilor

În satul Măriţei, comuna Dărmăneşti, judeţul Suceava, a fost inaugurat Monumentul Eroilor, construit după o schiţă realizată de inginerul Nicolae Drişcu, fiu al satului. La sfinţirea monumentului au luat parte atât locuitorii satului Măriţei, cât şi cei din satele din împrejurimi. De asemenea, la eveniment a participat şi un pluton de ostaşi din Rădăuţi. Totodată, la această manifestare au luat parte veteranii de război din satul Măriţei, dar și din celelalte sate ale comunei Dărmăneşti. Curierul ucrainean, nr. 121-122, 2008.

 

8-10 decembrie 1999, Rachiv (Ucraina). Întâlnirea Asociaţiei Localităţilor din Carpaţi

În oraşul Rachiv, regiunea Transcarpatia, Ucraina, a avut loc întâlnirea Asociaţiei Localităţilor din Carpaţi. Consiliul Raional Rachiv şi Asociaţia Organelor Publice Locale şi a Autonomiei Locale a invitat delegaţia Consiliului Judeţean Maramureş şi pe reprezentanţii organelor puterii locale, pe primarii localităţilor membre ale Asociaţiei Localităţilor din Carpaţi să ia parte la şedinţa asociaţiei. Delegaţia a fost condusă de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Pamfil Berceanu, şi de Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş. Din delegaţie au făcut parte primarii şi viceprimarii comunelor Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova şi Bocicoiu Mare, iar ecologiştii din Maramureş au fost reprezentaţi de o delegaţie condusă de preşedintele Filip Moisei. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 426; Curierul ucrainean, 1997.

 

Au apărut cărţile următoare:

Mihai Mihailiuc - Clopotaru (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Iurii Pavliş - Interlocutorul, Editura Mustang, Bucureşti; Ştefan Tcaciuc - Poezii înviate (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Ivan Nepohoda - O altă picătură în mare (poezii în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Ilie Cojocar - Poezii eretice (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Mihailo Volosciuc - Din ruine şi cenuşă (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Tiberius Puiu - Ucraina şi ucraineni, Editura Mustang, Bucureşti; Ihor Traci - Discuţie fără măşti (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Dumitru Coreniuc - Democraţia în opinici (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Aspazia Reguş ‒ Nume de femei în vechi acte istorice, Editura Mustang, Bucureşti; Ioan Robciuc - Studii şi articole (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Taras Şevcenko - Marele cobzar, ediţie bilingvă, traducere de Ion Cozmei, Editura Moldova, Iași. [www.editura-mustang.ro]