Minoritatea ucraineană 1997

 

6 mai 1997, satul Dunavăţul de Sus (jud. Tulcea). Dezvelirea monumentului în cinstea cazacilor zaporojeni

La propunerea filialei dobrogene a Uniunii Ucrainenilor din România, în satul Dunavăţul de Sus, comuna Murighiol, a fost dezvelit un monument în cinstea cazacilor ucraineni zaporojeni. La eveniment a participat ambasadorul Ucrainei în România, Alexander Cealîi. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 36.

 

2 iunie 1997, Constanţa. Semnarea „Tratatului de bună vecinătate dintre România şi Ucraina"

La Constanţa, cu ocazia vizitei preşedintelui Ucrainei în România, a fost semnat „Tratatului de bună vecinătate dintre România şi Ucraina". Ştefan Buciuta, p. 374; Curierul ucrainean, nr. 81-82, 2006.

 

4-6 iunie 1997, Baia Mare. Simpozion internaţional

La Baia Mare, în județul Maramureş, s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional „Tisa Superioară, zonă de importanţă internaţională în cadrul convenţiei RAMSAR, Baia Mare, 4-6 iunie 1997, România", dedicat Zilei Mondiale a Mediului, sub egida Prefecturii şi a Consiliului Judeţean Maramureş. Membrii Uniunii Ucrainenilor din România au prezentat comunicarea cu titlul „Comunitatea ucrainenilor din Maramureş. Istoric şi perspective", pregătită de Ivan Iurasciuc - muzeograf, prof. Vasile Onujec - primar al comunei Bistra şi Ostap Iuraşciuc - şeful Ocolului Silvic Ruscova. La Simpozion a participat o delegaţie a Ucrainei formată din: Ivan Turko, vicepreşedinte al Consiliului Regional Transcarpatia -Ujhorod; Mychailo Daskaliuk, preşedinte al Administraţiei Raionale de Stat Rachiv - Transcarpatia; Fedir Hamor, directorul Rezervaţiei Biosferice Carpaţi-Ucraina, cu sediul în oraşul Rachiv; Vasyl Obiari, prorector al Universităţii din Ujhorod; Ludvik Simion, decan al Universităţii din Ujhorod; Lidia Simion, profesor al Universităţii din Ujhorod. Din partea Consiliului Judeţean Maramureş şi a Comitetului de organizare a simpozionului a participat Ştefan Buciuta, consilier judeţean, iar translator pentru limba ucraineană a fost desemnat profesorul Iura Parascineţ. Reprezentanţii Consiliului Regional Trascarpatia ai Administraţiei Raionale Rachiv şi ai Rezervaţiei Biosferice Carpaţi-Ucraina au discutat despre chestiuni ecologice cu inginerul Filip Moisei, preşedinte al Societăţii Ecologice din Maramureş, cu Roberto Figueredo, director pentru probleme de mediu şi energie USAID - SUA, şi cu Bernard Houliat, coordonator european al programului PHARE pentru dezvoltarea turismului rural din România. De asemenea, în cadrul Simpozionului, ambasadorul Ucrainei, Oleksandr O. Cealyi, a discutat cu reprezentanţii Prefecturii şi ai Consiliului Judeţean Maramureş despre situaţia şcolilor în care se studiază limba ucraineană maternă, dar şi despre relaţiile economice şi culturale interregionale Maramureş - Satu Mare - România şi Transcarpatia, Ivano-Frankivsk - Ucraina. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 420; Curierul ucrainean, nr. 36-37, 1997.

 

 

18 iulie 1997, Valea Vişeului (jud. Maramureş). Participarea delegaţiei din Ucraina în vederea stabilirii primelor legături

Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, şi Societatea Ecologistă din Bistra, jud. Maramureş, au invitat la Căminul Cultural din Valea Vişeului, jud. Maramureş, o delegaţie ucraineană pentru stabilirea primelor legături şi pentru discutarea unor teme precum: 1. Propunerea din partea Societăţii Ecologice din Maramureş, împreună cu autorităţile locale şi judeţene, privind întocmirea unui proiect-studiu de identificare a suprafeţelor ce urmează a fi declarate rezervaţii naturale în bazinul hidrografic al râului Vişeu; 2. Colaborarea privind informarea cu privire la problemele ecologice din cele două zone. La discuţii au participat din partea română: Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, preşedinte al Societăţii Ecologiste din Maramureş, şi secretarul acesteia, Marian Pop; prof. Vasile Onujec, primarul comunei Bistra; Ostap Iuraşciuc, şeful Ocolului Silvic Ruscova, iar din partea ucraineană: M.O. Daskaliuk, preşedinte al Administraţiei de Stat a raionului Rachiv; F.O. Hemov, director al Rezervaţiei Biosferice a Carpaţilor, preşedintele Asociaţiei Huţulilor din Rachiv; Maria O. Korodini, preşedinta Consiliului Local al comunei Dilove; Gheorghe Berinde, preşedinte al Consiliului Local al comunei Bila Țerkva (Biserica Albă), şi alţii. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 423; Curierul ucrainean, nr. 38-39, 1997, nr. 40-41, 1997.

 

1 septembrie 1997, Sighetu Marmaţiei. Înfiinţarea Liceului Ucrainean „Taras Hrehorovici Şevcenko"

La Sighetu Marmaţiei se înfiinţează Liceul Ucrainean „Taras Hrehorovici Şevcenko". Primul director al liceului a fost profesorul de muzică Feodor Popovici. Cu prilejul înfiinţării, la deschiderea festivă participă preşedintele României, Emil Constantinescu, împreună cu ministrul educaţiei, Liviu Petrescu. Inaugurarea liceului a fost precedată de o manifestare artistică ce a avut loc în sala de spectacole a şcolii de muzică „George Enescu", la care au participat numeroase personalităţi, printre care s-au numărat: ambasadorul Ucrainei în România, viceprim-ministrul învăţământului din Ucraina, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Ştefan Tcaciuc, deputatul ucrainenilor din Parlamentul României, prof. Vichentie Nicolaiciuc, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, prof. Vasile Anişorac, şi reprezentanţi ai Protopopiatului Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmaţiei. În momentul înfiinţării, la nivelul liceului existau trei clase primare, o clasă la ciclul gimnazial şi cinci clase la ciclul liceal. A fost introdusă clasa de matematică-fizică, începând cu clasa a IX-a, pe lângă clasele cu profil pedagogic.

 

12 septembrie 1997, Rachiv (Ucraina). Întâlnirea Grupului de Lucru

În oraşul Rachiv (Ucraina) a avut loc a doua întâlnire a Grupului de Lucru format din reprezentanți ai Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, ai Societății Ecologiste din Bistra, jud. Maramureş, şi ai administraţiei ucrainene din Rachiv Din partea Apelor Române, Exploatarea Apelor Maramureş a participat Tiberiu Coman. În urma acestei întâlniri s-a întocmit „Protocolul de colaborare româno-ucraineană în cadrul programului european PHARE-CREDO". „Protocolul prevede: 1) Înfiinţarea unui Centru Cultural în localităţile Poienile de sub Munte - România şi Bila Țerkva - Ucraina; 2) Editarea unei publicaţii „Maramureşul" în limba ucraineană şi română la Rachiv, Ucraina, şi Poienile de sub Munte, România; 3) Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind legătura terestră, drum şi pod între localităţile Valea Vişeului, comuna Bistra, România şi Dilove raionul Rachiv, Ucraina; 4) Înfiinţarea unui sistem de monitorizare în domeniul hidrologic privind prevenirea calamităţilor naturale, mai ales a inundaţiilor; 5) Studii de fezabilitate privind lucrările hidrotehnice necesare pe Tisa Superioară pe ambele maluri şi executarea lor în paralel, în regiunea Transcarpatia - Ucraina şi Maramureş ‒ România; 6) Elaborarea unui studiu de identificare a suprafeţelor ce îndeplinesc condiţii de a fi declarate rezervaţii naturale în cadrul «Convenţiei privind diversitatea biologică Rio - 1992» în Munţii Maramureşului; 7) Studii comune româno-ucrainene privind posibilităţile de a se crea noi rezervaţii în bazinele hidrografice Tisa Superioară, Izvoarele Prutului şi Nistrului; 8) Studierea înfiinţării unui parc internaţional în bazinul Tisa Superioară şi Carpaţii Păduroşi; 9) Dezvoltarea relaţiilor economice între societăţile comerciale private din Ucraina şi România; 10) Dezvoltarea turismului ecologic montan privat în jud. Maramureş, România şi regiunea Transcarpatia, Ucraina; 11) Organizarea de schimburi culturale: expoziţii în domeniul cultural-artistic, de mediu, economic etc. între jud. Maramureş şi Transcarpatia". Ştefan Buciuta, op. cit., p. 423-424; Curierul ucrainean, nr. 38-39, 1997, 40-41, 1997.

 

27 noiembrie 1997, Maramureş. Constituirea Asociaţiei Localităţilor din Carpaţi

La iniţiativa Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, şi a Societăţii Ecologiste din Maramureş s-a constituit Asociaţia Localităţilor din Carpaţi, organizaţie neguvernamentală internaţională ce reuneşte localităţile din România şi Ucraina. Asociaţia permite aderarea la organizaţie a localităţilor din alte judeţe ale României situate în Munţii Carpaţi, precum şi a localităţilor din Polonia, Slovacia şi Ungaria. Membrii fondatori ai asociaţiei s-au întâlnit în comuna Poienile de sub Munte, unde au fost invitaţi şi reprezentanţii comunelor cu populaţie majoritar ucraineană, precum: Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova şi Bistra. Au mai fost invitaţi patru membri ai Consiliului Judeţean Maramureş, sub conducerea vicepreşedintelui Pamfil Berceanu, iar din partea ucraineană au participat preşedintele raionului Rachiv, Berkela Mykola, şi primarii localităţilor Vodiţa, Luh, Bila Țerkva, Vidricika, Velykyi Bycikiv, Dilove şi Rostoky. A fost ales preşedintele Asociaţiei: primarul comunei Poienile de sub Munte, Vasile Bumbar, iar secretar, secretarul aceleiaşi comune, Andrei Demianciuc. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 425; Curierul ucrainean, 1997.

 

 

Au apărut cărţile următoare:

Pavlecico - Taina chipului tău, traducere din limba ucraineană de Ştefan Tcaciuc, Editura Mustang, Bucureşti; Cornel Reguş ‒ Crucea ideală, Editura Mustang, Bucureşti; Lina Kostenko - Umbra Mariei (poezii, traducere şi prefaţă de Ştefan Tcaciuc), Editura Mustang, Bucureşti; Boris Oliinik - Hamlet şi secolul XX (poezii, traducere şi prefaţă de Ştefan Tcaciuc), Editura Mustang, Bucureşti; Magdalena Laszlo-Kuţiuk - Exotica limitrofă, studii comparate româno-ucrainene, Editura Kriterion, Bucureşti; Ioan Rebuşapcă ‒ Individualitatea clasicilor. Impresii asupra receptărilor literare româno-ucrainene, Editura OMERON SASC - Casa Evio de tipărituri, Bucureşti; Pavlo Romaniuc - Cămaşa lui Nesus, Editura Kriterion, Bucureşti. [www.editura-mustang.ro]