Minoritatea ucraineană 2009

 

10 ianuarie 2009, Sighetu Marmaţiei. Festivalul de Colinde şi Obiceiuri de Iarnă la Ucraineni, ediţia a XVI-a

În sala „Studio" din Sighetu Marmaţiei a fost organizat un spectacol grandios cu prilejul Festivalului de Colinde şi Obiceiuri de Iarnă la Ucraineni. La festival au participat formaţii artistice atât din Maramureş, cât şi din alte judeţe în care trăiesc etnicii ucraineni, precum: Botoşani, Caraş-Severin, Suceava şi Tulcea. Din Maramureş au participat formaţii din localităţile următoare: Valea Vişeului, Poienile de sub Munte, Ruscova, Crăciuneşti, Crasna Vişeului, Rona de Sus, Remeţi, Bistra, Lunca la Tisa, Bocicoiu Mare, Repedea şi din municipiul Sighetu Marmaţiei. Curierul ucrainean, nr. 134-135 şi nr. 145-146, 2009.

 

22 ianuarie 2009, Bucureşti. Sărbătorirea a 90 de ani de la înfăptuirea Unirii Ucrainei

La Centrul Cultural Informaţional al Ucrainei din Bucureşti a fost organizată o manifestare culturală dedicată împlinirii a 90 de ani de la înfăptuirea Unirii Ucrainei. La acest eveniment au participat membri ai corpului diplomatic al Ucrainei la Bucureşti, reprezentanţi ai comunităţii ucrainene din Bucureşti etc. În cadrul acţiunii au luat cuvântul: Kornelia Luskalova - director al Centrului Cultural Informaţional al Ucrainei la Bucureşti, Teofil Rendiuk - ministru consilier al Ambasadei Ucrainei în România, Ştefan Buciuta - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi deputat în Parlamentul României, Emilian Manciura, Pavlo Manciura, Olha Andrici - fiica comandantului diviziei armatei de eliberare a Ucrainei în exil, colonelul Hnat Porochivskyi, Dorin Matei - redactor-şef al revistei „Magazin istoric". Curierul ucrainean, nr. 134-135, 2009.

 

20 februarie 2009, Bălcăuţi (jud. Suceava). Situaţia învăţământului în limba ucraineană

Şcoala cu clasele I-VIII din Bălcăuţi, județul Suceava, a fost vizitată de Iuri Verbyţkyi, consul general, Vasyl Nerovnyi, consul în cadrul Consulatului General al Ucrainei la Suceava, însoţiţi de Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, şi de Serafyma Kryhan, cercetător în cadrul Institutului de Inovaţii Tehnologice din Kiev. Delegaţia s-a întâlnit cu membrii grupului artistic „Bukovynka" şi cu elevii claselor I şi a II-a, cărora le-au adus abecedare şi cărţi de poveşti. Formaţia „Bukovynka" a pregătit pentru oaspeţi un program artistic conceput cu ocazia sărbătoririi limbii materne. În partea a doua a întâlnirii au fost discutate problemele întâmpinate de comunitatea ucraineană în studierea limbii materne. Din partea şcolii din Bălcăuţi au participat Ioan Chindeşciuc, Mihaela Pintrinjel, Anca Știubianu şi Lăcrămioara Grigoriciuc. Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

21 februarie 2009, Suceava. Sărbătorirea limbii materne

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România împreună cu Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava şi Consulatul General al Ucrainei în Suceava au organizat o acţiune culturală prin care au marcat Ziua Internaţională a Limbii Materne. Iniţiată de prof. Lucia Mihoc, inspector de limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, şi de prof. Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, această manifestare de omagiere a limbii materne s-a desfăşurat sub forma unui concurs artistic la care au fost prezenţi peste o sută de elevi şi profesori proveniţi din toate şcolile în care se studiază limba şi literatura ucraineană din județul Suceava, precum Bălcăuţi, Milişăuţi, Şerbăuţi, Negostina, Văşcăuţi, Călineşti Cuparencu, Călineşti Enache, Paltinu şi Rogojeşti-Botoşani. La această activitate a participat Serafyma Kryhan - cercetător în cadrul Institutului de Inovaţii Tehnologice din Kiev, metodist şi autor de manuale. Invitata din Ucraina a susţinut un curs de formare cu profesorii de limba şi literatura ucraineană. Curierul ucrainean, nr. 139-140, nr. 141-142 şi nr. 145-146, 2009.

 

22 februarie 2009, Micula (jud. Satu Mare). Adunarea generală a organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din România

În comuna sătmăreană Micula a avut loc adunarea generală a organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, având pe ordinea de zi alegerea noului preşedinte şi a biroului organizaţiei. La şedinţă au participat Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi deputat în Parlamentul României, Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Teodor Sopco, redactor al publicaţiei „Curierul ucrainean", membri ai Comitetului Uniunii Ucrainenilor din România - filiala Satu Mare: Mihai Macioca - preşedinte, Liuba Horvat - prim-vicepreşedinte, Vasile Anişorac - vicepreşedinte, Marcel Holovciuc - vicepreşedinte şi Nicolae Semeniuc - secretar. După analizarea rezultatelor obţinute de conducerea organizaţiei Micula, întregul Birou al organizaţiei a fost demis. În urma alegerilor, a fost ales în unanimitate în funcţia de preşedinte Basile Buciuta şi următorii membri în Comitet: Vasile Holdiş - vicepreşedinte, Parasca Masniţa - secretar, Ion Masniţa - membru şi Iacob Rosus - membru. Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

28 februarie 2009, Tulcea. Reprezentanţii comunităţii ucrainene la celebrarea zilei etniei tătare

La invitaţia UDTTMR Tulcea, membrii comunităţii locale ucrainene au participat la celebrarea zilei etniei tătare. Manifestarea a avut loc la Palatul Copiilor din Tulcea. Minorităţile etnice invitate la eveniment au prezentat câteva caracteristici ale propriei culturi, evoluţia lor de-a lungul istoriei în spaţiul dobrogean. Grupul ucrainenilor a surprins apariţia primelor grupuri de cazaci zaporojeni, începând cu anul 1775, şi evoluţia lor până în prezent. Totodată, au fost prezentate câteva costume tradiţionale ucrainene. De asemenea, în partea a doua a activităţii, fiecare dintre etniile invitate au prezentat bucătăria tradiţională specifică propriei culturi. Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

1 martie 2009, Ruscova. Omagiu lui Taras Şevcenko

În comuna Ruscova din județul Maramureş, în cadrul şcolii, a fost organizată o acţiune culturală de sărbătorire a poetului ucrainean Taras Şevcenko. Profesoara de limba şi literatura ucraineană a pregătit un referat prin care a evocat personalitatea autorului Cobzarului, fiind completată de referatele despre Taras Şevcenko prezentate de elevii şcolii din Ruscova, care au şi recitat din lirica poetului. La simpozion au participat cadre didactice, elevi şi invitaţi. În partea a doua a manifestării atenţia s-a mutat în sala de festivităţi a Căminului Cultural, unde mai multe formaţii artistice au prezentat un program complex. Formaţiile care au evoluat pe scenă provin din localităţi precum: Rona de Sus („Vocile Ronei" şi „Soholy"), Ruscova („Rusceanka"), Crasna Vişeului („Krasneanocika") şi Poienile de sub Munte („Poleanocika"). Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

7 martie 2009, Baia Mare. Sărbătorirea lui Taras Şevcenko

La Baia Mare, la sediul organizaţiei Baia Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, comunitatea ucraineană l-a omagiat pe Taras Şevcenko. Cu acest prilej a fost organizată o expoziţie de cărţi din opera autorului. Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

9 martie 2009, Negostina (jud. Suceava). Sărbătorirea poetului Taras Şevcenko

În comuna suceveană Negostina a fost organizată o manifestare culturală dedicată poetului naţional ucrainean, Taras Şevcenko. Această acţiune a fost iniţiată de organizaţia locală a Uniunii Ucrainenilor din România şi de Consulatul General al Ucrainei la Suceava. Au fost prezenţi: Vasyl Nerovnyi - consul, Mihai Lienkov - viceconsul la Consulatul General al Ucrainei din Suceava, prof. Ioan Bodnar - preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Adrian Popoiu - primar al oraşului Siret, Vasile Ursachi - primar al comunei Bălcăuţi. Toţi oaspeţii au depus coroane de flori la bustul bardului ucrainean, iar elevii din Negostina şi Bălcăuţi au prezentat un program artistic dedicat sărbătoririi lui Taras Şevcenko. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

9 martie 2009, Satu Mare. Încheierea unui protocol între Uniunea Ucrainenilor din România şi Muzeul Judeţean Satu Mare

Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentată de Ştefan Buciuta, şi filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentată de Mihai Macioca, au încheiat un protocol cu Muzeul Judeţean Satu Mare, reprezentat de dr. Viorel Ciubotă. Protocolul prevede realizarea celei de-a treia întâlniri a istoricilor români şi ucraineni, precum şi dezvelirea bustului poetului Taras Şevcenko la Satu Mare. De asemenea, în acest protocol mai este stipulat faptul că Muzeul Judeţean Satu Mare va realiza şi va subvenţiona cheltuielile legate de organizarea sesiunii ştiinţifice (50 de invitaţi din Ucraina). Totodată, Muzeul Judeţean va tipări o lucrare intitulată Biserici ucrainene din nord-vestul României în secolul al XVIII-lea. Uniunea Ucrainenilor din România va suporta toate cheltuielile legate de dezvelirea bustului poetului Taras Şevcenko la Satu Mare. Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

13 martie 2009, Ştiuca (jud. Timiş). Olimpiada de Limba şi Literatura Ucraineană

În comuna Ştiuca din județul Timiş s-a desfăşurat Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura Ucraineană, organizată de Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş, prin Ion Câmpeanu - inspector de limba şi literatura ucraineană. La Olimpiadă au participat 24 de elevi de la şcolile Bârna, Pogăneşti, Darova, Pietroasa-Mare, Lugoj şi Ştiuca. Toţi elevii au primit diplome de participare, iar cei mai buni dintre ei s-au calificat la etapa naţională. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

14 martie 2009, Suceava. Activitate metodică a profesorilor de limba şi literatura ucraineană

La sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizată o activitate metodică în cadrul cursului de formare a cadrelor didactice care predau limba şi literatura ucraineană. Acţiunea a fost coordonată de prof. Lucia Mihoc - inspector de limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava. La această activitate de formare şi-a adus contribuţia Serafyma Kryhan de la Institutul de Inovaţii Tehnologice din Kiev, Ucraina. Cu acest prilej, TVR a realizat un reportaj şi un interviu cu prof. Ioan Bodnar - preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

18 martie 2009, Suceava. Omagierea lui Taras Şevcenko

La Suceava a fost organizat concursul „Versul lui Taras Şevcenko", la care au participat peste 100 de elevi din judeţele Suceava şi Botoşani, dedicat împlinirii a 195 de ani de la naşterea poetului ucrainean. La acest concurs au participat: prof. dr. Daniel Hrenciuc - inspector şcolar general al Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, Iuri Verbyţkyi - consul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Nerovnyi - consul la Consulatul General al Ucrainei la Suceava, directori de şcoli, cadre didactice, reprezentanţi ai Uniunii Ucrainenilor din România. Elevii au fost felicitaţi şi au primit diplome din partea prof. Lucia Mihoc, inspector de limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, şi din partea prof. Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

19 martie 2009, Timişoara. A fost pusă piatra de temelie a Casei de Cultură din Timişoara

A fost pusă piatra de temelie a Casei de Cultură a Ucrainenilor din Timişoara, proiect al Uniunii Ucrainenilor din România. Clădirea a fost construită pe terenul concesionat de la Primăria municipiului Timişoara, al cărui primar era Gheorghe Ciuhandru. De realizarea acestui proiect s-a ocupat Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România şi prim-vicepreşedinte al UUR, ajutat de un colectiv format din Andrei Rusnac, Gheorghe Rusneac, Vasile Drozd, Ştefan Buciuta, Ivan Marocico, Liliana Țimbota şi Mihaela Bumbuc. Casa de Cultură reprezintă un punct de unificare a ucrainenilor din județul Timiş şi, în acelaşi timp, va ajuta la consolidarea relaţiilor ucrainenilor atât cu populaţia majoritară, cât şi cu celelalte etnii conlocuitoare (maghiari, germani, sârbi, bulgari, slovaci, croaţi, italieni, romi etc.), ţinându-se seama că Timişoara este un municipiu multietnic şi multicultural. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 192, Curierul ucrainean, nr. 139-140, 2009.

 

21 martie 2009, Tulcea. Sărbătorirea poetului Taras Şevcenko

În sala Palatului Copiilor din Tulcea, ucrainenii din localităţile Ciucurova, Crişan, Chilia Veche, Pardina, Murighiol şi Tulcea au organizat manifestarea culturală „Aniversarea a 195 de ani de la naşterea poetului ucrainean Taras Şevcenko". La începutul activităţii invitaţii au putut răsfoi presa şi cărţile, postate pe un stand, editate de Uniunea Ucrainenilor din România, mai ales cărţile ce conţin opera lui Taras Şevcenko, dar şi despre Şevcenko. De asemenea, a fost prezent un stand cu exponate de sculptură în lemn, realizate de Gheorghe Toader, şi schiţele bisericilor din mai multe localităţi cu populaţie ucraineană din județul Tulcea, realizate de Mihai Timoşenko. Festivitatea a fost deschisă de Dumitru Cernencu - preşedinte al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, care a evocat câteva dintre punctele centrale ale personalităţii poetului naţional al Ucrainei. De asemenea, Şevcenko a fost evocat de Constantin Hogea, primar al municipiului Tulcea, şi de Mirela Iluşca. În continuare a fost prezentat un program artistic susţinut de corul „Zadunaiska Sici" și de grupurile vocale din Ciucurova, Pardina, Crişan şi Chilia Veche. A fost acordată o diplomă aniversară elevilor de la şcoala din Murighiol care au deschis manifestarea de sărbătorire a poetului, sub îndrumarea profesorului Ştefan Lupşac şi a vicepreşedintelui filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, Ananie Ivanov. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

21 martie 2009, Nisipitu (jud. Suceava). Deschiderea Muzeului memorial Miroslava şi Daniel Şandru

La şcoala din comuna suceveană Nisipitu a fost deschis Muzeul memorial Miroslava şi Daniel Șandru, soţi care au fost învăţători în această localitate între 1953  și 1972. La manifestare au participat Iaroslava Colotelo, consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor, prof. Mircea Ihnatiuc, primar al comunei Ulma, şi viceprimarul Vasile Sturza, preotul paroh Constantin Chirniuc, învăţătorii Mihai Gheorghi şi Gheorghe Cega, foşti elevi, învăţători, prof. Gheorghe Boghean, director coordonator al şcolilor din comuna Ulma, şi alţii. De asemenea, a fost prezent prof. Ostap Borodai-Șandru, fiul învăţătorilor Miroslava şi Daniel Șandru. Miroslava Şandru s-a născut la Stârcea, județul Rădăuţi (regiunea Cernăuţi), în familia învăţătorilor Elena Olga şi Ioan Copaciuc. A terminat Școala Pedagogică de Fete din Cernăuţi. A lucrat ca învăţătoare în orăşelul Berhomeţ, după război în satele Rogojeşti, Cândeşti, Climăuţi, iar în ultimii ani de activitate - în satul Nisipitu. În perioada în care a predat la şcoala din Nisipitu, a publicat două culegeri de cântece huţule: Vai, mi-a cântat cucul (1974) şi Cântecele mele dragi (1977). Cele două volume l-au avut ca redactor pe Nicolae Corsiuc şi au apărut la Editura Kriterion. Tot aici a fost pregătit materialul pentru albumul Cusături huţule, apărut post-mortem (2005). Învăţătorul Daniel Șandru s-a născut într-o familie numeroasă de ţărani, în satul Bănila pe Siret. A fost timp de 19 ani director al şcolii din Nisipitu. Muzeul conţine manuscrise şi opere originale ale învăţătorilor Șandru, albume cu sătenii la diferite activităţi, draperii, feţe de masă, ştergare cu modele huţule, ouă încondeiate şi alte obiecte din colecţia învăţătorilor. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

22 martie 2009, Siret (jud. Suceava). „Taras Şevcenko - 195"

În Sala de cultură „Mihai Teliman" din Siret a avut loc un spectacol omagial dedicat poetului ucrainean Taras Şevcenko la împlinirea a 195 de ani de la naşterea acestuia. Manifestarea a fost organizată de filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Primăria şi Consiliul Local al oraşului Siret, Biblioteca „T. Stefanelli" şi Centrul Cultural din oraş. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

26 martie 2009, Bucureşti. Expoziţie de artă contemporană ucraineană

La Centrul Cultural şi de Informare al Ucrainei la Bucureşti a fost organizată o expoziţie de artă contemporană - pictură, sculptură, ceramică şi desen ‒ a artiştilor plastici tineri din oraşul ucrainean Lviv. La expoziţie a participat lect. univ. Nicolae Corsiuc - membru al Uniunii Ucrainenilor din România, şi Mihai Traista - redactor la publicaţiile ucrainene din România. Curierul ucrainean, nr. 141-142, 2009.

 

28 martie 2009, Chilia Veche (jud. Tulcea). Omagierea lui Taras Şevcenko

Organizaţiile locale ale Uniunii Ucrainenilor din România din Chilia Veche şi Pardina au organizat o acţiune de omagiere a poetului Taras Şevcenko. La iniţiativa celor doi preşedinţi, Florea Lisavencu din Chilia Veche şi Dumitru Danilencu din Pardina, împreună cu membri ai Grupului vocal „Dunai" a fost sărbătorit poetul ucrainean. Curierul ucrainean, nr. 143-144, 2009.

 

12-16 aprilie 2009, Caransebeş. Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Ucraineană

La Caransebeş, județul Caraş-Severin, s-a desfăşurat Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Ucraineană. Au participat elevii din clasele VII-XII din judeţele unde se studiază limba ucraineană maternă (Maramureş, Suceava şi Timiş). Etapa naţională a Olimpiadei s-a desfăşurat la Liceul Teoretic „Traian Doda" din oraşul Caransebeş. În programul Olimpiadei a fost inclusă o vizită în oraşul Caransebeş, o vizită la sediul Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Caraş-Severin, şi o excursie pe traseul Caransebeş - Armeniş - Oraviţa - Moldova Nouă - Clisura Dunării - Oraviţa - Reşiţa - Caransebeş. [www.uur-timis.ro]; Curierul ucrainean, nr. 143-144 şi nr. 145-146, 2009.

 

15-17 aprilie 2009, Maramureş. Vizita oficialităţilor ucrainene

Consulul general al Ucrainei la Suceava, Iuri Verbyţkyi, însoţit de consulul Vasyl Nerovnyi, a efectuat o vizită de lucru în judeţele Maramureş şi Satu Mare. Pe parcursul vizitei, cei doi diplomaţi ucraineni au fost însoţiţi de Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi preşedinte al filialei Maramureş. Aceştia au vizitat localităţile cu populaţia majoritar ucraineană Poienile de sub Munte, Repedea şi Ruscova. De asemenea, au vizitat municipiile Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare, unde s-au întâlnit cu Mircea Man, preşedinte al Consiliului Judeţean, cu Alexandru Cosma, subprefect al judeţului Maramureş, şi cu directorii de deconcentrate. La Satu Mare, cei doi diplomaţi ucraineni au fost însoţiţi de Ştefan Buciuta, deputat al ucrainenilor în Parlamentul României, și de Mihai Macioca, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi preşedinte al filialei Satu Mare a UUR. Delegaţii s-au întâlnit cu Radu Giurea, prefect al judeţului Satu Mare. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 382; Curierul ucrainean, nr. 143-144, 2009

 

15 aprilie 2009, Poienile de sub Munte (jud. Maramureş). Reprezentanţi ai diplomaţiei ucrainene în mijlocul comunităţii de ucraineni

Comuna maramureşeană Poienile de sub Munte a fost vizitată de consulul general al Ucrainei, Iuri Verbyţkyi, şi de consulul Vasyl Nerovnyi. Oaspeţii din Ucraina au fost însoţiţi de Miroslav Petreţchi - preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. Întreaga delegaţie a fost primită de primarul comunei, Ştefan Oancea, şi de Ştefan Chifa, preşedinte al organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România. Discuţiile au vizat situaţia ucrainenilor din comuna Poienile de sub Munte și proiectul transfrontalier „Calea Poienilor", care presupune deschiderea unui punct de trecere a frontierei la Poienile de sub Munte. Totodată, delegaţia a vizitat Școala de Arte şi Meserii nr. 1 din Poienile de sub Munte. Oaspeţii din Ucraina au dăruit şcolilor din Poienile de sub Munte cărţi în limba ucraineană. Curierul ucrainean, nr. 143-144, 2009.

 

26 aprilie 2009, Copăcele (jud. Caraş-Severin). Omagierea poetului Taras Şevcenko

În comuna Copăcele din județul Caraş-Severin a fost organizată o activitate culturală de omagiere a poetului ucrainean Taras Şevcenko. La această manifestare au fost prezenţi deputatul Ştefan Buciuta - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba - preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Iaroslava Colotelo - consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor, Irina Moisei - secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România, Ion Robciuc - prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Mihai Macioca - preşedinte al filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din Satu Mare, Miroslav Petreţchi - preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Șutac - primar al comunei Copăcele şi alţii. Au evocat personalitatea poetului Ion Liber - preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România, Ştefan Buciuta - deputat al ucrainenilor în Parlamentul României, prof. Petru Câmpeanu - inspector de limba şi literatura ucraineană. În continuare, formaţiile artistice au prezentat un spectacol lirico-muzical: corul reunit din Copăcele, formaţia „Barvinok", grupul de femei din Cornuţel, elevii clasei a X-a a Liceului „Iulia Hasdeu" din Lugoj au prezentat un fragment din poemul şevcenkian Katerina, corala „Vocile Ronei", dirijată de prof. Geta Petreţchi, un grup de elevi din Reşiţa. În încheiere, Ştefan Buciuta a oferit diplome celor care au urcat pe scenă. Curierul ucrainean, nr. 143-144, 2009.

 

30 aprilie 2009, Baia Mare. „Diversitatea Culturală - Dialoguri Interculturale"

În cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu" din Baia Mare, în cadrul programului „Diversitate Culturală - Dialoguri Interculturale" a fost organizat un eveniment dedicat culturii ucrainene. În acest context, activitatea a fost gândită pe două paliere: Galeria personalităţilor ucrainene: Taras Şevcenko - medalion, recital de poezie şi Cartea de vitrină: „Valori ucrainene în colecţia Bibliotecii Judeţene" - prezentare de carte, recital muzical. Recitalul a fost susţinut de elevii Liceului Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei (director Mihai Cucicea), îndrumaţi de profesoarele Emilia Codrea, Iaroslava Șteleac şi Cristina Roatiş. Au fost invitaţi la eveniment deputatul Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, profesorul Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi consilier pentru problemele ucrainenilor în cadrul Prefecturii Maramureş, şi profesoara Elvira Codrea, inspector de limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar al Judeţului Maramureş. Cu acest prilej, Ştefan Buciuta, preşedinte al UUR, a donat bibliotecii judeţene 150 de volume editate de Uniunea Ucrainenilor din România, cărţi ale scriitorilor români de expresie ucraineană Mihai Mihailiuc, Lykola Corsiuc, Mihai Traista, Ştefan Tcaciuc, Ivan Covaci, Ioan Rebuşapcă etc. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 193; Curierul ucrainean, nr. 143-144, 2009.

 

1 mai 2009, Siret. Spectacol intercultural  „Europa Naţionalităţilor"

La Casa de Cultură a oraşului Siret, organizaţia Siret a Uniunii Ucrainenilor din România în colaborare cu Centrul Cultural „Mihai Teliman" al Primăriei oraşului Siret  au organizat un spectacol intercultural „Europa Naţionalităţilor", la care au luat parte Ansamblul „Kolomyika" din Siret şi Grupul Artistic al Liceului „Kemeny Janos" din Topliţa. Programul a constat în dansuri populare ucrainene, maghiare, italiene şi ruseşti, muzică vocal-instrumentală, precum şi o prezentare a obiceiurilor şi a portului secuiesc. Curierul ucrainean, nr. 143-144, 2009.

 

16 mai 2009, Siret. Întâlnirea profesorilor de limba şi literatura ucraineană în vederea lansării cărţilor care promovează imaginea ucrainenilor din România

La Colegiul „Laţcu Vodă" din Siret a avut loc întâlnirea profesorilor de limba şi literatura ucraineană din judeţele Suceava şi Botoşani şi a elevilor colegiului cu Volodymyr Antoficiuk - fost profesor la Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Iarema Oneşciuc - scriitor şi publicist, Ion Cozmei - profesor, poet şi traducător, şi Ioan Chindeşciuc - profesor şi critic literar. Obiectivul întâlnirii l-a constituit lansarea mai multor cărţi şi publicaţii apărute care promovează imaginea comunităţii ucrainene din România. Curierul ucrainean, nr. 147-148, 2009.

 

16 mai 2009, Siret. Activitate de formare a profesorilor de limba şi literatura ucraineană

Profesorii de limba şi literatura ucraineană din Suceava au organizat la Liceul „Laţcu Vodă" din Siret o activitate metodică ce a presupus desfăşurarea unei lecţii deschise susţinute de profesoara Antoaneta Chindeşa, susţinerea referatului „Valenţele formative ale activităţii extraşcolare în limba ucraineană", prezentat de profesoara Mirabela Carpiac, şi discuţii privind cele două activităţi. Au avut intervenţii extrem de constructive prof. Ioan Chindeşciuc, prof. Ioan Bodnar - preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, directorul colegiului, prof. Anca Știubianu, prof. Sebastian Fraseniuc şi Lucia Mihoc - inspector de limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş. Curierul ucrainean, nr. 145-146, 2009.

 

23 mai 2009, Iaşi. „Copiii din Iaşi (România) şi Kolomeea (Ucraina) îi omagiază pe cei doi mari poeţi naţionali, Mihai Eminescu şi Taras Şevcenko"

În sala de festivităţi a Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă" din Iaşi, sub egida filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România şi a organizaţiei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, s-a desfăşurat, în cadrul Programului „Copiii din Iaşi (România) şi Kolomeea (Ucraina) îi omagiază pe cei doi mari poeţi naţionali, Mihai Eminescu şi Taras Şevcenko", un recital de muzică şi poezie, prezentat de cele două colegii: Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" din Iaşi (România) şi Colegiul Pedagogic din Kolomeea (Ucraina). Cu acest prilej au rostit alocuţiuni prof. Marin Pânzariu - director adjunct al Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă", prof. Ioan Bodnar - preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Maria Vasyliuk - director adjunct al Colegiului Pedagogic din Kolomeea, şefa delegaţiei ucrainene. Recitalul a fost deschis de oaspeţii din Ucraina şi apoi continuat de colegiul-gazdă. Curierul ucrainean, nr. 147-148, 2009.

 

23-24 mai 2009, Sighetu Marmaţiei. Prezenţe ucrainene la Simpozionul „Obiceiuri agro-pastorale din zona central-europeană"

La Muzeul Satului Maramureşean din Sighetu Marmaţiei a fost organizat, sub genericul „Europa Muzeu Km Zero", Simpozionul „Obiceiuri agro-pastorale din zona central-europeană". În prima parte a manifestării, în sala de conferinţe, a avut loc Simpozionul „Omagiu sociologului francez Claude Karnoouch, prieten al Maramureşului" şi „Obiceiuri agro-pastorale din zona central-europeană", la care au participat muzeografi, cercetători, universitari din România şi din alte ţări. În cadrul „Dialogului între culturi", ucrainenii au fost reprezentaţi de două grupuri folclorice, din localităţile Lunca la Tisa şi Valea Vişeului. De asemenea, pe o scenă în aer liber, la poalele dealului „Dobăieş", în Muzeul Satului Maramureşean, au fost prezente grupurile folclorice din: Poienile de sub Munte, Rona de Sus, Sighetu Marmaţiei (grupul Liceului Ucrainean „Taras Şevcenko"), Valea Vişeului, Bistra, Lunca la Tisa şi Bocicoiu Mare. Curierul ucrainean, nr. 145-146, 2009.

 

Mai 2009, Negostina (jud. Suceava). Concursul naţional de valorificare a obiceiurilor şi a tradiţiilor minorităţilor naţionale „Împreună în diversitate", ediţia I

Activitatea a fost organizată de Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, în colaborare cu unităţile şcolare participante, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România - filiala Suceava. Concursul s-a adresat elevilor care aparţin minorităţilor naţionale, pe două categorii de vârstă: 10-14 ani şi 15-18 ani. De asemenea, concursul a fost organizat pe două secţiuni: Secţiunea fotografie şi Eseu pe tema „Aşa suntem noi!". Juriul a fost format din profesori şi invitaţi speciali și a selectat cele mai bune 20 de eseuri şi cele mai expresive 20 de fotografii. Au prezentat un program artistic formaţiile „Strunele Negostinei", îndrumător Nicolae Maidaniuc, „Luminiţa" din Vicşani, îndrumător Mirela Ionuţă, şi „Soloczanka" din Soloneţu Nou, îndrumător Ana Zelionca. Curierul ucrainean, nr. 147-148, 2009.

 

13-14 iunie 2009, Siret. Festivalul Minorităţilor din Bucovina - „Convieţuiri"

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat Festivalul Minorităţilor din Bucovina sub denumirea „Convieţuiri". La acţiunea culturală au participat formaţiile artistice ale etnicilor ucraineni, germani, polonezi şi greci şi o formaţie din Ucraina - „Kalyna", din Kamenka, regiunea Cernăuţi. După parada portului din centrul oraşului Siret, pe scena din faţa Casei de Cultură au prezentat spectacole artistice „Kolomyika" din Siret, Fanfara „Armonia" - Siret, „Soacrele" - Suceava, „Barvinok" - Milişăuţi, „Strunele Negostinei" - Negostina, „Vesneanka" - Călineşti, „Veselka" - Văşcăuţi, „Polonynka" - Paltinu, formaţia de dansuri greceşti din Piatra Neamţ, polonezii şi germanii din județul Suceava. Ioan Bodnar a deschis spectacolul şi a prezentat oaspeţii. Au fost, apoi, invitaţi să ia cuvântul Adrian Popoiu, primar al oraşului Siret, şi deputatul Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. De asemenea, au păşit pe scenă oaspeţii din Cernăuţi - Ucraina: Valeri Karbaşevskyi, deputat orăşenesc, Dan Cevka de la Editura Cernăuţi şi Carolina Jitariu de la Radio Ucraina Internaţional. Au participat oaspeţii din Kiev cu „ştergarul Unităţii Naţionale", însoţiţi de consulul Ucrainei la Suceava, Vasyl Nerovnyi. „Ruşnyk Naţionalnoi Ednosti" a fost adus de către delegaţia din Kiev, formată din Stepanko Mykola, Stepanko Tamara şi Stepanko Evheni, căreia i s-a alăturat şi o echipă a Televiziunii din Kiev, alcătuită din Bazarna Iryna şi Ivan Niciporuna. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 198; Curierul ucrainean, nr. 145-146, 2009.

 

13-14 iunie 2009, Bistriţa. Bistriţa Interetnic Festival

În municipiul Bistriţa s-a desfăşurat Bistriţa Interetnic Festival, la care au fost invitate formaţiile artistice ale ucrainenilor din Tulcea şi din localitatea Rona de Sus, județul Maramureş. Festivalul a avut ca ţintă promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural în cadrul comunităţilor etnice din România. Spectacolul a promovat aspectele identitare ale etniilor din România. În cadrul acţiunii cultural-artistice s-au desprins două componente. Pe de o parte, au fost organizate acţiuni legate de promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin organizarea unui târg de artă populară, prezentarea de artă culinară tradiţională specifică etniilor participante. Pe de altă parte, a fost organizat un simpozion cu tema „Mijloace şi metode de păstrare şi promovare a tradiţiilor culturale ale comunităţilor etnice din România". La colocviu ucrainenii au fost reprezentaţi de Ana Bulgaru, preşedinte al organizaţiei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România. Grupul artistic din Tulcea a fost format din 24 de persoane. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 200; Curierul ucrainean, nr. 145-146, 2009.

 

14 iunie 2009, Suceava. Premierea elevilor olimpici la etapa naţională

Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava a organizat Gala Olimpicilor Suceveni, la care au participat 136 de elevi distinşi la olimpiadele naţionale din anul şcolar 2008-2009, dar şi peste 140 de profesori îndrumători. Festivitatea de premiere a avut loc la Conacul Domnesc, unde au fost invitaţi directorii de şcoli, inspectorii şcolari, oamenii politici, personalităţi culturale, jurnalişti etc. Printre cei premiaţi s-au numărat şi elevii de etnie ucraineană de la Liceul „Laţcu Vodă" din Siret, Adriana Marusec, Larisa Serdenciuc, Cristian Screnec şi Gabriela Bilivolschi, pregătiţi de profesoara de limba şi literatura ucraineană Antoaneta Chideşa. Curierul ucrainean, nr. 147-148, 2009.

 

19 iunie 2009, Sighetu Marmaţiei. Crearea emisiunii radio în limba ucraineană

În cadrul postului Radio Sighet este creată o emisiune în limba ucraineană. În fiecare zi de vineri, timp de 55 de minute, între orele 19 și 20, se emite în limba ucraineană. Grila de emisie este întocmită de profesoara de limba şi literatura ucraineană de la Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei, Emilia Codrea. Emisiunea în limba ucraineană răspunde nevoilor populaţiei ucrainene din județul Maramureş, ce reprezintă cca 54% din totalul ucrainenilor din România. Iniţiativa a aparţinut deputatului Ştefan Buciuta, care a formulat o solicitare în faţa Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale al Camerei Deputaţilor încă din anul 2007, într-o şedinţă la care a participat şi Maria Țoghină, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 327; Curierul ucrainean, nr. 147-148, 2009.

 

2 iulie 2009, Satu Mare. Dezvelirea bustului poetului ucrainean Taras Şevcenko

În municipiul Satu Mare a fost dezvelit bustul poetului ucrainean Taras Şevcenko, o operă a sculptorului Radu Ciobanu. Iniţiatorii acestui eveniment cultural de excepţie au fost: filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, Consiliul Judeţean, Primăria Satu Mare, Muzeul Judeţean şi Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu. La eveniment au participat: reprezentanţi ai Ambasadei Ucrainei în România, consulul general al Ucrainei la Suceava, preşedinte al Consiliului Regional Transcarpatia, şi Victor Focşa, director al Radio-televiziunii „Canal Tisa 1" din Ujhorod. Bustul poetului ucrainean a fost amplasat în faţa Bisericii Ucrainene din Satu Mare, în apropiere de Muzeul Judeţean şi de Monumentul Ostaşului Român Eliberator. Ceremoniile au fost moderate de poetul George Vulturescu, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului, care a prezentat personalitatea efervescentă a poetului ucrainean. De asemenea, au rostit alocuţiuni: Radu Giurca - prefect al judeţului Satu Mare, Kornelia Luskalova - reprezentant al Ambasadei Ucrainei în România, Csehi Arpad - preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, Iuliu Ilyes - primar al municipiului Satu Mare, Ioan Holdiş - deputat, Valer Marian - senator, deputatul Ştefan Buciuta - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Iuri Hleba - director al Direcţiei pentru Cultură din Transcarpatia, Iuri Verbyţkyi - consul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Kuchta - poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Transcarpatia, şi Mychailo Kicikovskyi - preşedinte al Consiliului Regional din Transcarpatia. În preambulul acestui eveniment a avut loc un colocviu intitulat „Personalitatea lui Taras Şevcenko în literatura europeană". Evenimentul ştiinţific a fost organizat în cadrul Muzeului Judeţean și au participat invitaţi din Ucraina, de la Universitatea din Ujhorod, dar şi din România, de la Universitatea de Nord din Baia Mare. Curierul ucrainean, nr. 147-148 şi nr. 153-154, 2009.

 

2 iulie 2009, Satu Mare. Şedinţa Prezidiului Executiv al Uniunii Ucrainenilor din România

Cu prilejul dezvelirii bustului poetului ucrainean Taras Şevcenko la Satu Mare, a fost organizată şedinţa Prezidiului Executiv al Uniunii Ucrainenilor din România. Ordinea de zi a fost următoarea: 1. Analiza acţiunii organizate de filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România 2. Analiza bugetului Uniunii Ucrainenilor din România pe anul 2009 în contextul crizei economice şi financiare. 3. Modul de derulare a acţiunilor programate pentru semestrul II al anului 2009. 4. Diverse probleme comunitare. Curierul ucrainean, nr. 147-148, 2009.

 

20 iulie 2009, Tulcea. Seara ucraineană

În cadrul săptămânii dedicate comunităţilor etnice aflate în Tulcea, proiect finanţat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a fost organizată seara ucraineană. Au fost organizate discuţii despre obiceiuri şi tradiţii ce definesc această comunitate etnică. Au fost oferite momente muzicale extraordinare, interpretate de Ansamblul „Zadunaiska Sici" din Tulcea şi de Grupul Vocal „Rebalka" din localitatea Crişan. De asemenea, a fost prezentat filmul „Misiva pierdută" - o ecranizare după opera lui Nicolai Gogol. Evenimentul a fost prezentat în Piaţa Civică a municipiului Tulcea. [www.eudivers.ro], 20 iulie 2009, Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

 

7 august 2009, Remeţi (jud. Maramureş). Cooperare transfrontalieră

Consiliul Local Remeţi, județul Maramureş, România, reprezentat de Petru Șofineţ, primar al comunei Remeţi, şi Consiliul Local al localităţii Vişkovo, raionul Chust, regiunea Trascarpatia din Ucraina, reprezentat de Soikov Karlo Korlovyei, primar al localităţii Vişkovo, au semnat o declaraţie de intenţie privind cooperarea transfrontalieră de lungă durată dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale. Acest document a fost semnat şi de deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, Ştefan Buciuta. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 439; Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

14-16 august 2009, Sulina. Festivalul-concurs al minorităţilor naţionale, ediţia a IX-a

Iniţiatorii festivalului au fost Casa de Cultură a oraşului Sulina, Primăria oraşului Sulina, Centrul de Cultură al judeţului Tulcea şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. La festival au participat reprezentanţii mai multor etnii: italieni, germani, tătari, romi, turci şi ucraineni. Din partea comunităţii ucrainene, la acest festival a fost invitată formaţia de dansuri ucrainene „Zelenyi barvinok" din Lugoj. În urma deliberării juriului, formaţia „Zelenyi barvinok" a obţinut premiul I. Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

20-21 august 2009, Kiev (Ucraina). Congresul Mondial al Ucrainenilor

La Kiev, în Ucraina, a avut loc Congresul Mondial al Ucrainenilor. La Adunarea Generală au participat toţi preşedinţii organizaţiilor membre din Europa, Asia, America de Nord, America de Sud şi Australia. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România a prezentat un raport extins preşedintele Uniunii, deputat al ucrainenilor în Parlamentul Românie. La Adunarea Generală de la Lvov a participat şi prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 465, Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

24 august 2009, Crăciuneşti. Sărbătorirea Zilei Independenţei Ucrainei

Şcoala cu clasele I-VIII Crăciuneşti, din comuna Bocicoiu Mare, județul Maramureş, sub organizarea filialei Crăciuneşti a Uniunii Ucrainenilor din România, a marcat prin evenimente culturale Ziua Independenţei Ucrainei. Cu acest prilej au fost prezente ansamblurile artistice din comunele maramureşene Rona de Sus, Lunca la Tisa, Valea Vişeului, Repedea, Ruscova şi Crăciuneşti. [www.informaţia-zilei.ro], 20 august 2009.

 

26 august 2009, Suceava. Săptămâna Culturală Ucraineană

La Iulius Mall a avut loc deschiderea oficială a Săptămânii Culturale Ucrainene, manifestare cultural-artistică iniţiată de Consulatul General al Ucrainei la Suceava, cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a Zilei Independenţei Ucrainei. La eveniment au fost prezenţi ÎPS Pimen Suceveanul, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Iuri Verbyţkyi, consulul general al Ucrainei la Suceava, Constantin Huţanu, subprefect al judeţului Suceava, Dan Cadariu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

29-30 august 2009, Raionul Vyjnyţea (Ucraina). Festivalul Huţulilor

La invitaţia preşedintelui Comitetului Raional Vyjnyţea, Iuri Nykyforeak, şi a preşedintelui Administraţiei Raionale din regiunea Cernăuţi, Oleksandr Hryndei, Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi deputat al ucrainenilor în Parlamentul României, a participat la cel de-al XVIII-lea Festival al Huţulilor. Comitetul de organizare a festivalului a fost condus de Ivan Dronciuk. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au mai participat Iaroslava Colotelo, consilier superior în Ministerul Culturii şi Cultelor, Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, şi Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 281; Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

1 septembrie 2009, Suceava. Desfiinţarea postului de inspector şcolar de limba şi literatura ucraineană din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava

Prin decizia inspectorului şcolar general, postul de inspector şcolar de limba şi literatura ucraineană din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava a fost desfiinţat, chiar dacă în 2008 profesoara Lucia Mihoc a fost numită pe acest post pentru patru ani, în urma concursului susţinut. Activitatea desfăşurată de prof. Lucia Mihoc a dus la revigorarea studiului limbii şi literaturii ucrainene materne. Printr-o implicare de excepţie, a reuşit să înfiinţeze la nivelul judeţului Suceava numeroase clase/grupe de studiu al limbii ucrainene materne. Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

14 septembrie 2009, Sighetu Marmaţiei. Deschiderea anului şcolar la Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko"

Deputatul Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, a participat la deschiderea anului şcolar la Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei, împreună cu directorul liceului, prof. Mihai Cucicea, cu prof. Eugenia Godja, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, cu prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Miroslav Petreţchi, cu inspectorul de limba şi literatura ucraineană, prof. Elvira Codrea, cu preotul doctor Nicolae Lauruc etc. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 284; Curierul ucrainean, nr. 153-154, 2009.

 

19 septembrie 2009, Sighetu Marmaţiei. Eveniment artistic amplu

La Palatul Culturii „Astra" din Sighetu Marmaţiei, Uniunea Ucrainenilor din România a organizat un eveniment cultural de anvergură, în cadrul căruia au fost vernisate trei expoziţii. Prima a fost expoziţia de pictură peisagistică în ulei a profesorului Mihai Brânzaniuc din Remeţi. A doua componentă a manifestării culturale a fost reprezentată de o expoziţie de fotografie, alcătuită de Vasile Popovici, director al Căminului Cultural Repedea, iar a treia a fost reprezentată de o expoziţie de costume populare prezentând portul ucrainenilor din localităţile ucrainene din Maramureş, dar şi de un stand cu obiecte de artă şi meşteşuguri populare şi o colecţie de fotografii adunate de scriitoarea Maria Ciubica din Lunca la Tisa. După prezentarea expoziţiilor, în sala de conferinţe a urmat un simpozion, în cadrul căruia reprezentanţii localităţilor ucrainene au prezentat istoricul, tradiţiile şi obiceiurile localităţilor din care fac parte. La această manifestare au fost prezenţi: Viorel Kotyk - ministru-consilier al Ambasadei Ucrainei în România, Vasyl Nerovnyi - consul la Consulatul General al Ucrainei la Suceava, Ştefan Buciuta - deputat al ucrainenilor în Parlamentul României, Eugenia Godja - primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, Mihai Bârlea - senator, Dorel Todea - redactor-coordonator la Radio Sighet, Mykola Corsiuc - redactor-şef al revistei pentru copii „Dzvonyk", Mihai Traista - scriitor şi secretar de redacţie al revistei literare a scriitorilor ucraineni din România, „Naş holos", Ivan Liber - profesor şi compozitor, vicepreşedinte al UUR, Elvira Codrea - inspector şcolar, preşedinţi şi membri ai organizaţiilor Uniunii Ucrainenilor din România. După încheierea simpozionului a urmat un spectacol susţinut de corul Căminului Cultural din Copăcele, județul Caraş-Severin, „Zelena lişcina", şi de corul din comuna Rona de Sus, „Vocile Ronei". Curierul ucrainean, nr. 153-154, 2009.

 

20 septembrie 2009, Rona de Sus (jud. Maramureş). Corul „Vocile Ronei" a sărbătorit 60 de ani de la înfiinţare

La Rona de Sus, județul Maramureş, s-a desfăşurat spectacolul aniversar dedicat împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea corului „Vocile Ronei", dirijor prof. Geta Petreţchi. Cu acest prilej, la Primăria comunei Rona de Sus a fost lansată monografia corului, în limbile română şi ucraineană, elaborată de înv. Ileana Dan. Corul a fost înfiinţat în 1949, iar în 1999 a primit denumirea de „Vocile Ronei". Printre cei care au dirijat corul se numără: prof. Maria Oprişan, prof. Elek Oprişan, înv. Nicolae Ardelean etc. În prezent corul este format din 40 de  persoane. Participă la festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale. La acest eveniment aniversar au participat formaţii corale şi grupuri vocale ale ucrainenilor din judeţele Maramureş, Tulcea, Suceava, Caraş-Severin şi Timiş, însă şi invitaţi din Ucraina. Curierul ucrainean, nr. 153-154 şi nr. 157-158, 2009.

 

23 septembrie 2009, Suceava. S-a stins din viaţă prof. dr. Ioan Bodnariuc - vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Suceava

La mijlocul lunii septembrie s-a stins din viaţă profesorul doctor Ioan Bodnariuc, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Suceava. Născut la 30 iunie 1943 în oraşul Siret, județul Suceava, Ioan Bodnariuc a absolvit şcoala generală şi liceul în oraşul Siret și Facultatea de Istorie a Universității „Al. Ioan Cuza" din Iaşi. În anul 1987 şi-a susţinut doctoratul în istorie la Bucureşti. A fost director de şcoală în oraşul Tecuci, director al filialei Arhivelor Statului din Suceava, profesor de istorie la Școala Generală nr. 1 din Suceava. Din anul 2004 a fost vicepreşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. Era un cunoscut om de ştiinţă şi publicist; intenţiona să elaboreze un manual de istorie. Curierul ucrainean, nr. 153-154, 2009.

 

24-25 septembrie 2009, Odesa (Ucraina). Prezenţa reprezentantului comunităţii ucrainene din România la Conferinţa Internaţională „Biblioteca ştiinţifică: strategia dezvoltării novatoare"

La Biblioteca Știinţifică Naţională „Maxim Gorki" din Odesa a avut loc Conferinţa Internaţională „Biblioteca ştiinţifică: strategia dezvoltării novatoare", continuată de manifestări dedicate împlinirii a 180 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii de cultură. În cadrul şedinţei plenare a Conferinţei Știinţifice Internaţionale, Iaroslava Colotelo, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor, a susţinut referatul „Ucrainenii din România - dezvoltare culturală actuală şi de perspectivă". În ultima zi a manifestării ştiinţifice, Iaroslava Colotelo a fost invitată să facă parte din prezidiul conferinţei, alături de guvernatorul regiunii, de unde a rostit un cuvânt de salut din partea Uniunii Ucrainenilor din România. Prin Iaroslava Colotelo, Uniunea Ucrainenilor din România a donat bibliotecii 43 de titluri editate de UUR, în completarea celor deja donate şi plasate în raionul „Ucrainenii în lume". Curierul ucrainean, nr. 153-154, 2009.

 

Septembrie 2009, raionul Rachiv (Ucraina). Festivalul-Târg „Brânza huţulă"

Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Ştefan Buciuta, împreună cu Miroslav Petreţchi au participat în Ucraina la al X-lea Festival-Târg „Brânza huţulă". La festival a participat şi Viktor Iuscenko, preşedinte al Ucrainei. Festivalul s-a desfăşurat în raionul Rachiv din regiunea Transcarpatia. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 281; Curierul ucrainean, nr. 151-152, 2009.

 

11 octombrie 2009, Remeţi (jud. Maramureş). Festivalul „Obiceiuri de toamnă la ucraineni"

În comuna maramureşeană Remeţi s-a desfăşurat cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului „Obiceiuri de toamnă la ucraineni", manifestare organizată de filiala Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. După alocuţiunile deputatului Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, a lui Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi preşedinte al UUR, filiala Maramureş, a lui Anton Rohian, director al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, a Elvirei Codrea, inspector de limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Maramureş, şi a lui Petru Şofineţ, primar al localităţii-gazdă, pe scenă au urmat copiii de la grădiniţa comunei Remeţi (educatoare Oxana Dragoi), grupul coral din Crăciuneşti, corul „Poleanca" din Poienile de sub Munte, dirijat de Ana Steliana Songott, corul „Glasurile Ronei" şi Ansamblul „Sokole", ambele pregătite de prof. Geta Petreţchi, „Huţulii veseli" din Bistra, instructor Dumitru Coreniuc, grupurile folclorice din Ruskova, Lunca la Tisa şi Remeţi. În cadrul aceleiaşi activităţi, profesorul Mihai Brânzaniuc şi-a vernisat în holul şcolii expoziţia de pictură, însumând 40 de tablouri. Aceeaşi activitate a cuprins şi un miniturneu de fotbal, la care au participat echipele din Remeţi, Repedea, Crasna şi Bocicoi. [www.informatia-zilei.ro], 12 octombrie 2009; Curierul ucrainean, nr. 153-154, 2009.

 

21 octombrie 2009, Bucureşti. Simpozionul „Hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa şi legătura sa cu spaţiul românesc"

La Centrul Cultural Informaţional al Ucrainei din Bucureşti s-a desfăşurat Simpozionul „Hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa şi legătura sa cu spaţiul românesc", dedicat comemorării a 300 de ani de la înhumarea hatmanului la Galaţi. Pe lângă oficialităţi, la simpozion au participat acad. Răzvan Theodorescu, Valeri Karbaşevskyi (Ucraina), Iaroslava Colotelo, Carol König, dr. Tiberiu Puiu şi Nicolae Corsiuc. Manifestarea ştiinţifică a fost moderată de Kornelia Luskalova - director al Centrului Cultural Informaţional al Ucrainei din Bucureşti. În cadrul evenimentului au fost susţinute mai multe comunicări: ambasadorul Markian Kulyk - „Rolul hatmanului Ucrainei Ivan Mazepa în istoria formării statalităţii ucrainene", acad. Răzvan Theodorescu - „Cadrul istoric european al sfârşitului de secol al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea", prof. dr. Constantin Rezachevici - „Ivan Mazepa şi spaţiul românesc", prof. dr. Ion Robciuc - „Hatmanul Mazepa şi ucrainenii din România". Curierul ucrainean, nr. 155-156, 2009.

 

22 octombrie 2009, Galaţi. Comemorarea a 300 de ani de la moartea hatmanului Mazepa

La Galaţi a avut loc comemorarea a 300 de ani de la moartea hatmanului Ivan Stepanovici Mazepa, decedat, după unii istorici, în 2 octombrie 1709. Evenimentul a fost organizat la statuia înălţată în memoria eroului ucrainean în Parcul Libertăţii din Galaţi. La manifestare au participat membrii comunităţii ucrainene din Galaţi și din Tulcea, cercetători ştiinţifici, dar şi reprezentanţi oficiali ai statului ucrainean: Viorel Kotyk, ministru-consilier în cadrul Ambasadei Ucrainei în România, Kornelia Luskalova, director al Centrului Cultural şi de Informare al Ucrainei din România, consilier al Ambasadei, Teofil Rendiuk, consilier din partea Ministerului de Afaceri Externe al Ucrainei şi autor al studiului Hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa - România şi Moldova. Au mai fost prezenţi Iaroslava Colotelo, consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor, Dumitru Cernenco, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Tulcea, şi Vichentie Nicolaiciuc, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Galaţi, prof. dr. Constantin Rezahievici, prof. dr. Ion Robciuc, prof. dr. Dan Râpă, preotul Lucian Petroi etc. [www.frontpress.ro], 24.10.2009; Curierul ucrainean, nr. 155-156, 2009.

 

13-15 noiembrie 2009, Londra (Marea Britanie). Adunarea Generală a Congresului European al Ucrainenilor

La Londra, în Marea Britanie, a avut loc cea de-a XII-a Adunare Generală a Congresului European al Ucrainenilor. Congresul European al Ucrainenilor reuneşte 29 de organizaţii ale ucrainenilor din 20 de ţări europene şi are drept scop dezvoltarea multilaterală a minorităţilor ucrainene, apărarea intereselor lor în ţările europene, în cadrul Consiliului Europei, al Uniunii Europene şi al organizaţiilor nonguvernamentale ce activează în Europa. În prezidiul oficial au fost prezenţi: Jaroslava Hartyanyi - preşedinte EKU, Evhen Choliy - preşedinte al Congresului Mondial al Ucrainenilor, Zlenko Lastoveţkyi - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din Marea Britanie, şi Ihor Charcenko - ambasador al Ucrainei în Marea Britanie. A fost ales prezidiul Congresului European al Ucrainenilor, format din: Ştefan Buciuta ‒ preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din Româna, Masliuk Halyna ‒ reprezentanta ucrainenilor din Grecia, Ivan Laba - Uniunea Rusinilor-Ucraineni din Slovacia, Petro Tima - Uniunea Ucrainenilor din Estonia, Vira Konyk - Congresul Ucrainenilor din Estonia, Slavko Burda - Uniunea Rusinilor-Ucraineni din Croaţia, Myroslav Hoceak - Asociaţia Limbii, Literaturii şi Culturii Ucrainene „Prosvita" din Serbia. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 468; Curierul ucrainean, nr. 155-156, 2009.

 

15 noiembrie 2009, Lunca la Tisa (jud. Maramureş). Sărbătoarea ucrainenilor cu tema „Costume, obiceiuri şi tradiţii la ucraineni"

În localitatea maramureşeană Lunca la Tisa a fost organizată sărbătoarea ucrainenilor din Maramureş cu tema „Costume, obiceiuri şi tradiţii la ucraineni". La acest eveniment au participat invitaţi din alte localităţi cu populaţie ucraineană. După o rugăciune rostită de preşcolarul Ivanco Bobriuc, a început programul artistic cu alocuţiunile Mariei Ciubica - preşedinte al organizaţiei Lunca la Tisa a Uniunii Ucrainenilor din România, a lui Miroslav Petreţchi - preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, a Iarosvalei Colotelo - consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor, şi a Lediei Spivaliuc - preşedinte al organizaţiei Valea Vişeului a Uniunii Ucrainenilor din România. Pe scenă au urmat formaţiile artistice: grupul vocal feminin „Veselka" din Lunca la Tisa (dirijor Maria Ciubica), grupul vocal „Ruşcianka" (dirijor Mihaela Miculaiciuc), muzicanţii din Crasna coordonaţi de Iura Mocerneac, soţii Godenciuc (Valea Vişeului), surorile Vinţ (Crăciuneşti), tinerii din Bistra ş.a. „Actorii" din localitatea maramureşeană Rona de Sus au pregătit un fragment din comedia Revizorul a lui Gogol. Curierul ucrainean, nr. 157-158, 2009.

 

25-29 noiembrie 2009, Bucureşti. Prezenţa comunităţii ucrainene din România la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus

În Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo s-a desfăşurat cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură. La această ediţie au fost prezenţi 385 de expozanţi din ţară şi din străinătate. La deschiderea oficială a târgului de carte au fost prezenți ministrul culturii şi cultelor, Theodor Paleologu, şi prim-ministrul României Emil Boc. Uniunea Ucrainenilor din România a fost prezentă cu numeroase cărţi pe care le-a editat. Autori ucraineni ale căror cărţi au fost expuse: Ion Robciuc, Ioan Rebuşapcă, Ivan Covaci, Mihai Mihailiuc, Corneliu Irod, Ivan Ardelean, Nicolae Corneştean, Nicolae Corsiuc, Ştefan Tcaciuc, Mihai Traista şi alţii. Din partea ucrainenilor au participat Ştefan Buciuta - deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, şi Mihai Traista - redactor la revista „Naş holos". Curierul ucrainean, nr. 157-158, 2009.

 

26 noiembrie 2009, Bucureşti. Comunitatea ucraineană bucureşteană a comemorat Victimele Holodomorului

Uniunea Ucrainenilor din România împreună cu Ambasada Ucrainei în România au organizat la Bucureşti o întâlnire de comemorare a Victimelor Holodomorului. Au fost prezenţi parlamentari, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe al României şi ai Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, ai Ambasadei Ucrainei în România şi ai altor instituţii. Comemorarea a debutat cu slujba de pomenire oficiată la Biserica Ortodoxă „Zlătari", după care ceremonia a continuat la Centrul Cultural Informaţional al Ucrainei. După păstrarea momentului de reculegere, invitaţii au participat la masa rotundă cu tema „Ucraina nu uită! Holodomorul din Ucraina anilor 1932‒1933", la