Minoritatea ucraineană 1994

 

Ianuarie 1994, Sighetu Marmaţiei. Primul Festival de Colinde Ucrainene

Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentată de preşedintele Ştefan Tcaciuc, şi filiala Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentată de preşedinte, prof. Iuliu Manuleac, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură a judeţului Maramureş, reprezentată de Iura Parascineţ, şi cu Ministerul Culturii şi Cultelor, reprezentat de consiliera Iaroslava Colotelo, au iniţiat Festivalul de Colinde Ucrainene, având ca exemplu festivalul tradiţional românesc creat în 1969, Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă. La acest festival au participat numeroase formaţii artistice din localităţile cu populaţie majoritar ucraineană din judeţul Maramureş, dar şi invitaţi din alte zone în care locuiesc etnicii ucraineni.

 

19 mai 1994, Măriţei (jud. Suceava). Prima ediţie a Festivalului interetnic „Convieţuiri"

La iniţiativa lui Kolea Kureliuc, în județul Suceava, în localitatea Măriţei, a fost organizat primul Festival al minorităţilor intitulat „Convieţuiri". La această activitate interetnică au participat ansambluri artistice aparţinând etniilor naţionale din ţinutul Bucovinei (ucraineni, polonezi, germani şi ruşi-lipoveni). Fiecare etnie şi-a etalat propriile elemente identitare, de la portul popular, cântece, coregrafie, până la gastronomie. Curierul ucrainean, nr. 95-96, 2007.

 

Pe parcursul anului 1994, Cluj-Napoca. Înfiinţarea Asociaţiei Culturale România-Ucraina

Se înfiinţează asociaţia de prietenie România-Ucraina, al cărei primul preşedinte a fost ales profesorul universitar doctor Onufrie Vinţeler de la Facultatea de Litere, Departamentul de slavistică, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, iar vicepreşedinţi, profesoara Odarca Bout de la Liceul Teoretic „Regele Ferdinand" din Sighetu Marmaţiei, conferenţiar universitar doctor Ioan Semeniuc de la Facultatea de Litere, Departamentul de slavistică, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, şi profesor universitar doctor Vasile Kramar de la Universitatea „Babeş-Bolyai", Facultatea de Psihologie.