Minoritatea ucraineană 1989

 

1 ianuarie 1989, Bucureşti. Existenţa ziarului ucrainean „Novyi vik"

În România, la Bucureşti, înaintea Revoluţiei din decembrie 1989 a existat ziarul ucrainean „Novyi vik". Redactorul-şef al publicaţiei a fost şi este şi în prezent (2015) scriitorul Ivan Covaci. Din redacţie au făcut parte Irina Covaci și Mihai Mihailiuc. Ziarul oglindea viaţa etnicilor ucraineni din România, cuprinzând toate sferele activităţilor, de la social până la cultural. Mai toţi scriitorii români de expresie ucraineană au debutat în ziarul „Novyi vik".

 

1 septembrie 1989, Sighetu Marmaţiei. Clase cu predare în limba ucraineană în Liceul „Dragoş Vodă"

În cadrul Liceului „Dragoş Vodă" din Sighetu Marmaţiei funcţionează clasele cu predare în limba ucraineană, câte una pe nivel de studiu, cu profil mecanic. Majoritatea materiilor sunt predate în limba ucraineană. Profesorii care predau la această secţie au făcut parte din elita corpului didactic maramureşean (prof. Iulia Hrini - limba şi literatura ucraineană, autoare a manualelor de limba şi literatura ucraineană pentru ciclul liceal, prof. Ivan Corneştean - matematică, prof. Ştefan Hosciuc - fizică, prof. Ivan Hreniuc - geografie etc.).

 

1 octombrie 1989, Bucureşti. Existenţa specializării Limba şi literatura ucraineană la Universitatea din Bucureşti

În cadrul Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, funcţionează specializarea Limba şi literatura ucraineană, la Catedra de limbi şi literaturi slave. Cursurile şi seminarele de limba şi literatura ucraineană sunt ţinute de următoarele cadre didactice: Dan Horia Mazilu (specialist în literatura română veche), Stelian Gruia şi Ioan Rebuşapcă.

 

28/29 decembrie 1989, Bucureşti. Înființarea Uniunii Ucrainenilor din România

Un grup format din 21 de persoane de etnie ucraineană s-a reunit la Bucureşti pentru a pune bazele Uniunii Ucrainenilor din România. Printre ei se numără: Nicolae Corsiuc - scriitor şi redactor la Editura Kriterion, Ivan Covaci - redactor-şef al ziarului „Novyi vik", Irina Covaci - redactor (corector) la ziarul „Novyi vik", Oresea Hortec - învăţătoare, Corneliu Irod - preot, Bogdan Ivaşco - medic, Kiril Kuţiuc Kotrzynski - inginer, Iuliu Lazarciuc - redactor, Ihor Lemnîi - economist, Irina Levinschi - scriitor, Eugen Mihaiciuc - scriitor, Mihai Mihailiuc - scriitor, Ioan Minteanschi - scriitor, Ioan Moisiuc - secretar de redacţie, Nicolae Olexiuc - maestru bucătar, Ioan Rebuşapcă - lector universitar doctor, Teofil Rebuşapcă - scriitor, Corneliu Reguş - cercetător ştiinţific, Ioan Seredenciuc - redactor, Ştefan Tcaciuc - inginer şi poet şi Silvestru Zaborodnîi - scriitor. Curierul ucrainean, nr. 281-282, 2015.

 

Pe parcursul anului au apărut cărţile următoare:

Kuţiuk-Kotrzynski, Kiril, Ecoul veacurilor, traducere de Livia Bacâru şi Magdalena Laszlo-Kuţiuk, Editura Litera, Bucureşti; Bibliografia traducerilor din literaturile slave, 1945 - 2011, Editura Universității din București, București.