Minoritatea ucraineană 2002

 

11-13 ianuarie 2002, Sighetu Marmaţiei. Festivalul de Colinde, Datini şi Obiceiuri de Iarnă la Ucrainenii din Maramureş

Sub coordonarea Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, a avut loc la Sighetu Marmaţiei Festivalul de Colinde, Datini şi Obiceiuri de Iarnă la Ucrainenii din Maramureş. Festivalul a fost organizat cu sprijinul preşedintelui Uniunii Ucrainenilor din România, Ştefan Tcaciuc, şi al Iaroslavei Colotelo, consilier superior în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Departamentului pentru Minorităţi Naţionale. La festival au luat parte 312 participanţi din mai multe judeţe în care locuiesc etnicii ucraineni. La manifestarea culturală a participat şi un grup de colindători din raionul Rachiv, Ucraina, format din 25 de persoane. Ansamblul de instrumente populare al Casei Raionale de Cultură din Rachiv, sub coordonarea artistului emerit Petro Ernestiuk, a fost însoţit de Pavlo Ihnatiuk, şeful Serviciului administrativ în Consiliul Raional. La manifestare au participat Alexandru Cosma - preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Pamfil Bercean - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş şi coopreşedinte al părţii române în Consiliul Regiunii Eurocarpatice, Ghennadi Moskal - guvernator al regiunii Transcarpatia, însoţit de consilierii săi şi de o echipă a Televiziunii Naţionale din Ujhorod. Din partea Consulatului General al Ucrainei de la Suceava a participat viceconsulul Serhi Popyk. Toţi invitaţii la festival au fost primiţi de Eugenia Godja, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 123; Curierul ucrainean, nr. 96-97, 2002.

 

11 ianuarie 2002, Satu Mare. Conferinţa Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare

În municipiul Satu Mare a fost organizată Conferinţa Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare, ţinutul Maramureş, la care au participat delegaţii ale tuturor organizaţiilor Uniunii Ucrainenilor din România. În faţa delegaţiilor, Mihai Macioca, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare, a prezentat darea de seamă. Au luat cuvântul toţi preşedinţii organizaţiilor locale. În cadrul conferinţei a fost aleasă conducerea filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, a organizaţiei UUR Satu Mare şi delegaţii care vor lua parte la cel de-al IV-lea Congres al Uniunii Ucrainenilor din România. Din partea conducerii centrale a Uniunii Ucrainenilor din România a participat deputatul Ştefan Tcaciuc, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. În urma alegerilor a fost stabilit comitetul de conducere al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare, format din: Mihai Macioca - preşedinte, Liuba Irina Horvat - vicepreşedinte, Nicolae Semeniuc - secretar, Alexa Petraş - membru, Mihai Gavra - membru, Ioan Hrezdac - membru. De asemenea, a fost ales comitetul Uniunii Ucrainenilor din România, organizaţia minicipiului Satu Mare, format din: Liuba Irina Horvat - preşedinte, Boris Storosciuc - vicepreşedinte, Vasile Anişoreac - secretar, Lidia Fiat - membru şi Dumitru Godânca - membru. Curierul ucrainean, nr. 94-95, 2002.

 

13 ianuarie 2002, Sighetu Marmaţiei. Vizita delegaţiei oficiale a Ucrainei în România

Preşedinte al Comitetului de Stat pentru Minorităţi şi Migraţi din Ucraina, Ghennadi Moskal, împreună cu diplomaţii Ucrainei în România, a efectuat o vizită în România. Delegaţia ucraineană a fost formată din: Serhi Vasylevyci, vicepreşedintele Comitetului de Stat pentru Naţionalităţi şi Migranţi; Andri Popok, director al Direcţiei Diaspora Ucraineană şi Relaţii Internaţionale; Tetiana Pylypenko, director al Direcţiei Minorităţi Naţionale şi Renaştere Etnonaţională; Ghennadi Altuhov, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti; Vitali Timiş, prim-secretar al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti; Serhi Popyk, viceconsul al Consulatului General al Ucrainei la Suceava; Bogdan Barbil, jurnalist la Radio-TV Ucraina, studioul din Ujhorod. Scopul vizitei delegaţiei ucrainene l-a reprezentat cunoaşterea situaţiei etnicilor ucraineni din România. Problemele ridicate în timpul discuţiilor au vizat situaţia podului de peste Tisa, problemele învăţământului în limba maternă, situaţia Liceului Ucrainean „Taras Şevcenko" şi retrocedarea imobilelor care au aparţinut Bisericii Greco-Catolice. Toate aceste aspecte vor fi cuprinse în documentele Comisiei mixte româno-ucrainene privind minorităţile, a cărei întâlnire urma să aibă loc la Kiev, în luna următoare. De asemenea, a urmat o întâlnire la Primăria Sighetu Marmaţiei, la care au fost prezenţi: Alexandru Cosma, preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Eugenia Godja, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, Aurel Csiplea, inspector şcolar general adjunct, Ştefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, Dan Meşter, consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Florin Pop de la Direcţia de Cultură şi Culte a judeţului Maramureş, Ioan Lazarciuc, inspector de limba şi literatura ucraineană de la Inspectoratul Școlar Maramureş, Fedor Popovici, director al Liceului Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei. Delegaţia Ucrainei s-a întâlnit cu preşedinţii organizaţiilor Uniunii Ucrainenilor din România din judeţele Maramureş şi Satu Mare. La întâlnire au participat primarii şi directorii din unele localităţi ale judeţului Maramureş cu populaţie majoritar ucraineană: Bocicoiu Mare, Lunca la Tisa, Rona de Sus, Bistra, Valea Vişeului, Repedea şi Poienile de sub Munte. Totodată, delegaţia ucraineană s-a întâlnit cu preotul Ioan Piţura, vicarul general al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România. Ştefan Buciuta, op. cit., pp. 397-400; Curierul ucrainean, nr. 1-2, 2003.

 

7-9 februarie 2002, Maramureş. Vizita consulului general al Ucrainei în Maramureş

Consulul general al Ucrainei la Suceava a întreprins o vizită de lucru în judeţul Maramureş. În prima zi a vizitei, consulul general, Vasyl Boieciko, s-a întâlnit la Sighetu Marmaţiei cu preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Alexandru Cosma, vizitând, împreună cu acesta, Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei şi noul pod de lemn peste Tisa, dintre localităţile Sighetu Marmaţiei şi Solotvyno (Ucraina), denumit şi „podul istoric". O prioritate importantă pentru dezvoltarea colaborării bilaterale în cadrul Regiunii Eurocarpatice o reprezintă construirea podului economic între Sighetu Marmaţiei şi Bila Țerkva (Biserica Albă - Ucraina), construirea unui terminal pentru mărfuri şi declararea zonei libere, pentru care Consiliul Judeţean Maramureş are deja elaborat un proiect, sub denumirea „Podul de beton armat peste Tisa". Discuţiile asupra acestor probleme şi a celor privind relaţiile pe linie de învăţământ şi cultură, colaborare economică şi comercială au fost detaliate a doua zi, la Baia Mare, la sediul Consiliului Judeţean şi la Prefectură. La întâlnirea de la Baia Mare a fost invitat şi preşedintele UUR - Maramureş, Ştefan Buciuta. S-a discutat şi despre necesitatea dării în folosinţă a transportului feroviar dintre Sighetu Marmaţiei, Câmpulung la Tisa şi Teresvo - Ucraina, precum şi dintre Sighetu Marmaţiei şi Rachiv - Ucraina. Traficul feroviar a fost întrerupt în luna mai 2001, din pricina inundaţiilor care au distrus calea ferată pe unele porţiuni. Prefectul judeţului, Liviu Bechiş, şi-a exprimat sprijinul pentru comunitatea ucraineană din Maramureş şi în ceea ce priveşte dotarea şi extinderea cu săli de clasă a Liceului „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei. La discuţii a participat şi Delia Ardelean, inspector şcolar general. Preşedintele Uniunii Ucrainenilor filiala Maramureş a mai atras atenţia asupra necesităţii de a se reînfiinţa postul de consilier cultural la Direcţia pentru Cultură şi Culte a judeţului Maramureş. De asemenea, Ştefan Buciuta a mai solicitat ca, din partea Ucrainei, să se pună la dispoziţia comunităţii ucrainene din Maramureş o serie de publicaţii naţionale sau regionale, pentru cunoaşterea mai bună a realităţilor din ţara vecină. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 369; Curierul ucrainean, nr. 96-97, 2002.

 

2 martie 2002, Maşloc (jud. Timiş). Înfiinţarea organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România

În comuna Maşloc din judeţul Timiş a fost înfiinţată organizaţia Uniunii Ucrainenilor din România. La înfiinţare au participat Ştefan Tcaciuc - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Liber - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, ţinutul Banat, şi Gheorghe Hleba - preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România. În urma alegerilor a fost format comitetul de conducere, cu următoarea componenţă: Irina Picec - preşedinte, Gheorghe Rosuş - vicepreşedinte, Aurica Ardelean - secretar, Vasile Bileac - membru şi Florica Leva - membru. Curierul ucrainean, nr. 98-99, 2002.

 

5-7 martie 2002, Mangalia. Masa rotundă a minorităţilor naţionale din România

În Mangalia a fost organizată o masă rotundă a minorităţilor naţionale din România, la care au participat subsecretarul de stat Attila Markó şi Gheorghe Ivan. Scopul acestei întruniri era discutarea capitolelor referitoare la învăţământ, mijloace de comunicare, activităţi şi facilităţi culturale. Uniunea Ucrainenilor a fost reprezentată de prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, care a pledat pentru pentru protecția totală a vorbitorilor de limbă ucraineană. În privința educației, reprezentantul ucrainenilor a solicitat desfăşurarea procesului instructiv-educativ în limba ucraineană încă din ciclul preşcolar, apoi urmând cu ciclul primar, gimnazial, liceal şi vocaţional, dar şi în sistemul universitar, perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba şi literatura. În domeniul mijloacelor de comunicare a fost adusă în discuţie necesitatea difuzării de programe de radio şi de televiziune în limba ucraineană, difuzarea de producţii audiovizuale în limba ucraineană, sprijinul în vederea formării jurnaliştilor care utilizează limba ucraineană, susţinerea activităţilor culturale şi ştiinţifice. Curierul ucrainean, nr. 98-99, 2002.

 

16 martie 2002, Suceava. Omagierea poetului ucrainean Taras Şevcenko

În Suceava a fost organizată manifestarea de omagiere a lui Şevcenko la împlinirea a 188 de ani de la naşterea poetului. Organizatorii principali au fost: Consulatul General al Ucrainei la Suceava, Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Ucrainenilor din România, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Suceava. Manifestarea a fost construită pe trei paliere: depunerea unor coroane de flori la bustul poetului (Negostina), vernisajul expoziţiei „Ucraina şi Şevcenko", ce aparţine Muzeului Naţional Etnografic din Ternopil (Secţia de Istorie a Complexului Muzeal „Bucovina", Suceava) şi spectacolul omagial „În familia liberă, nouă", ce a avut loc la Sala de Concerte „Dom Polski", Suceava. La cele trei manifestări au fost prezenţi reprezentanţii Consulatului General al Ucrainei din Suceava: Vasyl Boeciko - consulul general, Victor Focşa - consul, Serhii Popyk - viceconsul. Din partea Ucrainei au fost prezenţi reprezentanţi ai Direcţiilor Regionale de Cultură - Ivan Petrusiac (Cernăuţi), Ana Kavas (Ivano-Frankivsk), Valerii Bacinski (Ternopol), Vitalie Kolotâi - preşedinte al Uniunii Scriitorilor din regiunea Cernăuţi, Myhailo Tkaci - preşedinte al Asociaţiei Ucraina-România, Mircea Lutik - laureat al Consiliului Naţional de Literatură „Ivan Franko", Vera Steciko - director al Muzeului Etnografic din Ternopil. Din partea României au fost prezenţi: Iaroslava Colotelo - consilier superior în Ministerul Culturii şi Cultelor, Dragoş Danubianu - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, Vasile Demciuc - director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Suceava şi Zenovia Catargiu - director al Complexului Muzeal „Bucovina" Suceava şi Ion Cozmei - poet. De asemenea, a fost prezentă întreaga conducere centrală a Uniunii Ucrainenilor din România. În ultima parte a evenimentului au urcat pe scena sălii de spectacole „Dom Polski" formaţii artistice din România şi Ucraina: „Florile Negostinei" (Negostina), „Soacrele" (Suceava), grupul vocal-instrumental al Filarmonicii din Ujhorod, Ansamblul de Cântece şi Dansuri al Filarmonicii din Cernăuţi. Curierul ucrainean, nr. 98-99, 2002.

 

16 martie 2002, Negostina (jud. Suceava). Manifestare culturală dedicată sărbătoririi poetului ucrainean Taras Şevcenko

În localitatea suceveană Negostina a avut loc o manifestare culturală dedicată sărbătoririi poetului ucrainean Taras Şevcenko. La invitaţia Consulatului General al Ucrainei la Suceava, au participat la această acţiune omagială Ştefan Tcaciuc, deputat în Parlamentul României, Ştefan Buciută, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, Iaroslava Colotelo, consilier superior în Ministerul Culturii şi Cultelor, Vladimir Hapenciuc, reprezentant al Biroului teritorial Suceava al Ministerului Informaţiilor Publice, expert pentru relaţii interetnice, şi alţi invitaţi din Ucraina. Programul manifestării culturale a fost coordonat de viceconsulul general al Ucrainei la Suceava, Serhi Popyk. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 126; Curierul ucrainean, nr. 98-99, 2002.

 

18-28 martie 2002, România. Rezultatele preliminare ale recensământului

La nivel național a fost organizat recensământul populaţiei şi al locuinţelor. După datele statistice publicate de Institutul Naţional de Statistică, s-au declarat ucraineni 61 353 de persoane, ceea ce reprezintă 0,3% din populaţia întregii ţări. Faţă de recensământul din 1992, numărul ucrainenilor a scăzut cu aproape 5 000 de persoane (de la 65 764 la 61 353). Numărul ucrainenilor care şi-au declarat etnia nu corespunde cu cifrele deţinute de Uniunea Ucrainenilor din România. Situaţia pe judeţe: Alba: 39; Arad: 1 741; Argeş: 27; Bacău: 34; Bihor: 198; Bistriţa; 84; Botoşani: 896; Braşov: 99; Brăila: 27; Buzău: 18; Caraş-Severin: 3 526; Călăraşi: 17; Cluj: 203; Constanţa: 186; Covasna: 24; Dâmboviţa: 20; Dolj: 41; Galaţi: 84; Giurgiu: 5; Gorj: 10; Harghita: 29; Hunedoara: 218; Ialomiţa: 12; Iaşi: 75; Ilfov: 32; Maramureş: 34 027; Mehedinţi: 26; Mureş: 72; Neamţ: 33; Olt: 5; Prahova: 38; Satu Mare: 1 556; Sălaj: 35; Sibiu: 57; Suceava: 8 514; Teleorman: 7; Timiş: 7 321; Tulcea: 1 279; Vaslui: 12; Vâlcea: 31; Vrancea: 15; Bucureşti: 425. [www.insse.ro]; Curierul ucrainean, nr. 105-106, 2002 şi nr. 141-142, 2009.

 

23 martie 2002, Galaţi. Conferinţa filialei Galaţi a Uniunii Scriitorilor din România

La conferinţa filialei Galaţi a Uniunii Ucrainenilor din România, Vichentie Nicolaiciuc-Kontuş, preşedinte al filialei Galaţi a Uniunii Ucrainenilor din România, a prezentat un raport detaliat despre activitatea filialei Galaţi a Uniunii Ucrainenilor din România şi a prezentat planul de activitate pentru anul 2002. A fost aleasă conducerea Uniunii Ucrainenilor din România, cu următoarea componenţă: Vichentie Nicolaiciuc-Kontuş - preşedinte, Mircea Hrebenciuc - prim-vicepreşedinte, Ilaria Maruseac - vicepreşedinte, Alexandru Ghermănescu - vicepreşedinte, Costel Maruseac - vicepreşedinte, Ilie Şpac - secretar, Ioan Iluşcă - responsabil cu problemele tineretului, Nadia Osman - responsabilă cu problemele femeilor, Toader Costiuc - casier, Dumitru Zabara - membru, Simion Pancrat - membru. La conferinţă a participat Ştefan Tcaciuc, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. Curierul ucrainean, nr. 98-99, 2002.

 

24 martie 2002, Timişoara. Hirotonirea preotului paroh ucrainean în parohia din Timişoara

În Catedrala Mitropolitană din Timişoara a avut loc un eveniment extraordinar pentru comunitatea ucraineană din Timişoara, onorat de prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale Nicolae Corneanu - mitropolit al Banatului, însoţit de un sobor de înalte feţe bisericeşti din Timişoara. Tânărul preot ucrainean Cristian Vasile Ardelean a fost hirotonit de însuşi ÎPS mitropolitul Nicolae Corneanu. Slujba propriu-zisă de hirotonire a avut loc la Biserica Studenţească din Timişoara. La acest eveniment au participat numeroşi membri ai comunităţii ucrainene. Curierul ucrainean, nr. 100, 2002.

 

24 martie 2002, Baia Mare. Premieră absolută a operei „Bunavestire" a profesorului compozitor de etnie ucraineană Gheorghe Parascineţ

În municipiul Baia Mare, la Biserica Ortodoxă Soborul Sfinţilor 12 Apostoli, a avut loc premiera absolută a operei pentru tineret, într-un act, Bunavestire, scrisă de Gheorghe Parascineţ, profesor la Liceul de Artă din Baia Mare. Profesorul de origine ucraineană este autorul libretului, inspirat din Mineiul de martie, Octoih, Psalmii Maicii Domnului. Protagoniştii corului au fost elevii Liceului de Artă din Baia Mare. Curierul ucrainean, nr. 100, 2002.

 

30 martie 2002, Tulcea. Conferinţa filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România

La filiala Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc conferinţa în cadrul căreia a fost prezentat un raport extins privind activitatea Uniunii Ucrainenilor din România pe ultimii patru ani. De asemenea, au fost făcute propuneri concrete pentru activitatea viitoare. În partea a doua a fost aleasă următoarea conducere: Maria Carabin - preşedinte, Monica Fodor - prim-vicepreşedinte, Victoria Boiciuc - vicepreşedinte, Maria Mihaileico - vicepreşedinte, Valentin Ivanov - vicepreşedinte, Florea Bulgaru - secretar, Roman Ştefan Condratov - trezorier şi responsabil cu problemele tineretului, Maria Efimov - membru, Luchian Condrat - membru, Ion Gheba - membru, Luiza Grigore - membru. La lucrările conferinţei a participat şi Ştefan Tcaciuc - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. Curierul ucrainean, nr. 98-99, 2002.

 

7 aprilie 2002, Moftinu Mic (jud. Satu Mare). Înfiinţarea subfilialei Uniunii Ucrainenilor din România

În comuna Moftinu Mic din judeţul Satu Mare a fost înfiinţată o subfilială a Uniunii Ucrainenilor din România. În Biroul organizaţiei locale au fost alese persoanele următoare: Vasile Caleniuc - preşedinte, Dumitru Reteznic - vicepreşedinte, Viorica Grijuc - membru, Melinda Miculaiciuc - membru şi Dumitru Caleniuc - secretar. La alegeri, din partea Biroului Organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Satu Mare a fost prezent Nicolae Semeniuc, secretar al filialei judeţene. Curierul ucrainean, nr. 100, 2002.

 

8-12 aprilie 2002, Sighetu Marmaţiei. Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Ucraineană

A avut loc Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Ucraineană, la care au participat 60 de elevi, la Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei. Olimpicii ucraineni provin din judeţele: Maramureş (26), Suceava (22), Botoşani (5), Caraş-Severin (4) şi Timiş (4). Ştefan Buciuta, op. cit., p. 129; Curierul ucrainean, nr.101-102, 2002.

 

11 aprilie 2002, Bucureşti. Muzeul Țăranului Român, organizarea expoziţiei de artă populară

În cadrul Muzeului Țăranului Român a fost organizată o expoziţie de artă populară. Organizată de Muzeul Țăranului Român împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor, expoziţia purta denumirea „Laolaltă". La deschiderea expoziţiei au participat Răzvan Teodorescu, ministru al culturii şi cultelor, Karol König, director al Direcţiei pentru Minorităţi din Ministerul Culturii şi Cultelor, Michael Guest, ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, precum şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. La această expoziţie au fost prezentate şi două costume naţionale ucrainene, achiziţionate în anii '40 ai secolului trecut: un costum al huţulilor din Brodina, judeţul Suceava, şi un costum popular din comuna maramureşeană Poienile de sub Munte. Pe lângă costumele populare, au fost expuse ziare şi reviste editate de Uniunea Ucrainenilor din România, dar şi studiul universitarului Corneliu Reguş despre istoria ucrainenilor în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Curierul ucrainean, nr. 100 şi 101-102, 2002.

 

14 aprilie 2002, Sânnicolau Mare (jud. Timiş). Oficierea pentru prima dată a vecerniei în limba ucraineană

În oraşul Sânnicolau Mare, la Biserica Ortodoxă Română s-a oficiat de către preotul paroh al Parohiei Timişoara, Ardelean Cristian-Vasile, vecernia în limba ucraineană. La acest eveniment au participat, pe lângă membrii comitetelor Uniunii Ucrainenilor din România, filialele Timiş, Dudeştii Vechi şi Sânnicolau Mare, şi mulţi dintre etnicii ucraineni din Lovrin, Cenad, Teremia Mare, Dudeştii Vechi, Tomnatic şi Sânnicolau Mare. Curierul ucrainean, nr. 100, 2002.

 

19-24 aprilie 2002, Neptun (jud. Constanţa). A IV-a ediţie a Colocviului Internaţional al Literaturii Minorităţilor Naţionale din Europa

La Neptun a fost organizată a IV-a ediţie a Colocviului Internaţional al Literaturii Minorităţilor Naţionale din Europa, sub genericul „La mine acasă". La această manifestare au participat scriitori ucraineni atât din România, cât şi din străinătate. Au fost prezenţi poetul ucrainean Ivan Covaci, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi membru al Uniunii Scriitorilor din România, Vasyl Dacej, din partea Asociaţiei Scriitorilor din Slovacia, Myhailo Tkaci, reprezentantul Uniunii Scriitorilor din Ucraina, vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Ucraineni din Kiev, şi Mircea Lutic, reprezentantul scriitorilor de expresie românească din Ucraina. Înainte de plecarea spre Neptun, oaspeţii au avut o întâlnire la sediul UUR din Bucureşti cu deputatul Ştefan Tcaciuc, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, care le-a dăruit cărţi, ziare şi reviste ucrainene. La deschiderea Colocviului de la Neptun a participat şi Iaroslava Colotelo, consilier pentru minoritatea ucraineană în Ministerul Culturii şi Cultelor. La manifestare au fost prezenţi scriitorul Nicolae Breban şi Leo Butnaru, secretarul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

Aprilie 2002, Bucureşti. Revista ucraineană în limba română „Curierul ucrainean" a ajuns la numărul 100

Uniunea Ucrainenilor a sărbătorit apariţia a 100 de numere ale revistei ucrainene „Curierul ucrainean", scrisă în limba română. În paginile revistei au fost publicate lucrările literare şi ştiinţifice ale personalităţilor ucrainene din România precum: Ion Robciuc, Corneliu Reguş, Ion Rebuşapcă, Aspazia Reguş, Magdalena Laszlo-Kuţiuk, Ivan Covaci, Ivan Liber, Adrian Şeiciuc, Virgil Țiţco, Ion Covaci, Ioan Chindeşciuc, Ivan Ardelean, Fănuş Băileşteanu, Onufrie Vinţeler, Tiberiu Puiu, Gheorghe Cega, Ilie Cojocaru, Bohdan Sauciuc, Svetlana Sauciuc, Ion Vinga, Ion Babici, Traian Maleş şi alţii. De asemenea, în paginile „Curierului ucrainean" au debutat: Nicolae Corneştean, Mihai Traista, Cristian Ilie Cega, Corina Grigoraş, Raluca Abăseacă, Maria Tailup, Convalia Hrihorciuc, Mirela Nataşa Herbil, Simona Liber, Lavrin Covaci şi alţii. Redactorii revistei sunt: Ion Robciuc, Corneliu Reguş, Ion Covaci, Ivan Covaci, Ştefan Buciuta şi Vasile Socoliuc. Curierul ucrainean, nr. 100, 2002.

 

6 mai 2002, Bucureşti. Organizaţia de Femei a Uniunii Ucrainenilor din România a sărbătorit Sfintele Paşti

La iniţiativa Organizaţiei de Femei din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, au fost sărbătorite Sfintele Paşti de către etnicii ucraineni din Bucureşti, în sala festivă a sediului organizaţiei UUR. Cântecele ucrainene au fost interpretate de corul de femei. În acest cadru de sărbătoare, au rostit alocuţiuni: Ion Robciuc - prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Ghennadi Altuhov - consilier, reprezentantul Ambasadei Ucrainei în România, Carol König - director al Direcţiei Minorităţi Naţionale din Ministerul Culturii şi Cultelor, Radu Cârneci - scriitor, Gheorghi Iastremskyi - consul al Ucrainei la Bucureşti, Vitalii Timiş - consilier al Ambasadei Ucrainei şi alţii. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

11 mai 2002, Milişăuţi (jud. Suceava). Festivalul Minorităţilor Naţionale

În comuna suceveană Milişăuţi s-a desfăşurat Festivalul Minorităţilor Naţionale. Iniţiatorul acestei manifestări culturale a fost Mircea Laurus, primar al localităţii. Pe scenă s-au perindat reprezentanţii mai multor etnii, iar din partea localităţii-gazdă, pe scenă au evoluat copiii pregătiţi de învăţătoarea Rodica Voiaşciuc. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

12 mai 2002, Sânnicolau Mare (jud. Timiş). Festivalul Ucrainean de Cântec şi Poezie

În comuna timişeană Sânnicolau Mare a avut loc Festivalul Ucrainean de Cântec şi Poezie. În preambulul festivalului participanţii au asistat la Sfânta Liturghie. Au fost invitate la festival formaţiile artistice din Timişoara, Lugoj, Ştiuca, Sânnicolau Mare şi ansamblul „Smericica" din Dudeştii Vechi. Curierul ucrainean, nr. 100, 2002.

 

13-14 mai 2002, Bucureşti. Seminarul „Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritate"

La Bucureşti, a avut loc seminarul „Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare şi protecţia diversităţii lingvistice în România", organizat în cadrul Pactului de Stabilitate de către Ministerul Informaţiilor Publice, Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Consiliul Europei. Alături de reprezentanţii minorităţilor naţionale din România, de senatori şi deputaţi şi de reprezentanţii societăţii civile, la seminar au mai participat: Dan Jurcan - secretar de stat în Ministerul Afacerilor Publice, Regina Jensdottir ‒ din partea Consiliului Europei, Attila Markó - subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Vesna Krinic Grotic - vicepreşedinte al Comitetului de Experţi pentru Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, Ovidiu Ganţ - subsecretar de stat în Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Cu acest prilej, reprezentanţii minorităţilor naţionale, inclusiv cei ai Uniunii Ucrainenilor din România, au solicitat elaborarea unor standarde privind dispoziţiile Cartei. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

18 mai 2002, Izvoarele Sucevei (jud. Suceava). Cercul Pedagogic - Limbi Materne (ucraineană, polonă şi rusă)

În localitatea suceveană Izvoarele Sucevei s-a desfăşurat activitatea Cercului Pedagogic - Limbi Materne (ucraineană, polonă şi rusă). La această activitate metodico-ştiinţifică au luat parte şi studenţii anului III, specializarea Limba şi literatura ucraineană, ai Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, pregătiţi de profesorii universitari Aspazia Reguş şi Corneliu Reguş. În cadrul activităţii, profesoara Aura Hapenciuc, inspector şcolar pentru minorităţi, a prezentat o casetă video pe tema „Proiect de grup. Punerea în scenă a schiţei D-l Goe de I.L. Caragiale". Totodată, profesorul Ioan Aflorei, directorul şcolii din comună, a prezentat caseta „Izvoarele Sucevei - repere geografice şi istorice". Profesorul universitar Corneliu Reguş le-a vorbit participanţilor despre situaţia şi despre necesitatea cultivării limbii ucrainene materne, oferind drept exemplu pozitiv implicarea profesorului Ion Ardelean, director al Școlii cu clasele I-VIII Rona de Sus din județul Maramureş, dar şi a directorilor şcolilor din Ulma, Lupcina, Cacica, Moldova, Suliţa şi Brodina de Sus. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

19 mai 2002, Milişăuţi (jud. Suceava). A IX-a ediţie a Festivalului Minorităţilor „Convieţuiri"

În satul Milişăuţi din judeţul Suceava s-a desfăşurat a IX-a ediţie a Festivalului Minorităţilor „Convieţuiri". Organizatorii evenimentului au fost Uniunea Ucrainenilor din România, Direcţia Minorităţi din Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Suceava, Primăria şi Căminul Cultural ale comunei Milişăuţi. Au fost prezenţi la această manifestare cultural-artistică reprezentanţii Consulatului General al Ucrainei la Suceava - Vasyl Boeciko, consul general, Serhii Popyk, viceconsul. De asemenea, a fost prezent Mircea Laurus, primar al comunei, şi Dumitru Bodnariuc, preşedinte al organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, dar şi conducerea centrală a Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentată de: Ştefan Tcaciuc - preşedinte, Dumitru Morhan - prim-vicepreşedinte, Corneliu Reguş - secretar general, Vasile Țapoveţ - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, ţinutul Bucovina, precum şi preşedinţi ai Uniunii Ucrainenilor din România din Suceava, Rădăuţi, Siret, Negostina, Şerbăuţi, Măriţeia Mare, Bălcăuţi, Călineşti Enache, Cuparencu şi Dănilă. Festivalul a avut mai multe componente: vernisajul expoziţiei de pictură „Salonul de primăvară" a profesorului Ioan Bodnar, parada portului popular şi spectacolul artistic prezentat de aproximativ 300 de interpreţi individuali şi colectivi. După şirul de alocuţiuni, a urmat spectacolul susţinut de grupul vocal „Soacrele" (Suceava), orchestra de mandoline a Școlii cu clasele I-VIII din Negostina, ansamblul muzical-coregrafic „Barvinok" (Şerbăuţi), ansamblul de dansuri populare din Calafindeşti, grupul vocal german „Jugendlust" (Suceava), grupul vocal al lipovenilor „Cereşeanca" (Lipoveni), ansamblul de cântece şi dansuri al polonezilor „Mala Polyana", grupul vocal al elevilor de la Școala cu clasele I-VIII Slobozia, grupul vocal „Barvinok" (Milişăuţi). Unul dintre cele mai frumoase momente ale festivalului l-au oferit oaspeţii din Cernăuţi, ansamblul coregrafic „Ukrainocika", îndrumat de Tatiana Horoşevska, conducător artistic, şi Ianina Horoşevska, maestru de dans şi balet. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

Mai 2002, România. Alegeri la nivel local, municipal şi judeţean, în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România

În interiorul Uniunii Ucrainenilor din România, la nivel local, municipal şi judeţean au avut loc alegeri pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei. În cadrul alegerilor judeţene au fost aleşi preşedinţi: Caraş-Severin - Ivan Liber şi Timiş - Gheorghe Hleba. În cadrul alegerilor municipale au fost aleşi preşedinţi: Sighetu Marmaţiei - Petre Culac, Satu Mare - Irina Horvat, Timişoara - Andrei Rusnac, Rădăuţi - Ion Bodnar, Baia Mare - Teodor Sobco, Caransebeş - Ioan Simonea, Lugoj - Gheorghe Bilanin. În cadrul alegerilor locale ale Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, au fost aleşi preşedinţi: Repedea - Vasea Miculaiciuc, Ruscova - Pintea Maricec, Bistra - Dumitru Coreniuc, Valea Vişeului - Lidia Spivaliuc, Crasna - Gheorghe Mocernoc, Bocicoiu Mare - Nicolae Şanta, Rona de Sus - Miroslav Petreţchi, Remeţi - Mihai Brânzaniuc, Poienile de sub Munte - Dumitru Smecicaş şi Vişeul de Sus - Ilie Covaci. La conferinţele judeţene a participat deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, Ştefan Tcaciuc, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

1 iunie 2002, Rona de Sus (jud. Maramureş). Concurs de recitări din poezia ucraineană

La Școala cu clasele I-VIII Rona de Sus din judeţul Maramureş a avut loc un concurs de recitări din poezia ucraineană. Au participat câte trei elevi de la şcolile generale din comunele Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Bistra, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Remeţi şi de la Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei. La manifestare au participat, din partea Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Covaci, prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, consilier de limba ucraineană în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi preşedinte al juriului, și Iaroslava Colotelo, consilier în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. În cadrul acestei acţiuni culturale, învăţătoarea Maria Ciubica şi-a lansat cartea de poezii şi povestiri pentru copii Pe aripile copilăriei, scrisă în limba ucraineană. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 128; Curierul ucrainean, nr. 101-102, 2002.

 

1-15 iulie 2002, Maramureş. Vizita elevilor din Ucraina în Maramureş

Un grup de 20 de copii şcolari din Ucraina, însoţiţi de directorul şcolii, prof. Mykola Şevţov, au vizitat judeţul Maramureş. Vizita a fost organizată de consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko. Vizita a fost sprijinită de Alexandru Cosma, preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, care a susţinut găzduirea copiilor proveniţi din zona afectată de accidentul nuclear de la Cernobîl (satul Rozvajiv, raionul Ivanivsk, regiunea Kiev, situat la 55 de kilometri de Cernobîl). Oaspeţii ucraineni au vizitat localităţile în care locuiesc etnicii ucraineni, cum ar fi: Rona de Sus, Bistra, Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 395; Curierul ucrainean, nr. 105-106, 2002.

 

8-18 iulie 2002, Baia Mare. Vizita de cercetare a studenţilor ucraineni la Baia Mare

Un grup format din zece studenţi, însoţiţi de două cadre didactice de la Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze din Ivano-Frankivsk (Ucraina), au efectuat practica de specialitate în întreprinderile din Baia Mare. Cu acest prilej, Uniunea Ucrainenilor din România a organizat o vizită de documentare în comunele maramureşene Rona de Sus, Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 396; Curierul ucrainean, nr. 105-106, 2002.

 

14-15 iulie 2002, Ucraina. Seminar transfrontalier

Reprezentantul Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, a luat parte la seminarul proiectului în care Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, este parte contractantă în Proiectul Phare Credo nr. 98/ UA-25-S-04, „Acţiuni pentru crearea rezervaţiei transfrontaliere româno-ucrainene a biosferei în Munţii Maramureşului", în colaborare la Proiectul Tacis din Ucraina „Perfecţionarea sistemului transfrontalier privind protecţia naturii în Verchovyna", regiunea Ivano-Frankivsk. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 44.

 

21 iulie 2002, Soca (jud. Timiş). Oficierea primei liturghii în limba ucraineană

În comuna Soca, în care locuiesc aproximativ 500 de etnici ucraineni veniţi din zonele muntoase ale satelor maramureşene, a avut loc prima slujbă religioasă săvârşită în limba ucraineană. Slujba a fost oficiată de preotul timişorean Vasile Cristian Ardelean, cu acordul vicarului general, protoiereul Ivan Piţura. Curierul ucrainean, nr. 105-106, 2002.

 

28 iulie 2002, Câmpulung Moldovenesc. A XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri bucovinene"

În oraşul Câmpulung Moldovenesc a avut loc a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri bucovinene", organizat de Consiliul Judeţean Suceava, de Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Suceava, de  Școala Populară de Artă Suceava, de Primărie şi de Casa de Cultură a Sindicatelor Câmpulung Moldovenesc. Au participat ansamblurile artistice de amatori şi profesioniste din patru ţări (Polonia, România, Ucraina şi Ungaria). Din partea Ucrainei, pe scenă a urcat ansamblul folcloric „Chiţmanceane", iar ucrainenii din România au fost reprezentaţi de ansamblul muzical-coregrafic „Florile Negostinei", condus de Mihai Voloşciuc. Curierul ucrainean, nr. 105-106, 2000.

 

9-11 august 2002, Bucureşti. Al IV-lea Congres al Uniunii Ucrainenilor din România

A avut loc la Bucureşti cel de-al IV-lea Congres al Uniunii Ucrainenilor din România. Din partea filialei Maramureş a UUR au participat 30 de delegaţi. De asemenea, la activităţile congresului au luat parte Nuser Ernest Ernestovyci, vicepreşedinte al Consiliului Regional Transcarpatia, şi Berkela Mykola Mykolovyci, preşedinte al Consiliului Raional Rachiv. În cadrul lucrărilor congresului, având în vedere faptul că în judeţul Maramureş trăiesc peste 50% dintre ucrainenii din România, s-a propus, pe lângă funcţia de prim-vicepreşedinte al UUR, acordată onorific vicarului Bisericii Ortodoxe Ucrainene din România, o funcţie identică şi pentru preşedintele filialei UUR Maramureş. La Congres au participat ambasadorul Ucrainei în România, Excelenţa Sa Anton Buteiko, consulul general al Consulatului General al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boeciko, Mykol Tkaci, rector al Universităţii din Cernăuţi, Iurii Maker, decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Cernăuţi, Vasyl Dovhei, şeful televiziunii din Cernăuţi, Ivan Berkela, preşedinte al Consiliului Popular al raionului Rahiv (Zakarpatia), Viktor Pedenko, secretar general al Uniunii Mondiale a Ucrainenilor, cu sediul în Toronto, Canada, şi alte personalităţi. A fost ales prezidiul executiv, format din: Ştefan Tcaciuc - preşedinte, Ioan Piţura - prim-vicepreşedinte, Ioan Voloşciuc - prim-vicepreşedinte, Ştefan Buciuta - prim-vicepreşedinte, Vasile Țapoveţ - prim-vicepreşedinte, Ioan Robciuc - prim-vicepreşedinte, Ilie Fraseniuc - vicepreşedinte, Corneliu Reguş - secretar general şi Irina Moisei - secretar. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 42; Curierul ucrainean, nr. 105-106, 2002.

 

11 august 2002, Copăcele (jud. Caraş-Severin). A II-a ediţie a Festivalului Comunităţilor Etnice din Banat

În localitatea Copăcele din județul Caraş-Severin s-a desfăşurat a II-a ediţie a Festivalului Comunităţilor Etnice din Banat. Festivalul s-a desfăşurat cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România. Fiecare comunitate a etalat elementele identitare specifice culturii sale.

 

22-25 august 2002, Rona de Sus (jud. Maramureş). Festivalului ProEtnica din Sighişoara

Grupul tinerilor artişti amatori „Șoimii" din comuna maramureşeană Rona de Sus, condus de profesorul de muzică Miroslav Petreţchi - prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureş, a susţinut un recital pe scena Sighişoarei, la Festivalul ProEtnica. La festival a participat şi Corneliu Reguş, reprezentant al conducerii centrale a UUR. Curierul ucrainean, nr. 3-4, 2003.

 

1 septembrie 2002, Suceava. A fost înfiinţată Parohia Ortodoxă Ucraineană cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

În municipiul Suceava, cu binecuvântarea ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a fost înfiinţată o parohie nouă - Parohia Ortodoxă Ucraineană, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, care se adresează comunităţii ucrainene atât din municipiul Suceava, cât şi din localităţile din împrejurimi. În această parohie a fost instalat preotul Mihai Maghiar, originar din comuna maramureşeană Rona de Sus. La slujbă, pe lângă comunitatea ucraineană extrem de numeroasă, au asistat şi Gheorghe Hostiuc - inspector şcolar de religie, Vasyl Boeciko - consul general al Consulatului Ucrainei la Suceava, Vasile Țapoveţ - preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, ţinutul Bucovina. Curierul ucrainean, nr. 1-2, 2003.

 

22 septembrie 2002, Sighetu Marmaţiei şi Solotvino (Ucraina). Ziua Bunei Vecinătăţi Româno-Ucrainene

La punctul de trecere a frontierei de stat Sighetu Marmaţiei (România) - Solotvyno (Ucraina) a fost organizată Ziua Bunei Vecinătăţi Româno-Ucrainene. Iniţiatorii acestei colaborări bilaterale au fost Consiliul Judeţean Maramureş, Forumul Regional Eurocarpatic şi guvernatorul regiunii Transcarpatia (Ucraina). La această întâlnire bilaterală au fost invitaţi preşedintele României şi preşedintele Ucrainei. Delegaţia ucraineană a fost formată din guvernatorul regiunii Transcarpatia, Ghennadi Moskal, preşedintele Consiliului Regional, Mykola Andruş, Markuş Maria Andriivka - deputat în Rada Ucrainei, consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko, şi alţii. Delegaţia română a fost formată din Alexandru Cosma, Pamfil Berceanu, subprefectul Ludovica Pârvu, senatorul Liviu Doru Bindea, senatorul Maria Ciocan, primarul municipiului Baia Mare, Cristian Anghel, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Eugenia Godja, şi deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, Ştefan Tcaciuc, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 430; Curierul ucrainean, nr. 88-89, 2002.

 

1-2 octombrie 2002, Maramureş. Vizita ambasadorului Ucrainei în România

Maramureşul a fost vizitat de Excelenţa Sa Anton Buteiko, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în România. Ambasadorul a fost însoţit de prim-secretarul ambasadei, Leonid Herdec, şi de Volodymyr Boiecciko, ataşat al Ambasadei. În timpul vizitei, cei doi reprezentanţi ai Ucrainei s-au întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Alexandru Cosma, cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, Gheorghe Marcaş, şi cu primarul municipiului Baia Mare, Cristian Anghel. În ziua următoare ambasadorul Ucrainei s-a întâlnit cu Mihai Zahoransky, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, cu vicarul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Ioan Piţura, şi a vizitat Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko" şi podul recent construit între municipiul Sighetu Marmaţiei şi Solotvyno (Ucraina). De asemenea, ambasadorul Ucrainei s-a întâlnit cu membrii filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, întâlnire la care au participat primarii şi directorii de şcoli din localităţile cu populaţie majoritar ucraineană. În cadrul acestei vizite, preşedinţii Uniunii Ucrainenilor din România din comunele Bistra şi Poienile de sub Munte au reiterat necesitatea reconstruirii drumului între România şi Ucraina la Poienile de sub Munte, pod ce oferea o deschidere spre regiunea Ivano-Frankivsk, la Verchovyna. Spre sfârşitul vizitei, delegaţia ucraineană a vizitat comunele Rona de Sus, Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte. Ştefan Buciuta, op. cit., p. 372; Curierul ucrainean, nr. 110-113, 2002.

 

28-30 noiembrie 2002, Kiev (Ucraina). Participarea membrilor comunităţii ucrainene la simpozionul naţional dedicat mitropolitului Petru Movilă

La invitaţia Academiei Teologice „Petru Movilă" şi a Asociaţiei Ucraina-România din Kiev, membrii comunităţii ucrainene din România, Mihai Maghiar - preotul paroh la Parohia Ortodoxă Ucraineană din Suceava, Ion Cozmei - poet, dar şi alte personalităţi din România, precum Dan Marin Cruceru - consulul general al României la Kiev şi Mircea Ghiţulescu - secretar al Uniunii Scriitorilor din România, au luat parte la lucrările ştiinţifice dedicate lui Petru Movilă. Simpozionul s-a desfăşurat la Academia Teologică Kieveană. Curierul ucrainean, nr. 3-4, 2003.

 

15 decembrie 2002, Tulcea. Festivalul judeţean de Folclor Nord-Dobrogean şi al Naţionalităţilor

Consiliul Judeţean Tulcea a avut iniţiativa organizării unei întâlniri interetnice intitulate „Împreună de sărbători". La această manifestare au luat parte şi membrii Uniunii Ucrainenilor din ţinutul Tulcea, prin colindele ucrainene interpretate de corul „Zadunaiska Sici", pe lângă formaţiile reprezentative ale etnicilor din zona Dobrogei. La această activitate culturală a participat şi deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, Ştefan Tcaciuc. Curierul ucrainean, nr. 1-2, 2003.

 

22 decembrie 2002, Timişoara. Festivalul de Colinde Ucrainene din Banat

Ucrainenii din Timişoara au organizat Festivalul de Colinde Ucrainene din Banat pe scena Liceului „Henri Coandă" din Timişoara, la care au fost prezenţi şi deputatul ucrainenilor în Parlamentul României, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, poetul Ştefan Tcaciuc, şi protopopul Ilie Albiciuc, au fost invitate formaţiile de colindători din Timişoara, Ştiuca, Târnova, Pogăneşti, Soca, Dudeştii Vechi, Sânnicolau Mare, Remetea Mică, Zorile, Petroasa Mare etc. să prezinte colinde şi obiceiuri ale locului. Curierul ucrainean, nr. 1-2, 2003.

 

În ultimele luni ale anului 2002, România. Înfiinţări de noi organizaţii locale UUR

În ultima parte a anului 2002 au fost înfiinţate numeroase organizaţii locale ale Uniunii Ucrainenilor din România şi au fost votate birourile de conducere: satul Lunca Tauz, judeţul Arad: Ştefan Veciunca - preşedinte, Pavel Axiuc - prim-vicepreşedinte, Vasile Masniţa - vicepreşedinte, Vasile Masniţa jr. - secretar; comuna Răteşti, judeţul Satu Mare: Vasile Charchaci - preşedinte, Morghita Şevera - vicepreşedinte, Ana Charchaci - secretar; comuna Darova, judeţul Timiş: Ştefan Brotei - preşedinte, Ştefan Longa - vicepreşedinte, Ana Blaj - secretar; comuna Niţchidorf, judeţul Timiş: Vasile Dariciuc - preşedinte, Vasile Moroşan - vicepreşedinte, Dumitru Carcaci - secretar; Comuna Cenad, judeţul Timiş, Petru Stolier - preşedinte, Ioan Buta - vicepreşedinte, Petru Hladec - secretar; comuna Teremia Mare, judeţul Timiş: Roman Ostaşuc - preşedinte, Silviu Rebenciuc - vicepreşedinte, Domnica Botaş - secretar; satul Chişlaca, comuna Craiva, judeţul Arad, Mihai Axiuc - preşedinte, Gavrilă Brotei - prim-vicepreşedinte, Ilie Curac - vicepreşedinte, Nicolae Pecura - secretar; comuna Crişan, judeţul Tulcea: Adrian Oprişan - preşedinte, Gabriel Florin Oprişan - vicepreşedinte, Viorel Moise - secretar; comuna Siminicea, judeţul Suceava: Gheorghe Iluşcă - preşedinte, Vasile Antoneac - vicepreşedinte, Ilie Boicu - secretar; satul Ficătari, comuna Racoviţa, judeţul Timiş: Ioan Ciorei - preşedinte, Gheorghe Iacobciuc - vicepreşedinte, Vasile Priala - secretar; județul Satu Mare: localitatea Moftin: Vasile Caleniuc - preşedinte; localitatea Dumbrava: Vasile Veciunca - preşedinte, localitatea Craidorolţ: Gheorghe Bumbuc - preşedinte. De asemenea, în judeţul Caraş-Severin s-a înfiinţat organizaţia Uniunii Ucrainenilor din România din Oţelul Roşu, Mihai Cut - preşedinte. Curierul ucrainean, nr. 1-2 şi nr. 3-4, 2003.

 

Pe parcursul anului au apărut cărţile următoare:

Maria Ciubica - Pe aripile copilăriei (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Maria Revacovici - Acupunctura cerului (traducere din limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Bohdan Boiciuc - Reîntruparea în suflet (traducere din limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Fostun Svistomir - Drumuri depărtate (traducere din limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Ion Covaci - Trident (poezii), Editura Mustang, Bucureşti; Aspazia Reguş, Cornel Reguş ‒ Chipiu de general (nuvele), Editura Mustang, București; Bucurciuc - Opere alese (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Tcaciuc - Opere alese (în limba ucraineană), vol. I - II, Editura Mustang, Bucureşti, Ion Ardelean - Mâini înălţate spre cer (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Oleksandr Dojenko - Desna fermecată, Editura Mustang, Bucureşti; Ioan Rebuşapcă - Cununa anului (bilingv), Editura Mustang, Bucureşti; Marta Bota - Rază de soare (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti; Mihailo Tkaci - Pe marginea însingurării, Editura Mustang, Bucureşti; Tadei Carabovici - Scrisori către noapte, Editura Mustang, Bucureşti; Valeriu Butulescu - Aforisme (traducere din română în limba ucraineană de Ştefan Tcaciuc), Editura Mustang, Bucureşti; Magdalena Laslo-Kuţiuk - Opera lui Şevcenko pe fondul epocii sale (în limba ucraineană), Editura Mustang, Bucureşti. [www.editura-mustang.ro]