Minoritatea ucraineană 2012

15 ianuarie 2012, Sighetu Marmaţiei. Festivalul de Colinde, Datini şi Obiceiuri la Ucraineni

La Sighetu Marmaţiei s-a desfăşurat cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului de Colinde, Datini şi Obiceiuri la Ucraineni. Organizatorul principal al acestui eveniment a fost prof. Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. Manifestarea a început cu participarea la liturghia oficiată la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmaţiei de preotul paroh, dr. Nicolae Lauruc. După slujbă, viflaimurile şi cele 22 de grupuri de colindători s-au încolonat şi s-au deplasat de la biserică spre sala de spectacole „Viorel Costin” a Casei Municipale de Cultură. Spectacolul a fost prezentat de Simona Malearciuc şi Dumitru Coreniuc, după ce deputatul Ștefan Buciuta a făcut deschiderea acestuia. Cu această ocazie au rostit discursuri Sandu Pocol, prefectul judeţului Maramureş, Vasile Timiş, ministru secretar de stat la Ministerul Culturii, senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, reprezentantul Primăriei Sighetu Marmaţiei, directorul economic Ioan Bărbuş şi preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, Nicolae Lauruc, consilier al Vicariatului Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmaţiei, Ioan Dorel Todea, redactor coordonator la Radio Sighet, după care pe scenă au colindat grupurile artistice invitate. Concertul a început cu colindele prezentate de corul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Sighetu Marmaţiei, apoi pe scenă au evoluat formaţiile din Ucraina „Kamerton”, condusă de Mişko Ivanovyci, şi „Cerleni paţiorky”, condusă de Volodymyr Cereleniuk. Din judeţul Arad, comuna Târnova, s-a prezentat la festival formaţia „Lileia”, coordonator Ana Hanţig, din Botoşani, sat Rogojeşti, „Rogojeşteanca”, coordonator Victor Semciuc, din judeţul Caraş-Severin, comuna Copăcele, „Zelena lişcina”, coordonator Dumitru Popovici, din judeţul Suceava, sat Paltinu „Polonynka”, coordonator Ilie Sauciuc, din judeţul Timiş, localitatea Criciova, corul bisericesc coordonat de Anuţa Ariton, din judeţul Tulcea, grupurile „Ciorne more” din Sfântu Gheorghe, coordonator Maria Hordei, şi „Bila roja” din Letea, coordonator Ivan Maxim. În continuare au colindat grupurile din localităţile Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Crasna Vişeului, Bistra, Valea Vişeului, Rona de Sus, Coştiui, Crăciuneşti, Bocicoiu Mare, Lunca la Tisa şi Remeţi, judeţul Maramureş. La festival a participat şi o delegaţie ucraineană a oraşului Bocicoiu Mare, raionul Teaciv, regiunea Transcarpatia, formată din Valentyna F. Bojuk, secretar al Consiliului Orăşenesc, şi Nadia şi Mykola Kuzmyci, din partea Departamentului de cultură.

(Curierul ucrainean, nr. 207-208/ianuarie 2012)

 

18–20 ianuarie 2012, Cluj-Napoca. Întâlnirea de lucru a Comisiei naţionale lărgite de limba şi literatura ucraineană

La iniţiativa secretarului de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului András György, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj, respectiv cu inspectoratele şcolare judeţene din ţară, a avut loc prima întâlnire de lucru a profesorilor/metodiştilor de limba maternă, a profesorilor de educaţie muzicală şi a profesorilor pentru ciclul preşcolar şi primar de la secţiile cu predare în limba maternă, în vederea elaborării proiectelor pentru programele pentru materiile limba şi literatura maternă, limba română şi educaţie muzicală pentru învăţământul în limbile minorităţilor. Din partea minorităţii ucrainene au participat 16 persoane din judeţele Maramureş şi Suceava: Luşcan Loredana, Malearciuc Simona, Ștefan Maria, Spivaliuc Ledia, Tivodar Dorin, Dobroţchi Mariana, Kubaş Liliana, Onujec Liuba, Greceniuc Narcisa, Dubec Maria, Petreţchi Geta, Songot Stela, Clemcovici Mariana, Mihoc Lucia, Știubianu Anca şi Chideşa Antoneta. Coordonatorul grupului de lucru pentru limbile ucraineană şi polonă a fost doamna Elvira Codrea, consilier la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(Curierul ucrainean, nr. 209-210/februarie 2012)

 

17 februarie 2012, Bucureşti. Masa rotundă cu tema „20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ucraina şi România”

La Centrul Cultural Informaţional din cadrul Ambasadei Ucrainei în România a avut loc o masă rotundă cu tema „20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ucraina şi România”. Au luat parte personalităţi precum Viorel Kotyk, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România, Iulian Fota, consilier prezidenţial, şeful Departamentului Securităţii al Administraţiei Prezidenţiale, Georgian Pop, deputat în Parlamentul României, preşedintele Grupului Parlamentar de Prietenie cu Ucraina, Sorin Moldovan, director adjunct al Direcţiei Europa de Est şi Asia Centrală din Ministerul Afacerilor Externe al României, Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, care au rostit cuvinte de salut adresate participanţilor la această manifestare. Moderatorii acestei întâlniri au fost domnii Viorel Kotyk şi Mihai Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.

(Curierul ucrainean, nr. 209-210/februarie 2012)

 

20 februarie 2012, Sighetu Marmaţiei. Implicarea Uniunii Ucrainenilor din România în rezolvarea problemelor la Liceul Ucrainean „Taras Șevcenko”

La Liceul Ucrainean „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, a avut loc o întâlnire la care au participat prefectul judeţului Maramureş, Sandu Pocol, deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Elvira Codrea, consilier pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Simona Malearciuc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, Crina Buda şi Elisabeta Cramaric, reprezentante ale Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, Mihai Cucicea, directorul Liceului Ucrainean „Taras Șevcenko”, reprezentanţi ai administraţiei locale şi cadre didactice din consiliul de administraţie al liceului. Scopul întâlnirii a fost rezolvarea problemelor cu care se confruntă Liceul Ucrainean „Taras Șevcenko” în ceea ce priveşte infrastructura şcolii.

(Curierul ucrainean, nr. 213-214/aprilie 2012)

 

21 februarie 2012, Lugoj (jud. Timiş). Ziua Limbii Materne

La sediul organizaţiei Lugoj a Uniunii Ucrainenilor din România s-a desfăşurat acţiunea Ziua Internaţională a Limbii Materne. La eveniment au fost prezenţi preşedinţii organizaţiilor locale ale Uniunii Ucrainenilor din România din localităţile apropiate oraşului Lugoj, elevii care învaţă limba ucraineană la Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” din Lugoj, împreună cu profesoara de limba ucraineană Violeta Lazarciu şi cu inspectorul şcolar pentru limba şi literatura ucraineană de la Inspectoratul Școlar Judeţean Timiş, prof. Ion Câmpeanu. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ioan Covaci, preşedinte al organizaţiei locale Lugoj a Uniunii Ucrainenilor din România, Mariana Braşoveanu, preşedintă a organizaţiei locale Știuca a Uniunii Ucrainenilor din România, Petru Beuca, preşedinte al organizaţiei locale Pietroasa Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, Mihai Șpilca, preşedinte al organizaţiei locale Criciova a Uniunii Ucrainenilor din România, Ioan Longa, preşedinte al organizaţiei locale Bârna-Pogăneşti a Uniunii Ucrainenilor din România, Mihai Smecicaş, preşedinte al organizaţiei locale Brăneşti a Uniunii Ucrainenilor din România, Vasile Condrei, preşedinte al organizaţiei Bethausen a Uniunii Ucrainenilor din România, Savana Albiciuc, educatoare la Grădiniţa Ucraineană din Lugoj, Gheorghe Maleta şi Vasile Pauliş, membri ai Comitetului organizaţiei locale Lugoj, prof. Ion Câmpeanu, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş, şi Violeta Lazarciuc, profesoară de limba şi literatura ucraineană de la Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” din Lugoj.

(Curierul ucrainean, nr. 211-212/martie 2012)

 

26 februarie 2012, Siret (jud. Suceava). Sărbătorirea limbii materne

La Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret a avut loc Concursul Naţional „Sărbătoarea limbii materne”. Organizatorii manifestării aflate la cea de-a V-a ediţie au fost Școala cu clasele I-VIII Bălcăuţi în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, Uniunea Ucrainenilor din România şi Consulatul General al Ucrainei la Suceava. Începând din anul 2011, concursul este cuprins în „Calendarul activităţilor educative” de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se adresează elevilor ciclului preşcolar, şcolar, primar, gimnazial şi liceal care provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană din România. Proiectul s-a desfăşurat pe patru secţiuni: eseu, creaţii ale elevilor, costum popular şi program artistic. Prof. Lăcrămioara Grigorciuc a deschis manifestarea prezentând invitaţii: consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko, împreună cu soţia sa, Nadia Boieciko, consulul Ucrainei la Suceava, Vasyl Nerovnyi, împreună cu soţia, Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Adrian Popoiu, primar al oraşului Siret, Lucia Mihoc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, şi Petru Chideşa, directorul Școlii cu clasele I-VIII Bălcăuţi. La concurs au participat elevii de la şcolile din Bălcăuţi, Negostina, Văşcăuţi, Siret, Suceava, Rădăuţi, Brodina de Sus, Paltinu, Șerbăuţi, Călineşti-Enache, Călineşti Cuparencu, Mihăileni (Botoşani) şi Izvoarele Sucevei.

(Curierul ucrainean, nr. 211-212/martie 2012)

 

9 martie 2012, Satu Mare. Constituirea Organizaţiei de Femei şi a Organizaţiei de Tineret la filiala Satu Mare

În cadrul Conferinţei Judeţene a filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România au avut loc constituirea Organizaţiei de Femei şi a Organizaţiei de Tineret şi alegerea conducerii acestora. Cei 57 de delegaţi la Conferinţa de Femei din partea organizaţiilor locale şi-au ales un comitet format din cinci persoane, şi anume: Horvat Irina Liuba – preşedintă, Buciuta Veronica – vicepreşedintă, Semeniuc Irina, Ciorcas Ana şi Masniţa Ileana – membre. Delegaţii la Conferinţa de Tineret, în număr de 37, şi-au ales un comitet format din şapte persoane: Boiciuc Vera Ileana – preşedintă, Tcaci Nicoleta – vicepreşedintă, Holdiş Petru, Oncea Slavca Maria, Laver Rodica, Grijac Ancuţa şi Miculaiciuc Iuliana – membri.

(Curierul ucrainean, nr. 213-214/aprilie 2012)

 

9 martie 2012, Iaşi. Sărbătorirea poetului ucrainean Taras Șevcenko

La Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Filiala Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat o amplă manifestare de omagiere a personalităţii poetului ucrainean Taras Șevcenko, la care au fost prezenţi oaspeţi de seamă precum Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Ioan Bodnar, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Vasyl Nerovnyi, consul al Ucrainei la Suceava, reprezentanţi ai administraţiei locale, profesori universitari de la Catedra de slavistică a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, reprezentanţi ai multor minorităţi din Iaşi, ai centrelor culturale străine cu sediul la Iaşi, cadre didactice de la Colegiul Naţional de Artă „Octavian Băncilă” etc. După evocarea personalităţii lui Taras Șevcenko a urmat un program artistic cu recitarea unor poezii din creaţia lui Șevcenko de către studenta Natalia Bârsan şi elevii Botez Alexandra şi Maftei. Au mai contribuit: două ansambluri ale filialei „Bukovynka”, îndrumător prof. Ilie Gorovei şi „Veselka”, îndrumător prof. Rodica Felişteanu, ansamblulul folcloric „Rapsodia” din Iaşi şi ansamblul folcloric „Perla” din Cernăuţi, Ucraina, ansamblul de folclor tradiţional „Adamos Brass”, profesor îndrumător Liviu Adamache.

(Curierul ucrainean, nr. 213-214/aprilie 2012)

 

10 martie 2012, Negostina (jud. Suceava). Sărbătorirea poetului ucrainean Taras Șevcenko

Manifestarea de omagiere a personalităţii poetului şi pictorului Taras Șevcenko a început cu depunerea de flori la bustul poetului din localitatea Negostina. Au participat, pe lângă membrii comunităţii ucrainene şi oficialităţile române, locuitori din satele şi oraşele învecinate, precum şi o delegaţie din Ucraina formată din oficiali ai Administraţiei de Stat din Cernăuţi şi din Kamianeţ-Podilskyi şi din membrii Societăţii „Ucraina-Lumea” conduse de poetul ucrainean Ivan Draci.

(Curierul ucrainean, nr. 213-214/aprilie 2012)

 

10 martie 2012, Târnova (jud. Arad). Omagierea poetului ucrainean Taras Șevcenko

Manifestarea de omagiere a personalităţii lui Taras Șevcenko a fost deschisă de Gavrilă Miculaiciuc, preşedinte al filialei Arad a Uniunii Ucrainenilor din România. În continuare a evocat personalitatea lui Taras Șevcenko prof. Anna Hanţig. În partea a doua a evenimentului, grupul „Lileia” și elevii claselor IV-VIII, pregătiţi de prof. Anna Hanţig, au prezentat un program cu poezii şi cântece din creaţia poetului Taras Șevcenko.

(Curierul ucrainean, nr. 213-214/aprilie 2012)

 

10 martie 2012, Siret (jud. Suceava). Lansarea volumului „Cobzarul” de Taras Șevcenko în traducerea poetului Ion Cozmei

În sala de festivităţi a Primăriei oraşului Siret a avut loc lansarea volumului „Cobzarul” de Taras Șevcenko, în traducerea poetului Ion Cozmei. Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu un cuvânt de bun-venit de primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu. În continuare, despre eveniment au vorbit poetul ucrainean Ivan Draci, preşedinte al Societăţii „Ucraina-Lumea”, Daryna Maksymeţ de la Editura „Bukrek” din Ucraina, Ion Robciuc, redactor-şef al revistei „Curierul ucrainean”, poetul Ion Cozmei, traducătorul volumului, Gheorghe Halyci de la Administraţia de Stat din Cernăuţi, Vasyl Boieciko, consul general al Ucrainei la Suceava. La finalul manifestării culturale Societatea „Ucraina-Lumea” a acordat medalii speciale şi diplome pentru implicarea în dezvoltarea relaţiilor de colaborare între Ucraina şi diaspora ucraineană. De la primărie, toţi cei prezenţi s-au deplasat la Casa de Cultură „Mihai Teliman”, unde a avut loc un concert susţinut de „Negostineanca” din Negostina, „Vocile Negostinei” din Negostina, „Veselka” din Văşcăuţi, „Kozaciok” din Bălcăuţi, „Siretul” din Siret şi „Podilskyi dyvohrai” din Kamianeţ-Podilskyi.

(Curierul ucrainean, nr. 211-212/martie 2012)

 

25 martie 2012, Tulcea. Sărbătorirea lui Taras Șevcenko

La manifestarea de omagiere, care a început la bustul poetului Taras Șevcenko, a participat Iaroslava Reznikova, adjunct al şefului Departamentului culturii şi turismului din cadrul Administraţiei Regionale Odesa; din delegaţie au mai făcut parte profesorul Veaceslav Kuşnir, decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat „I. I. Mecinikov” din Odesa, Ivan Stadnikov, adjunctul preşedintelui Administraţiei Raionale din oraşul Reni, Vasyl Goncearuk, preşedintele Asociaţiei Ucrainenilor din Reni, Ihor Babaian şi Valentyn Stroia de la Agenţia de Cooperare Euroregiunea „Dunărea de Jos” din Izmail, însoţiți de grupul vocal-instrumental „Odeski muzyky”. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România a fost prezent prof. dr. Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. De asemenea au mai participat Vasile Gudu, prefectul judeţului Tulcea, Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea, Trifon Belacurencu, senator, Horia Teodorescu, deputat, Corneliu Stroe, deputat, şi reprezentanţi ai instituţiilor locale. După depunerea jerbelor şi a florilor, ansamblul „Zadunaiska Sici” din Tulcea a prezentat un scurt program artistic. Partea a doua a programului s-a desfăşurat la Centrul Cultural „Jean Bart” din Tulcea, unde a fost prezentat un spectacol susţinut de ansamblul „Zadunaiska Sici”, coordonat de Maria Crabin, de grupul vocal „Dunai” din Pardina, coordonat de Dumitru Danilencu, de grupul vocal „Bila makovka” din Chilia Veche, coordonator Florea Lisavencu, de grupul „Rybalka” din Crişan, coordonat de Tudosia Oprişan, de grupul vocal „Ciorne more” din Sfântu Gheorghe, coordonat de Maria Hordei, de grupul de dansatori din cadrul ansamblului „Zadunaiska Sici”, de grupul vocal-instrumental „Veselka” din Caraorman, coordonat de Gabriela Arimov, şi de grupul vocal-instrumental „Odeski muzyky”.

(Curierul ucrainean, nr. 213-214/aprilie 2012)

 

4–5 mai 2012, Iaşi. Participarea ucrainenilor la ediţia a V-a a Festivalului „Confluenţe 2012”

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor şi cu Asociaţia Italienilor din România, a organizat cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional „Confluenţe”. Scopul festivalului a fost promovarea dialogului intercultural la nivelul tinerilor de diferite etnii din municipiul şi judeţul Iaşi şi nu numai. Din partea comunităţii ucrainene din România a participat ansamblul „Veselka” al filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România. Spectacolul prezentat de ansamblul „Veselka” a fost precedat de o prezentare video a activităţii filialei Iaşi din ultimii doi ani.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

11–12 mai 2012, Cluj-Napoca. Ediţia a V-a a Zilelor Culturii Slave

Departamentul de limbi şi literaturi slave din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Uniunea Ucrainenilor din România – filiala Cluj şi cu Centrul Cultural Rus al Universităţii „Babeş-Bolyai”, a organizat cea de-a V-a ediţie a manifestării Zilele Culturii Slave. În cadrul evenimentului cultural au avut loc două activităţi: simpozionul internaţional „Slavistica actuală între tradiţie şi inovaţie”, cu participarea delegaţiilor din Ucraina, Ungaria, Kazahstan, Polonia, Rusia şi România, şi manifestările cultural-științifice denumite „11 mai – ziua scrisului şi a culturii slave”. La deschiderea simpozionului au participat lect. univ. dr. Sanda Misirianţu, prodecan al Facultăţii de Litere, Valyl Boieciko, consulul general al Ucrainei la Suceava, lect. univ. dr. Ioan Herbil, prof. univ. dr. Ioan Ardelean, preşedinte al filialei Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România, şi lect. univ. dr. Judit Bartalis, reprezentanta Centrului Cultural Rus. Organizatorii evenimentului au fost lect. univ. dr. Judit Bartalis, lect. univ. dr. Ioan Herbil, lect. univ. dr. Mihaela Herbil, lect. univ. dr. Cristina Silaghi, conf. univ. dr. Diana Tetean şi filiala Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

18 mai 2012, Braşov. Constituirea organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din România la Braşov

La ultimul recensământ din 2011, în judeţul Braşov s-au declarat ucraineni un număr de 68 de persoane. Având aceste date, a fost luată iniţiativa de a înfiinţa organizaţia Braşov a Uniunii Ucrainenilor din România. Cu acest prilej au fost prezenți deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Liuba Horvat, secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România, şi Miroslav Petreţchi, consilier al preşedintelui Uniunii Ucrainenilor din România. Cei 25 de ucraineni prezenţi la şedinţă şi-au ales biroul de conducere format din: Nicolai Gava – preşedinte, Maria Mezin – vicepreşedinte, Florentin Abramiuc – secretar, Ivan Corjuc – trezorier, Iuliana Iaru – membru şi Savin Iurniuc – membru.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

19 mai 2012, Brodina de Sus (jud. Suceava). Concursul de recitare a poeziei ucrainene, faza judeţeană

Școala cu clasele I-VIII din Brodina de Sus a găzduit etapa judeţeană a concursului de recitare a poeziei ucrainene, aflat la cea de-a VI-a ediţie. La eveniment au participat deputatul Ștefan Buciuta, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Liuba Horvat, secretat general al Uniunii Ucrainenilor din România, Vasyl Boieciko, consul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Nerovnyi, consul în cadrul Consulatului General al Ucrainei la Suceava, Serafyma Kryhan, profesor metodist şi cercetător din Ucraina, Lucia Mihoc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană, Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Mircea Sfichi, jurnalist, şi alţii. Juriul a fost format din prof. Serafyma Kryhan, Liuba Horvat, prof. Carmen Crâşmar şi prof. Eusebiu Fraseniuc. Pentru etapa judeţeană s-au calificat elevi de la Școala din Bălcăuţi, profesor Știubianu Anca, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava pregătiţi de prof. Lucia Mihoc, Școala „Petru Muşat” din Siret, prof. Mirabela Zvîncă, Școala cu clasele I-VIII din Șerbăuţi, prof. Alina Mazureac, Școala din Călineşti Cuparencu, prof. Loredana Mândrişteanu, Școala din Brodina de Sus, prof. Geta Dobranschi, Școala din Călineşti-Enache, prof. Ionuţ Plecan, Școala din Paltinu, profesori Viorica Negură şi Ilie Sauciuc, Școala din Brodina, prof. Viorica Coneac, Școala din Izvoarele Sucevei, prof. Viorica Aflorei şi Ștefan Mechnu, Școala din Ulma, prof. Gheorghe Cega, Școala din Cacica, prof. pr. Nicolae Nicolaişen, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” din Siret, prof. Antoneta Chindeşa, Școala din Negostina, profesori Narcisa Plecan şi Lidia Dascaliuc, Școala din Rădăuţi, profesor Georgeta Ștefan.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

25–26 mai 2012, Satu Mare. Simpozion Internaţional „Taras Șevcenko – un apostol al neamului ucrainean”

La Muzeul Judeţean din Satu Mare s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional „Taras Șevcenko – un apostol al neamului ucrainean”, organizat de filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România. Evenimentul a fost dedicat activităţii de creaţie a poetului ucrainean Taras Șevcenko. Au participat numeroase instituţii ştiinţifice din România şi din Ucraina (Institutul de Literatură „Taras Șevcenko” al Academiei Naţionale de Știinţe a Ucrainei din Kiev, Universitatea Naţională „Taras Șevcenko” din Kiev, Institutul „Ivano Franko” al Academiei Naţionale de Știinţe a Ucrainei din Lvov şi altele), oameni de cultură, scriitori, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. Simpozionul a fost moderat de Ivan Dubovyci. La lucrările simpozionului a participat şi consulul Ucrainei la Suceava, Vasyl Nerovnyi. În cadrul simpozionului au prezentat comunicări ştiinţifice Volodymyr Moceaniuk (Ucraina), Teteana Meizerska (Ucraina), Teteana Kononciuk (Ucraina), Hryhori Klocek (Ucraina), Anna Hudyma (Ucraina), Anna Șkrabaliuk (Ucraina), Evhen Nachlik (Ucraina), Oksana Nachlik (Ucraina), Vasyl Ivaşkiv (Ucraina), Mykola Lehkyi (Ucraina), Volodymyr Mykytiuk (Ucraina), Mariana Barabaş (Ucraina), Iryna Moisei (România), Mihai Traista (România), Paul Dancu (România), Sandor Kereskenyi (România), Vasile Moiş (România) și a fost lansată ediţia bilingvă (ucraineano-română) a „Cobzarului” lui Taras Șevcenko, apărută în 2011 la Editura „Bukrek” din Cernăuţi, în traducerea poetului Ion Cozmei. A avut loc proiecţia documentarului „Taras” şi a filmului „Cazacii din Kuban”, realizate de regizorul Valentyn Perkaci, prezent şi el la Satu Mare. Tot în cadrul evenimentului a fost organizat un moment artistic susţinut de ansamblul coral „Vocile Ronei” din comuna Rona de Sus, judeţul Maramureş, al cărui dirijor este prof. Geta Petreţchi.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

26 mai 2012, Călineşti-Enache (jud. Suceava). Organizarea celei de-a III-a ediţii a Concursului Naţional „Împreună în diversitate”

La Școala cu clasele I-VIII din satul Călineşti-Enache, judeţul Suceava, a avut loc Concursul Naţional „Împreună în diversitate”, ediţia a III-a. Concursul s-a desfăşurat sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Uniunii Ucrainenilor din România şi a Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava. Într-o sală a şcolii au fost realizate fotomontaje cu fotografii pe următoarele teme: „Satul meu”, „Școala mea”, „Costume populare”, „Obiceiuri de iarnă”, „Obiceiuri de Paşti”, „Botezul” şi „Nunta”. Fotografiile au fost din judeţele Maramureş, Timiş, Constanţa, Suceava, Teleorman, Bihor şi Iaşi, aparţinând următoarelor minorităţi: ucraineană, poloneză, romă, turcă, sârbă şi rusă lipoveană. Au participat echipaje de elevi de la Școala cu clasele I-VIII din Călineşti-Enache, Școala cu clasele I-VIII din Lupcina, Școala cu clasele I-VIII din Bălcăuţi, Colegiile „Laţcu Vodă” din Siret, „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi şi „Mihai Eminescu” din Suceava. Echipajele de elevi au fost însoţite de profesorii lor: Ionuţ Plecan, Viorica Daniliuc, Anca Știubianu, Antoaneta Chideşa, Georgeta Ștefan şi Lucia Mihoc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava. După prezentarea echipajelor şi vizitarea expoziţiei de fotomontaje a urmat secţiunea eseu.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

27 mai 2012, Vaslui. Participarea ansamblului „Kozaciok” la Festivalul Internaţional Folcloric Interetnic

Municipiul Vaslui a fost gazda Festivalului Internaţional Folcloric Interetnic, desfăşurat în cadrul proiectului „Aşa de diferiţi precum suntem – 7 etnii la Marea Neagră”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. La festival au fost prezenţi membrii ansamblului folcloric „Kozaciok” din satul Bălcăuţi, judeţul Suceava, pregătiţi de Petru Șoiman.

(Curierul ucrainean, nr. 217-218/iunie 2012)

 

1–10 iunie 2012, Kavarna (Bulgaria). Participarea formaţiei „Veselka” la Festivalul Internaţional de Dans „Misteria Dance”

Cu ajutorul Uniunii Ucrainenilor din România şi al filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, formaţia „Veselka” a filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, sub coordonarea profesoarei Rodica Fălişteanu, a participat la Festivalul Internaţional de Dans „Misteria Dance”. Cu acest prilej, ansamblului „Veselka” i-au fost acordate Trofeul Festivalului şi Diploma de Merit pentru momentele coregrafice.

(Curierul ucrainean, nr. 219-220/iulie 2012)

 

7 iunie 2012, Rona de Sus (jud. Maramureş). Omagierea scriitorului Mihai Nebeleac

În cadrul Școlii cu clasele I-VIII din Rona de Sus a fost organizată activitatea de omagiere a scriitorului ucrainean Mihai Nebeleac, născut în localitatea Rona de Sus, judeţul Maramureş. La eveniment au participat elevii şi cadrele didactice ale şcolii-gazdă şi membri ai comunităţii locale.

(Curierul ucrainean, nr. 219-220/iulie 2012)

 

10 iunie 2012, Botoşani, Maramureş, Satu Mare, Suceava şi Timiş. Candidaţii Uniunii Ucrainenilor din România aleşi la alegerile locale

În judeţul Maramureş au fost obţinute, în comunele cu populaţie majoritar ucraineană, următoarele locuri: un loc pentru Consiliul Local din Bocicoiu Mare, două locuri în comuna Poienile de sub Munte, patru locuri în comuna Rona de Sus şi două locuri în comuna Remeţi. În celelalte judeţe în care Uniunea Ucrainenilor din România are filială, situaţia este următoarea: trei consilieri – comuna Rogojeşti (judeţul Botoşani), un consilier – comuna Cândeşti (Botoşani), un consilier – comuna Micula (judeţul Satu Mare), doi consilieri – comuna Ulma (judeţul Suceava), un consilier – comuna Bălcăuţi (Suceava), un consilier – comuna Știuca (judeţul Timiş) şi un consilier – comuna Criciova (judeţul Timiş).

(Curierul ucrainean, nr. 219-220/iulie 2012)

 

19 iulie 2012, Todireşti (jud. Suceava). Organizarea taberei de creaţie plastică „Bucovina – trecut, prezent şi viitor” 

La Pensiunea „Simona” din Todireşti a avut loc deschiderea oficială a celei de-a VII-a ediţii a taberei internaţionale de creaţie plastică „Bucovina – trecut, prezent şi viitor”, iniţiate de preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ioan Bodnar. La tabără au participat artistul plastic Roman Kharevsky, directorul extern al taberei (Cehia), Mykhaylo Besareba (Slovacia), Roman Zuzuk (Canada), Anastasia Grigorieva şi Kaleria Zykunova (Ucraina), prof. Ioan Bodnar, iniţiatorul proiectului, pictorul Radu Bercea şi alţii. În cadrul evenimentului, formaţia de dansuri „Mugurii Soloneţului” de la Școala cu clasele I-VIII din Soloneţ, comuna Todireşti, sub îndrumarea înv. Ileana Grigorean, a prezentat un program de dansuri specifice din zonă.

(Curierul ucrainean, nr. 221-222/august 2012)

 

20–22 iulie 2012, Sighişoara. Participarea ansamblului „Zorea” la al X-lea Festival „Proetnica”

Pe lângă participarea reprezentanţilor minorităţilor naţionale din România, în cadrul evenimentului au fost prezentate două conferinţe susţinute de prof. univ. dr. Ovidiu Pecican (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) şi prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovacs (Institutul de Istorie Cluj-Napoca). Din partea minorităţii ucrainene din România au participat Iaroslava Colotelo, consilier superior în cadrul Ministerului Culturii şi al Patrimoniului Naţional, şi ansamblul „Zorea” din Bucureşti, condus de Hristina-Larisa Clempuş.

(Curierul ucrainean, nr. 225-226/octombrie 2012)


28 iulie 2012, Maramureş. Consilierii locali ai filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România au depus jurământul

În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, au fost învestiţi nou-aleşii în funcţia de consilier în cadrul Consiliilor Locale. Pe lângă reprezentanţii Uniunii Ucrainenilor din România, au participat şi reprezentanţii Prefecturii. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au depus jurământul următorii consilieri locali: Oprişan Elek, Ruscovan Ioan, Prodaniuc Gheorghe şi Bout Alexa Vladislav. În a doua parte a şedinţei de constituire a Consiliului Local a fost ales, cu majoritate de voturi, viceprimarul comunei Rona de Sus, Ruscovan Ioan. De asemenea, consilierii Mariciuc Pintea şi Miculaiciuc Mihaela, din partea Uniunii Ucrainenilor din România, de pe Valea Ruscovei, au depus jurământul de învestire în cadrul Consiliului Local Ruscova. Totodată, în comuna Poienile de sub Munte, consilierii din partea Uniunii Ucrainenilor din România Chifa Ștefan şi Oancea Ioan au depus jurământul în cadrul Consiliului Local. Au mai depus jurământul în cadrul Consiliului Local reprezentanţii Uniunii Ucrainenilor din România în comunele Remeţi (Pasenciuc Vasile şi Panas Ioan) şi Bocicoiu Mare (Malearciuc Gheorghe).

(Curierul ucrainean, nr. 219-220/iulie 2012)

 

6–7 august 2012, Leordina (jud. Maramureş). Lansarea unui proiect transfrontalier în Munţii Maramureşului

În comuna Leordina, judeţul Maramureş, a avut loc reunirea Comitetului de Planificare Strategică a teritoriului transfrontalier Valea Ruscovei. Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „Ivan Krevan” din comuna Repedea, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltarea de Iniţiative Private din Ivano-Frankivsk, Ucraina, în calitate de lider de proiect, şi Administraţia de Stat Ivano-Frankivsk, Consiliul Raional Verchovyna, Asociaţia de Turism a Regiunii Ivano-Frankivsk, precum şi Consiliul Local Poienile de sub Munte, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România, derulează, în perioada aprilie 2012 – aprilie 2014, proiectul „Dezvoltarea locală prin crearea de condiţii pentru deschiderea unui punct de trecere a frontierei şi construcţia unui drum în dreptul localităţii Poienile de sub Munte (România) şi Șybene (raionul Verchovyna, Ucraina)”, finanţat de Uniunea Europeană şi de Guvernul României prin Programul de Cooperare Trasfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, 2007-2013. La această întâlnire, din partea Uniunii Ucrainenilor din România au participat deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi Nicolae Miroslav Petreţchi, consilierul economic al Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 221-222/august 2012)

 

22 august 2012, Bucureşti. Lansarea cărţii „Ucraina-România: 20 de ani de relaţii diplomatice”

În cadrul manifestărilor cultural-ştiinţifice dedicate Zilei Independenţei Ucrainei, la Centrul Cultural Informaţional al Ucrainei la Bucureşti a avut loc lansarea cărţii „Ucraina-România: 20 de ani de relaţii diplomatice”. La eveniment au participat personalităţi reprezentative ale vieţii culturale şi ştiinţifice, prieteni ai Ucrainei, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în România, Teofil Bauer, şi alţii. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România a participat prof. dr. Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 221-222/august 2012)

 

24 august 2012, Suceava. Organizarea expoziţiei de pictură „Artă şi prietenie”

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a celebrat Ziua Independenţei Ucrainei prin expoziţia de pictură „Artă şi prietenie”, vernisată la Galeria „Taras Șevcenko” de la sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. Expoziţia a cuprins 48 de lucrări în acuarelă şi în ulei realizate de pictorii suceveni Iosif Csukat, Iulian Dziubinski, Gheorghe Robciuc, Mihai Tipa şi Ioan Bodnar. La vernisaj au participat Ioan Bodnar, preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Excelenţa Sa Vasyl Boieciko, consul general al Ucrainei la Suceava, profesorul Roman Istrati, poetul Mihai Sultana Vicol, Aurel Buzincu, director executiv la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural şi Naţional Suceava, şi alţii.

(Curierul ucrainean, nr. 221-222/august 2012)

 

7–9 septembrie 2012, Anavyssos (Grecia). Adunarea generală anuală a Congresului Mondial al Ucrainenilor

La adunarea generală anuală a Congresului Mondial al Ucrainenilor au participat toate organizaţiile membre ale Congresului Mondial al Ucrainenilor din Canada, America, Australia, Argentina, Belgia, Brazilia, Marea Britanie, Armenia, Grecia, Estonia, Spania, Italia, Lituania, Germania, Kazahstan, Portugalia, Rusia, Croaţia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria, Franţa şi Cehia. Uniunea Ucrainenilor din România a fost reprezentată de preşedintele organizației, deputatul Ștefan Buciuta, şi de consilierul economic Nicolae Moroslav Petreţchi.

(Curierul ucrainean, nr. 223-224/septembrie 2012)

 

31 octombrie 2012, Poienile de sub Munte (jud. Maramureş). Vizita monitorului oficial al Comisiei Europene în Maramureş

În cadrul Primăriei comunei Poienile de sub Munte a fost organizată o întâlnire de lucru cu dr. Iwona Safi, monitor oficial al Comisiei Europene, care a purtat discuţii cu factorii de decizie din zonă despre oportunitatea deschiderii unui punct de trecere a frontierei româno-ucrainene în dreptul localităţilor Poienile de sub Munte (Maramureş, România) – Sybene (Ivano-Frankivsk, Ucraina). La întâlnire a participat reprezentantul Asociaţiei pentru Dezvoltare Locală „Ivan Krevan” din comuna Repedea, judeţul Maramureş, Vasile Popovici, şi deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 225-226/octombrie 2012)

 

17 noiembrie 2012, Arad. Ansamblul „Kozaciok” din Bălcăuţi premiat la gala premiilor Federaţiei Române de Folclor

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad a găzduit Gala Premiilor Federaţiei Române de Folclor, eveniment organizat de Federaţia Naţională de Folclor IGF România, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Ansamblul Folcloric „Cununiţa” din Arad. Printre laureaţii galei din acest an s-a numărat şi ansamblul „Kozaciok” din Bălcăuţi – Suceava (instructor profesor Petru-Ștefan Șoiman), care a fost distins cu Premiul Anului 2012. A fost premiată şi Nicoleta Daneliuc, dansatoare în cadrul ansamblului bălcăuţean, ea câştigând şi titlul de Miss Zamfira în cadrul Festivalului „Nunta Zamfirei”, organizat în luna iulie a acestui an la Bistriţa.

(Curierul ucrainean, nr. 227-230/noiembrie-decembrie 2012)

 

20–23 noiembrie 2012, Iaşi. Semnarea acordului de colaborare

O delegaţie a regiunii Vinnyţea din Ucraina a făcut o vizită de lucru la Consiliul Judeţean Iaşi, prilej cu care a fost semnat acordul de colaborare între cele două euroregiuni, Euroregiunea „Nistru” (care include teritorii din Republica Moldova şi Ucraina) şi Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” (care include teritorii din Republica Moldova şi România). La festivităţile de semnare a acordului, Euroregiunea „Nistru” a fost reprezentată de preşedintele Consiliului Euroregiunii, Serghei Tatuseak, de Volodymyr Hrabko, membru al Consiliului, respectiv de directorul Centrului de coordonare, Volodymyr Merejko; Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” a fost reprezentată de preşedintele Dragoş Mandac şi de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei. Cu acest prilej a fost organizată şi întâlnirea delegaţiei oficiale cu membrii comitetului filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România. Preşedintele filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, Victor Hrihorciuc, a prezentat un scurt istoric al filialei.

(Curierul ucrainean, nr. 227-230/noiembrie-decembrie 2012)

 

9 decembrie 2012, Bucureşti. Omagierea compozitorului Mykola Lysenko

La sediul filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România s-au adunat membrii şi simpatizanţii Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentantul Ambasadei Ucrainei, ministru-consilier Teofil Rendiuk, şi mulţi alţii pentru a evoca personalitatea marelui compozitor şi patriot ucrainean Mykola Lysenko la 170 de ani de la naştere şi la un secol de la moarte. Cu acest prilej au evocat personalitatea lui Mykola Lysenko profesorul de muzică Fedor Popovici, directorul fondator al unicului liceu ucrainean din România, Liceul „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmaţiei, Iaroslava Colotelo, preşedintă a filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România, Hristina-Larisa Clempuş, care a prezentat un referat amplu despre compozitorul sărbătorit, şi alţii. În cadrul manifestării de omagiere, ansamblul „Zorea” a interpretat câteva dintre cântece populare, unele din prelucrarea compozitorului.

(Curierul ucrainean, nr. 227-230/noiembrie-decembrie 2012)

 

9 decembrie 2012, România. Av. Ion Marocico a fost ales deputat în Parlamentul României din partea minorităţii ucrainene din România

În urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, av. Ion Marocico, candidat al Uniunii Ucrainenilor din România, a fost declarat învingător, obţinând 7 253 de voturi. Ion Marocico este stabilit la Timişoara, îndeplinind din 2010 funcţia de prim-vicepreşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, iar din 2011, pe cea de preşedinte al Comisiei de etică şi litigii a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 227-230/noiembrie-decembrie 2012)

 

18 decembrie 2012, Suceava. Ziua Minorităţilor Naţionale la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava

În aula Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava a fost sărbătorită Ziua Minorităţilor Naţionale. Printre invitaţii la eveniment s-au numărat Vasyl Boieciko, consul general al Ucrainei la Suceava, Vladimir Hapenciuc, consilier superior în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Lucia Mihoc, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava (coordonator al evenimentului), Gabriela Șutac, reprezentantă a Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Suceava, Vasile Ursache, primarul comunei Bălcăuţi, pr. Mihai Maghiar, parohia ortodoxă ucraineană Suceava, Bogdan Popescu, reprezentant al Societăţii „Intercoolt”, Suceava, prof. Renato Tronciu, director al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava, prof. Gabriela Cazac, director adjunct al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, ing. Boreslaw Petraşuc, reprezentant al părinţilor. După alocuţiuni rostite de invitaţi, a urmat un program artistic susţinut de grupul vocal „Vyşyvka”, îndrumat de prof. Lucia Mihoc, şi de ansamblul „Kozaciok”.

(Curierul ucrainean, nr. 231-232/ianuarie 2013)