Minoritatea ucraineană 2010

16 ianuarie 2010, Cornuţel (jud. Caraş-Severin). Festivalul Colindelor şi Datinilor Ucrainene 

În satul Cornuţel, cu o populaţie majoritar ucraineană, ce aparţine comunei Păltiniş din judeţul Caraş-Severin, a fost organizat Festivalul Colindelor şi Datinilor Ucrainene sub directa coordonare a dirijorului prof. Ivan Liber, preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ivan Liber, preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Prodan, primar al comunei Păltiniş, directoarea Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Judeţean Caraş-Severin, Ervin Țigla, preşedinte al Forumului Democrat German din Caraş-Severin. Pe scenă au prezentat colinde copiii îndrumaţi de educatoarea Simona Svestac din Cornuleţ, elevii Școlii cu clasele I-VIII din Cornuţel, sub îndrumarea doamnei Mihaela Șimonea, corul de adulţi, sub îndrumarea doamnei Telea Șuşco. De asemenea, pe scenă au evoluat colindătorii din ansamblurile „Cervona kalyna” din municipiul Caransebeş, sub îndrumarea doamnei Maria Meţea, „Zelena lişcina” din Copăcele, sub îndrumarea profesorului Ivan Liber, grupul de copii din Reşiţa, împreună cu preotul paroh Popovici, corul mixt „Șovkova trava”, sub îndrumarea educatoarei Savana Albiciuc, copiii Școlii cu clasele I-VIII din localitatea Știuca, judeţul Timiş, grupul „Kalyna”, grupul de colindători din satul Zorile. Evenimentul s-a încheiat cu un obicei vechi de sărbătorile Crăciunului, „Malanca”, scenetă jucată de artiştii amatori din satul Cornuţel. Cu acest prilej, doamnei Maria Cut i-a fost acordată o diplomă pentru activitatea de peste cincizeci de ani în cadrul grupului artistic din localitate.

 

23 ianuarie 2010, Siret. Pregătirea olimpiadei de limba ucraineană

În cadrul Grupului Școlar „Laţcu Vodă” din oraşul Siret a fost organizată deschiderea fazei pregătitoare a olimpiadei naţionale de limba maternă ucraineană. La eveniment au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, ai filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, ai Consulatului General al Ucrainei la Suceava, circa 70 de elevi de la şcolile din judeţul Suceava în care se studiază limba maternă ucraineană şi cadre didactice care predau limba şi literatura ucraineană.


19 februarie 2010, Suceava. Ziua Internaţională a Limbii Materne la Suceava

La iniţiativa Consulatului General al Ucrainei la Suceava, împreună cu Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Suceava, şi cu Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, în incinta complexului comercial Iulius Mall din Suceava s-a organizat sărbătorirea Zilei Internaţionale a Limbii Materne. La acţiune au fost prezenţi membri ai Consulatului General al Ucrainei la Suceava, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, oaspeţi din Cernăuţi – Ucraina şi un mare număr de locuitori, ucraineni şi români, din municipiul şi din judeţul Suceava. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni consulul general Iuri Verbyţkyi de la Consulatul General al Ucrainei la Suceava și Viorel Seredenciuc, viceprimar al municipiului Suceava. În partea a doua a programului a fost organizată o paradă a modei ucrainene. De asemenea, pe scenă au evoluat duetul „Skrynea” din Cernăuţi, format din cântăreţii Maria şi Volodymyr Loburak – artişti emeriţi ai Ucrainei, formaţii artistice ale minorităţii ucrainene din localităţile Bălcăuţi, Călineşti-Enache, Serbăuţi, Paltinu, Văşcăuţi, ansamblul vocal „Soacrele”, ansamblul artistic de dansuri „Kozacioc” din Bălcăuţi, formaţia artistică „Polonynka” din Paltinu.


20 februarie 2010, Bălcăuţi (jud. Suceava). Premierea elevilor care au participat la Concursul internaţional de limba şi literatura ucraineană „Petro Iaţyk”

Cu prilejul debutului celei de-a X-a ediţii a Concursului internaţional de limba şi literatura ucraineană „Petro Iaţyk”, organizat de Ucraina pentru elevii din diasporă care studiază limba ucraineană, au fost premiaţi câştigătorii celei de-a IX-a ediţii a concursului. La concurs au participat elevi din 30 de ţări. România a participat cu 25 de elevi. Manifestarea a avut loc la Școala cu clasele I-VIII din Bălcăuţi. La eveniment au participat Iuri Verbyţkyi, consul general, şi Vasyl Nerovhyi, consul în cadrul Consulatului Ucrainei la Suceava, Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Ioan Chideşciuc, reprezentant al Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, Iulian Chideşa, director al Școlii din Bălcăuţi. Evenimentul a debutat cu citirea unui mesaj de felicitare a elevilor premiaţi din partea domnului Markian Kulyk, ambasador al Ucrainei în România. Cu acest prilej, pentru că evenimentul s-a suprapus cu prima zi a Anului Nou pe stil vechi, pe scenă au urcat colindătorii: grupul vocal „Bukovynka”, îndrumat de profesoara Ancuţa Știubianu, un grup de colindători din Călineşti Cuparencu, pregătit de profesoara Delia Martineac, elevii ciclului primar ai Școlii din Bălcăuţi, pregătiţi de instructor Rodica Șoiman, ansamblul de dansuri „Kozaciok” din Bălcăuţi, condus de Petru Șoiman.


20 februarie 2010, Bucureşti. Sărbătorirea a 20 de ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România 

Ședinţa jubiliară cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea şi înscrierea la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizată la sediul central din Calea Victoriei din Bucureşti; au participat atât membrii Consiliului Uniunii Ucrainenilor din România, cât şi membrii fondatori. De asemenea, la eveniment au participat ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în România, Excelenţa Sa Marian Kulyk, consilierul împuternicit Viorel Kotyk, consilierul Pavlo Rohovei şi prim-secretarul Ambasadei, Vasyl Zabolotniuc. În cadrul şedinţei, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Ștefan Buciuta, a prezentat un raport asupra activităţii Uniunii Ucrainenilor din România în perioada de la înfiinţare până în prezent. În cadrul conferinței jubiliare a Uniunii Ucrainenilor din România au mai luat cuvântul membrii fondatori, scriitorii Nicolae Corsiuc şi Mihai Mihailiuc, preşedintele filialei Caraş-Severin, Ivan Liber, Iaroslava Colotelo, preşedinta filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România, Excelenţa Sa Marian Kulyk şi alţii.


27 februarie 2010, Lugoj. Sărbătorirea a 20 de ani de la constituirea Uniunii Ucrainenilor din judeţul Timiş

Organizaţia locală a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat o şedinţă festivă prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la constituirea organizaţiei ucrainenilor bănăţeni, în 28 decembrie 1989. La acest eveniment au fost prezenţi membri ai organizaţiei locale, numeroşi invitaţi, preşedintele organizaţiei Lugoj a Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Covaci, protopopul bisericii ucrainene din Banat, Ilie Albiciuc, preotul paroh al bisericii din Cireşu, Ștefan Fedico, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, prim-vicepreşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Vasile Drozd, secretar al aceleiaşi filiale, Ștefan Buciuta, preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. Cu acest prilej, atât Gheorghe Hleba, cât şi ceilalţi participanţi au evocat cele mai frumoase evenimente şi au făcut un rezumat al activităţilor iniţiate şi organizate de filiala Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România.


3 martie 2010, Bucureşti. Uniunea Ucrainenilor din România la Salonul de Carte, Presă şi Muzică

La Muzeul Naţional de Istorie a României a fost organizată cea de-a XV-a ediţie a Salonului de Carte, Presă şi Muzică. În cadrul evenimentului a fost prezentă şi Uniunea Ucrainenilor din România cu un stand unde au fost expuse volumele editate sub egida Uniunii Ucrainenilor din România şi jurnalele care apar lunar. Evenimentul a fost organizat de Amplus Internaţional Ltd. în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României.


7 martie 2010, Cândeşti Unu (jud. Botoşani). Omagierea poetului Taras Șevcenko

În cadrul Școlii din Cândeşti Unu, femeile din organizaţiile Rogoşeşti, Cândeşti Unu şi Sinăuţi au evocat personalitatea bardului ucrainean. În cadrul acestui eveniment a fost prezentat romanul confesiv al Oksanei Zabuşko, „Studii în teren despre sexul ucrainean”, tradus din limba ucraineană de Ovidiu-Laurenţiu Hanceriuc, născut în Cândeşti Unu. Totodată în cadrul acestei întâlniri culturale au fost expuse autoportrete ale lui Taras Șevcenko.


10 martie 2010, Bucureşti. Sărbătorirea lui Taras Șevcenko

Cu prilejul celei de-a 196-a aniversări a zilei de naştere a lui Taras Șevcenko, la bustul poetului din parcul Herăstrău au fost depuse jerbe de flori din partea Uniunii Ucrainenilor din România, a Ambasadei Ucrainei în România şi a reprezentanţilor comunităţii ucrainene din Bucureşti. Cu această ocazie au rostit alocuţiuni ambasadorul Ucrainei în România, Excelenţa Sa Markian Kulyk, doamna Iaroslava Colotelo, consilier la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. În partea a doua a evenimentului au fost organizate o masă rotundă şi un concert susţinut de Ansamblul „Zorea”, desfăşurat în sala de festivităţi a Uniunii Ucrainenilor din România.


10 martie 2010, Satu Mare. Omagierea poetului Taras Șevcenko

La iniţiativa conducerii filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, s-a organizat o manifestare dedicată aniversării a 196 de ani de la naşterea lui Taras Șevcenko. La acest eveniment, desfăşurat la bustul poetului, au participat numeroşi membri ai filialei judeţene a Uniunii Ucrainenilor din România. Au fost de asemenea prezenţi poetul George Vulturescu, directorul Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, consilierul Viorel Solski, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Activităţi Știinţifice, Cultură şi Culte a Consiliului Local Satu Mare, şi alţii. După depunerea coroanelor de flori, grupul artistic „Miculeanca”, format din elevii ce frecventează învăţământul ucrainean la şcoala din comuna Micula şi condus de profesoara Nadia Corsiuc, a cântat melodii pe texte compuse de Taras Șevcenko. De asemenea au fost evocate opera şi personalitatea marelui poet.


11 martie 2010, Rogojeşti (jud. Botoşani). Sărbătorirea poetului Taras Șevcenko

Sub îndrumarea profesorului de limba şi literatura ucraineană Laurenţiu-Ionuţ Semenciuc, elevii Școlii din Rogojeşti au organizat un eveniment cultural prin care l-au omagiat pe Taras Șevcenko. La activitate au mai participat învăţătorii Vasile Ienache şi Daniel Ciobotaru şi educatoarea Aurelia Fluierică împreună cu copii de la Grădiniţa din Rogojeşti.


12 martie 2010, Bucureşti. Numirea prof. drd. Gheorghe Andraşciuc în funcţia de consilier al prim-ministrului României

În urma audierii în cadrul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Parlamentul României, prof. drd. Gheorghe Andraşciuc a fost numit consilier al prim-ministrului în cadrul Aparatului propriu al prim-ministrului din Guvernul României. La nivelul Guvernului, prof. drd. Gheorghe Andraşciuc s-a ocupat de componenta învăţământului în limbile minorităţilor naţionale din România.


26–27 martie 2010, Cluj-Napoca. Simpozion internaţional la Cluj-Napoca

Sub genericul „Limba şi literatura ucraineană. Un deceniu de existenţă”, s-a desfăşurat la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca un simpozion internaţional organizat de Catedra de filologie slavă a Facultăţii de Litere (prof. Ioan Semeniuc şi prof. Ioan Herbil) în parteneriat cu filiala Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentată de prof. univ. dr. Ioan Ardelean. După alocuţiunile de deschidere a evenimentului, rostite de prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, cancelarul Facultăţii de Litere, lect. univ. dr. Sanda Misirianţu, deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi de lect. univ. dr. Katalin Balázs, şefa Catedrei de filologie slavă, a urmat şedinţa plenară în cadrul căreia au fost prezentate lucrările pe secţiuni. În cadrul secţiunilor au prezentat lucrări: prof. dr. Ion Robciuc (Bucureşti), prof. Svitlana Kyryliuk (Ucraina), Onufrie Vinţeler (Cluj-Napoca), Serhi Lucikanyn (Ucraina), Marius I. Oros (Cluj-Napoca), Ioan Herbil (Cluj-Napoca), Natalia Stratanovska (Ucraina), Mychailo Kondor (Ucraina), Katalin Balázs (Cluj-Napoca), Mihaela Herbil (Cluj-Napoca), Anatoli Loşakov (Rusia), Aleksandr Nepriahin (Germania), Liudmyla Tkaci (Ucraina), Nicoleta Holovaci (Ucraina), Judit Bartalis-Bán (Cluj-Napoca), Ioan Semeniuc (Cluj-Napoca), Nina Huivaniuk şi Lara Kuciurean (Ucraina). În cadrul simpozionului au mai fost organizate expoziţia de icoane (Asociaţia Etnografică „Kriza János”) şi spectacolul oferit de Ansamblul coral „Volile Ronei” (dirijor – prof. Geta Petreţchi) şi de formaţia de dansuri „Șoimii” din Rona de Sus, judeţul Maramureş, şi un recital de poezie ucraineană susţinut de studenţii Secţiei de limba şi literatura ucraineană din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.


27 martie 2010, Iaşi. Sărbătorirea a 195 de ani de la naşterea poetului Taras Șevcenko

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat o manifestare culturală amplă de sărbătorire a poetului naţional al Ucrainei, Taras Șevcenko. Evenimentul a avut loc în cadrul Colegiului Naţional de Artă „Octavian Băncilă” din municipiul Iaşi. Manifestarea a implicat o suită de acţiuni culturale prin care a fost omagiat Taras Șevcenko, precum expoziţii (de artă plastică, de publicaţii editate sub egida Uniunii Ucrainenilor din România şi de ouă încondeiate) şi un spectacol festiv. La eveniment au fost prezenţi deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Viorel Kotyk, ministru-consilier al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, Romeo Olteanu, viceprimarul municipiului Iaşi. De asemenea la manifestare au mai participat coordonatorii evenimentului (Ioan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Victor Hrihorciuc şi Daniel Seredenciuc, preşedintele, respectiv vicepreşedintele organizaţiei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, şi partenerii de la Colegiul Naţional de Artă „Octavian Băncilă” – prof. Dana Louise Barnea, director şi profesorii Marin Pînzaru, Ilie Gorovei şi Marian Anton). Totodată segmentul literar de interpretare a operei poetului ucrainean a fost reprezentat de poeţii Ion Cozmei şi Mihai Voloşciuc şi de scriitorul şi criticul literar Ioan Chideşciuc, iar cel de muzică şi dansuri a fost asigurat de grupul vocal-instrumental „Strunele Negostinei” (dirijat de prof. Nicolae Maidaniuc) şi de Ansamblul „Kozaciok” din Bălcăuţi (coordonat de studentul Petru Șoiman).


27 martie 2010, Timişoara. Aniversarea poetului Taras Șevcenko

În cadrul Casei de Cultură a Ucrainenilor din Timişoara, filiala Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizat evenimentul cultural de omagiere a poetului ucrainean. Manifestarea a fost deschisă de Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România. Despre viaţa şi opera lui Taras Șevcenko au mai vorbit Vasyl Zabolotniuk, prim-secretar al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, profesorul Ivan Câmpeanu, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş, şi Anna Bereghi din Lugoj. În partea a doua a manifestării, pe scenă au urcat grupul vocal „Kalynka” din Știuca, pregătit de prof. Maria Holovciuc, juristul Ștefan Buciuta, care a susţinut un recital de muzică populară ucraineană, elevii claselor a X-a şi a XI-a cu limba de predare ucraineană din cadrul Liceului „Iulia Hasdeu” din Lugoj, pregătiţi de Anna Bereghi şi Liudmila Godja, şi grupul vocal „Remeteanca” din Remetea Mică, coordonat de prof. Ana Hrin.


28 martie 2010, Tulcea. Sărbătorirea poetului Taras Șevcenko

Cu sprijinul domnului Nicolae Chichi, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, şi cu sprijinul direct al domnului Florin Barla, director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Tulcea, şi al domnului Jean Dore, director al Teatrului „Jean Bart” din Tulcea, a fost organizată festivitatea de omagiere a personalităţii lui Taras Șevcenko. Manifestarea a fost deschisă de preşedintele filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, Dumitru Cernencu. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Kornelia Luskalova, directoarea Centrului Cultural Ucrainean, deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea, Axinia Hogea, director al Direcţiei Judeţene de Cultură Tulcea, şi reprezentanţi ai celorlalte minorităţi naţionale. În cadrul evenimentului a fost organizat un stand de carte editată sub egida Uniunii Ucrainenilor din România şi o expoziţie a pictorilor Nistor Safca și Gherasim Maxim. În continuare, pe scena teatrului au păşit corul „Zadunaiska Sici” din Tulcea, Corala Seminarului Teologic „Ioan Casian” din Tulcea, orchestra Liceului de Artă „George Georgescu” din Tulcea, grupul „Nufărul alb” din Chilia Veche, grupul vocal „Rybalka” din Crişan, trupa de dans din Tulcea, grupul vocal-instrumental „Dunai” din Pardina, elevi şi cadre didactice de la Școala din Murighiol, sub coordonarea profesorului Ștefan Lupşac.


4 aprilie 2010, Ruscova (jud. Maramureş). Sărbătorirea poetului ucrainean Taras Șevcenko

La Căminul Cultural din localitatea Ruscova a fost organizat evenimentul cultural în cadrul căruia a fost omagiată personalitatea poetului ucrainean Taras Șevcenko. Evenimentul a fost deschis de preşedintele organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, Pintea Mariciuc, de directoarea Căminului Cultural, Mihaela Miculaiciuc, şi de preşedintele filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi. De asemenea, pe scenă au urcat deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, și Iuri Verbyţkyi, consulul Ucrainei la Suceava. După alocuţiuni a fost prezentat un spectacol pregătit sub îndrumarea Mihaelei Miculaiciuc şi a Marianei Dobroţchi, urmat de corul „Vocile Ronei”, coordonat de prof. Geta Petreţchi, şi de grupul de dansatori „Socolî”, sub coordonarea aceleiaşi Geta Petreţchi, de grupul vocal „Lastivka”, condus de prof. Simona Malearciuc, grup folcloric din Poienile de sub Munte, de elevii Liceului „Taras Șevcenko”, pregătiţi de Valentina Culac, de elevii din Valea Vişeului, pregătiţi de Nicolae Maricec, de Lidia Spivaliuc şi Maria Ciubica.


7–11 aprilie 2010, Suceava. Ediţia a XVIII-a a Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Ucraineană

Deschiderea festivă a Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Ucraineană a avut loc în sala Auditorium a Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Fluture, viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, rectorul Universităţii „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. Adrian Graur, consulul general al Ucrainei la Suceava, Iuri Verbyţkyi, reprezentantul Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, Vasyl Zabolotniuk, inspectorul şcolar general adjunct, prof. Vasile Monacu, inspectorul şcolar pentru limba şi literatura ucraineană, prof. Lucia Mihoc, prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ioan Bodnar, consulul Vasyl Nerovnyi, inspectorul şcolar Elena-Manuela David, inspectorul şcolar Laura Hacman, inspectorul şcolar Laurentie Șpac, inspectorul şcolar Gabriela Chiper şi directorul Colegiului Tehnic „Laţcu Vodă” din Siret. Comisia Centrală a fost formată din preşedinte – lect. univ. dr. Anamaria Herţanu, vicepreşedinte – prof. Ioan Covaci, secretar – inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană, prof. Lucia Mihoc, membri – inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană, prof. Elvira Codrea, inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană, prof. Ioan Câmpeanu, prof. Ioan Chindeşciuc, prof. Simona Borota, prof. Delia Martineac, prof. Mihai Bobic. După deschiderea oficială, pe scenă au urcat solista Loredana Mândrişteanu şi ansamblul „Kolomyika” din Siret, condus de prof. Zirka Ianoş.


8 mai 2010, Milişăuţi (jud. Suceava). Concurs de recitări din poezia ucraineană

În cadrul Căminului Cultural din Milişăuţi a fost organizată etapa judeţeană a concursului de recitări din poezia ucraineană clasică şi contemporană, la care au participat 150 de elevi şi cadre didactice din şcolile judeţului Suceava în care se studiază limba maternă ucraineană. Juriul a fost format din inspectorul şcolar pentru limba şi literatura ucraineană din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, prof. Lucia Mihoc, învățătoarea Daniela Hudema de la Școala din Brodina, profesoara Lăcrămioara Grigorciuc de la Școala din Bălcăuţi, preşedintele organizaţiei Milişăuţi a Uniunii Ucrainenilor din România, Vasile Pascariu. Concursul propriu-zis a alternat cu momente artistice prezentate de ansamblul „Barvinok” din Milişăuţi şi de grupul vocal „Huţulca” din Brodina.


9 mai 2010, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş. Cinstirea memoriei veteranilor de război

În cadrul evenimentului cultural a fost dezvelit şi sfinţit Monumentul Veteranilor de Război din localitatea maramureşeană Poienile de sub Munte. Au participat 18 veterani de război din localităţile din Maramureş în care locuiesc ucrainenii. La manifestare au participat reprezentantul Consulatului General al Ucrainei la Suceava, consulul Vasyl Nerovnyi, reprezentanţii minorităţii ucrainene din comunele maramureşene, în frunte cu Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, şi reprezentanții administraţiei locale, în frunte cu primarul localităţii Poienile de sub Munte, Ștefan Oancea.


18 mai 2010, Bucureşti. Semnarea Cartei „Alianţei Civilizaţiilor” de către Uniunea Ucrainenilor din România

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Diversităţii Culturale, la Palatul Parlamentului, în Sala Drepturilor Omului, a avut loc ceremonia oficială de lansare a iniţiativei ONU „Alianţa Civilizaţiilor”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, al Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului şi al Agenţiilor ONU. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România, Carta „Alianţei Civilizaţiilor” a fost semnată de deputatul Ștefan Buciuta.


21 mai 2010, Suceava. Reuniunea Consiliului de conducere al Uniunii Ucrainenilor din România

La sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al Uniunii Ucrainenilor din România. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost prezente următoarele puncte: 1. Execuţia bugetară pe primele 4 luni ale anului; 2. Analiza situaţiei investiţiilor, pe acelaşi interval de timp; 3. Programarea alegerilor în organizaţiile locale şi a conferinţelor judeţene ale filialelor Uniunii Ucrainenilor din România; 4. Propuneri de modificare a Statutului Uniunii Ucrainenilor din România: alegerea Comisiei pentru definitivarea Statutului Uniunii Ucrainenilor din România; 5. Informare asupra activităţii culturale; şi 6. Diverse probleme curente. Comisia pentru definitivarea Statutului Uniunii Ucrainenilor din România, votată în cadrul şedinţei, este formată din Ștefan Buciuta, Ion Robciuc, Irina Moisei, Roman Petraşuc şi Iaroslava Colotelo.


21 mai 2010, Siret (jud. Suceava). Convocarea Consiliului de conducere al Uniunii Ucrainenilor din România

La noul sediu, renovat, al organizaţiei locale Siret a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc şedinţa Consiliului de conducere. Pe ordinea de zi s-au aflat: stadiul investiţiilor şi întocmirea programului de desfăşurare a alegerilor locale şi a conferinţelor la nivel de filiale, precum şi constituirea unei Comisii de analizare şi îmbunătăţire a Statutului Uniunii Ucrainenilor din România. Cu acest prilej, membrii Comitetului Uniunii Ucrainenilor din România au participat şi la inaugurarea sediului organizaţiei locale Siret şi apoi la deschiderea festivă a Festivalului Interetnic „Convieţuiri”.


21–23 mai 2010, Siret (jud. Suceava). Festivalul Interetnic „Convieţuiri”

La eveniment a participat întreaga conducere a Uniunii Ucrainenilor din România, în frunte cu deputatul Ștefan Buciuta. Cu acest prilej au păşit pe scenă formaţii aparţinând comunităţii elene din Piatra Neamţ, ruşilor lipoveni din Manolea, polonezilor din Poiana Micului şi Forumului German – grădiniţa cu program german din Siret. În continuare au evoluat pe scenă formaţii ale Uniunii Ucrainenilor din România: grupul „Miculeanca” din comuna Micula, judeţul Satu Mare, însoţit de preşedintele filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România şi de Liuba Horvat, vicepreşedinte al aceleiaşi filiale, grupurile „Strunele Negostinei” şi „Soacrele” din judeţul Suceava, grupul „Kolomyika” din Siret, artistul emerit al Ucrainei, solistul Vasyl Danyliuk din Cernăuţi. A ziua următoare au evoluat formaţiile „Kozaciok” din Bălcăuţi, „Veselka” din Văşcăuţi, „Cervona kalyna” din Călineşti Cuparencu, „Barvinok” din Dărmăneşti, fanfara „Armonia” din Siret, „Barvinok” din Milişăuţi, fanfara Uniunii Ucrainenilor din Iaşi şi formaţii din străinătate – grupul „Kamencianka” din raionul Hliboka, Cernăuţi. De asemenea, au fost prezente o delegaţie formată din 12 persooane a Consiliului Raional Hliboka, în frunte cu preşedintele Nicolae Zahariciuc, şi o delegaţie din Republica Moldova, formată din 58 de persoane, însoţită de preşedintele Uniunii Culturale a Ucrainenilor din Chişinău, Oleksandr Maistrenko.


27 mai 2010, Bucureşti. Expoziţia de pictură a doamnei Anna Ravliuk

La Centrul Cultural Ucrainean din Calea Victoriei – Bucureşti a avut loc inaugurarea expoziţiei de pictură a artistei ucrainene Anna Ravliuk. Vernisajul a fost deschis de Kornelia Luskalova, director al Centrului Cultural de Informare al Ucrainei la Bucureşti.


29 mai 2010, Rona de Sus (jud. Maramureş). Concurs de recitări din poezia ucraineană

În cadrul Căminului Cultural din localitatea Rona de Sus a fost organizată faza judeţeană a concursului de poezie ucraineană. La această ediţie au fost invitaţi şi elevi din clasele I-IV, în total 23 de elevi. La eveniment au participat deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, consulul general Iuri Verbyţkyi şi consulul Vasyl Nerovnyi din partea Consulatului General al Ucrainei la Suceava.


29 mai 2010, Bistriţa. Prezenţa ucrainenilor la Festivalul Etniilor „Pfingstfest”

Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” din Bistriţa a organizat cea de-a X-a ediţie a Festivalului Etniilor „Pfingstfest”. La această ediţie, minoritatea ucraineană din România a fost reprezentată la festivalul bistriţean de ansamblul de dansuri „Kozacioc” din Bălcăuţi – Suceava. Au mai participat ansamblul grecesc „Efthimos” – Braşov, ansamblul de dansuri maghiare din Voivodeni – Târgu-Mureş, ansamblul de dansuri tătăreşti şi turceşti „Kanara” – Constanţa, ansamblul ruso-lipovean „Malâie Nekrasovţî” – Tulcea şi ansamblul de dansuri „Ilo Romano” – Lechinţa. De asemenea, în cadrul Festivalului, ucrainenii, reprezentaţi de Jeanina Chalapco, Convalia Hrehorciuc, Dorel Usatiuc şi Viorel Chalapco, au creat o odaie decorată cu obiecte vechi (ştergare, costume populare, icoane, obiecte de uz casnic) şi o cameră cu obiecte actuale: ziare, reviste, cărţi editate de Uniunea Ucrainenilor din România, costume actuale stilizate, materiale promoţionale cu ansamblul „Kozacioc”.


29 mai 2010, Cacica (jud. Suceava). Inaugurarea Casei Naţionalităţilor

Primăria şi Parohia Greco-Catolică din comuna Cacica, împreună cu filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, au

organizat un complex de manifestări care au vizat două momente aniversare şi inaugurarea complexului cultural-artistic Casa Naţionalităţilor, realizat din fonduri europene. După oficierea slujbei religioase s-a desfăşurat un program artistic susţinut de grupul vocal „Soacrele”, de grupurile folclorice „Solonceanka” (al comunităţii etnice poloneze din Soloneţul Nou) şi „Mugurelul” (al românilor bucovineni din Cacica), precum şi de ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava.


1–12 iunie 2010, Suceava. Tabăra Internaţională de Pictură „Bucovina – trecut, prezent şi viitor”

În Suceava a fost organizată cea de-a V-a ediţie a Taberei Internaţionale de Pictură „Bucovina – trecut, prezent şi viitor”. La eveniment au participat 12 artişti plastici din cinci ţări europene (Cehia, Slovacia, Lituania, Ucraina şi România). Tabăra a fost iniţiată de prof. Ioan Bodnar, preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României.


9–13 iunie 2010, Bucureşti. Participarea ucraineană la Târgul Internaţional de Carte „Bookfest”

În cadrul Salonului Expoziţional Romexpo s-a desfăşurat a V-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte „Bookfest”. La manifestare au participat peste 200 de expozanţi din România şi din străinătate. La standul ucrainean au avut loc două lansări de carte. Prima carte lansată a fost „Cusături huţule”, scrisă de Miroslava Șandro, prezentată de directoarea Editurii „Bukrek”, doamna Daryna Maksymeţ. Ce-a de-a doua carte lansată a fost „Dicţionar ucrainean-român” (Cernăuţi, 2007), având-o ca autoare pe Lilia Botlung.

(Curierul ucrainean, nr. 169-170/iunie 2010)


10–14 iunie 2010, Sibiu. Participarea ucrainenilor tulceni la Zilele Antropologiei Româneşti

Muzeul Astra şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au organizat manifestarea Zilele Antropologiei Româneşti, având ca temă principală „Hrana – între necesitate şi artă la români şi minorităţi”. Etnicii ucraineni din Tulcea au participat cu grupul de dansatori „Zadunaiska Sici”, cu un ansamblu din Pardina, cu o echipă din Crişan şi din Chilia Veche, care au prezentat elemente artistice şi culinare specifice acestei minorităţi naţionale din zona Dobrogei.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

11–20 iunie 2010, Iași. Participarea ucrainenilor la Festivalul Multicolor

În cadrul Festivalului Multicolor iniţiat de Asociaţia studenţească Erasmus a avut loc o activitate interculturală în care au fost promovate 10 culturi reprezentate de: Portugalia, Germania, Rusia, Franţa, Italia, Belgia, Spania, China, Ucraina şi România. Organizaţia locală Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România, prin filiala Suceava, al Ambasadei Ucrainei din Bucureşti, al Centrului Cultural Informaţional de pe lângă Ambasada Ucrainei, a prezentat un program relevant pentru definirea identităţii ucrainenilor (desfăşurarea steagului Ucrainei, organizarea unui colţ cu elemente din arta populară şi a unui stand cu ziare şi cărţi ucrainene). Programul a fost deschid de preşedintele organizaţiei Uniunii Ucrainenilor din Iaşi, Victor Hrihorciuc, împreună cu prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ioan Bodnar, după care a urmat un program de dans, scenete umoristice şi muzică, susţinut de formaţia „Kozaciok” din comuna Bălcăuţi, judeţul Suceava, şi de solista de muzică ucraineană Loredana. În continuare au fost proiectate un colaj cu prezentarea oraşului şi câteva momente artistice cu formaţii de dansatori din Ucraina, un film de desene animate şi, în final, filmul artistic „Scrisoare pierdută”.

(Curierul ucrainean, nr. 171-172/iulie 2010)

 

22–25 iunie 2010, Lviv (Ucraina). Participarea reprezentantului Uniunii Ucrainenilor din România la Congresul Mondial al Ucrainenilor

În Ucraina, la Lviv, a fost organizat Congresul Mondial al Ucrainenilor, cu tema „Diaspora ca factor de afirmare a statului ucrainean în comunitatea internaţională: dimensiunea actuală şi proiecţia în viitor”. La congres au fost prezenţi peste 400 de participanţi din 28 de ţări şi din toate regiunile Ucrainei. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au participat deputatul Ștefan Buciuta, Iaroslava Colotelo, consilier în cadrul Direcţiei de Relaţii Internaţionale şi Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, şi Paul Romaniuc, profesor de limba şi literatura ucraineană la Școala Generală din Rona de Sus, judeţul Maramureş. În cadrul secţiunii „Păstrarea identităţii naţionale a ucrainenilor în afara graniţei”, reprezentantul Uniunii Ucrainenilor din România, scriitorul Mihai Traista, secretar de redacţie al revistei în limba ucraineană „Naş holos”, a prezentat referatul cu tema „Rolul Uniunii Ucrainenilor în păstrarea identităţii ucrainenilor din România”.

(Curierul ucrainean, nr. 171-172/iulie 2010)

 

25 iunie 2010, Bucureşti. Atribuirea legitimaţiilor care certifică statutul de ucrainean din afara graniţelor Ucrainei, acordate ucrainenilor din diasporă

La Centrul Cultural şi de Informare al Ucrainei din Bucureşti, într-un cadru festiv, a avut loc atribuirea de către statul ucrainean a legitimaţiei care certifică statutul de ucrainean din afara graniţelor Ucrainei, acordată ucrainenilor din diasporă. Acest statut a fost oferit familiei Odarca şi Iarema Oneşciuc. Certificatele le-au fost înmânate de domnul dr. Viorel Kotyk. La eveniment au mai participat Ion Robciuc, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi Silvia Zabarcenko, scriitoare, autoarea traducerii în limba română a primei Constituţii Ucrainene a hatmanului Pylyp Orlyk din anul 1710.

(Curierul ucrainean, nr. 171-172/iulie 2010)

 

11 iulie 2010, Letea (jud. Tulcea). Zilele Culturii Ucrainene

La deschiderea evenimentului au rostit alocuţiuni preşedintele organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, Ion Maxim, preşedintele filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, Dumitru Cernencu, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Ștefan Buciuta, şi primarul localităţii C.A. Rosetti, Antonel Pocora. În cadrul evenimentului a fost prezentat un spectacol susţinut de ansamblul „Bila makovka” din Chilia Veche, de grupul vocal „Rybalka” din Crişan şi de ansamblul vocal-instrumental „Zadunaiska Sici” din Tulcea, împreună cu grupul de dansatori.

(Curierul ucrainean, nr. 171-172/iulie 2010)

 

24–25 iulie 2010, Valea Vişeului (jud. Maramureş). Aniversarea a 100 de ani de la naşterea poetului Havrylo Clempuş

Uniunea Ucrainenilor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Interculturalitate, a organizat manifestarea culturală „Aniversarea a 100 de ani de la naşterea poetului Havrylo Clempuş”. În prima zi, în sala festivă a Școlii Generale din Valea Vişeului a avut loc un simpozion literar dedicat vieţii şi activităţii scriitorului, care a adunat personalităţi literare, politice şi culturale din România şi din Ucraina. Au fost prezenţi reprezentantul Ambasadei Ucrainei în România, consulul general al Consulatului Ucrainei la Suceava, domnul Iuri Verbyţkyi, deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentanta Ministerului Culturii, consilier superior Iaroslava Colotelo, Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ion Robciuc, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi redactor-şef al revistei „Curierul ucrainean”, Mychailo Mihailiuc, scriitor şi redactor-şef al ziarului „Ukrainskyi visnyk”, Mihai Traista, scriitor şi redactor al revistei „Naş holos”, şi Orest Klympuş din Ucraina, fost ministru al transporturilor, ambasador al Ucrainei în Ungaria, deputat în Parlamentul Ucrainei şi rudă a poetului sărbătorit. De asemenea au fost prezenţi la eveniment Robert Ștrebel din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a judeţului Maramureş, scriitorul prof. dr. Ioan Petrovai, scriitorul ucrainean prof. drd. Paul Romaniuc, scriitorul Iuri Pavliş, poetul Dumitru Coreniuc, prof. Iuliu Manuleac, fost preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, ing. Vsevolod Verşehora, preşedintele organizaţiei Anina a Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae Maricec, directorul Căminului Cultural, Ivan Bodnar, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Victor Semciuc, preşedinte al filialei Botoşani a Uniunii Ucrainenilor din România, Dumitru Cernencu, preşedinte al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Ardelean, preşedinte al filialei Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România, Terezia Șendroiu, secretara Uniunii Ucrainenilor din România, şi prof. Vasile Onujec, directorul Școlii Valea Vişeului. Simpozionul a fost deschis de reprezentanta organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, profesoara de limba şi literatura ucraineană Lidia Spivaliuc.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

5 august 2010, Sinaia. Corul „Vocile Ronei” prezent la Salonul de Carte, Presă şi Muzică

La Sinaia s-a desfăşurat cea de-a II-a ediţie a Salonului de Carte, Presă şi Muzică organizat de Amplus Internaţional Ltd în parteneriat cu Primăria Sinaia şi Federaţia Editorilor din România, cu Centrul de Cultură „Carmen Silva”, cu Asociaţia socioculturală „Prahova Excelsior” şi cu Colegiul „Mihail Cantacuzino” din Sinaia. Pe parcursul celor patru zile ale salonului s-au desfăşurat prezentări de carte, conferinţe, dezbateri, cenacluri literar-artistice, mese rotunde pe diferite teme, lansări de carte şi programe artistice. În standul rezervat Uniunii Ucrainenilor din România a fost amenajată o expoziţie de ziare, reviste şi cărţi publicate în limba ucraineană, de port ucrainean şi de obiecte felurite aduse din Rona de Sus şi Lunca la Tisa. La momentele artistice, în afara formaţiilor din Sinaia, au fost invitate şi formaţii artistice din partea Uniunii Ucrainenilor şi a Uniunii Elene din România. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au mai participat Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi scriitoarea Maria Ciubica, secretara filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. Momentul artistic a fost asigurat de corul „Vocile Ronei” din Rona de Sus (dirijor prof. Geta Petreţchi), de grupul de dansatori „Sokoly” („Vulturii”) şi de grupul vocal-instrumental „Călina roşie”, al cărui solist şi conducător este prof. Miroslav Petreţchi.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)


2 septembrie 2010, Bucureşti. Dispariţia unei mari personalităţi, Magdalena Láslo-Kuţiuk

În 2 septembrie a murit Magdalena Láslo-Kuţiuk, o mare specialistă în ştiinţa literaturii, în literatura ucraineană în special. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Harkov (1954). Apoi a lucrat ca lector la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (secţia ucraineană) a Universităţii din Bucureşti. În 1972 şi-a susţinut la Universitatea din Cluj teza de doctorat cu tema „Relaţiile literare româno-ucrainene în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea”. În paralel cu munca didactică, Magdalena Láslo-Kuţiuc a desfăşurat o susţinută activitate ştiinţifică. A colaborat cu studii şi articole la publicaţii de specialitate, bucurându-se de aprecierea cercurilor ştiinţifice. A publicat manuale, cursuri speciale pentru studenţi, antologii, monografii ştiinţifice precum: „Zasadî poetikî” (1883), „Exotica limitrofă” (1887), „Kliuci do beletristikî” (2000), „Tvorcisti Șevcenka ta tli ioho liubvi” (2002), „Pagini de istorie” (2004) etc.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

5 septembrie 2010, Satu Mare. Organizarea conferinţei de alegeri

La conferinţa de la Satu Mare au participat delegaţii din organizaţiile: Satu Mare, preşedinte Horvat Irina Liuba; Micula, preşedinte Buciuta Vasile; Botez, preşedinte Ciorcaş Ana; Ciuperceni, preşedinte Curac Ioan; Tăşnad, preşedinte Patra Alexa; Decebal, preşedinte Boiciuc Ileana; Păulean, preşedinte Laver Maria; Traian, preşedinte Boiciuc Aurel; Moftinu Mic, preşedinte Caleniuc Vasile; Dumbrava, preşedinte Veciunca Vasile; Eriu Sincrai, preşedinte Bumbuc Gheorghe; Răteşti, preşedinte Charchaci Maria; Terebeşti, preşedinte Pentea Ioan; şi Tarna Mare. Delegaţii la conferinţa filialei Satu Mare au ales Comitetul de conducere, format din nouă persoane. Preşedinte a fost ales Macioca Mihai, iar prim-vicepreşedinte, Horvat Irina Liuba, vicepreşedinţi Prodaniuc Pavel şi Buciuta Vasile, secretar, Semeniuc Nicolae, şi membri, Gava Mihai, Anişorac Vasile, Corsiuc Nadia şi Charchaci Maria.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

17 septembrie 2010, Caransebeş (jud. Caraş-Severin). Organizarea conferinţei de alegeri

La conferinţă au participat delegaţii din organizaţiile: Anina, preşedinte Verşehora Vsevolod; Bocşa, preşedinte Malenovschei Vasile; Caransebeş, preşedinte Tiuch Gheorghe; Copăcele, preşedinte

Popovici Dumitru; Cornuţel, preşedinte Șuşco Silvia; Jupa, preşedinte Furdi Ana; Oţelu Roşu, preşedinte Cut Mihai; Reşiţa, preşedinte Șeico Vasile; Sălbăgelul Nou, preşedinte Dzişac Vasile; Zorile, preşedinte Furdi Ion. Delegaţii la conferinţa filialei Caraş-Severin l-au ales în unanimitate preşedinte pe Liber Ivan şi următorii membri: Popovici Ioan, prim-vicepreşedinte; Verşehora Vsevolod şi Popovici Dumitru, vicepreşedinţi; Șeico Vasile, secretar; Șuşco Silvia, Tiuch Gheorghe, Simescu Olga şi Bereşnec Ion.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

18 septembrie 2010, Timişoara. Organizarea conferinţei de alegeri

La sediul filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizată conferinţa de alegeri la care au participat delegaţii din organizaţiile: Timişoara, preşedinte Câmpeanu Ion; Becicherul Mic, preşedinte Șubec Ivan; Bârna-Pogăneşti, preşedinte Longa Ion; Bethausen, preşedinte Condrei Vasile; Cenad, preşedinte Stolier Petru; Criciova, preşedinte Paraşcineţ Vasile; Darova, preşedinte Blaj Ana; Dragomireşti, preşedinte Bejerea Maria; Dudeştii Vechi, preşedinte Mehno Cătălin; Ficătari, preşedinte Priala Vasile; Gelu, preşedinte Șimonea Milan; Lovrin, preşedinte Gorban Mihai; Lugoj, preşedinte Covaci Ioan; Niţchidorf, preşedinte Dariciuc Vasile; Pietroasa Mare, preşedinte Beuca Petru; Pădureni, preşedinte Cozac Mihai; Remetea Mică, preşedinte Hrin Ana; Gottlob, preşedinte Corneşcian Odotia; Brăneşti, preşedinte Smecicaş Mihai; Sînnicolau Mare, preşedinte Diaciuc Domiţian; Șandra, preşedinte Cazac Viorica; Știuca, preşedinte Braşoveanu Mariana; Teremia, preşedinte Corneştean Adrian; Tomnatic, preşedinte Poliec Atanasie; Variaş, preşedinte Lepei Dumitru. În funcţia de preşedinte a fost ales Hleba Gheorghe. A fost propus un Comitet format din 11 membri, din care fac parte: Morocico Ioan, prim-vicepreşedinte; Drozd Vasile, Covaci Ioan şi Corneştean Nicolae, vicepreşedinţi; Câmpeanu Ioan, secretar; Liber-Lăncrănjan Simona, Spilca Sori, Lepei Dumitru, Bumbuc Mihaela şi Hrin Ana, membri, iar ca delegaţi la congres au fost propuşi şi aleşi Beuca Petrică, Braşoveanu Maria, Longa Ioan, Prodaniuc Vasile, Solomeţ Felicia şi Șubec Ioan.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

19 septembrie 2010, Târnova (jud. Arad). Organizarea conferinţei de alegeri

La sediul filialei Arad a Uniunii Ucrainenilor din România au participat următoarele organizaţii: Araniag, preşedinte Priala Dumitru; Chier, preşedinte Grijuc Mihai; Chişlaca, preşedinte Curac Ilie; Draut, preşedinte Logoş Ștefan; Dud, preşedinte Miculaiciuc Ștefan; Lunca Teuz, preşedinte Veciunca Dumitru; Maderat, preşedinte Hanţig Ana; Sicula, preşedinte Bilan Dumitru; Târnova, preşedinte Miculaiciuc Fedor. Au fost propuşi şi aleşi: preşedinte, Miculaiciuc Gavrilă; prim-vicepreşedinte, Miculaiciuc Ștefan; vicepreşedinţi, Laver Gheorghe şi Dziţac Dumitru; secretar, Hanţig Ana; membri, Hrezdac Titiana şi Matiaşciuc Ana. Ca delegați la Congres, în afară de membrii Comitetului au fost propuşi Drozd Ioan şi Recalo Gheorghe.

(Curierul ucrainean, nr. 173-176/august-septembrie 2010)

 

20 septembrie 2010, Rogojeşti (jud. Botoşani). Construirea Casei Ucrainenilor ca sediu al Uniunii Ucrainenilor din România

A fost pusă piatra de temelie la sediul filialei Botoşani a Uniunii Ucrainenilor din România, în satul Rogojeşti, judeţul Botoşani. Casa Ucrainenilor va deţine clădirea veche – casă transformată în muzeu, unde vor fi prezentate obiectele şi costumele populare ucrainene din Bucovina, iar construcţia nouă va servi pentru manifestări culturale, simpozioane, activităţi ştiinţifice şi de cercetare.

(Curierul ucrainean, nr. 177-178/octombrie 2010)

 

22–23 septembrie 2010, Ostroh (regiunea Rivne, Ucraina). Participarea reprezentanţilor minorităţii ucrainene din România la conferinţa ştiinţifică internaţională pe tema cercetării diasporei ucrainene

În oraşul Ostroh din regiunea Rivne a fost organizată cea de-a IV-a conferinţă ştiinţifică internaţională, având ca generic „Diaspora ucraineană: problemele cercetării”, ce s-a desfăşurat la Universitatea Naţională „Academia de la Ostroh”. Organizatorul principal a fost Institutul de Cercetare a Diasporei Ucrainene, condus de Alla Atamanenko, decan al Facultăţii de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii. La conferinţă a participat Liuba Horvat, doctor în istorie, cercetător principal la Muzeul Judeţean Satu Mare. Iaroslava Colotelo, consilier superior în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, alături de cercetătoarea ucraineană Valentina Piskun, a avut rolul de moderatoare a secţiunii a II-a, care a avut ca temă „Activitatea politică şi obştească a emigranţilor şi a diasporei ucrainene”. În cadrul acestei secţiuni, istoricul Liuba Horvat a susţinut referatul „Aspecte socio-demografice ale vieţii ucrainenilor din nord-vestul României (Maramureş şi Satu Mare) din sec. al XX-lea”. În şedinţa plenară a manifestării, Iaroslava Colotelo a prezentat expunerea „Realităţile vieţii şi activităţii ucrainenilor din România şi relaţia lor cu Ucraina”.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

1–3 octombrie 2010, Criciova, Timişoara. Festivalul Internaţional al Folclorului Ucrainean

Organizat de Uniunea Ucrainenilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi în parteneriat cu Consiliul Judeţean Timiş, în municipiul Timişoara şi în comuna Criciova a avut loc Festivalul Internaţional al Folclorului Ucrainean. Cu acest prilej a fost organizată o expoziţie de carte, publicaţii ale Uniunii Ucrainenilor din România şi costume populare ucrainene. Au mai fost expuse cărţi ale autorilor ucraineni din România, precum şi ale scriitorilor din Ucraina. Totodată au fost expuse portrete ale personalităţilor de seamă ale Ucrainei – scriitori, pictori, lideri politici, hatmani etc. Delegaţia sosită din partea Consiliului Raional Chust (Ucraina), reprezentată de domnul preşedinte Ivan Mişko, a dăruit bibliotecii nou-înfiinţate de la Casa de Cultură o serie de cărţi ucrainene. A doua zi, oaspeţii (reprezentanţi ai Direcţiei de Cultură din cadrul Administraţiei de Stat a regiunii Transcarpatia, Vasyl Mariuhneci şi Ivan Mişko, reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Ucrainenilor din Serbia, Myroslav Hochak şi Myroslav Kalyniuk, reprezentanta Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional al României, Iaroslava Colotelo, oameni de cultură din judeţul Timiş şi Caraş-Severin şi Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România) şi formaţiunile participante s-au deplasat în localitatea Criciova pentru a marca 100 de ani de la atestarea documentară a primilor ucraineni pe aceste meleaguri. În cadrul Căminului Cultural al localităţii a avut loc o masă rotundă cu tema „100 de ani de la stabilirea ucrainenilor în judeţul Timiş” şi un spectacol artistic susţinut de formaţii artistice din Chust – Ucraina, Novi Sad – Serbia, Rona de Sus – judeţul Maramureş, Cornuţel – judeţul Caraş-Severin, Știuca şi Criciova – judeţul Timiş. În ziua următoare, în municipiul Timişoara a avut loc parada costumelor populare ucrainene. Spectacolul artistic de la Muzeul Satului Bănăţean a fost deschis de Iaroslava Colotelo şi Gheorghe Hleba. Pe scenă s-au perindat următoarele formaţii artistice ucrainene: „Kobzar”, ansamblu de cântec şi de dans din Serbia (susţinut de M. Hochak), „Vocile Ronei” şi „Sokoly”, formaţie corală şi de dans din Rona de Sus – Maramureş (conduse de prof. Geta Petreţchi), formaţia vocal-instrumentală „Remeteanca” din Remetea Mică (instruită de Anna Hrin), formaţia de dans „Moloda nadia” din Soca (condusă de părintele Vasile Ardelean) şi „Doina Gottlobului”, formaţie de cântec şi dans din Gottlob (îndrumător Odotea Corneştean).

(Curierul ucrainean, nr. 177-178/octombrie 2010)

 

5 octombrie 2010, Bucureşti. A murit publicistul, traducătorul, poetul şi prozatorul Ion Covaci

A murit publicistul, traducătorul, poetul şi prozatorul Ion Covaci. După absolvirea Liceului „Emanuil Gojdu” din localitatea natală, a fost student al Institutului „Maxim Gorki” din Bucureşti, de unde a fost exmatriculat în anul al II-lea (1958), ca urmare a arestării fratelui său şi a condamnării acestuia pentru „crimă de uneltire împotriva ordinii sociale”. A fost nevoit să lucreze ca factor poştal (1958), frezor (1959), asistent de farmacie (1963). Datorită relaxării politice din 1964, s-a înscris din nou la facultate, de această dată la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1969. A fost redactor la Agerpres (1970-1989), redactor-şef la Rompres, director al Editurii F.F. Press (1993-1999). Din 2003 şi până la deces a lucrat ca redactor al revistei Curierul ucrainean, editate de Uniunea Ucrainenilor din România. De-a lungul carierei a primit Premiul pentru reportaj al Agenţiei Poloneze de Presă (1987), Premiul pentru comentarii al Consiliului Ziariştilor (1988), Premiul unic pentru proză scurtă al revistei Familia (1994), Premiul pentru traduceri al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.

(Curierul ucrainean, nr. 177-178/octombrie 2010)

 

6–8 octombrie 2010, Baia Mare (jud. Maramureş). Întâlnirea de lucru a inspectorilor şcolari de limba ucraineană

În municipiul Baia Mare a avut loc întâlnirea inspectorilor de limba şi literatura ucraineană de la inspectoratele judeţene în care se studiază limba ucraineană. La lucrări au participat prof. Elvira Codrea, consilier în cadrul Direcţiei Minorităţi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prof. Lucia Mihoc, inspector pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, lect. univ. dr. Anamaria Herţanu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Paul Bilocopetiuc, inspector pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani, prof. Ion Câmpeanu, inspector pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş, prof. Mihai Bobic, metodist pentru limba ucraineană din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Caraş-Severin, prof. Ștefan Lupşac, metodist pentru limba ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, Simona Carla Borota, profesoară de limba şi literatura ucraineană în cadrul Liceului „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, prof. Camelia Oros, profesoară de fizică la Liceul „Taras Șevcenko”. În cadrul sesiunii plenare au rostit cuvinte de salut prof. dr. Gheorghe Andraşciuc, consilier al prim-ministrului pe probleme de învăţământ pentru minorităţile naţionale în cadrul Guvernului României, prof. Mariana Pop, inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, consulul Vasyl Nerovnyi de la Consulatul Ucrainei la Suceava şi deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 177-178/octombrie 2010)

 

16 octombrie 2010, Tulcea. Conferinţa de alegeri

În cadrul sălii de conferinţe a hotelului Select din Tulcea, în prezenţa a peste patruzeci de delegaţi şi invitaţi, precum şi a preşedintelui Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Ștefan Buciuta, s-au desfăşurat lucrările conferinţei. Au participat delegaţi din Pardina, Chilia Veche, Letea, Crişan, Caraorman, Fântâna Mare, Tulcea şi Teliţa. În urma alegerilor s-a alcătuit noul comitet al filialei, format din: Tudor Florentina, Carabin Maria, Danilencu Dumitru, Sidorencu Florica, Teodorov Lioara şi Tertiş Vasile.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

17 octombrie 2010, Galaţi. Conferinţa de alegeri

La filiala judeţeană Galaţi a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc alegerea noului comitet de conducere. La şedinţă a participat deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România. În urma votului a fost stabilit noul comitet de conducere, format din: Vichentie Nicolaiciuc-Kontuş – preşedinte, Poncrat Simion – vicepreşedinte, Conţonencu Petrică – secretar, Osman Nadia – responsabilă cu probleme culturale, Alexandru Gherbănescu – membru de legătură cu mass-media, Cristina Burca – responsabilă cu problemele tineretului.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

18 octombrie 2010, Cluj-Napoca. Conferinţa de alegeri

La nivelul filialei Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc conferinţa de alegeri. Cu acest prilej a fost ales comitetul format din prof. univ. dr. Ioan Ardelean – preşedinte, lect. univ. dr. Ioan Herbil – vicepreşedinte, Narcisa Semeniuc – secretar, Anca Glodean şi Mihaela Herbil – membri.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

4 noiembrie 2010, Bucureşti. Conferinţa de alegeri

La conferinţă au participat deputatul Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Excelenţa Sa Markian Kulyk, ambasador al Ucrainei în România, şi Vitali Timiş, consilier în cadrul aceleiaşi ambasade. Lucrările conferinţei au fost deschise de Iaroslava Colotelo, preşedinta organizaţiei. În cadrul conferinţei au avut intervenţii punctuale, pe lângă Ștefan Buciuta şi Iaroslava Colotelo, Bogdan Clempuş, preşedintele Comisiei pentru tineret şi sport, Irina Moisei, redactor responsabil al revistei „Naş holos”, Nicolae Corsiuc, redactor responsabil al revistei „Clopoţelul”, Ion Robciuc, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi redactor responsabil al revistei „Curierul ucrainean”, Mihai Mihailiuc, redactor responsabil al revistei „Ukrainskyi visnyk”. În urma votului, a fost stabilit următorul comitet: Iaroslava Colotelo – preşedinte, Mihai Traista, prim-vicepreşedinte, Nicolae Onujec, vicepreşedinte, Roman Petraşuc, secretar, Mariana Mihăileanu, trezorier, Bogdan Clempuş şi Cristian Șuşco, membri. De asemenea, pentru Congres au fost propuşi şi votat șapte delegaţi, şi anume: Ion Robciuc, Iaroslava Colotelo, Nicolae Corsiuc, Mihai Mihailiuc, Roman Petraşuc, Mihai Traista şi Bogdan Moiesei.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

13 noiembrie 2010, Suceava. Aniversare la Universitatea „Ștefan cel Mare” a zece ani de la înfiinţarea specializării Limba şi Literatura Ucraineană

Cu acest prilej, fondatorii secţiei de ucraineană, profesori, foşti şi actuali studenţi s-au întâlnit într-un cadru festiv pentru a marca acest eveniment. Moderatorul discuţiilor a fost conf. univ. dr. Luminiţa-Elena Turcu. Cu această ocazie au rostit alocuţiuni: prorectorul Universităţii „Ștefan cel Mare”, domnul Florin Burciu, Vasyl Boieciko, consul general al Consulatului Ucrainei la Suceava, consulul Vasyl Nerovnyi, Elvira Codrea, consilier în cadrul Direcţiei Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ion Robciuc, vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, conf. univ. dr. Oleksandr Popovyci de la Universitatea Naţională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi, Ucraina, prof. univ. dr. Rodica Nagy, decan al Facultăţii de Litere şi Știinţe ale Comunicării, conf. univ. dr. Claudia Costin, lect. univ. dr. Anamaria Herţanu, şefa Departamentului de limba şi literatura ucraineană, prof. Lucia Mihoc, inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, şi conf. univ. dr. Aspazia Reguş-Seserman. În partea a doua, ansamblul de dansuri „Kozaciok” a susținut un program artistic. După spectacol a urmat Sesiunea Internaţională de Comunicări Știinţifice „Olha Kobyleanska”. Au prezentat lucrări ştiinţifice: prof. Ioan Chindeşciuc, prof. drd. Paul Romaniuc, prof. Volodymyr Antoficiuk, prof. dr. Liudmyla Tkaci, conf. univ. dr. Oleksandr Popovyci, prof. Lucia Mihoc, prof. dr. Ion Robciuc, lect. univ. dr. Anamaria Herţanu, conf. univ. dr. Redeva Iaroslav, lect. univ. dr. Monica Bilauca.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

18 noiembrie 2010, Bucureşti. Prezenţa scriitorilor ucraineni la Târgul de Carte Gaudeamus

Iniţiat şi organizat de Radio România, s-a deschis oficial cea de-a XVII-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură. Uniunea Ucrainenilor din România a fost prezentă şi în acest an la Târgul Gaudeamus cu o colecţie importantă de cărţi nou-apărute. La standul Uniunii Ucrainenilor din România au putut fi admirate operele renumiţilor scriitori şi poeţi ucraineni, precum şi traduceri. Dintre autorii prezenţi la târgul internaţional de carte îi menţionăm pe Ion Robciuc, Ioan Rebuşapcă, Ivan Covaci, Mihai Traista, Nicolae Corneştian, Nicolae Corsiuc, Corneliu Irod, Ștefan Tcaciuc, Mihai Mihailiuc şi alţii.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

19 noiembrie 2010, Suceava. Ședinţa Consiliului de conducere

La sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a avut loc şedinţa Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi: 1. Analiza situaţiei financiare pe trimestrul al III-lea al anului 2010; 2. Analiza situaţiei investiţiilor şi aprobarea unor proiecte de investiţii; 3. Stadiul şi analiza desfăşurării alegerilor locale ale Uniunii Ucrainenilor din România şi a conferinţelor filialelor Uniunii Ucrainenilor din România; 4. Prezentarea situaţiei membrilor Uniunii Ucrainenilor din România pe organizaţii şi stadiul de colectare a cotizaţiilor membrilor Uniunii Ucrainenilor din România; 5. Analiza situaţiei şcolare şi cultural-educative la nivelul filialelor Uniunii Ucrainenilor din România; 6. Diverse probleme organizatorice. În cadrul Consiliului s-a aprobat transformarea organizaţiei locale Iaşi în filială a Uniunii Ucrainenilor din România şi a fost confirmat comitetul filialei, cu următoarea componenţă: Hrihorciuc Victor – preşedinte, Serdenciuc Daniel – vicepreşedinte, Scalschi Sorin – vicepreşedinte, Macovei Timofte – secretar, Serdenciuc Irina, Sorgot Ilie Liviu, Serdenciuc Otilia – membri.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

20 noiembrie 2010, Suceava. Conferinţa de alegeri

La sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizată conferinţa la care au participat delegaţi din localităţile Bălcăuţi, Botoşeniţa, Brodina, Brodina de Sus, Cacica, Călineşti Cuparencu, Ciumârna, Dănila, Dragomireşti Sat, Măriţeia, Gropeni, Ipoteşti, Izvoarele Sucevei, Milişăuţi, Moldova-Suliţa, Negostina, Paltinu, Rădăuţi, Siret, Ulma, Nisipitu, Lupcina, Văşcăuţi, Vicşani. Noul comitet ales este alcătuit din Bodnar Ioan – preşedinte, Mihoc Lucia – prim-vicepreşedinte, Chindeşciuc Ioan şi Aniuc Mihai – vicepreşedinţi, Sauciuc Ilie – secretar, Pascar Vasile şi Kolea Kureliuc – membri.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

20 noiembrie 2010, Mihăileni (jud. Botoşani). Conferinţa de alegeri

În comuna Mihăileni a avut loc conferinţa filialei Botoşani a Uniunii Ucrainenilor din România, la care au participat delegaţii din localităţile Rogojeşti, Botoşani, Tudor Vladimirescu, Sinăuţi, Cândeşti, Mihăileni, Dorohoi, Bececea şi Cotu. A fost ales comitetul format din şapte membri: Semciuc Victor – preşedinte, Bilocopetiuc Paul – prim-vicepreşedinte, Hromei Dumitru – vicepreşedinte, Giuraniuc Gheorghe – secretar, Ivanciuc Olimpia, Babii Oana şi Vatamaniuc Iuliana – membri. La conferinţă au fost prezenţi reprezentanţii Consulatului General al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko – consul general şi Vasyl Nerovnyi – consul.

(Curierul ucrainean, nr. 179-180/noiembrie 2010)

 

24 noiembrie 2010, Suceava. Cercul pedagogic al profesorilor de limbi materne din judeţul Suceava

La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava au fost organizate activităţile de cerc pedagogic al profesorilor de limbi materne. Primul punct din programul activităţilor de formare, coordonat de doamna inspector Lucia Mihoc, l-a constituit o activitate demonstrativă realizată cu elevii pe tema: „Teatrul – metodă complementară de valorificare creativă a textelor din programa şcolară şi a lecturii suplimentare”. Activitatea s-a desfăşurat pe două secţiuni: limba germană maternă şi limba ucraineană maternă. Activitatea demonstrativă la limba ucraineană maternă a fost susţinută de elevi din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care studiază limba ucraineană ca limbă maternă în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, coordonaţi de doamna profesor Lucia Mihoc. Aceştia au dramatizat basmul „Cum erau transformaţi oamenii bătrâni în oameni tineri”, scris de Savur Mohyla. Al doilea punct din program l-a constituit organizarea de ateliere metodice cu profesorii participanţi la cerc. Tema centrală a schimbului de bune practici a fost „Metode şi mijloace de valorificare a lecturii suplimentare”. Au prezentat materiale doamnele profesoare Lucia Mihoc, Delia Martineac, Mirabela Carpiac (minoritatea ucraineană), Elena Roman (minoritatea romă), Maria Ostrowski, Amelia Voloşciuc (minoritatea polonă) şi Valentina Nazarov (minoritatea ruşilor lipoveni).

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)

 

5 decembrie 2010, Suceava. Gala olimpicilor suceveni

În sala polivalentă a Complexului „Conacul Domnesc”, Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava a organizat o festivitate de premiere a olimpicilor suceveni de nivel naţional şi internaţional. În cadrul acestui eveniment au fost premiaţi şi olimpicii care aparţin minorităţii ucrainene: Ilovan Antonica (clasa a VI-a, profesor îndrumător Antoneta Chideşa – Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Suceava), Diana Stredie, Damaris Asofroniei, Daniel Asofroniei, Ioan Lavric şi Costica Bodnar (profesorii îndrumători Antonio Mustaţă, Jeaneta Maidaniuc, Dorin Olar, Ionel Pârghie, Liliana Tinteanu, Carmen Duduţă, Silviu Teleaga şi Constantin Pintrijel). La eveniment a participat consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko.

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)


9 decembrie 2010, Timişoara. Premierea olimpicilor ucraineni în cadrul Galei „Pro Juventute”

În sala Consiliului Judeţean Timiş a fost organizată festivitatea de premiere a elevilor, a studenţilor şi a profesorilor din judeţul Timiş. La eveniment au participat inspectorii şcolari ai minorităţilor din judeţul Timiş: sârbă, bulgară, maghiară, germană şi ucraineană. Însoţite de inspectorul şcolar pentru limba ucraineană, I. Câmpeanu, au fost premiate trei eleve olimpice care aparţin etniei ucrainene: Anna Corei (clasa a IX-a) şi Anna Maioş (clasa a XI-a) de la Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” şi Daniela Turcin (clasa a VIII-a) de la Școala Darova, pregătite de prof. Liudmila Godja şi prof. Anna Bereghi.

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)

 

16 decembrie 2010, Suceava. Manifestări dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale din România

În judeţul Suceava, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, reprezentanţi ai Consulatului General al Ucrainei la Suceava şi ai Uniunii Ucrainenilor din România – filiala Suceava au participat la o manifestare dedicată Zilei Minorităţilor. De asemenea, la Casa de Cultură „Mihai Teliman” din oraşul Siret, ansamblurile „Kozaciok” şi „Kolomyika” au prezentat un spectacol artistic.

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)

 

17 decembrie 2010, Suceava. Manifestări dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale din România

În cadrul Prefecturii Suceava, în Sala „Nicolae Labiş” a fost organizată de Fundaţia „Ana” şi Asociaţia „Juventus” masa rotundă intitulată „Îndemn la toleranţă, înţelegere şi armonie”, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei, ai societăţii civile şi ai minorităţilor din judeţul Suceava. De asemenea, Centrul Cultural Bucovina a organizat, în Sala „Dom Polski”, spectacolul „Obicei de Crăciun”, susţinut de formaţii şi ansambluri artistice ale minorităţilor (polonezi, ucraineni, maghiari, romi şi ruşi lipoveni).

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)

 

17 decembrie 2010, Tulcea. Ziua Minorităţilor Naţionale la Tulcea

În sala mare a Teatrului „Jean Bart” a fost organizat evenimentul dedicat Zilei Minorităţilor Naţionale, la care au participat atât populaţia majoritară, cât şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni reprezentanţi ai administraţiei locale, Victor Tarhon, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Constantin Hogea, primar al municipiului Tulcea, şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din judeţul Tulcea. În cadrul evenimentului, fiecare etnie a prezentat un program artistic specific culturii pe care a reprezentat-o. Programul etniei ucrainene a fost susţinut de ansamblul „Zadunaiska Sici” şi de o grupă de dans a tinerilor ucraineni. După încheierea spectacolului, în foaierul Teatrului „Jean Bart” a fost prezentată expoziţia culinară cu specific ucrainean şi o expoziţie a meşterului popular ucrainean Gheorghe Toader.

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)

 

18 decembrie 2010, Suceava. Manifestări dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale din România

În judeţul Suceava au fost organizate o serie de manifestări dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale din România. Seria manifestărilor a debutat pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu spectacolul „Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun”, susţinut de ansamblurile „Arcanul” şi „Kozacioc” (aparţinând comunităţii ucrainene din comuna Bălcăuţi). Totodată Ziua Minorităţilor Naţionale din România a fost marcată la Shopping City Suceava printr-o expoziţie de fotografie, prezentarea CD-ului „Ghidul minorităţilor naţionale din Bucovina” (proiect coordonat de Ștefan Csukat, realizat de Asociaţia Culturală „Hadik Andras” din Bucovina, cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice) şi organizarea unei seri muzicale, susţinute de formaţii artistice ale comunităţilor etnice din judeţul Suceava, între care şi grupul „Soacrele” al Organizaţiei de Femei a Uniunii Ucrainenilor din România – filiala Suceava. De asemenea, Ziua Minorităţilor Naţionale din România a fost marcată şi prin organizarea, la Galeria „Taras Șevcenko” din sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, a expoziţiei interetnice de pictură în cadrul căreia au fost expuse lucrări ale pictorilor Ioan Bodnar, Radu Bercea, Iosif Csukat şi Iulian Dziubinski.

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)

 

18 decembrie 2010, Suceava. Masa rotundă „Îndemn la toleranţă, înţelegere şi armonie”

În cadrul Prefecturii Suceava, în Sala „Nicolae Labiş”, a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Îndemn la toleranţă, înţelegere şi armonie”, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale din România. La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, reprezentanţi ai minorităţilor şi ai societăţii civile, consulul general Vasyl Boieciko şi consulul Vasyl Nerovnyi de la Consulatul General al Ucrainei la Suceava şi subprefectul Angela Zarojanu. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate aspectele specifice definirii identităţii minorităţilor naţionale din România.

(Curierul ucrainean, nr. 183-184/ianuarie 2011)


20–21 decembrie 2010, Rona de Sus. Aniversarea a 650 de ani de la atestarea documentară a comunei Rona de Sus

La deschiderea oficială a evenimentului au participat Ioan Romaniuc, primar al localităţii Rona de Sus, Călin Matei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Sorin Bota, senator, Eugenia Godja, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, Dan Bucă, purtător de cuvânt al prefecturii Maramureş, Teodor Ardelean, director al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, Mihai Dăncuş, director al Muzeului Maramureşului din Sighetu Marmaţiei, Dorel Todea, director al postului Radio Sighet, numeroase personalităţi din Rona de Sus, Sighetu Marmaţiei, Baia Mare, Cluj-Napoca, ziarişti etc. Cu acest prilej a fost amenajată expoziţia pictorului Aurel Dan, cu lucrări inspirate din peisajul de vară şi de iarnă al comunei, al cărei locuitor este de peste 40 de ani, sub titlul „Imagini din Rona de Sus”. Despre expoziţie au vorbit prof. univ. dr. Ioan Semeniuc, prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler, prof. dr. Ioan Petrovai, prof. drd. Paul Romaniuc, prof. dr. Odarca Bout şi prof. Maria Oprişan. De asemenea, în cadrul manifestării a fost lansată monografia comunei, sub coordonarea prof. dr. Odarca Bout, avându-i ca autori pe Gheorghe Albiciuc, Maria Albiciuc, prof. dr. Gheorghe Andraşciuc, înv. Maria Ardelean, ing. A. Bacea, prof. dr. Odarca Bout, Florica Bota, prof. dr. Vasile Cureleac, prof. Aurel Dan, înv. Ileana Dan, prof. Mirela Dobra, Gheorghe Grijac, Aurelia Herea, prof. Elek Oprişan, prof. Maria Oprişan, prof. Geta Petreţchi, prof. Miroslav Petreţchi, prof. drd. Paul Romaniuc, prof. Ana Ruşti, prof. univ. dr. Ioan Semeniuc, instit. Tanea Semeniuc şi prof. Maia Simedrea. În continuare, în cadrul bibliotecii comunei a fost deschisă sala cu biblionet şi au fost lansate două volume de poezii, semnate unul de prof. Maria Oprişan şi celălalt de prof. drd. Paul Romaniuc. A urmat un spectacol artistic susţinut de „Vocile Ronei” și de ansamblul „Sokoly”, ambele aflate sub coordonarea profesoarei Geta Petreţcki, de grupul vocal „Rusceanka” din Ruscova, de ansamblul „Călina roşie”, al cărui solist este Miroslav Petreţchi, de grupul vocal „Krasneanka” din Crasna Vişului, de „Nunta ucraineană” din Valea Vişeului, de taraful local condus de Gheorghe Grijac şi de solistul ronean Vasile Boiciuc-Rogneanu.

(Curierul ucrainean, nr. 181-182/decembrie 2010)