Minoritatea ucraineană 2014

11 ianuarie 2014, Sighetu Marmaţiei.  A XXI-a ediţie a Festivalului de Colinde, Datini şi Obiceiuri de Iarnă la Ucraineni

Pe scena Casei de Cultură din Sighetu Marmaţiei au răsunat colinde ucrainene din Maramureş de pe văile Ruscovei, a Vişeului şi a Tisei, de pe Ronişoara, din Bucovina, de pe Valea Siretului sau din Delta Dunării, din Banatul de Munte ori de pe Valea Timişului. Festivalul a debutat cu slujba religioasă oficiată la Biserica ucraineană ortodoxă „Înălţarea Sfintei Cruci” de preotul dr. Nicolae Lauriuc, după care au urmat alaiul şi concertul de colinde. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Simona Malearciuc, Vasile Pasenciuc, Miroslav Petreţchi (principalul organizator), Anton Rohian, Vasyl Boieciko, Ion Marocico, Ștefan Buciuta şi Iaroslava Colotelo.

(Curierul ucrainean, nr. 255-256/ianuarie 2014)

 

12 februarie 2014, Bucureşti. Ambasadorul Ucrainei în România s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii ucrainene

În incinta misiunii diplomatice ucrainene din Bucureşti a avut loc întâlnirea ambasadorului Ucrainei în România, Excelenţa Sa Teofil Bauer, cu conducerea Uniunii Ucrainenilor din România şi cu unii membri ai comunităţii ucrainene. Ambasadorul Ucrainei a făcut o trecere în revistă a situaţiei şi a problemelor cu care se confruntă Ucraina în prezent. La întâlnire a fost prezentă o bună parte a Comitetului de conducere al Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 257-258/februarie 2014)

 

13 februarie 2014, Siret (jud. Suceava). Organizarea activităţii „Ne afirmăm identitatea prin joc, muzică şi dans”

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România şi Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” din Siret au organizat în sala de festivităţi a şcolii activitatea „Ne afirmăm identitatea prin joc, muzică şi dans”. La această manifestare culturală au participat membri ai conducerii filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România: Boreslaw Petraşuc, Ioan Chindeşciuc, Ilie Sauciuc, Nicolae Cramer, Vasile Pascariu, Felicia Grigoraş, Gheorghe Mihai şi Petru Șoiman.

(Curierul ucrainean, nr. 259-260/martie 2014)

 

22 februarie 2014, Bălcăuţi (jud. Suceava). Sărbătorirea limbii materne

La Căminul Cultural din localitatea Bălcăuţi, judeţul Suceava, s-a desfăşurat a VII-a ediţie a concursului interjudeţean „Sărbătoarea Limbii Materne”. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială din Bălcăuţi în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava şi cu filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, finanţatorul activităţii. Concursul este cuprins în „Calendarul activităţilor educative” de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se adresează elevilor ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal care provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe întregul teritoriu al României. Coordonatoarele proiectului sunt prof. Lăcrămioara Grigorciuc şi prof. Anca Știubianu. Concursul are patru secţiuni: eseu, creaţii ale elevilor, costum popular şi program artistic. Juriul concursului a fost format din: poetul Ion Cozmei – preşedinte al juriului, Eusebie Fraseniuc – profesor de limba şi literatura română şi ucraineană, traducător, Nicolae Cramer – profesor de muzică, Ilie Sauciuc – inspector şcolar pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, şi Petru-Ștefan Șoiman – instructor al ansamblului „Kozaciok” din Bălcăuţi.

(Curierul ucrainean, nr. 259-260/martie 2014)

 

2 martie 2014, Ruscova (jud. Maramureş). Sărbătorirea a 200 de ani de la naşterea poetului Taras Șevcenko

Filiala Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România a sărbătorit 200 de ani de la naşterea poetului şi pictorului Taras Șevcenko, în cadrul Casei de Cultură a localităţii. Evenimentul a fost deschis de preşedintele organizaţiei Ruscova a Uniunii Ucrainenilor din România, Pintea Mariciuc, urmat de alocuţiunile rostite de Ion Turcin, primarul comunei Ruscova, Liuba Horvat, secretarul general al Uniunii Ucrainenilor din România, Vasile Pasenciuc, trezorierul Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae Miroslav Petreţchi şi consilierul economic al Uniunii Ucrainenilor din România. La manifestarea culturală au participat preşedinţii organizaţiilor locale ale filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. Pe scena Casei de Cultură au urcat ansambluri artistice din Remeţi, Sighetu Marmaţiei, Crăciuneşti, Bocicoiu Mare, Lunca la Tisa, Rona de Sus, Valea Vişeului, Bistra, Crasna, Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte.

(Curierul ucrainean, nr. 259-260/martie 2014)

 

11 martie 2014, Bucureşti. Omagierea poetului Taras Șevcenko

În parcul Herăstrău din Bucureşti, la bustul lui Taras Șevcenko, a avut loc marcarea a 200 de ani de la naşterea poetului. La manifestare, moderată de ministrul consilier Teofil Rendiuk de la Ambasada Ucrainei în România, au participat peste 80 de persoane de origine ucraineană. În cadrul evenimentului au rostit alocuţiuni Excelenţa Sa Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei în România, prof. dr. Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Ion Marocico, deputat din partea Uniunii Ucrainenilor din România în Parlamentul României, Iaroslava Colotelo, consilier superior la Ministerul Culturii şi preşedinte al filialei Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ioan Chindeşciuc şi scriitorul Mihai Traista. Solemnitatea a fost încheiată de ansamblul „Zorea”, condus de Iaroslava Colotelo, care a cântat cântece pe versurile lui Taras Șevcenko.

(Curierul ucrainean, nr. 259-260/martie 2014)

 

19–23 martie 2014, Bucureşti. Prezenţa ucraineană la Salonul de Carte şi Muzică

La Palatul Naţional al Copiilor s-a desfăşurat cea de-a XX-a manifestare expoziţională Salonul de Carte şi Muzică, organizată de Amplus Internaţional Ltd. Salonul a reunit prestigioase edituri, importatori şi distribuitori de carte, fundaţii, societăţi şi instituţii culturale care au prezentat variata lor ofertă. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, copartener al manifestării expoziţionale, a rezervat Uniunii Ucrainenilor din România un stand de 6 mp pe care au fost expuse cele mai recente apariţii, dar şi titluri editate în anii anteriori, precum şi publicaţiile în ucraineană şi română. Pe lângă cărţile şi publicaţiile expuse, vizitatorii au avut posibilitatea să vadă şi să admire patru costume ucrainene tradiţionale. În cadrul programului a fost inclusă şi o masă rotundă pe tema „Galeria multiculturală a personalităţilor feminine de astăzi”, dedicată femeilor ce aparţin minorităţilor naţionale din România. Din partea comunităţii ucrainene a fost desemnată să facă parte din galeria personalităţilor feminine doamna Iaroslava Colotelo, cu o foarte bogată activitate culturală. În cadrul acestui moment al manifestării, ansamblul artistic „Zorea” a interpretat câteva cântece populare ucrainene. La eveniment au participat și două încondeietoare de ouă, Aneci Aurica şi Rotari Ioana, din localitatea Paltinu (judeţul Suceava).

(Curierul ucrainean, nr. 261-262/aprilie 2014)

 

29 martie 2014, Suceava. Celebrarea poetului naţional al Ucrainei, Taras Șevcenko

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, cu sprijinul Consulatului General al Ucrainei la Suceava, a organizat o manifestare cultural-artistică dedicată împlinirii a 200 de ani de la naşterea poetului naţional al Ucrainei, Taras Șevcenko. În cadrul evenimentului, personalitatea lui Taras Șevcenko a fost omagiată de Florin Sinescu, prefectul judeţului, Cătălin Nechifor, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, deputatul Ghervazen Longher, preşedinte al Uniunii Polonezilor din România, Iaroslava Colotelo, poetul Ioan Cozmei, Boreslaw Petraşuc, Ștefan Buciuta şi alţii. Manifestarea a cuprins Simpozionul „Șevcenko, omul şi geniul” şi vizionarea filmului realizat de cineastul Valentyn Sperkaci, care s-au desfăşurat în sala de festivităţi a Federalcoop. Expoziţia de fotografie a fost realizată cu sprijinul Consulatului General al Ucrainei la Suceava şi a fost prezentată de Excelenţa Sa Vasyl Boieciko, consulul general. Cu acest prilej, fostul preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Ioan Bodnar, a primit „Diploma de excelenţă” conferită de Societatea „Ucraina-Lumea” (semnată de poetul şi preşedintele Ivan Draci), iar Vasyl Boieciko, Ion Cozmei şi Iaroslava Colotelo au primit Medalia Jubiliară „200 de ani de la naşterea lui Taras Șevcenko”, conferită de Consiliul Ucrainean Mondial de Coordonare. La spectacolul de gală dedicat aniversării a 200 de ani de la naşterea poetului naţional al Ucrainei au urcat pe scenă corul mixt al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, ansamblul „Kozaciok” – Bălcăuţi, ansamblul „Izvoraşul” – Izvoarele Sucevei, grupul vocal de copii „Nadiia” – Călineşti Cuparencu, solista vocală Loredana Mândrişteanu, ansamblul „Nadiia Zamku” – Siret, ansamblul „Cervona kalyna” – Negostina, solista Felicia Oblezniuc (acompaniată la fluier de Constantin Moisa), recitatorii de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Svitlana Sasu (Kiev) şi grupul folcloric „Djerelo” (Lvov).

(Curierul ucrainean, nr. 261-262/aprilie 2014)

 

29 martie 2014, Tulcea. Celebrarea poetului ucrainean Taras Șevcenko

În cadrul sediului nou al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizată manifestarea culturală de omagiere a personalităţii lui Taras Șevcenko. Deschiderea evenimentului a fost făcută în prezenţa invitaţilor precum senatorul Octavian Motoc, primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Vasile Strat, inspectorul şcolar general de la Inspectoratul Școlar Judeţean Tulcea, Dumitru Damian, prim-vicepreşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, preşedintele filialei Timiş, Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi alţii. Manifestarea a fost coordonată de Dumitru Cernencu, preşedinte al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România. După rostirea alocuţiunilor, manifestarea a continuat cu un program artistic prezentat de ansamblul de cântece şi dansuri „Zadunaiska Sici”, sub coordonarea doamnei Tudosia Butiri şi a profesorului Dan Mironov, precum şi de duetul format din Laura Doroftei la vioară şi Iulia Titorencu la pian. Evenimentul a continuat la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea, cu decernarea unor medalii. Pentru contribuţia adusă la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor, a fost conferită din partea Asociaţiei „Ucraina-Lumea” medalia jubiliară „200 ani de la naşterea lui T. H. Șevcenko” următorilor: Irina Moisei, redactor, Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, şi Dumitru Cernencu, preşedinte al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România. Pe scena Teatrului „Jean Bart” a continuat spectacolul prezentat de „Zadunaiska Sici”, de un grup de copii din comuna Murighiol sub coordonarea educatoarei Cornelia Ivanov, de grupul „Rybalka” din Crişan, coordonator Lucica Gherman şi preotul Aurel Codris la acordeon, de grupul vocal din Paradina, coordonat de Dumitru Danilencu, de grupul vocal „Ciorne more” din Sf. Gheorghe, coordonator Maria Cordei, de grupul vocal „Belcanto” din Tulcea, coordonator preot Adrian Titorencu, acompaniat la pian de prof. Iulia Titorencu, de grupul vocal-instrumental „Veselka” din Caraorman, coordonator Gabriela Artimov, şi de grupul „Bila roja” din Letea, coordonator Ion Maxim.

(Curierul ucrainean, nr. 261-262/aprilie 2014)

 

29–30 martie 2014, Iaşi. Omagierea poetului naţional al Ucrainei, Taras Șevcenko

La sediul filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România a fost organizată o expoziţie de carte dedicată poetului ucrainean Taras Șevcenko. De asemenea, vizitatorii au putut asculta muzică pe versurile poetului şi viziona un film despre Șevcenko. A doua zi, la concertul festiv au fost prezenţi reprezentantul Consulatului General al Ucrainei la Suceava, viceconsulul Volodymyr Palesika, reprezentantul Primăriei Cernăuţi, Serghei Bostan, de la Departamentul Relaţii Externe, Andrei Plişka, compozitor, profesor de muzică la Universitatea din Cernăuţi, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi ai Primăriei Iaşi, ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ai minorităţilor din Iaşi, ai unor ONG-uri, redactorul-şef de la Departamentul pentru minorităţi al Radio Iaşi, profesori şi studenţi din Ucraina şi alţii. Concertul omagial a avut loc în sala de festivităţi a Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi; au participat formaţiile „Nadiia Zamku” de la filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, îndrumător prof. Dumitru Popovici, cvartetul „Stagione” de la Colegiul de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, îndrumător prof. Ilie Gorovei, formaţia de dansuri populare ucrainene „Veselka” a filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, îndrumător prof. Rodica Fălişteanu, formaţia „Bukovynka” a filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, îndrumător prof. Ilie Gorovei, formaţia de folclor tradiţional „Adamos Brass”, îndrumător prof. Liviu Adamache, formaţia „Florile Bucovinei” a filialei Botoşani a Uniunii Ucrainenilor din România, ansamblul „Izvorul” al Școlii de Artă pentru copii din Lvov, îndrumător prof. Nionila Hrişceniuk, şi formaţia „Vocile Bucovinei” a filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, îndrumător prof. Cramar. Invitaţi speciali în cadrul programului au fost soliştii Ivan Derda din Cernăuţi, artist emerit al Ucrainei, Svitlana Sasu, actriţă şi cântăreaţă din Țiev, Andrei Plişka, profesor de muzică la Universitatea „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi, şi Vasile Scutelnicu, de la filiala Botoşani a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 261-262/aprilie 2014)

 

7–11 aprilie 2014, Botoşani. Premierea olimpicilor la limba ucraineană

Organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Direcţia Minorităţi Naţionale şi de Inspectoratul Școlar Judeţean Botoşani, la Botoşani s-a desfăşurat cea de-a XXII-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Ucraineană Maternă. Deschiderea oficială a olimpiadei a avut loc în sala mare de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani. Printre cei prezenţi la deschidere au fost consulul general al Ucrainei la Suceava, Excelenţa Sa Vasyl Boieciko, Doina Fedorovici, senator de Botoşani, Ivan Marocico, deputat în cadrul Parlamentului României din partea Uniunii Ucrainenilor din România, Elvira Codrea, consilier la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Costică Macaleţi, prefectul judeţului Botoşani, Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului Botoşani, Anamaria Herţanu, lector univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, elevul Eduard Mititelu, preşedinte al Consiliului Elevilor din România, Victor Semciuc, preşedinte al filialei Botoşani a Uniunii Ucrainenilor din România, precum şi organizatorul principal al evenimentului, Mihaela Huncă, inspector şcolar general al Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani. Pentru faza națională a olimpiadei au fost selectaţi 48 de elevi din judeţele Maramureş, Suceava, Caraş-Severin, Timiş şi Botoşani. Proba scrisă s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „A. T. Laurian” din Botoşani. Comisia centrală a fost formată din: Anamaria Herţanu, lect. univ. dr. la Facultatea de Litere şi Știinţe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava – preşedinte; prof. Elvira Codrea, MEN – preşedinte executiv; prof. Petronia Scripcariu – vicepreşedinte; prof. Ion Câmpeanu – secretar; membri – prof. Nicolae Corneştean, prof. Simona Malearciuc, prof. Marta Hreniuc, prof. Mariana Clemcovici, prof. Lucia Mihoc, prof. Diana Fraseniuc, prof. Antoaneta Cornelia Crainiciuc şi prof. Mihai Bobic.

(Curierul ucrainean, nr. 263-264/mai 2014)

 

30 aprilie 2014, Suceava. Organizarea Concursului regional „Istoria şi tradiţiile ucrainenilor”

În Calendarul concursurilor interjudeţene/regionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul şcolar 2013-2014 a fost inclus Concursul regional „Istoria şi tradiţiile ucrainenilor”, pe baza proiectului educaţional iniţiat de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava şi coordonat de prof. Lucia Mihoc. Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: Secţiunea de fotografie şi Eseul pe tema „Preţuim comorile noastre”.

(Curierul ucrainean, nr. 265-266/iunie 2014)

 

4 mai 2014, Măriţei (jud. Suceava). Trecerea la cele veşnice a profesorului Vichentie D. Nicolaiciuc, deputat al minorităţii ucrainene în Parlamentul României

Profesorul Vichentie D. Nicolaiciuc a fost deputat din partea Uniunii Ucrainenilor din România în Parlamentul României, între 1996 și 2000. A fost un intelectual de marcă, publicând volumul „Repere culturale şi umane” (2005) şi îngrijind pentru tipar cărţile „Umbra partizanului” de Victor Macoveiciuc (2007) şi „Poveşti neştiute. Povestea mamei mele” de Valentina Nicoară-Hrişcă (2008), a scris prefeţele pentru cărţile „Cealaltă vreme a vieţii lui Don Quijote” de Mihai Mateiciuc şi „Balaurul roşu” de Ion Prelipcean. De asemenea, a publicat articole în „Curierul ucrainean”, „Vilne slovo”, „Ukrainskyi visnyk”, „Crai nou”, „Monitorul de Suceava”, „7 zile bucovinene”, „Săptămânalul de Rădăuţi”, „Interferenţe”, „Iconar”, „Exod”, „Bucovina”, „Verchovyna”, „Clopotul Bucovinei”, „Obcina literară”, „Limba română”, „Analele Bucovinei”, „Concordia”, „Plai românesc”, „Ceas”, „Samostiina Ukraina”, „Clopotul Bucovinei” etc.

(Curierul ucrainean, nr. 263-264/mai 2014; nr. 287-288/mai 2015)

 

6 mai 2014, Suceava. Prezenţă ucraineană la expoziţia de artă plastică „Interferenţe etnice bucovinene”

Expoziţia cu genericul „Interferenţe etnice bucovinene” a fost vernisată la Casa Prieteniei din municipiul Suceava şi care a reunit lucrări de pictură, grafică şi sculptură realizate de artişti plastici care sunt membri ai comunităţii etnice din arealul bucovinean. Au fost prezentate publicului peste 50 de lucrări semnate de artiştii plastici Ioan Bodnar (ucrainean), Tiberiu Cosovan (armean), Iosif Csukat (maghiar), Iulian Dziubinski şi Bolek Maierik (poloni), George Ostafi – OST şi Carmen Schley (germani), Vasile Siminiuc (evreu), Alexandru Stoica (rom) şi Mihai Pânzaru (român). La eveniment a fost prezent consulul general al Ucrainei la Suceava, Excelenţa Sa Vasyl Boieciko.

(Curierul ucrainean, nr. 263-264/mai 2014)

 

11 mai 2014, Poienile de sub Munte (jud. Maramureş). Comemorarea veteranilor de război

Manifestarea a început la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, unde s-au întâlnit Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, Nicolae Petreţchi şi preşedinţii organizaţiilor locale ale Uniunii Ucrainenilor din România din Repedea, Ruscova, Crasna, Rona de Sus, Valea Vişeului, Bistra. De asemenea, a fost prezent şi deputatul István Bónis din partea UDMR. În continuare invitaţii s-au deplasat în centrul comunei, la monumentul veteranilor, unde a fost oficiată slujba religioasă de către preoţii Ilie Chascec şi Mitică Curac, după care au fost depuse coroane de flori. După alocuţiuni a urmat un spectacol susţinut de grupul vocal şi de dans al Școlii nr. 4 din comuna Poienile de sub Munte, după care au urmat grupurile artistice de la Rona de Sus, Ruscova, Crasna Vişeului, Valea Vişeului, Bistra şi Repedea.

(Curierul ucrainean, nr. 263-264/mai 2014)

 

11 mai 2014, Paltinu (jud. Suceava). Festivalul „Tradiţii ale ucrainenilor huţuli din Bucovina”

Sub coordonarea directă a profesorului Ilie Sauciuc, inspector pentru limba şi literatura ucraineană în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, a fost organizat Festivalul „Tradiţii ale ucrainenilor huţuli din Bucovina”. La această manifestare a participat şi prof. univ. dr. Timofte Macovei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, născut în satul Paltinu. De asemenea la eveniment au participat Ion Marocico, deputat în Parlamentul României din partea minorităţii ucrainene din România, primarul localităţii Vatra Moldoviţei, de care aparţine şi satul Paltinu, prof. Victor Hrihorciuc, preşedinte al filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România, Victor Semciuc din partea filialei Botoşani şi majoritatea membrilor comitetului filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, în frunte cu ing. Boris Petraşuc. După rostirea alocuţiunilor, participanţii au vizitat Muzeul Satului din Paltinu, apoi atelierele din sala mare a Căminului Cultural, cuprinzând prelucrarea lânii, încondeierea ouălor, pictură pe lemn şi pe sticlă, obiceiuri pascale şi gastronomia huţulă. Partea a doua a festivalului a constituit-o programul artistic al formaţiilor „Nadiia Zamku” din Siret, „Polonynka” Paltinu, „Izvoraşul” al Școlii Gimnaziale Izvoarele Sucevei, „Nadiia” Călineşti Cuparencu și al grupului instrumental „Acorduri huţule” din Ulma. De asemenea au interpretat cântece huţule Felicia Oblezniuc din Câmpulung Moldovenesc, Vasile Marocico şi Mircea Trifan din Ulma, precum şi Constantin Moisa din Ciumârna.

(Curierul ucrainean, nr. 265-266/iunie 2014)

 

22–24 mai 2014, Cluj-Napoca. A VII-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Zilele Culturii Slave”

Manifestarea a fost organizată de Departamentul de limbi şi literaturi slave al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, în parteneriat şi cu sprijinul financiar al Uniunii Ucrainenilor din România – filiala Cluj, în colaborare cu Centrul Cultural Rus al Universităţii „Babeş-Bolyai” şi având ca partener media TVR Cluj. Evenimentul a inclus: Simpozionul Internaţional „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea”, diverse manifestări cultural-artistice şi vizitarea oraşului de pe Someş. La simpozion au participat cercetători şi cadre didactice ale universităţilor din Ucraina, Ungaria, Georgia, Polonia, Kazahstan, Rusia şi România. Pe lângă comunicările ştiinţifice susţinute de specialişti străini şi români, în cadrul programului cultural organizat de specializarea Limba şi Literatura Ucraineană şi de filiala Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România, pe scena amfiteatrului „Mihai Eminescu” al Facultăţii de Litere a avut loc premiera piesei de teatru „Familia lui Kaidaş”, o adaptare după povestirea omonimă a lui Ivan Neciui-Levyţkyi, în interpretarea trupei de teatru pentru amatori a filialei clujene a uniunii amintite (coordonatori: lect. univ. dr. Mihaela Herbil şi lect. univ. dr. Ioan Herbil). În rolurile principale au evoluat studenţi ucraineni de la specializarea Limba şi Literatura Ucraineană a Facultăţii de Litere, precum şi de la alte facultăţi şi universităţi clujene, precum: Svetlana Laviţă, Oxana Lupşac, Alexandra Covaci, Natalia Bodnariuc, Gina Bodnariuc, Alexa Bout, Liviu Romaniuc, Serioja Hrin, Mihai Bodnariuc şi Ioan Polianciuc.

(Curierul ucrainean, nr. 265-266/iunie 2014)

 

25 mai 2014, Târnova (jud. Arad). Organizarea fazei judeţene a concursului de recitare a poeziei ucrainene

Filiala Arad a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat cea de-a II-a ediţie a concursului de recitare a poeziei ucrainene, faza judeţeană. La această manifestare au participat elevi din şcolile în care se studiază limba ucraineană. După ce în deschiderea concursului au rostit alocuțiuni prof. Anna Hanţig şi preşedintele filialei Arad a Uniunii Ucrainenilor din România, Gavrilă Miculaiciuc, a urmat concursul propriu-zis, jurizat de Ileana Pasca Preda – vicepreşedinte, Viorica Raţiu – secretar, Anna Hanţig – membru şi Maria Curac – membru.

(Curierul ucrainean, nr. 265-266/iunie 2014)

 

30 mai – 1 iunie 2014, Satu Mare. Acţiunile Uniunii Ucrainenilor din România au îmbogăţit festivităţile prilejuite de Zilele Oraşului Satu Mare

În cadrul manifestărilor culturale a avut loc lansarea volumului „Taras Șevcenko, un apostol al neamului ucrainean”, ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea poetului ucrainean, antologator Mihai Macioca, redactor Vasile Moiş. Cartea conţine texte ale autorilor prezentate cu ocazia simpozionului desfăşurat la Satu Mare în zilele de 25 şi 26 mai 2012, la Muzeul Judeţean Satu Mare, simpozion organizat de Uniunea Ucrainenilor din România. Totodată din programul manifestărilor a mai făcut parte şi momentul festiv şi depuneri de coroane la bustul lui Taras Șevcenko din Piaţa Vasile Lucaciu din Satu Mare. Cu acest prilej un ansamblu folcloric din Ujhorod, regiunea Transcarpatia, a prezentat un program artistic.

(Curierul ucrainean, nr. 265-266/iunie 2014)

 

31 mai 2014, Suceava. Ziua Internaţională a Copilului

Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, al Clubului Sportiv „Ariadna” şi al Centrului Cultural Bucovina – Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a organizat în întâmpinarea Zilei Internaţionale a Copilului, la sediul filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, un concurs de creaţie, interpretare muzicală şi şah cu genericul „Niciun copil în lacrimi”. La eveniment au fost prezenţi Boreslaw Ștefan Petraşuc, preşedinte al filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Vasyl Boieciko, consul general al Ucrainei la Suceava, Gheorghe Ropciuc, profesor şi artist plastic, prof. Petru Șoiman, instructor al ansamblului „Kozaciok”, şi alţii.

(Curierul ucrainean, nr. 265-266/iunie 2014)

 

11 iunie 2014, Șerbăuţi (jud. Suceava). Organizarea fazei judeţene a concursului de recitare a poeziei ucrainene

În cadrul Căminului Cultural din localitatea Șerbăuţi, directoarea Școlii Gimnaziale din Șerbăuţi, prof. Silvia Boiciuc, a întâmpinat invitaţii la concursul de recitare a poeziei ucrainene. La concurs au participat elevi de la şcolile din Bălcăuţi, Negostina, Siret, Rădăuţi, Călineşti Cuparencu, Șerbăuţi, pregătiţi de profesorii Diana Fraseniuc, Antoaneta Crainiciuc, Georgeta Ștefan, Larisa Serdenciuc, Loredana Mândrişteanu, Alina Mazureac şi Narcisa Plecan. Juriul a fost format din profesorii Ioan Chindeşciuc, Ilie Sauciuc, George Galan, Lăcrămioara Grigorciuc şi studenta Maria Habur. Toţi participanţii au fost premiaţi cu diplome de preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Boreslaw Petraşuc, şi de inspectorul de limba şi literatura ucraineană de la Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, prof. Ilie Sauciuc.

(Curierul ucrainean, nr. 267-268/iulie 2014)

 

28 iunie 2014, Copăcele (jud. Caraş-Severin). Întâlnirea scriitorilor ucraineni cu cititorii din Banat

Filiala Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat o activitate sub denumirea „Întâlnirea scriitorilor ucraineni din Banat cu cititorii”. Manifestarea a avut loc în cadrul Căminului Cultural al localităţii Copăcele. La această manifestare culturală au fost prezenţi poetul Iuri Pavliş și scriitorul Mihai Traista. Prezentările scriitorilor au fost presărate cu melodiile cântate de corurile „Zelena lişcina” din Copăcele, dirijor Ivan Liber, „Cervona kalyna” din Caransebeş şi „Barvinok” din Cornuţel. De asemenea au fost prezenţi Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ivan Liber, preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 267-268/iulie 2014)

 

26–27 iulie 2014, Tulcea. Festivalul „Săptămâna Filmului Interetnic”

La Tulcea a fost organizată ediţia a IX-a a Festivalului „Săptămâna Filmului Interetnic”, un proiect cofinanţat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, de Primăria municipiului Tulcea şi de Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Tulcea. Filiala Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România a participat cu două momente: prezentarea în premieră a filmului documentar „Cazacii transdunăreni” şi un spectacol oferit de artişti amatori ucraineni. La premierea filmului au participat Ștefan Buciuta, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, o delegaţie din Ucraina, în frunte cu Ivan Draci, preşedintele Asociaţiei „Ucraina-Lumea”, Alla Kendzera, secretar general al asociaţiei, Valentyn Sperkaci, regizorul şi producătorul filmului, artişti consacraţi ai Ucrainei, Raisa Nedaşkivska, Lesea Gorova şi Ruslana Loţman, precum şi invitaţi din filialele Uniunii Ucrainenilor din România. Vizionarea filmului a fost urmată un moment artistic susţinut de Laura Doroftei, Raisa Nadaşkivska, Lesea Gorova, Ruslana Loţman şi de un grup de copii.

(Curierul ucrainean, nr. 269-270/august 2014)

 

8 august 2014, Suceava. Ședinţa de lucru a Uniunii Ucrainenilor din România

La întâlnirea de lucru a Uniunii Ucrainenilor din România a participat o mare parte din Consiliul de conducere al Uniunii Ucrainenilor din România: preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Buciuta, prim-vicepreşedinţii Miroslav Petreţchi, Gheorghe Hleba, Ion Robciuc, Mihai Macioca, vicepreşedinţii Ioan Ardelean, Dumitru Cernencu, Ivan Liber, Victor Semciuc. De asemenea, au fost prezenţi secretarul general al Uniunii Ucrainenilor din România, Irina Liuba Horvat, secretarul Uniunii Ucrainenilor din România, Terezia Șendroiu, Boreslaw Petraşuc şi Victor Hrihorciuc, membri, şi preşedinta Organizaţiei de Femei a Uniunii Ucrainenilor din România, prof. Lucia Mihoc. Au fost abordate următoarele probleme: lipsa manualelor de limba şi literatura ucraineană, situaţia scăderii populaţiei de etnie ucraineană din România şi alte probleme ce vizează etnia ucraineană.

(Curierul ucrainean, nr. 269-270/august 2014)

 

23 august 2014, Câmpulung Moldovenesc (jud. Suceava). A XXI-a ediţie a Festivalului Interetnic „Convieţuiri”

Festivalul Interetnic „Convieţuiri” a fost organizat de filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, Primăria oraşului Câmpulung Moldovenesc şi Casa de Cultură a Sindicatelor; au participat formaţii ale comunităţilor ucraineană, germană şi a ruşilor lipoveni din judeţul Suceava, iar invitat special a fost grupul vocal „Menestrel” al Universităţii „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi. Printre oaspeţii s-au aflat Excelenţa Sa Vasyl Boieciko, consulul general al Ucrainei la Suceava, şi membrii Consulatului, Boreslaw Petraşuc, preşedintele filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România, şi conducătorii comunităţii germane şi a ruşilor lipoveni. În cadrul festivalului a fost organizată parada portului popular al formaţiilor participante. Partea a doua a festivalului s-a desfăşurat la Casa de Cultură a oraşului, unde au rostit alocuţiuni primarul Mihai Negură, Boreslaw Petraşuc, Vasyl Boieciko. În continuare a fost prezentat un program artistic susţinut de grupul vocal „Menestrel” al Universităţii din Cernăuţi, formaţia „Polonynka” din Paltinu, „Huţulca” din Moldoviţa, grupul vocal „Edelweiss” al Forumului German din Câmpulung Moldovenesc, formaţia de dansuri „Cervona kalyna” din Negostina, grupul vocal şi soliştii ruşilor lipoveni din Manolea, judeţul Suceava, grupul vocal-instrumental (de mandoline) „Izvoraşul” din Izvoarele Sucevei şi altele.

(Curierul ucrainean, nr. 271-272/septembrie 2014)

 

31 august 2014, Remetea Mică (jud. Timiş). Sfinţirea bisericii ortodoxe ucrainene

Un mare număr de credincioşi au participat la sfinţirea bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, zidită între anii 2008 și 2014, ce aparţine Protopopiatului Ortodox Ucrainean din Lugoj, în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmaţiei. Slujba religioasă a fost oficiată de preoţii ucraineni din parohiile Timiş şi Caraş-Severin, de preoţi români în frunte cu IPS episcop Varlaam Ploieşteanu, de vicarul general al Vicariatului Ortodox Ucrainean, I. Piţura, şi de protopopul bisericilor ucrainene din Banat, părintele I. Albiciuc. La sfinţirea bisericii au participat şi oficialităţile comunei Maşloc, în frunte cu primarul, Bartha Francisc, inspectorul şcolar general, prof. Aura Codruţa Danilescu, inspectorul şcolar pentru minoritatea ucraineană din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş, prof. Ivan Câmpeanu, deputatul Ion Marocico, preşedintele filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, şi alţii.

(Curierul ucrainean, nr. 273-274/octombrie 2014)

 

15 septembrie 2014, Maramureş. Vizita deputatului Uniunii Ucrainenilor din România la şcolile în care se studiază limba ucraineană

Cu prilejul deschiderii noului an şcolar, deputatul Ion Marocico, reprezentantul Uniunii Ucrainenilor în Parlamentul României, însoţit de inspectorul şcolar pentru minoritatea ucraineană din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureş, prof. Somona Malearciuc, şi de consilierul pentru învăţământul în limba ucraineană din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, prof. Elvira Codrea, a efectuat vizite la mai multe şcoli şi grădiniţe din judeţul Maramureş la care învaţă elevi aparţinând comunităţii ucrainene din zonă. Cu această ocazie au fost vizitate Liceul Tehnologic din Ruscova, grădiniţa din Remeţi, şcolile din Rona de Sus şi Valea Vişeului – Bistra, localităţi în care populaţia de etnie ucraineană are o pondere de 90-95%, iar cursurile se ţin în limba ucraineană. De asemenea, alături de E.S. Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei în România, au participat la festivităţile de deschidere a noului an şcolar organizate la Liceul Ucrainean „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmaţiei.

(Curierul ucrainean, nr. 273-274/octombrie 2014)

 

20 septembrie 2014, Satu Mare. Comemorarea scriitorului român de expresie ucraineană Ivan Fedco

Filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, în colaborare cu familia scriitorului, a organizat acţiuni de comemorare a profesorului şi omului de cultură Ivan Fedco, trecut în eternitate în 1979. Într-o atmosferă de profundă pioşenie, familia scriitorului, Mihai Macioca, preşedinte, Pavel Prodaniuc, prim-vicepreşedinte, şi Nicolae Semeniuc, secretar, în calitate de reprezentanţi ai Uniunii Ucrainenilor din România, au participat la Te Deumul oficiat la biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, urmat de depunerea unei jerbe de flori la placa memorială amplasată pe Casa Corpului Didactic din Satu Mare. Născut la 15 aprilie 1938, Ivan Fedko este primul scriitor de limba ucraineană din România. A debutat la revista lunară „Novyi vik” („Veac nou”), dar a colaborat la culegerile „Serpen” („August”), 1964, „Nasi vesny” („Primăverile noastre”), 1972, şi „Obrii” („Orizonturi”), 1979, iar postum i-au apărut scrieri în „Obrii 2”, în 1981. A mai publicat în limba ucraineană „Po novomu şleahu” („Pe drumul cel nou”), 1966, „Novely” („Nuvele”), 1977, şi „Obirvani polity” („Zborurile întrerupte”), 1980.

(Curierul ucrainean, nr. 273-274/octombrie 2014)


21 septembrie 2014, Remetea Mică (jud. Timiş). Inaugurarea sediului Uniunii Ucrainenilor din România din Remetea Mică

La inaugurarea sediului Uniunii Ucrainenilor din România din Remetea Mică au participat primarul comunei Maşloc, Francisc Barta, Ion Marocico, deputat al etniei ucrainene în Parlamentul României, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, preşedintele organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, Ana Hrin, Iaroslava Colotelo, consilier superior în cadrul Ministerului Culturii. După tăierea panglicii, a urmat un spectacol susţinut de ansamblul vocal-instrumental „Remeteanca”, de două ansambluri din Serbia, de ansamblul coral din Lugoj, de ansamblul de dansuri din Soca şi Pietroasa etc.

(Curierul ucrainean, nr. 277-278/decembrie 2014)


21 septembrie 2014, Rona de Sus (jud. Maramureş). Evocarea istoriei, a tradiţiilor şi a portului ucrainenilor din Maramureş

Organizaţia locală Rona de Sus a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat o manifestare culturală privind istoria, tradiţiile şi portul la ucrainenii din Maramureş. Au fost prezenţi reprezentanţi din fiecare comună şi sat ucrainean din judeţ, împreună cu formaţiile artistice îmbrăcate în costume populare locale. Manifestarea culturală a fost condusă de prof. Miroslav Petreţchi, preşedintele filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni Ioan Ruscovan, preşedintele organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Albiciuc, preotul comunei Rona de Sus, prof. Maria Oprişan şi prof. Elek Oprişan. A urmat programul artistic susţinut de corul mixt pe patru voci „Vocile Ronei” din Rona de Sus, dirijat de prof. Geta Petreţchi, de ansamblul de dans al elevilor din Școala Generală Rona de Sus, „Sokoleata”, pregătit tot de prof. Geta Petreţchi. Tot din Rona de Sus a participat taraful condus de Gheorghe Semeniuc şi horitoarea I. Romaniuc. Pe scenă au evoluat și grupul vocal feminin şi grupul de bărbaţi din Lunca la Tisa, ansamblul „Rusneanca” din Ruscova, condus de prof. Mihaela Miculaiciuc, grupul vocal feminin din Crăciuneşti şi grupul vocal din Poienile de sub Munte.

(Curierul ucrainean, nr. 273-274/octombrie 2014)

 

5 octombrie 2014, Baia Mare. „Vocile Ronei” la Festivalul „Alină-te, dor, alină”

În cadrul Festivalului „Alină-te, dor, alină”, ediţia a XXIII-a, au fost invitaţi şi ucrainenii din comuna Rona de Sus, cu ansamblurile „Vocile Ronei” şi „Sokoly”, sub coordonarea profesoarei de muzică Geta Petreţchi.

(Curierul ucrainean, nr. 273-274/octombrie 2014)

 

26 octombrie 2014, Remeţi (jud. Maramureş). Obiceiuri de toamnă la ucraineni

Între multitudinea de manifestări culturale ale Uniunii Ucrainenilor din România se înscrie şi proiectul „Obiceiurile de toamnă la ucraineni”, organizat în comuna Remeţi. După vizitarea şcolii, invitaţii s-au deplasat în centrul localităţii, unde s-a desfăşurat evenimentul cultural. Cu acest prilej au rostit alocuţiuni prof. Paenciuc Vasile, preşedinte al organizaţiei locale Remeţi a Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ștefan Duruttya, viceprimarul localităţii, prof. Casian Piţura, directorul Liceului „Taras Șevcenko”, după care a urmat spectacolul susţinut de grupul vocal al elevilor din Remeţi („Remeteanka”), pregătit de prof. A. M. Covaci, de grupul de eleve de la Liceul „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmaţiei, pregătit de prof. Emilia Codrea şi Marta Duruttya, de grupul de elevi de la Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte, „Poleanka”, pregătit de prof. Veciunca Maria, de grupul de elevi „Poleanocika” de la Școala Gimnazială nr. 4, sub conducerea prof. Ivan Șteţca. Au urmat grupul vocal „Krasneanka” din Crasna Vişeului, ansamblul „Huţulskyi plai” din Valea Vişeului, grupul „Veselka” din Crăciuneşti, corul mixt pe patru voci „Vocile Ronei” din Rona de Sus, grupul de dans „Sokoleata” din Rona de Sus, pregătit de prof. Geta Petreţchi, şi grupul vocal mixt din Lunca la Tisa, pregătit de Maria Ciubica.

(Curierul ucrainean, nr. 273-274/octombrie 2014)

 

31 octombrie 2014, Sighetu Marmaţiei. Participarea ucraineană la zilele Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”

În cadrul proiectului „Multiculturalism în Maramureşul istoric”, elevii de etnie ucraineană ai colegiului, şi nu numai, au prezentat pe scena sălii festive a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” un spectacol complex prin care au scos în evidenţă elemente identitare ale acestei minorităţi naţionale. Programul a fost coordonat de prof. drd. Maria Daniela Andraşciuc, prof. dr. Flaviu Vida şi prof. dr. Gheorghe Andraşciuc. Pe lângă spectacolul artistic, elevii ucraineni au expus obiecte vechi specifice acestei etnii şi elemente culinare din diferite zone ale Maramureşului istoric în care locuiesc ucrainenii.

(Curierul ucrainean, nr. 279-280/ianuarie 2015)

 

7 noiembrie 2014, Tulcea. Zilele Culturii Ucrainene

După sosirea ansamblului de cântece şi dansuri „Veselka” din Iaşi, urmat de grupurile vocale „Veselka” şi „Leghini” din Lunca la Tisa, de grupul „Barvinok” din Crăciuneşti, Maramureş, şi de ansamblul de cântece şi dansuri „Moloda nadia” din Soca, judeţul Timiş, manifestarea a debutat în foaierul Centrului Cultural „Jean Bart”. Rostirea alocuţiunilor a fost urmată de spectacolul susţinut de grupurile artistice prezente la eveniment. Pe lângă formaţiile artistice venite din alte judeţe, au participat şi formaţii din judeţul Tulcea, precum grupul vocal „Rybalca” din Crişan, grupul vocal „Ciorne more” din Sf. Gheorghe şi grupul vocal „Veselka” din Caraorman. Întreaga acţiune a fost coordonată de Dumitru Cerencu, preşedinte al filialei Tulcea a Uniunii Ucrainenilor din România.

(Curierul ucrainean, nr. 275-276/noiembrie 2014)

 

22–23 noiembrie 2014, Gottlob şi Remetea Mică (jud. Timiş). Festivalul Cântecului şi Dansului Ucrainean din Banat

Festivalul Cântecului şi Dansului Ucrainean din Banat a fost organizat de Uniunea Ucrainenilor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii. La eveniment au fost prezenţi deputatul Ion Marocico, reprezentantul Uniunii Ucrainenilor în Parlamentul României, Gheorghe Hleba, preşedinte al filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Cătălin Tiuch, Iaroslava Colotelo, consilier superior în cadrul Ministerul Culturii, reprezentanţi ai autorităţilor locale, alături de numeroşi etnici ucraineni. În cadrul manifestării culturale au evoluat grupurile artistice „Tânăra speranţă” din Soca, „Iarba de mătase” din Lugoj, „Remeteanca” din Remetea Mică, „Kalynka” din Știuca, „Tineri stejărei” din Dragomireşti şi altele.

(Curierul ucrainean, nr. 277-278/decembrie 2014)

 

26 noiembrie 2014, Bucureşti. Aniversarea poetului ucrainean Taras Șevcenko

În cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 200-a aniversări a zilei de naştere a poetului Taras Șevcenko, în sala de festivităţi a Casei de Cultură „Petőfi Sándor” din Bucureşti a avut loc un concert organizat de Ministerul Culturii din România şi de Uniunea Ucrainenilor din România. Au participat diplomaţi ai Ambasadei Ucrainei în România, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi ai DRI, lideri ai Uniunii Ucrainenilor din România, membri ai comunităţii ucrainene etc. La început au rostit alocuţiuni Excelenţa Sa Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei în România, Ion Marocico, deputat al comunităţii ucrainene în Parlamentul României, Ion Robciuc, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, şi Iaroslava Colotelo, consilier superior în Ministerul Culturii. În continuare au susţinut un concert laureaţii Festivalului Internaţional „Dolea” din Kiev, conduşi de compozitorul şi interpretul de muzică ucraineană Marian Hadenko, artist al poporului din Ucraina. Alături de soliştii consacraţi din Ucraina au evoluat şi artişti din România, cum ar fi: solista Lavinia Leonte din Bălcăuţi – Suceava, preotul Mihai Cosziuc din Dărmăneşti – Suceava, ansamblul de dansuri „Moloda nadia” din Soca – Timiş şi actriţa Doina Ghiţescu, ce a recitat versuri din creaţia lui T. Șevcenko.

(Curierul ucrainean, nr. 277-278/decembrie 2014)

 

29 noiembrie 2014, Cornuţel (jud. Caraş-Severin). Aniversarea a 50 de ani de activitate a corului „Barvinok” din Cornuţel

Uniunea Ucrainenilor din România filiala Caraş-Severin, al cărei preşedinte este prof. Ivan Liber, a organizat aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea corului „Barvinok” din Cornuţel, comuna Păltiniş, judeţul Caraş-Severin. La această aniversare au fost invitate şi câteva formaţii din Maramureş: corul „Vocile Ronei” şi formaţia de dansuri „Sokoleata” din Rona de Sus, dirijor şi instructor prof. Geta Petreţchi, formaţia „Călina roşie”, conducător şi solist Miroslav Petreţchi, şi grupul vocal feminin „Rusceanca” din Ruscova. Din Cluj-Napoca a fost invitat un grup de studenţi de la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. La festivitate au luat parte Ștefan Buciuta, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petreţchi, preşedinte al filialei Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, Ioan Liber, preşedinte al filialei Caraş-Severin a Uniunii Ucrainenilor din România, organizatorul principal al evenimentului.

(Curierul ucrainean, nr. 281-282/februarie 2015)

 

13 decembrie 2014, Iaşi. Ucraineni la Ziua Minorităţilor Naţionale

La Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iaşi, în parteneriat cu Primăria municipiului Iaşi, Fundaţia „Iaşi, Capitală Culturală” şi Asociaţia Contour au organizat o acţiune dedicată „Zilei minorităţilor etnice din Iaşi”, eveniment aflat la prima ediţie. În cadrul evenimentului au participat: grupul vocal „Siamanto” din partea comunităţii armene, trupa de dans „Raduga” din partea Comunităţii Ruşilor Lipoveni, formaţia de dansuri populare ucrainene „Vaselka” şi formaţia vocală „Bukovynka” din partea comunităţii ucrainene, formaţia „Happy Roma” din partea comunităţii romilor şi o formaţie de dansuri a comunităţii germane. Ansamblul de dansuri ucrainene „Veselka”, sub coordonarea coregrafului şi baletmaistrului Rodica Fălişteanu, s-a prezentat cu două dansuri ucrainene. De asemenea grupul vocal-instrumental „Bukovynka” s-a prezentat cu un grupaj de colinde ucrainene.

(Curierul ucrainean, nr. 279-280/ianuarie 2015)

 

2014, Bucureşti. Noutăţi editoriale. Cărţi are etnicilor ucraineni din România

Reprezentanţii comunităţii ucrainene, cu sprijinul Uniunii Ucrainene din România, au publicat următoarele cărţi: Ion Robciuc, „Publicistică”, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014; Taras Șevcenko, „Kobzar. Vid perşodruku do suceasnosti”, redactor Corneliu Irod, Bucureşti, 2014; Eusebie Fraseniuc, „Jyvu ridnym slovom”, Bucureşti, 2014; Mihai Hafia Traista, „Aproapelui cu ură. Nuvele şi povestiri”, Bucureşti, 2014; Corneliu Irod, „Vid uciora do zavtra. Proza”, Bucureşti, 2014; Corneliu Reguş, „Miseaţ u lichari”, Uporeadkuvannea Mychaila Mychailiuka, Bucureşti, 2014; Ivan Covaci, „Smiiutsea, placiut solovi. Literaturni portrety-prosvitlinnea”, t. II, Bucureşti, 2014; Ivan Ardelean, „Tini svit. Poezii”, Bucureşti, 2014; Nicolae Corneşcian, „Extreme”. Roman. Bucureşti, 2014; Iuri Pavliş, „Cerez pole, cerez iar işla Lysyţea na bazar. Poemy dlea ditei”, Bucureşti, 2014; Serafima Crigan, Lucia Mihoc, Anca Știubianu, „Limba ucraineană”. Auxiliar didactic pentru anul III de studiu. Lidana-Bukrek, 2014; Stelian Gruia, „Molytva i prokleattea”, redactor Mykola Corsiuc, Bucureşti, 2014; Mychailo Mihailiuc, „Zahluchlyi dzvin, Trafunky, şkiţy, zhadky”, Bucureşti, 2014; „Taras Șevcenko – un apostol al neamului ucrainean”, ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naştere lui Taras Șevcenko, Bucureşti, 2013.

(Curierul ucrainean, nr. 281-282/februarie 2015)