Minoritatea tătară 2006

 

29.01.2006, Constanţa. Manifestarea culturală „Femeia - păstrătoare a tradiţiilor strămoşeşti"

La iniţiativa Fundaţiei „Insanlik" („Omenia"), cu participarea delegaţiilor reprezentând minorităţile etnice din România (bulgari, maghiari, polonezi, ruşi-lipoveni, germani, aromâni), a fost organizată o manifestare culturală care a avut ca scop punerea în valoare a rolului femeii în păstrarea reperelor identitare ale fiecărui grup etnic. Coordonatorul activităţii a fost instit. Zulfiye Seidali, în calitate de preşedinte al Fundaţiei „Insanlik", iar moderatorul, doamna Rodica Simionescu, redactor la Radio Constanţa.

 

05.02.2006, 2 Mai (judeţul Constanţa). Constituirea unei noi filiale a UDTTMR

În prezenţa preşedintelui UDTTMR, Saladin Agiacai, a vicepreşedintelui Uniunii, prof. Uteu Kiyaseddin, a lui Kerim Negeadin, preşedintele filialei Tuzla, şi a deputatului Aledin Amet s-a desfăşurat în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, şedinţa de constituire a filialei. Preşedinte a fost ales domnul Cadâr Servet.

 

16.02.2006, Medgidia. Ansamblul Seminarului Musulman - restaurare, conservare şi punere în valoare

La sediul Primăriei Medgidia a fost convocată o întrunire care a avut ca scop prezentarea situaţiei actuale a Ansamblului Seminarului Musulman, odinioară instituţie emblematică a comunităţii turco-tătare din Dobrogea. Au participat numeroşi invitaţi: Haluk Ağca, consulul General al Republicii Turcia la Constanţa, muftiul Cultului Musulman din România, Murat Yusuf, Corina Lucescu, primarul Dumitru Moinescu, ing. Bechis Nedret, prof. Echrem Gafar, Murad Erol, precum şi alţi reprezentanţi ai comunităţii, care au propus diferite soluţii de reabilitare a Ansamblului.

 

22.02.2006, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale, organizată de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice, a avut ca punct pe Ordinea de zi discutarea proiectului de avizare a Comitetului Consultativ al Convenţiei-Cadru pentru protecţia minorităţilor. Acesta reprezintă unul dintre cele mai cuprinzătoare tratate dedicate minorităţilor. UDTTMR a fost reprezentată de prof. Uteu Kiyaseddin, deţinând la acel moment calitatea de vicepreşedinte.

 

04.03.2006, Constanţa. Conferinţa Naţională a UDTTMR

În prezenţa delegaţilor din partea tuturor filialele Uniunii, au fost supuse dezbaterii şi apoi votate unele amendamente la Statutul Uniunii: reprezentantul UDTTMR în Parlament va putea candida doar în două legislaturi, în timp ce mandatele preşedinţilor UDTTMR şi al Organizaţiei de Tineret au fost prelungite de la doi la patru ani.

 

06-08.03.2006, Braşov. Conferinţa Internaţională „Participarea minorităţilor naţionale la viaţa publică. Rolul organismelor consultative"

Preşedinţia Română a Comitetului de miniştri al Consiliului Europei, Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice au organizat la Braşov Conferinţa Internaţională „Participarea minorităţilor naţionale la viaţa publică. Rolul organismelor consultative". Scopul acesteia a fost crearea unui climat propice pentru schimbul de opinii între organismele consultative ale minorităţilor naţionale, experţi guvernamentali, cercetători⁄specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile. UDTTMR a fost reprezentată de prof. Uteu Kiyaseddin, preşedintele filialei Bucureşti.

 

18.03.2006, Constanţa. Activitatea culturală „Rolul femeii turco-tătare în viaţa culturală şi artistică"

Scopul organizării respectivei activităţi culturale a fost acela de a marca aniversarea a şase ani de la înfiinţarea Organizaţiei de Femei a UDTTMR şi a patru ani de la apariţia suplimentului „Kadinlar Dunyasi" („Universul femeii") al publicaţiei lunare „Karadeniz". La această aniversare au participat delegaţii ale femeilor din toate filialele Uniunii, în prezenţa preşedintelui UDTTMR, Agiacai Saladin, a deputatului Aledin Amet, dar şi a reprezentanţilor mass-mediei, Feri Predescu de la TVR şi Rodica Simionescu de la Radio Constanţa.

 

28.04.2006, Constanţa. Lansarea volumului de eseuri „Paideea" al lui Rustem Seitabla

Originar din Crimeea, Rustem Seitabla a fost un cunoscut poet şi publicist tătar care s-a stabilit, în condiţiile vitrege ale celui de-al Doilea Război Mondial, la Braşov. Este autorul a numeroase volume de poezii, iar volumul de eseuri „Paideea" a fost lansat la Universitatea „Andrei Şaguna" din Constanta, în prezenţa a numeroşi membri ai comunităţii.

 

05-07.05.2006, Constanţa. Simpozion Internaţional dedicat lui Necip Haci Fazâl (100 de ani de la naştere) şi lui Mehmet Niyazi (75 de ani de la trecerea sa în nefiinţă)

La sediul Bibliotecii Judeţene „I. N. Roman" a avut loc, la iniţiativa UDTTMR, Simpozionul dedicat lui Necip Haci Fazâl (scriitor şi om politic tătar) la împlinirea a 100 de ani de la naştere şi lui Mehmet Niyazi (poet şi publicist), de la a cărui trecere în nefiinţă se împlinesc 75 de ani. Oaspeţii din Turcia şi Crimeea (Ucraina) au susţinut comunicări, evocând cele două mari personalităţi ale comunităţii tătare din Dobrogea.

 

10-12.05.2006, Constanţa. Simpozionul ştiinţific „Dobrogea - model de convieţuire multietnică şi multiculturală" şi cea de-a III-a Conferinţă a Federaţiei Arhiviştilor din România

La Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, sub egida Arhivelor Naţionale, a Federaţiei Arhiviştilor şi a Asociaţiei Arhiviştilor s-au desfăşurat lucrările celor două manifestări ştiinţifice, menite a înscrie oraşul Constanţa în circuitul centrelor culturale europene. Simpozionul ştiinţific „Dobrogea - model de convieţuire multietnică şi multiculturală" şi Conferinţa Federaţiei Arhiviştilor au fost dedicate împlinirii a 55 de ani de la înfiinţarea Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale şi a 175 de ani de la constituirea Arhivelor Naţionale ca instituţie publică.

 

Mai 2006, Constanţa. Prezentarea volumului „Dobrogea - minorităţi etnice - peisaj cultural - tranziţie"

Publicat la Editura Universităţii din Potsdam în 2005, acest volum a fost coordonat de prof. univ. dr. Josef Sallanz, fiind realizat de studenţii germani ai Universităţii din Potsdam, înscriindu-se în rândul celor mai recente lucrări ştiinţifice care abordează pe larg situaţia socioeconomică actuală a minorităţii turco-tătare din Dobrogea.

 

04.06.2006, Medgidia. Concursul de Recitare în limba tătară „Guzel Tilim"

La iniţiativa Organizaţiei de Femei a UDTTMR, filiala Medgidia, s-a desfăşurat o nouă ediţie a concursului de recitare în limba tătară, la care au participat elevi de la unităţile de învăţământ din oraş.

 

11.06.2006, Constanta. Încheierea cursurilor de limba tătară la UDTTMR

În perioada 18 septembrie 2005 - 11 iunie 2006 s-a desfăşurat la sediul UDTTMR un curs de limbă, literatură, istorie şi civilizaţie tătară, iniţiat de Organizaţia de Femei. Suportul de curs a fost asigurat de prof. univ. dr. Enver Mamut şi de conf. univ. dr. Nedret Mamut. La final a fost organizat un concurs pentru demonstrarea însuşirii competenţelor de limbă tătară.

 

Iunie 2006, Constanţa. Lansarea albumului „Guzel Turkulerimizden Seçmeler"

La sediul UDTTMR a fost lansat cel de-al doilea album al corului de femei „Boztorgay", intitulat „Guzel turkulerimizden seçmeler" („Selecţii din cântecele noastre frumoase").

 

 

14-23.07.2006, Yalova (Turcia). Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului de Folclor „Türk Boylari Kültür Şöleni"

YAFEM a organizat la Yalova cea de-a IX-a ediţie a Festivalului de Folclor (Türk Boyları Kültür Şöleni), la care au participat ansamblurile „Karadeniz" şi „Kaytarma" din partea UDTTMR şi corul „Mehtap" al UDTR.

 

29.07.2006, Cobadin (judeţul Constanţa). Inaugurarea Casei Tătăreşti „Zulfiye Totay"

Doamna Zulfiye Seidali, preşedinta Comisiei de învăţământ a UDTTMR, a transformat casa părintească după rigorile unui muzeu. Casa Tătărească, cum este cunoscută în Cobadin, a fost construită în anul 1927 şi reuneşte acum o colecţie impresionantă de obiecte specifice tătarilor dobrogeni, amintind obiceiurile şi ceremonialurile de trecere (botez, nuntă, înmormântare). Proiectul doamnei Zulfiye Seidali, unic în Dobrogea, a fost susţinut de Primăria Cobadin şi de Asociaţia „Centras" Constanţa.

 

August 2006, Sighişoara. Festivalul ProEtnica 2006 (ediţia a VI-a)

Programul din acest an al Festivalului ProEtnica a inclus dezbateri zilnice pe teme interetnice, având astfel şi o dimensiune ştiinţifică. UDTTMR a avut un stand unde au fost expuse publicaţii, volume editate, obiecte tradiţionale, iar programul artistic a fost asigurat de ansamblurile „Karadeniz" şi „Yidizlar".

 

01-03.09.2006, Medgidia. 150 de ani de la atestarea oficială a localităţii

Printr-un decret al sultanului otoman Abdul Megid (1839-1861), semnat la data de 2 septembrie 1856, este întemeiată localitatea modernă Medgidia. În şedinţa festivă a Consiliului Local Medgidia a fost acordat titlul de cetăţean de onoare următoarelor personalităţi: Abdul Megid, Ioan N. Roman, Kemal Agi Amet, L. Grigorescu, Mehmet Niyazi. De asemenea, au fost acordate şi medalii aniversare celor mai importanţi cetăţeni ai oraşului: Excelenţei Sale Tasin Gemil, ambasadorul României în Turkmenistan, lui Yusuf Muurat, muftiul Cultului Musulman din România, şi lui Nubin Musin, antrenor. Cu această ocazie au fost dezvelite busturile lui Mustafa Kemal Atatürk şi Mehmet Niyazi, amplasate în unul din parcurile municipiului.

 

08-10.09.2006, Constanţa. Festivalul Dansului, Cântecului şi Portului Turco-Tătar, ediţia a XII-a

Ca în fiecare an, Festivalul Dansului, Cântecului şi Portului Turco-Tătar (ediţia a XII-a) a reunit: ansamblurile „Bahcesaray" şi „Ucansu" (Crimeea - Ucraina), „Yafem" (Turcia), grupurile „Asabay" (Bulgaria) şi „Destan", artişti şi poeţi din Crimeea (Riza Yusuf şi Riza Fazil). Acestora li s-au alăturat formaţiile artisitice autohtone: „Karadeniz", „Boztorgay", „Karasu" (Medgidia), „Kaytarma" (Valu lui Traian), „Yidizlar" (M. Kogalniceanu), „Caslar" (Mangalia), „Nurbatlar" (Basarabi), „Cansu" (Techirghiol), „Kelebekler" (Constanţa). UDTR a fost reprezentată de grupurile „Mehtap" şi „Delikanlilar".

 

Septembrie 2006, Constanţa. Expoziţia „Ţesături şi broderii turco-tătare"

La Muzeul de Arta Populară din Constanţa a fost deschisă, pe tot parcursul lunii septembrie, expoziţia „Ţesături şi broderii turco-tătare", reunind cele mai frumoase modele selectate atât din broderia urbană, de atelier, cât şi produse clasice din mediul rural.

 

16-19.11.2006, Edirne (Turcia). Reuniunea jurnaliştilor turci din zona Balcanilor

La Edirne s-a desfăşurat prima ediţie a reuniunii jurnaliştilor turci din Balcani, la care au participat 80 de reprezentanţi ai mass-mediei din Macedonia, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova etc. Această întâlnire a fost organizată de autorităţile locale din Edirne în parteneriat cu Asociaţia Jurnaliştilor din Sud-Estul Europei. Comunitatea turco-tătară din România a fost reprezentată de Ghiulsen Ismail, redactor la Radio Constanţa şi al publicaţiei „Caş".

 

09.12.2006, Constanţa. Simpozionul „Din istoria tătarilor", ediţia a II-a

Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Ministerul Culturii şi Cultelor, Facultatea de Istorie şi Ştiinte Politice din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa, în parteneriat cu UDTTMR au organizat a doua ediţie a Simpozionului „Din istoria tătarilor". Au fost prezenţi la Simpozion Excelenţa Sa Haluk Agca, consulul Republicii Turcia la Bucureşti, prof. univ. dr. Victor Ciupină, rector al Universităţii „Ovidius", D. Platon, subsecretar de stat în DRI, Muurat Yusuf, muftiul Cultului Musulman, Narciz Amza, inspector general ISJ Constanţa. Au susţinut comunicări ştiinţifice: dr. Ovidiu Cristea, director adjunct al Institutului de Istorie „N. Iorga", prof. univ. dr. Viorel Achim, conf. univ. dr. Iolanda Ţighiliu, conf. univ. dr. Daniel Flaut şi prof. univ. dr. Ibram Nuredin. Moderatorul activităţii a fost prof. univ. dr. Marian Cojoc de la Universitatea „Ovidius".

 

13.12.2006. Aniversarea Zilei Etniei Tătare din România

Legiferată prin Decret prezidenţial (nr. 1347/2006), Ziua Etniei Tătare din România a fost marcată la sediul Casei de Cultură din Constanţa prin diverse activităţi culturale. Legea nr. 453, iniţiată de deputatul tătar Aledin Amet, reprezintă o premieră pentru tătarii de pretutindeni şi un motiv de mândrie pentru cei din România. Data nu a fost aleasă întâmplător, 13 decembrie având o semnificaţie aparte pentru tătarii crimeeni. În 1917, la această dată, Parlamentul a proclamat Republica Crimeea, cea dintâi republică din lumea islamică.

 

16.12.2006, Constanţa. Lansarea volumului „Povestiri adevărate"

Cidem Narcis Brâslaşu este o tănără talentată, iar volumul intitulat „Povestiri adevărate" reprezintă o dovadă incontestabilă a sensibilităţii şi harului ei. Volumul a fost prezentat de Aledin Amet, deputat, prof. Memet Faruk, prof. Guner Akmolla, prof. Ana Ruse.

 

18.12.2006, Bucureşti. Festivalul „Etnoritm - valori europene"

Ziua de 18 decembrie a fost dedicată aniversării minorităţilor din România, prilej cu care Departamentul pentru Relaţii Interetnice împreună cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România a organizat, la Muzeul Naţional de Artă al României, cea de-a a doua ediţie a Festivalului „Etnoritm - valori europene". Realizat sub deviza „Diversitatea reuneşte identitatea", această ediţie a Festivalului a avut numeroşi invitaţi, UDTTMR fiind reprezentat de corul de femei „Boztorgay".

 

21-23.12.2006, Crimeea (Ucraina). Cel de-al IV-lea Congres al Tătarilor

La acest Congres a participat o delegaţie din România formată din: Saladin Agiacai, preşedinte UDTTMR, Kenan Omer, Negeat Sali, Bektas Osman, Unal Mambet, Bektas Behigi. Preşedintele UDTTMR, domnul Agiacai Saladin, a propus înfiinţarea unei federaţii a tătarilor din diaspora, propunere aprobată cu mult entuziasm de toţi participanţii la Congres.

 

23-28.12.2006, Sibiu. Seminarul „Unitate în diversitate - cultură şi civilizaţie tătară", ediţia a VIII-a

Organizat de UDTTMR, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi  Ministerul Culturii şi Cultelor, Seminarul „Unitate în diversitate - cultură şi civilizaţie tătară" şi-a deschis lucrările la Sibiu. Cu acest prilej au vorbit Karl Zeno Pinter (subsecretar de stat), Aidun Curt Mola (consilier superior DRI), Narciz Amza (inspector general - ISJ Constanţa). Lectorii Echrem Gafar şi Nihat Osman au susţinut comunicări foarte apreciate de tinerii prezenţi. Evenimentul a fost încheiat cu vernisarea expoziţiei de pictură a artistului tătar Fedin Kelmambet, intitulată „Aspecte socio-culturale din viaţa tătarilor dobrogeni".

 

Decembrie 2006, Publicaţia „Caş" („Tânărul") a ajuns la numărul 100

În luna decembrie, publicaţia „Caş" a ajuns la numărul 100, împlinind 8 ani de apariţie editorială neîntreruptă.