Minoritatea tătară 1997

 

26-28.03.1997, Târgu-Mureş. Simpozion al Minorităţilor Naţionale

La acest Simpozion dedicat minorităţilor naţionale comunitatea turco-tătară din România a fost reprezentată de Sali Negeat. Discursul său a vizat cele mai importante aspecte din cadrul comunităţii: învăţământ în limba maternă, orele de educaţie religioasă, viaţa culturală.

 

06.04.1997, Medgidia. Prima ediţie a Olimpiadei de Limba şi Literatura Turcă - faza naţională

Ministerul Învăţământului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, cu sprijinul celor două Uniuni (UDTMR şi UDTTMR), a organizat la Liceul Teologic Musulman şi Pedagogic „Mustafa Kemal Atatürk" din Medgidia prima ediţie fazei naţionale a Olimpiadei de Limba şi Literatură Turcă, ce a pus în valoare efortul celor implicaţi în desfăşurarea unui învăţământ de înaltă calitate în limba minorităţilor.

 

17-21.04.1997, Baku (Azerbaidjan). Cea de-a şaptea ediţie a Congresului Tinerilor din Lumea Turcică (Türk Dünyasınin Caşlar Toplantısı)

La această manifestare a participat Nesrin Yusuf, redactor Radio Constanţa, departamentul pentru minorităţi, reprezentând România şi UDTTMR. Acest Congres şi-a propus ca în fiecare an să reunească tineri din diferite ţări pentru a construi punţi de legătură necesare unui dialog cultural. La această ediţie au participat tineri din Olanda, Macedonia, Kazahstan, Republica Tatarstan, Irak, Iran. Festivitatea de deschidere a fost onorată de participarea ministrului tineretului, sportului şi turismului din ţara gazdă, Ebulfez Qarayev.

 

19-21.04.1997, judeţul Constanţa. Lansări de carte la Editura Kriterion şi UDTTMR

UDTTMR în colaborare cu Editura Kriterion organizează lansări de carte în localităţile Constanţa, Valu lui Traian, Mangalia şi Medgidia. Este vorba despre ultimele publicaţii ale autorilor aparţinând comunităţii turco-tătare: „Boztorgay", a doua ediţie, îngrijită de Ahmet Nagi Geafer Ali, „Tabanima Gomelek Çaktim", semnat de Nevzat Yusuf, „Kalem Oyinlari" de Yasar Memedemin, „Arzu" de Emel Emin, „Tatarca-TÜrkce-Romence SÖZLÜK" şi „Dicţionar tătaro-turco-român" de Leyla Kerim şi Altay Kerim, precum şi volumul „Originea tătarilor. Locul lor în România şi în lumea turcă", coordonator prof. univ. dr. Tasin Gemil.

 

Aprilie 1997, Bucureşti. Publicaţia „Karadeniz" împlineşte 7 ani

Ziua de 7 aprilie a anului 1990 a reprezentat debutul revistei „Karadeniz", publicaţie de cultură a comunităţii turco-tătare din România. La împlinirea a şapte ani de existenţă în peisajul publicistic, György Tokay, în calitatea sa oficială de ministru delegat pentru minorităţile naţionale, a transmis un mesaj tuturor cititirilor: „Karadeniz a fost şi rămâne o instituţie multiculturală a minorităţii turco-tătare, care reuşeşte să atragă în jurul său o mare parte a intelectualităţii, în acelaşi timp creează o punte de legătură spirituală între turco-tătarii din România şi organizaţii, instituţii, personalităţi din alte state".

 

25.06.1997, Odorheiu Secuiesc. Ansamblul folcloric „Kaytarma" la Festivalul „Szejke"

Unul din grupurile folclorice ale UDTTMR, „Kaytarma", aparţinând filialei Valu lui Traian, aflat sub îndrumarea doamnelor profesoare Elena Memedemin şi Ulgean Ene, a fost prezent pe scena Casei de Cultură din Odorheiu Secuiesc, ca urmare a invitaţiei primite de a participa la Festivalul „Szejke".

 

18.07.1997, Medgidia. Vizita ambasadorului Republicii Islamice Iran

Ambasadorul Republicii Islamice Iran, însoţit de muftiul Cultului Musulman din România, a efectuat o serie de vizite la Geamia Abdul Medgid, Liceul Pedagogic şi Teologic „Mustafa Kemal Atatürk", prilej cu care Excelenţa Sa a donat mai multe cărţi religioase şi obiecte preţioase, precum covoare persane. Folosindu-se de această ocazie, membrii Comitetului Musulman din Medgidia au adresat mulţumiri oficialilor iranieni, personal preşedintelui Republicii Islamice Iran, Ali Akbar Rafsanjani, pentru sprijinul material acordat pentru soluţionarea problemei încălzirii centrale a geamiei.

 

14-20.07.1997, Costineşti. Simpozion al Tineretului şi Sportului

La iniţiativa Consiliului pentru Minorităţi şi a UDTTMR, s-a desfăşurat la Costineşti un Simpozion al Tineretului şi Sportului, care a reunit membri ai diferitelor minorităţi etnice din România, cu scopul stabilirii unui dialog intercultural. Comunitatea tătară a fost reprezentată de Nesrin Yusuf şi Aydin Ablez.

 

29.07-05.08. 1997, Kayseri. Congresul de la Erciyes (Erciyes Zafer Kurultayi)

Cunoscut şi apreciat istoric, specialist în relaţii internaţionale şi reputat turcolog, prof. univ. dr. Tasin Gemil a participat la Congresul de la Kayseri, unde a avut importante intervenţii, inlusiv la TV şi la Universitatea Erciyes din Kayseri, cu privire la situaţia lumii turce, în general, şi a tătarilor crimeeni, în special.

 

27-31.07.1997, Kazan. Cel de-al Doilea Congres al Tătarilor de Pretutindeni

La iniţiativa preşedintelui Republicii Tatarstan, domnul Mintemir Şaimiyev, a fost organizat la Kazan cel de-al Doilea Congres al Tătarilor de Pretutindeni, care a reunit peste 800 de participanţi din întreaga lume. UDTTMR a fost reprezentată de domnii Genan Bolat, Haci Memet Kemaledin şi dr. Fevzi Ridvan.

 

06.09.1997, Constanţa. Alegeri municipale la UDTTMR

În conformitate cu prevederile Statutului UDTTMR, din doi în doi ani se organizează Adunarea Generală de alegeri pe filiale şi pe ţară. În salonul Portul au avut loc alegerile pentru UDTTMR, filiala Constanţa. În deschiderea lucrărilor, preşedintele în exerciţiu, Ibraim Orhan, a prezentat raportul de activitate pentru perioada mandatului său (1995-1997). În urma alegerilor, noul preşedinte al filialei a fost desemnat domnul ing. Haci Memet Kemaledin.

 

11.09.1997, Constanţa. Consfătuirea cadrelor didactice de limbă turcă

La începutul fiecărui an şcolar, profesorii de limbă turcă se reunesc pentru a realiza un bilanţ al activităţii lor şi pentru a găsi cele mai bune soluţii în scopul de a atrage un număr cât mai mare de elevi la cursurile de limbă turcă, dar şi la orele de religie islamică. În raportul pe care l-a prezentat, prof. Baubec Servet din Medgidia a cuantificat numărul elevilor din oraş, respectiv 930, comparativ cu cel al cadrelor didactice pentru limba turcă, ce este mult mai mic, şi anume doar 14. Profesorul metodist Elmaz Memedula din Constanţa aprecia la 1 609 numărul elevilor care participă la aceste ore, iar profesori implicaţi în studiul limbii materne ar fi numai 14 pentru întregul oraş Constanţa.

 

Septembrie 1997, Constanţa. Schimbări în redacţia „Karadeniz": schimbarea locaţiei şi numirea noului redactor-şef, Altay Kerim

După demisia lui Genan Bolat (30 mai 1997) au avut loc schimbări în cadrul redacţiei „Karadeniz". Astfel, sediul publicaţiei a fost schimbat, urmând ca revista să apară în Constanţa, unde se află, de-altminteri, sediul central al Uniunii, iar redactor-şef a devenit domnul Altay Kerim, redactor Radio România.

 

 

18-19.10.1997, Constanţa. Cea de-a doua ediţie a Festivalului de Folclor Turco-Tătar

După succesul repurtat anul trecut, UDTTMR continuă tradiţia şi organizează a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor, care îşi menţine acelaşi scop: de a pune în valoare frumuseţea portului tradiţional, a cântecului şi a dansului minorităţii turco-tătare din România.

 

24.11.1997, Bucureşti. Vizita preşedintelui Republicii Turcia, Süleyman Demirel, în România

În discursul rostit în plenul reunit al Parlamentului, preşedintele Süleyman Demirel a reamintit de vizita sa anterioară din 24 martie 1994 şi i-a felicitat pe noii parlamentari, asigurând poporul român de întreaga preţuire a poporului turc. În aceeaşi zi, preşedintele Turciei a primit o delegaţie a minorităţii turco-tătare din România, din care au făcut parte: Ibraim Orhan, Yaşar Memedemin, Tasin Gemil, Haci Memet Kemaledin, Yusuf Nevzat, Ekrem Memed Ali, Sali Negeat, Baubek Sucri, Nusfet Şaganay, Amet Tekin, Yusuf Timuşin, Sefkati Abduraim.

 

29.11.1997, Constanţa. Conferinţa pe ţară a UDTTMR

Scopul Conferinţei Naţionale a UDTTMR este alegerea noului preşedinte, în locul domnului Mambet Onal. Adunarea a fost onorată de prezenţa consulului general al Republicii Turcia la Constanţa, Ergün Ülkü, şi a muftiului Cultului Musulman, domnul Osman Negeat. Şi-au depus candidaturile următoarele persoane: Sali Negeat, ing. Haci Memet Kemaledin şi prof. Baubec Servet. În urma scrutinului Sali Negeat a obţinut cele mai multe voturi, devenind astfel noul preşedinte al Uniunii.