Minoritatea tătară 1994

 

29.01.1994, Constanţa. Şedinţa Consiliului de Conducere al UDTTMR

Convocată lunar, şedinţa din prima lună a anului 1994 a avut drept scop discutarea calităţii emisiunilor radio, precum şi a publicaţiei „Karadeniz". Doamna prof. Akmolla Güner, redactor radio, a prezentat raportul de activitate pentru anul 1993. În urma discuţiilor în plen, s-a hotărât ca emisiunile radio în limba turcă să fie realizate de un jurnalist profesionist, în acest sens propunându-se ca domnul Kerim Altay, redactor Radio Bucureşti, să fie cooptat în echipă. A urmat apoi discutarea impactului revistei „Karadeniz" asupra cititorilor, constatându-se că acesta nu a fost cel aşteptat de redacţie, o explicaţie în acest sens fiind utilizarea în materialele publicate a limbii turce literare, mai puţin cunoscută de etnicii turco-tătari. Astfel, s-a impus necesitatea ca articolele cele mai importante să fie traduse şi în limba română pentru a spori interesul cititorilor şi a creşte impactul publicaţiei, emblematice, dealtfel, pentru comunitate.

 

11.03.1994, Bucureşti. Lansarea cărţii „Din istoria turcilor dobrogeni" a profesorului Mehmet Ali Ekrem

La Bucureşti, Editura Kriterion a lansat cartea „Din istoria turcilor dobrogeni", al cărei autor este Mehmet Ali Ekrem. Prin denumirea generică de „turci" autorul îi are în vedere şi pe tătarii dobrogeni. Este o contribuţie valoroasă la istoria Dobrogei, prin prisma istoriei turcilor şi a tătarilor, de la originile lor până în pragul celui de-al Doilea Război Mondial (1938).

 

23-25.03.1994, Medgidia şi Constanţa. Vizita lui Süleyman Demirel, preşedintele Republicii Turcia, la Constanţa

Preşedintele Turciei, Süleyman Demirel, a făcut o vizită oficială în România. În ultima zi a vizitei, înaltul oaspete a fost în oraşul Medgidia, aceasta fiind prima vizită a unui preşedinte al Turciei în acest oraş. Preşedintele Turciei a participat la slujba de vineri în Geamia Mecidiye din localitate, fiind cel dintâi şef de stat care a intrat în acest lăcaş de cult. După-amiază, S. Demirel a vizitat oraşul Constanţa. Înaltul oaspete a fost însoţit de ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, de consilierul prezidenţial Victor Opanschi, de deputatul Tasin Gemil şi de alte persoane oficiale.

 

18.05.1994, Bucureşti, Discursul deputatului Tasin Gemil la comemorarea a 50 de ani de la genocidul tătarilor crimeeni

La împlinirea a 50 de ani de la deportarea tuturor tătarilor din Crimeea, deputatul Tasin Gemil a evocat, de la tribuna Parlamentului României, această tragedie a tătarilor crimeeni. În noaptea de 18 mai 1944, aceştia au fost scoşi cu forţa din patria lor istorică şi duşi în vagoane de marfă în locuri îndepărtate din URSS. Din cei aproape 300 000 de tătari (copii, femei şi bătrâni, bărbaţii fiind pe front), jumătate au pierit pe drum şi în primele luni de lagăr de muncă forţată. Era pentru prima oară când în Parlamentul României era rostită o cuvântare despre tragedia poporului tătar. Deputatul Tasin Gemil a adresat mulţumiri Excelenţei Sale, prof. dr. Leonte Sănduleac, ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, pentru decizia luată de preşedintele Ucrainei de a declara doliu naţional în ziua de 18 mai 1994.

 

28.05.1994, New York. Discursul deputatului Tasin Gemil la Marea Adunare Turcă din Plaza Nation din Manhattan

Fiind invitat la Săptămâna Turco-Americană, care este organizată anual de către Federaţia Asociaţiilor Turce din SUA, Tasin Gemil a vorbit despre rolul pe care turcii şi tătarii din SUA l-ar putea avea în susţinerea întregii lumi turce, inclusiv a populaţiei turco-tătare din România.

 

29.05.1994, New York. Discursul lui Tasin Gemil la Simpozionul Internaţional „O privire generală asupra lumii turce"

La această manifestare, organizată de Congresul Mondial Turc şi desfăşurată în salonul Hotelului Hilton din New York, conf. univ. dr. Tasin Gemil a prezentat o scurtă istorie a populaţiei turco-tătare din România. În aceleaşi zile, Tasin Gemil a avut întâlniri multiple cu tătarii din SUA.

 

30.05.1994, Constanţa. Constituirea unei federaţii alcătuite din Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Tătarilor Turco-Musulmani din România

Ziarul „Cuget liber" din Constanţa, din data de 28 mai 1994, a realizat un reportaj pe tema unei propuneri de federalizare a celor două organizaţii. Cei doi preşedinţi, ai UDTMR şi UDTTMR, au declarat că reapropierea celor două comunităţi este necesară, iar primul pas în această direcţie se va face sub forma organizatorică a unei Federaţii în care ambele Uniuni îşi vor păstra independenţa, dar vor colabora prin comisii comune în domeniile învăţământului, al religiei şi al tradiţiilor culturale. În acest sens, s-a elaborat un protocol de intenţie care urmează să fie semnat şi va fi elaborat un statut care va fi supus aprobării conducerilor celor două Uniuni, care într-o conferinţă extraordinară vor alege şi organele de conducere ale Federaţiei. Vezi „Cuget liber", ediţia din 30 mai 1994.

 

23-24.06.1994, Bucureşti. Un proiect ştiinţific al deputatului Tasin Gemil aprobat de către Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră

Acest proiect al deputatului Tasin Gemil (Recomandarea 4/1994) prevedea demararea unui program complex de studii privind istoria zonei de civilizaţie a Mării Negre. Proiectul urma să se încheie prin editarea a cinci volume de „Istoria Mării Negre", elaborate în colaborare de către instituţii şi oameni de ştiinţă din ţările limitrofe.

 

05-09.09.1994, Ankara. Congresul Istoricilor din Lumea Turcică (Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi)

Această amplă manifestare ştiinţifică s-a desfăşurat la Ankara, din iniţiativa Societăţii Turce de Istorie (Türk Tarih Kurumu). La Congres au participat peste 200 de oameni de ştiinţă din ţările turcice, Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgiyzstan, devenite independente după destrămarea Uniunii Sovietice, precum şi din Germania, Republica Moldova şi România - reprezentată de istoricii Nicolae Ciachir şi Ekrem Mehmet Ali. Pe parcursul desfăşurarii lucrărilor Congresului, oamenii de ştiinţă au decis ca studiul istoriei acestor popoare turcice să se facă în mod coordonat, prin stabilirea unor căi de comunicare cât mai eficiente.

 

09.09.1994, Constanţa. Primul congres al profesorilor de limbă turcă

La aceasta importantă reuniune, care a avut loc la Clubul Elevilor din Constanţa, au participat cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi oficiali ai UDTTMR: preşedintele Mambet Unal, preşedintele filialei UDTTMR Constanţa, profesor Yaşar Memedemin, preşedintele filialei Medgidia, profesor Echrem Gafar. Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţei  (inspectorul Ali Leman) şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa  (profesorul Constantin Vitanos).

În deschiderea lucrărilor, preşedintele UDTTMR Mambet Unal a subliniat importanţa consolidării în Dobrogea a educaţiei în limba maternă, iar profesorul Yaşar Memedemin a prezentat un raport detaliat privind situaţia concretă a învăţământului în limba turcă. Potrivit estimărilor sale, numărul elevilor etnici turco-tătari din Dobrogea este de aproximativ 6.754, dintre care doar 1.140 participă efectiv la cursurile de limbă turcă, rezultând o pondere de 19-20%. În această situaţie se impune necesitatea mobilizării cadrelor didactice, a responsabililor, în vederea creşterii numărului de cursanţi şi a interesului pentru studiul limbii materne.

 

10-20.09.1994, Bağcesaray (Crimeea - Ucraina). Cel de-al doilea Congres al Tinerilor din Lumea Turcică (Turk Dünyası Gençlik Kamp ve Kurultayi)

Primul Congres al Tinerilor din Lumea Turcică a avut loc în 1993 la Kazan (Republica Tatarstan). Al doilea Congres a fost o amplă manifestare, la care au participat aproximativ 300 de delegaţi din 24 de ţări, printre care: Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Turcia, Irak, Bulgaria, România. Delegaţia română a fost compusă din Selma Asan, Bilgin Kadir, Amet Aledin şi Serif Ibraim.

 

22-24.09.1994, Constanţa. Simpozionul Naţional „Modelul interetnic dobrogean"

Organizat din iniţiativa Ministerului Culturii, mai exact a scriitorului Paul Anghel şi a profesorului Adrian Rădulescu, acest Simpozion a întrunit reprezentanţi de frunte ai intelectualităţii dobrogene. De aici a pornit sintagma „Modelul interetnic dobrogean", care a făcut carieră, mai ales politică şi diplomatică. La acest Simpozion, Tasin Gemil a prezentat comunicarea „Naţional şi minorităţi naţionale în Dobrogea".

 

22.10.1994, Azaplar (Tătaru). Comemorarea eroului tătar Necip Hacı Fazâl

Devenită deja tradiţie, comemorarea eroului Necip Hacı Fazâl, asasinat de către comunişti la 22 octombrie 1948, permite comunităţii tătare să îşi celebreze eroii, raportându-se la conştiinţa colectivă a neamului. Dintre cei care au evocat personalitatea lui Necip Haci Fazâl îi amintim pe prof. Güner Akmolla şi prof. Nihat Osman.

 

Octombrie 1994, Bucureşti. O nouă apariţie editorială: „Yaş Tatarlarga", de Hamdi Giraybay

La Editura Şansa din Bucureşti a apărut volumul de poezii al lui Hamdi Giraybay, intitulat „Yaş Tatarlarga" („Către tinerii tătari"). Hamdi Giraybay (1901-1930) este un apreciat poet si erou tătar. Lansarea cărţii a avut loc în cadrul Simpozionului „Originea tătarilor. Locul lor în România şi în lumea turcă", care s-a desfăşurat la Constanţa între 17 şi 20 noiembrie 1994.

 

17-20.11.1994, Constanţa. Simpozionul Internaţional „Originea tătarilor. Locul lor în România şi în lume"

Aceasta amplă manifestare ştiinţifică a fost iniţiată şi organizată de către conf. univ. dr. Tasin Gemil, deputat, cu sprijinul material al UDTTMR şi în colaborare cu Academia Română, prin Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" din Bucureşti, şi cu Ministerul Culturii din România, prin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa. La Simpozion au participat numeroşi oameni de ştiinţă din ţară şi de peste hotare (din Turcia, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, SUA, Canada şi Bulgaria). Reuniunea ştiinţifică a fost o premieră pentru România, datorită tematicii abordate şi anvergurii. Simpozionul urma să aibă loc periodic, din patru în patru ani.

 

23-28.12.1994, Eforie Nord. Cel de-al doilea Congres al Tinerilor Musulmani

Patronat de Consiliul Islamic al Europei Orientale, Fundaţia „Assalam", în parteneriat cu Muftiatul Cultului Musulman din România, s-a desfăşurat la Eforie Nord cel de-al doilea Congres al Tinerilor Musulmani, la care au participat numeroşi studenţi. La manifestare au participat şi reprezentanţi ai UDTTMR, Nihat Osman şi Timur Zekeriya. Pe parcursul desfăşurărilor lucrărilor, tinerii au fost iniţiaţi în ritualul religios islamic, însuşindu-şi învăţăturile sacre.