Minoritatea tătară 2005

 

10.01.2005, Medgidia. Aniversarea a 15 ani de la înfiinţarea filialei Medgidia a UDTTMR

În anul 1990 s-a constituit filiala Medgidia a Uniunii Democrate Turce din România ca urmare a apelului lansat de Grupul de Iniţiativă de la Bucureşti membrilor comunităţii tătare. După 15 ani, respectiva zi a fost evocată de preşedintele filialei, Bekis Kazim. În discursul său, acesta a prezentat principalele realizări ale Filialei, evidenţiind câteva evenimente remarcabile: Centenarul Seminarului Musulman, Comemorarea a 70 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului naţional Mehemet Niyazi, organizarea Festivalului Internţional al Portului, Dansului şi Cântecului Turco-Tătar la Medgidia (în septembrie 2001). În opinia sa, cea mai importantă realizare este achiziţionarea imobilului din str. Decebal, devenit ulterior sediul UDTTMR Medgidia.

 

23.02.2005, Constanţa. Comemorarea lui Numan Çelebi Cihan

Momentul omagierii lui Numan Çelebi Cihan a adunat invitaţi de seamă din cadrul comunităţii, dintre care îi amintim pe Ali Osman Bekmamabet, muftiul Bagis Sahinghiray şi deputatul Aledin Amet.

 

25.02.2005, Constanţa. 15 ani de la constituirea filialei Constanţa a UDTTMR

La Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman" a avut loc aniversarea a 15 ani de la înfiinţarea filialei Constanţa a UDTTMR. Cei prezenţi au asistat la o retrospectivă a activităţii filialei: comemorări ale poeţilor şi eroilor tătari, lansări de carte, manifestări ştiinţifice, organizarea învăţământului în limba maternă.

 

28.02.2005, Constanţa. Reuniune a Consiliului Reprezentanţilor UDTTMR

În cadrul acestei reuniuni au fost stabilite obiectivele UDTTMR pentru anul 2005. Cel mai important dintre acestea este legat de construirea noului sediu al Uniunii (finalizarea proiectului şi demararea lucrărilor).

 

01.05.2005, Valu lui Traian. Inaugurarea noului sediu al filialei UDTTMR

A avut loc inaugurarea noului sediu al Uniunii, în prezenţa Excelenţei Sale dr. Eldar Hasanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan şi a Excelenţa Sale doamna Serap Ataay, consul General al Republicii Turcia la Constanţa.

 

26-29.05.2005, Kayseri (Turcia). Congresul Femeilor Turce din Balcani, ediţia a II-a

Cea de-a doua ediţie a Congresului Femeilor Turce din Balcani a avut ca temă dezbaterea strategiilor adoptate de Uniunea Europeană în privinţa statelor din Balcani şi statutul femeii turce în contextul integrării europene. UDTTMR a fost reprezentată de către doamnele Osman Serhan şi Ruziye Boşnag.

 

31.05.2005, Constanţa. Apariţie editorială: „Tătarii în istoria românilor"

La Editura Muntenia a fost publicat volumul „Tătarii în istoria românilor", rezultat al parteneriatului încheiat între UDTTMR şi Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, respectiv Centrul de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizaţiei zonei Mării Negre, din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa. Coordonată de prof. univ. dr. Marian Cojoc, cartea reuneşte comunicările susţinute de participanţii la prima ediţie a Simpozionului „Tătarii în istoria românilor".

 

12.07.2005, Constanţa. Sărbătorirea a 15 ani de învăţământ în limba turcă

La Universitatea „Andrei Şaguna" din Constanţa s-au sărbătorit 15 ani de învăţământ în limba maternă. Cu această ocazie, preşedintele UDTTMR, Saladin Agiacai, a precizat faptul că unul dintre obiectivele prioritare şi constante încă de la înfiinţarea Uniunii a fost revigorarea învăţământului în limba maternă; de asemenea, întregul program al UDTTMR este orientat către o integrare realistă şi conştientă în contextul general al lumii turce.

 

21.07.2005, Constanţa. Vernisarea expoziţiei de pictură a doamnei Nermin Hogea Susam

Galeriile „Amfora" din Constanţa au găzduit expoziţia de pictură a artistului plastic de origine tătară, Nermin Hogea Susam.

 

19-21.08.2005, Sighişoara. Festivalul ProEtnica 2005 - Zilele Comunităţilor Etnice din România

Centrul Educaţional Interetnic, în parteneriat cu Institutul pentru Relaţii Culturale Externe din Stuttgart, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti şi Primăria municipiului Sighişoara, a organizat cea de-a cincea ediţie a Festivalului ProEtnica, Festival ce reprezintă un exemplu al dreptului la identitate culturală al tuturor comunităţilor etnice din România. La această ediţie au participat reprezentanţi din 21 de comunităţi minoritare şi peste 70 de artişti. UDTTMR a fost reprezentată de ansamblul „Karasu" din Medgidia şi de corul de femei „Boztorgay".

 

06-09.09.2005, Constanţa. Simpozionul „Mărturii ale culturii turce în România"

La Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman" Constanţa a avut loc Simpozionul „Mărturii ale culturii turce în România". Organizat de Institutul de Cercetări Folclorice din Turcia (Turk Folklor Arastirma Kurumu), avându-l ca preşedinte pe prof. dr. Irfan Ünver Nasrattinoğlu, manifestarea ştiinţifică a reunit diplomaţi, specialişti din ambele ţări şi alţi invitaţi. Dintre titlurile comunicărilor prezentate amintim: „Ceremonialul nupţial la turcii emigranţi", „Toponime turceşti în Dobrogea", „Locul limbii tătare în rândul limbilor turcice".

 

08-11.09.2005, Constanţa. Festivalul Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Turco-Tătar, ediţia a XI-a

Devenită o frumoasă tradiţie a comunităţii tătare, această manifestare culturală a reunit artişti şi ansambluri consacrate din Crimeea - „Cemile" şi „Güldeste", Turcia - „Yafem", Bulgaria - „Asabay", Macedonia - „Bahar" şi, nu în ultimul rând, România - ansamblurile „Karadeniz", „Karasu", „Kaytarma", „Efsane" şi corul „Boztorgay".

 

15.09.2005, Constanţa. Alegerea unui nou muftiu al cultului musulman

La sediul Muftiatului Cultului Musulman a avut loc întrunirea Şura-i islam, care a avut ca scop alegerea unui nou muftiu ca urmare a expirării mandatului lui Bagiş Şahinghiray. Noul muftiu ales a fost Muurat Yusuf, absolvent al Facultăţii de Teologie din Samsun, promoţia 2000, absolvent de masterat în teologie, doctorand în drept canonic în cadrul Universităţii „Ovidius" din Constanţa.

 

27.09.2005, Bucureşti. Conferinţa Internaţională „Ziua Europeană a Limbilor Regionale în România"

La Conferinţa Internaţională au participat din partea UDTTMR prof. Uteu Kiyassedin, preşedintele filialei Bucureşti, şi deputatul Aledin Amet. Reprezentanţii comunităţii tătare au accentuat necesitatea stringentă a înfiinţării şcolilor de limbă tătară şi a editării manualelor în limba tătară, precizând că pentru elaborarea Proiectului de ordonanţă privind ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale nu s-a realizat o consultare a tuturor reprezentanţilor minorităţilor naţionale. Astfel, conform articolului 2, paragraful 2, şi articolului 3, paragraful 1 al Cartei, limbile bulgară, cehă, croată, germană, maghiară, rusă, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană se pot utiliza în învăţământ, justiţie şi administraţie, iar celelalte limbi ale minorităţilor, printre care şi cea tătară, nu beneficiază de prevederile precizate anterior.

 

10-14.10.2005, Eskişehir (Turcia). Simpozionul Zilele Turco-Române

Cu sprijinul Primăriei Eskisehir, între 10 şi 14 octombrie 2005, s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Zilele Turco-Române. Din partea comunităţii tătare au participat Negeat Sali, fost deputat al tătarilor, şi prof. univ. dr. Mamut Eden de la Universitatea „Ovidius" Constanţa. În discursul ţinut la festivitatea de deschidere, primarul oraşului Eskişehir, dr. Tacettin Sarrioğlu a precizat tema manifestării, respectiv experienţa românească în perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

 

21-24.10.2005, Moeciu. Seminar susţinut în cadrul proiectului „Diversitate etnică şi integrare europeană"

La acest seminar au participat reprezentanţi ai celor 19 minorităţi etnice din România. Comunitatea tătară a fost reprezentată de prof. Uteu Kiyassedin, în calitate de preşedinte al UDTTMR, Filiala Bucureşti, şi de institutor Zulfiye Seidali, şef Comisie învăţământ.

 

23-27.11.2005, Bucureşti. Târgul Internaţional al Cărţii

Pavilionul Expoziţional Bucureşti a găzduit o nouă ediţie a Târgului Internaţional al Cărţii. Publicului cititor i-au fost prezentate două volume reprezentative pentru comunitatea tătară, şi anume „Din istoria tătarilor", semnat de Mehmet Ablay, şi „Tătarii în istoria românilor", volum care cuprinde comunicările prezentate în cadrul simpozionului cu acelaşi nume.

 

16.11.2005, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

La Palatul Victoria din Bucureşti a avut loc Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale, unde a fost prezentată o informare privind discuţiile care au avut loc în Parlamentul României referitoare la Proiectul de Lege privind Statutul minorităţilor naţionale. Reprezentantul UDTTMR, prof. Uteu Kiyassedin, a subliniat faptul că se impune ca în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice să fie numită o comisie care să discute exclusiv problemele tinerilor. Dezbaterile s-au finalizat cu elaborarea unei declaraţii comune.

 

13.12.2005, România. Ziua Minorităţii Tătare din România

Declarat oficial Ziua Minorităţii Tătare, evenimentul a fost sărbătorit în mai multe localităţi: Constanţa, Medgidia, Bucureşti şi Techirghiol. Cu această ocazie, la Constanţa a fost lansată cea de-a doua ediţie a lucrării „Din istoria tătarilor" a istoricului Mehmet Ablay. Volumul a fost prezentat de doamna Ulfet Ablay, văduva autorului, de Helen Diatcu, consilier editorial la „Kriterion", de Agiacai Saladin, preşedinte UDTTMR şi de Nihat Osman, redactor-şef al revistei „Karadeniz".

 

18.12.2005, Constanţa. Ziua minorităţilor naţionale

Sărbătorită încă din 1998, Ziua minorităţilor naţionale a fost celebrată şi la Constanţa, în cadrul Bibliotecii Judeţene „I. N. Roman". În prezenţa domnului Valentin Platon, subsecretar de stat pentru Relaţii Interetnice şi a Excelenţei Sale, domnul Haluk Ağca, Consul al Republicii Turcia la Constanţa, a fost organizată o amplă manifestare culturală la care şi-au adus contribuţia comunităţile turcă, tătară şi cea a ruşilor-lipoveni.

 

22.12.2005, Constanţa. Festivalul Interetnic Dobrogean, cea de-a III-a ediţie

La cea de-a treia ediţie a Festivalului Interetnic Dobrogean au participat elevi de la şcolile din Medgidia (sub îndrumarea doamnei Şachir Bunian) şi din Constanţa (coordonaţi de doamna Zulfiye Seidali), precum şi ansambulul „Karasu".

 

23.12.2005, Constanţa. Seminarul „Din istoria tătarilor"

UDTTMR, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius" Constanţa, Organizaţia de Tineret „Ismail Gaspirali" şi Liga Studenţilor Turco-Tătari, a organizat în Sala Senatului Universităţii un seminar având ca temă aspecte politice, sociale, economice şi culturale din istoria tătarilor. Auditoriul a aflat importante date şi informaţii mai puţin ştiute de la prof. univ. dr. Marian Cojoc, conf. univ. dr. Stoica Lascu, lect. univ. dr. Daniel Flaut, dr. Virgil Coman, prof. Aledin Amet şi Nihat Osman.