Minoritatea tătară 1993

 

Ianuarie 1993, Bucureşti. Deschiderea seriei de conferinţe lunare la sediul UDTTMR

Ca urmare a sugestiilor venite din partea oamenilor de ştiinţă şi a profesorilor din Bucureşti, în luna ianuarie a fost inaugurată seria de conferinţe lunare adresate tinerilor turco-tătari, dezbătându-se diverse teme de interes pentru aceştia, precum istoria, limba şi literatura, arta, muzica specifică. Prima conferinţă a fost susţinută de Ekrem Mehmed Ali, care a abordat teme ale istoriei turco-tătarilor din România.

 

04-05.02.1993, Istanbul. Deputatul Tasin Gemil, şeful delegaţiei Parlamentului României pentru constituirea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre

Deputatul Tasin Gemil a condus delegaţia Parlamentului României la reuniunea pregătitoare în vederea constituirii Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN). Scopul reuniunii a fost discutarea proiectului Regulamentului de procedură al viitoarei Adunări. La începutul reuniunii,  deputatul Tasin Gemil a făcut o declaraţie de principii în numele Parlamentului României. Apoi s-a trecut la discutarea, articol cu articol, a proiectului de Regulament. În final, din cele 20 de amendamente încredinţate şefului delegaţiei române, prin mandatul Parlamentului României, au fost aprobate 18. Din cele două amendamente române respinse, unul a fost totuşi aprobat la Reuniunea Preşedinţilor Parlamentelor din ţările participante, din 24-25.02.1993, de la Istanbul. Ca urmare a acestui mare succes parlamentar şi diplomatic, Tasim Gemil a devenit membru permanent al delegaţiei române la APCEMN.

 

20.02.1993, Constanţa. Comemorarea eroului naţional tătar Numan Çelebi Cihan

Numan Çelebi Cihan, lider al mişcării naţionale tătare din Crimeea, preşedintele primei republici a tătarilor crimeeni, este un simbol al luptei pentru libertate. A fost arestat şi torturat de bolşevici în temniţa din Sevastopol (Akyar), ucis la 23 februarie 1918, iar trupul său a fost ciopârţit şi aruncat în mare.

 

21-23.03.1993. Antalya (Turcia). Türk Devletleri ve Topluluklari Dostluk, Kardeşlik ve Işbirliği Kurultayi (Congresul Lumii Turcice)

Această amplă manifestare ştiinţifică s-a concretizat la iniţiativa unui înalt demnitar al statului turc, deputatul de Kayseri, Mustafa Dağcı, dar şi a unor reputaţi oameni de ştiinţă din Turcia, precum prof. dr. Ahmet Biçan Ercilasun, prof. dr. Dursun Yıldırım şi prof. dr. Abdulhaluk Çay. După cum sugerează chiar titlul manifestării, obiectivul principal a fost stabilirea unor legături trainice între ţările şi popoarele turcice, care să permită împărtăşirea valorilor culturale comune. Delegaţia română a fost compusă din următorii participanţi: Mustafa Mehmed Ali, Ekrem Memet Ali, Tasin Gemil, Enver Mamut şi Nedret Mamut. Tasin Gemil a luat cuvântul în plenul Congresului, în numele delegaţiei din România.

 

18.04.1993, Bucureşti. Înfiinţarea Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din România

În anul 1993 s-a înfiinţat, din iniţiativa oamenilor de afaceri turci din România, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România/Türk Iş Adamları Derneği (TIAD). În urma hotărârii judecătoreşti, aceasta se legitimează în mediul de afaceri ca fiind o organizaţie nonprofit.

 

24.04.1993, Ankara. Trecerea în nefiinţă a preşedintelui Turciei, Turgut Özal

Preşedintele Republicii Turcia, Turgut Özal, a efectuat două vizite în România, prima în calitate de prim-ministru al Turciei şi cea de-a doua ca şef al statului. La ceremonia funerară a participat şi o delegaţie română condusă de preşedintele Senatului, Oliviu Gherman. Din delegaţie au făcut parte şi cei doi deputaţi ai populaţiei turco-tătare din România: Tasin Gemil (UDTTMR) şi Fevzie Ruşid (UDTR).

 

06.05.1993, Valu lui Traian (judetul Constanţa). Tradiţionalele lupte tătăreşti „kureş"

Cu ocazia sărbătorii Hidirlez s-au organizt tradiţionalele lupte tătăreşti (kureş). Kureş este o competiţie autentic tătară, de tipul luptelor libere, desfăşurată sub atenta supraveghere a unui arbitru şi a unui juriu, şi în atmosfera mobilizatoare a unei melodii specifice. Câştigătorii sunt recompensaţi cu battal (berbec - premiul cel mare) sau bayrak („steag" - o creangă împodobită cu obiecte de îmbrăcăminte).

 

18.05.1993, Comemorarea genocidului împotriva tătarilor crimeeni

Ca în fiecare an, în toate filialele UDTTMR au fost organizate acţiuni de comemorare a unuia dintre cele mai tragice momente ale istoriei tătarilor crimeeni, şi anume deportarea acestora din ordinul lui Stalin.

 

23-25.07.1993, Akmescit (Turcia). Conferinţă Internaţională prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la naşterea poetului Bekir Sıtkı Çobanzade (1893-1993)

Reputat turcolog şi poet remarcabil, Bekir Sıtki Çobanzade a fost o personalitate de prim rang a lumii turcice. Centenarul Bekir Sitki Çobanzade a oferit prilejul organizării unei conferinţe internaţionale. Locaţia aleasă de profesorul Ayder Memet, preşedintele Comitetului de Organizare, pentru susţinerea lucrărilor de către invitaţi a fost Teatrul Naţional de Muzică şi Dramă din Simferopol. Printre numeroşii participanţi au fost prezenţi: Tasin Gemil - Univ. „Ovidius" din Constanţa, Hakan Kırımlı - Universitatea „Bilkent" din Ankara, Bahtiyar Kerimov - Universitatea din Taşkent. Lor li s-au adăugat şi alte nume de specialişti din SUA şi din fostele republici sovietice.

 

26.07-03.08.1993, Crimeea. Prima vizită a unei delegaţii oficiale din România în Crimeea

Delegaţia română, alcătuită din 35 de persoane, în frunte cu Tasin Gemil, deputat UDTTMR, şi Ekrem Menlibay, preşedintele UDTTMR, a fost primită cu multă căldură de conaţionalii din Crimeea. Membrii acesteia au luat parte la numeroase manifestări, dintre care cea mai importantă a fost Congresul Naţional al Tătarilor Crimeeni (Kırım Milli Kurultayi). Preşedintele Congresului, domnul Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, a deschis lucrările, urmat de deputatul UDTTMR, Tasin Gemil, şi preşedintele UDTTMR, Ekrem Menlibay, care au transmis celor prezenţi mesajele lor de salut. Pe parcursul vizitei, delegaţia română a fost prezentă la festivităţile dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea poetului Bekir Sıtkı Çobanzade în localitatea sa natală, Gurzuf.

Conf. univ. dr. Tasin Gemil a fost ales în comitetul internaţional pentru promovarea operei şi personalităţii poetului naţional al tătarilor crimeeni - Bekir Sıtkı Çobanzade.

 

19.08.1993, Medgidia. Reînfiinţarea după 40 de ani a Seminarului Teologic Musulman

Ca urmare a iniţiativei şi a demersurilor insistente ale deputatului Tasin Gemil, începând cu anul şcolar 1993-1994, Ministerul Învăţământului şi Secretariatul de Stat pentru Culte şi-au dat acordul pentru înfiinţarea unui Liceu Teologic Musulman la Medgidia, după aproape 40 de ani de la desfiinţarea sa. Această nouă unitate şcolară va avea un profil uman, cu o programă de învăţământ pentru studiul limbii turce şi al religiei musulmane. Durata studiilor este de patru ani. Înscrierea candidaţilor s-a făcut iniţial la Liceul „Nicolae Bălcescu" din Medgidia, cursurile urmând a se desfăşura în fostul internat al acestui liceu. Elevii declaraţi admişi în sesiunea anului 1993 la alte licee, care vor să urmeze cursurile Seminarului Teologic Musulman, vor susţine un nou examen de admitere, iar în caz de nereuşită pot reveni la liceele unde au reuşit iniţial la admitere. Pentru această unitate de învăţământ, comunitatea musulmană din România se obligă să asigure profesorii pentru predarea disciplinelor de specialitate, respectiv religie musulmană şi limbă turcă, prin angajarea unor cadre cu studii corespunzătoare, urmând ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa să opereze o delegare de cadre didactice pentru predarea disciplinelor istorie, respectiv limbă şi literatură română. „Cuget liber", 19 august 1993.

 

31.08.1993, Bucureşti. Tasin Gemil, laureat al Academiei Române

În cadrul ceremoniei din Aula Academiei Române, domnul Tasin Gemil a fost distins cu premiul „Nicolae Iorga" al Academiei Române, pentru cartea sa „Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI", Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991.

În acelaşi an, 1993, Tasin Gemil a fost distins şi cu premiul „Radu Rosetti", acordat de Fundaţia Culturală „Magazin Istoric".

 

August 1993, Ankara. Înfiinţarea Asociaţiei de Prietenie Turco-Română

În baza relaţiilor trainice de prietenie şi colaborare între Turcia şi România, la iniţiativa părţii turce, s-a convenit crearea unui cadru propice manifestărilor în acest sens. Preşedintele Asociaţiei a fost ales Bahaeddin Güney, prefectul de Eskişehir, regiunea unde este concentrată populaţia de origine tătară din România, din Comitetul de Conducere făcând parte, printre alţii, şi ziaristul Selahattin Tanyeli, tătar originar din România.

Înfiinţarea Asociaţiei a reprezentat un bun prilej pentru organizarea unui simpozion dedicat relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări. Acesta a avut loc la Ankara, în prezenţa ambasadorului României la Ankara, Alexandru Mărgăritescu, şi a prefectului Bahaeddin Güney, care au subliniat importanta relaţiilor dintre cele două state, precum şi necesitatea consolidării acestora.

 

11-12.09.1993, Turcia. Vizita Preşedintelui Ion Iliescu în Turcia

A avut loc o vizită de lucru în Turcia a preşedintelui Ion Iliescu. Deputatul Tasin Gemil a fost membru al delegaţiei oficiale române. După două zile de convorbiri, au fost semnate documente privitoare la interconectarea reţelei energetice, telefonice, a transporturilor rutiere, maritime şi aeriene.

 

Octombrie 1993, Şanlıurfa (Turcia). Festivalul de Folclor

La Festivalul de Folclor organizat la Şanlıurfa, România a fost reprezentată de ansamblul „Karadeniz" din Constanţa, care a impresionat publicul spectator prin acurateţea dansurilor tradiţionale şi originalitatea costumelor.

 

04-07.11.1993, Constanţa. Simpozionul Româno-Turc „Ahmet Yesevi"

Simpozionul a fost organizat de Ministerul Culturii din România şi de Asociaţia de Prietenie Româno-Turcă în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie şi cu Institutul pentru Cercetări Folclorice din Turcia. La această manifestare ştiinţifică au participat numeroşi oameni de ştiinţă din Turcia, din ţări din Asia Centrală, Moldova, Iugoslavia şi România. În cadrul acestei manifestări a fost decernat titlul de membru de onoare al Institutului de Cercetări Folclorice din Turcia domnului Genan Bolat, consilier în Ministerul Culturii, pentru contribuţia sa la organizarea ţi desfăşurarea remarcabilă a numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale. Programul simpozionulul este prezentat în nr.1/1994 al publicaţiei „Karadeniz".

 

05.11.1993, Istanbul. Primele proiecte concrete în Comisia pentru cultură, învăţământ şi probleme sociale a APCEMN au fost avansate de către deputatul Tasin Gemil

Înfiinţată la 26 februarie 1993, Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN) a lucrat în reuniuni bianuale, în plen şi în comisii de specialitate. Tasin Gemil, ca membru al delegaţiei permanente a Parlamentului României, a făcut parte din Comisia pentru cultură, învăţământ şi probleme sociale. În această calitate, încă de la prima reuniune de toamnă a Comisiei, de la Istanbul, din 5 noiembrie 1993, Tasin Gemil a înaintat patru propuneri, pe care apoi le-a dezvoltat ca proiecte (nr. 2 şi nr. 4, în cooperare cu deputatul Constantin Dragomir). Cele patru propuneri din 05.11.1993 au fost următoarele: 1-Elaborarea în cooperare internaţională a tratatului de Istoria Mării Negre, cuprinzând şi volume speciale de Bibliografie, Hărţi şi de Documente; 2-Program privind conservarea şi cercetarea bogăţiilor arhivistice, muzeale şi artistice ale ţărilor membre. Repatrierea bunurilor de acest gen aflate în străinătate; 3-Înfiinţarea în România a Universităţii Internaţionale a Mării Negre; 4-Coordonarea acţiunilor în domeniul protecţiei sociale.

 

27.11.1993, Constanţa. Congresul UDTTMR (Kurultay)

În Raportul prezentat, preşedintele UDTTMR, prof. Ekrem Menlibay, a trecut în revistă activitatea Uniunii dintre cele două Congrese şi a punctat cele mai importante realizări: tătarii din România au intrat în contact cu fraţii lor din Crimeea, fiind alături de aceştia la reîntoarcerea în patria-mamă. Un alt aspect relevant îl constituie sprijinul pe care Turcia îl acordă conaţionalilor noştri prin susţinerea pregătirii cadrelor didactice care predau limba turcă - stagii de pregătire în Turcia, material didactic necesar studiului. În continuare au avut loc alegeri pentru desemnarea noilor lideri. Ing. Mambet Unal a fost ales preşedinte al UDTTMR, iar ca vicepreşedinţi au fost aleşi Şucri Baubec - preşedinte filiala Bucureşti, prof. Yaşar Memedmin - preşedinte filiala Constanţa, şi prof. Echrem Gafar - preşedinte filiala Medgidia. La acest Congres a fost adoptat noul Statut al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.