Minoritatea tătară 2003

 

22.01.2003, Constanţa. Consfătuire UDTTMR

La iniţiativa preşedintelui UDTTMR, ing. Yusuf Timusin, a fost organizată o consfătuire la care au participat preşedinţii de filiale şi instructori ai ansamblurilor artistice ale Uniunii: „Boztorgay", „Karadeniz", „Kelebekler", „Yildizlar", „Caslar", „Karasu". În calitate de invitaţi au participat Genan Bolat, consilier în Ministerul Culturii, şi Ion Cristian, maestru coregraf. Tema reuniunii a fost analiza activităţii şi reorganizarea programelor artistice prin orientarea acestora către autenticitate şi culoare locală.

 

25.01.2003, Bucureşti. Simpozionul Internaţional de Artă şi Cultură Turcă din Balcani

Organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi de Facultatea de Istorie din Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia Intelectualilor şi Scriitorilor Turci din Balcani (Balkan Aydinlari ve Yazarlari Derneği), Simpozionul Internaţional de Artă şi Cultură Turcă din Balcani a avut loc la Bucureşti. În cadrul acestui Simpozion a fost oferit marele premiu istoricului Mustafa Ali Mehmed pentru întreaga sa contribuţie ştiinţifică. De asemenea, o plachetă specială a fost înmânată prof. Ali Amet Geafer Naci pentru activitatea sa constantă de editare a manualelor în limba maternă. Cu diplome de recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică au fost recompensaţi prof. Emel Emin (Universitatea „Ovidius" Constanţa), profesorii Agiemin Baubec şi Nevzat Yusuf (Universitatea Bucureşti).

 

21.02.2003, Mamaia. Seminarul „Identitatea naţională şi integrarea europeană. Minorităţile din România în contextul integrării europene"

Organizată de Fundaţia „Friederich Naumann", în parteneriat cu PNL, manifestarea ştiinţifică a reunit specialişti preocupaţi de problemele minorităţilor. Comunicările prezentate au abordat subiecte interesante, precum evoluţia conceptului de minoritate naţională în legislaţia internaţională şi integrarea europeană a minorităţilor. Din partea UDTTMR au participat preşedintele Yusuf Timuşin şi Sema Abil şi Ervin Ibraim din Organizaţia de Tineret „Ismail Gaspirali".

 

20.03.2003, Medgidia. Seminarul „Literatura naţională în rândul tinerilor"

Organizaţia de tineret a UDTTMR, filiala Medgidia, a organizat Seminarul „Literatura naţională în rândul tinerilor", cu scopul de a cultiva gustul pentru lectură în rândul etnicilor turco-tătari. Participanţii au dezbătut chestiunea promovării literaturii tătare în rândul tinerei generaţii.

 

26-27.04.2003, Ankara. Cel de-al doilea Congres al Tinerilor Tătari Crimeeni (II Kırım Tatar Gençlik Kurultayı)

Fundaţia „KIRIM Türkleri ve Yardimlaşma Derneği Genel Merkezi" a organizat cel de-al doilea Congres al Tinerilor Tătari Crimeeni, la care au participat invitaţi din Konya, Bursa, Gebze, Crimeea, România, Polonia, Bulgaria, Lituania. În cadrul lucrărilor Congresului au fost abordate probleme ale educaţiei în limba maternă şi necesitatea realizării unor activităţi culturale comune pentru a marca trăinicia legăturilor dintre tinerii tătari.

 

30.04.2003, Cercul Militar din Constanţa. Lansarea volumului „Mektep ve Aile" („Şcoala şi familia")

„Mektep ve Aile" este numele uneia dintre cele mai prestigioase reviste de cultură din Dobrogea (1915-1916), al cărei redactor-şef a fost poetul Mehmet Niyazi. Volumul omonim, lansat sub îngrijirea profesorilor Erol Ulgen şi Ali Aksu de la Universitatea „Ovidius" Constanţa, cuprinde transcrierea în caractere latine a întregii colecţii (18 numere).

 

11.05.2003, Medgidia. Concurs de Recitare în limba turcă şi tătară

Organizaţia de femei a UDTTMR, filiala Medgidia, a demarat prima ediţie a Concursului de Recitare din literatura turco-tătară, intitulat „Guzel Tilim" („Frumoasa limbă maternă") la care au participat elevi ai claselor I-IV de la şcolile generale din Medgidia.

 

05.07.2003, Constanţa. Lansare de carte: volumul „Nokta", autor Yaşar Memedemin

Lansarea celui de-al şaselea volum al autorului Yaşar Memedemin (titlurile cărţilor anterioare: „Kalem Oyinlari", „Anka", „Yildizlarga", „Asilgan Emel", „Dostlarima") a avut loc la sediul UDTTMR.

 

01.09.2002-01.08.2003, Timişoara - Eforie Nord. Proiectul TIMEFO: Planeta prieteniei

Finanţat de Fundaţia „SOROS", Proiectul TIMEFO are la bază un parteneriat educaţional între Şcoala nr. 19 „Avram Iancu" din Timişoara şi Grupul Şcolar „Carmen Sylva" din Eforie Nord. Obiectivul general al Proiectului a fost ameliorarea climatului interetnic, promovarea principiului echităţii etnoculturale şi a dialogului intercultural. În derularea proiectului au fost implicaţi 25 de elevi români, sârbi şi maghiari din Timişoara, precum şi 30 de elevi români, tătari, turci, armeni şi albanezi din Eforie Nord. Activităţile prevăzute în Proiect au fost diverse, implicând prezentări ale istoricului comunităţii, momente artistice specifice şi o pagina web intitulată „Toţi diferiţi, toţi egali".

 

21.08.2003, Constanţa. Triplă lansare de carte - Un singur autor

La Cercul Militar din Constanţa prof. Güner Akmolla a lansat trei volume: „Ergean", „Tan yıldızı" (traducerea în limba tătară a poemului eminescian „Luceafărul") şi „Şiirler" („Poezii"), în prezenţa oficialilor UDTTMR şi a numeroşi invitaţi iubitori de literatură autentică.

 

04-08.09.2003, Medgidia. Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Portului, Cântecului şi Dansului Turco-Tătar

Devenită deja o tradiţie, această manifestare culturală a reunit invitaţi din Macedonia, Kosovo, Crimeea, Bulgaria şi Republica Turcă a Ciprului de Nord, care au realizat o frumoasă paradă a costumelor şi au oferit spectacole artistice punând în valoare specificul fiecărei ţări participante.

 

18.10.2003, Mamaia. Simpozionul „Tătarii şi locul lor în istoria românilor"

Organizat la iniţiativa UDTTMR, Simpozionul „Tătarii şi locul lor în istoria românilor" a reunit cercetători şi cadre didactice universitare pentru a aborda diferite aspecte din istoria tătarilor. În prima parte a Simpozionului au susţinut comunicări ştiinţifice prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (Universitatea din Craiova), conf. univ. dr. Marian Cojoc (Universitatea „Ovidius" din Constanţa), dr. Virgil Coman (Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale), Aledin Amet (Biblioteca Judeţeană Constanţa). În cea de-a doua parte a fost lansat volumul „Keşken Kunler", autor Ali Osman Bekmambet. Acesta reprezintă o adevărată istorie „vie" a tătarilor dobrogeni, simbol al rezistenţei anticomuniste.

 

08.11.2003, Bucureşti. Simpozionul „Istoria şi cultura turco-tătară reflectate în opera lui Ismail Ziyaeddin, Mehmet Ali Ekrem şi Memet Ablay Necati"

UDTTMR, filiala Bucureşti a organizat Simpozionul „Istoria şi cultura turco-tătară reflectate în opera lui Ismail Ziyaeddin, Mehmet Ali Ekrem şi Memet Ablay Necati", al cărui scop a fost acela de a pune în valoare personalitatea celor trei autori. Şi-au exprimat punctul de vedere, punând în valoare contribuţia acestor intelectuali tătari, printre alţii, prof. Geafer Ali Naci şi prof. Uteu Kiyaseddin.

 

28.11.2003, Bucureşti. Activitatea culturală „Unitate în diversitate"

Comunitatea tătară a fost invitată să participe la activitatea culturală „Unitate în diversitate", organizată la Clubul Diplomaţilor. Preşedintele UDTTMR, Yusuf Timusin, şi prof. Kiyaseddin Uteu au prezentat aspecte din istoria comunităţii tătare, iar ansamblul „Karasu" din Medgidia a susţinut un spectacol artistic.

 

05-11.12.2003, Roma. O delegaţie a UDTTMR Medgidia în vizita la Roma

La invitaţia arhimandritului Ştefan Popa, reprezentantul Comunităţii Ortodoxe Române din Roma, o delegaţie a UDTTMR, filiala Medgidia, din care au făcut parte ansamblul folcloric „Karasu" şi fanfara militară a oraşului Medgidia, însoţite de prof. Baubec Servet şi dl. Ergun Cutlacai, preşedintele filialei, au vizitat Roma, unde au prezentat programe artistice.

 

06.12.2003, Ovidiu. Constituirea filialei OTIG din localitate

În prezenţa reprezentanţilor UDTTMR a fost constituită filiala Ovidiu a Organizaţiei de Tineret „Ismail Gaspirali", preşedinte fiind ales Sinem Ilda Bairam.

 

20.12.2003, Constanţa. Conferinţa Generală a UDTTMR

Pe ordinea de zi a Conferinţei s-a aflat prezentarea raportului de activitate al preşedintelui UDTTMR, ing. Yusuf Timuşin, apoi a raportului de activitate al deputatului Sali Negeat, iar în continuare, propunerea unor amendamente la statutul UDTTMR.