Minoritatea tătară 2001

 

06.01.2001, Constanţa. Şedinţa Consiliului Reprezentanţilor UDTTMR

În cadrul acestei şedinţe, prof. Faruc Memet a fost confirmat ca preşedinte UDTTMR în urma demisiei lui Sali Negeat, devenit deputat al tătarilor în Parlamentul României.

 

15.01.2001, Constanţa. Înfiinţarea Colegiului de Institutori „Kemal Atatürk"

În baza unui acord bilateral între Ministerele Educaţiei din România şi Republica Turcia urmează a se înfiinţa în cadrul Universitătii „Ovidius" din Constanţa Colegiul de Institutori „Kemal Atatürk", , începând cu anul universitar 2000-2001. Colegiul va avea mai multe specializări, respectiv: limba turcă, teologie musulmană - limba engleză şi teologie musulmană - limba română. Prof. univ. dr. Mahmut Enver a fost numit director al acestei instituţii, iar director adjunct a fost numit conf. univ. dr. Cezmi Karasu (Turcia). Absolvenţii colegiului vor putea profesa şi în învăţământul primar ca învăţători, dar vor putea fi şi profesori de limba turcă, engleză sau română.

 

13.01.2001, Constanţa. Lansare de carte: „Dulcea mea nelinişte", autor Aledin Amet

La Biblioteca Judeţeană din Constanţa a fost lansat cel de-al doilea volum de versuri al autorului Aledin Amet, întitulat „Dulcea mea nelinişte". Evenimentul a avut loc în prezenţa a numeroşi invitaţi, dintre care amintim: preşedintele UDTTMR, Faruc Memet, deputatul Sali Negeat, prof. Emel Emin, Nihat Osman ş.a.

 

24.02.2001, Mangalia. Manifestare culturală în cadrul Anului „Ismail Gaspıralı"

Organizată de UDTMMR, filiala Mangalia, această manifestare culturală a reunit scriitori tătari, precum Rustem Seitabla, Negibe Sucuri, Yaşar Memedemin.

 

25.03.2001, Istanbul. Panel cu tema „Situaţia socială şi politică a minorităţilor turce din ţările balcanice"

Asociaţia „Rumeli Türk Kültür ve Dayanişma Derneği" a organizat un Panel cu tema „Situaţia socială şi politică a minorităţilor turce din ţările balcanice", desfăşurat la Istanbul. Manifestarea a reunit reprezentanţi ai minorităţilor turce din Macedonia, Bulgaria, Grecia, Albania, România şi Bosnia-Herţegovina. Din partea UDTTMR a fost prezent prof. Baubec Servet, care a relatat statutul etnicilor turco-tătari din România.

 

08.04.2001, Bucureşti. Constituirea Organizaţiei de Tineret „Ismail Gaspirali" (OTIG), filiala Bucureşti

În prezenţa a numeroşi invitaţi, dintre care îi amintim pe deputatul Sali Negeat, Sefcati Abduraim, preşedintele UDTTMR filiala Bucureşti, Aledin Amet, preşedintele OTIG, şi Kiyaseddin Uteu, s-a constituit filiala Bucureşti a OTIG. Leila Memet a fost aleasă preşedinte de filială.

 

14-18.04.2001, Ankara. Conferinţa Internaţională „Presa turcă în Balcani"

La iniţiativa Türk Işbirliği ve Kalkinma Ajansı (TIKA) şi a Universităţii Ankara a fost organizată Conferinţa Internaţională „Presa turcă în Balcani", care a reunit reprezentanţi ai mass-mediei din ţările balcanice. Din partea UDTTMR a participat redactorul-şef al publicaţiei „Karadeniz", Nihat Osman, iar din partea UDTMR, doamna Gülten Abdula, redactor al revistei „Hakses".

 

26.04.2001, Constanţa. Simpozion „Ismail Gaspırali"

UDTTMR a organizat, la sediul Bibliotecii Judeţene din Constanţa, un simpozion în cadrul Anului „Ismail Gaspirali". La această manifestare au fost prezentate comunicări care au pus în valoare personalitatea cărturarului crimeean. Printre cei care au prezentat lucrări ştiinţifice îi amintim pe prof. dr. Yusuf Nevzat, prof. Faruc Memet, prof. Yaşar Memedemin.

 

26-29.04.2001, Neptun. Colocviul „La noi acasă"

Uniunea Scriitorilor a organizat la Neptun Colocviul „La noi acasă", care a reunit scriitori aparţinând minorităţilor entice din Ungaria, Slovenia, Ucraina, Slovacia, Finlanda, Marea Britanie, Macedonia, Italia, Republica Moldova. Comunitatea tătară a fost reprezentată de Omer Sevghin şi Yaşar Memedemin.

 

11-12.05.2001, Bucureşti. Simpozion cu tema „Scriitori tătari din România şi din lume"

UDTTMR - filiala Bucureşti în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor a organizat un Simpozion cu tema „Scriitori tătari din România şi din lume". Au fost prezenţi: ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Excelenţa Sa Ömer Zeytinoğlu, Carol König, director în Ministerul Culturii şi Cultelor ş.a. Conf. univ. dr. Nedret Mamut a prezentat comunicarea cu titlul „Etapele dezvoltării literaturii tătare", iar profesorul Nevzat Yusuf a vorbit despre „Relaţia dintre centru şi diasporă în sfera literaturii tătare".

 

23.05.2001, Constanţa. Debut editorial, Ulgean Memedemin Ene, autoarea volumului de versuri „E o altă primăvară"

La Biblioteca Judeţeană din Constanţa a fost marcat debutul editorial al poetei Ulgean Memedemin Ene. Volumul de versuri, intitulat sugestiv „E o altă primăvară", a fost prezentat publicului iubitor de poeze de către profesorii Faruc Memet şi Servet Baubec, Aledin Amet, Ovidiu Dunăreanu, Arthur Porumboiu, Victor Corches şi Geo Vlad.

 

07-08.07.2001, Medgidia. Manifestări culturale dedicate centenarului Seminarului Musulman din Medgidia şi aniversării a 70 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului naţional tătar Mehmed Niyazi

În oraşul Medgidia au fost organizate o serie de activităţi culturale dedicate absolvenţilor Seminarului Musulman. Dintre aceştia a fost prezent şi prof. dr. Kemal Karpat de la Universitatea Wisconsin, SUA. A participat şi prof. dr. Tasin Gemil, ambasadorul României în Republica Azerbaidjan, împreună cu o delegaţie de oameni de cultură azerbaidjeni.

 

10.07.20001, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

La Palatul Parlamentului, în sala Nicolae Iorga, s-au desfăşurat lucrările Plenarei Consiliului Minorităţilor, având ca teme de dezbatere Regulamentul de funcţionare şi raporturile Consiliului Minorităţilor cu Departamentul pentru Relaţiile Interetnice. Printre participanţi s-a numărat şi Vasile Dâncu, ministrul informaţiilor publice. Prof. Faruc Memet, preşedintele UDTTMR, a propus reînfiinţarea Comisiei pentru Tineret şi Învăţământ, propunere adoptată în unanimitate.

 

17.07.2001, Constanţa. Vizita Excelenţei Sale dr. Eldar Hasanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan

Excelenţa Sa dr. Eldar Hasanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan, a sosit la Constanţa în cadrul unei vizite oficiale. Ambasadorul şi însoţitorii săi au vizitat şi sediul central al UDTTMR, unde s-au întâlnit cu conf. univ. dr. Faruc Memet, preşedintele Uniunii, deputatul Sali Negeat şi conf. univ. dr. Eden Mamut.

 

13-31.08.2001, Constanţa. Cursuri de limba tătară

La sediul central al UDTTMR, conf. dr. Enver Mamut a susţinut cursuri intensive de predare-învăţare a limbii tătare.

 

16-22.08.2001, Bididia (jud. Tulcea). Tabăra de civilizaţie şi limbă tătară

La iniţiativa UDTTMR, a fost organizată la Bididia tabăra de civilizaţie şi limbă tătară, care a atras numeroşi tineri aparţinând comunităţii noastre. Cursurile au fost ţinute de prof. Servet Baubec, prof. Yaşar Memedemin, Uteu Kiyassedin.

 

01-02.09.2001, Medgidia. Cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Portului, Dansului şi Cântecului Turco-Tătar

Începând cu această ediţie, Festivalul Portului, Dansului şi Cântecului Turco-Tătar a devenit internaţional, găzduind invitaţi din Crimeea - Ansamblul „Ucan-Su", Turcia - „Yafem" şi „Yalova", Macedonia - Ansamblul „Baha", alături de formaţiile artistice din România: „Karasu", „Karadeniz", „Kaytarma", „Caslar", „Boztorgay", „Yildizlar" şi „Kelebekler".

 

16.09.2001, Constanţa. Lansare de CD cu cântece tătăreşti

La sediul UDTTMR a avut loc lansarea unui CD conţinând cele mai frumoase cântece din folclorul tătar, în interpretarea corului de femei „Boztoragay", sub îndrumarea prof. Kiymet Memet.

 

27-29.10.2001, Prizren (Iugoslavia). Simpozion de Turcologie Balcanică

A avut loc la Prizren (Iugoslavia) Simpozionul de Turcologie Balcanică, în cadrul căruia conf. dr. Enver Mamut a primit titlul de membru de onoare al Centrului de Studii de Turcologie din Balcani (Bal-tama, Balkan Turkoloji Araştirma Merkezi), în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru valoroasele sale contribuţii ştiinţifice.

 

09-11.11.2001, Simferopol. Cel de-al IV-lea Congres (Kurultay) al Tătarilor

În Crimeea, la Akmescit (Simferopol), a avut loc cel de-al IV-lea Kurultay-Congres al Tătarilor din întreaga lume. La acest Congres, domnul Mustafa Abdulgemil Kırımoğlu a fost reînvestit, cu majoritate de voturi, în funcţia de preşedinte al Adunării Naţionale a Tătarilor Crimeeni. UDTTMR a fost reprezentată de: Sali Negeat, deputat, Nihat Osman, secretar UDTTMR, Aidân Ablez, prof. Servet Baubec şi Amet Techin.

 

13-16.12.2001, Cluj-Napoca. Zilele Diversităţii - program desfăşurat în cadrul Campaniei Europene „Link Diversity"

În oraşul Cluj-Napoca s-au desfăşurat numeroase manifestări culturale organizate de Ministerul Informaţiilor Publice şi parteneri săi, Ministerul Integrării Europene şi Fundaţia „Friedrich Eberth". Au participat delegaţiile oficiale ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României şi membre ale Consilului Minorităţilor Naţionale. Comunitatea tătară a fost reprezentată de Sefcati Abduraim, vicepreşedinte UDTTMR, şi Nihat Osman, secretar general UDTTMR, redactor-şef al revistei „Karadeniz". În ziua de 16 decembrie a fost adoptată şi semnată „Declaraţia comună a minorităţilor naţionale din România în sprijinul eforturilor României de aderare la Uniunea Europeană".

 

18.12.2001, Constanţa. Ziua Minorităţilor Naţionale din România

La Clubul Elevilor din Constanţa a fost sărbătorită Ziua Minorităţilor Naţionale din România prin organizarea a numeroase manifestări artistice. UDTTMR a fost reprezentată de ansamblurile artistice „Yildizlar" din Mihail Kogalniceanu şi „Kelebekler" din Constanţa.

 

22.12.2001, Constanţa. Congresul UDTTMR

La lucrările Congresului au luat parte 251 delegaţi, reprezentând toate filialele Uniunii. Preşedintele în funcţie, prof. Faruc Memet, a prezentat Raportul de activitate al Consiliului Reprezentanţilor UDTTMR din anul 1999 până în 2001.