Minoritatea tătară 1995

 

16.01.1995, Bucureşti. Genan Bolat, în conducerea Radiodifuziunii Române

Comisiile pentru cultură, artă şi mass-media din Parlament s-au întrunit în şedinţă comună, în vederea validării propunerilor pentru posturile vacante din Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale de Radio. Genan Bolat, consilier în Ministerul Culturii şi redactor-şef al publicaţiei „Karadeniz", candidat din partea Grupului minorităţilor etnice din Parlamentul României, a fost declarat admis cu unanimitate de voturi.

 

29.01.1995, Istanbul. Aniversarea de 96 de ani a lui Müstecip Ülküsal (Hacı Fazâl)

Fundaţia revistei „Emel" a organizat la sala de festivităţi Üsküdar a Primăriei din Istanbul o serie de activităţi dedicate aniversării lui Müstecip Ülküsal (născut la 29 ianuarie 1899, în satul Azaplar-Tătaru, Constanţa), lider al tătarilor dobrogeni, care a participant la lupta pentru eliberarea Crimeii, atât în Primul, cât şi în al Doilea Război Mondial. La ceremonie a participat şi o delegaţie a tătarilor din România, alcătuită din Ali Osman şi Nihat Osman.

 

07.03.1995, Bucureşti. Vizita preşedintelui Süleyman Demirel în România

Aceasta vizită oficială a preşedintelui Republicii Turcia a facilitat semnarea a numeroase acorduri de cooperare între cele două ţări prietene. Cu acest prilej, cei doi preşedinţi au participat şi la inaugurarea noului sediu al Liceului Teologic şi Pedagogic „Mustafa Kemal Atatürk" din Medgidia. Deputatul Tasin Gemil a avut un rol esenţial în înfiinţarea şi dezvoltarea acestei unităţi de învăţământ pedagogic şi teologic musulman.

 

30.03-02.04.1995, Khartoum (Sudan). Cea de-a III-a Conferinţă Internaţională Arabă şi Islamică

La a III-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Arabe şi Islamice a participat în calitate de invitat prof. univ. dr. Tasin Gemil, deputat în Parlamentul României, însotit de muftiul Cultului Musulman, Osman Negeat. Tasin Gemil a fost ales în prezidiul Conferinţei şi a vorbit în plen despre situaţia comunităţii musulmane din România. Deputatul UDTTMR a subliniat necesitatea construirii a noi lăcaşuri de cult, a cel puţin încă opt noi geamii (în Constanţa, Eforie Nord, Eforie Sud, Medgidia, Galaţi şi Brăila), şi a predat Prezidiului Conferinţei proiectele pentru construirea acestora.

 

 

15-17.04.1995, Iznik (Turcia). Cel de-al doilea Simpozion Internaţional de Cultură şi Turism din Lumea Turcică (II Uluslarası Türk Dünyası Turizm ve Kültür Sempozyumu)

Organizată de Primăria oraşului Iznik, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Folclorice din Turcia, manifestarea ştiinţifică a reunit numeroşi turcologi din 14 ţări, printre care Azerbaidjan, China, Japonia, Republica Tatarstan, Pakistan, Ungaria, Iugoslavia, Olanda, Republica Moldova, Ucraina şi România. Delegaţia română a fost compusă din: prof. dr. Nevzat Yusuf de la Universitatea Bucureşti, Nermin Yusuf şi Altay Kerim.

 

 

21.04.1995, Constanţa. Iniţiativa de constituire a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turco-Tătari

Comitetul de iniţiativă, compus din domnii Mambet Unal, Nusfet Şaganay, Ablez Aidân, Kutmolla Remzi, Amet Tekin, Sali Negeat şi Ibraim Orhan, a luat decizia de constituire a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turco-Tătari.

 

23.04.1995, Constanţa. Sărbătoarea Copiilor în lumea turcică

Această sărbătoare a fost stabilită încă din 1923 (mai exact, din 24 octombrie), printr-un decret emis de către Mustafa Kemal Atatürk. De atunci, se celebrează în fiecare an în întreaga lume turcică. În acest an, la Constanţa, un grup de elevi ai Şcolii nr. 6 Constanţa, îndrumaţi de prof. Neriman Ibraim, a vizitat sediul UDTTMR, fiind întâmpinaţi de preşedintele filialei Constanţa, prof. Yaşar Memedemin. Aceştia au prezentat un moment artistic, etalând portul şi dansul tradiţional turcesc.

 

Aprilie 1995, Bucureşti. Lansarea numărului 4 al revistei „Renkler" („Culori"), Editura Fundaţiei Kriterion

O publicaţie culturală de referinţă, revista „Renkler" a lansat numărul 4, propunând cititorilor un sumar bogat: în prima parte, creaţii literare originale ale poeţilor consacraţi, Emel Emin şi Piraye Kadrizade, iar în cea de-a doua, articole ştiinţifice şi comunicări prezentate la diverse manifestări ştiinţifice, semnate de prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură din ţară şi din străinătate.

 

09-11.06.1995, Kırıkkale (Turcia). Seminar de Literatură Populară (Türk Halk Edebiyatı Semineri) şi Congres al Culturii Turce (Türk Kültüru Kurultayı)

Seminarul dedicat literaturii populare a reunit delegaţii din 16 ţări, printre care şi România, ţara noastră fiind reprezentată de dr. Enver Mahmut, dr. Nedret Mahmut, dr. Nevzat Yusuf, doamnele Emel Emin şi Gülten Abdula. Festivitatea de deschidere a avut loc la Universitatea din Kırıkkale.

 

14.06.1995, Bucureşti. Simpozionul Internaţional „Relaţiile româno-turce în perioada 1918-1995"

Din iniţiativa preşedintelui său, Tasin Gemil, Asociaţia Cultural-Ştiinţifică România-Turcia a organizat Sesiunea Ştiinţifică „Relaţiile româno-turce în perioada 1918-1995". Manifestarea ştiinţifică a fost găzduită de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Române.

 

05.09.1995, Ankara. Protocol pentru reparaţia monumentelor istorice turco-islamice din oraşul Babadag

A fost semnat la Ankara, între miniştrii de externe ai Turciei şi României, documentul cu titlul „Protocol pentru reparaţia monumentelor istorice turco-islamice din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, România". Este vorba despre restaurarea Geamiei Gazi Ali Paşa, a monumentului funerar Gazi Ali Paşa şi a Casei Imamului din acelaşi perimetru, obiective pregătite de Direcţia Generală a Monumentelor Istorice Naţionale din cadrul Ministerului Culturii din România şi predate părţii turce.

După restaurare, Complexul muzeal şi bisericesc al Geamiei Gazi Ali Paşa din Babadag, cu monumentul funerar al lui Gazi Ali Paşa şi Casa Imamului, au intrat în folosinţa şi administraţia Muftiatului Cultului Musulman. Inaugurarea acestei restaurări a avut loc în ziua de vineri 4 decembrie 1998, în prezenţa preşedintelui Republicii Turcia, Süleyman Demirel, a ministrului culturii şi cultelor din România, Ion Caramitru, şi a autorităţilor locale.

 

01.10.1995, Medgidia. Înfiinţarea Liceului Pedagogic şi Teologic „Mustafa Kemal Atatürk" la Medgidia

S-a înfiinţat Liceul Pedagogic şi Teologic „Mustafa Kemal Atatürk" prin adoptarea primei forme a Legii învăţământului cu aplicare şi pentru minorităţile naţionale din România, precum şi prin încheierea la Bucureşti a unui Protocol pe teme de învăţământ între România şi Turcia. În elaborarea şi semnarea acestui document un rol esenţial au avut deputatul Tasin Gemil şi dl. Kleiniger, director în Ministerul Educaţiei. Noua formă de şcolarizare a schimbat şi a modernizat orientarea vechiului Seminar Musulman din Medgidia.

 

26-29.11.1995, Ankara. Deputatul Tasin Gemil propune înfiinţarea Universităţii Internaţionale a Mării Negre

În calitatea sa de membru al delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră, Tasin Gemil a participat la toate reuniunile plenare şi ale Comisiei de cultură, învăţământ şi probleme sociale ale acestei organizaţii, luând cuvântul de mai multe ori, chiar şi în cadrul aceleiaşi şedinţe. La a VI-a Adunare Generală, care a avut loc la Ankara, deputatul Tasin Gemil a luat cuvântul în plen de două ori, în legătură cu proiectul său privind istoria Mării Negre, aprobat în iunie 1994, dar şi în privinţa unei noi propuneri de înfiinţare a Universităţii Internaţionale a Mării Negre, sub egida Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră. A declarat că Guvernul României este dipus să concesioneze în acest scop o suprafaţă de teren de cca 40 ha, în zona Costineşti din Dobrogea.

 

09.12.1995, Constanţa. Simpozion dedicat obiceiurilor şi tradiţiilor populare la turco-tătarii dobrogeni. Corul de femei „Boztorgay"

În salonul Portul din Constanţa s-a desfăşurat, la iniţiativa UDTTMR, un simpozion dedicat obiceiurilor şi tradiţiilor turcilor şi tătarilor, lucrările fiind moderate de conf. univ. dr. Nuredin Ibram de la Universitatea „Ovidius" Constanţa. Au susţinut comunicări interesante prof. dr. Osman Horata (Turcia), prof. Yaşar Memedemin, prof. Akmolla Güner, prof. Mirzali Nevzat. Simpozionul s-a încheiat cu un moment artistic oferit de corul de femei „Boztorgay", condus de profesoara Kıymet Mehmet. Acest cor a avut o contribuţie majoră la promovarea tradiţiilor, obiceiurilor şi a cântecului popular specific tătarilor dobrogeni, fiind o prezenţă constantă si extrem de valoroasă la manifestările artistice ale comunităţii.

 

10.12.1995, Constanţa. Conferinţa pe ţară a UDTTMR

Scopul organizării unei conferinţe la nivel naţional a fost acela de a decide schimbarea unor articole din Statutul UDTTMR, care, odată validate, urmau să fie prezentate organelor juridice competente. În deschiderea Conferinţei, preşedintele UDTTMR, Mambet Unal, a prezentat raportul de activitate, grupat pe secţiuni (învăţământ, cultură, culte, tineret). Potrivit afirmaţiilor preşedintelui UDTTMR, judeţul Constanţa dispune de o reţea completă de învăţământ în limba maternă, de la nivelul preşcolar până la cel liceal, teologic şi pedagogic. În ceea ce priveşte activitatea culturală, Mambet Unal a pus accent pe anvergura evenimentelor organizate în timpul mandatului sau, respectiv Simpozionul Internaţional „Originea tătarilor. Locul lor în România şi în lume" şi Simpozionul dedicat „Relaţiilor româno-turce între anii 1918-1995", iniţiate şi coordonate de prof. univ. dr. Tasin Gemil.

În vederea pregătirii alegerilor pentru anul următor, Comitetul director al UDTTMR a desemnat un Comitet electoral central, alcătuit din 11 membri, reprezentând filialele cele mai importante ale Uniunii.