Minoritatea tătară 1989

 

1980-1989, Bucureşti. Apariţia în peisajul cultural românesc a unor lucrări în limba turcă şi tătară

La Editura Kriterion au fost publicate câteva volume în limba turcă şi tătară, precum „Boztorgay" (1980), prima culegere de folclor, sub îngrijirea lui Ahmet Nagi Ali, Mehmet Ablay şi Nuri Vuap‚ „Bülbül Sesi" (1981), antologie de folclor sub îndrumarea lui Mehmet Ali Ekrem, „Nasreddin hoca'ga dair masallar" (1983), autori: Nevzat Yusuf şi Nermin Yusuf, „Bozciğit" şi „Ayuw Kulak Batir", semnate de dr. Enver Mahmut, dr. Nedret Mahmut, „Tepegöz" de Mehmet Ali Ekrem şi Ali Hilmiye, „Kâniye", Kerim Altay, precum şi două numere ale revistei „Renkler" („Culori"), având în colectivul de redacţie prestigioşi intelectuali tătari precum Agiemin Baubec, Altay Kerim, Tasin (Tasin) Gemil, Enver Mahmut, Yaşar Memedemin, Nevzat Yusuf.

 

28.12.1989, Bucureşti. Constituirea Grupului de Iniţiativă pentru organizarea populaţiei turco-tătare

S-a constituit la Bucureşti Grupul de Iniţiativă, având următoarea componenţă: Ta(h)sin Gemil (ales lider al Grupului), imamul Aziz Osman, Feuzi Bectemir, Sabri Memet, Mustafa Abdula, Şucri Baubec, Memet Ali Ekrem, Mustafa Ali Mehmed, Mamut Enver, Ali Nagi Geafer. Scopul Grupului de Iniţiativă este organizarea populaţiei turco-tătare din România ca urmare a căderii regimului comunist şi a instaurării noului climat democratic.

 

29.12.1989, Constanţa. Înfiinţarea UDTMR

Adunarea Populară, convocată la Geamia Anadolchioi, a aprobat primele documente prin care se consfinţea constituirea Uniunii Democrate Turco-Musulmane din România. UDTMR s-a constituit în baza Legii 21 din 06.02.1924, a Decretului nr. 31 din 1954 şi a Declaraţiei Frontului Salvării Naţionale din 06.01.1990, la inţiativa Grupului de la Bucureşti condus de dr. Tasin Gemil. UDTMR este o organizaţie etno-confesională independentă, având caracter cultural, social, umanitar şi economic, fiind menită să unească întreaga populaţie turco-tătară din România într-o singură organizaţie. La prima întrunire a fost ales Comitetul de Coordonare şi preşedintele acestuia, în persoana lui dr. Tasin Gemil, la acea dată lider al Grupului de Iniţiativă de la Bucureşti. Astfel, domnia sa a devenit cel dintâi preşedinte (preşedinte-fondator) al primei organizaţii postcomuniste a populaţiei turco-tătare din România. Vezi procesul-verbal de constituire şi Statutul Uniunii.

 

30.12.1989, Bucureşti. Declaraţii publice la TVRL

Au fost înregistrate declaraţii publice în Studioul 4 al TVRL, prima aparţinând preşedintelui Tasin Gemil, care a vorbit din partea Comitetului de Coordonare al UDTMR, şi cea de-a doua susţinută de imamul Aziz Osman, în numele Comunităţii Musulmane din România (CMR).

 

31.12.1989, Bucureşti. Apariţie la TV

TVRL a difuzat declaraţiile lui Tasin Gemil şi Aziz Osman, reprezentanţii comunităţii turco-tătare.