Minoritatea tătară 1990

 

10.01.1990, Medgidia. UDTMR, constituirea filialei locale

La Casa de Cultură s-a constituit filiala Medgidia a UDTMR prin Adunarea Generală convocată de Comitetul de iniţiativă şi s-a redactat procesul-verbal de constituire. Din componenţa Comitetului provizoriu au făcut parte: Elmi Gemal, Baubec Servet, Bosneag Gemal, Apaz (Fetisleam) Melek, Agisuna Cetin, Gafar Echrem, Bectas Behigi, Caiali Ghiunai, Resul Ilmi, Duagi Senol, Cutlacai Ergun, Agiomer Nermin, Refi Eden, Bechis Chiazim, Feizi Ghiulnaz, Curtseit Bige, Agiacai Erol, Mustafa Beget, Giumali Edip.

 

20.01.1990, Constanţa. UDTMR, constituirea filialei locale

Sala Teatrului Elpis din Constanţa a fost gazda întrunirii membrilor Comitetului de Coordonare în vederea constituirii filialei Constanţa a UDTMR. Aceştia au fost responsabili cu organizarea Adunării Generale pentru a fi îndeplinite condiţiile juridice necesare înfinţării Filialei Constanţa. Cei prezenţi (Ramazan Midat, Menlibai Ecrem, Ibraim Orhan, Izet Mennan, Rasid Esbol, Ibraim Abdulachim, Selim Sabadin, Osman Gungor, Osman Nihat, Suliman Vagide, Abduraim Medet) au consfinţit constituirea filialei Constanţa a UDTMR.

 

Ianuarie 1990, Tulcea. UDTMR, constituirea filialei locale

Comitetul de coordonare alcătuit din: Memhune Gafar, Mudi Asan, Talip Revan (imam), Ali Nihat, Latif Mustafa şi Taner Abduraman a îndeplinit condiţiile legale de constituire a Filialei Tulcea UDTMR. În calitate de preşedinte a fost ales domnul ing. Menisa Onal.

 

Ianuarie-februarie 1990. Campanie de presă privind presupusa origine „tătaro-zlătară" a lui Nicolae Ceauşescu

În presa românească din străinătate şi din ţară au fost publicate o serie de articole în care se discuta originea „tătaro-zlătară" a lui Nicolae Ceauşescu. Aceasta campanie de presă de sorginte rasistă a fost stopată ca urmare a răspunsurilor date de către istoricul Tasin Gemil în „Contemporanul" (nr. 7/16.02.1990, nr. 8/24.02.1990) şi de către consilierul Genan Bolat în „Cuget Liber" (18.02.1990).

 

05.02.1990, Bucureşti. UDTMR, constituirea filialei Bucureşti

Această filială s-a întemeiat ca urmare a convocării Adunării Generale din Bucureşti. Comitetul provizoriu a fost constituit din următorii membri: Ali Eden, Suzane Crimizade, Bolat Genan, Baubec Agiemin, Yusuf Nevzat, Adel Mamut, Geafer Olgun, Vuap Nuri, Hagi Ali Ahmet, Hagi Zaid Filiz, Ismail Nadir.

 

09.02.1990, Bucureşti. Legalizarea UDTMR

Prin Sentinţa Civilă nr.168 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Dosarul nr.177, UDTMR a dobândit statut de organizaţie legal constituită.

 

17.02.1990, Bucureşti. Aprobarea amendamentului privind reprezentarea minorităţilor naţionale

Comisia pluripartită pentru elaborarea proiectului Legii pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României aprobă cu o largă majoritate amendamentul lui Tasin Gemil, preşedintele UDTMR, privind reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlamentul României.

 

25.02.1990, Constanţa. Dezbaterea unor probleme din domeniul educaţiei şi învăţământului în limba maternă

Este convocat un grup de reprezentanţi pentru discutarea problemelor vizând reînfiinţarea şcolilor în limba maternă, redeschiderea Seminarului Musulman din Medgidia, editarea unor manuale în limba turcă, instruirea cadrelor didactice în Turcia. Prezentarea discuţiilor se regăseşte în „Karadeniz", nr. 1/1990.

 

Februarie-iulie 1990, Constanţa. Criza Muftiatului

Îndepărtarea vechiului muftiu, Iacub Memet, şi încercarea de înlocuire a acestuia cu un alt membru al comunităţii a avut drept consecinţă declanşarea unei profunde crize, care a dus la constituirea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (UMETR) şi, apoi, la schimbarea denumirii UDTMR în Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR).

 

14.03.1990, Bucureşti. Aprobarea proiectului Legii electorale privind reprezentarea minorităţilor naţionale

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională a aprobat proiectul Legii electorale în care, prin amendamentul domnului Tasin Gemil, este inclusă şi prevederea privind reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlamentul României.

 

16.03.1990, Constanţa. Înregistrarea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (UMETR)

Uniunea Minoritară Etnică Turcă a fost înregistrată la Judecătoria Constanţa, avându-i ca preşedinte pe Serif Ziadin, ca vicepreşedinte, pe Talip Revan şi ca secretar, pe Balgi Ruhan.

 

24.03.1990, Constanţa. Prima Conferinţă pe ţară a UDTMR

La Conferinţă au participat peste 400 de delegaţi din toată ţara, tătari şi turci. Preşedintele UDTMR, Tasin Gemil, a prezentat Raportul de activitate a organizaţiei, de la înfiinţare şi până la zi. Au fost aleşi candidaţii UDTMR la alegerile din 20 mai 1990 pentru Parlamentul României: Tasin Gemil pentru Camera Deputaţilor şi Mustafa A. Mehmed pentru Senat.

 

25.03.1990, Constanţa. Întrunire a reprezentanţilor UDTMR cu oficialităţi locale

La această întrunire, desfăşurată la Casa de Cultură din Constanţa, au participat: preşedintele CPUN Constanţa, Barbu Dinescu, ambasadorul Turciei la Bucureşti, E.S. Tugay Uluçevik, reprezentanţi ai UDTMR, în frunte cu preşedintele Tasin Gemil.

 

Martie 1990, Eforie Nord. UDTMR, constituirea filialei locale

Comitetul ales este format din Agali Abdulhamit, Ahmet Peuzi, Sucuri Murvet, Mavi Sevim, Mologani Negeadin, Ali Nail, Gani Musledin, Geafer Muhterem şi Ghengi Peuzi.

 

07.04.1990, Bucureşti. Apariţia publicaţiei culturale „Karadeniz"

Apariţia primului număr al publicaţiei „Karadeniz" („Marea Neagră"), avându-l ca fondator şi redactor-şef pe omul de cultură Genan Bolat, deschide drumul afirmării identităţii etnicilor turco-tătari din România. „Karadeniz" promovează istoria, tradiţiile şi obiceiurile acestui grup etnic, creaţiile literare valoroase, elitele comunităţii. Denumirea publicaţiei a fost sugerată de dr. Tasin Gemil, pornind de la semnificaţia istorică a Mării Negre în relaţiile dintre popoarele turcice, şi astfel „Karadeniz" a devenit o punte de legătură culturală cu întreaga lume turcică.

Încă de la primul număr publicat, „Karadeniz" îşi asumă sloganul marelui gânditor tătar Ismail Bey Gasprinski, Dilde, fikirde, işte birlik („Unitate în cuget, limbă şi acţiune").

 

26.04.1990, Constanţa. Ramazan Bayramul sărbătorit împreună de membrii comunităţii turco-tătare

Data are o importantă semnificaţie pentru comunitatea turco-tătară din România, atât din punct de vedere religios, fiind sărbătoarea Ramazan Bayramului, cât şi din punct de vedere istoric, fiind pentru prima oară sărbătorită de comunitate.

 

27.04.1990, Bucureşti. Seară culturală turco-tătară la „Tehnic Club" din Bucureşti

Cu ocazia Ramazan Bayramului, din iniţiativa lui Tasin Gemil şi în organizarea regretatului actor Hamdi Cerchez a avut loc un spectacol dedicat populaţiei turco-tătare din Bucureşti.

 

29.04.1990, Azaplar (Tătaru). Comemorarea eroului tătar Necip Hacı Fazâl

În localitatea natală a lui Necip Hacı Fazâl, Azaplar, a avut loc prima comemorare a acestuia, o slujbă religioasă şi o evocare a personalităţii sale. Necip Hacı Fazâl a fost poet, prozator şi luptător neînfricat pentru drepturile omului, erou al tătarilor, ucis de autorităţile comuniste la 22 octombrie 1948.

 

11.05.1990. Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România dă în judecată UDTMR

UMETR a dat în judecată UDTMR, cerându-i acesteia să îşi schimbe numele, prin eliminarea etnonimului „turc" din denumirea sa.

 

18-27.05.1990, Ankara. Delegaţie română la Festivalul Internaţional al Tineretului

România, reprezentată de o delegaţie alcătuită din 41 de tineri români, actori, regizori, studenţi şi membri ai „Rapsodiei Române", a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional al Tineretului organizat la Ankara.

 

20.05.1990, Alegeri parlamentare pentru desemnarea unui reprezentant al comunităţii

Pentru prima oară în întreaga ei istorie, populaţia turco-tătară din România a participat la alegerile parlamentare din 20 mai. UDTMR a obţinut 8489 de voturi la Senat şi 8600 de voturi la Camera Deputatilor, câştigând un mandat de deputat. Astfel, dr. Ta(h)sin Gemil a devenit cel dintâi reprezentant al tătarilor în Parlamentul României. Ta(h)sin Gemil a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol" din Iaşi şi apoi la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" din Bucureşti, profesor la Universitatea „Ovidius" din Constanţa, membru corespondent al Societăţii Academice de Istorie din Turcia, autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice, a obţinut Premiul „Nicolae Iorga" al Academiei Române şi Premiul „Radu Rosetti" al Fundaţiei Culturale „Magazin Istoric". Tasin Gemil a fost cel dintâi şi, până în prezent, unicul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României din cadrul populaţiei turco-tătare, fiind numit în R. Azerbaidjan (1998-2003) şi apoi în Turkmenistan (2004-2007).

 

27.05.1990, Bucureşti. Înfiinţarea Fundaţiei „Kriterion"

A luat fiinţă Fundaţia „Kriterion". Sub egida Editurii Kriterion fuseseră publicate cele mai multe lucrări de susţinere a culturii minorităţilor naţionale din România, iar în perioada 1980-1992 au fost publicate opt cărţi cu scopul promovării culturii turce şi tătare. Preşedintele fundaţiei a fost ales Géza Domokos şi comunitatea turco-tătară a fost reprezentată de către dr. Enver Mamut.

 

30.06.1990, Constanţa. Şedinţa Consiliului de Conducere al UDTMR

Consiliul de Conducere al UDTMR s-a întrunit în şedinţă pentru a decide adăugarea etnonimului „tătar" la denumirea Organizaţiei. În acest scop a fost înaintată şi o cerere către Judecătoria Sectorului I Bucureşti, unde fusese înregistrată UDTMR. Noua denumire urma să fie Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

14.07.1990, Medgidia. Conferinţa Extraordinară a UDTMR în vederea discutării schimbării denumirii Uniunii din UDTMR în UDTTMR şi a schimbării preşedintelui

Conferinţa Extraordinară a aprobat schimbarea denumirii Uniunii din UDTMR în UDTTMR, respectiv Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, precum şi demisia dr. Tasin Gemil din funcţia de preşedinte al Uniunii. În locul domniei-sale a fost propus şi validat dl. Şucri Baubec. Acesta a devenit cel de-al doilea preşedinte din istoria UDTTMR.

 

23.07.1990, Bucureşti. Înregistrarea denumirii UDTTMR

Înregistrarea legală a schimbării denumirii Uniunii în Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) s-a efectuat în acelaşi dosar nr. 177/1990 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

 

15.09.1990, Constanţa. Prima grupă de preşcolari care beneficiază de predare în limba turcă

La propunerea doamnei educatoare Seidali Zulfiye, se constituie în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 din Constanţa prima grupă de preşcolari formată din copiii comunităţii turco-tătare care urmează să beneficieze de programe şi ore de predare a limbii turce.

 

26-28.10.1990, Nădlac-Lipova. Prezenţe tătare la Sărbătoarea minorităţii slovace

La iniţiativa Fundaţiei „Kriterion" s-a organizat Sărbătoarea Comunităţii Slovace, iar printre invitaţi s-au numărat şi membri de marcă ai comunităţii tătare: Tasin Gemil, deputat, Genan Bolat, redactor-şef al publicaţiei „Karadeniz", Ekrem Mehmed Ali, Emel Emin, Nedret şi Enver Mamut, Nurmambet Kadrie. Evenimentul este prezentat în „Karadeniz", nr.1/1991.

 

27.11.1990, Bucureşti. Sesiunea omagială Nicolae Iorga - Virgil Madgearu

În plenul celor două camere ale Parlamentului României a avut loc o sesiune solemnă consacrată memoriei marilor personalităţi ştiinţifice şi politice N. Iorga şi V. Madgearu. Cu acest prilej, deputatul Tasin Gemil a vorbit despre contribuţia marelui istoric N. Iorga la cunoaşterea istoriei otomane.

 

15.12.1990, Bucureşti. Simpozion dedicat omului de ştiinţă Hagop Djololian Siruni

Organizat de către Uniunea Armenilor din România, Simpozionul s-a bucurat de participarea unor importanţi oameni de cultură din România. Tasin Gemil, deputat invitat, a vorbit despre contribuţia valoroasă a lui Hagop Djololian Siruni la cunoaşterea relaţiilor româno-otomane, pe baza desluşirii vechilor surse documentare scrise şi numismatice turceşti.

 

01.12.1990, Alba-Iulia. Cuvântarea deputatului Tasin Gemil la Alba-Iulia, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României

În cadrul activităţilor dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, deputatul Tasin Gemil a vorbit în numele Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (altele decât cea maghiară).

 

Decembrie 1990, Valu lui Traian, Cobadin, Techirghiol. Constituirea filialelor locale UDTTMR

Din iniţiativa profesorului Yaşar Memedemin s-a constituit filiala Valu lui Traian a UDTTMR, condusă de următorul Comitet: Curti Izet, Eracai Adnan, Abibula Subai, Abibula Naip, Bari Aider, Mârzali Ridvan şi Yaşar Memedemin. Preşedinte al Filialei Cobadin a fost ales Miraz Rachim. La finele anului 1990 s-a constituit şi filiala Techirghiol a UDTTMR. Preşedinte a fost ales d-l Ali Esat, iar vicepreşedinte, Osman Genghiz.

 

Decembrie 1990, Medgidia. Omagierea poetului Mehmed Niyazi

UDTMR ia decizia de a comemora anual personalitatea poetului tătar Mehmed Niyazi (1878-1931). Profesor al Seminarului Musulman din Medgidia, Mehmed Niyazi este considerat un simbol al renaşterii spirituale al tătarilor şi promotor al valorilor culturale tătare în Dobrogea.

 

1990, judeţul Constanţa. Constituirea ansamblurilor folclorice „Karadeniz" şi „Karasu"

S-au pus bazele ansamblurilor de dansuri „Karadeniz" (Constanţa), coordonat de doamnele Senia Abdula şi Kadrie Nurmamabet, şi „Karasu" (Medgidia), sub îndrumarea domnului Cutlacai Ergun. În scurt timp, aceste formaţii artistice şi-au câştigat notorietatea, devenind prezenţe constante la festivalurile folclorice din ţară şi străinătate.