Minoritatea tătară 1996

 

10.01.1996, Istanbul. Trecerea în nefiinţă a lui Müstecip Fazâl Ülküsal, lider al mişcării de emancipare naţională a tătarilor (1899-1996)

Primul număr din anul 1996 al publicaţiei Karadeniz este omagial, fiind dedicat evocării personalităţii lui Müstecip Hacı Fazâl (Ülküsal), trecut în nefiinţă la 10 ianuarie 1996. Iniţiator şi promotor neobosit al luptei pentru idealul naţional al tătarilor crimeeni, M. Ülküsal a înfiinţat şi a condus mulţi ani revista „Emel" („Năzuinţa"), care a contribuit substanţial la dezvoltarea conştiinţei naţionale a tătarilor din România şi nu numai. Totodată, M. Ülküsal este şi autorul unor importante cărţi: „Kırım Türk-Tatarları" („Tătarii-Turci crimeeni"), „Dobruca ve Türkler" („Dobrogea şi turcii"), „Berlin Hatıralari" („Amintiri din Berlin"),

 

13.01.1996, Constanţa. Demersuri pentru constituirea Asociaţiei Studenţilor Turco-Tătari Musulmani

Studenţii turco-tătari de la Universitatea „Ovidius" Constanţa s-au întrunit pentru a se constitui într-o Asociaţie. În vederea demarării acestui proiect, aceştia au invitat doi distinşi reprezentanţi din comunitatea turco-tătară, şi anume prof. Ismail Irfan (primul preşedinte al Organizaţiei „Birinci Türk Oğrenciler Birliği") şi dr. Feuzi Ridvan (ales la conducerea acesteia în anul 1942), care au reamintit obiectivele primei asociaţii studenţeşti a turco-tătarilor: cunoaşterea în profunzime a istoriei naţionale, a tradiţiilor, a obiceiurilor, înnodarea relaţiilor cu alţi studenţi musulmani, pregătirea unei intense vieţi culturale prin editarea unor publicaţii, susţinerea manifestărilor ştiinţifice. Această primă întrunire a fost urmată şi de altele cu scopul de a se definitiva structura respectivei organizaţii studenţeşti.

 

17.02.1996, Constanţa. Comemorarea a 78 de ani de la moartea lui Numan Çelebi Cihan

Personalitatea lui Numan Çelebi Cihan, cunoscut erou naţional al tătarilor, a fost comemorată în cadrul unei ceremonii religioase. De asemenea, discursurile prof. Yaşar Memedemin şi prof. ing. Ibraim Irfan au contribuit la evocarea personalităţii sale.

 

21.03.1996, Bucureşti. Sărbătorirea Nawrez-ului (Sărbătoarea Primăverii la popoarele turcice)

Nawrez (Nowruz, în limba persană, respectiv „prima zi din noul an") este o sărbătoare preislamică (având origini în religia zoroastriană), legată cu precizie astronomică de venirea primăverii. Cu o vechime de cel puţin trei milenii, este celebrată de numeroase popoare din Asia Centrală şi de Sud, Caucaz, China de Nord, Crimeea şi Balcani. Aceste informaţii precum şi altele au constituit subiectul comunicării susţinute de către prof. Ali Nagi Geafer la sediul UDTTMR din Bucureşti.

 

24-27.03.1996, Ankara. Cel de-al IV-lea Congres al Lumii Turcice (IV Türk Devlet ve Topluluklarin Dostluk, Kardeşlik ve Işbirliğı Kurultayı)

Acest important Congres, aflat deja la a patra ediţie (prima desfăşurăndu-se în Antalya, în 1993) a reunit reprezentanţi ai popoarelor turcice, în special din ţările ex-sovietice. Deputatul Tasin Gemil a ţinut un discurs în plen, în care a relevat rolul decisiv al educaţiei, al culturii în promovarea unităţii lumii turcice. Din dorinţa de a împărtăşi valori culturale comune, Congresul a decis constituirea unui grup de lucru pentru stabilirea unor activităţi comune: ştiinţă şi tehnologie (Bilim ve Teknoloji Isbirliği), colaborare şi cooperare economică (Ekonomik ve Teknolojik Isbirliği Teşkilati), cooperare şi dezvoltare (Türk Işbirliği ve Kalkinma Ajansi, Tika).

 

06-08.06.1996, Constanţa. Simpozionul Internaţional „Marea Neagră - zonă de confluenţă a civilizaţiilor"

Iniţiată şi organizată de către prof. univ. dr. Tasin Gemil, în calitatea sa de vicepreşedinte al Societăţii Europene pentru Istoria Mării Negre, această manifestare ştiinţifică a întrunit specialişti români şi străini de prim rang, care au abordat o paletă largă de probleme legate de istoria şi cultura popoarelor din zona Mării Negre, din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre. Au participat cu comunicări ştiinţifice şi Agiemin Baubec şi Nevzat Yusuf.

 

24.08.1996, Constanţa. Conferinţa pe ţară a UDTTMR

Scopul organizării acestei Conferinţe la nivel naţional a fost acela de a desemna candidatul UDTTMR la alegerile parlamentare. Deputatul Tasin Gemil a prezentat raportul de activitate din perioada mandatului său. La al doilea tur de scrutin, conf. univ. dr. Nusfet Şaganay a urcat pe locul întâi în lista candidaţilor la Parlamentul României din partea UDTTMR, la o mică diferenţă faţă de Tasin Gemil, care s-a situat pe locul al doilea, în timp ce Sali Negeat a ocupat a treia poziţie în opţiunile alegătorilor. Conf. univ. dr. Nusfet Şaganay de la Universitatea „Ovidius" Constanţa este membru activ al Uniunii încă din anul 1990, iar în noiembrie 1995 a fost ales preşedinte al filialei Constanţa a UDTTMR.

 

09.12.1996, Bucureşti. Dezbaterea „Imaginea turco-tătarilor oglindită în literatura scriitorilor din România"

Organizată din iniţiativa lui Genan Bolat, consilier în Ministerul Culturii, dezbaterea a întrunit personalităţi culturale de seamă: Corneliu Leu, Dionisie Şincan, Ion Coja, Ali Nagi Geafer, Yusuf Nevzat, Atilla Emin, Luminiţa Munteanu, Ekrem Menlibay, Ion Vulpe ş.a.

 

14-15.12.1996, Constanţa. Festivalul Folcloric Turco-Tătar din România

La iniţiativa UDTTMR, filiala Constanţa, avându-l ca preşedinte pe Ibraim Orhan, s-a desfăşurat în sala Portul o manifestare culturală de anvergură, în cadrul căreia dansul şi portul specific acestei comunităţi a încântat atât publicul, cât şi oficialităţile prezente. Astfel, ministrul delegat pentru minorităţile naţionale, György Tokay, şi-a exprimat într-un mesaj mulţumirea şi încântarea de a fi fost invitat la o astfel de manifestare (revista „Karadeniz", 14 decembrie).