Minoritatea sârbă 2010

 

2-9 aprilie 2010, Foeni. Un nou punct de trecere a frontierei

A fost deschis provizoriu punctul de trecere a frontierei dintre România şi Serbia, între localităţile Foeni şi Jaša Tomić.

 

10 aprilie 2010, Timişoara. Înfiinţarea Organizaţiei Tinerilor din cadrul USR

Organizaţia Tinerilor a fost înfiinţată în vederea atragerii şi a activării populaţiei între 18 şi 35 de ani în acţiunile USR. În funcţia de preşedinte a fost ales Deian Popov.

 

17 aprilie 2015, Timişoara. Adunarea generală anuală a USR

Au participat 198 de delegaţi reprezentând 46 de organizaţii locale. În cuvântul de salut, Srdjan Srećković, ministrul pentru diasporă din Guvernul Serbiei, a afirmat că a fi sârb în România este o împrejurare prielnică, România fiind tradiţionala prietenă a Serbiei.

 

23 aprilie 2010, Timişoara. Noul locţiitor arhieresc

În urma retragerii protopopului iconom stavrofor Vladimir Marcovici, episcopul administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe a Timişoarei, Lukijan Pantelić, l-a numit în funcţia de locţiitor arhieresc pe protopopul onorific Marinco Marcov.

 

3-5 iulie 2010, Belgrad. Adunarea Diasporei şi a Sârbilor din Regiune

S-a constituit Adunarea Diasporei şi a Sârbilor din Regiune în vederea stabilirii sistematice a legăturilor Serbiei cu sârbii din afara graniţelor ei statale. Au participat 45 de delegaţi din 29 de state. La deschiderea festivă au participat oficialităţile de la Belgrad şi 15 ambasadori, printre care şi ambasadorul României, Ioan Macovei. Cuvântul de salut a fost rostit de preşedintele Serbiei, Boris Tadić. În cadrul sesiunii de lucru delegaţii au făcut propuneri, au exprimat păreri, dar şi nemulţumiri faţă de atenţia pe care Serbia o acordă diasporei. În funcţia de preşedinte al Adunării a fost ales delegatul sârbilor din România, Slavomir Gvozdenovici.

 

31 august 2010, Timişoara. Scriitorul Ioţa Peianov

La Timişoara a murit Ioţa Peianov (n. 1945), literat, traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

 

15 septembrie 2010, România. Învăţământul în limba sârbă la începutul anului şcolar 2010/2011:

o   au fost desfiinţate clasele I-IV cu predare în limba sârbă din Cenei, Sânmartinu Sârbesc şi Sânnicolau Mare. Au rămas în mediul rural șase secţii cu clasele I-IV (circa 40 de elevi);

o   la Liceul Teoretic „Dositei Obradovici" din Timişoara: clasele I-IV (total: 46 de elevi); clasele V-VIII (total: 61 de elevi); clasele IX-XII (total: 104 elevi).

o   la Sârbistica de la Universitatea de Vest din Timişoara au fost admişi 15 studenţi;

o   la Sârbistica de la Universitatea Bucureşti au fost admişi 15 studenţi.

Situaţia fiind îngrijorătoare, nu doar pentru minoritatea sârbă, reprezentanţii minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor au iniţiat o întâlnire cu premierul Emil Boc, căruia i-au expus solicitarea ca şcolile minoritare să poată funcţiona şi sub numărul minim stabilit de 10 elevi.

 

21 octombrie 2010, Timişoara. Fundaţia Filantropică „Mirceta Stoici"

Mirceta Stoici, avocat pensionar, a emis actul de constituire a Fundaţiei Filantropice care să-i poarte numele. Scopul Fundaţiei este sprijinirea financiară a unor acţiuni culturale, ajutarea elevilor şi a studenţilor, premierea unor lucrări ştiinţifice deosebite, susţinerea activităţii de promovare a limbii, a tradiţiilor şi a confesiunii sârbilor din România. Capitalul iniţial depus: 50.000 de euro.

 

Anul 2010. Activitatea editorială

La Editura Uniunii Sârbilor din România:

o   „Наша реч" [„Cuvântul nostru"], ISSN 1223-0383, (săptămânal), nr. 1039-1090;

o   „Књижевни живот" [„Viaţa literară"], ISSN 1222-8346, (trimestrial), nr. 1(157)-4(160);

o   „Огледало/Oglindă", ISSN 1452-486, coeditor Primăria Sečanj (Serbia); nr. 40-41;

o   „Арад кроз време/Aradul de-a lungul timpului", ISSN 1843-3642, (anual), vol. 11;

o   cărţi, 11 volume din domeniile: istorie (1), etnografie (1), monografie (1), beletristică (8);

o   calendar de perete.

La Editura Centrului de Dezvoltare Sârbo-Român: „Нови темишварски весник" [„Noul Vestitor timişorean"], ISSN 1844-9123, nr. 59-101.

În ediţia Parohiei Ortodoxe Sârbe din Timişoara (Fabrik): „Фабрички благовесник" [„Binevestitorul din Fabric"], nr. 3-14.

În ediţia Eparhiei Ortodoxe Sârbe a Timişoarei:

o   „Гласник. Црквени часопис" [„Mesagerul. Revista bisericească"] (anual);

o   Calendar bisericesc, format de perete.

Alte apariţii remarcabile:

o   Miodrag Ciuruşchin, Relaţii politico-diplomatice ale României cu Serbia în perioada 1903-1914, Mirton, Timişoara, 2010.