Minoritatea sârbă 1997

30 ianuarie 1997, Timişoara. Şcolile sârbeşti din România (1919-1989). Monografie

Un volum-testament al profesorului şi directorului de şcoală Duşan Sabljici, apărut în îngrijirea ştiinţifică a cercetătorului Stevan Bugarski şi sub egida UDSCR. Cei prezenţi la Biblioteca sârbească din Timişoara au audiat evocările despre prima amplă şi documentată monografie a învăţământului sârbesc în România, rod al muncii dedicate, de-o viaţă, a profesorului Sabljici, educatorul şi formatorul de caractere al generaţiilor postbelice de intelectuali bănăţeni sârbi.

 

12 aprilie 1997, Timişoara. Adunare generală a Uniunii. În frunte, Svetozar Zivanov. UDSCR devine USR

Tensiunile din sânul uniunii nu au mai contenit de la alegerile parlamentare. Preşedintele Borislav Krstici s-a retras, la finele anului 1996. Interimatul l-a asigurat tânărul Dragan Zupunski. Părea că el va fi şi noul preşedinte, validat de adunare. Dar, în plină sesiune, acesta a declinat propunerea adunării, motivându-şi retragerea prin solicitările de la serviciu, care nu-i mai permiteau să se dedice corespunzător vieţii publice. A fost atunci propus - şi votat - un alt candidat tânăr, inginerul Svetozar Zivanov. La propunerea profesorului Borislav Krstici adunarea a votat şi o modificare statutară:UDSCR se transformă în USR (Uniunea Sârbilor din România).

 

10-12 iulie 1997, Arad. Zilele culturii sârbe

A avut loc a şaptea ediţie a „Zilelor culturii sârbe" din Arad. În program au fost incluse vernisaje, masă rotundă, simpozion cu tema „Sârbii din Banatul de Nord la sfârşit de veac XX".

 

21 noiembrie 1997, Szeged. La Szeged s-a semnat protocolul de constituire a Euroregiunii „Dunăre-Criş-Mureş-Tisa"

In oraşul Szeged, reşedinţa judeţului Csongrád din Ungaria, a fost semnat Protocolul de constituire a Euroregiunii „Dunăre-Criş-Mureş-Tisa" (România, Ungaria, Iugoslavia). Ideea s-a născut cu trei ani în urmă, în jurul asocierii judeţelor Csongrad, Timiş şi Arad. Aceasta a crescut între timp la o reuniune de 10 unităţi componente (5 judeţe româneşti, 4 maghiare şi regiunea autonomă iugoslavă Voivodina). Ea corespunde speranţelor de viitor ale Europei, care presupun deschidere reciprocă şi asociere regională, pentru o cât mai bună şi mai eficace colaborare economică, socială şi culturală. Din partea USR la festivităţile de la Szeged a luat parte deputatul Slavomir Gvozdenovici.

 

Noiembrie 1997, Sećanj şi Zrenjanin. „Întâlnirea scriitorilor la graniţă". Un nou număr bilingv din „Oglinda"

România şi Serbia găzduiesc anual, alternativ manifestarea culturală instituţională „Întâlnirile scriitorilor la graniţă". Actuala ediţie, cea de a VII-a, se derulează la Sećanj şi Zrenjanin în Serbia în organizarea Comunităţii pentru cultură şi instruire a comunei Sećanj, a Societăţii pentru limba română a Vojvodinei, a Comunităţii scriitorilor din Vojvodina - pe de o parte, de Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Timişoara BJT şi UDSR pe de altă parte. Este lansată şi revista culturală bilingvă româno-sârbă „Oglinda". Participanţii au trecut frontiera spre România pentru a participa la Sânmartinul Sârbesc la sfinţirea capelei vechi a bisericii ortodoxe sârbe şi monumentului închinat Krunei Paunkici, mama cărturarului Dojitej Obradovici.