Minoritatea sârbă 1995

 

4 martie 1995, Timişoara. „Cronica Slovenilor", în Palatul Episcopul Sârb

În sala Palatului Episcopal Sârb a avut loc lansarea cărţii „Cronica slovenilor" scrisă de George Brancovici în limba română în anul 1685. Tradusă în limba sârbă de către Stevan Bugarski, cartea a fost editată la Novi Sad în 1994. La această acţiune, desfăşurată sub genericul „Familia Brancovici - puncte de prietenie româno-sârbă", au participat invitaţi din Novi Sad şi Bucureşti, iar Corul Academic din Novi Sad a interpretat piese lirice.

 

29 aprilie 1995, Timişoara. Adunarea generală anuală a UDSCR

Preşedinte e reconfirmat Borislav Krstici (11 voturi) în timp ce contracandidatul său din „aripa tânără" Dragan Zupunski (9 voturi) va deveni vicepreşedinte.

Nu s-au materializat aşteptatele schimbări statutare, privind redenumirea uniunii. Deşi acest subiect a fost dezbătut la adunările locale preliminare, delegaţii la adunarea generală au amânat decizia.

 

26-27 mai 1995, Sânnicolau Mare şi Cenad. Maratonul folclorului sârbesc

Ediţia a IV-a al „Maratonului Cântecului şi dansului popular sârbesc". Au fost invitate formaţii folclorice din Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi, ca de obicei, Serbia.

 

29 iunie 1995, Timişoara. O excelentă istorie privind Ortodoxia sârbească în România

Autorul, Stevan Bugarski, s-a bucurat de elogioase aprecieri din partea episcopului dr. Sava Vukovici: „Eparhia Timişoarei are cele mai multe schematisme tipărite... dintre toate episcopiile Bisericii Sârbe... cel mai nou, aparţinând lui Stevan Bugarski, este una dintre ediţiile cele mai bune care au văzut lumina în istoria Bisericii Sârbe."

La Reşedinţa episcopală la prezentarea valoroasei contribuţii timişorene de istorie a Bisericii Sârbe, au luat parte înalţi prelaţi sârbi, membrii Academiei Sârbe, ai conducerii UDSCR, oficiali români şi iugoslavi.

 

2 noiembrie 1995, Timişoara. Patriarhul sârb Pavle, la Timişoara

Patriarhul Pavle s-a aflat într-o vizită de mai multe zile în România, ocazionată de aniversarea a 110 ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române şi a 70 de ani de la instituirea Patriarhiei Române.

La 2 noiembrie Patriarhul Pavle a slujit liturghia arhierească, alături cu Mitropolitul Banatului dr. Nicolae Corneanu, la Biserica episcopală din Timişoara-Cetate.

Mesajul patriarhului tuturor sârbilor: „Fără de a avea intenţia să reprezint poporul sârb şi credinţa ortodoxă mai bune decât ce sunt, trebuie să spun că doar Dumnezeu le vede şi le ştie pe toate! Şi în faţa judecăţii Lui vom apărea cu toţii şi nimeni nu-şi va putea justifica păcatele şi crimele sale nici cu neadevăruri şi nici cu nedreptate. Iar duşmanii noştri ne prezintă lumii peste măsură ca neoameni şi ca nedemni de numele şi chipul de om. O spun aceasta nu pentru că aştept de la fraţii români şi de la alte neamuri pravoslavnice să ne apere, căci suntem în credinţă fraţi, ci pentru că întruchipăm Adevărul, căci pentru noi adevărul este Dumnezeu... Pentru sârbi este o împrejurare fericită că trăiesc aici, într-o ţară ortodoxă, că trăiesc într-o ţară frăţească prin credinţă şi istorie... Consider că sârbii pravoslavnici din România trebuie să-şi reprezinte în mod demn poporul, prin credinţa şi viaţa lor. Tot timpul trebuie să-ţi păzeşti obrazul, familia, poporul tău şi - se înţelege - Ortodoxia. Astfel se creează cele mai bune relaţii frăţeşti cu toate popoarele, cu poporul român" („NR", VI, 301, 10 noiembrie 1995).