Minoritatea sârbă 2008

 

14 februarie 2008, Timişoara. „Književni život" („Viaţa literară") la 50 de ani

Periodicul scriitorilor sârbi din România, în frunte cu Slavomir Gvozdenovici şi-a răsplătit colaboratorii cu diplome de recunoştinţă „pentru păstrarea culturii şi cultivarea cuvântului scris", dăinuind neîntrerupt o jumătate de veac. Cazul e aproape unic printre publicaţiile din diaspora sârbească.

 

24 martie 2008, Reşiţa. Conferinţa de presă a deputatului Slavomir Gvozdenovici

La conferinţa de presă deputatul Gvozdenovici declară, că USR îşi manifestă, în continuare, sprijinul faţă de sârbii din Kosovo: „Consiliul de Conducere a hotărât, la ultima şedinţă a Uniunii Sârbilor din România, ca la fiecare dintre cele peste 100 de acţiuni pe care le organizăm anual, să existe un segment dedicat sârbilor din Kosovo".

 

21-24 august 2008, Sighişoara. Festivalul interetnic ProEtnica

La festivalul interetnic ProEtnica au fost prezente formaţiile sârbeşti Skud „SAVA TEKELIJA" (înfiinţată în anul 2004 la Arad) şi KUD „IZVOR" SARAVALE (înfiinţată în anul 2004 la Saravale).

 

25 noiembrie 2008, Timişoara. Presă alternativă la sârbi

„Temisvarski vesnik" („Vestitorul timişorean"), jurnalul de presă alternativ până în anul 1947 la organul comunist „Pravda", a fost reînviat, dintr-o iniţiativă particulară şi prin angajarea talentatului om de presă şi de atitudine Raico Cornea.

În pagina de titlu dr. Duşan Popov, îşi asigură cititorii că ecoul campaniei sale parlamentare este deosebit de pozitiv între conaţionali. Deşi, aceştia au cam lipsit la întâlnirile electorale organizate. Şi acest lucru este însă firesc, căci numărul locuitorilor minoritari este şi el pe zi ce trece tot mai mic.

 

30 noiembrie 2008, România. Rezultatele alegerilor pentru deputatul USR în Parlamentul României. Noul deputat, dr. Duşan Popov

În comunicatul comun, semnat de preşedintele USR Slavomir Gvozdenovici şi deputatul USR în Parlamentul României dr. Duşan Popov se evidenţiază succesul fără de precedent al campaniei electorale desfăşurate de USR printre conaţionalii sârbi dar şi „prietenii români", care împreună au adus un număr de 10.878 de voturi, situându-i astfel pe sârbi în eşalonul de sus al organizaţiilor minoritare din România. Pentru candidatul unic al UDS, dr. Duşan Popov, şi-au dat votul, după cum urmează: judeţul Timiş - 2.533; Caraş-Severin - 985; Vrancea - 576; Prahova - 564; Bucureşti - 462; Arad - 453; Botoşani - 347; Iaşi - 346; Dolj - 329; Brăila - 306; Bihor - 275; Argeş - 267; Constanţa - 242; Ialomiţa - 235; Teleorman - 227; Mehedinţi - 151.

 

5 decembrie 2008, România. „Temisvarski vesnik" despre alegeri

„Temisvarski vesnik" scrie că Duşan Popov a fost ales cu cel mai mare număr de voturi (11.000) deşi conaţionalii săi i-au dat mai puţine voturi decât predecesorului (sub 5.000, în cele 4 judeţe cu minoritari sârbi). S-a ajuns la situaţia paradoxală în care sârbii au întrunit mai multe voturi în judeţele Prahova şi Vrancea decât în judeţul Caraş-Severin („NTV", 3, 9 decembrie 2008).