Minoritatea sârbă 2005

 

12 mai 2005, Timişoara. 50 de ani de la înfiinţarea Ansamblului sârbesc de cântece şi dansuri

Ansamblul de stat sârbesc de cântece şi dansuri din Timişoara a fost unica formaţiune cultural-artistică profesionistă a sârbilor din România. Această instituţie a fost şi o pepinieră de desăvârşire a unor interpreţi vocali şi instrumentişti, coregrafi, care vor afirma şi răspândi în continuare, până în ziua de azi, valorile culturii tradiţionale sârbeşti în România şi în lume. Ansamblul a luat fiinţă în anul 1955, ca expresie a unei voinţe politice, ca important semn de normalizare a raporturilor româno-iugoslave (alături de amnistierea deţinuţilor „titoişti" din închisorile româneşti). Încetarea activităţii, în anul 1970, este din nou expresia politicului, respectiv începutul politicii restrictive faţă de minorităţi şi exprimarea lor culturală. Cei 50 de ani de la înfiinţarea ansamblului au fost şi un nimerit prilej de prezentare a monografiei Ansamblul sârbesc din Timişoara, realizare a autorilor Ljubomir Stepanov şi Stevan Bugarski.

 

8 iulie 2005, Clisura Dunării. Documentar despre sârbi

O echipă TVR a filmat în rândul comunităţii sârbe din Clisura Dunării. Materialul filmat va fi prezentat în cadrul emisiunilor pentru minorităţi.

 

1 noiembrie 2005, Timişoara. Etno-târg sârbesc la Timişoara

În data de 1 noiembrie a. c. la Centrul de afaceri al Camerei de comerţ şi industrie din Timişoara s-a deschis un etno-târg cu produse tradiţionale de artă, artizanat şi articole de consum din Serbia. Evenimentul, desfăşurat sub genericul „Zilele culturii Serbiei în România", a fost organizat de Consulatul Serbiei din Timişoara, cu deviza Convieţuire-toleranţă-solidaritate. Au participat oficialităţile judeţului Timiş, prefectul Ovidiu Drăgănescu şi preşedintele Consiliului judeţean Constantin Ostaficiuc. Coordonatorul întregului proiect a fost etnologul şi etnograful belgrădean Dragomir Antonici. Ceremonia a fost animată de orchestra de suflători condusă de Željko Jovković, laureaţi ai festivalului naţional de profil (de la Guča).

 

Noiembrie 2005, Timişoara. Luna sârbilor

Concerte, târguri meşteşugăreşti şi simpozioane în luna culturii sârbe la Timişoara. Manifestarea a început în data de 1 noiembrie cu expunerea lucrărilor meşterilor populari sârbi.