Minoritatea sârbă 1989

20 decembrie 1989, Timişoara. Veljko Unipan şi Frontul Democratic Român de la Timişoara

La manifestările împotriva regimului Ceauşescu a luat parte din partea comunităţii sârbe fizicianul Veljko Unipan. În Piaţa Operei a ţinut un discurs. S-a prezentat (în limba română) şi a adresat un salut, în limba sârbă („Zdravo, braco!"). Apoi a spus (tot în limba română): „Există o tradiţie de veacuri, în credinţa comună, a românilor şi a sârbilor... Tatăl meu a fost preot sârb, în comuna Felnac, unde popa Todorică era preotul român. La Crăciunul românesc, tatăl meu era invitat la biserica românească... La Crăciunul sârbesc, tatăl meu îl invita pe popa Toderică şi slujeau împreună... Vreau ca această frăţie să renască, în libertate şi dreptate... „Dole Causesku!", „Jos Ceauşescu!".

 

27 decembrie 1989, Timişoara. Veljko Unipan şi Miodrag Milin au iniţiat constituirea Organizaţiei democratice a sârbilor din România

La iniţiativa lui Veljko Unipan şi Miodrag Milin s-a desfăşurat întrunirea de constituire a Frontului Democrat al Sârbilor şi Croaţilor din România în data de 27 decembrie. La Palatul Episcopal Sârbesc s-au întrunit Miodrag Milin (istoric), Veljko Unipan (fizician), Vladimir Markovici (preot-vikar), Radenko Stojkovici (preot), Olga Putin (profesoară), Slavomir Gvozdenovici (ziarist), Milenko Lukin (inginer), Mihai Radan (ziarist), Srboljub Mişkovici (ziarist), Duşiţa Jivanov (ziaristă), Gioka Mirjanici (profesor), Ţvetko Mihajlov (economist), Ljubomir Stepanov (economist) ş. a."

 

29 decembrie 1989, Timişoara. Ia fiinţă Uniunea Democratică a Sârbilor din România

La Clubul de Presă din Timişoara s-a desfăşurat, în data de 29 decembrie 1989, adunarea de constituire a Uniunii Democrate a Sârbilor din România. Preşedintele prezidiului adunării a fost desemnat Slavomir Gvozdenovici care le-a solicitat celor prezenţi „să dezbată cu responsabilitate" problemele minorităţii. S-a ales un consiliu provizoriu şi s-a adoptat o declaraţie de adeziune deplină la Programul Frontului Salvării Naţionale. A fost respinsă solicitarea reprezentanţilor croaţi, de a fi menţionat şi numele lor în titulatura uniunii.