Minoritatea bulgară 2014

 

07.01.2014, Timişoara. Şedinţa Comitetului director al U.B.B.-R.

În data de 7 ianuarie 2014, la sediul central din Timişoara al U.B.B.-R. a avut loc prima şedinţă a Comitetului director pe anul 2014. Pe ordinea de zi au fost: prezentarea activităţii pe anul 2013; proiecte de activităţi pentru anul 2014: terminarea renovării Casei Bulgare din Vinga, începerea renovării Casei Bulgare din Denta; începerea construcţiei unei case bulgare tradiţionale la Muzeul Satului din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 01 [513], 01.01. - 15.01.2014, p. 7)

 

10.01.2014, Dudeştii Vechi. Protocol de înfrăţire între Primăria Dudeştii Vechi şi Primăria Oreş, Bulgaria

În data de 10 ianuarie 2014, la sediul Primăriei din Dudeştii Vechi s-a semnat Protocolul de înfrăţire între Primăria Dudeştii Vechi şi Primăria Oreş, Bulgaria. Documentul a fost semnat de primarul Liubomir Ironov din Oreş şi de primarul Gheorghe Nacov din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 02 [514], 16.01. - 31.01.2014, p. 7)

 

10.01.2014, Timişoara. U.B.B.-R. are în vedere construirea unei case bulgăreşti tradiţionale pe Aleea Etniilor din Muzeul Satului Bănăţean

Prin adresa nr. 2/10.01.2014, adresată directorului Muzeului Satului Bănăţean, Claudiu Ilaş, Uniunea Bulgară din Banat - România solicită aprobarea sumei de 250.000 RON întrucât are intenţia să construiască o casă bulgărească tradiţională pe Aleea Etniilor din Muzeul Bănăţean. Piatra de temelie a acestei case a fost pusă în data de 14 august 2013 de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, împreună cu posesorul Balonului de Aur Hristo Stoichkov şi de deputatul Niculae Mircovici. Casa tradiţională va fi o replică a unei case de gospodar din Dudeştii Vechi, din anul 1905, şi va fi compusă din cinci camere de locuit, cămară, grajd, coteţ pentru porci, şopru şi hambar. Suprafaţa desfăşurată a construcţiei va fi de 200 m2. Casa va fi construită din cărămidă arsă şi va fi acoperită cu ţiglă. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 02/10.01.2014)

 

23.01.2014, Timişoara. U.B.B.-R. în boardul Preşedinţilor Partidelor Politice

Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia din partea primarului Timişoarei, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, de a participa, în data de 23 ianuarie 2014, la întâlnirea de înfiinţare a boardului Preşedinţilor Partidelor Politice, organism consultativ de susţinere a candidaturii Timişoarei la poziţia de capitală europeană a culturii în anul 2021. Întâlnirea a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Timişoara, cu începere de la ora 14. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 05/23.01.2014)

 

23.01.2014, Valcani. U.B.B.-R. sprijină redeschiderea traficului P.C.T.F. Valcani-Vrbica

Prin adresa nr. 4/23 ianuarie 2014, adresată Instituţiei Prefectului județului Timiş şi Primăriei comunei Valcani, Uniunea Bulgară din Banat - România îşi exprimă sprijinul pentru redeschiderea punctului de frontieră dintre România şi Serbia între localităţile Valcani şi Vrbica. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 04/23.01.2014)

 

27.01.2014, Timişoara. Şedinţa Consiliului Consultativ pentru Probleme ale Minorităţilor Naţionale

Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia de a participa, în data de 27 ianuarie 2014, la şedinţa Consiliului Consultativ pentru Probleme ale Minorităţilor Naţionale (C.C.P.M.N.), în care s-a definitivat regulamentul de funcţionare, în vederea aprobării de către Consiliul Local Timişoara. C.C.P.M.N. se doreşte a fi o structură consultativă, fără personalitate juridică, ce va funcţiona pe lângă Primăria municipiului Timişoara, pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul minorităţilor etnice, la nivel local. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 06/23.01.2014)

 

01.02.2014, Bucureşti. Deputatul Niculae Mircovici a fost reales în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor

În data de 1 februarie 2014, reprezentantul minorităţii bulgare din România în Parlament, deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., a fost reales, pentru a opta oară, în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 1)

 

01-02.02.2014, Izvoarele. Înfiinţarea Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman

Pe lângă sărbătoarea Zarezan-ului 2013, bulgarii din Izvoarele au sărbătorit şi înfiinţarea Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a bulgarilor din Teleorman, care la rândul ei este filială a U.B.B.-R. La tăierea panglicii de la inaugurarea organizaţiei au luat parte: prof. Nicolai Ovcharov din Sofia (Bulgaria), Amet Aledin, subsecretar de stat din cadrul D.R.I., Beşu Florea, primarul comunei Izvoarele, Tudor Anghel, preşedintele Filialei „Rădăcini bulgăreşti" a Bulgarilor Teleormăneni, şi Bianca Vasile, preşedinta Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman. La eveniment au mai participat deputatul Niculae Mircovici şi primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 2; https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/)

 

02-08.02.2014, Lipova. Vacanţă de iarnă la Lipova

În perioada 2-8 februarie 2014, un grup de copii din Dudeştii Vechi şi-au petrecut o parte din vacanţa de iarnă la Casa Bulgară din Lipova, unde au făcut repetiţii şi pentru viitoarele spectacole şi au vizitat împrejurimile. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 6,7)

 

05.02.2014, Bucureşti. Hotărârea Guvernului nr. 52/2014

În Monitorul Oficial al României nr. 91/05.02.2014, partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 52/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din Anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2014. Potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 25/2014, S.G.G. alocă, în tranşe egale lunare în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 14/17.02.2014)

 

06.02.2014, Timişoara. A doua întâlnire a Comitetului director al U.B.B.-R.

În data de 6 februarie 2014 a avut loc a doua întâlnire a Comitetului director al U.B.B.-R., la care s-au analizat activitatea Comitetului Filialei Vinga şi proiectul de investiţii pe anul 2014. În urma dezbaterilor s-a votat în unanimitate (cu o abţinere) eliberarea din funcţia de preşedinte al Filialei U.B.B.-R. Vinga a lui Draginov Francisc, suspendarea Comitetului filialei şi numirea lui Francisc Velciov în funcţia de preşedinte interimar al Filialei Vinga. Pentru realizarea în bune condiţii a investiţiei din Vinga va răspunde în continuare Dumitru Bartulov, în calitate de diriginte de şantier. La al doilea punct al ordinii de zi s-a stabilit că: va continua investiţia din Vinga privitoare la renovarea Casei Bulgare; se vor completa documentele necesare pentru începerea renovării Casei Bulgare din Denta; se va achiziţiona un autocar cu 50 de locuri; se va avea în vedere exploatarea Centrului Bulgar de la Lipova, în timpul vacanţelor, de către elevi, iar în restul timpului, de către ceilalţi membri ai U.B.B.-R. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 5)

 

08.02.2014, Sânnicolau Mare. Şedinţa Comitetului Filialei U.B.B.-R. Sânnicolau Mare

Sâmbătă, 8 februarie 2014, a avut loc şedinţa Comitetului Filialei U.B.B.-R. Sânnicolau Mare. Ordinea de zi a cuprins discuţii referitoare la păstrarea Filialei Colonia Bulgară a B.D.B.-R., în acest scop fiind ales un comitet format din cinci membri: Telbis Petru, preşedinte; Vaszilcin Anna, vicepreşedinte; Radu Rafaela, secretar; Ioncsov Minodora şi Hailemas Ioan, membri. De asemenea, a fost ales noul comitet al Filialei U.B.B.-R. Sânnicolau Mare, format din 15 membri: Nacov Antonio, preşedinte; Telbis Petru, vicepreşedinte; Chelciov Elena, secretar; Cucov Sebastian, Constantinescu Terezia, Munteanu Maria, Ciocani Pavel, Tranculov Ioan, Caradjov Alexandru, Carabenciov Ioan, Velciov Carol, Velciov Cristian, Nacov Antoniu senior, Jigalov Petru, Ionescu Petronela, Augustinov Gheorghe, Buşu Petronela şi Calapiş Petru - membri. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 11)

 

09.02.2014, Bucureşti. Dezvelirea unei plăci comemorative la mormântul filantropului Dimităr Hadjivasilev

În data de 9 februarie 2014, cu sprijinul Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, a fost dezvelită o placă comemorativă, amplasată pe cripta în care se odihneşte filantropul bulgar Dimităr Hadjivasilev. Evenimentul a avut loc în cimitirul Bellu din Bucureşti şi coincide cu împlinirea a 200 de ani de la naşterea şi a 130 de ani de la moartea lui Hadjivasilev. La ceremonial au participat: Alexandăr Filipov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, deputatul Gheorghi Markov şi Vasil Vasilev, ministru adjunct la Ministerul Culturii Republicii Bulgaria. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 04 [516], 16.02. - 28.02.2014, p. 5, www.bgembassy-romania.org)

 

16.02.2014, Izvoarele. Şedinţa Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman

În data de 16 februarie 2014 a avut loc la Izvoarele şedinţa Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a bulgarilor din Teleorman, filială a U.B.B.-R. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/, accesat la 21.09.2016)

 

21.02.2014, Bucureşti. Ziua Internaţională a Limbii Materne

La iniţiativa Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, a fost organizat proiectul naţional „Călătoria mea multiculturală", destinat elevilor din învăţământul primar şi gimnazial şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Proiectul a fost lansat cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Limbii Materne, în data de 21 februarie 2014, la ora 11. Evenimentul a fost găzduit de Uniunea Elenă din România şi a avut loc simultan cu desfăşurarea lucrărilor Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, la care Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de Bianca Vasile, secretar general al Filialei „Rădăcini bulgăreşti" a U.B.B.-R. Programul se va încheia în data de 9 Mai - Ziua Europei şi îşi propune să pună în valoare învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România prin metode nonformale. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 10/07.02.2014)

 

24.02.2014, Bucureşti. Şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N.

Luni, 24 februarie 2014, începând cu ora 13, la sediul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor a avut loc şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N., la care s-au discutat prevederile protocolului ce urmează a se încheia între organizaţiile minorităţilor naţionale din România şi D.R.I. Uniunea Bulgară din Banat -România a fost reprezentată de deputatul Niculae Mircovici. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 16/20.02.2014)

 

28.02.2014, Breştea. Obiceiul „Babă Marta"

În data de 28 februarie 2014, în curtea Casei Bulgare a avut loc obiceiul „Babă Marta", care constă în aprinderea unui foc, în jurul căruia copiii aleargă şi strigă: U-ju-ju, Bába Márta, áz tébe dnés, ti méne utre („Babă Marta, tu [mă încălzeşti] azi, iar eu [te voi încălzi] mâine"), iar când focul este aproape să se stingă, copiii sar peste el, pentru a rămâne sănătoşi tot anul. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 6)

 

01.03.2014, Sânnicolau Mare. Fărşang 2014 la Sânnicolau Mare

Bulgarii din Sânnicolau Mare au sărbătorit Fărşangul la un local din oraş. Ei au asistat la un concert al interpretei Maria Munteanu, acompaniată de Adrian Matea, Tibi Calapiş, după care a urmat un bal asigurat de Nicolae Velciov şi Gheorghe Calapiş. Nu au lipsit nici concursul de măşti, nici tradiţionala tombolă, la care marele premiu a fost un iepure alb, viu, câştigat de Ecaterina Uzun. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 2)

 

01.03.2014, Breştea. Fărşang 2014 la Breştea

Bulgarii din Breştea au sărbătorit Fărşangul printr-un program artistic la Casa Bulgară, alcătuit din scenete şi momente umoristice, cântece şi dansuri populare, dansuri moderne, pantomimă şi vals. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 6; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

 

01-03.03.2014, Dudeştii Vechi. Fărşang 2014 la Dudeştii Vechi

Bulgarii din Dudeştii Vechi au sărbătorit Fărşangul 2014 sâmbătă, 1 martie, cu un program artistic. Acesta a început la ora 19, la Căminul Cultural, şi a constat în momente vesele, scenete umoristice, cântece şi dansuri populare şi moderne. Luni, 3 martie 2014, sărbătoarea a continuat la Căminul Cultural, cu o paradă a mascaţilor, la care au participat peste 200 de copii, iar seara, începând cu ora 19, în curtea Casei Bulgare a avut loc un concert, dedicat şi Zilei Naţionale a Bulgariei - 3 Martie, la care şi-au adusa aportul: interpreta Maria Munteanu, Elena Doiceva-Dragomir şi corul „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 7)

 

02.03.2014, Deta. Fărşang 2014 la Deta

Duminică, 2 martie 2014, cu începere de la ora 17, a avut loc la Deta o paradă a mascaţilor, prilejuită de sărbătoarea Fărşangului 2014, după care, la Casa Bulgară, a avut loc un spectacol artistic susţinut de ansamblul „Vinče" al U.B.B.-R. Filiala Deta, sub îndrumarea Ana-Mariei Tapanov şi a Petronelei Slavin. Nu au lipsit tombola şi tradiţia scoaterii cu limba a bănuţului din farfuria plină cu apă - burborenji. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 8; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

 

02.03.2014, Denta. Fărşang 2014 la Denta

Bulgarii din Denta au sărbătorit Fărşangul duminică, 2 martie 2014, cu o paradă a măştilor prin sat, în două căruţe trase e câte doi cai şi cu muzicanţii alături. „Colindătorii" s-au oprit la Casa Bulgară, unde au asistat la un spectacol susţinut de ansamblul „Kokiče" („Ghiocelul") al U.B.B.-R. Filiala Denta. La final copiii au participat la tradiţia burborenji a scoaterii unui bănuţ cu limba dintr-o farfurie plină cu apă. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 8; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

 

03.03.2014, Bucureşti. 3 Martie - Ziua Naţională a Republicii Bulgaria

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Bulgaria - 3 Martie, Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti a organizat o depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Ploieşti, iar seara a avut loc un dineu oficial la sediul Ambasadei din Bucureşti, la care au participat peste 300 de persoane. Bulgarii din România au fost reprezentaţi de deputatul Niculae Mircovici. Cu acest prilej, care coincide cu aniversarea a 135 de ani de legături diplomatice între România şi Bulgaria, prof. Luca Velciov a primit din partea Ministerului Culturii al Republicii Bulgaria diploma şi medalia „Veacul de aur" pentru eforturile depuse pentru păstrarea tradiţiilor şi culturii bulgare în România. La eveniment a participat şi o delegaţie a Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, care a făcut o vizită la Cabinetul Secretarului Camerei Deputaţilor, Niculae Mircovici, după care a participat la festivităţile organizate la Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/)

 

03.03.2014, Breştea. Ziua Naţională a Bulgariei sărbătorită la Breştea

De Ziua Naţională a Bulgariei - 3 Martie, comitetul Filialei U.B.B.-R., împreună cu alţi bulgari şi cu copiii din ansamblul „Brest" („Ulmul"), s-au întâlnit la Casa Bulgară, pentru a sărbători împreună 136 ani de la eliberarea Bulgariei. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 6)

 

04.03.2014, Timişoara. Fărşang 2014 la Timişoara

Bulgarii din Timişoara au sărbătorit Fărşangul în data de 4 martie 2014, la ora 19, cu un program artistic organizat la Casa Armatei, asigurat de ansamblul „Slávjak" al U.B.B.-R. Filiala Timişoara: David-Petru Augustinov, Iani-Nikolaus Bratan, Maria-Alexandra Bratan, Maria Ciocani, Ana-Carla Ivanciov, Eduard Mirciov, Yannis Nacov, Maia-Anastasia Papp, Andreea-Paula Salman, Nicolae-Paul Stepanov, Tania-Maria Topciov, Carolina-Teresa Veruzab, de interpreta Nadia Şehabi din Breştea şi de formaţia Teo Catarov (Tereza Catarov, Teo Catarov, Sebastian Ciocani, Felician Demea, Paul Şufaru şi Adi Văduva). Nu a lipsit nici tombola, al cărei mare premiu - o ploscă tradiţională plină cu... limonadă - a fost câştigat de Iani-Nicolaus Bratan. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 5)

 

05.03.2014, România. Membrii U.B.B.-R. desemnaţi să reprezinte organizaţia în C.M.N.

Membrii Uniuni Bulgare din Banat - România desemnaţi să reprezinte organizaţie în Consiliul Minorităţilor Naţionale sunt: Mircovici Niculae, preşedintele U.B.B.-R.; Velciov-Zablatosche Ştefan, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R., Csokany Mihaela, contabila U.B.B.-R., iar în comisii U.B.B.-R. va fi reprezentat de: Mircovici Niculae - Comisia pentru probleme financiare şi Comisia de legislaţie şi administraţie publică; Csokany Mihaela - Comisia pentru probleme financiare; Petcov Anca - Comisia pentru cultură, culte şi mass-media, Comisia pentru probleme sociale şi economice şi Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale; Tudor Anghel - Comisia pentru cultură, culte şi mass-media; Bianca Vasile - Comisia pentru învăţământ şi tineret. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 21/05.03.2014 şi nr. 22/05.03.2014)

 

08.03.2014, Târgovişte. Paştele Cailor - Konski Veligden (Tudoriţa)

Sâmbătă, 8 martie 2014, comunitatea bulgară din Târgovişte a sărbătorit Paştele Cailor, numit şi Tudoriţa, un obicei care, pe lângă elementul religios, simbolizează începutul muncilor agricole de primăvară. Konski Veligden sau Paştele Cailor are loc în fiecare an, în prima sâmbătă din Postul Paştelui, de Sfântul Toader. Acesta sărbătoare întăreşte legătura dintre agricultor şi ajutorul său de nădejde, calul. În semn de apreciere, animalul este sfinţit anual la biserică, pentru a fi sănătos şi ascultător tot anul. În acest scop femeile pregătesc turte numite konceta, în formă de cal. După ce sunt binecuvântate la biserică, se dau proprietarilor de cai, care le mănâncă împreună cu caii lor. Evenimentul din anul 2014, aflat la a XV-a ediţie, a fost organizat de Primăria municipiului Târgovişte împreună cu Asociaţia „Zaedno" a bulgarilor din Târgovişte. La eveniment au participat: deputatul Niculae Mircovici, Asen Tutekov, ataşatul cultural al Ambasaei Republicii Bulgaria la Bucureşti, prof. Nikolai Ovcharov, primarul Gabriel Boriga, Vasile Costache, preşedintele Asociaţiei „Zaedno" a bulgarilor din Târgovişte, membri ai Uniunii „Rădăcini Bulgăreşti" din Târgovişte ş.a. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 2; https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/)

 

14-16.03.2014, Lipova. Membrii ansamblului „Palućenka" în „cantonament" la Lipova

În perioada 14-16 martie 2014, membrii celor două grupe mari ale ansamblului „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi au petrecut un „cantonament" de trei zile la Casa Bulgară din Lipova. Aici au făcut repetiţii la cântece şi dansuri şi excursii în împrejurimile Lipovei. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

 

19-23.03.2014, Bucureşti. Salonul de Carte, Presă şi Muzică

Uniunea Bulgară din Banat - România, prin Todor Anghel, a participat la cea de-a XX-a manifestare expoziţională Salonul de Carte şi Muzică, ce a avut loc în perioada 19-23 martie 2014 la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. În cadrul expoziţional, organizat de Amplus International Ltd., bulgarii au expus obiecte de artizanat, costume populare, cărţi, reviste, fotografii, CD-uri, produse gastronomice specifice. În data de 22 martie 2014 a fost organizată o masă rotundă cu tema „Experienţa de viaţă a comunităţilor etnice din România privind rolul femeii în societate şi în familie". (Arhiva U.B.B.-R., nr. 17/20.02.2014 şi nr. 21/28.02.2014)

 

19-31.03.2014, Timişoara. Expoziţia „Forţa societăţii civile: soarta evreilor din Bulgaria"

Uniunea Bulgară din Banat - România se implică activ în promovarea Timişoarei în cursa pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. În acest sens, în data de 19 martie 2014, la ora 14, la sediul central al U.B.B.-R. din Piaţa Unirii a fost vernisată expoziţia „Forţa societăţii civile: soarta evreilor din Bulgaria". Bulgaria a fost singurul stat aliat al Germaniei hitleriste care a refuzat transferul evreilor către lagărele de concentrare şi a salvat viaţa a 48.000 de evrei. Este prima dată când se organizează o astfel de expoziţie care se referă la poziţia statului bulgar în privinţa Holocaustului. Expoziţia este compusă din 22 de panouri cu fotografii, facsimile şi text care urmăresc cursul evenimentelor, atât de pe scena internaţională, cât şi atitudinea societăţii civile bulgare, şi a fost realizată de Institutul de Stat pentru Cultură din cadrul Ministerului de Externe al Republicii Bulgaria în colaborare cu Centrul pentru Studii Iudaice al Universităţii „Sf. Kliment Ohridski" din Sofia. În cele 22 de panouri autoarea, dr. Albena Taneva, a prezentat specificitatea cazului Bulgariei în privinţa Holocaustului şi eforturile susţinute ale societăţii civile bulgare de a opri politica represivă. La eveniment au participat: preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, preşedinta Comunităţii Evreilor din Timişoara, Luciana Friedmann, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, primarul municipiului Timişoara, prof. univ. dr. Nicolae Robu, subprefectul judeţului Timiş, Liliana Oneţ, capelanul Sanctităţii Sale papa, msgr. Gheorghe Augustinov, deputatul din partea minorităţii sârbe din România, Slavomir Gvozdenovici, deputatul minorităţii croate din România, av. Ioan Marocico, deputatul P.S.D. de Caraş Severin, Ion Benga, preşedintele U.D.M.R. Timiş, Francisc Halász, preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, directorul Radio Timişoara, Mihai Anghel, directorul Institutului Francez din Timişoara, Daniel Malbert, consulul onorific al Spaniei la Timişoara, Jose Miguel Vinals Arino, consuli onorifici, reprezentanţi diplomatici ş.a. Vernisajul s-a încheiat cu un program de muzică evreiască pregătit de corul Comunităţilor Evreieşti din România din Timişoara. Expoziţia a fost deschisă până la data de 31 martie 2014. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 6, 7; http://www.pressalert.ro/2014/03/ce-actiuni-surpriza-pregatesc-bulgarii-din-judet-pentru-promovarea-timisoarei-lupta-pentru-capitala-culturala-europeana/, accesat la 21.09.2016)

 

20.03.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 20 martie 2014, ora 11, la sediul din Bucureşti al Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Dezbaterile s-au axat pe tema „Învăţământul universitar în limbile minorităţilor naţionale". (Arhiva U.B.B.-R., nr. 26/10.03.2014)

 

21.03.2014, Bucureşti. Comisia pentru cultură, culte şi mass-media a C.M.N.

Bianca Vasile, reprezentant al U.B.B.-R., a participat la reuniunea Comisiei pentru cultură, culte şi mass-media a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 21 martie 2014, orele 11-13, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. În cadrul programului, organizat de Amplus International Ltd. în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice, a fost inclusă o masă rotundă cu tema „Galeria multiculturală a personalităţilor feminine de azi", dedicată femeilor ce aparţin minorităţilor naţionale din România. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 15/17.02.2014 şi nr. 25/10.03.2014)

 

04.04.2014, Timişoara. Vizita ataşatului politic al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti la sediul central al U.B.B.-R.

Doamna Kendra Pace, ataşat politic al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, împreună cu o consilieră, au făcut o vizită la sediul central al U.B.B.-R. din Timişoara, unde s-au întâlnit cu preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici. După discuţii referitoare la viaţa şi activitatea bulgarilor din România, delegaţia a vizitat expoziţia „Forţa societăţii civile: soarta evreilor din Bulgaria". (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 07 [519], 01.04. - 15.04.2014, p. 1, 12)

 

12.04.2014, Dudeştii Vechi. Lazăriţa la Dudeştii Vechi

Sâmbătă, 12 aprilie 2014, mai multe fete bulgăroaice, mai mici şi mai mari, din Dudeştii Vechi, îmbrăcate în costum popular şi cu coşuleţe în mâini, s-a întâlnit în faţa bisericii catolice, unde s-au fotografiat împreună şi au primit cadouri din partea deputatului Niculae Mircovici, după care au plecat pe la rude, conform obiceiului Lazăriţa, pentru a cânta cântece despre învierea lui Lazăr, primind în schimb ouă şi dulciuri. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 5)

 

12.04.2014, Timişoara. Lazăriţa la Timişoara

Conform obiceiului, de Lazăriţa, fetiţele bulgăroaice din Timişoara se îmbracă în costum popular şi, cu coşuleţe în mâini, îl vizitează pe msgr. Gheorghe Augustinov la parohia din Mehala. Aici ele cântă cântece specifice sărbătorii, legate de Înviere, şi primesc în schimb dulciuri. În anul 2014, la obiceiul Lazăriţa au participat: Sara-Antonia Augustinov, Miruna-Antonia Bratan, Maria-Alexandra Bratan, Anelia-Georgia Bratan, Ana-Carla Ivanciov şi Anca Tatov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 8)

 

12.04.2014, Dudeştii Vechi. Concurs internaţional de ping-pong

La Dudeştii Vechi a avut loc prima ediţie a Concursului Internaţional de Ping-Pong. Evenimentul a fost organizat la Căminul Cultural şi au participat sportivi amatori din România (Dudeştii Vechi, Breştea şi Vinga), Bulgaria (Bărdarski Gheran) şi Serbia (Ivanovo şi Belo Blato). Iniţiatoarea proiectului a fost Svetlana Caradjova, primarul localităţii Bărdarski Gheran din Bulgaria. La eveniment au participat deputatul Niculae Mircovici şi Ivo Ţvetkov, primarul regiunii Biala Slatina (Bulgaria). Turneul a fost organizat de Uniunea Bulgară din Banat - România, Primăria Dudeştii Vechi şi Consiliul Judeţean Timiş. La turneu au participat 42 de sportivi care au fost împărţiţi în trei grupe; 12-17 ani, 18-25 ani şi peste 25 ani. Câştigători au fost: Adrian Laioş din Serbia (12-17 ani), Gheorghe Dobici din Serbia (18-25 ani) şi Petru Peiov din Breştea (peste 25 ani). (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 2)

 

12.04.2014, Breştea. Lazăriţa la Breştea

În data de 12 aprilie 2014, pe străzile localităţii Breştea din judeţul Timiş puteai întâlni grupuri de 3-4 fetiţe îmbrăcate în costum popular, colindând cu coşuleţe în mâini, conform obiceiului Lazăriţa. Ele merg pe la rude, cântă cântece despre învierea lui Lazăr şi primesc în schimb ouă crude şi dulciuri. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 2)

 

13.04.2014, Breştea. 45 ani în slujba Bisericii

În data de 13 aprilie 2014, preotul din Breştea, Matei Calapiş, a sărbătorit 45 de ani în slujba Bisericii. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 11)

 

17.04.2014, Sofia, Bulgaria. Conferinţă de presă a deputatului Niculae Mircovici la Sofia

Deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România, a susţinut în data de 17 aprilie 2014 o conferinţă de presă la sediul B.T.A. din Sofia, la care au participat reprezentanţii mass-mediei din Bulgaria, iar la ora 19 a participat la o emisiune live la postul naţional de televiziune bulgar (B.N.T.). De asemenea, deputatul Niculae Mircovici a avut o întâlnire cu preşedinta Comisiei pentru învăţământ din cadrul Marii Adunări Naţionale - parlamentul Republicii Bulgaria. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 11)

 

24.04.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 24 aprilie 2014, orele 11-13, la sediul din Bucureşti al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa". Dezbaterile s-au axat pe tema „Bune practici în învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România". (Arhiva U.B.B.-R., nr. 34/15.04.2014)

 

30.04.2014, Timişoara. Membrii U.B.B.-R. în Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale

În conformitate cu prevederile art. 11, al. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale din cadrul Primăriei Timişoara, U.B.B.-R. este reprezentată în plen de Ştefan Velciov-Zablatosche, Anca Petcov şi Nicoleta Ciocani. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 39/30.04.2014)

 

03.05.2014, Breştea. Ziua Tineretului sărbătorită la Breştea

În data de 3 mai 2014 tinerii din Breştea au sărbătorit Ziua Internaţională a Tineretului (2 Mai). Ei s-au întâlnit la Casa Bulgară, unde au participat la diverse activităţi cultural-sportive. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 11 [523], 01.06. - 15.06.2014, p. 5)

 

10.05.2014, Mujlea, Serbia. Festivalul muzicii religioase

În data de 10 mai 2014 a avut loc la Mujlea, în Serbia, prima ediţie a Festivalului de Muzică Religioasă, organizat la iniţiativa preotului Calapiş Stoian. Bulgarii din România au fost reprezentaţi de Nadia Şehabi şi Sara Şehabi din Breştea. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 6)

 

15-17.05.2014, Bucureşti. „Călătoria mea multiculturală" - festivitatea de premiere

În perioada 15-17 mai 2014, Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev" din Bucureşti a reprezentat minoritatea bulgară din România la festivitatea de premiere din cadrul proiectului naţional „Călătoria mea multiculturală", destinat elevilor din învăţământul primar şi gimnazial şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Proiectul a fost iniţiat de Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limba Minorităţilor Naţionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi cu reprezentanţa Comisiei Europene în România. Proiectul a fost lansat cu prilejul sărbătorii Zilei Internaţionale a Limbii Materne. Programul şi-a propus să pună în valoare învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România prin metode nonformale. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 43/13.05.2014)

 

16.05.2014, Ivanovo, Serbia. Lansare de carte

În data de 16 mai 2014, în sala de sport „Moşa Piade" din Ivanovo, Serbia, a avut loc un program cultural-artistic, prilej cu care a fost lansat volumul 145 gudini ud nasélvanjétu na banátsćite balgare-palćene u Ivánovo/145 godina od doseljavanja banatskih Bugara-Palcena u Ivanovo („145 ani de la aşezarea bulgarilor-pavlichieni în Ivanovo") al autorului Augustin Calapiş, volum apărut la Editura Mirton din Timişoara şi editat cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România (editor de carte: Nicolae Markov). (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 6)

 

16-18.05.2014, Alexandria. Ansamblul „Balgarče" la festival în Alexandria

În perioada 16-18 mai 2014, ansamblul „Balgarče" al U.B.B.-R. Filiala Vinga a participat la Festivalul Internaţional „În paşi de dans" din Alexandria, judeţul Teleorman. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 11)

 

17-18.05.2014, Odorheiu Secuiesc. Festivalul Folcloric „Szejke"

Uniunea Bulgară din Banat - România a primit, din partea Casei de Cultură Municipale Odorheiu Secuiesc, invitaţia de a participa, în perioada 17-18 mai 2014, la a XLVIII-a ediţie a Festivalului Folcloric „Szejke". La acest eveniment bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de ansamblul „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 30/31.03.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 7)

 

21.05.2014, Bratislava. U.B.B.-R. invitată la expoziţie de pictură

Uniunea Bulgară din Banat - România va fi reprezentată la Bratislava în perioada 5-7 iulie 2014, la expoziţia de pictură organizată cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Kiril şi Metodii, de Ioan Vasilcin, Nicolae Velciov şi Valentin Şerban. Expoziţia va avea loc la Institutul de Cultură Bulgar din Bratislava. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 44/21.05.2014)

 

24.05.2014, Dudeştii Vechi. Zilele Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii"

Ziua de 24 Mai - Ziua Culturii şi Scrierii Slave - este şi Ziua Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi, pe care elevii şi profesorii au sărbătorit-o prin diverse programe cultural-sportive. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 6)

 

27-31.05.2014, Varna, Bulgaria. A IV-a ediţie a Spartachiadei bulgarilor de pe mapamond

În perioada 27-31 mai 2014 a avut loc la Varna a IV-a ediţie a Spartachiadei bulgarilor de pe mapamond, organizată de Agenţia de Stat pentru Bulgarii din Străinătate. La eveniment a participat şi o delegaţie de elevi şi profesori din Dudeştii Vechi. Bulgarii bănăţeni s-au întors cu locul III la fotbal - băieţi şi cu locul VII la volei feminin. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 11)

 

29.05.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 29 mai 2014 la sediul din Bucureşti al Uniunii Democrate Turce din România. Tema dezbaterilor a fost: prezentarea rezultatelor proiectului naţional „Călătoria mea multiculturală", iniţiat de Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limba Minorităţilor Naţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 46/21.05.2014)

 

01.06.2014, Timişoara. A XIV-a ediţie a Festivalului Etniilor

Uniunea Bulgară din Banat - România a fost invitată să participe la a XIV-a ediţie a Festivalului Etniilor, în calitate de naş al rugii. Evenimentul a avut loc în data de 1 iunie 2014, de Ziua Internaţională a Copilului, la Muzeul Satului din Timişoara. Festivităţile au început la ora 15.30 cu o paradă a portului popular, în fruntea căreia mergea naşul Festivalului, deputatul Niculae Mircovici, îmbrăcat el însuşi în port popular, urmat de fanfară şi de ansamblurile participante. Cu o ploscă în mână, naşul a trecut pe la casele tuturor minorităţilor, pentru a le invita la spectacol. Din partea U.B.B.-R. la spectacol au participat cei 30 de membri ai ansamblului „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi şi cei 9 membri ai ansamblului „Slávjak" („Privighetoarea") al Filialei U.B.B.-R. Timişoara. Festivalul a fost organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Consiliului Judeţean Timiş. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 38/29.04.2014; Arhiva U.B.B.-R., nr. 40/06.05.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 11 [523], 01.06. - 15.06.2014, p. 6, 7)

 

01.06.2014, Deta. Ziua Internaţională a Copilului

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului - 1 Iunie, în Parcul Central din Deta a fost organizat un spectacol cultural-artistic, la care şi-a adus aportul şi ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al U.B.B.-R. Filiala Deta, precum şi interpreta Sara Şehabi. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 6)

 

04.06.2014, Bucureşti. Ansamblul Uniunii „Rădăcini Bulgăreşti" la Etno TV

În data de 4 iunie 2014, la ora 20, pe Etno TV, Ansamblul Uniunii „Rădăcini Bulgăreşti" a Bulgarilor Teleormăneni a prezentat o suită de dansuri bulgăreşti. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/posts/10202238223091701, accesat la 21.09.2016)

 

05.06.2014, Bratislava. Expoziţie de pictură

În data de 5 iunie 2014 a fost vernisată la Institutul Cultural Bulgar din Bratislava o expoziţie de pictură, la care bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de Nicolae Velciov şi Ioan Vasilcin, care au expus mai multe lucrări. La eveniment au participat: ambasadorul Republicii Bulgaria la Bratislava, Margarita Ganeva; consulul Republicii Bulgaria la Bratislava, Boiko Hadjiiski; directoarea Centrului Cultural Bulgar la Bratislava, Vania Radeva. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 11 [523], 01.06. - 15.06.2014, p. 11)

 

08 şi 15.06.2014, Timişoara. Conferirea Sfântului Mir

În data de 8 iunie 2014, în domul „Sf. Gheorghe" din Timişoara, Excelenţa Sa Martin Roos, episcop de Timişoara, alături de msgr. Johann Dirschl, vicarul general al diecezei, de msgr. Gheorghe Augustinov şi pe preotul dr. Heinz Detlef Stäps, canonic al Diecezei de Rottenburg-Stuttgart, au conferit Sfântul Mir unui număr de 123 de tineri. Dintre aceştia, 20 au fost de etnie bulgară: Avram Emilia, Carabenciov Ana Maria, Carabenciov Bogdan, Caraghena Francesca Maria, Caraghena Timeea Alexandra, Cucalan Sarah, Forgacs Daniel, Ganciov Corina, Ivanciov Ana-Carla, Marc Denisa Maria, Calapiş Ana Maria, Miculescu Cristina Maria, Moldovan Andreea Maria, Nacov Yannis, Rancov Georgiana Andreea, Ştef Radulian-Georgian, Mirciov Eduard, Tuturilov Sebastian, Viruzab Carolina şi Velciov Ana Diana. În data de 15 iunie, la biserica catolică din Mehala, au mai primit Conformaţiunea (Conferirea Sfântului Mir) doi bulgari bănăţeni: Caradjov Marco Alexander şi Murgu-Boboiciov Anton-Alin. Toţi cei implicaţi au adunat suma de 1.200 RON, care a fost donată Fundaţiei CARITAS a Diecezei Catolice, iar banii vor fi folosiţi pentru sinistraţii din Serbia. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 3, 5)

 

11.06.2014, Timişoara. Împreună în Timişoara Multiculturală

În data de 11 iunie 2014 a avut la Timişoara, la Iulius Mall, a II-a ediţie a Festivalului „Împreună în Timişoara Multiculturală", la care bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de cele două grupe - mijlocie şi mică - ale ansamblului „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea. Menţionăm faptul că printre organizatorii acestui festival s-a aflat şi bulgăroaica Anastasia Tuturilov, profesoară la Şcoala nr. 25 din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 8)

 

12.06.2014, Bucureşti. Expoziţia de pictură pe sticlă „Filonul sacru"

Uniunea Bulgară din Banat - România a primit din partea Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT. invitaţia de a participa, în data de 12 iunie 2014, începând cu ora 15, la expoziţia de pictură pe sticlă „Filonul sacru" a pictoriţei Mihaela Mateescu Profiriu. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti, iar din partea U.B.B.-R. au participat deputatul Niculae Mircovici şi Tudor Anghel. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 51/05.06.2014)

 

14.06.2014, Timişoara. 63 ani de la Deportarea în Bărăgan

În data de 18 iunie 2014 s-au împlinit 63 ani de la deportarea a aproximativ 44.000 de bănăţeni în Bărăgan. De calvarul deportării nu au scăpat nici bulgarii bănăţeni: 88 de familii (439 de suflete) din Dudeştii Vechi, 16 familii (100 de suflete) din Breştea şi 7 familii (34 de suflete) din Denta. Dintre aceştia, 44 de persoane au decedat în Bărăgan: 32 din Dudeştii Vechi, 10 din Breştea şi 2 din Deta. De asemenea, în Bărăgan s-au născut 23 de copii cu părinţi originari din Dudeştii Vechi, 5 copii cu părinţi originari din Breştea şi un copil cu părinţi originari din Denta. Evenimentul a fost comemorat la Timişoara în data de 14 iunie 2014, la Monumentul Deportaţilor din Parcul Justiţiei, unde au avut loc depuneri de coroane de flori şi discursuri. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Deportaţilor în Bărăgan, al cărei preşedinte este bulgarul Petru Mirciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 2)

 

15.06.2014, Vinga. Sărbătoarea hramului bisericii - Kirvai

În data de 15 iunie 2014 bulgarii din Vinga au sărbătorit hramul bisericii - Kirvai. Evenimentul a început cu o sfântă liturghie oficiată de preotul Sebastian Mirciov, după care ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga a prezentat o serie de dansuri populare pe platoul din faţa bisericii. La eveniment a participat şi deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., îmbrăcat el însuşi în costumul popular tradiţional al bulgarilor din Dudeştii Vechi. A urmat o seară festivă la Casa Bulgară. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 7)

 

19-26.06.2014, Lipova. Tabără Multietnică pentru Copii Minoritari

În perioada 19-26 iulie 2014, Uniunea Bulgară din Banat - România a organizat, la sediul din Lipova, o Tabără Multietnică pentru Copii Minoritari. Din partea Uniunii Elene din România au participat copiii Tiucă Oana Antonia şi Popa Teodora. Din partea Uniunii Croaţilor din România au participat Beul Petru şi Baciun Anca şi doi reprezentanţi ai Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 60/14.07.2014, nr. 61/14.07.2014, nr. 62/14.07.2014)

 

22.06.2014, Timişoara. „The Timişoara Gospel Project"

În cadrul proiectului „The Timişoara Gospel Project", ajuns la a X-a ediţie, în data de 22 iunie 2014 a avut loc un concert susţinut de un cor format din 150 de corişti amatori, printre care erau şi foarte mulţi etnici bulgari bănăţeni. Fondurile obţinute în urma spectacolului intitulat „Oh, Happy Day!" vor fi donate Centrului de Îngrijire Paliativă de tip Hospice „Casa Milostivirii Divine". (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 2; www.hospice-timisoara.org)

 

23.06.2014, Bucureşti. Şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N.

Luni, 23 iunie 2014, începând cu ora 12.30, la sediul din Bucureşti al Uniunii Elene din România a avut loc şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N. Preşedintele comisiei, Adrian Merka, a propus ca ordinea de zi să conţină subiecte referitoare la activitatea financiar-contabilă a organizaţiilor. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 52/12.06.2014)

 

25.06.2014, Breşte. Furtună la Breştea

Miercuri, 25 iunie 2014, o furtună puternică a lovit localitatea Breştea. Furtuna nu a durat mai mult de 20 de minute, timp în care foarte multe case au rămas fără acoperiş, au căzut garduri, copacii au fost rupţi sau chiar smulşi din pământ, iar localitatea a rămas fără curent electric timp de două zile. Nicio casă din Breştea nu a rămas absolut intactă. Bătrânii spun că acest lucru s-a întâmplat pentru că sătenii nu şi-au ţinut promisiunea, făcută cu mulţi ani în urmă, de a nu ieşi la lucru pe câmp sau în grădină în zilele de joi dintre sărbătoarea Sf. Gheorghe şi sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 2)

 

28-29.06.2014, Dudeştii Vechi. Turneul internaţional „Kupa Petrovdenj"

În fiecare an, de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, la Dudeştii Vechi se organizează turneul internaţional de fotbal „Kupa Petrovdenj". În anul 2004, turneul, ajuns la a XVIII-a ediţie, a avut loc sâmbătă, 28 iunie, şi duminică, 29 iunie, pe Arena Stoichkov din localitate, fiind organizat de Ioan Tranculov, cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România şi al Primăriei Dudeştii Vechi. La eveniment s-au înscris 16 echipe de fotbal, cupa fiind câştigată de echipa Pro Gear 11. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 11)

 

29.06.2014, Breştea. Turneul „Kupa Petrovdenj" la Breştea

În data de 29 iunie 2014, de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, a avut loc la Breştea un campionat amical de fotbal intitulat „Kupa Petrovdenj" („Cupa Sfântului Petru"). Meciurile au început la ora 10 pe terenul de la izlaz. Au jucat mai întâi copiii, după care a urmat meciul adulţilor. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 5)

 

30.06-02.08.2014, Lipova. Tabără de vară la Lipova

La iniţiativa deputatului Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., împreună cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România, a fost lansat proiectul „Identitate şi diferenţiere în comunitatea bulgară", prin care, în perioada 30 iunie - 2 august 2014, patru grupe de copii şi-au petrecut o parte din vacanţă în tabăra de vară de la Centrul Bulgar din Lipova. Primul grup a participat în perioada 30 iunie - 6 iulie 2014, fiind alcătuit din copii din Dudeştii Vechi, Breştea şi Izvoarele (județul Teleorman). Al doilea grup a participat în perioada 10-16 iulie 2014, fiind alcătuit din copii din Bărdarski Gheran (Bulgaria), Belo Blato (Serbia) şi Dudeştii Vechi, Breştea, Deta şi Denta (România). Al treilea grup a participat în perioada 21-27 iulie, fiind alcătuit din 30 de copii cu vârste între 10 şi 14 ani, existând reprezentanţi din aproape fiecare minoritate care trăieşte pe teritoriul României: bulgari, sârbi, greci, tătari, ucraineni, maghiari, italieni, romi, ruteni şi ruşi lipoveni. Ultimul grup a participat în perioada 28 iulie - 2 august 2014 şi a fost alcătuit din copii din Timişoara, Sânnicolau Mare, Denta şi Deta. În cadrul taberei de vară copiii au avut un program variat, participând atât la repetiţii de dansuri şi cântece populare, vizionarea unor filme documentare cu tradiţiile bulgarilor bănăţeni (Lazăriţa, Nunta, Paştele), cât şi la vizitarea unor obiective din împrejurimi, precum Băile Lipova, bazilica „Maria Radna", „Casa cu lacăt", Universitatea „Aurel Vlaicu" şi Universitatea „Vasile Goldiş" din Arad, excursii la Deva, Hunedoara şi Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 7; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 2, 8, 11; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 5)

 

07-09.07.2014, Bucureşti. Delegaţie D.R.I. în vizită la U.B.B.-R.

În perioada 7-9 iulie 2014 o delegaţie a D.R.I., din care au făcut parte Enikö Katalin Lacziko - secretar de stat, Carmen Stamate - şef serviciu şi Adriana Petraru - şef serviciu, a efectuat o vizită de lucru la Uniunea Bulgară din Banat - România, la sediul central din Timişoara. Delegaţia a fost primită de preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, cu care s-au purtat discuţii pe diverse teme legate de minorităţile din România şi de activitatea U.B.B.-R. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 55/02.07.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 6)

 

14.07.2014, Timişoara. Şedinţa Comitetului director al U.B.B.-R. şi lansare de carte

La sediul central al U.B.B.-R. din Timişoara a avut loc şedinţa Comitetului director al U.B.B.-R. Pe ordinea de zi s-au aflat: activitatea Centrului Bulgar din Lipova, care în perioada verii va primi mai multe serii de copii şi tineri din Dudeştii Vechi, Breştea, Izvoarele, Bărdarski Gheran (Bulgaria) şi Belo Blato (Serbia), care îşi vor petrece aici o parte din vacanţa de vară, urmând a fi organizată şi o tabără multietnică, la care vor fi invitaţi câte doi reprezentanţi ai fiecărei etnii din România; organizarea comemorării a 100 ani de la moartea lui Telbis Carol, cel mai longeviv primar al Timişoarei; de asemenea, cu unanimitate de voturi, s-a aprobat excluderea din U.B.B.-R. a lui Draghinov Francisc şi Todorovici Sebastian de la Filiala Vinga. La punctul trei a fost analizată situaţia investiţiilor referitoare la terminarea, în luna august, a Casei Bulgare din Vinga; totodată se are în vedere construirea unei săli de 200 persoane în grădina Casei Bulgare din Dudeştii Vechi. Cu acest prilej a fost lansat şi volumul bilingv Čarkvite na banátsćite balgare/Bisericile bulgarilor bănăţeni de Nicolae Markov şi Claudiu Călin, apărut la Editura Mirton din Timişoara, cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 6)

 

26.07.2014, Deta. Sărbătoarea hramului bisericii catolice din Deta - Kirvai

În data de 26 iulie, de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, bulgarii din Deta, împreună cu credincioşii catolici de alte etnii, au sărbătorit Kirvai, adică hramul bisericii catolice. Sărbătoarea a început cu o paradă a portului popular, la care au participat bulgarii, germanii şi maghiarii, în ritmurile fanfarei. A urmat sfânta liturghie, oficiată de preotul Lokodi Attila. Pentru prima oară, după mulţi ani, etnicii germani au făcut din nou tradiţionalul buchet de rozmarin, împodobit cu multe panglici, care a fost sfinţit în timpul liturghiei. După liturghie, pe platoul din faţa bisericii, ansamblurile prezente au oferit un spectacol de dansuri populare, după care bulgarii bănăţeni s-au retras la Casa Bulgară, unde au participat la un spectacol cultural-artistic oferit de ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al U.B.B.-R. Filiala Deta, după care a urmat un bal, muzica fiind asigurată de Petru Romanov şi Mihai Martin din Vinga. La eveniment a participat deputatul Niculae Mircovici, primarul oraşului Deta, Petru Roman, toţi preşedinţii filialelor U.B.B.-R., precum şi membri din aceste filiale. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 5)

 

27.07.2014, Dudeştii Vechi. Săpături arheologice la hotarul comunei Dudeştii Vechi

În data de 27 iulie 2014, în Dudeştii Vechi a sosit un grup de arheologi de la Universitatea Thübingen din Germania, în frunte cu dr. Raiko Krauss, profesor de arheologie. Aceştia au fost cazaţi la Muzeul Minorităţii Bulgare şi urmează să facă săpături la locul numit Bucova, de la hotarul comunei Dudeştii Vechi. În acest sens a fost semnat un protocol pentru trei ani între Uniunea Bulgară din Banat - România (deputatul Niculae Mircovici), Universitatea Thübingen din Germania (dr. Raiko Krauss) şi Muzeul Banatului din Timişoara (Dan Ciubotaru). Lor li se vor alătura colegi din Veliko Târnovo (Bulgaria), din Austria şi de la Universitatea de Vest din Timişoara. Artefactele găsite în urma săpăturilor vor fi expuse la Muzeul Minorităţii Bulgare, care în anul 2014 împlineşte 10 ani de la deschiderea oficială (14 august 2004). (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 11)

 

01.08.2014, Timişoara. Comemorarea a 100 ani de la moartea primarului Carol Telbis

În data de 1 august, la ora 9.30, în Parcul Central din Timişoara au avut loc depuneri de coroane de flori la bustul primarului Carol Telbis, aflat pe Aleea Personalităţilor. La eveniment au participat: Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara; Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş; deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R.; Ştefan Velciov-Zablatosche, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R.; Nicolae Markov, secretarul U.B.B.-R.; Emil Oteşteanu, medic pensionar, fost director al Spitalului de Copii din Timişoara, căsătorit cu nepoata lui Carol Telbis; preşedinţi şi membri ai filialelor U.B.B.-R. ş.a. După depunerea coroanelor de flori au avut loc interviuri. În continuare, delegaţia U.B.B.-R. a depus câte o coroană la Primăria Timişoara şi pe placa de pe strada Carol Telbis din Timişoara. A urmat o vizită la mormântul primarului Carol Telbis din Cimitirul Eroilor, unde msgr. Gheorghe Augustinov a oficiat o scurtă liturghie. La ora 14, la sediul central al U.B.B.-R. din Piaţa Unirii a avut loc vernisajul expoziţiei dedicate vieţii şi activităţii celui care a fost primarul Timişoarei, Carol Telbis. Expoziţia, realizată de Nicolae Markov, a avut titlul „Carol Telbis, primarul fondator al Timişoarei ca oraş european". Expoziţia a fost deschisă de deputatul Niculae Mircovici şi a putut fi vizitată între 1 şi 31 august 2014. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 7)

 

01-03.08.2014, Deta. Zilele Oraşului Deta

Sărbătoarea a început în după-amiaza zilei de 1 august 2014 cu o paradă a porului popular, în acordurile fanfarei din Coşteiu (Serbia). Parada a început la sala de sport, a trecut pe lângă biserica catolică şi primărie şi s-a oprit în Parcul „Anton Kratzer", unde, pe scena de vară, ansamblurile participante au susţinut un spectacol artistic. Aici bulgari bănăţeni au fost reprezentaţi de interpreta Doriana Talpeş, fostă membră a ansamblului „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara. Sărbătoarea a continuat a doua zi, 2 august 2014, cu un spectacol folcloric, când pe aceeaşi scenă de vară a urcat şi ansamblul „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea - grupa mijlocie şi grupa mică. Zilele Oraşului Deta s-au încheiat în data de 3 august 2014 cu un concert de muzică pop-rock. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 2)

 

03.08.2014, Vinga. Inaugurarea Casei Bulgare din Vinga

În data de 3 august 2014, de Zilele Comunei Vinga, a fost inaugurată proaspăt renovata Casă Bulgară din Vinga. La eveniment au participat: msgr. Augustinov Gheorghe, preotul Sebastian Mirciov, preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R., Ştefan Velciov-Zablatosche, secretarul U.B.B.-R., Nicolae Markov, primarul comunei Vinga, Ioan Negrei, primarul localităţii Asenovo din Bulgaria, Petăr Ivanov, constructorul Petru Mirciov, cel care s-a ocupat de realizarea proiectului, preşedinţii filialelor U.B.B.-R., membri ai U.B.B.-R. ş.a. Sărbătoarea a început cu o liturghie solemnă oficiată în biserica catolică, după care, la Casa Bulgară, a urmat tăierea simbolică a panglicii de către deputatul Niculae Mircovici, preşedintele interimar al Filialei U.B.B.-R. Vinga, Francisc Velciov, şi primarul localităţii Vinga, Ioan Negrei. A urmat sfinţirea sediului, după care cei prezenţi au participat la un dineu. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 6)

 

09-10.08.2014, Asenovo, Bulgaria. Concurs culinar internaţional

Organizaţia Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a Bulgarilor din Teleorman, a avut o primă deplasare în Bulgaria, la concursul culinar internaţional de la Asenovo, unde a obţinut premiul spec