Minoritatea bulgară 1997

 

11.01.1997, Bucureşti. Apariţii editoriale

În cadrul Comunităţii „Bratstvo" au fost lansate două volume: 66 legende de prof. Luca Velciov (Editura Casa Omnia Cartexim, Bucureşti) şi Proverbe şi cugetări bulgare, antologie realizată de Mihaela Deşliu (Editura Casa Omnia Cartexim, Bucureşti).

 

11.01.1997, Bucureşti. Alegeri la Asociaţia Culturală din Bucureşti

În urma alegerilor de la Asociaţia Culturală din Bucureşti a fost desemnat prin vot un nou Comitet de conducere, avându-l ca preşedinte pe Gheorghe Peţu.

 

18.01.1997, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Lansarea revistei culturale Elixir

În data de 18 ianuarie 1997, la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a avut loc lansarea revistei Elixir, editată de un colegiu redacţional format din tinerii bulgari bănăţeni: Şerban Valentin, Topciov Topi, Petcov Petza, Acsinte Florin, Tölgy Dan, Lupan Vlad, „Isra Diandra" şi „Kati". Tehnoredactarea computerizată a fost asigurată de Stoiov Mona.

 

01-31.01.1997, Bucureşti. Expoziţie Spiru Vergulescu

În luna ianuarie 1997, amatorii de artă au putut vizita la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti, expoziţia de desen, pastel şi cera-pastel a cunoscutului pictor român de origine bulgară Spiru Vergulescu. Spiru Vergulescu, supranumit „pictorul Bucureştilor", şi-a făcut studiile (de la primele clase până la cele din Şcoala Medie Tehnică de Arte Plastice, şi apoi cele de la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu) în Capitală. În 1968 a devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia pictură. La 10 decembrie 2004 primeşte, prin decret prezidenţial, medalia „Meritul Cultural" pentru arte plastice. Casa părintească a devenit Casa-muzeu Gunka şi Spiru Vergulescu, inaugurată joi, 13 septembrie 2006, în ziua în care maestrul împlinea 72 de ani. A murit pe 8 mai 2007 şi este îngropat la Cimitirul Mănăstirii Cernica.

 

01.02.1997, Izvoarele, judeţul Teleorman. Sărbătorirea Sf. Trifon Zarezan

În comuna Izvoarele din judeţul Teleorman, comunitatea bulgară l-a sărbătorit pe Sfântul Trifon Zarezan, protectorul viilor.

 

02.02.1997, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului de Conducere al U.B.B.-R.

Duminică, 2 februarie 1997, s-a ţinut în Timişoara/Timišvár, la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, Piaţa Unirii, nr. 14, şedinţa Comitetului de conducere al U.B.B.-R. Conform ordinii de zi, s-a discutat mai întâi despre rezultatele alegerilor locale şi parlamentare, după care s-au făcut propuneri de măsuri pentru pregătirea alegerilor pentru alcătuirea Comitetelor de conducere ale Filialelor U.B.B.-R., care vor avea loc în luna aprilie 1997, pentru a se putea pregăti astfel Conferinţa pe Ţară a U.B.B.-R.

La alegerile Parlamentare, postul de deputat din partea minorităţii bulgare din România a fost câştigat de Florea Simion, care a candidat din partea Comunităţii „Bratsvo" a bulgarilor din România.

 

09.02.1997, Sânnicolau Mare/Smikluš. Fărşang 1997 la Sânnicolau Mare

Duminică, 9 februarie 1997, bulgarii bănăţeni care trăiesc în oraşul Sânnicolau Mare/Smikluš din judeţul Timiş au sărbătorit pentru prima oară Fărşangul împreună.

 

19.02.1997, Bucureşti. Constituirea Asociaţiei de Presă a Minorităţilor Naţionale

La sediul Uniunii Elene din România a avut loc şedinţa de constituire a Asociaţiei de Presă a Minorităţilor Naţionale.

 

19.02.1997, Sofia, Bulgaria. Emisiune despre bulgarii din Banat la Televiziunea Naţională Bulgară

În data de 19 februarie 1997, la postul de Televiziune Naţional Bulgar (BNT) a fost prezentată emisiunea „Rădăcini în afară", dedicată bulgarilor din Banat.

 

27.02.1997, Sofia, Bulgaria. Bulgarii bănăţeni din Bulgaria se organizează din nou

În data de 27 februarie 1997, cu începere de la orele 17:00, la Biblioteca Municipală din Sofia s-a ţinut o întâlnire a bulgarilor bănăţeni care locuiesc în Sofia, în scopul înfiinţării unei organizaţii. La această întâlnire au participat peste 30 de persoane. Lucrările au fost conduse de Ivan Topcev, Anton Bunev şi Dimităr Mircev. S-a hotărât alegerea unui comitet format din 11 persoane, care să se ocupe de toate actele necesare pentru înscrierea oficială a organizaţiei şi de elaborarea statutului acesteia. În urma votului au fost aleşi: Iana Dimitrova, originară din Asenovo; Dimităr Mircev, Nikola Petrov şi Ivan Topcev, originari din Bărdarski Gheran; Ognian Kalapişev din Dragomirovo; Maria Bonkova din Gostilia; Anton Velciov din Bregare; Violeta Kalinin, Tereza Velciova, Franţ Hadjiev, Nikola Stefanov din Sofia. Preşedinte al acestui comitet provizoriu a fost ales Ivan Topcev, secretar a fost numit Dimităr Mincev iar casier Nikola Stefanov.

 

03.03.1997, Bucureşti. Sărbătorirea Zilei Naţionale a Republicii Bulgaria

Ziua Naţională a Republicii Bulgaria a fost sărbătorită la Bucureşti, atât la sediul Comunităţii „Bratstvo", printr-o amplă manifestare organizată de Asociaţia Culturală Bulgară din Bucureşti, cât şi la Catedra de limba şi literatura bulgară a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Slave din Bucureşti.

 

10.03.1997, Brăneşti, Sectorul Agricol Ilfov. Sărbătoarea Cucilor

Comuna Brăneşti se evidenţiază faţă de celelalte comune ale judeţului Ilfov prin faptul că, an de an, autorităţile locale se străduiesc să păstreze unul dintre cele mai vechi obiceiuri tradiţionale bulgare: „Sărbătoarea cucilor" sau „Sărbătoarea kukerilor". Această manifestare are loc întotdeauna în prima zi după Lăsata Secului de Brânză din calendarul ortodox. Tinerii feciori se îmbracă în Cuci. Hainele tradiţionale sunt un sac de pânză, glugă decorată cu hârtie colorată, clopot şi o nuia. Cucii îi ating pe toţi trecătorii care nu sunt mascaţi. Se spune că dacă nu eşti atins de cuc îţi merg rău tot anul. Seara se colindă casele şi se dansează în curţile unde sunt primiţi. După colindat urmează o petrecere la care participă tot satul. La finalul petrecerii toate măştile sunt scoase şi distruse.

 

23.03.1997, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Filialei Timişoara a Uniunii Bulgare din Banat - România

Duminică, 23 martie 1997, începând cu orele 17:00, în sala festivă a sediului central al U.B.B.-R. din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 14, s-a ţinut şedinţa Filialei Timişoara/Timišvár a U.B.B.-R., cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul activităţii Filialei; 2. Alegerea noului Comitet de conducere al Filialei Timişoara/Timišvár; 3. Programul activităţilor viitoare şi discuţii.

După prezentarea Raportului de activitate şi a programul pentru activităţile viitoare ale Filialei Timişoara/Timišvár a U.B.B.-R. s-a trecut la votarea noilor candidaţi propuşi în Comitetul de conducere al Filialei. În urma votului au fost aleşi următorii: Catarov Matei - preşedinte; Roncov Ioan, Ştefan Ecaterina, Şerban Otilia, Carabenciov Ioan, Bratan Petronela, Fermendjin Petru, Mirciov Petru, Velciov Ştefan, Mirciov Ecaterina şi Manea Anton - membri.

 

19-25.03.1997, Târgu Mureş. Săptămâna Toleranţei

La Forumul Intercultural „Administraţia locală în comunităţi multietnice" din cadrul Săptămânii Toleranţei a participat prof. Luca Velciov, preşedintele Comunităţii „Bratstvo".

 

30-31.03.1997, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti în Vizită la bulgarii din Dudeştii Vechi

Cu ocazia sărbătorilor Pascale, Primăria din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi un comitet de credincioşi catolici din localitate l-au invitat pe Excelenţa Sa Mircio Ivanov, Ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, să le facă o vizită. Acesta a sosit la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov duminică, 30 martie 1997, însoţit de ataşatul cultural Liudmil Takov şi de deputatul minorităţii bulgare în Parlamentul României, Simion Florea. Oaspeţii au avut o întâlnire oficială la primăria din localitate, după care au asistat la un program cultural-artistic organizat în sala Căminului Cultural. La întâlnirile din 30 şi 31 martie, au fost prezenţi toate „oficialităţile" locale din Dudeştii Vechi, mai puţin reprezentanţii Uniunii Bulgare din Banat - România.

 

03.1997, Timişoara/Timišvár. Apare al doilea număr al revistei „Elixir"

Ziarul Náša glás (Glasul nostru) anunţă în numărul 5 din martie 1997 apariţia celui de-al doilea număr al revistei Elixir, editată de un grup de tineri bulgari bănăţeni din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi Timişoara/Timišvár. Revista are 16 pagini şi conţine diferite texte în limba bulgarilor bănăţeni, în română şi engleză. Grafica este asigurată de Augustinov Ecaterina.

 

06.04.1997, Vinga. Şedinţa Filialei Vinga a U.B.B.-R.

Duminică, 6 aprilie 1997, începând cu orele 12:00, a avut loc şedinţa Filialei Vinga a Uniunii Bulgare din Banat - România. După ce preşedintele Iosif Fermendjin a prezentat Raportul de activitate s-a trecut la propunerea noului Comitet de conducere al Filialei. În urma votului secret s-a ales un Comitet de conducere format din: Fermendjin Iosif, preşedinte; Draginov Francisc, vicepreşedinte; Petru Hârlău şi Marko Ecaterina - preşedinţi ai Comisiei pentru cultură şi tineret; Nicolae Hadja, Ivan Fraikov, Francisc Smokov, Elisabeta Bogdanov, Nicolae Begov jr. şi Francisc Stoianov - membri. Ca şi delegaţi ai Conferinţei pe ţară a U.B.B.-R. au fost aleşi: Velciov Francisc, Rancov Ivan şi Begov Petru.

O primă acţiune a Comitetului nou ales a fost strângerea de ajutoare pentru localităţile Ciprovţi şi Asenovo din Bulgaria. Ajutoarele vor consta în grâu (câte un sac de fiecare) şi bani, care vor fi depuşi într-un cont special. Filiala Vinga a U.B.B.-R. invită toate Filialele să le preia exemplul şi să-i ajute pe fraţii de peste Dunăre.

 

13.04.1997, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Alegeri la Filiala Dudeştii Vechi a U.B.B.-R.

Duminică, 13 aprilie 1997, în sala Căminului Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov s-a ţinut o întâlnire a tuturor membrilor Filialei Dudeştii Vechi a Uniunii Bulgare din Banat - România. Lucrările au fost conduse de Petru Augustinov, vicepreşedintele filialei. Pentru început Ghergulov Gheorghe, preşedinte, a prezentat Raportul de activitate, după care au urmat alegerile pentru un nou comitet de conducere. În urma votului au fost aleşi: Uzun Pavel, preşedinte; Augustinov Petru şi Vasilcin Damian, vicepreşedinţi; Ghergulov Petru, secretar; Sofran Ioan, casier; Petcov Ana, Velciov Stanca, Viruzab Sebastian, Cherciov Matei, Cherciov Ioan, Velciov Carol, Şerban Valentin, Uzun Anton, Velciov Gheorghe şi Ghergulov Gheorghe, membri. De asemenea au fost aleşi şi şase delegaţi care vor participa la Conferinţa pe ţară a U.B.B.-R.

 

13-14.04.1997, Arad. Aniversarea a 5 ani de televiziune în limba bulgară la TV Arad

Pe data de 13 aprilie 1992, la orele 17:00, Petru Rankov din Arad realiza prima emisiune cu şi despre bulgarii bănăţeni, prezentată la TV Arad. Iată că au trecut deja 5 ani de când spectatorii acestei televiziuni se bucură, în fiecare săptămână, de cântecele, obiceiurile şi tradiţiile bulgarilor bănăţeni, pe care le-au putut urmări în cele peste 150 de emisiuni realizate până acum. Emisiunea durează 20 de minute şi se transmite în fiecare miercuri, între orele 19:10 - 19:30, pe Canalul 29. Aparatura pentru realizarea emisiunilor de la TV Arad a fost asigurată de Uniunea Bulgară din Banat - România.

 

17.04.1997, Timişoara. Expoziţie internaţională la Muzeul de Etnografie a Banatului

Joi, 17 aprilie 1997 s-a deschis la Muzeul de Etnografie a Banatului o expoziţie internaţională, în care sunt prezenţi, prin diverse exponate de port şi cusături populare, şi bulgarii bănăţeni.

 

17-18.04.1997, Timişoara/Timišvár. Simpozion cu tema „Datini şi obiceiuri de primăvară la români şi la naţionalităţile conlocuitoare din Banat"

Din iniţiativa Ministerului Culturii şi a Departamentului pentru Minorităţile Naţionale şi a celor zece comunităţi etnice din partea de Vest a ţării, în zilele de 17-18 aprilie 1997 s-au desfăşurat lucrările simpozionului cu tema „Datini şi obiceiuri de primăvară la români şi la naţionalităţile conlocuitoare din Banat". Totodată a fot organizată şi o expoziţie cu tema „Viaţa şi patimile Domnului nostru Isus Hristos prezentate în iconografia bănăţeană". Manifestările au fost o premieră naţională, şi poate chiar internaţională, fiind puternic sprijinite şi de aproape toate confesiunile religioase.

 

19.04.1997, Timişoara/Timišvár. Lansare de carte la Librăria „Mihai Eminescu"

Sâmbătă, 19 aprilie 1997, începând cu orele 11:00, a avut loc prezentarea şi lansarea oficială a albumului Grafică de Petru Augustinov. La lansare au participat, printre alţii: Miculescu Nicolae, directorul TIMLIBRIS, Ivanciov Carol-Matei, preşedinte U.B.B.-R., preşedinţi şi membri ai Filialelor teritoriale ale U.B.B.-R., Pârvu Nicolae, redactor la Radio Timişoara, Petru Rancov, redactor la TV Arad pentru emisiunea în limba bulgară, reprezentanţi ai mass-media. Albumul a fost editat de Uniunea Bulgară din Banat - România cu sprijinul Consiliului pentru minorităţile naţionale şi a apărut în condiţii grafice excelente.

 

20.04.1997, Aluniş, Sectorul Agricol Ilfov. Sărbătoarea „Lazărelul"

În ziua de 20 aprilie 1997, Filiala Aluniş a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România a organizat la Aluniş, o manifestare folclorică şi religioasă, sub numele de „Lazăre". Părintele Marian Pletea de la Biserica ortodoxă din localitate împreună cu părintele Petăr Totev de la Biserica Bulgară din Bucureşti au binecuvântat, printr-un ceremonial religios, pe toţi participanţii la manifestare. Apoi, Tudor Aranghel, preşedintele Filialei Aluniş a Comunităţii „Bratstvo" a invitat fetele să-şi prezinte programul de Lazărel în faţa publicului. Luca Velciov, preşedintele Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, le-a lăudat pe participante şi familiile lor pentru aportul adus la sărbătoare. Premiile au fost oferite de Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, care a subvenţionat întreaga acţiune. Aluniş este un cartier al comunei Măgurele din Sectorul Agricol Ilfov, unde locuieşte o comunitate compactă de bulgari, care au reuşit să-şi păstreze limba, unele obiceiuri, datini şi credinţe specific bulgăreşti şi să le transmită din generaţie în generaţie.

 

04.1997, Suceava. Bulgarul bănăţean Stoianov George - locul 2 la Olimpiada Naţională de Matematică

Stoianov George este din Timişoara/Timišvár, elev în clasa a VII-a la Liceul „C.D. Loga" şi este de naţionalitate bulgar bănăţean. După ce a participat la Olimpiada de Matematică, faza Judeţeană, unde a obţinut primul loc, s-a calificat automat şi pentru Olimpiada Naţională de Matematică, care s-a ţinut la Suceava în luna aprilie 1997. Aici, el a obţinut locul 2 pe ţară.

 

04.1997, Sofia, Bulgaria. Agenţia pentru bulgarii din diaspora are un nou preşedinte

În locul fostului preşedinte al Agenţiei pentru Bulgarii din diaspora, Ghinio Ganev, a fost numită profesoara universitară Vera Mutafcieva. Dânsa îi cunoaşte bine pe bulgarii bănăţeni, mai ales că tatăl ei, Petăr Mutafciev, i-a vizitat în anul 1938, cu ocazia Jubileului de 200 de ani de la aşezarea lor în Banat.

 

04.1997, Calafat. Cursuri de pregătire şi aprofundare a limbii bulgare

În cursul lunii aprilie 1997, au fost demarate la Băileşti „Cursurile de pregătire şi aprofundare a limbii bulgare", la care participă vameşii din Bechet. Cursurile vor însuma 48 de ore. Acţiunea s-a efectuat la iniţiativa Asociaţiei Culturale a Bulgarilor din Băileşti-Dolj, în colaborare cu Asociaţia Culturală a Vlahilor din Republica Bulgaria, al cărui preşedinte este Ivan Juvetov. Profesoara Sonia Tanasova, din Vidin, Republica Bulgaria, se va prezenta de două ori pe săptămână la Calafat pentru a preda limba bulgară.

 

07.04.1997, Sofia, Bulgaria. Locuri la instituţii de învăţământ superior din Bulgaria pentru studenţii români de etnie bulgară

Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Tehnologiei din Bulgaria a emis Instrucţiunea nr. 1 din 7 aprilie 1997 privind primirea studenţilor străini de etnie bulgară în institutele de învăţământ superior din Bulgaria. Conform acesteia, candidaţii au nevoie de următoarele documente: 1. Cerere către Ministerul Învăţământului; 2 Copie legalizată de pe diploma de Bacalaureat; 3. Copie legalizată de pe Certificatul de naştere; 4. Document din care să rezulte că este de etnie bulgară; 5. Autobiografie; 6. Certificat medical; 7. Document de identitate care să arate că nu locuieşte în Bulgaria. Toate copiile documentelor vor fi însoţite şi de actele originale. Examenele pentru candidaţii din România se vor ţine pe 18 şi 19 iunie 1997 la Ruse, în Bulgaria. Candidaţii admişi vor fi anunţaţi 10 şi 15 august.

Pentru România au fost aprobate în anul 1997, 20 de locuri, după cum urmează: Filologie bulgară, 2 locuri, Veliko Târnovo; Istorie şi geografie, 1 loc, Veliko Târnovo; Psihologie, 2 locuri, Veliko Târnovo; Pedagogie, 1 loc, Ruse; Jurnalism, 1 loc, Sofia; Drept, 2 locuri, Ruse; Arheologie, 1 loc, Veliko Târnovo; Teologie, 1 loc, Veliko Târnovo; Sociologie, 2 locuri, Sofia; Politologie, 1 loc, Sofia; Medicină, 2 locuri, Pleven; Medicină veterinară, 1 loc, Stara Zagora; Marketing, 1 loc, Sofia; Finanţe, 1 loc, Sviştov; Electronică, 1 loc, Ruse.

 

27.04.1997, Băileşti. Încondeiatul ouălor

Organizaţia etnicilor bulgari „Sedeanka" din Băileşti, judeţul Dolj, a efectuat o acţiune cu prilejul Paştelui, „Încondeiatul ouălor". Au participat peste 400 de persoane, cetăţeni de pe ambele maluri ale Dunării (Băileşti, Bechet, Poiana Mare şi Urzicuţa din România şi Vidin, Lom şi Oreahovo din Bulgaria). Acţiunea s-a desfăşurat timp de două zile: o zi în România şi o zi în Bulgaria.

 

03.05.1997, Băileşti. Adunarea membrilor organizaţiei „Sedeanka" din Băileşti

Organizaţia etnicilor bulgari „Sedeanka" din Băileşti, judeţul Dolj, a ţinut în ziua de 3 mai 1997 Adunarea anuală de Dare de seamă. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură din localitate şi au participat membrii organizaţiei şi invitaţi din Republica Bulgaria, din partea Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor afiliate la „Sedeanka" din localităţile Bechet, Poiana Mare şi Urzicuţa. Raportul de activitate pe anul 1996 a fost prezentat de Florin Becherescu, preşedintele organizaţiei, Raportul Comisiei de Cenzori a fost prezentat de Stoica Iulian, Bugetul pe anul 1996-1997 de Tibreanu iar Planul de măsuri de către Venus Coconoiu, vicepreşedintele organizaţiei. Biroul Executiv a fost completat de preşedintele organizaţiei bulgarilor din Bechet, Kaşlovski Ileana, care a fost aleasă în postul de vicepreşedinte al Organizaţiei „Sedeanka".

 

04.05.1997, Timişoara/Timišvár. Uniunea Bulgară din Banat - România caută tinere talente

În data de 4 mai 1997, începând cu orele 17:00, Uniunea Bulgară din Banat - România a organizat un concurs de tinere talente (copii de la 8 ani în sus) din rândul bulgarilor bănăţeni, în vederea alcătuirii unui ansamblu de cântece şi dansuri populare.

 

09-11.05.1997, Bucureşti. Simpozion „Bucureştii în ajunul Războiului de Independenţă a României şi de Eliberare a Bulgariei"

În perioada 9-11 mai 1997, Comunitatea „Bratstvo" a organizat la Bucureşti simpozionul „Bucureştii în ajunul Războiului de Independenţă a României şi de eliberare a Bulgariei (1877-1878)". Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie a României. Şi-au adus contribuţia: Asociaţia de Slavistică şi Balcanistică, Muzeul de Istorie a României, Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" şi Universitatea din Bucureşti - Catedra de limba şi literatura bulgară. Manifestarea a beneficiat de sprijinul Consiliului pentru Minorităţile Naţionale. Seria comunicărilor a fost deschisă de Şerban Constantinescu cu „Participarea României la Războiul de Independenţă". Vasil Savov (din Bulgaria) a prezentat lucrarea cu titlul „Legăturile culturale şi de prietenie cu poporul român, în lumina Războiului de Independenţă". Lili Ganceva, de la Biblioteca „Liuben Karavelov" din Ruse (Bulgaria) a susţinut comunicarea „Ziare bulgare revoluţionare în România". A doua zi a debutat cu prezentarea lui Nicolae Ceachir despre legăturile de prietenie şi de rudenie dintre români şi bulgari şi despre detaşamentele de voluntari bulgari care au participat la Războiul de Eliberare. Nikolai Cervenkov din Republica Moldova a prezentat lucrarea „Crearea grupelor de voluntari bulgari pe teritoriul Basarabiei în cercetarea istoriografică moldovenească". Nikola Karaivanov din Gabrovo (Bulgaria) s-a referit la participarea gabrovenilor la Războiul de Eliberare. Luca Velciov a vorbit despre „Învăţământul bulgăresc şi Renaşterea bulgară în ajunul Războiului de Independenţă, iar Leonid Gheorghiev a susţinut comunicarea „Participarea medicilor bulgari din România la Războiul de Independenţă". Mihai Geleleţu a prezentat lucrarea „Hristo Botev şi comunitatea bulgară din Teleorman, în sprijinul luptei de Eliberare", Ion I. Drăgoescu a susţinut o comunicare despre folclorul celor două popoare vecine din anii premergători Războiului de Independenţă, doamna conferenţiar universitar Irina Ionescu a vorbit despre „Cartea celor trei religii", o lucrare inedită a episcopului Sofronie Vraceanski, iar conferenţiarul universitar Dumitru Zavera de la Catedra de limba şi literatura bulgară a susţinut o comunicare privind oraşul Bucureşti, ca gazdă primitoare a multor bulgari care au pus bazele Renaşterii bulgare. Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu deplasarea participanţilor la Ploieşti, la Monumentul Eroilor de la Griviţa.

 

10.05.1997, Sofia, Bulgaria. O bulgăroaică din Banat în recital la Sofia

Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Kiril şi Metodii, Ziua Scrierii şi Culturii Slave, Centrul „Vasil Aprilov" din Sofia a organizat mai multe evenimente, în perioada 5-12 mai 1997 - diverse expoziţii şi un concert. Printre studenţii care au participat la Concertul din 10 mai 1997, s-a aflat şi studenta în anul II la Academia de Muzică din Sofia, Aida Petronela Tölgy, bulgăroaică din Timişoara/Timišvár. Ea a interpretat la pian piesele Tocatta de Sigismund Toduţă şi Pesen (Cântec) de Liubomir Pipkov.

 

20.05.1997, Bucureşti. Conferinţă de presă a Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor

În ziua de 20 mai 1997 a avut loc prima conferinţă de presă a Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, la care György Tokay, ministrul delegat pe lângă primul ministru pentru minorităţile naţionale a subliniat că integrarea în Europa este o concepţie multiculturală: „Europa şi integrarea europeană nu reprezintă o chestiune economică, politică sau militară, ci o chestiune de mentalitate în privinţa tuturor aspectelor vieţii sociale. Sorin Iulian, cel care a pledat plenara CMN a anunţat faptul că s-a ajuns la o formă finală a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMN şi s-a dezbătut bugetul. Din partea Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România s-a pus problema lipsei unui sediu corespunzător, la care s-a răspuns că aceasta este o chestiune ce ţine de competenţa Primăriei Capitalei şi nu a Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.

 

10-21.05.1997, Paris, Franţa. Copiii de la A.S. „Pobeda" Dudeştii Vechi în vizită la Paris

În urma invitaţiei trimise de primarul raionului Evry din Paris, care este şi membru în Parlamentul francez, un grup de copii de la echipa „Pobeda" (născuţi între 1985-1986) au efectuat în perioada 10-21 mai 1997 o vizită la Paris.

 

22.05.1997, Bucureşti. „A Ta este Împărăţia şi puterea"

Palatul Copiilor din Bucureşti a găzduit, în ziua de 22 mai 1997, finalul amplei manifestări culturale organizate de Asociaţia pentru Pace a religiilor Lumii (APAR), al cărei suflet este Marcela Ghiulbenghian. Este vorba despre decernarea premiilor la Festivalul-concurs de creaţie religioasă „A Ta este Împărăţia şi puterea". La manifestare au participat reprezentanţi ai minorităţilor etnice şi ai tuturor confesiunilor religioase. Din partea Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România au primit diplome de onoare pentru jurizare Mihaela Deşliu, redactor-şef al publicaţiei Luceafărul bulgar/Българска зорница şi Dumitra Negruşa, redactor. La festivitate a participat şi Liudmil Takov, ataşat cultural la Ambasada Republicii Bulgaria din Bucureşti.

 

23.05.1997, Bucureşti. Omagierea sfinţilor Kiril şi Metodii

Sfinţii învăţaţi Kiril şi Metodiu au fost omagiaţi la Catedra de limba şi literatura bulgară a Universităţii din Bucureşti, cu ocazia Zilei Scrierii şi Culturii Bulgare (24 mai).

 

24.05.1997, Bucureşti. Zilele Scrierii şi Culturii Slave

Pe 24 mai 1997, la sediul Comunităţii „Bratstvo" din Bucureşti, str. Doamnei, nr. 18, sector 3, a avut loc sărbătorirea Zilei Scrierii şi Culturii Slave. Elevii de la Şcoala nr. 112 din Bucureşti, care învaţă şi limba bulgară îndrumaţi de prof. Gheorghe Roncov, secretar general al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, au prezentat un program cultural-artistic.

 

31.05.1997, Brăila. Festivalul Minorităţilor

La festivalul minorităţilor din Brăila a participat un grup folcloric format din elevi ai clasei a XI-a din cadrul Liceului din Dudeştii Vechi, care a prezentat cântece şi dansuri populare bulgăreşti.

 

31.05.1997, Beba Veche, judeţul Timiş. Ziua „Porţilor deschise" la Triplex

Sub organizarea directă a Consiliilor Judeţene Timiş (România), Voivodina (Serbia) şi Csongrád (Ungaria), în 31 mai la Beba Veche/Béba, la aşa-numitul Triplex, în punctul în care se întâlnesc cele trei graniţe - română, sârbă şi maghiară - s-a desfăşurat acţiunea „Porţi Deschise". Timp de 24 de ore românii, sârbii şi maghiarii, dar şi bulgarii care trăiesc în zonă, au trecut graniţele nestingheriţi, fără paşaport, pentru a se întâlni şi simţi bine împreună. Ziua a fost plină de spectacole folclorice, concursuri în aer liber, competiţii sportive. Din localitatea Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a fost prezent ansamblul de dansuri populare bulgăreşti condus de prof. Maria Ghergulov. Cu acest prilej, la Căminul Cultural din Cheresur/Krastur, unde s-a ţinut prânzul oficial, la care au luat parte peste 200 de oficialităţi din cele trei ţări, grupul PG 33 a organizat o expoziţie de pictură şi grafică. Au expus: Augustinov Ecaterina, Augustinov Petru jr., Mirciov Carla, Mirciov Paul, Petcov Ana, Uzun Laura şi medicul Petru Augustinov, organizatorul expoziţiei.

 

31.05.1997, Breştea/Bréšća. Vizita la Breştea a bulgarilor bănăţeni din Belo Blato, Iugoslavia

Bulgarii bănăţeni din Belo Blato, Serbia, s-au organizat, după modelul celor din Banatul românesc, şi au înfiinţat Asociaţia Culturală Bulgară „Trandáfer" (Trandafirul), al cărei preşedinte este Nikola Kalapiş. În perioada 31 mai-1 iunie membri ai acestei organizaţii vor vizita Breştea, după ce anul trecut un grup de bulgari din Breştea a vizitat localitatea Belo Blato. Este aşteptat un număr de aproximativ 50 de persoane.

 

02.06.1997, Bucureşti. Ziua Eroilor

Cu prilejul Zilei Eroilor, reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, ai Comunităţii „Bratstvo" şi ai Asociaţiei Veteranilor de Război au asistat la o slujbă religioasă ţinută de Petăr Totev, preotul Bisericii Bulgare din Bucureşti, la statuia marelui revoluţionar bulgar Hristo Botev, din Parcul Herăstrău. S-au depus coroane de flori la monumentul lui Hristo Botev şi la placa memorială a casei din strada Dimitrie Onciul, unde a locuit poetul-erou în anul 1876. La manifestări au participat: Excelenţa Sa Mircio Ivanov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti cu soţia, Liudmil Takov, ataşat cultural, Valeri Nikolov, secretar II, Gheorghi Dimov, director general „Chimimport-export", ataşaţii militari - general Ivan Alexandrov, maior Medarov, Colonel (r) Alexandru Pop de la Asociaţia veteranilor de Război, secretarul general al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România Gheorghe Roncov, Mihaela Deşliu, redactor-şef al publicaţiei Luceafărul bulgar/Българска зорница ş.a.

 

04-08.06.1997, Timişoara/Timišvár. Zilele Institutului Intercultural Timişoara

Institutul Intercultural Timişoara/Timišvár, fondat în anul 1992 cu sprijinul Consiliului Europei, şi-a inaugurat un modern Centru de documentare, deschis tuturor iubitorilor de literatură, ştiinţă, filosofie. La manifestare au participat: Peter Leuprecht, secretarul general adjunct al Consiliului Europei, Jaques Chevalier şi George Weber, reprezentanţi ai Departamentului de cultură din cadrul Consiliului Europei şi oficialităţi române. Un moment semnificativ l-a constituit spectacolul de gală de sâmbătă, 7 iunie 1997, la care şi-au dat concursul numeroase ansambluri, exponente ale culturilor şi tradiţiilor tuturor etniilor din Banat. Una din formaţii a fost Ansamblul de dansuri populare bulgăreşti din comuna Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

13.06.1997, Breştea/Bréšća. Vizita la Breştea a bulgarilor bănăţeni din Belo Blato, Iugoslavia

Deşi s-a anunţat că vor sosi din Belo Blato un număr de aproximativ 50 de bulgari, datorită impedimentelor legat de eliberarea paşapoartelor, la Breştea au venit doar 5 bulgari din Belo Blato: Stoian Kalapiş, preot la Zrenianin, Maria Peniov, Nikola Kalapiş, Andraş Dudaş şi Atila Babinski. Aceştia au vizitat şi sediul central din Timişoara/Timišvár al Uniunii Bulgare din Banat - România, unde au primit câte o diplomă, câte o medalie cu „Breştea - 150 de ani", ziare, reviste şi cărţi.

 

24.06.1997, Băleni-Sârbi, Dâmboviţa. Festivalul „Drăgaica"

La 24 iunie 1997 Comunitatea „Bratstvo" a organizat la Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa, Festivalul „Drăgaica" - „Sânzienele" sau, în graiul localnicilor din Băleni Sârbi, Еньов Ден (Eniov Den), o invocare a fertilităţii, conform unui ritual străvechi. Un grup de fete între 13 şi 18 ani intră în mijlocul unui lan de grâu. Cântând cântecul Drăgaicii, o aleg pe una dintre ele să le fie, pentru un an de zile, mai marea lor. Aleasa, întotdeauna o fată frumoasă, este încununată cu o coroniţă împletită din spice de grâu. Continuându-şi cântecul, fetele urcă în căruţele care le aşteaptă la capătul lanului şi pornesc spre casa Drăgaicei, unde membrii familiei îi primesc cu mese întinse pe care tronează celebra plăcintă bulgărească.

 

28.06.1997, Timişoara/Timišvár, A Patra Conferinţă a Uniunii Bulgare din Banat - România

Sâmbătă, 28 iunie 1997, în sala festivă de la Liceul „Henri Coandă" din Timişoara/Timišvár a avut loc A Patra Conferinţă a Uniunii Bulgare din Banat - România. La Conferinţă au participat 85 din cei 106 delegaţi care trebuiau să participe, prin urmare cvorumul a fost cel corect. Înainte de începerea propriu zisă a Conferinţei, prof. Manea Anton şi-a prezentat volumul recent apărut Bréšća 150 gudini - monografija (Breştea 150 de ani - monografie), carte apărută bilingv, în limbile română şi în bulgara din Banat. După prezentarea Raportului de activitate (Ivanciov Carol-Matei) şi a raportului financiar (Velciov Ştefan) s-a trecut la discuţii. Pentru postul de preşedinte al U.B.B. - R. au fost doi candidaţi: prof. Ivanciov Carol şi ing. Maniov Vichentie. Înainte de a se trece la vot s-a hotărât ca cel care va ieşi pe locul doi să fie numit automat vicepreşedinte U.B.B.-R. În urma votului secret, Ivanciov Carol-Matei a fost ales în funcţia de preşedinte, cu 54 din 85 voturi, iar Maniov Vichentie a rămas vicepreşedinte cu 31 din 85 voturi. Pentru alegerea Comitetului de conducere, fiecare filială şi-a desemnat între 1 şi 3 candidaţi. În urma validărilor au fost aleşi următorii: pentru filiala Timişoara/Timišvár: Catarov Matei, Mirciov Petru, Carabenciov Ioan şi Roncov Ioan; pentru Dudeştii Vechi: Uzun Pavel, Ghergulov Petru, Augustinov Petru şi Cherciov Ioan; pentru Arad: Telbis Gheorghe şi Viruzab Sebastian; pentru Sânnicolau Mare: Guran Petronela, Velciov Gheorghe şi Telbis Petru; pentru Denta: Sebastianov Anton şi Chelciov Petru; pentru Breştea: Bratan Ioan, Calapiş Petru şi Radulov Gheorghe; pentru Vinga: Fermendjin Iosif, Bogdanov Anton şi Hadja Nicolae; pentru Deta: Petcov Luca şi Boboiciov Ioan. Comitetul de conducere este format din 23 membri, plus preşedintele şi vicepreşedintele U.B.B.-R., în total 25 membri. În continuare a fost ales Comitetul Executiv, format din cei 8 preşedinţi de filiale, preşedintele şi vicepreşedintele U.B.B.-R. şi un secretar, în total 11 persoane. În postul de secretar a fost ales Velciov Ştefan.

Din Raportul de activitate pentru perioada 18 decembrie 1994 - 28 iunie 1997, prezentat la conferinţă şi publicat în ziarul Náša glás (Glasul nostru), nr. 13 din iulie 1997 aflăm că pentru alegerile locale din iunie 1996, toţi candidaţii U.B.B.-R. au fost menţionaţi în paginile ziarului Náša glás (Glasul nostru), publicându-se materiale electorale în sprijinul acestora. De asemenea, pentru fiecare candidat s-au făcut afişe electorale de care aceştia au dispus după bunul lor plac. Dar, cu toate aceste eforturi, rezultatele au fost sub aşteptări. Menţionăm totuşi că au fost aleşi următorii consilieri locali: Uzun Pavel, medicul Augustinov Petru şi ing. Vasilcin Damian la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, prof. Velciov Gheorghe la Sânnicolau Mare/Smikluš, ing. Draginov Francisc şi Hadja Nicolae la Vinga, Radulov Gheorghe şi Pârvu Maria la Denta/Dénta (Breştea/Bréšća).

La alegerile parlamentare din 3 noiembrie 1996, Comitetul de Conducere al U.B.B.-R. a propus următorii candidaţi: A. pentru judeţul Timiş: 1. Ivanciov Carol-Matei cu 16 voturi; 2. Maniov Vichentie cu 6 voturi, 3. Mirciov Petru cu 3 voturi, 4. Stoianov Cristofor; B. pentru judeţul Arad: 1. Rancov Ioan cu 13 voturi, 2. Telbis Gheorghe cu 12 voturi. Ulterior Stoianov Cristofor şi Maniov Vichentie şi-au retras în scris candidaturile, drept pentru care pentru judeţul Timiş au rămas doar 2 candidaţi. Rezultatul alegerilor arată că Uniunea Bulgară din Banat - România a primit în total 4.115 voturi, dar, deoarece Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România s-a prezentat cu mult mai mulţi candidaţi în 11 judeţe, a adunat mai multe voturi, astfel încât candidatul lor, Florea Simion, a primit funcţia de deputat din partea minorităţii bulgare în Parlamentul României.

După schimbările politice din România s-a creat un Departament pentru apărarea minorităţilor, cu care U.B.B.-R. ţine legătura. De asemenea, în 3 martie 1997, s-a organizat o întâlnire între o delegaţie a U.B.B.-R. şi o delegaţie a Comunităţii „Bratsvo" în care s-a hotărât ca cele două organizaţii să nu mai poarte polemici în presă.

 

01.07.1997, Timişoara/Timišvár. Uniunea Bulgară din Banat - România nu mai face parte din Consiliul Minorităţilor Naţionale

Întrucât la alegerile din noiembrie 1996 Uniunea Bulgară din Banat - România a rămas fără reprezentant în Parlamentul României, postul de deputat din partea minorităţii bulgare fiind obţinut de Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România, organizaţia a rămas şi fără reprezentare în Consiliul Minorităţilor Naţionale, deci şi fără subsidii din partea Statului Român. Se pare că s-a încălcat astfel HG nr. 17 din 31 ianuarie 1997 care, în art. 2 menţionează: „Consiliul Minorităţilor Naţionale este format din reprezentanţii tuturor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite până la 27 septembrie 1992". Ori U.B.B.-R. a fost înfiinţat la 31 decembrie 1989 şi a dobândit personalitate juridică la 5 martie 1990. Un alt argument al U.B.B.-R. a fost acela că, în conformitate cu recensământul populaţiei din 5 ianuarie 1992, în România, s-au declarat în total 9935 de etnici bulgari, din care peste 8000 trăiesc în zona Banatului, fiind reprezentaţi de Uniunea Bulgară din Banat - România.

În urma medierii de la DPMN din data de 7 august 1997, U.B.B.-R. a trimis Comunităţii „Bratstvo"o Convenţie, prin care „Bratstvo" se obliga să dea a 3-a parte din sumele primite pentru minoritatea bulgară Uniunii Bulgare din Banat - România. Dar Comunitatea „Bratstvo" nu a dorit să o semneze insistând că nu poate aloca aceste sume, decât dacă U.B.B.-R. devine membru al Comunităţii „Bratstvo", lucru pe care U.B.B.-R. l-a refuzat.

În numele adevărului trebuie să menţionăm şi faptul că, în cei 7 ani cât reprezentantul U.B.B.-R., Ivanciov Carol-Matei a fost deputatul minorităţii bulgare în Parlamentul României, Comunitatea „Bratstvo" nu a fost împiedicată să primească de la bugetul de stat sumele cuvenite pentru editarea ziarului Luceafărul bulgar/Българска зорница.

 

03-06.07.1997, Timişoara/Timišvár. Ansamblul bulgar „Bojur" la „Festivalul inimilor" de la Timişoara

În perioada 3-6 iulie a avut loc la Timişoara/Timišvár festivalul anual internaţional de folclor „Festivalul Inimilor", la care a participat şi ansamblul bulgar „Bujorul" (Божур) al Căminului Cultural „Hristo Botev" din Bojurişte, Bulgaria.

 

07.1997, Sofia, Bulgaria. Lansarea la Sofia a volumului „Folclorul bulgăresc din Banat" de Ivanciov Carol-Matei

Agenţia pentru bulgarii din diaspora, în colaborare cu Academia Bulgară de Ştiinţe şi Institutul de Folclor din Sofia a organizat, la sala „Vera" a Bibliotecii din Sofia lansarea şi prezentarea volumului Banátsći balgarsći folklor (Folclorul bulgăresc din Banat) cules, clasificat şi editat de prof. Ivanciov Carol-Matei.

 

07.1997, Timişoara/Timišvár. Apariţia volumului de poezie Paşi în necunoscut

În iulie 1997, a apărut volumul de poezie Stapunći u nipuznátu (Paşi în necunoscut) de Uzun Toni-Pelva, membru al Uniunii Bulgare din Banat - România. Aceasta este prima carte de poezie care apare în limba bulgarilor bănăţeni.

 

03.09.1997, Constanţa. Declaraţie de protest a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România împotriva deciziei CMN de a nu restitui un imobil în Constanţa

„DECLARAŢIE. Conducerea Comunităţii BRATSTVO a Bulgarilor din România a aflat cu un sentiment de adâncă nemulţumire faptul că Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a refuzat să confirme hotărârea Primăriei Municipiului Constanţa prin care se restituie Comunităţii Bulgare din această localitate imobilul fostei Şcoli Bulgare, imobil prins în „Lista definitivă a Guvernului cu imobilele ce urmează a fi restituite minorităţilor naţionale din România", listă dată publicităţii. Prin acest gest al său, Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale creează un precedent dăunător, de inechitate şi de relaţii încordate între minorităţile etnice din România, clădirea fiind lăsată în folosinţă „veşnică" unei alte minorităţi naţionale (germane!). Protestăm împotriva acestei DECIZII incorecte şi nedrepte şi solicităm ca Departamentul să-şi exercite rolul de PROTECTOR echitabil al tuturor grupurilor etnice din România."

 

10.1997, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Candidatul U.B.B.-R. ales în funcţia de primar

La alegerile locale din octombrie 1997, a fost ales în funcţia de primar a comunei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov candidatul Uniunii Bulgare din Banat - România, Vichentie Ghergulov.

 

11.1997, Timişoara/Timišvár. Ziarul Náša glás (Glasul nostru) îşi reia apariţia în format xeroxat

Din cauza lipsei de fonduri, ziarul Náša glás (Glasul nostru), organ al Uniunii Bulgare din Banat - România, îşi încetează apariţia în luna iulie 1997. După 4 luni, în noiembrie 1997, îşi reia apariţia într-un mod interesant: ziarul nu mai este tehnoredactat în mod profesionist şi tipărit în format A3, ci este tehnoredactat în Word şi apare pe foi xeroxate, în format A4, 8 pagini alb-negru.

 

21.12.1997, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului de Conducere al U.B.B.-R.

Pe data de 21 decembrie 1997, cu începere de la orele 10:00 a avut loc la Timişoara/Timišvár şedinţa Comitetului de conducere al Uniunii Bulgare din Banat - România, la care au participat reprezentanţi ai tuturor filialelor U.B.B.-R. Printre altele, s-a discutat despre problemele apărute între U.B.B.-R. şi Comunitatea „Bratstvo", editarea în continuare a ziarului Náša glás (Glasul nostru) prin mijloace proprii şi situaţia emisiunilor în limba bulgară de la Radio Timişoara.

În urma întâlniri, a fost adoptat un Memoriu adresat Preşedintelui României, Biroului Senatului României - Comisia pentru Drepturile Omului, Biroului Camerei Deputaţilor - Comisia pentru Drepturile Omului, Primului ministru şi Guvernului României, Secretarului general al Guvernului României, Ministrului Finanţelor, Ministrului delegat pentru minorităţile naţionale, Organizaţiilor membre ale Consiliului pentru Minorităţile Naţionale. În acest memoriu se arată că U.B.B.-R. i-a fost refuzată participarea la Consiliul Minorităţilor Naţionale începând cu 1 iulie 1997, nu mai primeşte subvenţii pentru realizarea activităţii culturale şi pentru editarea ziarului şi a revistei, prin urmare, nu sunt respectate drepturile legale ale minorităţii bulgare din Banat, organizaţia văzându-se nevoită să apeleze şi la organisme internaţionale.

De asemenea, s-a adoptat un Comunicat în care se solicită conducerii postului de radio Timişoara înlocuirea redactoarei emisiunii în limba bulgară, Ciocani Elisabeta şi scoaterea postului la concurs, întrucât „emisiunile în limba bulgară sunt de calitate foarte slabă, neîndeplinind nici măcar minimul de calitate pentru a fi difuzate de un post care se respectă şi nu sunt acceptate de ascultătorii cărora le sunt adresate".

 

24.12.1997, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Program cultural-artistic cu ocazia Crăciunului

Cu ocazia Crăciunului (Kolada), în data de 24 decembrie 1997, începând cu orele 22:00 la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a fost prezentat un program cultural-artistic, organizat cu sprijinul Filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniunii Bulgare din Banat - România.