Minoritatea bulgară 1999

 

01.01.1999, Timişoara/Timišvár. Horizont, un nou supliment al Luceafărului bulgar

Ziarul Luceafărul bulgar/Българска зорница din Bucureşti anunţă că bulgarii bănăţeni din cadrul Asociaţiei Culturale „Idinstvu" din Timişoara/Timišvár au încheiat anul 1998 cu o frumoasă realizare: primul număr al unei publicaţi bi­lingve, scrisă în graiul bulgarilor bănăţeni şi în limba română, tipărită sub egida Comunităţii „Brat­stvo", supliment al ziarului Luceafărul bulgar/Българска зорница. Acest număr festiv al proaspetei publicaţii bănăţene găzduieşte: file din is­toricul bulgarilor-pavlicheni şi al activităţii Asociaţiei „Idinstvu", o descriere a at­mosferei sărbătoririi Crăciu­nului în familiile bulgarilor bănăţeni precum şi legen­da lui Moş Crăciun. În luna ianuarie 1999 apare, la Timişoara/Timišvár şi numărul 2 al publicaţiei Horizont.

 

06.01.1999, Bucureşti. Aniversarea poetului şi revoluţionarului Hristo Botev

În anul 1999, aniversarea poetului şi revoluţionarului Hristo Botev a coincis cu Boboteaza. Membrii Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România s-au deplasat la statuia lui Botev din Parcul Herăstrău, unde s-a oficiat o slujbă religioasă. Au participat preotul Petăr Totev de la Biserica Bulgară din Bucureşti, împreună cu părintele arhimandrit Damian de la Biserica „Sf. Gheorghe" a Comunităţii Ortodoxe Bulgare din Los Angeles şi Vasil Hristov de la Institutul de Studii Orientale.

 

06.01.1999, Băileşti. Boboteaza

La Băileşti-Dolj, Boboteaza şi Sf. Ion formează un tot uni­tar ce înglobează ultimele mari evenimente religioase şi fol­clorice, care marchează cum­păna dintre ani. De Bobotează, etnicii bulgari din localitate, membri ai Asociaţiei „Sedean­ca", s-au adunat, alături de alţi locuitori ai urbei, la Biserica Adormirea Maicii Domnului unde a fost oficiată o slujbă reli­gioasă şi au fost sfinţite apele de un sobor de preoţi.

 

11.01.1999, Timişoara/Timišvár. Ziarul „Náša glás" a împlinit 10 ani

Primul număr al ziarului Náša glás (Glasul nostru), organ al Uniunii Bulgare din Banat - România, a văzut lumina tiparului la 11 ianuarie 1990 şi a avut o apariţie regulată, bilunară, până în luna iunie 1997, când U.B.B.-R. nu a mai primit fonduri de la bugetul de stat. Dar ziarul nu şi-a încetat apariţia, în perioada iulie 1997-decembrie 1998 au apărut 13 numere, finanţate din fonduri proprii şi cu ajutorul unor sponsori.

 

13.01.1999, Bucureşti. Comisiile CMN şi-au reluat activitatea

Prima şedinţă a Comisiei pentru cultură din cadrul CMN a fost deosebit de bogată în informaţii. Încă de la în­ceput, Carol König, directorul Direcţiei pentru Minorităţi Naţionale din cadrul Ministerului Culturii i-a înştiinţat pe participanţi că sunt posibilităţi de realizare a unor acţiuni culturale, dar trebuie să fie prezentate propuneri viabile din partea etnicilor. Au fost alocate, de asemenea, fonduri şi pentru asociaţiile teritoriale.

 

15.01.1999, Bucureşti. Poezia poetului Mihai Eminescu recitată la TVR în limba bulgarilor bănăţeni

Pe data de 15 ianuarie 1999, de ziua naşterii poetului naţional Mihai Eminescu, prof. Ivanciov Carol-Matei, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România a vorbit, la postul naţional de televiziune TVR, despre traducerea în limba bulgară - dialectul bulgarilor din Banat - a poeziilor lui Eminescu. Cu acest prilej el a recitat poezia „Du dzvezdata" (La steaua) în limba română şi în limba bulgarilor din Banat.

 

16.01.1999, Bucureşti. România va recunoaşte diplomele bulgăreşti

România va recunoaşte diplomele celor ce au absolvit învăţământul mediu şi superior în Bulgaria, prevede un proiect de înţelegere între Bulgaria şi România. Documentul urmează a fi semnat cu ocazia vizitei oficiale a ministrului Veselin Metodiev la omologul său, Andrei Marga, întâlnire ce va avea loc pe 21 ianuarie în Bucureşti. Înainte de aceasta, Consiliul ministerial tre­buie să aprobe parafarea acestei convenţii. „Din partea noastră, a Bulgariei, suntem obligaţi să recunoaştem diplomele românilor", au precizat de la Departamentul Învăţământului. Studenţii vor avea dreptul să înveţe în instituţiile din România, fără a mai susţine examene de dife­renţă. Ministrul Veselin Metodiev va definitiva şi contractul cu privire la deschiderea unei şcoli cu predare în limba bulgară în capitală - Bucureşti, ce va fi finanţată de condu­cerea din Bucureşti. Înţelegerea pe această temă a fost realizată anul trecut. În schimb, Metodiev va finanţa şcoala cu predare în limba română din Sofia. Cei doi miniştri vor discuta şi pe tema dezvoltării tu­rismului şcolar dintre cele două ţări.

 

21-22.01.1999, Bucureşti. Vizita unei delegaţii oficiale din Republica Bulgaria

În perioada 21-22 ianuarie 1999, s-a aflat la Bucureşti o delegaţie din Republica Bulgaria, din care au făcut parte: Petăr Atanasov, secretar al Consiliului Naţional pe probleme etnice şi demografice din Consiliul de Miniştri al Republicii Bulgaria, Ivan Alexandrov, preşedintele Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria şi Toma Kiurcev, preşedintele Asociaţiei Aromânilor de pe lângă Asociaţia Vlahilor din Bulgaria, care au avut întrevederi cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, DPMN şi Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România.

Scopul vizitei a fost discu­tarea unor probleme referi­toare la comunităţile române din Bulgaria, aromâni şi vlahi, şi cunoaşterea de către Petăr Atanasov a probleme­lor comunităţii bulgare din România. În urma contactelor efectuate, fiecare parte s-a angajat la urgentarea rezolvării problemelor legate de deschiderea Liceului românesc din Sofia şi a Liceului bulgar din Bucureşti. În conformitate cu voinţa politică a celor două state, de conservare şi dezvoltare a cul­turii, limbii şi identităţii etnice a bulgarilor din România şi a vlahilor din Bulgaria, membrii delegaţiei şi conducerea „Bratstvo" au semnat o declaraţie ce stipulează rezolvarea cu prioritate a problemelor limbii materne, a Şcolii bulgare din Bucureşti şi a Liceului românesc din Sofia.

 

22.01.1999, Bucureşti. Convenţie privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria a încheiat o convenţie privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele două state.

 

01.1999, Bucureşti. Noul Ministru al minorităţilor - Péter Eckstein-Kovács

În ianuarie 1999 György Tokay şi-a pre­zentat demisia scrisă primului-ministru Radu Vasile, deoarece Consiliul operativ al UDMR l-a anunţat de retra­gerea sprijinului politic. În urma acestei demisii, senatorul UDMR Péter Eckstein-Kovács a fost desemnat ministru delegat pe lângă primul ministru, şef al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.

 

02.1999, Târgovişte. Vizita unei delegaţii „Bratstvo" la Asociaţia din Târgovişte

În luna ianuarie 1999, o delegaţie a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România a efectuat o vizită la sediul Asociaţiei Culturale Bulgare din Târ­govişte, care se află în clă­direa Căminului Cultural din cartierul Matei Voievod.

Ca şi alte asociaţii teri­toriale ale Comunităţii „Bratstvo", asociaţia din Târgovişte a primit, spre sfârşitul anului trecut, fon­duri pentru dotarea cu mo­bilier. Preşedintele asociaţiei, Pavel Marcel şi con­silierul deputatului etni­cilor bulgari din România, Dumitru Vălu, alături de cadrele didactice Mioara Băilă şi Floricica Ionciu fac planuri pentru conti­nuarea amenajării sediului şi pentru activităţile cultu­rale ce se întrevăd în viito­rul apropiat.

Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte al Co­munităţii „Bratstvo", a discutat cu gazdele despre propaganda care trebuie făcută în vederea convin­gerii etnicilor bulgari din zonă pentru a-şi înscrie copiii la liceul bulgar ce urmează a se deschide în acel an în Bucureşti.

 

01.02.1999, Bucureşti. Expoziţie de pictură în ulei Spiru Vergulescu

La 1 februarie 1999, membrii Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România au fost alături de pictorul de origine bulgară Spiru Vergulescu cu ocazia vernisajului unei expoziţii de pictură în ulei. Expoziţia, găzduită de Cercul Militar Naţional, a oferit participanţilor ocazia de a admira cele mai recente creaţii ale artistului.

 

13-14.02.1999, Timişoara/Timišvár. Faršángji 1999 - Sărbătoarea Fărşangului 1999

Sărbătoarea Fărşangului 1999 la bulgarii bănăţeni a început sâmbătă, 13 februarie 1999, la Sânnicolau Mare/Smikluš unde, în sala festivă a Castelului formaţia „Slávjak" a Uniunii Bulgare din Banat - România a prezentat un spectacol de cântece şi dansuri. Sărbătoarea carnavalului a continuat duminică, 14 februarie 1999, la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Tot duminică, 14 februarie 1999, Fărşangul s-a sărbătorit şi la Timişoara/Timišvár, la Casa Tineretului, unde a fost prezentat un bogat program cultural-artistic. De menţionat că în zilele de duminică, 14 februarie, luni, 15 februarie şi marţi, 16 februarie, Fărşangul a fost sărbătorit şi în celelalte localităţi locuite de bulgari bănăţeni: Breştea/Bréšća, Deta/Dédva, Denta/Dénta şi Vinga.

 

14.02.1999, Trăstenik/Тръстеник (Republica Bulgaria). Sărbătorirea Sfântului Trifon Zarezan

Reprezentanţii Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România au participat, pe 14 februarie 1999, la sărbătorirea Sfântului Trifon Zarezan, ocrotitorul viilor şi patronul viticultorilor, în satul Trăstenik/Тръстеник, comuna Ivanovo/ Иваново din Republica Bulgaria.

 

15-16.02.1999, Ruse (Republica Bulgaria). Întâlnirea oamenilor de afaceri

În zilele de 15-16.02.1999 a avut loc la Ruse întâlnirea oame­nilor de afaceri de pe cele două maluri ale Dunării. Au participat 35 de firme româneşti şi 45 bulgă­reşti, în principal din domeniul comerţului, agriculturii, industriei chimice, industriei uşoare. Coordonator pentru partea română a fost G. Rădulescu, consilier în Ministerul Industriei şi Comerţului. În cea de-a doua zi, ministrul bulgar al Transporturilor, W. Kraus şi omologul său român, Traian Băsescu, s-au întâlnit, abordând probleme legate de posibilitatea îmbunătăţirii relaţiilor comerciale dintre cele două ţări vecine. Au participat şi şefii celor două vămi. La sfârşitul întâlnirii au fost semnate două contracte importante în domeniul construcţiilor de ma­şini agricole.

 

19.02.1999, Bucureşti şi Turnu Măgurele. 126 de ani de la moartea eroică a lui Vasil Levski

În anul 1999 s-au împlinit 126 de ani de la moartea eroică a lui Vasil Levski, Apostolul Eliberării Bulgariei. Cu această ocazie, în ziua de 19 februarie, reprezentanţii Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi ai Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România au depus coroane de flori la plăcile memoriale din Bucureşti şi Turnu Măgurele.

La placa memorială în­chinată eroului, din Bucureşti, Calea Călăraşilor, au fost depuse coroane de flori din partea Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, a Co­munităţii „Bratstvo" şi a Asociaţiei Cul­turale Bulgare din Bucureşti. La eveniment, au participat: Kosio Kitipov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Gheorghi Panaiotov, secretar I, Vladimir Bakardjiev, consul, Gheorghe Roncov, preşedin­tele Asociaţiei Cul­turale Bulgare din Bucureşti, reprezen­tanţi ai Comunităţii „Bratstvo" şi ai aso­ciaţiilor teritoriale. A fost oficiată o sluj­bă de pomenire de preotul Petăr Totev, reprezentantul Pa­triarhiei Bulgare şi superior al Bisericii Bulgare la Bucureşti şi de Vasil Hristov, de la Institutul de Studii Orientale.

În aceeaşi zi, au fost depuse coroane de flori din partea Am­basadei Republicii Bulgaria şi la placa memorială a lui Vasil Levski din oraşul Turnu Măgurele.

 

20.02.1999, Bucureşti. Simpozion dedicat eroului Vasil Levski

Cu ocazia împlinirii a 126 de ani de la moartea eroică a Apostolului Eliberării Bulgariei Vasil Levski, a fost organizat la Bucureşti un simpozion dedicat memoriei acestuia. Simpozionul a fost organizat de către Asociaţia Culturală Bulgară din Bucureşti.

 

22.02.1999, Brăneşti. Ziua cucilor

La această sărbătoare a Brăneştiului au participat şi membrii Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România. Aceştia au mers la Primărie, apoi au vizitat sediul Asociaţiei Culturale Bulgare „Sedeanka" din Brăneşti, care este în curs de amenajare. După aceea, au luat parte la Sărbătoarea cu­cilor, alături de locuitorii satului.

 

26.02-03.03.1999, Timişoara/Timišvár. „Banatul - un model de muticulturalitate"

AEGEE Europe, prin filiala din Timişoara/Timišvár, a invitat Uniunea Bulgară din Banat - România să participe la proiectul: „Banatul - un model de multiculturalitate". La acest proiect vor lua parte 40 de studenţi din diferite ţări din Europa, care vor avea prilejul să cunoască specificul fiecărei minorităţi. La dezbaterile de la Casa Adam Müller Guttenbrunn din Timişoara /Timišvár au participat şi trei delegaţi din partea U.B.B..-R. După discuţii, cei 40 de studenţi i-au vizitat pe bulgarii bănăţeni din comuna Dudeştii Vechi iar seara, la Casa Studenţilor din Timişoara/Timišvár, s-au putut bucura de spectacolul oferit de Ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) al U.B.B.-R.

 

27.02.1999, Târgovişte. Sărbătoarea „Tudoriţa"

Asociaţia Culturală Bulgară „Zaedno" din Târgovişte, cartierul Matei Voievod, a organizat la 27 februarie 1999, o suită de manifestări cu ocazia sărbătorii populare „Tudoriţa": un spectacol de muzică şi dansuri populare, vizitarea unei gospodării tipice bulgăreşti şi defilarea călăreţilor. Sărbătoarea Sân Toader (cu variantele Sân Todor, Toader, Toder) este cunoscută la bulgari sub denumirea de Todorov den (Тодоров ден), Todorova săbota (Тодорова събота), Tudoriţa (Туидорица) sau Paştele Cailor (Конски Великден).

 

03.03.1999, Bucureşti. Ziua Naţională a Bulgariei

La 3 Martie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Bulgariei, reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi ai Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România au depus coroa­ne de flori la Monumentul Eroilor de la Griviţa, din municipiul Ploieşti. În faţa monumentului a fost oficiată o slujbă reli­gioasă de către preotul Petăr Totev, reprezentant al Patriarhiei Bulgare şi su­perior al Bisericii Bulgare la Bucureşti şi Vasil Hristov, de la Institutul de Studii Orientale. La ceremonie au luat parte: Kosio Kitipov, ambasa­dorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Gheor­ghi Panaiotov, secretar I la ambasadă, Liudmil Takov, consilier cultural, Gheorghi Proi­nov, ataşat de presă, Mihaela Deşliu, prim-vice­preşedinte al Comunităţii „Bratstvo", Gheorghe Roncov, preşedintele Asociaţiei Cultu­rale Bulgare din Bucureşti, etnici bulgari.

 

05-06.03.1999, Constanţa. Seară de Martie

Asociaţia „Edinstvo" din Constanţa a organizat în zilele de 5-6 martie o întâlnire a etnicilor bulgari din Constanţa. „Martenska vecer" (Seară de Martie) a devenit o sărbătoare a prieteniei şi a bunei convieţuiri din acest oraş maritim. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Ionel Şerban, vicepreşedintele Asociaţiei „Edinstvo", care a vorbit despre însemnătatea zilei de 3 martie - Ziua Independenţei Bulgariei. Studenţii de la Catedra de limbă şi literatură bulgară au pregătit un program adecvat acestui eveniment, demonstrând încă o dată cunoştinţele de limbă bulgară. Din partea Ambasadei Republicii Bulgaria au participat consulul Vladimir Bakărdjiev şi Krasimi­ra Iankova-consilier economic. Comunitatea „Bratstvo" a fost reprezentată de deputatul Simion Flo­rea-preşedinte şi de etnici bulgari.

 

10.03.1999, Bucureşti. Seminar pentru jurnalişti la Casa Radio

La Casa Radio din Bucureşti a avut loc în ziua de 10 martie 1999, un seminar pentru jurnalişti, intitulat „Tehnologii de realizare a transferului de valori culturale prin mas-media". La seminar au participat şi reprezentanţi ai publicaţiei Luceafărul bulgar/ Българска зорница.

 

11-12.03.1999, Sinaia. Bulgaria, România şi Turcia demarează o zonă de comerţ liberă

Timp de două zile, între 11-12 martie 1999, a avut loc la Sinaia reuniunea trilaterală la nivel înalt între România - Bulgaria - Turcia, la care au participat preşedinţii şi miniştrii de externe ai celor trei ţări, aceasta fiind a treia întâlnire după Varna (3 octombrie 1997) şi Antalya (16-17 aprilie 1998). Creată în 1997, trilaterala îşi propune dezvoltarea relaţiilor dintre cele trei ţări, în scopul unei mai bune cooperări pe toate planurile. La cea de-a doua reuniune de la Antalya s-a semnat Acordul de cooperare între cele trei guverne privind combaterea terorismului, corupţiei, traficului ilicit şi spălării banilor. La reuniunea de la Sinaia s-a semnat un alt acord trilateral de cooperare (în domeniul turismului) şi o Declaraţie comună privind insti­tuirea unei zone trilaterale de comerţ liber între România, Bulgaria şi Turcia.

 

15-31.03.1999, Bucureşti. Dublă expoziţie la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti a găzduit vernisajul unei duble manifestări expoziţionale: o expoziţie de istorie ce a prezentat vestigii arheologice descoperită în incinta cetăţii Iatrus/Ятрус din Bulgaria, organizată de Muzeul de Istorie al oraşului Ruse (Republica Bulgaria) împreună cu Primăria din Ruse şi o expoziţie de cărţi poştale ilustrate cu aspecte din Ruse, prezen­tată sub genericul „Ora­şul Ruse (Bulgaria) - Mica Vienă" deschisă de Corneliu Beda, istoric, membru fondator al Carto-Clubului Bucureşti.

 

17.03.1999, Bucureşti. Întâlnirea Ministrului Minorităţilor cu delegaţia Comunităţii „Bratstvo"

Noul ministru al minorităţilor, Péter Eckstein-Kovács, s-a întâlnit în ziua de 17 martie 1999 cu delegaţia reprezentanţilor Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România. Din delegaţie au făcut parte: Florea Simion, preşedintele Comunităţii şi deputat, Mi­haela Deşliu, prim-vicepreşedinte al Comunităţii, Carmen Staiu, secretar general şi Gheorghe Roncov, preşedintele Asociaţiei din Bucureşti. Cu acest prilej, au fost prezentate problemele cu care se confruntă comunitatea: lipsa unui sediu central, precum şi problema restituirii unor bunuri imobile.

 

31.03.1999, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

La 31 martie 1999, a avut loc plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale. Şedinţa a fost deschisă de Péter Eckstein-Kovács, ministru delegat pe lângă primul mi­nistru. Lucrările Plenarei au fost conduse de dl. Gheorghe Ivan, de la Partida Rromilor.

Ordinea de zi a cuprins: proiectul legii privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe bază de rasă, naţionalitate, limbă, origine etnică sau apartenenţă religioasă; Reprezentarea minori­tăţilor naţionale în mass-­media românească, în spe­cial în audio-vizual; modificarea legii privind alegerile parlamentare şi prezidenţiale; Euro Hanovra 2000.

La deschiderea Plenarei, ministrul Péter Eckstein-Kovács a fost invitat să-şi prezinte programul.

Referitor la relaţia dintre mass-media românească şi minorităţi, Gelcu Maksu­tovici, preşedintele Uniunii Culturale a Albanezilor, a subliniat că TVR nu este „suficient de receptivă la doleanţele minorităţilor, iar Departamentul «Convieţuiri» nu a găsit calea spre o con­lucrare eficientă cu unele etnii". „S-a intrat în banal, etniile nu prezintă interes decât atunci când oferă as­pecte negative". Sorin Iulian, preşe­dintele Comisiei de legislaţie, a propus o modificare în legea alegerilor parlamentare şi anume referitor la art. 4: „Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri pot depune aceeaşi listă în mai multe circum­scripţii electorale".

 

03.1999, Bucureşti. Eveniment editorial

Sub egida Comunităţii „Bratstvo" a apărut volu­mul Renascentişti bulgari de Pirin Boiagiev.

 

03.1999, Bucureşti. Seminar pentru jurnalişti

Sub genericul „Tehnologii de realizare a transferului de valori culturale prin mass-media", la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radio­difuziune, a avut loc un seminar pentru jurnalişti, organizat de Academia Română, Centrul Euro­pean de Studii în Probleme Etnice şi Comunicare Socială, Asociaţia „Demostene" a jurnaliştilor specializată în transferul de informaţie culturală şi Emisiunea „Almanah Intercultural Demostene", ale cărui lucrări au fost conduse de d-na Carmen Dumitriu Şeuleanu.

Luceafărul bulgar/Българска зорница a fost reprezentat de Mihaela Deşliu, redactor-şef, care a prezentat atât publicaţia, cât şi suplimentele sale: cel literar şi revista Horizont. La întrebarea d-nei Carmen Şeuleanu, dacă revistele tipărite doar în limbile minorităţilor ar avea o circulaţie mai largă dacă ar apărea bilingv, răspunsul a fost pozitiv. O modalitate de captare a interesului, deja veri­ficată de Luceafărul bulgar/Българска зорница, este publicarea revistei presei minoritare.

 

09-11.04.1999, Belo Blato, Iugoslavia. 100 de ani de la construirea primei biserici la Belo Blato

Uniunea Bulgară din Banat - România a fost invitată să participe la manifestările legate de sărbătorirea a 100 de ani de la construirea bisericii din Belo Blato (cunoscut pe vremuri de bulgarii bănăţeni drept Liznait). Invitaţia a venit din partea Asociaţiei bulgarilor din Liznait „Bel trandáfer" (Trandafirul alb).

 

16.04.1999, Sofia, Bulgaria. Locuri pentru studenţi români de origine bulgară la facultăţi din Bulgaria

Publicaţia Horizont a bulgarilor din Banat publică în nr. 4 din aprilie 1999, locurile disponibile la facultăţi din Bulgaria, destinate studenţilor români de origine bulgară: Medicină - Pleven; Filologie bulgară - Şumen; Psihologie - Veliko Târnovo; Jurnalistică - Sofia; Politologie - Sofia; Sociologie - Sofia; Relaţii economice internaţionale - Ruse; Finanţe - Sviştov; Turism - Blagoevgrad; Computere - Ruse. Documentele trebuie înaintate până la 30 mai 1999.

 

18.04.1999, Timişoara/Timišvár. A treia ediţie a Festivalului Minorităţilor din Banat

A Treia ediţie a Festivalului Minorităţilor din Banat s-a ţinut la Timişoara/Timišvár în data de 18 aprilie 1999, la Muzeul Satului (în Pădurea Verde). Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de Ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea).

 

22.04.1999, Bucureşti. Lansarea volumului „Renascentişti bulgari bucureşteni"

În ziua de 22 aprilie 1999, a avut loc la sediul „Bratstvo" din Bucureşti lansarea volumului Renascentişti bulgari bucureşteni scris de prof. Pirin Boiagiev şi publicat sub egida Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România. La manifestare au luat parte foşti dascăli şi foşti elevi ai Şcolii Bulgare din Bucureşti, unde a predat cândva şi autorul. La festivitate au luat cuvântul, prezentându-l pe autor, foştii lui elevi - Gheorghe Roncov, Nicolae Ceachir, Luca Velciov - şi foştii lui colegi şi profesori: Viorica Demetrescu şi Teofila Gospodinova, fostă profesoară de matematică la Şcoala Bulgară. Şirul prezentărilor a fost încheiat de deputatul Florea Simion, preşedintele Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România.

 

04.1999, Timişoara/Timišvár. Lansarea albumului Eclipse al grupului rock Pyramid

Grupul Pyramid face parte din categoria celor care au ceva de spus şi o fac prin muzică. Ei s-au format în primăvara anului 1995 având următoarea componenţă: Petru Topciov - chitară ritmică, voce; Petcov Petru - baterie; Florin Acsinte - bass şi Dan Tölgyi - chitară.

 

04.1999, Timişoara/Timišvár. Studenţii bulgari bănăţeni acceptaţi la institute de învăţământ superior din Bulgaria

Ziarul Náša glás publică în nr. 3-4/1999 numele studenţilor bulgari bănăţeni admişi la instituţii de învăţământ superior din Bulgaria. Aceştia sunt: Maria Duniov, psihologie; Nicola Carabenciov, sociologie; Florin Carabenciov, jurnalism; Giulia Petcov, medicină; Ioan Salman, finanţe şi Paul Mirciov, arte.

 

06.05.1999, Bucureşti. Festivităţi cu ocazia Zilei Armatei Republicii Bulgaria

Ziua Armatei Republicii Bulgaria, care se sărbătoreşte o dată cu Ziua Sfântului Gheorghe (6 mai), patronul oştirii, a fost marcată printr-o suită de evenimente, care au întrunit un mare număr de participanţi din partea Ambasadei Republicii Bulgaria şi a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România. Au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor căzuţi pe teritoriul românesc, care se află în Cimitirul „Pro Patria" din Bucureşti. În aceeaşi zi, Ambasada Bulgariei la Bucureşti a organizat la Muzeul Militar Naţional din Bucureşti vernisajul expoziţiei „Armata Bulgară - repere muzeografice" care a prezentat obiecte, documente şi fotografii referitoare la organizarea, dotarea, echiparea şi instruirea armatei Bulgare.

 

07-09.05.1999, Botoşani. A V-a ediţie a Festivalului Comunităţilor Etnice din România

În perioada 7-9 mai 1999, s-a desfăşurat la Botoşani a V-a ediţie a Festivalului Comunităţilor Etnice din România. Manifestările, organizate cu prilejul Zilei Europei, au cuprins: o paradă a portului popular, spectacole de cântece şi dansuri populare şi un colocviu intitulat „Europa Unită şi minorităţile naţionale confruntate cu alternativa integrare-asimilare". Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din Româna a fost reprezentată de echipa de dansuri a Asociaţiei Culturale Bulgare din Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa, îndrumată de Lazăr Trifan.

 

07-17.05.1999, Timişoara/Timišvár. Vernisajul expoziţiei „Suprarealism în grafica bulgarilor pavlicheni"

Un eveniment important legat de arta bulgarilor bănăţeni este expoziţia medicului din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov Petre Augustinov/Pérku Augustinov, „Suprarealism în grafica bulgarilor pavlicheni" care a avut loc între 7-17 mai 1999, la Centrul Cultural Francez din Timişoara/Timišvár. La vernisaj a participat prof. Deliu Petroiu care, printre altele, a spus: „În operele graficianului Perku Augustinov dialogul individual cu eul său profund sau cu aproapele acoperă un întreg univers de idei şi de sentimente. Pietatea şi resemnarea ancestrală a pavlichenilor ocupă la Perku Augustinov o poziţie primordială, artistul surprinzând cele mai adânci meandre ale unei comunităţi, tot arhaicul şi atemporalul ce scapă filtrului culturii contemporane colective".

 

08-09.05.1999, Bucureşti. „9 Mai - Ziua Europei este şi ziua Ta"

Sub îndemnul „9 Mai - Ziua Europei este şi ziua Ta", s-au desfăşurat în Bucureşti mani­festări dedicate zilelor Europei, cu sprijinul Delegaţiei Comunităţii Europene pentru România.

În ziua de 8 mai, orele 18:00, a avut loc un spectacol al Comunităţilor etnice din România la Teatrul de vară din Parcul Naţional. La manifestare au fost prezenţi şi reprezentanţi ai minorităţilor. Din partea et­niei bulgare îi menţionăm pe: Mihaela Deşliu - prim-vicepreşedinte al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, Dumitru Vălu - consilier al deputatului, Vasile Costache - vicepreşedinte al Aso­ciaţiei din Târgovişte, Vasil Hristov - secretar cu probleme culturale.

 

11.05.1999, Bucureşti. Ziua Sfinţilor Kiril şi Metodii, a Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare

Manifestările dedicate Zilei Sfinţilor Kiril şi Metodii, a Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare s-au cumulat cu împlinirea a 130 de ani de la înfiinţarea Şcolii şi a Bisericii Bulgare din Bucureşti. Pe lângă slujba religioasă şi manifestările cultural-artistice susţinute de artişti din Bulgaria şi din cadrul Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, a avut loc reîntâlnirea foştilor profesori şi a foştilor elevi ai Şcolii bulgare din Bucureşti.

 

11-14.05.1999, Bucureşti. „Zilele Arhivelor Naţionale ale României"

Sub egida Arhivelor Naţionale ale României şi a Asociaţiei Generale a Arhiviştilor din România, s-au desfăşurat la Bucu­reşti, în zilele de 11-14 mai 1999 „Zilele Arhivelor Naţionale ale României". Pe lângă personalităţile arhivelor din toată ţara, manifesta­rea s-a bucurat de o largă participare a unor specia­lişti din Ministerul Justiţiei, Subsecretariatul de Stat pentru Culte, Arhivele M.L, Biblioteca Academiei, Arhi­vele Militare, Arhivele Paramentului, Guvernului, Băncii Naţionale şi a nu­meroşi cercetători, între care remarcăm cu deose­bire pe: Nicolae Manolescu, Zigu Ornea, Alexandru Condeescu, Dan Bodea, Radu Ciuceanu, Dinu Giu­rescu, Ion Scurtu, Gheor­ghe Buzatu şi mulţi alţii. Între problemele dezbătute, reţinem temele: „Păs­trarea, conservarea, pro­tecţia şi apărarea arhivelor împotriva dezastrelor", „Pro­letcultismul în literatură şi sursele de cercetare" ş.a. În ce priveşte problema cercetării etnicilor bulgari din România, subliniem fondul Gheorghiev - unul dintre cele mai bogate şi puse la punct depozite, pre­cum şi numeroase mărturii din fondurile Casei Regale.

 

18.05-19.06.1999, Timişoara/Timišvár. Vernisajul expoziţiei „Francophonie - les francais en partage"

Pe data de 19 mai 1999, la Centrul Cultural Francez din Timişoara/Timišvár a avut loc vernisajul expoziţiei „Francophonie - les francais en partage", la care a participat grupul „Flores" de la Palatul Copiilor din Timişoara/Timišvár. Pentru coperta caietului-program a fost aleasă lucrarea colaboratoarei publicaţiei Horizont a bulgarilor din Banat, Sfetcu Anca, fiica dr. Maria Ciocani, originară din Dudeştii Vechi.

 

21-24.05.1999, Bărdarski Gheran/Bardársći gerán, Bulgaria. 100 de ani de şcoală la Bărdarski Gheran

Vineri, 21 mai 1999, un grup de bulgari bănăţeni, sponsorizaţi de Societatea „Idinstvu" a bulgarilor din Banat (prin Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România), au făcut o excursie de câteva zile în Bulgaria. Scopul principal era participarea la evenimentele legate de împlinirea a 100 de ani de la întemeierea primei şcoli în Bărdarski Gheran/Bardársći gerán, sat locuit de bulgari bănăţeni reîntorşi în patria-mamă.

 

25.05.1999, Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa. Sărbătoarea „Zdrave" (Sănătate)

Sărbătoarea cunoscută sub numele „Zdrave" (Sănătate) sau „Zdraviţe", unul din cele mai vechi obiceiuri ale satului, a antrenat întreaga suflare din Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa. Pe fondul ritualurilor tradiţionale foarte bine conservate s-au desfăşurat, la Căminul Cultural din localitate, manifestări culturale organizate de directorul căminului, Lazăr Trifan, care este şi secretarul Asociaţiei Bulgare. Acestea au fost precedate de o prezentare a sărbătorii, realizată de Dumitru Rotaru, consilier parohial. La manifestare au luat parte: Florea Simion, deputat, preşedintele Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte, Gheorghe Roncov, preşedintele Asociaţiei Cul­turale Bulgare din Bucureşti, Marin Vasile, pri­marul din Băleni, Dumitru Vălu, consilierul depu­tatului, Vasile Costache, vicepreşedintele Aso­ciaţiei „Zaedno" din Târgovişte ş.a.

 

27-30.05.1999, Orşova. Olimpiada Naţională de Cultură şi Civilizaţie

În perioada 27-30 mai 1999, s-a desfăşurat la Orşova, Olimpiada Naţională de Cultură şi Civilizaţie, manifestare ce a vizat promovarea valorilor culturale locale. Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România a fost reprezentată prin Asociaţia „Sedeanca" din Brăneşti-Ilfov, de: instrumentistul Marian Ristea, Cristian Grigore, care a prezentat costumaţia specifică obiceiului „Cucii" şi de un grup de copii care au prezentat istoricul localităţii, mentalitatea şi folclorul local. Participanţii au obţinut premiul special al juriului pentru originalitatea şi bogăţia materialelor.

 

31.05-03.06.1999, Bucureşti. 120 de ani de relaţii diplomatice între România şi Bulgaria

În perioada 31 mai-3 iunie, a avut loc la Bucureşti o sesiune dedicată aniversării a 120 de ani de relaţii diplomatice între România şi Bulgaria. În cadrul acestei manifestări, istoricii români şi bulgari au prezentat o serie de comunicări menite a servi la o mai bună înţelegere a istoriei celor două popoare. La în­cheierea manifestării, istoricii prezenţi au semnat un protocol privind o nouă întâlnire la Sofia pentru anul 2001. Au participat, printre alţii, acad. Dinu C. Giurescu şi prof. univ. Veselin Trai­kov.

 

02.06.1999, Bucureşti. Sărbătoarea eroului naţional bulgar Hristo Botev

La fel ca în fiecare an, ziua de 2 iunie este dedicată sărbătoririi Eroului Naţional bulgar Hristo Botev. Din partea Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, prin Asociaţia Culturală Bulgară din Bucureşti, au fost depuse coroane de flori la bustul lui Hristo Botev din Parcul Herăstrău. Preotul Petăr Totev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare şi superior al Bisericii Bulgare la Bucureşti şi Vasil Hristov, de la Institutul de Studii Orientale, au oficiat o slujbă de pomenire. La manifestări au mai par­ticipat: Excelenţa Sa Kosio Kitipov, ambasador al Republicii Bulgaria la Bucureşti, Liudmil Takov, consilier cultural, Ghencio Govedarski, ataşat militar, Valeri Nikolov, secretar II, Vladimir Bakardjiev, consul, Plamen Petkov, viceconsul, Florea Simion, deputat, preşedintele Comunităţii „Brat­stvo", Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte al Comu­nităţii, Gheorghe Roncov, preşedintele Asociaţiei Culturale Bulgare din Bucu­reşti, etnici bulgari bucureşteni şi din asociaţiile teritoriale ale Comunităţii (Dumitra Negruşa)

 

06.06.1999, Bucureşti. Ziua Armatei Republicii Bulgaria

Ziua Armatei Republicii Bulgaria, care se sărbătoreşte o dată cu ziua Sfântului Gheorghe (pe stil vechi, la 6 mai) a fost mar­cată, anul acesta, de o suită de evenimente ce au întrunit un mare număr de participanţi. Au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor bulgari căzuţi pe teritoriul Ro­mâniei, care se află în cimitirul ,,Pro Patria" din Bucureşti, din partea: Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, a Ministerului Român al Apărării Naţionale şi a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România. A urmat o slujbă religioasă oficiată de preotul Petăr Totev, reprezentantul Patriarhiei Bul­gare şi superior al Bisericii Bulgare la Bucureşti şi de Vasil Hristov, de la Institutul de Studii Orientale. A mai fost vernisată o ex­poziţie de obiecte, documente şi fotografii referitoare la orga­nizarea, dotarea, echiparea şi instruirea Armatei Bulgare, sub genericul „Armata Bulgară - repere muzeografice", organi­zată la Muzeul Militar Naţional din Bucureşti.

 

18-21.06.1999, Ghindăneşti, judeţul Constanţa. Simpozionul „Cunoaşterea şi perpetuarea tradiţiilor în cadrul tineretului minoritar"

În intervalul 18-21 iunie 1999, au avut loc la Ghindăreşti (judeţul Constanţa) lucrările Simpozionului „Cunoaşterea şi perpetuarea tradiţiilor în cadrul tineretului minoritar", organizat de Asociaţia Tinerilor Ruşi Lipoveni din România (A.T.R.L.R.) în colabo­rare cu Uniunea Ucrainenilor din România.

Simpozionul a avut ca scop popularizarea tradiţiilor specifice fiecărei minorităţi, începând cu Lăsata Secului, până la Pogorârea Sfântului Duh, evidenţiind ase­mănările dar şi deosebirile, ceea ce e specific fiecărei etnii aparţi­nând unei minorităţi din multele (17) existente în România.

La simpozion au fost repre­zentaţi ruşii lipoveni, ucrainenii, germanii, bulgarii, turcii, tătarii, armenii. Fiecare minoritate şi-a prezen­tat specificul tradiţional (în linii generale şi cu specific local). O prezenţă deosebită au avut-o reprezentanţii comunităţii „Brat­stvo" a bulgarilor din Brăneşti, prin Ioni­ca Drăghici şi Marius Ovidiu Sebe. Au fost prezentate costume populare într-un mod original, însoţite de material documentar.

 

19-25.06.1999, Bucureşti şi Constanţa. Masă rotundă - Minorităţile Naţionale în România

În baza unui acord biguvernamental între România şi Franţa cu tema „Minorităţile Naţionale", în perioada 19-25 iunie 1999, s-a desfăşurat în România, la Bucureşti şi Con­stanţa, un schimb de experienţă între Federation Leo La­grange du Gard (Nîmes - Franţa) şi Free Youth Association of Bucharest Romania (A.T.L.B.)

Duminică 20 iunie la sediul A.T.L.B. a avut loc o masă ro­tundă cu tema „Minorităţile Naţionale în România", la care au fost invitaţi şi reprezentanţii minorităţilor naţionale din România. La finalul dialogului, s-a degajat ideea că este nevoie, în principal, nu atât de toleranţă, cât de cunoaşterea celuilalt, care este diferit de tine. Neînţelegerile, tensiunile şi conflic­tele pot fi astfel prevenite, asigurându-se dezvoltarea întregii societăţi şi integrarea statului respectiv în structurile euro­pene şi internaţionale.

 

23.06.1999, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

În ziua de 23 iunie 1999, s-a desfăşurat Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale. Preşedintele şedinţei a fost Varujan Pambuccian, deputatul Uniunii Armenilor din România.

Pentru început, Iaro­slava Timar a prezentat o in­formare privind vizitele de documentare efectuate de co­misia de învăţământ în judeţele Timiş, Constanţa, Maramureş, Caraş-Severin, Suceava, Arad şi în municipiul Bucureşti. În perioada 28 aprilie-1 mai, s-a desfăşurat o acţiune la Buda­pesta, cu vizitarea unor licee şi şcoli în care învaţă copiii mino­rităţilor din Ungaria. Acţiunile au avut drept scop preluarea unor experienţe pozitive pentru a fi aplicate în unităţile de învăţământ pentru minorităţi. Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România a fost reprezentată la plenară de: deputatul Florea Simion, pre­şedinte, Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte şi Elena Popescu.

 

23.06.1999, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale - Declaraţie privind poziţia Consiliului Minorităţilor Naţionale în legătură cu primejdioasa proliferare a unor publicaţii care cultivă agresarea xenofobă, personală şi colectivă, a unor minoritari şi a unor minorităţi naţionale în ansamblul lor, cât şi înmulţirea manifestărilor şovine, antisemite în diferite publicaţii şi în cadrul unor emisiuni de televiziune

Consiliul Minorităţilor Naţionale, în şedinţa plenară din data de 23 iunie 1999, a adoptat următoarea Declaraţie:

„Constatăm cu părere de rău şi deosebită îngrijorare că numărul publicaţiilor care cultivă agresarea xenofobă, per­sonală şi colectivă, a unor membri ai comunităţilor mino­ritare - de tipul „atacului la persoană", cultivat în publicaţii având chiar această denumire, indiferent că apar la Bucu­reşti, Cluj, Braşov, Deva, Galaţi, Brăila, Tulcea - creşte de la o săptămână la alta, cu o incontestabilă nocivitate.

Aşa cum am arătat şi în Declaraţia noastră din 12 no­iembrie 1997, precum şi în Comunicatul din 13 aprilie 1998, toate aceste manifestări - articole şi comentarii xeno­fobe - nu numai că denaturează realitatea, prejudiciind armonizarea şi normalizarea relaţiilor interetnice, dar contribuie primejdios la perpetuarea prejudecăţilor, la ură şi la dezbinare, profund dăunătoare României democrate.

Solicităm din partea mass-media o atenţie sporită în reflectarea corectă şi imparţială a situaţiilor şi evenimen­telor în care sunt implicate minorităţile naţionale, fiind convinşi că majoritatea opiniei publice este împotriva ori­căror manifestări xenofobe, şovine şi antisemite.

Subliniem, în chip deosebit, că se impune o mult mai hotărâtă intervenţie din partea reprezentanţilor organelor de stat, în vederea eliminării acestor fenomene, chiar prin tragerea la răspundere penală a celor ce le generează".

 

29.06.1999, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Cupa „Petrodenj" (Sf. Petru)

Pe 29 iunie 1999, s-a încheiat a III-a ediţie a turneului de fotbal Cupa „Petrodenj" (Cupa „Sf. Petru") organizat la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov de echipa F.C. PILS, la care au participat 12 echipe, toate fiind foarte bine pregătite. Societatea culturală „Idinstvu" a bulgarilor din Banat a avut şi ea o echipă formată din bulgari cu domiciliul în Timişoara/Timišvár, după care se trage şi numele echipei: F.C. BULG-TIM.

 

29.06.1999, Craiova. Simpozion comemorativ Petăr Beron

Marţi, 29 iunie 1999, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a avut loc la Craiova o manifestare organizată de Asociaţia Culturală „Sedeanca" din Băileşti cu spriji­nul Comunităţii „Bratstvo", în care s-au con­semnat 200 de ani de la naşterea lui Petăr Beron. La organiza­rea Simpozionului au contribuit Forumul Interetnic Dolj, Fundaţia Pentru Tineret Dolj şi Centrul Creaţiei Populare Dolj.

 

25.07.1999, Brăneşti. Inaugurarea sediului Asociaţiei Culturale Bulgare „Sedeanka"

Un eveniment foarte important pentru comuna Brăneşti i-a adunat, în ziua de 25 iulie 1999 pe etnicii bulgari din localitate şi pe oaspeţii lor în noul sediu al Asociaţiei Culturale Bulgare „Sedeanka". Este vorba de inaugura­rea acestui sediu, obţinut şi amenajat de puţină vreme.

Festivitatea a fost deschisă de ing. Florin Stoiciu, preşedintele aso­ciaţiei locale, care a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la acest eveniment, a cărui urmare va fi, desi­gur, stimularea punerii în valoare a folclorului şi obiceiurilor din Brăneşti. În acest sens, s-au desfăşurat deja acţiuni, cum a fost concursul de costume necesare la obiceiul „Cucii", de acum doi ani, precum şi un festival al obice­iurilor de Crăciun. De acum, însă, po­sibilităţile de manifestare se vor lărgi.

 

29.07-07.08.1999, Năvodari. Festivalul Interetnic al copiilor

Uniunea Elenă din România şi Uniu­nea Democrată a Maghiarilor din Româ­nia sub coordonarea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale au iniţiat programul „Festivalul Inter­etnic al copiilor", desfăşurat la Năvodari în perioada 29 iulie-7 august 1999. Fiecare etnie a fost reprezentată de 5 copii şi un lector. Comunitatea „Bratst­vo" a bulgarilor din România a fost reprezentată de copiii: Silvia, Oana, Raluca, Emilia, Georgiana, mem­bre ale Ansamblului folcloric „Bosilce" al Asociaţiei Bulgarilor din Târgovişte.

 

01-12.08.1999, Constanţa. Şcoala de vară a minorităţilor naţionale

În perioada 1-12 august a avut loc la Constanţa Şcoala de vară a minorităţilor naţionale cu tema „Cultură. Viziune. Management" organizată de Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale în colaborare cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani. Cursurile au fost susţinute de Peter Stokes de la Founda­tion for Civil Society şi de profesorul Bhypendra Mistry, de la Colegiul din Birmingham.

Obiectivele acestui seminar au fost: analizarea aspectelor organizaţiei respective, abilităţi de organizare, înţelegerea noţiunii de cetăţenie şi societate civilă, acţiuni care au ca scop facilitarea unei mai bune cunoaşteri şi comunicări între organizaţii. A reieşit că majoritatea organizaţiilor se confruntă cu ace­leaşi probleme: lipsa de comunicare, neimplicarea tineretului, lipsa unei dotări tehnice, contacte cu alte organizaţii de tineret de diverse etnii etc.

La acest seminar s-a stabilit ca în fiecare an să se organi­zeze o şcoală de vară a minorităţilor pe diferite teme şi, tot­odată, cei prezenţi au fost de acord cu înfiinţarea unei Aso­ciaţii a tineretului aparţinând minorităţilor naţionale şi a unui Centru Intercultural pentru minorităţile naţionale.

 

10-15.08.1999, Târgovişte. ,,Festivalul Internaţional de Folclor"

Devenit o tradiţie pentru Târgovişte, ,,Festivalul Internaţional de Folclor" desfăşurat în perioada 10-15 august a reunit şi anul acesta, la a IV-a ediţie, ansambluri din Bulgaria, Grecia, Italia, România. Vineri 13 august, la Căminul Cultural ,,Matei Voievod" din Târgovişte a avut loc un spectacol susţinut de: ansamblul „Bosilce" al Asociaţiei bul­garilor din Târgovişte, ansamblu care valorifică folclorul tradiţional, laureat în ţară şi străinătate; ansamblul „Ciuleandra" de pe lângă Centrul Creaţiei Populare al judeţului Dâmbo­viţa, ansamblu ce a prezentat numeroase spectacole în ţară şi străinătate; ansamblul „Târgovişte" din Bulgaria, sub conducerea directorului executiv Ivanka Vasileva, având drept scop conser­varea patrimoniului cultural dintr-o bo­gată zonă etnografică a Bulgariei. Cei prezenţi printre care deputatul Florea Simion, preşedintele Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte, Gheorghe Roncov, secretar general ş.a., au susţinut ideea prieteniei, frăţiei sperând că aceste generaţii vor putea lucra bine împreună cu onoare şi cinste în secolul următor.

 

15.08.1999, Timişoara/Timišvár. Prima pagină web a bulgarilor bănăţeni

Intitulată Pagina oficială a bulgarilor bănăţeni, ea poate fi accesată (deocamdată) la următoarea adresă web: http:www.justfree.com/nickmarkov. După cum se poate observa din adresă, este vorba de o pagină experimentală, aflată pe un site care ne oferă găzduire gratuită în schimbul alocării unei mici părţi din pagină pentru bannerul lor publicitar. Editată de Nicolae MARKOV, redactor-şef la suplimentul Horizont al Luceafărului bulgar/ Българска зорница împreună cu firma timişoreană Q Media Print, pagina apare atât în română, cât şi în engleză. Motivul pen­tru care pagina nu apare şi în dialectul bulgarilor bănăţeni nu e doar de ordin tehnic. Motivaţia este alta: mulţi bulgari bănăţeni, atât din ţară, cât si de peste hotare, sunt căsătoriţi cu nebulgari (căsătorii mixte) şi adeseori copiii lor nu cunosc limba bunicilor. Ceea ce este şi mai trist e faptul că şi în cadrul căsă­toriilor între bulgari, în oraşe mai ales, copiii nu sunt învăţaţi - din diverse mo­tive - limba maternă.

 

15.08.1999, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Sărbătoarea „Celor două săptămâni" (Dvete Nédeli)

Sărbătoarea „Celor două săptămâni" (Dvete Nédeli) a început la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov la orele 11:00 cu o liturghie solemnă, oficiată la biserica catolică. După-amiaza, în parcul din faţa Căminului Cultural, grupul de pompier voluntari din localitate a organizat diverse distracţii de bâlci, pentru copii şi nu numai, iar spre seară lumea a putut participa la un program artistic prezentat de Ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) al Uniunii Bulgare din Banat - România. Cu acest prilej s-a promovat noua casetă audio şi noul CD ale Ansamblului.

Seara s-a încheiat cu lansarea, la sediul Fundaţiei Culturale „PG 33", a volumului de versuri Blestemul iubirii a tânărului poet Velciov Carol şi cu un concert al trupei rock „Pyramid" din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, care a concertat în aer liber, în parcul din faţa Căminului Cultural.

 

15.08.1999, Bechet. ,,Festival Internaţional de Folclor"

Ziua Sfintei Marii, ocrotitoarea mari­narilor, a însemnat pentru Bechet deschiderea celei de a IV-a Ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor. În acordurile fanfarei, participanţii sosiţi din ţară şi din Bul­garia alături de invitaţi parlamentari sau alte oficialităţi, ca şi veteranii de război, au asistat la primul moment al zilei, acela de dezvelire a monumentului închinat eroilor din Bechet căzuţi în războaiele din 1877-1878, 1916-1920 şi 1941-1945, monu­ment inscripţionat: „Ei şi-au dat viaţa pentru ţară". Din partea Comunităţii „Bratstvo" au participat la festival: Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte; Florea Becherescu, vicepreşedinte; Vasile Costache, vicepreşedintele Asociaţiei din Târgovişte; Trifan Lazăr, secretarul Asociaţiei din Băleni (şi director al Căminului Cultural din Băleni-Sârbi), precum şi numeroşi etnici bulgari.

 

01.09.1999, Bucureşti. Întâlnire la Liceului Teoretic Bulgar din Bucureşti

Liceul Teoretic Bulgar din Bucureşti şi-a deschis uşile la 1 septembrie, pentru o primă întâlnire a viitorilor elevi şi a părinţilor acestora cu reprezentanţii colectivului didactic şi cu cei ai Comunităţii „Bratstvo".

Primele informaţii privind noua unitate de învăţământ au venit din partea d-lui Gheorghe Roncov, preşedintele Asociaţiei Culturale Bulgare din Bucureşti, secretar general al Comunităţii „Bratstvo" şi viitorul director al liceului. Cei prezenţi au aflat că planul de şcolarizare pentru anul şcolar 1999-2000 este, deocamdată, pen­tru o singură clasă, cu 25 de elevi. Dacă vor veni mai multe solicitări din partea elevilor, se va cere la Ministerul Educaţiei Naţionale aprobare pentru înfiinţarea altor clase.

 

04-06.09.1999, Albena, Bulgari. Ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) din nou la Festivalul Internaţional „Dobrogea cântă şi dansează"

Bulgarii de la Ansamblul „Slávjak" al Uniunii Bulgare din Banat - România au primit din nou invitaţia de a participa la Festivalul Internaţional „Dobrogea cântă şi dansează", care, conform tradiţiei, se organizează în primul sfârşit de săptămână din luna septembrie.

 

08.09.1999, Bucureşti. Deschiderea Liceului Teoretic Bulgar din Bucureşti

Ziua deschiderii ultimului an şcolar al mileniului, 1999­-2000, ziua sărbătoririi Naşterii Maicii Domnului (8 septem­brie) a adunat anul acesta un grup de personalităţi, pre­cum şi numeroşi etnici bulgari (elevi, părinţi şi invitaţi) la proaspăt înfiinţatul Liceu Teoretic Bulgar din capitală. Andrei Marga, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Excelenţa Sa Kosio Kitipov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti au tăiat panglica inau­gurală, după care, cu emoţie, toţi cei prezenţi au pătruns în clădirea şcolii.

 

10.09.1999, Bucureşti. Inaugurarea sediului Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România

Comunitatea „Bratstvo" a primit un sediu în Bucureşti, pe strada Lipscani nr. 19. Vineri, 10 septembrie 1999, etnicii bulgari au avut bucuria de a participa la inaugurarea festivă a acestuia. Cu acest prilej a avut loc o slujbă religioasă de sfinţire, oficiată de preotul Petăr Totev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare şi superior al Bisericii Bulgare la Bucureşti.

 

18.09.1999, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului de Conducere al Uniunii Bulgare din Banat - România

Pe data de 18 septembrie 1999, a avut loc la Timişoara/Timišvár şedinţa Comitetului Executiv al Uniunii Bulgare din Banat - România, la care au participat: Ivanciov Carol-Matei, preşedinte, Maniov Vichentie, vicepreşedinte, preşedinţii Filialelor teritoriale ale U.B.B.-R. Ordinea de zi a cuprins următoarele: prezentarea activităţilor U.B.B.-R. din anul 1999, strategia pentru alegerile viitoare, informări din partea preşedinţilor de filiale. S-a menţionat în primul rând faptul că, deşi Uniunea Bulgară din Banat - România, ca organizaţie a unei minorităţi din România, are dreptul, conform legi, să beneficieze de finanţare din partea bugetului de stat pentru realizarea activităţilor legate de păstrarea tradiţiilor, a culturii şi a limbii bulgare, în ultimii trei ani nu s-au primit finanţări din partea statului român. Cu toate acestea, U.B.B.-R. a reuşit să ducă la bun sfârşit activităţile culturale propuse. La întâlnire s-a decis ca în toamnă să aibă loc alegerile din cadrul filialelor, pentru ca la sfârşitul lunii noiembrie 1999 să se poată ţine Conferinţa şi alegerile generale ale U.B.B.-R.

 

29.09.1999, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

În 29.09.1999, a avut loc Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale. Şedinţa a fost condusă de Gh. Ghisici. Viaroslava Timar - preşedinta Co­misiei pentru probleme de învăţământ, ştiinţă şi tineret a prezentat o informare privind desfăşura­rea programelor destinate elevilor la limbile materne - taberele organizate în Italia la 19-29 august 1999 („Toţi diferiţi, toţi egali") şi 20-30 august 1999 („Program interetnic cu elevii olimpici la limbile materne la Bucşoaia"). De asemenea, un alt punct pe or­dinea de zi comentat tot de Viaroslava Timar, a fost situaţia editării manualelor destinate învăţământului în limbile mi­norităţilor naţionale.

Adelina Lozeanu - director la Direcţia relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale a comentat programul Consiliului Europei „Europa un patri­moniu comun". De asemenea, A. Lo­zeanu a mai informat despre stadiul pregătirilor în vederea participării organizaţiilor membre CMN la „Expo Mondial - Hanovra 2000".

Dan Oprescu - şeful Oficiului na­ţional pentru romi din cadrul DPMN, a expus stadiul elaborării strategiei naţionale pentru romi.

Din partea Comunităţii „Bratstvo" au luat parte deputatul Florea Simion, preşedinte, Mihaela Deşliu, prim vi­cepreşedinte, Elena Popescu, contabil.

 

09.1999, Timişoara/Timišvár. Lansarea volumului „Studii de istorie a Banatului, Tom. XIX-XX"

În recent lansatul volum Studii de istorie a Banatului, Tom. XIX-XX de către Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Secţia istorie, la paginile 153-170 se află şi un studiu al profesorului Constantin Kalciov din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, colaborator al publicaţiei Horizont a bulgarilor din Banat. Intitulat „Repertoriu arheologic al comunei Dudeştii Vechi - fost Beşenova Veche - judeţul Timiş", studiul prezintă cu exactitate cele 81 de puncte arheologice pe care le-a descoperit autorul împreună cu Mirciov Francisc, după mai mult de 10 ani de cercetări asidue.

 

09.1999, Bucureşti. 120 de ani de relaţii diplomatice româno-bulgare

Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de relaţii diplomatice româno-bulgare, Ministerul Culturii şi Biblioteca Naţională a României au organizat, la sediul bibliotecii din strada Biserica Amzei nr. 5-7, o expoziţie de carte şi alte documente referitoare la cultura bulgară şi la relaţiile dintre cele două ţări. Expoziţia a cuprins discuri de compoziţii muzicale ale clasi­cilor muzicii bulgare şi numeroase cărţi, din care amintim Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor (editată de Academia Română), Privire asupra literaturii bulgare vechi de Dumitru Za­vera, Începutul teatrului bulgar în România de Iorgu Iordan, Bule­tinul Institutului Român din Sofia, România şi Renaşterea bulgară de Constantin Velichi ş.a. La loc de cinste se aflau: o Evanghelie culeasă în opt limbi de Anton Pann, tipărită la Sibiu, în tipogra­fia lui Gheorghi de Clozius (1840) în limba bulgară şi un Chiria­codromion tradus din slavonă şi greacă în bulgară de Sofronie de Vraţa, cu învoirea lui Dositei (1806).

 

02.10.1999, Bucureşti. Liuben Karavelov în România

Asociaţia Culturală Bulgară din Bucureşti a organizat, în ziua de 2 octombrie 1999, cu sprijinul Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România, un simpozion dedicat memoriei marelui revoluţionar şi om de cultură bulgar Liuben Karavelov (1834-1879).

 

08.10.1999, Timişoara/Timišvár. Prezentarea volumului bilingv „Anecdote şi triste şi hazlii - Dugadjaji i žálni i smešni" de Matei Castiov

Volumul bilingv Anecdote şi triste şi hazlii/Dugadjaji i žálni i smešni de Matei Castiov a apărut la Editura „Mirton" din Timişoara/Timišvár.

 

08.10.1999, Bucureşti. Reuniunea subcomisiei de tineret

Reuniunea trimestrială a Sub&s