Minoritatea bulgară 2008

 

11.01.2008, Bucureşti/Bukuréš. Depuneri de coroane de flori la Monumentul lui Hristo Botev

Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la naşterea poetului, publicistului şi revoluţionarului Hristo Botev, la 11 ianuarie 2008, Ambasada Republicii Bulgaria din Bucureşti a organizat o festivitate. Din partea Uniunii Bulgare din Banat - România a participat Şerban Valentin, care a depus în numele Uniunii o coroană de flori la bustul poetului din Parcul Herăstrău din Capitală, după care a participat la recepţie.

 

11.01.2008, Bucureşti/Bukuréš. Lansare de carte

Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la naşterea poetului, publicistului şi revoluţionarului Hristo Botev la 11 ianuarie 2008, la Ambasada Republicii Bulgaria din Bucureşti a fost lansat volumul Bucureşti, locuri şi personalităţi ale emigraţiei bulgare din perioada Renaşterii de prof. Velciov Luca şi Lucia Păţan. Ambii autori sunt originari din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, dar trăiesc la Bucureşti.

 

12.01.2008, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi/Stár Bišnov

Sâmbătă, 12 ianuarie 2008, a avut loc la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov Şedinţa Comitetului executiv al Filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniunii Bulgare din Banat - România, care a hotărât să sprijine candidatura lui Nacov Gheorghe pentru postul de primar al comunei la alegerile locale care vor avea loc în 2008.

 

26.01.2008, Vinga. Fărşang 2008 la Vinga

Sâmbătă, 26 ianuarie 2008, filiala Vinga a Uniunii Bulgare din Banat - România a organizat sărbătorirea Fărşangului 2008 la Motel. Muzica a fost asigurată de orchestra lui Romanov Petru, iar voia bună - de ansamblul „Palućenka" (Pavlikeanka) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi şi de ansamblul „Balgarče" (Bulgarul) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Vinga.

 

27.01.2008, Timişoara/Timišvár. Fărşang 2008 la Timişoara

Duminică, 27 ianuarie 2008, Filiala Timişoara/Timišvár a Uniunii Bulgare din Banat - România a organizat sărbătoarea Fărşangului 2008, care a avut loc la Casa Armatei. Programul cultural a început la orele 17:00 şi a fost asigurat de ansamblurile „Slávjak" (Privighetoarea) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Timişoara/Timišvár şi „Balgarče" (Bulgarul) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Vinga, precum şi de interpretele Doriana Talpeş şi Delia Mircsov.

 

02-04.02.2008, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Fărşang 2008 la Dudeştii Vechi

Fărşangul a început la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov sâmbătă, 02 februarie 2008, cu un spectacol la Căminul Cultural, susţinut de corul bărbătesc „Jaku Roncov" şi ansamblurile „Palućenka" (Pavlikeanka) şi „Bišnuvenka" (Beşenoveanca) ale Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi. A doua zi, duminică după-amiaza, tot la Căminul Cultural a fost organizat un banchet la care au cântat orchestrele lui Teo Catarov şi Sebastian Mircsov. La banchet a luat parte şi deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R. A treia zi de Fărşang, luni, tinerii mascaţi au colindat cu căruţele pe străzi, iar seara s-au adunat în jurul focului aprins în faţa Căminului Cultural, unde au petrecut până târziu.

 

02.02.2008, Deta/Dédva. Fărşang 2008 la Deta

Bulgarii bănăţeni din Deta/Dédva au sărbătorit Fărşangul 2008 sâmbătă, 2 februarie, cu începere de la orele 17:00, când membrii ansamblului „Vinče" (Coroniţa) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Deta, îmbrăcaţi în „moşule" (mascaţi) au înhămat caii la o căruţă şi au colindat pe străzile oraşului cu cântec şi voie bună. Spre seară s-au adunat la Casa bulgară, unde au prezentat un spectacol artistic, iar la final au încheiat cu obiceiul bolborositului (burborenji), al scoaterii monedelor din farfuria plină cu apă, fără ajutorul mâinilor.

 

03.02.2008, Breştea/Bréšća. Fărşang 2008 la Breştea

Fărşangul 2008 s-a sărbătorit la Breştea/Bréšća duminică, 3 februarie 2008, când de la orele 19:00, s-a organizat la Casa bulgară un program artistic format din poezii, scenete umoristice şi dans modern. Au interpretat: Salman Ana, Nadia Şehabi, Diana Petrov, Maria Bratan, Cristiana Ciocani, Ana Deciov, Minica Radulov, Sara Şehabi, Ecaterina Ciocani, Georgiana Radulov, Dumitru Kukurov, Gheorghe Radulov, Toma Tuturilov, Petru Radulov şi Sebastian Radulov, îndrumaţi de Petcov-Şehabi Petronela. Spectacolul s-a încheiat cu obiceiul bolborositului (burborenji).

 

03.02.2008, Arad/Arád. Fărşang 2008 la Arad

Fărşangul 2008 s-a sărbătorit şi la Arad/Arád tot duminică, 3 februarie 2008, când bulgarii s-au adunat la Casa bulgară şi au asistat la un program artistic format din recitări de poezie, momente vesele şi o scenetă, în care a jucat şi preotul Calapiş Damian.

 

05.02.2008, Sânnicolau Mare/Smikluš. Fărşang 2008 la Sânnicolau Mare

După o oarecare pauză bulgarii din Sânnicolau Mare au sărbătorit din nou Fărşangul. Acest eveniment a avut loc marţi, 05 februarie 2008, printr-un spectacol artistic realizat de ansamblurile „Palućenka" (Pavlikeanka) şi „Bišnuvenka" (Beşenoveanca) ale Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi împreună cu Telbis Petru, Carabenciov Ioan, Jigalov Petru, Franiov Rocuş, Ciocani Renato şi Tripa Nicoleta.

 

14.02.2008, Timişoara/Timišvár. A doua şedinţă a Comitetului Executiv a U.B.B.-R.

Joi, 14 februarie 2008, a avut loc la sediul central din Timişoara/Timišvár a Uniuni Bulgare din Banat - România a doua şedinţă a Comitetului Executiv. La şedinţă au luat parte: Niculae Mircovici, preşedinte U.B.B.-R. şi deputat în Parlamentul României, Velciov Ştefan, prim-vicepreşedinte, Markov Nicolae, secretar general, preşedinţii tuturor filialelor U.B.B.-R. precum şi toţi angajaţii U.B.B.-R. Ordinea de zi a fost următoarea: 1. Analiza modului în care s-a sărbătorit Fărşangul; 2. Organigrama, statul de funcţiuni, telefoane şi protecţia muncii; 3. Situaţia Cererilor de înscriere în U.B.B.-R.; 4. Propuneri de autofinanţare; 5. Analizarea emisiunilor Radio şi TV; 6. Înfiinţarea comisiilor U.B.B.-R.; 7. Propuneri de investiţii din partea fiecărei filiale; 8. Proiectul pentru Bugetul pe 2008; 9. Analiza ziarului şi a revistei U.B.B.-R.; 10. Diverse.

La punctul 1 al Ordinii de zi deputatul Niculae Mircovici a mulţumit tuturor preşedinţilor de filiale pentru organizarea Fărşangului. La punctul 2 preşedintele U.B.B.-R. a anunţat că s-au achiziţionat telefoane mobile, care lucrează în reţea. Aceste telefoane vor fi împărţite angajaţilor, preşedinţilor de filiale şi membrilor comitetelor de conducere ale U.B.B.-R., convorbirile din cadrul reţelei fiind gratuite. Tot la punctul 2 s-a anunţat că s-au întocmit alte contracte de muncă, salariile unor angajaţi scăzând cu 50%, în afară de salariul fostului preşedinte al U.B.B.-R., prof. Ivanciov Carol-Matei, care n-a putut fi redus deoarece Domnia Sa se află în concediu medical şi în momentul de faţă este plătit de Casa de Asigurări de Sănătate. După ce se va întoarce din concediu, funcţia de director al publicaţiilor U.B.B.-R. pe care o deţinea va fi anulată, ea nemaifiind valabilă din 12 ianuarie 2008. În funcţiile de redactor-şef au fost numiţi Velciov Ştefan - pentru ziarul Náša glás (Glasul nostru) şi Ivanciov Ana-Carolina - pentru revista Literaturna miselj (Gândul literar). De asemenea s-a hotărât ca toţi preşedinţii de filiale să primească câte o indemnizaţie în sumă de 150-355 lei, bani care pot fi folosiţi în interes propriu sau în interesul filialei. La punctul 3 al Ordinii de zi s-a hotărât ca toţi cei care doresc să devină membri ai Uniunii Bulgare din Banat - România îşi pot depune cererile de aderare până în luna martie 2008 la preşedintele fiecărei filiale. La punctul 5 s-au analizat programele în limba bulgară transmise la Radio Timişoara şi s-a pus problema găsirii unui redactor, întrucât actuala realizatoare, Elisabeta Ciocani, va intra în pensie. Cât priveşte emisiunile în limba bulgară de la TVR Arad, s-a hotărât ca Hailemas Maria să facă emisiunile şi să le multiplice pe DVD, în 10 exemplare, câte unul pentru fiecare filială şi unul pentru Liceul „Sf. Kiril şi Metodii". La punctul 9 s-a analizat activitatea publicaţiilor U.B.B.-R. S-a hotărât să se publice materiale atât în limba bulgarilor bănăţeni, cât şi în limba bulgară literară, mai ales pentru ceilalţi bulgari din România. S-a hotărât ca revista Literaturna miselj (Gândul literar) să apară lunar, articole vor fi publicate în limba bulgarilor bănăţeni, în limba bulgară literară şi în limba română. Întrucât se apropie alegerile locale, s-a hotărât ca Uniunea Bulgară din Banat - România să nu se prezinte decât cu un candidat la primăria Dudeştii Vechi/Stár Bišnov Nacov Gheorghe şi cu candidaţi pentru consiliile locale. S-a hotărât de asemenea ca deputatul Niculae Mircovici să facă alianţe electorale. De asemenea, deputatul Niculae Mircovici a fost mandat să ia legătura cu celelalte organizaţii ale bulgarilor din România, invitându-i pe toţi să vină cu ştiri, articole şi materiale care să fie publicate în publicaţiile U.B.B.-R.

 

27-29.02.2008, Bucureşti/Bukuréš. Vizita oficială în România a preşedintelui Adunării Naţionale a Republicii Bulgaria, Gheorghi Pirinski

În perioada 27-29 februarie 2008, Gheorghi Pirinski, preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Bulgare (Parlamentul Bulgar) a efectuat o vizită oficială în România. Scopul principal al vizitei a fost dezvoltarea relaţiilor între România şi Bulgaria în plan parlamentar, vizând cu precădere: relaţiile politice, economice, de bună vecinătate în contextul mai larg al dezvoltării regionale precum şi iniţiativa unor programe comune în ţările recent integrate în uniunea Europeană. La întâlnirile domnului Gheorghi Pirinski cu oficialităţile române a participat şi preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România, deputatul Niculae Mircovici.

 

03.03.2008, Sofia, Bulgaria. A decedat patriarhul poeziei bulgarilor bănăţeni, Anton Lebanov

Anton Lebanov, recunoscut de către bulgarii din Banat ca patriarhul poeziei bulgare bănăţene, a decedat luni, 3 mai 2008, la Sofia, de Ziua Naţională a Republicii Bulgaria. Născut la 14 noiembrie 1912 la Vinga, el a fost avocat, dar şi redactor (1935-1940) şi apoi redactor-şef (1940-1943) la ziarul Banátsći balgarsći glásnić (Glasul bulgarilor bănăţeni). Din 15 octombrie 1943 se mută în Bulgaria, unde lucrează ca jurnalist la o secţie a Ministerul Informaţiei, devenită ulterior Agenţia Bulgară de Ştiri (BTA), de unde se pensionează în noiembrie 1976. În anul 2006 Uniunea Bulgară din Banat - România i-a publicat o colecţie de versuri, Izbráni poeziji (Poezii alese).

 

03-04.03.2008, Timişoara/Timišvár. Seminar internaţional la Timişoara: „NATO în Sud-Estul Europei - reconstrucţie şi securitate în Balcani"

În zilele de 3 şi 4 martie 2008, la Cercul Militar din Timişoara/Timišvár s-a desfăşurat seminarul internaţional „NATO în Sud-Estul Europei: Reconstrucţie şi Securitate în Balcani". Evenimentul a fost ultimul dintr-o serie de trei dezbateri care preced summitul NATO de la începutul lunii aprilie de la Bucureşti. Organizat de Institutul pentru Politici Publice din Bucureşti în parteneriat cu Royal United Services Institute for Defence and Security Studies din Marea Britanie. Tema centrală a discuţiilor a fost axată pe intenţia a trei ţări - Macedonia, Albania şi Croaţia - care doresc să adere la NATO. Subiectul Kosovo a fost şi el pe ordinea de zi. La seminar a participat şi deputatul Niculae Mircovici, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România, care a fost mandat să reprezinte punctul de vedere al minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, altele decât cea maghiară.

 

05.03.2008, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. „Ziua cehă" la Liceul „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi

Miercuri, 5 martie 2008, a avut loc la Liceul „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov „Ziua cehă", la care au participat un grup de 32 de elevi şi 6 profesori de la două licee din Republica Cehă: Liceul din Pribor şi liceul din Novi Jicin. Invitaţi au fost elevii Liceului Teoretic „Ioan Jebelanu" din Sânnicolau Mare. Organizatori sunt prof. Petcov Ana, directoarea Liceul „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi prof. Cristeţiu Alexandra.

 

13.03.2008, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R.

Joi, 13 martie 2008, a avut loc la sediul central din Timişoara/Timišvár la Uniunii Bulgare din Banat - România şedinţa lunară a Comitetului Executiv al U.B.B.-R. Printre altele, s-a hotărât că în anul 2008 se vor face mai multe investiţii şi se vor aloca mai puţini bani altor activităţi. Cu acest prilej deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R. a anunţat că între 15 martie şi 4 aprilie va vizita toate filialele, unde va avea întâlniri cu membrii U.B.B.-R.

 

30.03.2008, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Protocol de înfrăţire între municipiul Biala Slatina din Bulgaria şi localitatea Dudeştii Vechi din judeţul Timiş

Duminică, 30 martie 2008, a avut loc la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov semnarea Protocolului de înfrăţire între municipiul Biala Slatina, din Bulgaria (unde se află şi localitatea Bărdarski Gheran, locuită în majoritate de bulgari bănăţeni) şi Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Evenimentul a avut loc cu prilejul împlinirii a 270 de ani de la venirea primilor bulgari în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

06.04.2008, Deta/Dédva. Concursul folcloric şcolar „Vetre străbune"

Duminică, 6 aprilie 2008, la Deta/Dédva a avut loc concursul folcloric pentru şcolari „Vetre Străbune" la care au luat parte ansambluri din mai multe şcoli: Deta, Denta, Jebel, Banloc, Diniaş, Peciu Nou, Voiteg şi alte câteva şcoli. Bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de ansamblul „Vinče" (Coroniţa) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Deta, care a prezentat trei dansuri bulgăreşti.

 

06.04.2008, Vinga. Delegaţie din Ciprovţi, Bulgaria, în vizită la Vinga

Duminică, 6 aprilie 2008, o delegaţie din oraşul Ciprovţi, Bulgaria, a sosit la Vinga, cu scopul de a invita Filiala Vinga a Uniuni Bulgare din Banat - România şi ansamblul „Balgarče" (Bulgarul) să participe la festivităţile care vor avea loc cu prilejul împlinirii a 320 de ani de la Răscoala din Ciprovţi, 40 de ani de când Ciprovţi a fost numit oraş. Festivităţile vor avea loc între 4-6 septembrie 2008.

 

15.04.2008, Timişoara/Timišvár. Candidaţii U.B.B.-R. la funcţia de primar

Ziarul Náša glás (Glasul nostru) publică în numărul 8 (376) din aprilie 2008 lista candidaţilor pentru primari din partea Uniunii Bulgare din Banat - România. La primăria Denta/Dénta este propus Chelciov Petru iar la primăria din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov - Nacov Gheorghe. De asemenea, Uniunea Bulgară din Banat - România, ca organizaţie politică, propune candidaţi pentru funcţia de consilier local în localităţile: Denta: Salman Lazăr, Chelciov Petru, Cucurov Anton, Boboiciov Iosif, Burov Pavel, Piţov Ştefan, Csocany Iosif, Kalapiş Anton, Boboiciov Iosif, Tuturilov Ioan, Tuturilov Gheorghe, Ţiliov Albert, Petrov Toma, Petcov Luca, Mirciov Gheorghe, Radulov Maria, Bratan Ioan. Deta: Peiov Petru, Preda Terezia, Boboiciov Ioan, Banga Ana Maria, Groza Ana. Dudeştii Vechi: Nacov Gheorghe, Viruzab Sebastian, Petcov Ana, Sofran Marcu (UDMR), Velciov Stanca, Velciov Petru, Caradjov Nicola, Ganciov Ecaterina, Topciov Petru, Velciov Ana Maria, Şerban Valentin, Tranculov Anton, Boboiciov Ioasig Antoniu, Calapiş Gheorghe, Kercsov Ioan, Şerban Petru, Ciocani Ioan. Vinga: Cosilcov Adrian Sorin, Todorovici Ancuţa, Draginov Francisc, Smocov Francisc Ioan, Todorovici Sebastian, Nofkin Nicolae, Versan Robert. Candidaţii propuşi pe listele U.B.B. - R. vor apare pe buletinele de vot fără semn electoral. Candidaţii propuşi şi susţinuţi de U.B.B.-R. pe listele Uniunii Democrate Maghiare din România: consilier în Consiliul Judeţean Timiş - avocat Telbis Sebastian; consilier în Consiliul local al municipiului Timişoara/Timišvár - economist Ştefan Petru, consilier în Consiliul local al oraşului Sânnicolau Mare - prof. Telbis Petru.

 

19.04.2008, Timişoara/Timišvár. Vizita fostului ţar al Bulgariei Simeon al II-lea la bulgarii bănăţeni

Sâmbătă, 19 aprilie 2008, a sosit la aeroportul „Traian Vuia" din Timişoara/Timišvár Excelenţa Sa, fostul ţar al Bulgariei, Simeon al II-lea de Saxa Coburg Gottha. Acesta a sosit împreună cu soţia şi cu doi deputaţi de la partidul NDVS: Darinka Stanceva şi Andrei Bataşov, actor.

 

24.04.2008, Timişoara/Timišvár. Protocol de cooperare între minorităţile naţionale din judeţul Timiş

Pe data de 24 aprilie a fost semnat Protocolul de colaborare între organizaţiile judeţene ale Uniunii Democrate Maghiare din România, Uniunii Ucrainenilor din România, Uniunii Bulgare din Banat - România, Uniunii Sârbilor din România şi Asociaţiei Italienilor din România privind alegerile locale din iunie 2008 în care se stipulează că pe listele de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul local Timiş reprezentanţii UDMR ocupă locurile 1 şi 3, pe poziţiile 2, 4, 5 şi 6 urmând să candideze câte un reprezentant al celorlalte minorităţi semnatare ale protocolului, mandatul acestor candidaţi fiind de un an. Părţile se vor sprijini reciproc în campania electorală din alegerile locale din 2008.

 

18.05.2008, Denta/Dénta. Festivalul concurs „Lada cu zestre"

Duminică, 18 mai 2008, a avut loc la Deta/Dédva festivalul concurs „Lada cu zestre", organizat de Consiliul Judeţean Timiş şi de Centrul judeţean pentru cultură şi artă Timiş. La acest concurs bulgarii au fost reprezentaţi de ansamblurile „Mládust" (Tinereţe) şi „Brest" (Ulmul) ale Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Breştea/Bréšća, iar Deciov Maria (70 de ani) a expus costume populare şi alte obiecte lucrate manual.

 

25.05.2008, Arad/Arád. Sărbătoarea bulgarilor din Arad

Duminică, 25 mai 2008, a avut loc la Arad/Arád sărbătoarea bulgarilor care trăiesc în acest oraş. Sărbătoarea a început cu o liturghie oficiată la biserica catolică din centrul oraşului, după care, cu ajutorul Uniunii Bulgare din Banat - România, a fost organizat un program artistic, realizat de: ansamblurile „Palućenka" (Pavlikeanka) şi „Bišnuvenka" (Beşenoveanca) din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, ansamblul „Balgarče" (Bulgarul) din Vinga, ansamblul „Vinče" (Coroniţa) din Deta, ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) din Timişoara/Timišvár împreună cu Teo Catarov şi Doriana Talpeş. A mai cântat Ramona Ştefan.

 

25.05.2008, Timişoara/Timišvár. Festivalul concurs „Vetre străbune"

Duminică, 25 mai 2008, a avut loc la Timişoara/Timišvár festivalul concurs „vetre străbune" la care au participat cei care s-au calificat în prima etapă. Din partea bulgarilor din Banat au fost prezente ansamblurile „Vinče" (Coroniţa) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Deta, îndrumat de Preda Laura, Preda Terezia şi Ciocani Loredana şi „Palućenka" (Pavlikeanka) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi îndrumat de Elena Doiceva Dragomir şi Velciov Pavel.

 

08.06.2008, Timişoara/Timišvár. Festivalul minorităţilor

Duminică, 8 iunie 2008, a avut loc la Muzeul Satului din Timişoara a VIII-a ediţie a „Festivalului minorităţilor". Naşii festivalului au fost germanii. Bulgarii au fost reprezentaţi de ansamblurile „Palućenka" (Pavlikeanka) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi şi „Slávjak" (Privighetoarea) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Timişoara/Timišvár.

 

20.06.2008, Sofia, Bulgaria. Bulgari bănăţeni la sărbătoarea Universităţii din Sofia

Vineri, 20 iunie 2008, s-a sărbătorit al 45-lea Jubileu al Institutului pentru studenţi străini din cadrul Universităţii „Sf. Kliment Ohridski" din Sofia, Bulgaria. La această sărbătoare au fost invitaţi şi au luat parte şi bulgari bănăţeni care au absolvit în Bulgaria, dar şi 9 fete din ansamblul „Palućenka" (Pavlikeanka) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi, care au prezentat un scurt program artistic în aula Universităţii.

 

27.06.2008, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R.

Vineri, 27 iunie 2008, a avut loc la sediul central din Timişoara/Timišvár al Uniunii Bulgare din Banat - România şedinţa Comitetului Executiv al Uniunii, care a avut următoarea ordine de zi: 1. Analiza rezultatelor alegerilor locale; 2. Analiza acţiunilor efectuate de fiecare filială; 3. Planificarea acţiunilor pentru perioada iulie-decembrie 1008; 4. Informare în legătură cu taberele de vară din Bulgaria; 5. Înfiinţarea unei SRL, proprietate a U.B.B.-R.; 7. Participarea la Prima întâlnire internaţională a bulgarilor; 8. Diverse.

 

04-05.07.2008, Ivanovo, Serbia. 140 de ani de la întemeierea localităţii Ivanovo

Vineri, 4 iulie 2008, membrii ansamblului „Palućenka" (Pavlikeanka) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi şi corul bărbătesc „Jaku Roncov" din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov au participat la festivităţile prilejuite de împlinirea a 140 de ani de la înfiinţarea, de către bulgarii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, a localităţii Ivanovo din Serbia. La festivităţi a participat şi Ambasadorul Bulgariei în Serbia, Gheorghi Dimitrov.

 

15-16.08.2008, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Sărbătoarea „Celor două săptămâni"

De hramul bisericii din Dudeştii Vechi - 15 august - cunoscută popular drept Sărbătoarea Celor două săptămâni s-au sărbătorit în anul 2008 şi 270 de ani de la venirea bulgarilor în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi totodată 140 de ani de la întemeierea, de către bulgarii bănăţeni din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, a localităţii Ivanovo din Bulgaria. Cu acest prilej, conform obiceiului, au fost organizate manifestări religioase şi cultural-artistice.

 

23.08.2008, Vinga. Consacrarea (sfinţirea) catedralei catolice din Vinga

Pe data de 23 august 2008, în timpul liturghiei solemne oficiată de episcopul de Timişoara/Timišvár Martin Roos şi de msgr. Augustinov Gheorghe, a fost consacrată (sfinţită) catedrala catolică din Vinga, care a fost recent renovată. Să amintim că biserica catolică din Vinga este printre cele mai mari biserici din Banat. Pe lângă celelalte oficialităţi, a fost prezent la această sărbătoare şi deputatul Niculae Mircovici, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România. După terminarea liturghiei ansamblul „Balgarče" (Bulgarul) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Vinga a prezentat un program artistic la Casa bulgară.

 

03.09.2008, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Extraordinară a Comitetului Executiv al U.B.B.-R.

Miercuri, 3 septembrie 2008, a avut loc Şedinţa extraordinară a Comitetului Executiv al Uniunii Bulgare din Banat - România. Şedinţa s-a ţinut în sala de la demisolul sediului central, nou renovat. Ordinea de zi a fost următoarea: 1. Desemnarea candidatului pentru funcţia de deputat al minorităţii bulgare din România la alegerile parlamentare din noiembrie 2008; 2. Modificarea Statutului U.B.B.-R.; 3. Prezentarea activităţii filialelor de la începutul anului până la 31 august 2008; 4. Planul de acţiuni ce urmează a se desfăşura până la finele anului; 5. Diverse. La punctul 1 a fost propus şi votat în unanimitate Niculae Mircovici, actualul deputat şi preşedinte al U.B.B.-R. La punctul 2 al ordinii de zi, printre alte schimbări ale Statutului U.B.B.-R. s-a aprobat şi votat ca alegerile în cadrul Uniunii să se facă din 4 în 4 ani. Modificările Statutului au fost necesare datorită schimbărilor condiţionate de primirea României în Uniunea Europeană. La punctul 4 s-a subliniat, că cel mai important lucru este câştigarea alegerilor din luna noiembrie 2008 şi domnul Niculae Mircovici să fie reales în funcţia de deputat al minorităţii bulgare din România. La ultimul punct deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R. a subliniat, că până la finele lunii septembrie 2008, trebuie achitate toate cotizaţiile, care sunt în cuantum de la 1 leu la 100 de lei pe an, după dorinţa şi posibilităţile financiare ale fiecărui membru U.B.B.-R.

 

13-16.09.2008, Timişoara/Timišvár. Vizita unei delegaţii de la Agenţia pentru bulgarii din Diaspora din Sofia în vizită la bulgarii bănăţeni

În perioada 13-16 octombrie 2008, bulgarii bănăţeni au fost vizitaţi de o delegaţie a Agenţiei pentru Bulgarii din Diaspora, prilej cu care le-au adus materiale (cărţi, pliante şi DVD-uri) legate de sărbătorire, la 22 septembrie 2008, a „100 de ani de la eliberarea Bulgariei". Delegaţia a fost formată din: Iordan Kolev, Nikolai Daskalov şi Mihai Gruev.

 

18-19.10.2008, Timişoara/Timišvár. Ziua bulgarilor din Timişoara

În anul 2008 Ziua bulgarilor din Timişoara/Timišvár s-a sărbătorit în zilele de 18 şi 19 octombrie. Cu acest prilej a fost sfinţit şi nou renovatul Sediu Central al Uniunii Bulgare din Banat - România.

 

25.10.2008, Timişoara/Timišvár. Ziua Armatei Române

De Ziua Armatei Române, 25 octombrie 2008, deputatul minorităţii bulgare din România, generalul Niculae Mircovici, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Parcul Central din Timişoara/Timišvár. Coroana de flori a fost depusă în numele Uniunii Bulgare din Banat - România. La ceremonie au mai participat, din partea U.B.B.-R.: Velciov Ştefan, vicepreşedinte U.B.B.-R. şi Nicolae Markov, secretar U.B.B.-R.

 

09.11.2008, Becicherecul Mic, judeţul Timiş. Ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) la Kirvai la Becicherecul Mic

Duminică, 9 noiembrie 2008, la Becicherecul Mic s-a sărbătorit hramul bisericii catolice (germane) - Kirvai. Cu acest prilej a fost invitat şi ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Timişoara/Timišvár care a susţinut un recital.

 

23.11.2008, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Festivalul „Jaku Roncov" - ediţia a V-a

Duminică, 23 noiembrie 2008 a avut loc la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a V-a ediţie a Festivalului „Jaku Roncov". Spectacolul, care a avut loc la Căminul Cultural din localitate, a fost realizat de: corul bărbătesc „Jaku Roncov", ansamblurile „Palućenka" (Pavlikeanka) şi „Bišnuvenka" (Beşenoveanca) ale Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Dudeştii Vechi, ansamblurile „Brest" (Ulmul) şi „Mládust" (Tinereţe) ale Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Breştea/Bréšća, ansamblul „Vinče" (Coroniţa) al Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Deta, ansamblul „Cavalerii tradiţiilor" din Becicherecul Mic, ansamblurile „Bokreta" şi „Sveti Sava" din Sânnicolau Mare.

 

30.11.2008, Bucureşti/Bukuréš. În urma alegerilor parlamentare Niculae Mircovici a fost reales deputat al minorităţii bulgare din România

În urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008, în Parlamentul României au intrat 4 partide - PD-L, PSD, PNL şi UDMR - şi reprezentanţii celor 18 minorităţi naţionale din România, fără minoritatea maghiară. Generalul Niculae Mircovici, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România a fost reales în funcţia de deputat, reprezentant al minorităţii bulgare din România. Cu cele 14.039 voturi pe care le-a primit deputatul Niculae Mircovici, minoritatea bulgară se clasează pe locul 5 după rromi, germani, evrei, cehi şi slovaci.

 

01.12.2008, Timişoara/Timišvár. 1 Decembrie, Ziua Naţională a României

Luni, 1 noiembrie 2008, cu ocazia Zilei Naţionale a României, o delegaţie a Uniunii Bulgare din Banat - România, în frunte cu deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Parcul central din Timişoara/Timišvár. Din delegaţia U.B.B.-R. au mai făcut parte: prof. Ivanciov Carol-Matei, preşedinte onorific al U.B.B.-R., Velciov Ştefan, prim-vicepreşedinte, Nicolae Markov, secretar, Ivanciov Ana-Carolina, preşedinta Filialei Timişoara/Timišvár a U.B.B.-R.

 

23.12.2008, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R.

Marţi, 23 decembrie 2008, la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România a avut loc Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R. Ordinea de zi a fost următoarea: 1. Analiza campaniei pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008; 2. Informare în legătura cu noua situaţie politică din ţară; 3. Analiza cheltuielilor şi veniturilor din fiecare filială; 4. Probleme organizatorice; 5. Măsuri pentru anul 2009. La întâlnire a participat şi msgr. Augustinov Gheorghe.