Minoritatea bulgară 1995

 

10.01.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Şedinţa Comitetului de conducere al Filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniunii Bulgare din Banat - România

La 10 ianuarie 1995, Comitetul Filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniuni Bulgare din Banat - România s-a întâlnit în prima şedinţă din acest an. Printre altele, s-au stabilit şi activităţile cultural-artistice pentru anul 1995 prevăzute a se desfăşura în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov: 26 februarie - Fărşang 1995; 8 martie - Ziua femeii; 16 aprilie - Paştele; 15 august - A treia ediţia a Festivalului cântecului, dansului şi portului popular bulgăresc din Banat; în toamnă - 250 de ani de la înfiinţarea şcolii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov; 25 decembrie - Crăciunul.

 

01.02.1995, Timişoara/Timišvár. Apariţie editorială -Deportarea în Bărăgan 1951-1956. Scurtă istorie a deportaţilor din Dudeştii Vechi, de Rafael Mirciov

Ziarul Náša glás (Glasul nostru), în nr. 3 din februarie 1995, anunţă apariţia volumului Deportarea în Bărăgan 1951-1956. Scurtă istorie a deportaţilor din Dudeştii Vechi de prof. Rafael Mirciov

 

10.02.1995, Sofia, Bulgaria. Bulgarii bănăţeni sunt sărbătoriţi la Sofia

Vineri, 10 februarie 1995, la Biblioteca Oraşului Sofia s-a ţinut o seară dedicată bulgarilor bănăţeni. Manifestarea a fost organizată împreună cu Asociaţia Bulgarilor Bănăţeni din Sofia. La manifestare au participat personalităţi de la diferite instituţii din Sofia, precum Ghinio Ganev, preşedintele Asociaţiei pentru Bulgarii din Diaspora, istorici, etnografi, scriitori. La întâlnire au venit şi bulgari bănăţeni care locuiesc la Sofia precum şi televiziunea Naţională Bulgară. Manifestarea a început cu o prezentare, „Activitatea culturală a bulgarilor bănăţeni" de Mihail Şipcov, după care poetul Anton Lebanov a declamat cunoscuta poezie „Epopeea bulgarilor bănăţeni" iar poetul Anton Bunev - „Epopeea de la Ciprovţi". Programul a continuat cu câteva poezii în limba bulgarilor bănăţeni. După încheierea programului artistic a fost vernisată o expoziţie de cărţi şi publicaţii tipărite în Banat, pentru bulgarii Bănăţeni. Expoziţia a fost deschisă până vineri, 17 februarie 1995.

 

12.02.1995, Timişoara/Timišvár. Prima şedinţă a Comitetului de Conducere al Uniunii Bulgare din Banat - România

Duminică, 12 februarie 1995, cu începere de la orele 10:00 a avut loc la sediul central din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii nr. 14, prima şedinţă pe acest an a Comitetului Executiv al Uniunii Bulgare din Banat - România. Pe ordinea de zi s-au aflat: 1. Alegerea Comitetului Executiv al U.B.B.-R.; 2. Alegerea membrilor comisiilor U.B.B.-R.; 3. Alegerea delegaţilor pentru Consiliul Minorităţilor Naţionale din România; 4. Probleme organizatorice. La punctul 1, după îndelungi discuţii, la care au luat cuvântul Stoiov Petru, Calciov Gheorghe, Vasilcin Damian, Mirciov Petru şi Maniov Vichentie, a fost ales Comitetul Executiv al U.B.B.-R., format din: Ghergulov Gheorghe, Vasilcin Damian, Cherciov Matei, Rankov Petru, Petcov Luca, Radulov Gheorghe, Stoiov Petru, Maniov Vichentie, Velciov Ştefan, Ivanciov Carol-Matei şi Fermendjin Iosif. Ca delegaţi permanenţi pentru Consiliul Minorităţilor Naţionale din România au fost aleşi: Ivanciov Carol-Matei, Mirciov Petru şi Telbis Gheorghe. S-a trecut apoi la înfiinţarea Comisiilor U.B.B.-R., conform Statutului: 1. Comisia pentru cultură: Ghergulov Gheorghe, preşedinte; Petru Rancov, Petru Hârlău, Raciov Ioan şi Ivanciov Ana, membri; 2. Comisia pentru învăţământ şi mass-media: Ivanciov Carol-Matei, preşedinte; Manea Anton, Chelciov Petru, Calciov Gheorghe, Velciov Ştefan, Bogdanov Anton şi Telbis Gheorghe, membri; 3. Comisia social-economică: Maniov Vichentie, preşedinte; Cherciov Matei, Augustinov Petru, Vasilcin Damian, Nacov Vichentie, Draginov Francisc şi Viruzab Ştefan, membri; 4. Comisia pentru strategii şi consultanţă juridică: Telbis Sebastian, preşedinte; Velciov Petru, Radulov Gheorghe, Stoiov Petru şi Denov Iosif, membri; 5. Comisia pentru tineret, sport şi turism: Carabenciov Ioan, preşedinte; Catarov Matei, Stoiov Monica, Viruzab Sebastian, Calapiş Petru, Cociuba Victor şi Boboiciov Ioan, membri; 6. Comisia pentru femei: Şerban Otilia, preşedinte; Fermendjin Anasatasia, Peiov Agata, Peiov Ana, Rankov Elisabeta, Velciov Ella şi Velciov Petronela, membre; Comisia administrativ-financiară: Velciov Ecaterina, preşedinte; Stoiov Elisabeta, Petcov Luca, Chelciov Petru şi Fermendjin Petru, membri. La final, au fost aleşi şi corespondenţii pentru ziarul Náša glás (Glasul nostru), după cum urmează: pentru Arad/Arád: Rankov Petru şi Telbis Gheorghe; Pentru Vinga: Bogdanov Anton; Pentru Breştea/Bréšća: Petcov Luca şi Raciov Ion. S-a hotărât ca şedinţele Comitetului Executiv al U.B.B.-R. să se facă lunar, în prima duminică a lunii. La fel se vor ţine şi şedinţele comisiilor. S-a decis ca următoarea şedinţă să aibă loc pe 26 martie 1995.

 

16.02.1995, Timişoara/Timišvár. Apare revista Literaturna miselj (Gând literar) şi volumul „Mihai Eminescu - Poezii" de Ivanciov Carol-Matei

Ziarul Náša glás (Glasul nostru), în nr. 4 din februarie 1995 anunţă apariţia revistei Literaturna miselj (Gând literar). Poate părea paradoxal faptul că revista apare direct de la numărul 5-6/1994, dar numerele 1-4 au apărut sub formă de carte. Este vorba despre volumul Banátsći balgarsći folklor (Folclorul bulgarilor bănăţeni) de prof. Ivanciov Carol-Matei. Deoarece nu existau fonduri pentru tipărirea de cărţi, s-a recurs la această stratagemă.

De asemenea, se anunţă apariţia volumului bilingv Mihai Eminescu. Izbráni poeziji - Mihai Eminescu. Poezii alese de Ivanciov Carol-Matei. Volumul cuprinde 60 din cele mai cunoscute poezii al marelui poet, în original şi în traducere.

 

25.02.1995, Sânnicolau Mare/Smikluš. Fărşang 1995 la Sânnicolau Mare

Sâmbătă, 25 februarie 1995, cu începere de la orele 17:00, sub organizarea Filialei Sânnicolau Mare a Uniunii Bulgare din Banat - România, a avut loc un program artistic cu ocazia Fărşangului 1995. Programul a fost prezentat de o echipă de artişti la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, iar prestaţia lor a fost apreciată de cei peste 300 de spectatori, majoritatea bulgari bănăţeni.

 

25.02.1995, Breştea/Bréšća. Fărşang 1995 la Breştea

Sâmbătă, 25 februarie 1995, Uniunea Bulgară din Banat - România Filiala Breştea/Bréšća, a organizată sărbătorirea Fărşangului 1995. Spectacolul a început la orele 17:00, la Căminul Cultural şi a fost realizat de elevii din localitate, care au prezentat cântece şi dansuri populare bulgăreşti, momente vesele şi recitări de poezie.

 

25.02.1995, Vinga. Fărşang 1995 la Vinga

Sâmbătă, 25 februarie 1995, Uniunea Bulgară din Banat - România Filiala Vinga, a organizată sărbătorirea tradiţionalului Fărşang 1995. Aceasta a avut loc la sala „Servagromec" din Vinga. Programul artistic a început la orele 19:00 şi a constat în cântece şi dansuri populate bulgăreşti, glume şi momente vesele. La festivitate a participat şi primarul localităţii Vinga, Rancov Ioan, cu soţia.

 

26.02.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Fărşang 1995 la Dudeştii Vechi

Duminică 26 februarie 1995, cu începere de la orele 19:00, la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a fost prezentat un program artistic, organizat de Filiala Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniunii Bulgare din Banat - România.

A doua zi, luni, dupăamiaza, Fărşangul a continuat pe uliţele satului, cu mascaţii (moşule) care au colindat pe străzi în căruţe, cu muzicanţii după ei, aducând veselie. Seara, mascaţii s-au întâlnit la Căminul Cultural, unde s-au întrecut în a alege ce mai „frumoasă" mască. La festivităţile din cele două zile a participat şi deputatul Ivanciov Carol-Matei, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România.

 

27.02.1995, Timişoara/Timišvár. Fărşang 1995 la Timişoara

Fărşangul s-a ţinut la Timişoara/Timišvár în ziua de luni, 27 februarie 1995, la sala festivă a bisericii din cartierul Mehala, Timişoara/Timišvár. Programul cultural, prezentat de Ivanciov Ana şi Carabenciov Ioan, a debutat cu imnul bulgarilor bănăţeni interpretat la orgă de Neciov Andi. Programul a fost filmat pe casete video de Petru Rancov, de la TVR Arad.

 

05.03.1995, Timişoara/Timišvár. Sărbătorirea zilelor de 1 Martie - Mărţişorul, 3 Martie - Ziua Naţională a Republicii Bulgaria şi 8 Martie - Ziua femeii

Duminică, 5 martie 1995, la sediul central din Timişoara/Timišvár al Uniunii Bulgare din Banat - România s-au sărbătorit zilele de 1 martie - Mărţişorul, 3 Martie - Ziua Naţională a Republicii Bulgaria şi 8 Martie - Ziua femeii. De organizarea acestei triple sărbători s-a ocupat Comitetul de femei a Uniuni Bulgare din Banat - România prin Şerban Otilia şi Petcov Agata.

 

06.03.1995, Timişoara/Timišvár. Ia fiinţă Societatea Idinstvu (Unitate) a bulgarilor din Banat

La 6 martie 1995, un grup de bulgari bănăţeni din Timişoara/Timišvár înfiinţează, la iniţiativa profesorului Castiov Matei, Societatea „Idinstvu" (Unitate), care va fi legalizată la 18 septembrie 1995 de Tribunalul din Timişoara prin sentinţa civilă nr. 740/18.IX.1995. Conform Statutului: „Societatea Idinstvu este organizaţia cetăţenilor români de etnie bulgară (pavlikeană) din România. Scopul fundamental al Societăţii Idinstvu este afirmarea şi păstrarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a membrilor săi".

 

16.04.1995, Timişoara/Timišvár. Lansare de carte - Sfârşitul libertăţii de Lavinia Stoicu

Numărul 8 din aprilie 1995 al ziarului Náša glás (Glasul nostru) anunţă apariţia volumului Sfârşitul libertăţii de Lavinia Stoicu. Volumul este o carte-document ce conţine trei cărţi: „Sfârşitul libertăţii", „Sepreuş 1949" şi „Români pe care i-am uitat". În prima parte, „Sfârşitul libertăţii", unde este vorba despre colectivizare, se află şi amintirile familiei Roncov Ştefan, Roncov Petronela şi a fiului lor, Roncov Francisc, care ne povestesc epopeea deportării în Bărăgan din anul 1951.

 

16.04.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Program artistic de Paşte

Ca de obicei, Paştele, s-a sărbătorit în toate satele bulgarilor bănăţeni - Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vinga, Breştea/Bréšća. Sărbătorile au început, conform obiceiului, sâmbătă, 8 aprilie, cu Lăzăriţele care, au colindat prin sat cu coşuleţe în mâini, pe la rude şi cunoscuţi, îmbrăcate în frumosul port popular şi au cântat cântece de Lăzărel, primind în schimb ouă şi dulciuri. În seara de 15 aprilie în toate bisericile bulgarilor bănăţeni, băieţii, îmbrăcaţi în haine militare şi cu puşti de lemn, au păzit mormântul sfânt; după oficierea sfintei liturghii de Paşte s-a făcut ocolul bisericii de către toţi enoriaşii. Duminică, 16 aprilie 1995, a fost organizat la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov un program artistic.

 

23.04.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Prima Sfântă Împărtăşanie la Dudeştii Vechi

Duminică, 23 aprilie 1995, au primit Prima Sfântă Împărtăşanie la Biserica catolică din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov un număr de 68 de copii, din care 33 fetiţe şi 35 băieţi. Dintre aceştia 18 fetiţe şi 20 băieţi locuiau în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov iar restul la Timişoara/Timišvár (15), Sânnicolau Mare (12), Arad/Arád (1), Deva (1) şi Victoria (1). Liturghia solemnă a fot oficiată de preotul Vasilcin Ioan.

 

29.04.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Scriitori timişoreni în vizită la Dudeştii Vechi

Sâmbătă, 29 aprilie 1995, o delegaţie din Timişoara/Timišvár compusă din Sarafoleanu Silviu, preşedintele Asociaţiei Deportaţilor în Bărăgan, scriitorul Daniel Vighi şi scriitorul Viorel Marineasa, autorii cărţii Rusalii '51, i-a vizitat pe bulgarii bănăţeni din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Întâlnirea a avut loc la sediul Primăriei din localitate, unde delegaţia a fost primită de primarul Nacov Gheorghe. La întâlnire au participat mai multe persoane care au fost deportate în Bărăgan. Cu acest prilej, Sarafoleanu Silviu a dezvăluit câteva din proiectele viitoare ale Asociaţiei pe care o conduce printre care ridicarea, până în anul 1996, a unui monument al Deportării la Timişoara şi deschiderea, tot la Timişoara, a unui cabinet medical de medicină generală şi cardiologie, cu consultaţii gratuite pentru foştii deportaţi, iar domnii Daniel Vighi şi Viorel Marineasa şi-au arătat dorinţa de a continua cartea Rusalii '51 cu încă două volume, care să cuprindă cât mai multe fapte legate de istoria deportării din anul 1951, drept pentru care i-au rugat pe cei prezenţi să-i ajute cu mărturii, fotografii şi documente.

 

30.04.1995, Timişoara/Timišvár. Chestiuni organizatorice U.B.B-R.

Bulgarii bănăţeni au fost vizitaţi de Ivan Truţer, secretar executiv al Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, care s-a întâlnit cu Conducerea U.B.B-R., fiind discutate mai multe probleme legate de viaţa social-economică a acestora: învăţarea limbii bulgare în şcoli; dorinţa ca la întâlnirile oficiale dintre România şi Bulgaria să fie invitaţi şi reprezentanţi ai U.B.B.-R.; situaţia drumului Denta/Dénta - Breştea/Bréšća; probleme legate de agricultură. A fost ridicată de asemenea şi problema relaţiilor dintre Uniunea Bulgară din Banat - România şi organizaţie „Bratstvo" a bulgarilor din România. La acest punct domnul Truţer a confirmat că, ţinând cont de datele Recensământului din anul 1992 şi de situaţia politică a U.B.B.-R. (care are reprezentant în Parlamentul României), U.B.B.-R. este singura organizaţie care are dreptul să reprezinte minoritatea bulgară din România în faţa autorităţilor române.

 

30.04.1995, Timişoara/Timišvár. Prezentarea oficială a volumului Mihai Eminescu - Poezii alese de Ivanciov Carol-Matei

Duminică, 30 aprilie 1995, a avut loc la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 14, prezentarea oficială a volumului bilingv Mihai Eminescu Udbrani poeziji - Mihai Eminescu. Poezii alese de prof. Ivanciov Carol-Matei, deputat, preşedintele U.B.B.-R.

 

07.05.1995, Timişoara/Timišvár. Prima Sfântă Împărtăşanie la Timişoara

Duminică, 7 mai 1995, a avut loc pentru prima dată la Timişoara/Timišvár Prima Sfântă Împărtăşanie la copiii bulgari bănăţeni. Au primit acest sacrament copiii: Tuturilov Ana, Peiov Claudia, Tapanov Maria, Drăghici Ana, Radovan Diana, Stoianov George, Ciocani Pavel, Salman Pavel, Velciov Pavel, Ciocani Vichentie, Topciov Adrian, Petrov Pavel şi Petrov Petru. Sfânta Liturghie a fost oficiată de preotul Augustinov Gheorghe.

 

15-19.05.1995, Sofia, Bulgaria. Reprezentanţi ai Uniunii Bulgare din Banat - România vizitează Bulgaria

În perioada 15-19 mai 1995, un grup de bulgari bănăţeni a vizitat Bulgaria, cu scopul de a prezenta un program artistic, de reglementare a relaţiilor dintre organele de stat bulgare şi Uniunea Bulgară din Banat - România, dar şi pentru a înregistra noi cântece la Balkanton. Delegaţia oficială a fost compusă din: prof. Ivanciov Carol-Matei, deputat, preşedinte U.B.B.-R.; ing. Vasilcin Damian, vicepreşedintele filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a U.B.B.-R.; Velciov Ella, Calciov Gheorghe, Ghergulov Vichentie (Dudeştii Vechi/Stár Bišnov), Markov Ecaterina (Vinga); Rancov Petru, preşedintele filialei Arad a U.B.B.-R.; ing. Lazarov Ioan; Stoiov Elisabeta, secretar U.B.B.-R. Marţi, 16 mai 1995, cu începere de la orele 11:00 a fost organizată la Sofia o conferinţă de presă, la care a participat Televiziunea Naţională Bulgară, Radio Sofia şi mai multe ziare centrale. Prof. Ivanciov Carol-Matei a amintit despre ajutorul financiar şi politic pe care România îl oferă minorităţii bulgare, prin Consiliul Minorităţilor. Învăţătorul Calciov Gheorghe a vorbit despre problema şcolilor în Banat şi despre nevoia de a se învăţa limba bulgară. După-amiaza, delegaţia bulgarilor bănăţeni a fost primită de preşedintele Agenţiei pentru Bulgarii din Diaspora, Ghinio Ganev. Miercuri, 17 mai 1995 reprezentanţii U.B.B.-R. au fost din nou prezenţi la Agenţia pentru Bulgarii din Diaspora, unde s-au semnat contractele de colaborare între Agenţie şi U.B.B.-R. S-a stabilit să li se trimită bulgarilor bănăţeni un coregraf şi costume populare pentru ansamblurile de dansuri pentru a putea să înveţe dansuri bulgăreşti. De asemenea, toate locurile venite din Bulgaria pentru studenţi, pentru diverse cursuri de perfecţionare, tabere de odihnă să fie transmise doar prin U.B.B.-R. S-a stabilit, ca la toate întâlnirile oficiale dintre Bulgaria şi România să fie invitaţi şi reprezentanţi ai U.B.B.-R. Delegaţia U.B.B.-R. a solicitat şi o audienţă la preşedintele Jelio Jelev. La orele 16:00, delegaţia U.B.B.-R. a fost primită de acad. Ilcio Dimitrov, ministrul învăţământului, ştiinţei şi tehnologiei, care a asigurat asistenţa că toate doleanţele vor fi îndeplinite. Cu acest prilej, reprezentantul Institutului „Vasil Aprilov", care a fost prezent la întâlnire, a hotărât să se organizeze în decursul anului 1995 două serii de cursuri intensive pentru învăţarea limbii bulgare şi două serii cu grupuri de copii care să-şi petreacă 12 zile din vacanţa de vară în tabere din Bulgaria.

 

16.05.1995, Sofia, Bulgaria. Locuri pentru studenţii bulgari bănăţeni la instituţii de învăţământ superior din Bulgaria

Pentru anul şcolar 1995-1996 au fost stabilite 20 de locuri la instituţii de învăţământ superior, destinate bulgarilor bănăţeni, după cum urmează: Filologie bulgară - 2 locuri; Istorie - 1 loc; Psihologie - 2 locuri; Jurnalism - 2 locuri; Drept - 2 locuri; Arheologie - 1 loc; Teologie - 1 loc; Sociologie - 2 locuri; Medicină - 2 locuri; Medicină veterinară - 1 loc; Marketing - 2 locuri; Contabilitate - 1 loc; Electronică, automatizări şi computere - 1 loc. Examenul pentru candidaţii din România a avut loc la Ruse în perioada 10-11 iunie 1995.

 

24-28.05.1995, Vinga şi Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. O delegaţie din Rakovski, Bulgaria, în vizită la bulgarii bănăţeni cu ocazia Zilei scrierii şi Culturii Bulgare

Cu ocazia zilei de 24 mai, Ziua sfinţilor Kiril şi Metodii, Ziua scrierii şi culturii bulgare, o delegaţie din oraşul Rakovski, Bulgaria, a fost în vizită la bulgarii bănăţeni. Delegaţia a ajuns în Banat pe 24 mai şi a vizitat mai întâi localitatea Vinga, iar pe 28 mai 1995 au ajuns şi la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. După ce au participat la liturghia de la biserica catolică din localitate - oraşul Rakovski este unul din cele mai mari oraşe catolice din Bulgaria, cu peste 15.000 de locuitori catolici - oaspeţii au susţinut un program artistic la Căminul Cultural.

 

29.06.1995, Călăraşi. Înregistrarea Asociaţiei Culturale „Nadejde" din Călăraşi

Asociaţia Culturală Bulgară „Nadejde" cu sediul în Călăraşi a fost înscrisă ca persoană juridică prin Sentinţa Civilă nr. 17 a Tribunalului Judeţean Călăraşi din 29 iunie 1995. Ca preşedinte a fost ales Constantin Nicolae, economist-contabil. Asociaţia Culturală Bulgară „Nadejde" din Călăraşi s-a afiliat Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România.

 

25.06.1995, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R.

Duminică, 25 iunie 1995, cu începere de la orele 10:00 s-a ţinut la Timişoara/Timišvár, la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.-R. Şedinţa a început cu prezentarea raportului de activitate de către prof. Ivanciov Carol-Matei, deputat şi a cuprins printre altele: activitatea ansamblurilor U.B.B.-R.; cheltuielile din perioada 1994-1995; prezentarea adresei prin care U.B.B.-R. solicită o audienţă la preşedintele Republicii Bulgaria, Jelio Jelev; primii 12 absolvenţi bulgari de la Liceul Pedagogic din Timişoara/Timišvár; turneul ansamblului folcloric din Rakovski; scrisoarea către centrul de perfecţionare a limbii bulgare din Gabrovo, în urma căreia 22 de persoane au fost invitate să participe la cursurile de vară din luna august 1995; activităţile U.B.B.-R. aprobate de Consiliul pentru Minorităţile Naţionale până la finele anului. În continuare s-a discutat despre organizarea la Arad a unui simpozion cu tema „Scriitori şi poeţi bulgari din Banat" în data de 22 iulie; problema efectuări unor medalii, diplome şi legitimaţii; finanţarea festivalului dansului, cântecului şi portului popular bulgar din Banat, care va avea loc la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov în 15 august 1995; propunerea de a se angaja un redactor din Vinga şi unul din Breştea/Bréšća pentru ziarul Náša glás (Glasul nostru).

 

05-09.07.1995, Timişoara/Timišvár. Festival internaţional de folclor la Timişoara

Între 5-9 iulie 1995, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Timiş a organizat un Festival folcloric internaţional, „Festivalul Inimilor", la care Bulgaria a fost reprezentată de un ansamblu al studenţilor de la Institutul de Agroinginerie din Plovdiv. Grupul de artişti bulgari a fost invitat şi la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, din Timişoara/Timišvár, piaţa Unirii, nr. 14, unde a susţinut un program artistic, iar sâmbătă, 8 iulie 1995, au fost invitaţi şi la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, unde de asemenea au susţinut un program artistic

 

09-22.07.1995, Bulgaria. Vacanţă în Bulgaria

În perioada 09-22 iulie 1995, prin Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România un grup numeros de elevi - elevi care învaţă limba bulgară la Şcoala nr. 112 din Bucureşti, la Brăneşti, Măgurele-Aluniş şi Băileşti - şi-a petrecut o parte din vacanţă pe malul bulgăresc al Mării Negre, la staţiunea Obzor (Orizont). Locurile au fost asigurate de Ministerul Învăţământului din Bulgaria, prin Centrul Naţional de Odihnă şi Turism pentru Şcolari.

 

22.07.1995, Arad/Arád. Simpozion „Scriitori bulgari din Banat - România"

Sâmbătă, 22 iulie 1995 Uniunea Bulgară din Banat - România Filiala Arad, a organizat simpozionul cu tema „Scriitori bulgari din Banat - România". Simpozionul a avut loc la sala Iuliu Maniu şi au fost prezenţi reprezentanţi de la toate filialele U.B.B.-R. Lucrările simpozionului au fost deschise de prof. Telbis Gheorghe, după care au luat cuvântul prof. Simeon Jarko din partea Uniunii Democrate a Sârbilor din Arad, prof. Andrei Zetocha, poet, din partea Uniunii Democrate a Cehilor şi Slovacilor din Nădlac, poetul Vasile Dan, preşedintele Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România, redactor-şef al revistei Arca din Arad, poetul Francisc Vinganu care a spus, printre altele, că „se roagă în limba bulgară, dar scrie în limba română". Poeţii bulgari bănăţeni prof. Ivanciov Carol-Matei şi Ghergulov Gheorghe au prezentat câteva poezii, proprii şi traduceri din Eminescu, după care au mai citit poezii originale: Uzun Anton, Dupţa Petru, Carabenciov Ioan, Calciov Gheorghe, Topciov Petru, Telbis Gheorghe şi Chelciov Bono. Au prezentat materiale interesante: Guran Petronela, Bogdanov Anton, Stoiov Monica, Fermendjin Iosif, Telbis Gheorghe şi Rancov Ioan. Între pauze, publicul a putut asculta cântecele formaţiei „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a U.B.B.-R. şi ale interpretei Maria Hailemas.

 

21.07-02.08.1995, Bulgaria. Vacanţă în Bulgaria

În perioada 21 iulie-2 august 1995, prin Uniunea Bulgară din Banat - România, un grup de peste 40 de copii bulgari bănăţeni din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vinga şi Breştea/Bréšća, împreună cu înv. Calciov Gheorghe, şi-au petrecut o parte din vacanţă în Bulgaria, la Marea Neagră, la tabăra din Obzor. Din 4 august era aşteptat un al doilea grup de copii bulgari bănăţeni din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vinga şi Breştea/Bréšća.

 

07.1995, Bucureşti. Primul bacalaureat la limba bulgară

După 5 ani de activitate şi perseverenţă în învăţarea limbii bulgare, în anul 1995 primele învăţătoare de limba bulgară absolvă cursurile Şcolii normale Elena Cuza din Bucureşti. Cele trei probe ale examenului de bacalaureat la limba bulgară au constat în: analiza unei opere literare din programa şcolii; viaţa şi opera unui scriitor al literaturii naţionale bulgare; analiza gramaticală completă (morfologie şi sintaxă) a unei fraze. Comisia de evaluare a fost alcătuită din: prof. univ. Vasile Popescu, prof. Gheorghe Roncov şi prof. Adrian Militaru.

 

07.08.1995, Inovo (fostul Smârdan), Bulgaria. Monument închinat Eroilor români

La 7 august 1995 în satul Inovo (fostul Smârdan) din Bulgaria a fost înălţată o cruce de fontă înaltă de 4 m şi cu o greutate de peste o tonă. A fost stabilit astfel, începutul unui memorial pe locul fostului cimitir românesc în care au fost înmormântaţi peste 200 de ostaşi români căzuţi în ianuarie 1878 în luptele pentru eliberarea Vidinului. Iniţiatorul acestei acţiuni este Asociaţia Vlahilor Bulgari.

 

15.08.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. A Treia ediţie a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc din Banat

Ajuns la a treia ediţie, festivalul organizat de Uniunea Bulgară din Banat - România a început încă de vineri, 14 august, cu sosirea şi primirea invitaţilor: reprezentaţii oraşului Ciprovţi, din Bulgaria - ansamblul Căminului Cultural „Petăr Bogdan"; delegaţia din partea Agenţiei pentru Bulgarii din Diaspora şi reporteri de la Televiziunea Naţională Bulgară; prof. Pavel Kukov din Gostilia; delegaţia din partea Centrului Naţional de Odihnă şi Turism pentru Şcolari, condusă de directorul ing. Marin Vutov.

 

22.08.1995, Timişoara/Timišvár. Proces cu Uniunea Bulgară din Banat - România

Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România a dat în judecată Uniunea Bulgară din Banat - România, contestând faptul că aceasta se erijează în „reprezentant unic al tuturor etnicilor bulgari din România". Procesul a fost amânat pentru data de 02.10.1995.

 

01.09.1995, Sânnicolau Mare/Smikluš. Bulgarii bănăţeni au liturghie oficiată în limba lor

Începând din luna septembrie 1995, bulgarii bănăţeni care locuiesc în Sânnicolau Mare vor avea de două ori pe lună, în a doua şi a patra duminică, cu începere de la orele 12:00, câte o liturghie oficiată în limba lor. Prima liturghie în limba bulgarilor bănăţeni s-a ţinut abia la 24 septembrie 1995. Ea a fost oficiată de preotul din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vasilcin Ioan.

 

07-10.09.1995, Arad/Arád. Întâlnirea prietenească Gyula - Arad

În perioada 7-10 septembrie 1995 a avut loc la Arad/Arád a doua ediţie a întâlnirii prieteneşti dintre reprezentanţii oraşelor Gyula, din Ungaria şi Arad din România. Întâlnirea s-a făcut sub egida Secretarului general al Consiliului Europei şi a Ministerelor de Externe român şi maghiar. Au participat: Marcel Dinu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe; Ivan Truţer, secretar executiv la Consiliul pentru Minorităţile Naţionale; Ioan Dronca, ambasadorul României în Ungaria; Avram Crăciun, prefectul judeţului Arad; Dan Ioan, preşedintele Consiliului Judeţean Arad; Cristian Moisescu, primarul oraşului Arad; Ferenc Szőcs, noul ambasador al Ungariei la Bucureşti; Attila Lebenszki, primarul oraşului Gyula; József Tornai, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Ungaria; Ioan Budai, directorul Liceului român din Gyula; József Tempfli, episcopul catolic de Oradea; dr. Timotei Sevicu, episcop de Arad şi mulţi alţii. Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de prof. Gheorghe Telbis şi de Viruzab Ştefan, care au participat activ la aceste întâlniri.

 

08.09.1995, Bucureşti. Şedinţa ordinară a Consiliului de conducere al Comunităţii „Bratstvo"

Vineri, 8 septembrie 1995, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de conducere al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România. S-a dezbătut şi aprobat programul de activitate pentru perioada octombrie-decembrie 1995; s-a stabilit organizarea unei întâlniri a medicilor bulgari care au absolvit în România cu medici de origine bulgară care trăiesc şi lucrează în România; s-a discutat organizarea, în perioada iulie-septembrie 1995, a taberelor de copii şi studenţi şi a cursurilor de perfecţionare a studiului limbii bulgare la Gabrovo şi în alte localităţi din Bulgaria; s-a hotărât convocarea la 16 decembrie 1995 a Adunării Generale a Comunităţii Bulgare la Bucureşti.

 

18.09.1995, Timişoara/Timišvár. Înregistrarea organizaţiei etnicilor bulgari-pavlikeni „Idinstvo"

Organizaţia „Idinstvo" a etnicilor bulgari-pavlikeni a fost înregistrată la Timişoara/Timišvár şi a primit personalitate juridică prin Hotărârea nr. 740/18.09.1995 a Tribunalului Judeţean Timiş. Consiliul de conducere al organizaţiei are în frunte un Birou executiv format din 5 persoane: prof. Castiov Matei - preşedinte, ing. Velciov Petre - vicepreşedinte, Uzun Petru - secretar, Calapiş Ioan şi Bratan Sebastian - membri.

Extras din Statutul Societăţii Culturale „Idinstvu" (Unitate): Art. 2 - Societatea „Idinstvu" este o organizaţie a cetăţenilor români de etnie bulgară-pavlicheană, care are ca scop păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a membrilor săi. Art. 4 - Mijloacele principale de acţiune ale societăţii „Idinstvu" sunt: a) iniţierea şi efectuarea unor studii privind originea, aşezarea şi răspândirea etnicilor bulgari-pavlicheni în România, evoluţia culturii lor spirituale, particularităţile vieţii, obiceiurile şi tradiţiile lor; b) identificarea, cunoaşterea şi relevarea izvoarelor documentare, monumentelor, operelor de artă, vestigiilor istorice etc., aparţinând etniei bulgare-pavlichene din România; c) elaborarea şi derularea unor programe de conferinţe, mese rotunde, simpozioane, seri de muzică, festivaluri ale poeziei, teatrului şi dansului".

 

09.1995, Bucureşti. Ziarul Luceafărul Bulgar/ Българска зорница alocă o pagină în limba bulgarilor bănăţeni

Ziarul Luceafărul bulgar/Българска зорница a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România alocă o întreagă pagină (pagina 7) pentru bulgarii bănăţeni în numărul 10(65)/1995, scrisă în dialectul acestora. Pagina poartă titlul „Pentru Unitate. Pagină pentru Bulgarii-pavlikeni"/ „Za Idinstvu. Starna za balgarete-palćene". Cele trei articole bilingve sunt semnate de Luka Velciov, preşedinte executiv al Comunităţii „Bratstvo" („Bratstvo salută etnicii bulgari pavlikeni"/Bratstvo puzdráve balgarete palćene), Mihaela Deşliu, redactor-şef Luceafărul bulgar („Luceafărul bulgar"/Balgarska zurnica) şi Gheorghe Roncov, secretar al Comunităţii „Bratstvo" („Ce este şi ce doreşte Bratstvo"/ Kako ij i kako žéli Bratstvo). Iniţiativa este continuată în nr. 11 (66)/1995 (pag. 6) şi nr. 12 (67)/1995 (pag. 7-8).

 

09.1995, Sofia. 240 de bulgari din străinătate vor studia în Bulgaria

La sfârşitul lunii septembrie, la Centrul de cultură şi învăţământ „Vasil Aprilov" din Bulgaria au fost deschise oficial cursurile destinate studenţilor de origine bulgară din Ucraina, România, Albania, Macedonia precum şi din alte ţări. Pe baza unei Hotărâri ministeriale, 24 de studenţi vor studia în institute de învăţământ superior din Bulgaria. Aceştia au absolvit un curs de limba bulgară de 40 de zile şi au fost examinaţi la institutele unde urmează să înveţe.

 

09.1995, Sofia. Bulgarii bănăţeni în revista „EK" publicată de Agenţia pentru Bulgarii din străinătate

Numărul 5/1995 al revistei EK publică, la paginile 30-32, un material despre bulgarii din Banat. Scris de Stoian Grozlekov şi intitulat „Павликиански ритми" (Pavlikianski ritmi - Ritmuri pavlikene), materialul prezintă evenimente de la Al Treilea Festival al portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc din Banat care a avut loc la Dudeştii Vechi între 14-15 august 1995. Autorul este intrigat de faptul că până acum nu era conştient că Festivaluri ale cântecului şi dansului bulgăresc nu se ţin doar în Bulgaria, ci şi în străinătate şi este entuziasmat de cât de bine au reuşit să-şi păstreze bulgarii bănăţeni tradiţiile şi conştiinţa bulgară. Revista EK apare la Sofia, este editată de Agenţia pentru bulgarii din străinătate şi este destinată bulgarilor din întreaga lume.

 

02.10.1995, Bucureşti. Sentinţa Tribunalului Timişoara privind respingerea contestaţiei formulate de Comunitatea „Bratstvo" împotriva Uniunii Bulgare din Banat - România

Pe data de 2 octombrie 1995, prin Sentinţa nr. 823 a Tribunalului Timişoara, s-a dat câştig de cauză Uniunii Bulgare din Banat România în litigiul cu Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România, care contestă legitimitatea U.B.B.-R. de a-i reprezenta pe bulgari, întrucât „bulgarii din Banat constituie ramura pavlichenilor vorbind limba pavlicheană, scriu cu litere latine, sunt de religie catolică şi au tradiţii şi obiceiuri pavlichene". Astfel, Tribunalul Timişoara, „În numele legii, Hotărăşte": „Respinge contestaţia formulată de Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Doamnei nr. 18 împotriva statutului Uniunii Bulgarilor (sic!) din Banat - România cu sediul în Timişoara, P-ţa Unirii nr. 14, statut recunoscut prin sentinţa civilă a Tribunalului Timiş nr. 333/25.IV.1995 care este definitivă şi irevocabilă. Cu drept de apel în 15 zile. Pronunţată în şedinţa publică azi 2 octombrie 1995. Preşedinte, Florin Dogaru".

 

08.10.1995, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Consiliului de conducere al Uniunii Bulgare din Banat - România

Duminică, 8 octombrie 1995, cu începere de la orele 10:00 a avut la sediul central din Timişoara/Timišvár al U.B.B.-R. Şedinţa Consiliului de Conducere al Uniunii Bulgare din Banat - România. Şedinţa a fost deschisă de prof. Ivanciov Carol-Matei, deputat, care a prezentat Ordinea de zi: prezentarea strategiei U.B.B.-R. pentru alegerile din 1996; probleme legate de emisiunea în limba bulgară de la Radio Timişoara; informare referitoare la procesul intentat de Asociaţia Culturală Bulgară din Bucureşti Uniuni Bulgare din Banat - România, care afirmă că bulgarii bănăţeni nu sunt bulgari şi cere ca aceştia să nu se mai numească bulgari; bugetul pe anul 1995; momentele culturale prevăzute pentru finele anului 1995; sărbătoarea bisericii din Timişoara; organizarea festivalului „Zlat Brest" (Ulmul de aur) din Breştea/Bréšća; organizarea simpozionului „Vinga de-a lungul timpului"; sărbătorirea a 250 de ani de şcoală la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Au urmat discuţii, în urma cărora s-au aprobat toate propunerile de mai sus.

 

15.10.1995, Timişoara/Timišvár. „Toamna de Aur" - sărbătoarea bulgarilor din Timişoara

Duminică, 15 octombrie 1995, bulgarii din Timişoara/Timišvár au avut prilejul să participe la o frumoasă sărbătoare, organizată de Uniunea Bulgară din Banat - România împreună cu reprezentanţii bisericii şi a preotului decan Augustinov Gheorghe, sărbătoarea „Zláta jésenj" (Toamna de Aur). Sărbătoarea a început la orele 11:00 dimineaţa, cu o sfântă liturghie, la care au participat câteva sute de bulgari din Timişoara/Timišvár, printre care mulţi tineri şi tinere îmbrăcaţi în costum popular. La orele 15:00, la sala festivă a bisericii din cartierul Mehala a fost organizat un program artistic realizat de: Neciov Andi, Topciov Ana Maria, Stoianov Gheorghe, Şerban Otilia şi formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a U.B.B.-R. Sărbătoarea a continuat în curtea bisericii, unde Coşul cu fructe (Kitka) a fost câştigat de Boboiciov Vichentie, care a deschis balul.

 

15.10.1995, Colonia Bulgară/Telepa. Sărbătoarea Sf. Luca, hramul bisericii catolice din Colonia Bulgară

Duminică, 15 octombrie 1995, s-a sărbătorit hramul bisericii catolice din Colonia Bulgară/Telepa „Sf. Luca evanghelist". Cu acest prilej, la orele 14:00 s-a oficiat o liturghie solemnă, de către preotul din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vasilcin Ioan, după care s-a mers la cimitir.

 

21-22.10.1995, Botoşani. Bulgarii bănăţeni la festivalul din Botoşani

În zilele de 21 şi 22 octombrie 1995, Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, Ministerul Culturii şi Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Botoşani au organizat a doua ediţie a Festivalului Minorităţilor din România. Din partea Uniunii Bulgare din Banat - România, a participat la acest festival, un ansamblu de copii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Ansamblul U.B.B.-R. a prezentat dansul bulgăresc „Răceniţa" şi câteva cântece populare bulgăreşti. Duminică, 22 octombrie, de la orele 10:00 s-a ţinut un colocviu legat de viaţa minorităţilor din România, la care au participat şi reprezentanţii U.B.B.-R., de la orele 16:00 a fost vernisată o expoziţie ce prezintă minorităţile din România, iar de la orele 18:00 a început spectacolul galei laureaţilor, printre ansamblurile laureate aflându-se şi ansamblul U.B.B.-R.

 

26.10.1995, Bucureşti. Sărbătorirea Zilei Sf. Dumitru

La Bucureşti, de Sf. Dumitru, în incinta Bisericii bulgare „Sf. Ilie", alături de enoriaşii de etnie bulgară s-au aflat Sanctitatea sa Maxim, patriarhul Bulgariei, mitropolitul Neofit al Durostorului şi al Cernavodei şi protereul Spas Mihailov din Bulgaria. Slujba a fost oficiată de Petăr Totev, preot al bisericii bulgare. Au participat diplomaţi, înalte oficialităţi.

 

26-28.10.1995, Bucureşti. Manifestări închinate Sf. Dumitru cel Nou, patronul spiritual al Bucureştilor

Între 26 şi 28 octombrie 1995, s-au desfăşurat manifestări închinate Sfântului Dumitru cel Nou - Basarabov, patron spiritual al Bucureştilor. Acestea au debutat cu un spectacol de poezie şi muzică religioasă la Opera Română, apoi au continuat cu un spectacol de muzică bizantină prezentat de formaţia Gama de la Conservatorul „George Enescu". Sărbătoarea s-a încheiat cu balul de la Palatul Şuţu. La manifestări, ale căror iniţiator a fost actorul Mircea Diaconu, au participat numeroşi etnici bulgari din Bucureşti şi din împrejurimi.

 

28.10.1995, Vinga. Simpozion „Vinga de-a lungul timpului"

Sâmbătă, 28 octombrie 1995, la orele 15:00 s-a ţinut la Vinga Simpozionul „Vinga preku vremeto" (Vinga de-a lungul timpului), organizat de Uniunea Bulgară din Banat - România, Filiala Vinga. La simpozionul care s-a ţinut într-o sală de clasă de la Şcoala din Vinga au participat aproximativ 50 de persoane, printre care primarul, consilierii locali şi membri ai Filialei Vinga a U.B.B. - R. Lucrările au fost deschise de Fermendjin Iosif, preşedintele Filialei, care a pomenit despre rolul pe care l-a jucat Vinga în istoria locului şi a regiunii. În continuare, prof. Ivanciov Carol-Matei, preşedinte U.B.B.-R. şi deputatul minorităţii bulgare în Parlamentul României, a subliniat importanţa Vingăi, care a fost, în trecut, leagănul culturii bulgarilor bănăţeni.

 

03.11.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Şedinţa de Consiliu Local la Dudeştii Vechi

La şedinţa Consiliului local al comunei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov din 3 noiembrie 1995 s-a discutat despre sărbătorirea Jubileului de 250 de ani de la înfiinţarea Şcolii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, dorindu-se ca această sărbătorire să se facă la un nivel cât mai înalt.

 

06.11.1995, Sofia, Bulgaria. Expoziţie cu tipărituri ale bulgarilor din străinătate

Pe data de 6 noiembrie 1995, Agenţia pentru Bulgarii din Străinătate a organizat la Biblioteca Naţională din Sofia o expoziţiei cu titlul „Tipărituri ale bulgarilor din străinătate". De o apreciere aparte s-au bucurat exponatele bulgarilor bănăţeni: cărţi, ziare, reviste şi fotografii de la evenimentele culturale.

 

06-10.11.1995, Sofia, Bulgaria. Întâlnire cu mass-media bulgară

Agenţia pentru bulgarii din străinătate de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii Bulgaria a organizat o întâlnire a reprezentanţilor redacţiilor de ziare, reviste, radio şi TV, care se tipăresc sau emit în limba bulgară, în afara teritoriului Bulgariei. Întâlnirea a avut loc la Sofia între 6-10 noiembrie 1995, unde au fot invitaţi jurnalişti bulgari din Austria, Cehia, Italia, Iugoslavia, Moldova, România, Ucraina şi Ungaria. Din partea Uniunii Bulgare din Banat - România au participat Ivanciov Carol-Matei, preşedinte U.B.B.-R. şi deputatul minorităţii bulgare în Parlamentul României, fondatorul ziarului Náša glás (Glasul nostru); Ghergulov Gheorghe, redactor-şef adjunct la ziarul Náša glás; Rankov Petru, redactor la emisiunea în limba bulgară de la TV Arad; Stoiov Monica, redactor la revista Literaturna miselj (Gând literar). Interesantă ni se pare atitudinea redactorului-şef adjunct Ghergulov Gheorghe care, printre altele, a spus: „Nu trebuie să se amestece nimeni în viaţa bulgarilor bănăţeni. Ei trebuie doar să fie ajutaţi. Pentru că nimeni nu le cunoaşte mai bine viaţa şi sufletul decât îl cunoaştem noi. Acolo am crescut, acolo trăim, avem experienţa bunicilor şi străbunicilor noştri, care ne-au predat înţelepciunea lor şi dorim să rămânem aşa cum suntem. Aceasta este singura posibilitate pentru a putea rămâne o valoare pentru cultura bulgară".

 

01.12.1995, Arad. 1 Decembrie - Ziua naţională a României

Cu prilejul Zilei Naţionale a României la Arad s-au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din Piaţa Avram Iancu. O coroană de flori a fost depusă şi din partea Uniunii Bulgare din Banat - România, Filiala Arad, la ceremonie participând preşedintele Telbis Gheorghe şi vicepreşedintele Viruzab Ştefan.

 

01.12.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Almanah catolic 1996

Ziarul Náša glás (Glasul nostru) anunţă în numărul 23/1995 că a apărut volumul Katuličánsći kalindár 1996 (Almanah catolic 1996). Alcătuit de preotul - decan din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vasilcin Ioan, volumul reia tradiţia Calendarelor-almanah ale bulgarilor bănăţeni, începută de Jozu Rill în 1869 şi încheiată în perioada de cenzură în anul 1940. Volumul urmează regula generală a calendarelor-almanah, fiind structurat în două părţi: o parte de calendar, în care sunt însemnate sărbătorile religioase importante şi o parte „literară", cu un bogat material beletristic, articole cu caracter enciclopedic (legate de istoria bulgarilor bănăţeni) etc. De menţionat că şi în perioada comunistă, bulgarii bănăţeni s-au putut bucura de lectura în limba maternă, dar aceasta era redusă doar la calendarul catolic de perete, care se tipărea anual de Episcopia din Timişoara/Timišvár.

 

02.12.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. 250 de ani de la înfiinţarea şcolii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov

Prima şcoală s-a deschis oficial în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov în anul 1745. Astfel, în anul 1995, s-au împlinit 250 de ani de la acest eveniment important în viaţa culturală şi socială a comunităţii.

Publicul a putut admira o bogată colecţie de documente, cărţi, manuale, calendare-almanah şi ziare, organizată în balconul Căminului Cultural din localitate. Pentru mulţi acesta a fost un prilej de a face cunoştinţă cu unele din primele documente scrise în limba bulgarilor bănăţeni: „Historia domus", primele cărţi religioase, primele manuale, aproape întreaga literatură a bulgarilor bănăţeni de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial, dar şi cu cele mai nou apărute cărţi şi tipărituri.

 

13.12.1995, Sofia. Întâlnire a membrilor Asociaţiei pentru legături culturale cu bulgarii din România

Miercuri, 13 decembrie 1995, a avut loc la cafeneaua Agenţiei pentru bulgarii din străinătate (Агенция за българите в чужбина), din Sofia, Bulgaria, o întâlnire a membrilor Asociaţiei pentru legături culturale cu bulgarii din România (Дружеството за културни връзки с българите от Румъния). Întâlnirea a fost prilejuită de aniversarea a 5 ani de la înfiinţarea acestei Asociaţii. După cuvântul de salut al preşedintelui asociaţiei, Vasil Savov, istoricul Blagovest Neagulov, secretarul asociaţiei, a prezentat volumele Biserica şi şcoala bulgară din Bucureşti (Българската църква и училището в Букурещ) şi Bulgarii din România în secolele XVII-XX (Българите в Румъния XVII-XX век). Volumul Biserica şi şcoala bulgară din Bucureşti a fost editat de Centrul Cultural Vasil Aprilov cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la construirea bisericii şi a şcolii bulgare din Bucureşti şi a apărut cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, fiind a doua carte din seria dedicată şcolilor bulgăreşti din străinătate. Volumul Bulgarii din România în secolele XVII-XX de Maxim Mladenov, Blagovest Neagulov şi Nikolai Jecev a fost editat de Academia bulgară şi reprezintă o culegere de materiale şi documente despre bulgarii din România. La întâlnire au mai participat: Mihail Şipkov, preşedintele Asociaţiei bulgarilor bănăţeni din Bulgaria, Marin Jabinski, secretarul Agenţiei pentru bulgarii din străinătate, Emil Milanov de la Ministerul Învăţământului din Bulgaria, reprezentant al Asociaţiei Родолиубец (Rodoliubeţ - Patriotul), Ivan Andonov de la Ansamblul folcloric „Goţe Delcev".

 

16.12.1995, Bucureşti. Plenara Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din Bucureşti

În ziua de 16 decembrie 1995, la orele 10:00 a avut loc Plenara Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, care s-a ţinut la sediul din Bucureşti al organizaţiei din strada Doamnei, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: dare de seamă cu privire la activităţile organizaţiei şi a redacţiei Luceafărul bulgar/Българска зорница (din darea de seamă aflăm că în 1995 publicaţia a tipărit 12 numere, din care 2 în 12 pagini, unul în 10 pagini şi restul în 8 pagini şi un număr suplimentar în 4 pagini, în mai, la aniversarea Şcolii bulgare din Bucureşti); raportul Comisiei de cenzori; plan de măsuri în vederea alegerilor locale şi generale; diverse. În afara membrilor Consiliului de conducere şi a celorlalte organe alese au fost convocaţi câte trei reprezentanţi de la fiecare organizaţie înregistrată ca personalitate juridică şi câte unul de la fiecare organizaţie neînregistrată ca persoană juridică.

 

20.12.1995, Veliko Târnovo, Republica Bulgaria. Contacte militare între România şi Bulgaria

În oraşul Veliko Târnovo din Bulgaria, şeful Statului major al armatei bulgare general-colonelul Ţvetan Totomirov şi omologul lui român, generalul de armată Dumitru Cioflină, secretar de stat şi şeful Statului major al armatei române şi-au pus semnăturile pe documentul pentru întărirea încrederii şi a contactelor militare dintre cele două ţări.

 

12.1995, Bucureşti. Volum de versuri semnat de Dumitra Negruşa

Bulgară la origine, Dumitra Negruşa este o prezenţă delicată în redacţia Luceafărului bulgar. În decembrie 1995 ea şi-a lansat a doua carte de versuri, Iarba nemuririi, apărută la Editura Casa Omnia din Bucureşti (Primul volum, Cuvinte nespuse a văzut lumina tiparului în 1994 la editura Destine din Bucureşti). Volumul are două părţi: cea dintâi cuprinde 26 de poeme iar în partea a doua sunt 51 de micropoeme, toate de câte 3 versuri.

 

25.12.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Mica Biblie - mic manual de religie romano-catolică

Alcătuită de către preotul-decan Vasilcin Ioan din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Manena Biblija (Mica Biblie) este de fapt un manual destinat elevilor din clasele a IV-a şi a V-a. Cartea a fost revizuită de preoţii-decani Augustinov Gheorghe şi Velciov Petru şi s-a tipărit cu aprobarea episcopului Sebastian Krauter din Timişoara/Timišvár. Scris integral în limba bulgarilor bănăţeni, manualul are 146 de pagini, din care jumătate sunt dedicate Vechiului Testament şi jumătate Noului Testament, fiecare din aceste părţi fiind împărţită în câte 20 de lecţii. Manualul este ilustrat cu 35 fotografii color. Manena Biblija (Mica Biblie) este primul manual de acest gen tipărit în limba bulgarilor bănăţeni.

 

28.12.1995, Bucureşti. Colindători din Brăneşti la Ambasada Republicii Bulgaria din Bucureşti

Ambasada Republici Bulgaria la Bucureşti a primit joi, 28 decembrie 1995, un grup de oaspeţi îndelung aşteptaţi. La invitaţia personală a ambasadorului Mircio Ivanov, un grup de 14 colindători din comuna Brăneşti, membri ai Asociaţiei „Sedeanka" a bulgarilor localnici, a sosit la ambasadă pentru a cânta colinde bulgăreşti şi pentru a prezenta ambasadorului şi colaboratorilor săi urări tradiţionale de Anul Nou.

 

31.12.1995, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vinga, Timişoara/Timišvár. Bilanţ 1995

În anul 1995, în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov au fost botezaţi 33 de copii, din care 20 de fetiţe şi 13 băieţei (3 sunt din Colonia Bulgară); s-au cununat 23 de cupluri (nu toţi locuiesc în comună), au murit 106 persoane, din care 45 femei şi 61 bărbaţi.

La Vinga au fot botezaţi 8 copii, s-au cununat 6 cupluri şi au murit 39 de persoane.

La Timişoara/Timišvár au fost botezaţi, de către preotul bulgarilor bănăţeni, 5 copii; s-au cununat 2 cupluri, s-au împărtăşit 13 copii şi au fost confirmaţi 14 copii.