Minoritatea bulgară 1993

 

01.1993, Timişoara/Timišvár, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Concerte ale formaţiei „Pepeluša" (Cenuşăreasa)

Sâmbătă, 16 ianuarie 1993, formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a Uniunii Bulgare din Banat - România a susţinut un concerta la sediul central al U.B.B.-R. din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 14, la care u participat etnici bulgari, tineri şi vârstnici din Timişoara/Timišvár. Un alt concert a fost susţinut la Dudeştii Vechi în ziua următoare.

 

21.02.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Sărbătoarea Fărşangului 1993 la Dudeştii Vechi

Duminică, 21 februarie 1993, cu ocazia sărbătorii Fărşangului 1993, la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov s-a organizat un program cultural-artistic susţinut de: Boboiciov Petru, Bratilov Matei, Ciocani Cristi, Ghergulov Vincenţiu, Petcov Marcu, Piţov Ştefan, Topciov Petru, Toth Zoltán, Velciov Florin, Velciov Ioan şi Velciov Petru. La spectacol a participat şi formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a Uniunii Bulgare din Banat - România: Catarov Matei, Mirciov Stoian, Mirciov Rita şi Carabenciov Nicolae.

 

21.02.1993, Timişoara/Timišvár. Sărbătoarea Fărşangului 1993 la Timişoara

Cu ocazia sărbătorii Fărşangului 1993, la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 14, s-a ţinut un program artistic. Sărbătoarea a debutat de dimineaţă, cu o paradă a portului popular bulgăresc prin centrul oraşului Timişoara/Timišvár şi a continuat la sediul U.B.B.-R.

 

30.03.1993, Bucureşti/Bukuréš. Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România dobândeşte personalitate juridică definitivă

Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România a dobândit personalitate juridică definitivă la 30 martie 1993 prin Decizia civilă nr. 704 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia 4 Civilă.

 

11.04.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Sărbătoarea Paştelui la Dudeştii Vechi

Cu ocazia Paştelui 1993, a sosit la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov un grup de bulgari din satul Racoviţa, regiunea Montana, R. Bulgaria. Oaspeţii au ajuns sâmbătă seara. Duminică, 11 aprilie 1993, au participat, împreună cu sătenii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov la tradiţionala slujbă de Paşte oficiată la biserica catolică din localitate.

 

18.04.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Prima Sfântă Împărtăşania la Dudeştii Vechi

Conform tradiţiei, în prima duminică de după paşte (Duminica luminată) a avut loc la biserica din Dudeştii Vechi Prima Sfântă Împărtăşanie pentru 72 de copii - 33 fetiţe şi 39 băieţi. Dintre aceştia, 48 locuiau în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov iar ceilalţi 28 erau originari tot din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, dar trăiau în Timişoara/Timišvár, Arad/Arád, Sânnicolau Mare/Smikluš sau în alte locuri.

 

06.04.1993, Bucureşti/Bukuréš. Consiliul pentru Minorităţile Naţionale

Consiliul pentru Minorităţile Naţionale a fost creat în primăvara anului 1993 prin HG 137 din 6 aprilie 1993, modificată prin HG 220 din 18 mai 1993, având drept scop: „urmărirea problemelor specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi are în competenţă problemele cu caracter normativ, administrativ şi financiar, care se referă la exercitarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în ceea ce priveşte păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, astfel cum sunt definite în Constituţia României, în legislaţia în vigoare, precum şi în tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte". Consiliul pentru Minorităţile Naţionale îndeplineşte următoarele atribuţii: „1. stabileşte şi menţine contacte cu reprezentanţii organizaţiilor legal constituite ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 2. face propuneri pentru elaborarea unor proiecte de legi şi de hotărâri ale Guvernului, în vederea soluţionării unor probleme ce intră în competenţa sa; 3. propune Guvernului sau, după caz, secretarului general al Guvernului, adoptarea de măsuri cu caracter administrativ, în scopul rezolvării, în condiţiile legii, a unor probleme ce intră în competenţa sa; 4. informează Guvernul, de regulă trimestrial, cu privire la problemele discutate în cadrul consiliului; 5. menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea identificării problemelor specifice unităţilor administrativ-teritoriale şi urmăreşte rezolvarea acestora; 6. stabileşte şi menţine legături cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate şi cu organisme internaţionale interesate în problemele respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 7. avizează proiectele legilor, hotărârilor Guvernului şi ordinelor miniştrilor ce au incidenţă asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 8. primeşte şi examinează cererile şi sesizările adresate de către instituţii, organizaţii sau persoane fizice, din domeniul său de activitate." De Consiliul pentru Minorităţile Naţionale răspunde Viorel Hrebenciuc, secretar general al Guvernului. Secretarul executiv este Ivan Truţer.

 

28.04.1993, Bucureşti/Bukuréš. Şedinţa Consiliului pentru Minorităţile Naţionale

Miercuri, 28 aprilie 1993 a avut loc la Palatul Victoria din Bucureşti prima şedinţă a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, o organizaţie nou înfiinţată pe lângă guvern. În deschiderea şedinţei primul ministru al României, Nicolae Văcăroiu, a salutat asistenţa şi a menţionat că acest organism nou creat dovedeşte grija Guvernului pentru găsirea celor mai bune formule care să asigure respectarea drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor naţionale din ţara noastră. El a recomandat ca acest organism să devină într-adevăr unul activ, să ia contact cu minorităţile naţionale şi cu problemele acestora şi să prezinte Guvernului soluţii viabile pentru respectarea drepturilor constituţionale ale minorităţilor naţionale. Partea a doua a şedinţei a fost condusă de Viorel Hrebenciuc, secretar general al Guvernului. S-a discutat regulamentul după care va acţiona acest organ şi acţiunile pe care urmează să le întreprindă în viitorul apropiat.

 

06.06.1993, Vinga. Sărbătoarea bisericii din Vinga

Duminică, 6 iunie 1993 a avut loc Sărbătoarea hramului bisericii din Vinga, Sfânta Treime (Svetotu Trojstvu). Cu această ocazie vinganii au participat la o liturghie solemnă, iar seara, începând cu orele 19:00, la Căminul Cultural din Vinga, formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a Uniunii Bulgare din Banat - România a susţinut un concert de cântece populare bulgăreşti şi din repertoriul internaţional.

 

17-27.06.1993, Ciprovţi, Bulgaria. Un grup de elevi din Dudeştii Vechi, Vinga şi Timişoara în vizită la Ciprovţi

În data de 17 iunie 1993, un grup de 17 elevi din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vinga şi Timişoara/Timišvár au plecat spre Ciprovţi, la invitaţia elevilor de acolo. În timpul celor 10 zile cât a durat excursia, tinerii bulgari bănăţeni au vizitat muzeul oraşului, ruinele bisericii catolice „Sfânta Maria", minele din Ciprovţi, au vizionat câteva filme, o expoziţie de pictură şi grafică realizată de copiii din Ciprovţi. La plecare, tinerii au petrecut două zile şi la Sofia, capitala Republicii Bulgaria.

 

19.06.1993, Timişoara/Timišvár. Expoziţie dedicată Deportării în Bărăgan

Sâmbătă 19 iunie 1993, la Muzeul Banatului din Timişoara/Timišvár a fost organizată o expoziţie dedicată Deportării în Bărăgan din anul 1951. La această expoziţie au fost prezentate şi două fotografii cu bulgari bănăţeni. Prima reprezintă un grup de bulgari bănăţeni deportaţi în satul Lăteşti, iar a doua reprezintă două femei din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov deportate în Olaru.

 

01.07.1993, Bucureşti/Bukuréš. Membri U.B.B.-R. în funcţii de conducere la Consiliului pentru Minorităţile Naţionale

În Consiliul pentru Minorităţile Naţionale au fost aleşi în funcţii de conducere doi membri ai Uniunii Bulgare din Banat - România. Este vorba despre medicul Augustinov Petru, membru al Filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a U.B.B.-R., ales în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Social-Economice şi ing. Draginov Francisc, membru al Filialei Vinga a U.B.B.-R., ales în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Administrativ-Juridice.

 

11.07.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Expoziţie de artă la Dudeştii Vechi

Duminică, 11 iulie 1993, cu începere de la orele 10:00, a fost deschisă o expoziţie de artă la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Expoziţia a cuprins desene dăruite de elevii din Ciprovţi - peisaje, natură moartă, grafică şi pictură modernă. Împreună cu elevii din Ciprovţi au expus şi bulgarii bănăţeni: Augustinov Ecaterina, Tolgy Dan şi Sofran Maria precum şi elevi ai şcolii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

14-18.07.1993, Vinga, Timişoara/Timišvár, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Breştea/Bréšća. Vizita Episcopului bulgar Gheorghi Iovcev în Banat

Excelenţa Sa, Episcopul Gheorghi Iovcev a ajuns în Banat miercuri, 14 iulie 1993. El a fost confirmat în funcţia de Episcop de Plovdiv şi Sofia la doar 38 de ani, în anul 1988. Prima vizită pe care Excelenţa Sa a făcut-o după sosirea în Banat, a fost la Vinga, unde a vizitat minunata catedrală construită de strămoşii bulgarilor bănăţeni. A doua vizită a fost la Catedrala Romano Catolică din Timişoara/Timišvár, în cripta căreia este înmormântat episcopul Nikola Stanislavici, decedat la 26 aprilie 1750.

Vineri, 16 iulie 1993, episcopul Iovcev a vizitat Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, biserica din Cenad şi biserica din Colonia Bulgară/Telepa. Sâmbătă, Excelenţa Sa s-a întâlnit, la Primăria din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov cu reprezentanţii filialei Dudeştii Vechi a Uniunii Bulgare din Banat - România, iar duminică, 18 iulie 1993, s-a aflat printre enoriaşii participanţi la Sfânta Liturghie, oficiată de preotul Vasilcin Ioan. În jurul orelor 15:00 s-a îndreptat spre Breştea/Bréšća.

 

01.08.1993, Vinga. Prima ediţie a Festivalului minorităţilor la Vinga

Sub egida Inspectoratului pentru cultură a judeţului Arad şi a Consiliului local Vinga s-a ţinut la Vinga prima ediţie a Festivalului minorităţilor din judeţul Arad. La Festival au participat: românii, reprezentaţi de binecunoscutul ansamblu „Doina Mureşului" din Arad; maghiarii, reprezentaţi de ansamblurile din Mailat şi Pecica; slovacii, reprezentaţi de ansamblul din Nădlac şi bulgarii, reprezentaţi de ansamblul folcloric al Filialei Vinga a Uniunea Bulgară din Banat - România şi de cel al Filialei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a U.B.B.-R. Reprezentanţii minorităţilor sârbe, germane şi oaspeţii din Ungaria nu au putut veni. În schimb, la festival au participat oaspeţi din Bulgaria: ansamblul Căminului Cultural „Petăr Bogdan" din Ciprovţi.

 

14-15.08.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Prima ediţie a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc din Banat

Uniunea Bulgară din Banat - România a organizat, cu prilejul sărbătorii Hramului Bisericii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, cunoscută drept „Sărbătoarea Celor Două Săptămâni" (Dvete Nédeli), prima ediţie a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc din Banat. La acest festival au fost invitaţi şi au participat oaspeţi de la Ministerul Culturii şi de la Ministerul Învăţământului din Bucureşti, de la Inspectoratul pentru Cultură, de la Prefectura Judeţului Timiş, de la Ambasada Bulgariei la Bucureşti, de la Agenţia pentru Bulgarii din Diaspora, alte oficialităţi din Bulgaria, Iugoslavia şi Ungaria. Din partea mass-media au participat Radio Timişoara şi TVR Arad.

 

02.09.1993, Bucureşti. Declaraţia Consiliului de conducere al Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România

Ziarul Náša glás (Glasul nostru) publică în numărul 16 din septembrie 1993, în facsimil, „Declaraţia Consiliului de Conducere al Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România, privind reprezentarea minorităţii naţionale bulgare din România în CMN de pe lângă Guvernul României" din care cităm: „1. Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România regretă profund provocarea şi incitarea în continuare a conflictului interetnic bulgar de către un grup restrâns (conducerea U.B.B.-R.) ce n-are nimic în comun cu Comunitatea bulgarilor din afara Banatului, atât din punct de vedere cultural, religios, al tradiţiilor, cât şi al destinului istoric din ultimele trei secole. [...] 4. Consiliul de conducere al Comunităţii „Bratstvo" apreciază că prin întreaga activitate - ostilă Comunităţii Bulgarilor din România, conducerea Uniunii Bulgarilor din Banat (sic!) şi-a pierdut dreptul moral de a vorbi în numele tuturor bulgarilor din România şi de a pretinde că reprezintă şi apără interesele lor. [...] De aceea, în situaţia în care drepturile la existenţă culturală şi spirituală precum şi de reprezentare corectă a bulgarilor, din afara Banatului, nu vor fi asigurate şi protejate în egală măsură cu cele ale altor minorităţi din România, ne vom vedea obligaţi să sensibilizăm opinia publică română şi internaţională şi să ne adresăm forurilor competente din România şi celor internaţionale acreditate cu protecţia Drepturilor Omului, ale minorităţilor şi cu lupta împotriva măsurilor discriminatorii pe bază etnică. Semnează: Preşedinte, prof. Luca Velciov; Secretar, prof. Gh. Roncov".

 

17-19.09.1993, Ciprovţi, Bulgaria. 305 ani de la Răscoala din Ciprovţi

La festivităţile organizate cu ocazia împlinirii a 305 ani de la Răscoala din Ciprovţi, în urma căreia strămoşii noştri au trebuit să fugă până în Banat, Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de ansamblul de cântece şi dansuri populare bulgăreşti din Vinga şi de patru delegaţi ai Filialei din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Ansamblul din Vinga a fost însoţit de prefectul oraşului Arad, Gheorghe Crăciun, de reprezentantul minorităţilor naţionale din Arad, Jarko Simion, de Inspectorul Şcolar General Arad Sârbu Pavel, de primarul comunei Vinga, Rankov Ioan şi de preşedintele Filialei U.B.B.-R. Vinga, Fermendjin Iosif. La festivităţi au mai participat şi ansamblurile din Bărdarski Gheran şi Asenovo, Bulgaria.

 

17.10.1993, Timişoara/Timišvár. A fost numit primul preot paroh bulgar în Timişoara

Duminică, 17 octombrie 1993, la biserica catolică din Timişoara/Timišvár, str. Pietrosu, preotul Augustinov Gheorghe de la Breştea/Bréšća a fost numit preot paroh pentru toţi bulgari din Timişoara/Timišvár. El a oficiat o liturghie în limba bulgarilor bănăţeni.

 

01.11.1993, Arad/Arád. Lansarea volumului „Sfârşitul libertăţii" de Lavinia Stoicu

Pe data de 1 noiembrie 1993 a avut loc, la librăria „Ion Slavici" din Arad, lansarea volumului Sfârşitul libertăţii de Lavinia Stoicu. Volumul este scris în baza amintirilor lui Roncov Ştefan (Štefánsćija) din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, a ţăranilor din Sepreuş, judeţul Arad şi a altor oameni nevinovaţi din România şi Basarabia care au fost deportaţi la sute de kilometri de casă sau au fost închişi în închisorile comuniste. Pe lângă autoare, la lansarea cărţii au participat prefectul judeţului Arad, A. Crăciun, primarul oraşului Arad, C. Moisescu, dar şi unul din martorii evenimentelor descrise în volum, Roncov Ştefan.

 

12-15.11.1993, Bărdarski Gheran şi Ciprovţi, Bulgaria. Ansamblurile U.B.B.-R. din Dudeştii Vechi şi Breştea în vizită în Bulgaria

Între 12-15 noiembrie 1993, ansamblurile Uniunii Bulgare din Banat - România din Timişoara/Timišvár, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi Breştea/Bréšća au făcut o excursie în Bulgaria, în localităţile Bărdarski Gheran şi Ciprovţi, unde au susţinut spectacole cultural-artistice.

 

13-30.12.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Concurs de şah

În perioada 13-30 decembrie 1993, la sala Gy-Py din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a avut loc un concurs de şah, organizat de Fundaţia Culturală PG 33 din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

15-16.12.1993, Sofia. Prima casetă a formaţiei „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a U.B.B.-R. editată de Balkanton

Între 15-16 decembrie 1993, formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a Uniunii Bulgare din Banat - România a imprimat câteva piese la binecunoscutul studio de muzică Balkanton din Sofia, Bulgaria. Prima casetă conţine doar trei piese şi este editată în comun cu alte formaţii de muzică balcanică. Urmează, în curând, editarea unei casete doar a formaţiei.

 

26.12.1993, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Liturghie de comemorare pentru deportaţii în Bărăgan

Duminică, 26 decembrie 1993, cu începere de la orele 16:00, s-a ţinut, conform tradiţiei, liturghia de comemorare pentru deportaţii în Bărăgan.