Minoritatea bulgară 1998

 

25.01.1998, Bărdarski Gheran/Bardársći gerán, Bulgaria. Bulgarii bănăţeni din Bulgaria au pentru prima oară o publicaţie a lor

Pe data de 25 ianuarie 1998, a apărut la Bărdarski Gheran/Bardársći gerán, în Bulgaria, primul număr al publicaţiei Fálmis - Uveć fálim! Colegiul de redacţie este format din Svetlana Karadjova, redactor-şef, Pavlina Radkova şi Petia Peneva. Publicaţia cuprinde articole scrise în limba bulgară literară, cu alfabet chirilic şi în limba bulgarilor bănăţeni, cu alfabet latin şi este prima publicaţie a bulgarilor bănăţeni din Bulgaria.

 

21-22.02.1998, Timişoara/Timišvár. Fărşang 1998 la Timişoara

Sâmbătă, 21 februarie 1998, în sala festivă a Liceului „Henri Coandă" din Timişoara/Timišvár s-a ţinut tradiţionala sărbătoare a Fărşangului. Cu acest prilej a fost prezentat un program cultural-artistic, susţinut de ansamblul de cântece şi dansuri „Slávjak" (Privighetoarea) al Uniunii Bulgare din Banat - România, ansamblu condus de ec. Matei Catarov.

 

15-16.03.1998, Sofia, Bulgaria. Jubileul a 100 de ani de la înfiinţarea Agenţiei Telegrafice Bulgare BTA

Între 15 şi 16 februarie 1998 s-au sărbătorit la Sofia 100 de ani de la înfiinţarea Agenţiei Telegrafice Bulgare (BTA). Cu acest prilej, Banca Naţională a Bulgariei a pus în circulaţie o monedă jubiliară de 1000 leva iar Poşta bulgară a tipărit un timbru cu preţul de 120 leva. La festivităţile care s-au ţinut cu acest prilej, un loc de frunte i-a fost acordat bulgarului bănăţean Anton Lebanov care, la cei 85 de ani ai săi, a fost cel mai vârstnic colaborator al Agenţiei. Poetul Anton Lebanov s-a născut în localitatea Vinga, judeţul Arad, iar din 1 decembrie 1994 până la pensie (1 noiembrie 1976), adică timp de 32 de ani, a fost în slujba presei bulgare. Întrucât cunoştea bine câteva limbi străine (româna, maghiara), el a lucrat la departamentul internaţional pentru limbile română şi bulgară, iar între 1946-1947 a fost şi corespondent al agenţiei române Agerpres.

 

01.03.1998, Băileşti. Se formează o clasă în care se predă limba bulgară

La iniţiativa membrilor Asociaţiei Culturale „Sedeanca" a etnicilor bulgari din Băileşti, judeţul Dolj, şi a preşedintelui acesteia, Florea Becherescu, începând cu luna martie 1998 s-a format o clasă în care se va preda limba bulgară. Cea care îi pregăteşte pe copiii etnicilor bulgari este prof. Liliana Terzieva, o româncă de origine bulgară, proaspăt absolventă a Facultăţii de limbi slave (Filologie Bulgară) a Universităţii „Sf. Kliment Ohridski" din Sofia, republica Bulgaria.

 

15.03.1998, Vatican. Slujba de beatificare a episcopului bulgar Eugene Bossilkov/ Evgheni Bosilkov

La Sfânta Liturghie de beatificare ţinută la basilica „Sfântu Petru" din Vatican, prilej cu care episcopul bulgar Eugene Bossilkov/Evgheni Bosilkov a fost declarat „fericit", au participat un mare număr de bulgari bănăţeni. Fericitul Eugene Bossilkov/Evgheni Bosilkov s-a născut la 16 noiembrie 1900 la Belene (R. Bulgaria), un sat de bulgari catolici (aşa-numiţi pavlikeni). În 1947, după numeroase probleme în rândul populaţiei catolice de la sud de Dunăre, este consacrat episcop de Nicopole. Pe 11 noiembrie 1952 este executat într-o închisoare din Bulgaria şi aruncat într-o groapă comună.

 

11.04.1998, Aluniş şi Târgovişte. Sâmbăta lui Lazăr

„Sâmbăta lui Lazăr" - „Pomenirea morţilor" a fost un minunat prilej pentru membrii Comunităţii „Bratstvo" de a participa la manifestările tradiţionale organizate la Aluniş (Măgurele, Sectorul Agricol Ilfov) şi Târgovişte (cartierul Matei Voievod).

 

12.04.1998, Timişoara/Timišvár. Vizita în Banat a ambasadorului Republicii Bulgaria la Bucureşti, Kosio Kitipov

Cu prilejul Paştelui catolic, bulgarii din Banat au avut ocazia să se întâlnească cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Kosio Kitipov care, împreună cu soţia, a vizitat localităţile cu etnici bulgari din Banat - Timişoara/Timišvár, Vinga şi Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

03.05.1998, Bucureşti. Liturghie în memoria episcopului bulgar Evghenii Bosilkov

În ziua de 3 mai 1998, la Catedrala „Sf. Iosif" din Bucureşti s-a celebrat o Sfântă Liturghie în memoria episcopului bulgar Evghenii Bosilkov, care a fost beatificat la 15 martie 1998, de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea. La această liturghie au participat şi numeroşi bulgari bănăţeni - reprezentanţi ai Uniunii Bulgare din Banat - România, ai Fundaţiei culturale „PG 33", preoţii bulgari din Timişoara/Timišvár, Vinga şi Dudeştii Vechi/Stár Bišnov precum şi credincioşi sosiţi cu autobuzul.

 

06.05.1998, Bucureşti. Comemorarea eroilor căzuţi pe teritoriul României

La 6 mai, de ziua marelui mucenic purtător de biruinţă Sfântul Gheorghe, reprezentanţii Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi ai Comunităţii „Bratstvo" au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor căzuţi pe teritoriul României, din cimitirul „Pro Patria", unde a fost ţinută şi o slujbă de pomenire.

 

09.05.1998, Cluj. A fost înfiinţat Biroul teritorial Cluj al CMN

Birourile Teritoriale, înfiinţate prin ordin al Ministrului delegat pe lângă Primul Ministru reprezintă la nivel local Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi contribuie la exercitarea pe plan local a atribuţiilor acestuia privind păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a cetăţenilor aparţinând Minorităţilor Naţionale. Biroul teritorial Cluj a avut prima plenară pe 9 mai 1998.

 

13.05.1998, Bucureşti. Comisia pentru Cultură, Culte şi Mass-media a CMN

Comisia pentru Cultură, Culte şi Mass-media a Consiliului Minorităţii Naţionale, întrunită în şedinţa lunară de lucru, a realizat o trecere în revistă a evenimentelor petrecute în cursul lunii aprilie. S-a făcut o scurtă prezentare a constituirii Birourilor Teritoriale, înfiinţate prin ordin al Ministrului delegat pe lângă Primul Ministru. Aceste Birouri Teritoriale reprezintă la nivel local Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi contribuie la exercitarea pe plan local a atribuţiilor acestuia privind păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Până acum s-a deschis un Birou teritorial la Cluj. Birourile teritoriale preconizate se vor deschide la Suceava şi Constanţa.

 

15-16.05.1998, Bucureşti. Reuniunea grupului de lucru a tinerilor din CMN

Guvernul României a fost gazda unei reuniuni a grupului de lucru a tinerilor din CMN. Organizatorii acesteia au fost Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale - Direcţia pentru relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale şi Partida Romilor. Au participat lideri de tineret desemnaţi de organizaţiile membre ale CMN, membri ai Fundaţiei Române de Tineret, membri ai Fundaţiei „Armonia" şi reprezentanţi ai DPMN. Au fost invitaţi să participe la discuţii lideri ai Consiliului Tineretului din România (CTR), organism naţional de tineret, reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, reprezentanţi ai Preşedinţiei României, consilieri pe probleme de tineret, un specialist de la EUROTIN, directorul Institutului Intercultural Timişoara/Timišvár şi reprezentanţi ai mass-media. Programul manifestării a cuprins, printre altele, discutarea propunerii de afiliere a organizaţiilor de tineret ale minorităţilor naţionale la Consiliul Tineretului din România. S-a decis trimiterea a doi observatori din partea grupului la şedinţele de birou executiv ale CTR timp de o lună, după care se va lua o decizie în ceea ce priveşte afilierea organizaţiilor de tineret ale minorităţilor la acesta.

 

16.05.1998, Băileşti. Întâlnirea reprezentanţilor celor două comunităţi bulgăreşti din România: Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România şi Uniunea Bulgară din Banat - România

În ziua de 16 mai 1998, a avut loc la Băileşti întâlnirea reprezentanţilor celor două comunităţi bulgăreşti din România: Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România şi Uniunea Bulgară din Banat - România. Din partea Comunităţii „Bratstvo" au participat: Tudor Aranghel, vicepreşedintele Comunităţii „Bratstvo", Venus Coconoiu, vicepreşedintele Asociaţiei Culturale „Sedeanca" a etnicilor bulgari din Băileşti, judeţul Dolj, Dumitru Vălu, consilierul deputatului, din partea Asociaţiei Bulgarilor din Târgovişte, Matei Castiov, Preşedintele Asociaţiei „Idinstvo" a bulgarilor din Timişoara/Timišvár şi Florea Simion, deputatul comunităţii bulgare din România. Din partea Uniunii Bulgare din Banat - România a participat Vichentie Maniov. Din partea Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti a fost prezent Liudmil Takov. Au mai fost de faţă: Carol-Matei Ivanciov (U.B.B.-R.), Florea Becherescu (Băileşti) şi Florica Popescu (Izvoarele). Întâlnirea nu a avut efectul scontat. Se preconizează o nouă întâlnire în luna iunie.

 

23.05.1998, Bucureşti. Conferinţă extraordinară la sediul Comunităţii „Bratstvo"

La sediul Comunităţii „Bratstvo" a avut loc o conferinţă extraordinară, în urma căreia au fost completate locurile vacante din conducerea comunităţii. Tudor Aranghel a devenit prim-vicepreşedinte, Mihaela Deşliu - vicepreşedinte şi Carmen Staiu - secretar general.

 

23-29.05.1998, Bucureşti. Expoziţie bulgară la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu"

În cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua sfinţilor Kiril şi Metodii - Ziua scrierii slavone, a învăţământului şi culturii bulgare, la sediul central al Bibliotecii „Mihail Sadoveanu" a avut loc vernisajul expoziţiei din Bulgaria „Petra Kerkenezova şi Anghel Stoianov - tapiserie şi sculptură în metal", organizată de Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România şi de Biserica Bulgară din Bucureşti.

 

23-24.05.1998, Bărdarski Gheran, Bulgaria. Jubileul de 75 de ani de la înfiinţarea Căminului Cultural

Pe 23 mai 1998, cu începere de la orele 19:00, bulgarii din Bărdarski Gheran au sărbătorit 75 de ani de la înfiinţarea Căminului Cultural din localitate. La eveniment au luat parte bulgari bănăţeni din întreaga Bulgarie, precum şi o delegaţie a bulgarilor bănăţeni din România.

 

23.05.1998, Bucureşti. Simpozionul „Pe urmele scrierii slavone, la nord de Dunăre"

În cadrul Comunităţii „Bratstvo" din Bucureşti a fost organizată o suită de manifestări prilejuite de Ziua sfinţilor Kiril şi Metodii - Ziua Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare. Astfel, la sediul central al Bibliotecii „Mihail Sadoveanu" s-a desfăşurat simpozionul cu tema „Pe urmele scrierii slavone, la nord de Dunăre", la care au participat cu lucrări Lili Ganceva (Bulgaria) - „Sărbătorirea la Ruse a Zilei de 24 mai de-a lungul timpului", Bonka Ciavdarova (Universitatea din Craiova) - „O ipoteză referitoare la activitatea literară a sfântului Nicodim de la Tismana", Mihai Geleleţu (România) - „Grigore Ţambac, personalitate de interferenţă culturală în orizontul Evului mediu", Florica Popescu (Izvoarele, Teleorman) - „Unele consideraţii privind versuri slavone ale unor texte patristice în Ţările Române", Margareta Patriche (România) - „Textele tipărite de Macarie", Constantin Câşlaru (România) - „Creştinarea bulgarilor", Emil Păunescu (directorul Muzeului Judeţean Giurgiu) - „Prezenţe slave în regiunea dintre Dunăre şi Bucureşti în secolul al XIX-lea", conf. dr. Mariana Mangiulea (Universitatea din Bucureşti) - „Cuvinte româneşti care au pătruns în limba bulgară literară", conf. dr. Dumitru Zavera (Universitatea din Bucureşti) - Circulaţia textelor despre Kiril şi Metodiu".

 

24.05.1998, Bucureşti. Ziua Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare

Suita de manifestări prilejuite de Ziua sfinţilor Kiril şi Metodii - Ziua Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare a continuat sâmbătă, 24 mai 1998, la Biserica Bulgară din Bucureşti cu o slujbă religioasă oficiată de preotul Petăr Totev, care a sfinţit icoana ce-i reprezintă pe sfinţii Kiril şi Metodiu, lucrare donată de pictoriţa Petra Kerkenezova comunităţii bulgare din Bucureşti. Ziua sfinţilor Kiril şi Metodii a fost sărbătorită şi la Catedra de filologie bulgară a Universităţii din Bucureşti.

 

31.05-03.06.1998, Bucureşti. Vizita vicepreşedintelui Republicii Bulgaria în România

În perioada 31 mai-3 iunie 1998 dl. Todor Kavalgiev, vicepreşedintele Republicii Bulgaria a efectuat o vizită în România. Printre obiectivele vizitei s-au numărat Biserica Bulgară din Bucureşti şi sediul Comunităţii „Bratstvo", unde oaspetele s-a întâlnit cu etnicii bulgari din Capitală şi din asociaţiile teritoriale. Dl. Todor Kavalgiev a participat la manifestările organizate cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetului şi revoluţionarului bulgar Hristo Botev - depunere de coroane la bustul lui Hristo Botev din parcul Herăstrău şi dezvelirea unei plăci comemorative la Alexandria - şi a vizitat comuna Izvoarele din judeţul Teleorman.

 

01.06.1998, Băileşti. Şase elevi se pregătesc să susţină examene de admitere la instituţii de învăţământ superior din R. Bulgaria

Prof. Elena Barbu, vicepreşedinta Asociaţiei Culturale bulgare „Sedeanca", cunoscătoare a limbii bulgare, pregăteşte un grup de 6 copii care vor susţine la Ruse (R. Bulgaria) examenele de admitere în unităţile de învăţământ superior din Bulgaria, în perioada 15-17 iunie 1998.

 

02-03.06.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Vizita vicepreşedintelui Republicii Bulgaria la comunităţile de bulgari din Banat

Pentru prima oară în istorie, bulgarii din Banat au avut onoarea să fie vizitaţi de o oficialitate a statului Bulgar. Cu prilejul împlinirii a 310 ani de la Răscoala din Ciprovţi şi a 260 de ani de la aşezarea bulgarilor în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, ei l-au avut ca oaspete pe vicepreşedintele Republicii Bulgaria, Todor Kavaldjiev. Pe lângă acesta, din delegaţie au mai făcut parte viceministrul culturii, doamna Velicika Filipova, ambasadorul republicii Bulgaria la Bucureşti, Kosio Kitipov şi unul din strănepoţii lui Hristo Botev, domnul Boian Botev. În timpul scurtei şederi printre bulgarii din Banat, delegaţia a vizitat comunităţile din Timişoara/Timišvár, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi Vinga.

 

06.06.1998, Bucureşti. Omagierea eroilor bulgari căzuţi pe pământ românesc

Pe 6 mai Biserica Ortodoxă Bulgară îl prăznuieşte pe marele Mucenic Sfântu Gheorghe, purtătorul de biruinţă. În Bulgaria, încă din anul 1880, prin decretul regal, Sfântul Gheorghe este privit şi respectat ca ocrotitor al soldaţilor bulgari şi a vitejiei acestora. Cu această ocazie, de Ziua Eroilor Bulgari, reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, ai Ambasadei Germaniei la Bucureşti, Ministerului Român al Apărării Naţionale şi Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România le-au adus un omagiu depunând coroane de flori la Monumentul Eroilor căzuţi pe teritoriul României, situat în cimitirul „Pro Patria" din Bucureşti.

 

24.06.1998, Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa. Sărbătoarea „Drăgaica"

Reprezentanţii Comunităţii „Bratstvo" au fost oaspeţii etnicilor bulgari din Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa, pentru a participa la sărbătoarea „Drăgaica". În calendarul creştin ortodox, la data de 24 iunie se sărbătoreşte Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Sărbătoarea este cunoscută şi ca Sânzienele au Drăgaica. Cea mai mare parte a acţiunii de la Băleni-Sârbi s-a desfăşurat la marginea localităţii, unde a fost instalat şi Târgul Drăgaicei, dar şi scena pe care s-a desfăşurat Festivalul Drăgaica, ediţia a VII-a.

 

01.05-30.06.1998, Bucureşti. Apariţii editoriale

Sub egida Comunităţii „Bratstvo" au apărut volumele: Brăneşti II de Elena Popescu, Colinde bulgăreşti de Dumitra Negruşa şi Laolaltă de Leonid Gheorghiev.

 

15-17.06.1998, Ruse. Examen de admitere în învăţământul superior din Bulgaria

În perioada 15-17 iunie, tinerii absolvenţi de liceu aparţinând et­niei bulgare au susţinut examenele de ad­mitere în învăţământul superior din Bulgaria, examene ce au avut loc în Ruse. Pe lista candidaţilor au fost în­scrişi 16 tineri, dintre care s-au prezentat la examen doar 9.

 

30.06.1998, Bucureşti. Şedinţa plenară a CMN

La sediul Guvernului, în ziua de 30 iunie, a avut loc şedinţa plenară a CMN. A fost adoptat următorul Protest, înaintat Ministerului Tineretului şi Sportului: „Participanţii la reuniunea plenară a CMN din 30 iunie 1998 au luat act, cu surprindere şi revoltă, de hotărârea dis­criminatorie prin care Ministerul Tineretului şi Sportului a ex­clus de la recompensele anuale acordate elevilor premianţi la olimpiade pe cei care s-au remarcat la concursurile de limbă maternă - maghiară, germană, slovacă, ucraineană, rusă, sârbă şi turcă. CMN îşi exprimă totala dezavuare a acestei măsuri, care nu are niciun fundament şi solicită revenirea asupra deciziei, astfel încât şi olimpicii de la limba maternă să beneficieze de recompensele primite de colegii lor". A fost elaborată şi o Scrisoare către Parlament, CNA şi TVR: „Emisiunea „Convieţuiri" de la TVR a fost înfiinţată din necesitatea exprimării publice a organizaţiilor minorităţilor naţionale (altele decât a celei maghiare şi germane care au emisiuni distincte), în vederea afirmării etnico-culturale a acestor organizaţii, precum şi de a fi mai bine cunoscute de populaţia majoritară. Modificările de programe survenite în ultima vreme la TVR au marginalizat această emisiune, ea fiind transmisă pe programul 2, cu rare excepţii şi pe programul 1, numai la ore de minimă audienţă. Dat fiind faptul că programul 2 nu poate fi recepţionat în toată ţara, iar minorităţile naţionale, ca de exemplu sârbii, ucrainenii, croaţii, cehii şi slovacii, bul­garii, romii, polonezii, ruşii lipoveni, se află exact în judeţele unde acest program nu este recepţionat, transmiterea emisiu­nii pentru minorităţi naţionale se dovedeşte a fi ineficientă [...]".

 

14.07.1998, Giurgiu. Constituirea unei filiale a Asociaţiei „Manfred Worner"

Oraşul Giurgiu a găzduit o întrunire în cadrul căreia s-a constituit o nouă filială a Asociaţiei „Manfred Worner", prilej cu care Leonid Gheorghiev, membru al Comunităţii „Bratstvo" a prezentat un documentar privind comunităţile bulgare din regiune.

 

06-15.07.1998, Năvodari. „Toţi diferiţi - toţi egali". Tabără interetnică

Anul acesta, Nă­vodari a deschis din nou porţile sale însorite pentru copiii etniilor din România. Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale de pe lângă Guver­nul României cu sprijinul lo­gistic al Uniunii Democrate Turce a organizat în perioada 6-15 iulie 1998 o tabără de vară pentru copii cu deviza „Toţi diferiţi - toţi egali". Fiecare etnie a fost reprezentată de 4 copii şi un lector, iar invitaţii speciali ai taberei au fost copi­ii filarmonicii din oraşul Vlăhiţa (judeţul Harghita). Co­munitatea bulgarilor din România „Bratstvo" a fost reprezentată de copiii Geor­giana Elena Staiu, Elena Ro­dica Dimcea, Paul Teodor Po­pescu, Teodor Moderau şi lec­tor Violeta Pikova.

 

19.07.1998, Bucureşti. Slujbă de pomenire a eroilor bulgari Stefan Caragea şi Hagi Dimităr

Pentru enoriaşii Bisericii Bulgare din Bucureşti, în majoritate etnici bulgari, membri ai Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România zilele de 19 şi 20 iulie au fost destinate marcării unor evenimente deosebite. Duminică, 19 iulie, preotul Bisericii Bulgare, Petăr Totev şi Vasil Hristov, de la Institutul de Studii Orien­tale, au oficiat o Sfântă Li­turghie, împreună cu invitaţi din Bulgaria: părintele econom Petăr Tankov, de la Kazanlâk şi părintele Ivan Dimov, de la Şipka. În biserică au răsunat glasu­rile artiştilor bulgari din co­rul „Sf. Ioan Damaschin", din Kazanlâk, condus de d-na Mariana Apostolova. În aceeaşi zi s-a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor bulgari Stefan Karagea şi Hagi Dimităr, la 130 de ani de la moartea lor. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit dr. Leonid Gheorghiev, de la Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România.

 

20.07.1998, Bucureşti. Sărbătorirea hramului bisericii bulgare din Bucureşti

Un mare număr de participanţi, preoţi, enoriaşi şi invitaţi, au sărbătorit luni, 20 iulie, ziua Sfântului Prooroc Ilie Tesviterenul şi hramul Bisericii Bulgare „Sf. Ilie" din Bucureşti. La oficierea slujbei au luat parte, pe lângă preoţii şi coriştii din ziua precedentă, I.P.S. Teofan Sinaitul, episcop vicar patriarhal din partea Patriarhiei Române, reprezentanţi ai Arhiepiscopiilor Armene din România şi Bulgaria, părintele Nicolae Bonaş din Alexandria ş.a. Au participat: Excelenţa Sa Kosio Kitipov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, cu soţia, Liudmil Takov, consilier, Ghencio Govedarski şi Rumen Medarov, ataşaţi militari, Flo­rea Simion, deputatul mino­rităţii bulgare în Parlamentul României, Luca Vel­ciov, preşedintele Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, Mihaela Deşliu, redactor-şef al publicaţiei Luceafărul bulgar/Българска зорница ş.a.

 

20-25.07.1998, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. „Arcuş" - loc de întâlnire al tinerilor minoritari

Timp de o săptămână, intre 20-25 iulie 1998, Direcţia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Organisme Internaţionale din cadrul Depar­tamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale în cola­borare cu Centrul de Cultură Arcuş, judeţul Covasna, au orga­nizat partea a doua a semi­narului-curs cu tema „Partici­parea tineretului minoritar la societatea civilă românească". Acesta este continuarea acţiunii din luna martie, iar în program sunt incluse cursuri axate în special pe relaţia societate civilă-mass media, prezentate tot de sociologul şi ziaristul Peter Stokes de la Fundaţia pentru Societatea Civilă din Birmingham, Marea Bri­tanie. Au fost invitaţi să participe la această în­tâlnire câte doi reprezentanţi ai tineretului aparţinând minorităţilor naţionale. Din partea Comunităţii „Bratst­vo" a bulgarilor din România au participat Carmen Staiu şi Daniela Roman. Unul din primele proiecte realizate de acest grup de tineri este tipărirea unui Catalog al organizaţiilor de tineret aparţinând mi­norităţilor naţionale din România. În data de 5 august 1998, Comisia financiară din DPMN a aprobat finanţarea acestui Catalog.

 

26.07-02.08.1998, Costineşti. Dialog interetnic

În perioada 26 iulie-2 august 1998, a avut loc la Costineşti acţiunea pentru tineret intitulată „Dialog interetnic". Această acţiune a avut loc din iniţiativa Direcţiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Organisme Internaţionale din cadrul DPMN în co­laborare cu Departamentul de tineret din Ministerul Tineretului şi Sportului. Din partea Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România au participat Mirela Petrescu şi Carmen Staiu. Au fost invitaţi să participe la acest dialog interetnic Călin Rus-Directorul Institutului Intercultural Timişoara/Timišvár, Dan Oprescu-şeful Oficiului pentru rromi din cadrul DPMN, Emilian Dobrescu-secretar ştiinţific la Academia Română, deputatul din partea UDMR Róbert Ráduly, Dragoş Gunia-expert parlamentar, care s-a interesat de relaţia existentă între tinerii minoritari şi deputatul care reprezintă organizaţia în Parlamentul României. Un subiect foarte dezbătut a fost decizia Ministerul Tinere­tului şi Sportului de a elimina de pe lista copiilor câştigători la olimpiadele naţionale, recompensaţi cu o excursie în străină­tate, pe cei care au câştigat olimpiadele de limba maternă şi ap­titudini speciale. Chiar dacă preşedinţii organizaţiilor mi­norităţilor din România au făcut o declaraţie care s-a adoptat la Plenara CMN din 30 iunie 1998 şi care a fost publicată în Buletinul ofi­cial al Guvernului României, aceasta nu a avut niciun rezultat. De aceea, reprezentanţii secţiilor de tineret au hotărât îm­preună să vină în sprijinul organizaţiilor lor, încercând să folosească şi alte metode de protest la adresa Ministerului Tinere­tului şi Sportului privind discriminarea făcută câştigătorilor olimpiadelor de limba maternă şi aptitudini speciale şi au adoptat o „Declaraţie de protest".

 

07.1998, Biala, Bulgaria. Un grup de copii bulgari bănăţeni îşi petrec o parte din vacanţa de vară la Biala

Un grup de 20 de copii bulgari bănăţeni din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Sânnicolau Mare/Smikluš şi Timişoara/Timišvár au avut prilejul să-şi petreacă 10 zile din vacanţa de vară la mare, în staţiunea Biala din Bulgaria. Ei au ajuns aici graţie Centrului Naţional pentru Turism din Bulgaria. Tabăra se află la 45 km la sud de capitala Bulgariei, Sofia.

 

07.1998, Bucureşti. Lansări de carte

Sub egida Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România a apărut cartea semnată de dr. Leonid Gheor­ghiev intitulată Laolaltă. Interferenţe istorice şi culturale româno-bulgare, Bucureşti, 1997, 92 pag.

Sub titlul Colinde bulgă­reşti, etnologul Dumitra Negruşa publică 43 de colinde specifice etnicilor bulgari din România. Este, deja, al doilea tom tematic semnat de poeta amintită.

 

31.07.1998, Bucureşti. Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din Bucureşti protestează împotriva deciziei Primăriei Capitale, care refuză retrocedarea terenului pe care se afla fosta Şcoală Bulgară din Bucureşti

„Către,

CMN - Comisia pentru legislaţie şi administraţie, Organizaţiile minorităţilor naţionale.

Comunitatea BRATSTVO a Bulgarilor din România a primit cu multă satisfacţie Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României din 25.06.1998 publicată în Moni­torul Oficial Nr. 225/08.07.1998 cu privire la restituirea unor bunuri imobiliare aparţinând minorităţilor naţionale din România. Comunitatea noastră este citată la poziţia 4 cu şcoala şi capela bulgară şi terenul aferent din Bucureşti, Calea Călăraşilor Nr. 16, Sector 3. Spre marea noastră dezamăgire şi stupefacţie am constat că: Primăria Capitalei, eludând şi încălcând Dispoziţia Guvernului de a repara una din nedreptăţile comise de regimul totalitar, a dat Aviz favorabil Trustului SHELL de a construi o ben­zinărie pe terenul de pe Str. Calea Călăraşilor 16 din Bucureşti, Sector 3. Vă facem cunoscut, totodată, că în urmă cu un an Primăria oraşului Constanţa restituia organizaţiei noastre EDINSTVO, edificiul şcolii bulgare din acest oraş. În de­mersurile noastre din acea perioadă, am aflat că DPMN ne-a tăiat de pe lista de atunci a Guvernului României (anexa DECLARAŢIE). Menţionăm că BRATSTVO este singura organizaţie membră CMN cu reprezentare în Parlamentul României, care nu are nici SEDIU. În aceste condiţii ne vedem nevoiţi, în spiritul solidarităţii între minorităţile naţionale din societatea românească, să Vă cerem sprijinul Dvs., cât şi tuturor or­ganismelor din ţară şi din afara ei, în vederea înlăturării discriminărilor la care este supusă minoritatea naţională bulgară din România. Cu sentimente de aleasă stimă, Biroul Executiv al Comunităţii BRATSTVO, prof. Luca VELCIOV, Preşedinte."

 

01-21.08.1998, Năvodari. Copii bulgari la Tabăra interetnică de la Năvodari

În cursul lunii august, grupuri de copii din rândul tuturor minorităţilor s-au întâlnit la Tabăra interetnică de la Năvodari. Comunitatea „Bratstvo" a fost reprezentată de trei copii, însoţiţi de dr. Violeta Pikova, care a îndeplinit şi calitatea de lector, susţinând teme interesante privind istoricul şi tradiţiile comunităţii bulgare din România.

 

14.08.1998, Dudeştii Vechi. Oaspeţi din Bărdarski Gheran, Bulgaria, sosesc la Dudeştii Vechi

În urma invitaţiei trimise de Uniunea Bulgară din Banat - România s-a primit confirmarea faptului că la 14 august 1998, va sosi la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov un grup de bulgari din Bărdarski Gheran, Bulgaria. Împreună cu aceştia, bulgarii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov vor sărbători, la 15 august, „Dvete nédeli" (Cele două săptămâni - hramul bisericii), care este totodată şi o sărbătorire a 194 de ani de la construirea bisericii din localitate şi a 260 de ani de când s-au stabilit bulgarii în Dudeştii Vechi.

 

15.08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. „Dvete Nédeli" (Cele două săptămâni) - sărbătoarea Bisericii şi a localităţii Dudeştii Vechi şi a VI-a ediţie a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc

La sărbătoarea Hramului Bisericii din Dudeştii Vechi au luat parte şi oaspeţi din Bărdarski Gheran, Bulgaria. Festivităţile au început sâmbătă, 15 august cu o paradă a portului popular urmată de Sfânta Liturghie oficiată la biserica din localitate şi a continuat la orele 17:00 pe stadionul de fotbal cu meciul dintre Pobeda şi Periam din cadrul campionatului judeţean. Seara a fost organizat la Căminul Cultural un bogat program cultural-artistic prezentat de ansamblurile din Bulgaria şi din Banat, cu ocazia celei de a VI-a ediţie a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc, festival organizat de Uniunea Bulgară din Banat - România.

 

15.08.1998, Dudeştii Vechi. Expoziţie de pictură la Dudeştii Vechi

Cu prilejul sărbătorii „Dvete nédeli" (Cele două săptămâni) Fundaţia Culturală „PG 33" a organizat la sediul său o expoziţie de pictură, recitări de poezie în limbile bulgară şi română şi un scurt concert muzical.

 

15.08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Prezentarea artistului plastic Petru Augustinov

În numărul 3/1998 publicaţia PG 33 a Fundaţiei Culturale „PG 33" din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov ni-l prezintă la pagina 8 pe tânărul artist plastic Petru/Péri Augustinov. În afară de pictură este pasionat de design, de fotografia artistică şi de grafică. În perioada 1996-1998 a participat la mai multe expoziţii de grup la galeria Fundaţiei Culturale „PG 33", la Muzeul de Etnografie din Timişoara/Timišvár şi la sediul central din Timişoara/Timišvár al Uniunii Bulgare din Banat - România şi la Muzeul Naţional din Bucureşti, iar împreună cu studenţii de la Arte Plastice a participat la expoziţia de fotografie artistică la Galeriile „Helios" din Timişoara/Timišvár.

 

16.08.1998, Dudeştii Vechi. A doua întâlnire a oamenilor de afaceri de origine bulgară

Fundaţia Culturală „PG 33" organizează la sediul său o a doua întâlnire a oamenilor de afaceri de origine bulgară, pentru a analiza nevoile actuale din Dudeştii Vechi.

 

20.08.1998, Bucureşti. Şedinţa de constituire a Comisiei speciale pentru restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut cetăţenilor minorităţilor naţionale

La întâlnirea care a avut loc la data de 20 august 1998 au participat 7 minorităţi, re­prezentanţi ai DPMN: Mar­kó Attila, Vinulescu Lumi­niţa, Constantin Sergiu, de la Ministerul Culturii Sergiu Nistor, de la Ministerul Jus­tiţiei Chiper Ioan, Sima Ioana şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale Dumitru Constantin. Au lipsit reprezentanţii Uniunii Turce şi ai Uniunii polonezilor din România. Comisia întocmită îşi va desfăşura lucrările sub con­ducerea lui Markó Attila.

Ca modalitate de lucru, a fost luată în discuţie O.U. nr. 13/1998 punct cu punct ur­mând ca fiecare reprezentant prezent în Comisie să prezin­te dosarul etniei sale Plenului Comisiei. Singurele dosare care nu au fost luate în discuţie au fost cele ale Uniunii Turce din România şi a Uniunii Polo­nezilor „Dom Polski".

Sima Ioana, con­silier juridic la Ministerul Justiţiei a făcut precizarea că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 13/1998 art. 2 pct. 3: „Comisia prevăzută la acest articol este abilitată să exa­mineze, cu respectarea acele­iaşi proceduri, cererile de res­tituire şi a altor imobile din această categorie care au a­parţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. După identificarea acestor imobile Comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare". De asemenea, doam­na Sima a formulat propu­nerea de a fi întocmite note de constatare pentru fiecare imo­bil în parte (chiar şi pentru cele care nu au fost cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/1998) în care să se indice succesorul şi cui îi va fi restituit imobilul respectiv.

Ajungându-se la poziţia 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/1998 adică la Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România, Markó Attila şi Vinulescu Florina au arătat că „Bratstvo" şi-a auto­blocat dosarul de restituire prin acţiunea formulată în Justiţie. Intervenţia Danielei Ro­man de la Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România a demonstrat că acţiunea formulată în justiţie este o ordonanţă prezidenţia­lă bazată pe art. 5881 C. proc. civ. şi că ceea ce este cerut Justiţiei este sistarea lucră­rilor de construcţie a unei benzinării întreprinse de către S.C. SHELL ROMÂNIA SRL cu sediul în România, Calea Victoriei nr. 155, sector 1 şi Primăria Capitalei şi nu recunoaşterea dreptului de proprietate (nu este o acţiune în constatare şi nici în re­alizarea dreptului), întrucât dreptul de proprietate a fost câştigat în Justiţie cum rezultă de altfel şi din dosarul 13029/1995 a Judecătoriei sector 3 Bu­cureşti prin care „Bratstvo" s-a mai judecat odată cu Primă­ria Capitalei, tot pentru sis­tarea unor lucrări de cons­trucţie, iar acest drept de pro­prietate i-a fost recunoscut Comunităţii „Bratstvo".

Precizarea a fost oportună, toţi membri Comisiei spe­ciale, inclusiv doamna Sima au fost de acord că bulgarii au drept de proprietate asupra terenului situat în Calea Că­lăraşilor nr. 16 sector 3 Bu­cureşti şi, ca urmare, dosarul Comunităţii „Bratstvo" a fost reprimit şi discutat.

 

30.08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Şedinţa Fundaţiei Culturale „PG 33"

La şedinţa Fundaţiei Culturale „PG 33" a bulgarilor din Dudeştii Vechi s-au luat mai multe hotărâri, printre care: editarea unui album de fotografii cu imagini din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov; construirea de machete pentru busturile înaintaşilor bulgari din Banat - episcopul Nikola Stanislavici, Ghiura Kaciamag, academicianul Eusebius Fermendjin, fostul primar al Timişoarei Carolo Telbis, academicianul Karol Telbizov; deschiderea unui muzeu etnografic la Dudeştii Vechi, care va conţine exponate din toate satele locuite de bulgarii din întreg Banatul - din Banatul sârbesc, românesc şi maghiar. Muzeul se va afla lângă sediul Fundaţiei Culturale „PG 33"; în sediul Fundaţiei „PG".

 

31.08-02.09.1998, Bucureşti. Reuniunea internaţională „Oameni şi Religii"

Printre participanţii la Reuniunea internaţională „Oameni şi Religii", care a avut loc la Bucureşti în perioada 31 august-2 septembrie 1998 s-a aflat şi Sfinţia Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei. Înaltul ierarh al Biserici Ortodoxe Bulgare a efectuat, de asemenea, o vizită la Biserica Bulgară „Sf. Ilie" din Bucureşti, unde a oficiat o slujbă religioasă împreună cu părintele Petăr Totev, preotul acestei biserici şi cu părintele paroh Ivan, din Kalofer.

 

08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Manifest „PG 33"

În numărul 3 din august 1998 revista Fundaţiei culturale PG 33 publică, la pagina 1, Manifest din care spicuim: „Ţelul nostru principal este acela de a ne păstra etnia şi cultura. De aceea avem de gând să deschidem librării, muzee, filmoteci şi alte asemenea instituţii culturale, în care să fie păstrate toate bogăţiile noastre culturale şi spirituale şi, odată adunată această comoară, să o facem cunoscută bulgarilor şi tuturor popoarelor, de pe întreg globul, care vor dori să ne cunoască. [...] În numele Fundaţiei culturale „PG 33" ne adresăm tuturor bulgarilor bănăţeni, oriunde s-ar afla în lume, care doresc şi pot să ne ajute, oricât de puţin, în acţiunea de păstrare şi îmbogăţire a culturii noastre, să ni se alăture. Noi îi aşteptăm!"

 

08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Prezentarea revistei Ах, Мария (Ah, Maria), nr. 2/1996

În numărul 3 din august 1998 al revistei PG 33 a Fundaţiei culturale „PG 33", la pagina 2, găsim o prezentare a numărului 2/1996 al revistei Ах, Мария (Ah, Maria), din Bulgaria. În numărul 2/1996 găsim şi un material referitor la literatura bulgarilor bănăţeni, scris de Nicolae (Miki) Markov, student la Sofia. Intitulat „Scurtă privire asupra literaturii bulgarilor bănăţeni", materialul face o scurtă incursiune în istoria acestei tinere literaturi, fiind publicate, spre exemplificare, şi câteva poezii scrise de Miki Markov, Carol-Matei Ivanciov, Gheorghe Ghergulov şi Uzun Toni.

 

08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Scurtă prezentare a autorului Sofran Nicolae/Sofrán Kogju din Brazilia

În numărul 3 din august 1998 al revistei PG 33, la pagina 3 găsim o prezentare a autorului Sofran Nicolae/Sofrán Kogju. Născut în anul 1941, la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, el îşi petrece copilăria în comuna natală. În adolescenţă are câteva tentative nereuşite de trecere a frontierei, drept pentru care face puşcărie. În cele din urmă reuşeşte să fugă din România şi Ajunge în Brazilia, unde locuieşte ca emigrant de peste 30 de ani. Până acum a publicat la Rio de Janeiro două cărţi în limba portugheză: Um grito da Europa do Leste, 1989 şi Fuga do Inferno, 1997 în care descrie viaţa în timpul regimului comunist din România. În România, la Dudeştii Vechi i-a apărut o broşură cu versuri în limba bulgarilor din Banat Palćensći useštbi u lucćija ekzil (Simţăminte pavlikene în străinul exil), iar în Bulgaria urmează să-i apară un volum de versuri în limba bulgară literară, cu titlul provizoriu Versuri împotriva robiei comuniste.

 

08.1998, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Apariţia traducerii în limba bulgarilor bănăţeni a „Noului Testament"

Cartea Svetotu Pismu. Novia Zákun (Sfânta Scriptură. Noul Testament) a apărut în traducerea preotului decan Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Traducerea a fost revizuită de preotul decan Augustinov Gheorghe şi de preotul decan Velciov Petru. Cele două volume au fost tipărite la Editura „Helicon" din Timişoara/Timišvár şi au fost aprobate de episcopul de Timişoara/Timišvár, Sebastian Krauter. Această apariţie editorială este de o însemnătate colosală, deoarece în acest fel limba bulgarilor bănăţeni, care este deja recunoscută ca a doua limbă literară bulgară, a devenit de acum şi limbă sacră, fiind recunoscută ca atare de către Vatican.

 

05-06.09.1998, Băileşti, judeţul Dolj. Festivalul folcloric al etnicilor bulgari

În perioada 5-6 septembrie 1998 s-a desfăşurat la Băileşti, judeţul Dolj, a IV-a ediţie a Festivalului folcloric al etnicilor bulgari din România, organizat de Comunitatea „Bratstvo", Ministerul Culturii, Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, Primăria oraşului Băileşti şi Asociaţia „Sedeanca" a etnicilor bulgari din Băileşti. Manifestarea a întrunit participarea unor asociaţii ale etnicilor bulgari din România (Băileşti, Băleni-Sârbi şi Târgovişte) precum şi a unor oaspeţi din Bulgaria. Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti.

 

08.09.1998, Târgovişte. Zilele oraşului Târgovişte

Atmosfera sărbătorească prilejuită de Zilele oraşului Târgovişte a fost întregită de participarea a două ansambluri de dansatori şi solişti vocali formate din copii bulgari din cartierul Matei Voievod. Micii artişti, elevi ai Şcolii generale „Smaranda Gheorghiu" şi ai Grădiniţei nr. 12 din cartierul Matei Voievod au fost reuniţi în ansamblurile „Bosilce" şi „Izvoraşul".

 

03-08.09.1998, Nisipurile de Aur, Bulgaria. Ansamblul folcloric „Slávjak" la Festival internaţional

La invitaţia Radioului Naţional Bulgar, a Comisiei Parlamentare pentru Cultură şi Media, a Ministerului Culturii şi a Agenţiei pentru Bulgarii din Diaspora din Bulgaria, adresată Uniunii Bulgare din Banat - România, ansamblul „Slávjak" al U.B.B.-R. a participat la a III-a ediţie a Festivalului Internaţional „Dobrogea cântă şi dansează". În cadrul festivalului au fost prezentate mai multe cântece şi dansuri populare bulgăreşti din Banat.

 

16.09.1998, Bucureşti. Şedinţa Comisiei pentru Legislaţie şi Administraţie

De la şedinţa Comisiei pentru Legislaţie şi Administraţie din 16.09.1998 au lipsit Federaţia Comuni­tăţilor Evreieşti din România, Comunitatea Italiană din România, Partida Romilor, Co­munitatea Ruşilor Lipoveni din România şi Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România. După ce la şedinţa trecută, luându-se în discuţie Legea privind Minorităţile Naţionale, Capitolul 1 Dispoziţii Generale (art. 1-b) se ajunsese (aparent) la o formă finală a acestui capitol, s-au iscat din nou discuţii aprinse pe marginea mai multor probleme:

1. La art. 1 alin. 4, cuvântul „lingvistic" va trece de pe ultima poziţie pe prima poziţie. Astfel, alin. 4 în forma sa finală (nouă) va avea următorul enunţ: „... prezintă caracteristici lingvistice, etnice şi culturale specifice".

2. Art. 1 alin. 6, a fost modificat tot în sensul alin 4. Astfel, acest alineat va avea următorul enunţ: „... sunt animate de voinţa de a păstra identitatea comună a membrilor săi, în special limba, cultura şi tradiţiile."

La Capitolul II Drepturi şi Garanţii, s-au iscat discuţii aprinse în jurul literei 1 de la art. 7 alin. 2. Discuţiile au pornit de la enunţul acestui text care avea în forma sa veche următorul conţinut: „... de a avea publicaţii proprii şi acces la mijloacele audiovizuale publice." Atât Ismail Nadir şi apoi şi o parte din ceilalţi participanţi au protestat faţă de expresia: „dreptul de a avea acces la mijloacele audiovizuale publi­ce" întrucât, deşi nu este ex­clus dreptul de a avea mijloace audiovizuale proprii, în cazul în care Comunitatea nu are posibilitatea de a avea mijloace proprii, cum poate fi Statul obligat să creeze drept de acces la a­ceste mijloace Comunităţilor (minorităţilor naţionale)? După îndelungi şi aprinse discuţii s-a ajuns la un acord de modificare a articolului, cu ajutorul directorului Markó Attila şi a doamnei Vinulescu Luminiţa Florina, ambii de la Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, în sensul formulării art. 7 alin. 2 lit. i în sen­sul următor: „... de a avea ac­ces la mijloace audiovizuale publice, de a avea publicaţii şi mijloace audiovizuale pu­blice proprii". La Secţiunea I din cadrul Capitolului Drep­turi şi Garanţii intitulată „Drep­tul la afirmarea identităţii naţionale" (art. 8 alin. 1-4) nu au fost făcute niciun fel de modificări.

La Secţiunea a IV-a Jus­tiţia, a fost înlăturat alin. 2 de la art. 15, care avea ur­mătorul enunţ: „La cererea uneia dintre părţi şi în mă­sura în care acest lucru este posibil, instanţele îşi pot desfăşura procedurile în limba maternă a părţii res­pective". (Daniela ROMAN)

 

24.09.1998, Timişoara/Timišvár. Acţiuni culturale la Centrul Cultural Francez din Timişoara

În data de 24 septembrie 1998, Fundaţia Culturală „PG 33" din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a participat la acţiunile culturale organizate de Centrul Cultural Francez din Timişoara/Timišvár în parteneriat cu Uniunea Bulgară din Banat - România. Prof. Ana Maria Telbis a prezentat, pe scurt, istoria minorităţii bulgare din Banat după care a urmat un recital de poezie - printre altele s-a recitat Eminescu în limbile română, bulgară şi franceză -, cântece şi dansuri populare bulgăreşti (momente din ritualul nunţii) interpretate de membrii Ansamblului „Slávjak" (Privighetoarea) a U.B.B.-R. şi o expoziţie de pictură, la care au expus membrii Fundaţiei Culturale „PG 33".

 

25-27.09.1998, Mangalia. Comisia de învăţământ, ştiinţă şi tineret

În perioada 25-27 septembrie 1998, Asociaţia profesorilor de limbă germană din România, împreună cu Direcţia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Organisme Internaţionale din cadrul DPMN au organizat, la Mangalia, a VII-a Conferinţă Naţională a profesorilor de limbă germană ca limbă maternă şi străină din România cu titlul „Europa - Ţările vorbitoare de limbă germană cu accentul pe Asia. Minorităţile, surse de îm­bogăţire a culturii naţionale şi universale". La această acţiune au participat: Andrei Marga, Ministrul Educaţiei Naţionale, Karl Vetter von der Lilie, Am­basadorul Austriei la Bucureşti, alte personalităţi din MEN, DPMN, membrii Comisiei pentru probleme de învăţământ, ştiinţă şi tineret a CMN şi profesori de limba germană din în­treaga tară. Chiar dacă la lucrările Comisiei pentru probleme de învăţământ, ştiinţă şi tineret au fost prezente doar 9 dintre minorităţi, acest lucru nu a influenţat cu nimic bunul mers al acestora.

Problemele discutate au fost:

- echivalarea actelor de studii obţinute de tinerii mi­norităţilor naţionale în ţările mamă. Au fost încheiate acor­duri interministeriale de echivalare a actelor de studii cu Ungaria, Slovacia, au început discuţiile cu Ucraina, Turcia şi Germania. Să sperăm că şi Bulgaria se va număra printre primele state cu care MEN va începe tratativele de încheiere ale unui astfel de acord interministerial.

- aplicarea noului plan-cadru de învăţământ în şcolile cu predare în limba maternă şi în şcolile în care se predă limba maternă ca obiect de studiu obligatoriu. Toate minorităţile întâmpină greutăţi în păstrarea şi dezvoltarea limbii materne şi a identităţii naţionale. Problemele sunt mul­tiple, dar rezolvarea lor aparţine fiecărei minorităţi în parte.

- problema manualelor. Avându-se în vedere cheltuielile mari necesare editării unor astfel de manuale, s-a ajuns la concluzia ca acestea să fie subvenţionate de MEN la fel ca şi manualele pentru şcolile cu predare în limba română. La final s-a hotărât, conform Programu­lui adoptat la începutul anului 1998, că următoarea şedinţă să aibă loc în judeţul Caraş-Severin, acolo unde sunt concentrate foarte bine minorităţile croată şi cehă.

 

26.09.1998, Constanţa. Plenara Comisiei regionale Constanţa

Sâmbătă, 26 septembrie 1998, în oraşul Constanţa în­tr-o atmosferă de optimism şi mari speranţe a avut loc Plenara Comisiei Regionale Constanţa prilej cu care a fost constituit şi Biroul Teri­torial Constanţa al DPMN. La Plenară au participat reprezentanţi ai minorită­ţilor naţionale din judeţele: Brăila, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa şi Tulcea. Din partea DPMN au fost prezenţi domnul Secretar de Stat Klaus Fabritius şi dom­nul Director István Bar­tunek, de asemenea au fost prezenţi Mola-Curt Aidun, şeful Comisiei Re­gionale Constanţa a CMN şi Tamara Filimon, conducătorul Biroului re­gional al DPMN. Etnicii bul­gari din această zonă au fost reprezentaţi de Ionel Şerban din partea Asociaţiei „Idinstvo" şi de Gheorghe Peţu din partea organizaţiei „Nadejda", iar din partea Co­munităţii „Bratstvo" a fost prezent prof. Luca Velciov. S-au purtat discuţii interesante cu privire la na­ţiune, naţionalitate, naţional, etnie, etnic, origine etnică, cetăţenie etc. Participare ac­tivă la discuţiile purtate au avut toţi cei trei reprezen­tanţi ai cetăţenilor români de etnie bulgară. (Luca Velciov)

 

30.09.1998, Bucureşti. Situaţia Dosarului 12833/1998 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti

Acest dosar are ca reclamant Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din Româ­nia, iar ca pârât pe S.C. SHELL ROMÂNIA, S.C. FAST CONSTRUCT şi Primăria Municipiului Bucureşti. Obiectul dosarului 12833/1998 este sistarea lucrărilor de construcţii pe care le desfăşoară S.C. FAST CONSTRUCT şi S.C. SHELL pe terenul proprietatea Comunităţii „Bratstvo". Temeiul juridic al acestui dosar îl constituie art. 581 din C..proc. civ., adică ordonanţa prezidenţială.

Dosarul 12833/1998 va avea cele două capete de cerere iniţiale, sistarea construcţiilor şi plata cheltuielilor de judecată, urmând ca dacă Shell va reîncepe construcţiile, după darea hotărârii judecătoreşti de sistare a lucrărilor de construcţii, consilierul juridic Daniela Roman să-i someze cu executorul judecă­toresc şi să-i oblige să oprească lucrările.

La termenul de judecată din data de 30 septembrie a dosarului nr. 12833/1998 pe rolul judecătoriei Sector 1, Bucureşti - în problema Şcolii Bulgare - a fost depusă ce­rerea de intervenţie a Ambasadei Republicii Bulga­ria la Bucureşti, care a fost formulată în interesul Comu­nităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, conform art. 51 a Codului de proce­dură civilă.

 

09.1998, Bucureşti. Se va mai preda limba bulgară la Şcoala nr. 112 din Bucureşti?

Acestei întrebări i-a răspuns doam­na directoare Ildiko Pa­repa, amintind că în Şcoala nr. 112 s-a predat limba bulgară în­cepând cu anul şcolar 1990/1991. „Cel care a predat copiilor a fost Gheorghe Roncov, fost profesor şi director adjunct al şcolii. S-a început cu alfabetizarea, din clasele I, a II-a, a III-a, pe categorii de vârstă, iar acum doi ani am avut grupe şi în clasa a V-a. Copiii care învăţau limba bulgară sunt de ori­gine bulgară. Bunicii, stră­bunicii vorbeau această limbă, dar ei nu au învăţat-o. În anul şcolar 1990/1991 am început cu 51 de elevi, în 1991/1992 au fost 56 de elevi, în 1992/1993 - 38 de elevi, în 1993/1994 - 72 de elevi, în 1994/1995 - 52 de elevi, în 1995/ 1996 - 48 de elevi, în 1996/1997 - 41 de elevi, iar în 1997/1998 - 36 de elevi. Anul acesta au fost întrerupte aceste cursuri, deoarece, domnul Roncov şi-a dat demisia. Având în vedere aceasta, dar şi faptul că nu avem săli de clasă unde să se ţină aceste ore şi nici spaţiu în orarul copiilor, am hotărât ca aceste ore să nu mai aibă loc. Părinţii copiilor nu au mai venit cu cerere în care să-şi expri­me dorinţa ca aceştia să înveţe limba bulgară".

 

10.10.1998, Colonia Bulgară/Telepa, judeţul Timiş. Sf. Luca - sărbătoarea bisericii şi a localităţii Colonia Bulgară

În data de 10 octombrie toţi bulgarii bănăţeni originari din Colonia Bulgară/Telepa, au participat la sărbătoarea sfântului Luca - Ziua bisericii şi a localităţii. Sfânta Liturghie a fost oficiată de preoţii Augustinov Gheorghe, Vasilcin Ioan şi Velciov Petru, atât în limba bulgară, cât şi în limba maghiară.

 

10-11.10.1998, Ruse, Republica Bulgaria. Zilele oraşului Ruse

„Zilele oraşului Ruse" au prilejuit deplasarea unui grup de etnici bulgari, din cadrul Comunităţii „Bratst­vo" a bulgarilor din România, care au luat parte la încheierea manifestărilor. Este vorba despre echipa de dansatori a Asociaţiei Culturale a Bulgarilor din Târgovişte, cartierul Matei Voievod.

 

15-16.10.1998, Bucureşti. Program economic româno-bulgar

În zilele de 15-16 octombrie, a avut loc la Bucureşti, Sesiunea a V-a a Comisiei Mixte Interguvernamentale româno-bulgare de colaborare economică şi tehnico-ştiintifică. Copreşedinţii Comisiei au fost Traian Băsescu, ministrul Transporturilor din România şi Wilhelm Kraus, ministrul Transporturilor din Bulgaria. Problemele dezbătute: informarea reciprocă de către preşedinţii celor două părţi în Comisia Mixtă asupra situaţiei economice generale din fiecare ţară; evaluarea de ansamblu a schimburilor comerciale şi cooperării economice dintre România şi Bulgaria; examinarea unor proiecte concrete de cooperare din competenţele Ministerelor Industriei şi Comerţului din România şi Industriei şi Turismului din Bulgaria; colaborarea româno-bulgară în domenii economice de interes comun: transport, agricultură, turism, dezvoltare regională şi amenajare a teritoriului, comunicaţii etc. Cele două delegaţii au avut în componenţa lor reprezentanţi ai tuturor sectoarelor importante ale economiei României şi Bulgariei.

 

16-18.10.1998, Timişoara/Timišvár. Turneul Ansamblului „Slávjak" în satele bulgarilor bănăţeni

După întoarcerea triumfală din Bulgaria, Ansamblul „Slávjak" (Privighetoarea) al Uniunii Bulgare din Banat - România a făcut un turneu de promovare în satele locuite de bulgarii bănăţeni (Dudeştii Vechi, Breştea, Timişoara). Cu acest prilej s-a făcut promovarea noii casete şi a noului CD al ansamblului.

 

17-18.10.1998, Timişoara/Timišvár. „Zilele Recunoştinţei" - Kirváj

Sub genericul „Kirvai", în zilele de 17 şi 18 octombrie 1998, etnicii bulgari din Timişoara/Timišvár au sărbătorit, pentru a 10-a oară, Zilele Recunoştinţei. La festivităţi au partici­pat etnici bulgari din: Dudeştii-Vechi/Stár Bišnov, Breştea/Bréšća, Sânnico­lau-Mare/Smikluš, Denta/Dénta, Vinga şi alte localităţi bănăţene locuite şi de bulgari.

În ambele zile festivităţile au început cu oficierea de slujbe religioase la Biserica romano-catolică din cartierul Timişorean „Mehala", la care au participat cca. 400 de enoriaşi.

 

21.10.1998, Bucureşti. Plenara Consiliului pentru Minorităţile Naţionale

Lucrările şedinţei plenare a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale au fost conduse de preşedintele Uni­unii Culturale a Albanezilor, Gelcu Maksutovici. Primul punct al ordinei de zi a fost discutarea proiectului legii minorităţilor naţionale, la care au fost operate unele modificări, după care s-a dat girul plenarei pentru a fi prezentat în Parlament.

Alte probleme care au fost supuse atenţiei participanţilor au fost: activitatea DPMN de la ultima plenară şi până în prezent şi problemele apărute în cadrul activităţii orga­nizaţiilor.

Gelcu Maksutovici a dat citire unei declaraţii privind starea de spirit a membrilor Uniunii Culturale a Albanezilor faţă de situaţia albanezilor din Kosovo.

Gheorghe Ivan, de la Partida Romilor a prezentat un apel prin care a propus ca reprezentanţii celor 17 minorităţi să poată solicita ca Parchetul General să se autosesizeze în cazul unor eventuale manifestări xenofobe, şovine şi anti­semite, dacă acestea întrunesc elementele cuprinse în arti­co1u1 317 al Codului Penal.

G. Glisici de la Uniunea Sârbilor a pus problema lip­sei manualelor pentru învăţământul în limbile minorităţilor. Tot legată de învăţământ a fost şi intervenţia lui Luca Velciov, preşedintele Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România, care s-a referit la recunoaşterea diplomelor ab­solvenţilor care au studiat în ţările vecine. Altă problemă, de data aceasta aparţinând exclusiv Comunităţii „Bratstvo", este lipsa unui sediu pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii.

Bergi Margarian, secretarul general al Uniunii Arme­nilor, a propus organizarea unui seminar care să ateste con­tribuţia minorităţilor la viaţa majorităţii, manifestare la care fiecare etnie va trebui să evidenţieze personalităţile din rân­durile ei.

Ultimul punct al şedinţei a fost activitatea instituţională în domeniul combaterii rasismului, xenofobiei şi cea a comi­siei interministeriale în domeniul minorităţilor naţionale. Dan Oprescu, şeful Oficiului Naţional pentru Rromi, a propus „luarea unei poziţii cât mai hotărâte privind înfi­inţarea Comitetului Interministerial ca o condiţie a intrării în structurile europene". Problema a fost reluată şi de Dorel Dorian, deputatul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

 

31.10-01.11.1998, Chişinău, Republica Moldova. Sărbătoarea Renascentiştilor bulgari

Cu ocazia sărbătoririi renascentiştilor bulgari de către etnicii bulgari din Republica Moldova, Ansamblul de cântece şi dansuri bulgăreşti şi româneşti „Brâuleţul" din Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa, s-a deplasat la Chişinău, unde a susţinut un spectacol reuşit.

 

<