Minoritatea bulgară 1996

 

18.01.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Şedinţa Comitetului Filialei Dudeştii Vechi a U.B.B. -R.

Filiala Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniunii Bulgare din Banat - România şi-a ţinut prima şedinţă ordinară din anul 1996 joi, 18 ianuarie. Preşedintele Filialei, Ghergulov Gheorghe, a prezentat ordinea de zi: analizarea activităţilor realizate de la ultima şedinţă a Comitetului - sfârşitul lunii noiembrie 1995 - şi până în prezent şi activităţile care urmează a se realiza în continuare, inclusiv pregătirea pentru alegerile locale. Analizând activităţile realizate, dintre care cea mai importantă a fost acţiunea legată de sărbătorirea a 250 de ani de la înfiinţarea primei şcoli în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, aceasta a fost apreciată de majoritatea membrilor ca fiind una reuşită, deşi s-a menţionat că, din păcate, la festivitate nu au participat toţi învăţătorii, profesorii şi elevii, deşi s-ar fi cuvenit cu toţii să aducă un omagiu celor care au întemeiat şcoala în urmă cu două secole şi jumătate. Membrii Comitetului şi-au arătat nemulţumirea şi în legătură cu organizarea programului artistic realizat cu ocazia sărbătoririi Crăciunului (Kolada). Cât priveşte proiectele de viitor, s-a discutat despre organizarea programului cultural-artistic de Fărşang. În legătură cu alegerile locale care urmau să aibă loc în curând, s-a hotărât ca Uniunea Bulgară din Banat - România să prezinte candidaţi destoinici, care să se implice în viaţa socială a comunităţii

 

20.01.1996, Kopilovţi, Bulgaria. Vizita unui grup de studenţi bulgari bănăţeni la Kopilovţi

Pe 20 ianuarie 1996, un grup de studenţi bulgari bănăţeni care învaţă la Sofia a fost invitat să viziteze Kopilovţi. Localitatea se află la 10 km de Ciprovţi şi este cunoscută pentru că de aici provin celebrii bulgari catolici Nikola Kaciamagov, conducătorul grupului de emigranţi bulgari înspre Banat şi totodată primul primar al localităţii Vinga, precum şi marea filantroapă Margareta Bibici.

 

28.01.1996, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului de conducere a U.B.B.-R.

Duminică, 28 ianuarie 1996, începând cu orele 10:00, în sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România situat în Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 14 s-a ţinut prima întâlnire din acest an a Comitetului de conducere a U.B.B.-R. Şedinţa a fost deschisă de prof. Ivanciov Carol-Matei, preşedinte U.B.B.-R. şi deputatul minorităţii bulgare în Parlamentul României, care i-a salutat pe cei prezenţi, reprezentanţi ai Filialelor din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Vinga, Breştea/Bréšća, Deta/Dédva şi Arad.

Ordinea de zi a fost următoarea: problema şcolilor din localităţile în care trăiesc bulgari bănăţeni şi sărbătorirea a 250 de ani de la înfiinţarea şcolii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov; poziţia U.B.B.-R. în privinţa recursului formulat de Comunitatea „Bratstvo" împotriva U.B.B.-R., care-i contestă denumirea; programul activităţilor culturale ale Filialelor U.B.B.-R. pe anul 1996; pregătiri pentru alegerile locale; discuţii şi diverse. La punctul 1 de pe ordine de zi s-a arătat starea jalnică în care se află clădirea şcolii şi a Liceului din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, de acest lucru făcându-se vinovată conducerea. Tot conducerea şcolii - în speţă directorul liceului - s-a făcută vinovată şi pentru faptul că n-a permis accesul în şcoală în momentul sărbătoririi Jubileului de 250 de ani. În continuare, s-a discutat despre organizarea Jubileului de 150 de ani de la înfiinţarea şcolii din Breştea/Bréšća. La punctul 2 s-a arătat că cei din conducerea Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, prin recursul formulat contestă în continuare denumirea organizaţiei U.B.B.-R. şi doresc să demonstreze faptul greşit, că bulgarii bănăţeni (numiţi şi bulgari pavlikeni) sunt altceva decât bulgari şi, ca atare, nu ar trebui să fie numiţi bulgari, punctându-se totuşi faptul că atât preşedintele, cât şi secretarul general al Comunităţii „Bratstvo" sunt la origine tot bulgari-pavlikeni, din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

01.1996, Bucureşti. Burse de studiu oferite de statul bulgar

În anul şcolar 1996-1997 s-au putut înscrie la facultate etnici bulgari care doresc să urmeze învăţământul superior în Republica Bulgaria. Statul bulgar oferă burse pentru următoarele specialităţi: psiho-pedagogie - 2 locuri; drept - 3 locuri; medicină - 4 locuri; sociologie - 2 locuri; economie (marketing) - 4 locuri; jurnalism - 3 locuri. Testul pentru admitere se va ţine în perioada 15-16 iunie 1996, în Bucureşti, str. Doamnei, nr. 18. Condiţii de participare: candidaţii trebuie să aibă origine etnică bulgară (cel puţin unul din bunici); să cunoască limba bulgară; să fi absolvit liceul şi să aibă abonament la Luceafărul bulgar/Българска зорница, revista Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România.

 

18.02.1996, Timişoara/Timišvár. „Faršángji 1996 u Timišvar" (Fărşang 1996 la Timişoara)

Duminică, 18 februarie 1996, bulgarii care trăiesc la Timişoara/Timišvár au sărbătorit „Fărşangul 1996". Ei s-au adunat în sala festivă de pe lângă parohia bisericii catolice din cartierul Mehala. Programul cultural-artistic a fost organizat de Comisia pentru tineret, cultură şi mass-media a Filialei Timişoara/Timišvár a Uniunii Bulgare din Banat - România, cu ajutorul preotului paroh Augustinov Gheorghe. Firmele care au sponsorizat evenimentul au fost: Paralel Construct, Marlen Nagora, Velexim, G-Rom şi Inco Tiffany. Seara s-a încheiat cu un bal la care a cântat grupul „Pepeluša" (Cenuşăreasa) - Matei Catarov, Rita Mirciov, Pavel Velciov şi Pavel Budur, care a asigurat sonorizarea.

 

12-13.03.1996, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă şi tineret a CMN

Comisia pentru învăţământ, cultură şi tineret a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale şi-a ţinut întrunirea din luna martie la Timişoara/Timišvár. Este lesne de înţeles de ce a fost ales tocmai acest oraş: aici trăiesc în deplină armonie foarte multe minorităţi. În afară de şedinţa oficială, membrii comisiei au mai vizita Liceul Sârbesc şi Liceul german din localitate iar în după-amiaza zilei de 12 martie 1996 au fost invitaţi la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, unde a fost organizat un program artistic susţinut de membrii ansamblului folcloric al U.B.B.-R. şi de formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa), care au interpretat mai multe cântece bulgăreşti, sârbeşti şi româneşti. La final, oaspeţii au primit cărţi, ziare şi reviste editate de U.B.B.-R. La întâlnire au participat: Ivan Truţer, secretar general al CMN, domnul Klaininger Nicolae de la Ministerul Educaţiei, reprezentanţi ai minorităţilor din România şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Timiş, în frunte cu inspectorul-adjunct Cornel Petroman.

 

11.04.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Candidaţii Uniunii Bulgare din Banat - România la alegerile locale din 2 iunie 1996

Joi, 11 aprilie 1996 Filiala Dudeştii Vechi/Stár Bišnov a Uniunii Bulgare din Banat - România a ţinut o şedinţă pentru propunerea de candidaturi în vederea alegerilor locale din 2 inie 1996. La fel s-a întâmplat şi la celelalte Filiale ale U.B.B.-R. În urma dezbaterilor, au fost propuşi:

La Timişoara/Timišvár: pentru postul de consilier judeţean, ing. Mirciov Petru, 50 ani; ing. Maniov Vichentie, 55 ani; ing. Stoiov Petru, 57 ani; Calapiş Petru, 37 ani, Stoianov Cristofor, 49 ani; Catarov Matei, 28 ani; Boboiciov Iosif, 31 ani; Petcov Luca, 61 ani.

Pentru postul de consilier al oraşului Timişoara/Timišvár: Calapiş Petru, 37 ani; Stoianov Cristofor, 49 ani; Catarov Matei, 28 ani; Şerban Otilia, 40 ani; Ivanciov Ana-Carolina, 29 ani; Telbis Ana Maria, 41 ani; Budur Pavel, 31 ani.

La Dudeştii Vechi/Stár Bišnov: pentru postul de primar, Uzun Petru Pavel, 38 ani. Pentru consilieri locali: Augustinov Petru, 45 ani; Uzun Petru Pavel, 38 ani; ing. Vasilcin Damian, 42 ani; prof. Viruzab Sebastian, 48 ani; Sofran Ioan, 45 ani; Velciov Ella, 48 ani; Mişcu Ianoş, 40 ani; prof. Boboiciov Petru, 58 ani; Mirciov Rocuş, 63 ani; Cherciov Ioan, 44 ani; Uzun Ioan, 66 ani; Calciov Gheorghe, 58 ani; Calapiş Gheorghe, 45 ani; Petcov Petru, 44 ani; Velciov Ioan, 72 ani.

Pentru postul de consilier al oraşului Sânnicolau Mare/Smikluš: prof. Velciov Gheorghe, 46 ani; prof. Guran Petronela, 38 ani.

La Denta: pentru postul de primar, Boboiciov Gheorghe, 31 ani; pentru postul de consilier local (pentru Breştea): Radulov Gheorghe, 29 ani; Boboiciov Ioan, 45 ani; Tapanov Gheorghe, 39 ani; Stângă Ştefan, 32 ani, Budur Toma, 40 ani; Tapanov Ştefan, 63 ani; Ţiliov Albert, 55 ani; Ciocani Petru, 55 ani; Tuturilov Gheorghe, 53 ani şi Pârvu Maria.

Pentru postul de Consilier al oraşului Deta: Boboiciov Ioan, 38 ani; Mirciov Ioan, 38 ani; Preda Terezia, 46 ani.

La Vinga: pentru postul de consilier local, ing. Draginov Francisc, 45 ani; ing. Cosilcov Iosif, 34 ani; Hadjia Nicolae, 46 ani; ing. Nedeliov Petru, 31 ani.

La Arad: pentru postul de consilier local şi consilier judeţean: Bontea Terezia, 48 ani; Telbis Gheorghe, 56 ani; Mirciov Ioan, 53 ani; Telbis Carol, 46 ani. Pentru postul de primar al oraşului Arad a candidat şi bulgarul Roncov Francisc, din partea Partidului Liberal '93.

La Sânnicolau Mare: pentru postul de consilier local: prof. Velciov Gheorghe, 50 ani; Guran Petronela, 38 ani.

 

13-15.04.1996, Belo Blato, Iugoslavia. Tineri din Breştea/Bréšća în vizită la bulgarii din Belo Blato, Iugoslavia

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 13 aprilie, un număr de 49 de tineri din Breştea/Bréšća se îndrepta spre Belo Blato, unde trăiesc de asemenea bulgari bănăţeni. La fel ca cei din Breştea, şi aceştia provin din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

 

14.04.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Prima Sfântă Împărtăşanie

Conform tradiţiei, duminică, 14 aprilie 1996, un număr de 72 de copii au primit Prima Sfântă împărtăşanie la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Dintre aceştia 33 au fost fetiţe şi 39 băieţi.

 

22.04.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Turneu de minifotbal

Luni, 22 aprilie 1996, s-a ţinut la Dudeştii Vechi/Stár Bišnov Al Doilea Turneu Internaţional de Minifotbal pentru copii. Au participat: o echipă de copii din localitatea Soisy sur Sein, Franţa, două echipe din Iugoslavia şi 16 echipe din România (două de la „Poli" Timişoara/Timišvár, una de la şcoala „Avram Iancu" din Timişoara, două din Sânnicolau Mare/Smikluš, câte una din Vinga, Breştea/Bréšća, Valcani, Teremia, Lovrin, Periam/Periámuš, Tomnatic/Nagjus, Variaş şi trei echipe din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov).

 

28.04.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Tineri din Breştea/Bréšća în vizită la bulgarii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 28 aprilie un număr de 43 de tineri din Breştea/Bréšća s-au îndreptat spre Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, cu scopul de a se întâlni cu fraţii lor bulgari bănăţeni.

 

02.06.1996, Bucureşti. „Bratstvo" şi alegerile locale

Rezultatele voturilor valabil exprimate în alegerile locale din 2 iunie 1996, pentru Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România sunt următoarele: pentru alegerea Consiliilor judeţene - 985 voturi. Comunitatea „Bratstvo" a participat cu 2 candidaţi, unul în Călăraşi şi unul în sectorul 3 al Capitalei; pentru alegerea primarilor - 95 de voturi. Comunitatea „Bratstvo" a participat la Primăria din Măgurele; pentru alegerea Consiliilor locale - 802 voturi. Comunitatea „Bratstvo" a participat cu 12 candidaţi în 5 localităţi, obţinând un singur mandat de consilier (Anghel Aranghel, din comuna Măgurele).

 

11.06.1996, Bucureşti. Lucrările Comisiei pentru probleme de învăţământ, ştiinţă şi tineret a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale

Comisia pentru probleme de învăţământ, ştiinţă şi tineret a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale (CMN) s-a întrunit la Bucureşti la data de 11 iunie 1996. Şedinţa a fost deschisă de Ivan Truţer, secretarul executiv al CMN, care a prezentat rezultatele obţinute de etnii la alegerile locale din 2 iunie 1996. Una din problemele discutate a fost introducerea predării istoriei minorităţilor naţionale în ciclul gimnazial. Se preconizează ca materia „Elemente de istorie şi cultură a minorităţilor naţionale" să fie predată în clasa a VII-a, câte o oră pe săptămână. Legat de şcolarizarea copiilor minorităţilor naţionale, Nicolaus Kleininger, reprezentantul Ministerului Învăţământului în CMN a precizat că, potrivit prevederilor Legii Învăţământului, în toate şcolile cu limba de predare română, inclusiv în Şcolile Normale de învăţători, se pot forma grupe sau clase de elevi care optează pentru studiul limbii materne. S-a redeschis şi problema înfiinţării Asociaţiei presei minorităţilor, în zilele de 25 şi 26 iunie 1996 urmând a avea loc prima întâlnire cu acest prilej, iar în luna septembrie se va organiza o expoziţie a presei minorităţilor din România.

 

16.06.1996, Vinga. Sărbătorirea celor care au împlinit 50 de ani

Conform tradiţiei, cei care s-au născut în anul 1945 şi au împlinit 50 de ani în 1996, s-au întâlnit pentru a sărbători acest eveniment. Întâlnirea a avut loc în data de 16 iunie 1996 şi a debutat cu participarea, de dimineaţă, la Sfânta Liturghie catolică, care a fost oficiată în trei limbi: bulgară, maghiară şi română. După liturghie, sărbătoriţii au participat la o masă festivă organizată la Campingul din Vinga, unde au petrecut până seara.

 

18.06.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. 45 de ani de la deportarea în Bărăgan

La 18 iunie 1951, peste 10.000 de familii, numărând peste 35.000 de suflete, au fost ridicate de la casele lor din Banat şi deportate în Bărăgan, unde au fost lăsate sub cerul liber. Acolo au supravieţuit aproape 5 ani, până ce au fost eliberaţi. Peste 100 de familii de bulgari din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov şi Breştea/Bréšća, adică peste 500 de suflete, au împărtăşit această soartă cruntă. Cu ocazia împlinirii în 1996, a 45 de ani de la aceste tragice evenimente, în data de 6 iulie se va binecuvânta un monument, ridicat la Timişoara/Timišvár în onoarea celor deportaţi.

 

18-19.06.1996, Smolian, Bulgaria. Bulgaria îi întâmpină pe bulgarii bănăţeni

Între 18-19 iunie 1996, a fost organizat în oraşul Smolian din Republica Bulgaria, o expoziţie de carte a bulgarilor bănăţeni. Expoziţia a fost organizată de către Muzeul Naţional de Istorie din Sofia, cu implicarea directă a directorului acestuia, Bojidar Dimitrov şi a directorului adjunct Stoian Stoianov. La inaugurarea de la Arhivele Naţionale din Smolian au luat parte bulgari bănăţeni, studenţi la Sofia: Dori Mirciov, Matei Vasilcin, Carol Velciov, Sebastian şi Petru Ghergulov precum şi Mihai Şipcov, preşedintele Asociaţiei bulgarilor bănăţeni din Sofia.

 

20-26.06.1996, Sofia, Bulgaria. Întâlnirea artiştilor bulgari care trăiesc şi lucrează în străinătate

Agenţia pentru bulgarii din străinătate din Sofia a organizat între 20 şi 26 mai 1996 o „Întâlnire a artiştilor bulgari din străinătate". Printre cei 72 de artişti bulgari care lucrează în toate colţurile lumii, din SUA în China şi din Rusia în Uruguai s-a numărat şi medicul - artist Petru Augustinov din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, grafician.

 

21.06.1996, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Instalarea în funcţie a Primarului din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov

Vineri, 21 iunie 1996, la Primăria din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, col. Dragoş Gheorghe, şeful poliţiei judeţene, l-a instalat în funcţie pe noul primar, ales la 16 iunie 1996, Uzun Ioan, care a candidat din partea PDSR şi a câştigat cu doar 6 voturi în faţa candidatului Uniunii Bulgare din Banat - România, Uzun Petru Pavel. În postul de viceprimar a fost ales Csokány Petru, de la Convenţia Democrată. Ambii fac parte din minoritatea bulgară. Prima şedinţă de consiliu a fost condusă, conform tradiţiei, de cel mai vârstnic consilier, Iancu Gheorghe

 

28.06.1996, Bucureşti-Sofia. Restaurarea mausoleului fraţilor Gheorghiev

Mausoleul fraţilor Hristo şi Evloghi Gheorghiev din Bucureşti va fi restaurat pe baza unui plan elaborat de Institutul Naţional pentru Monumentele Culturii şi sub controlul Departamentului de Cultură român, a comunicat Hristo Gheorghiev, şeful direcţiei „Politică Culturală Internaţională" din Ministerul de Externe bulgar. Această măsură figurează în Convenţia de colaborare dintre guvernele Bulgariei şi României în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii, parafată pe 28 iunie 1996.

 

06.1996, Sofia, Bulgaria. Expoziţie de carte bulgărească tipărită în Ungaria

Biblioteca Naţională „Sf. Kiril şi Metodii" din Sofia împreună cu Institutul maghiar din Sofia, au organizat o expoziţie de cărţi tipărite în Ungaria, dar cu subiecte legate de istoria culturală bulgară. Printre cărţile expuse se află şi câteva tipărite în limba bulgarilor bănăţeni: Manachija Kathekismus (Micul catehism, 1851) de Imre Berecz, Manakii kathekizmus (Micul Catehism, 1858) de Ivan Uzun, Duhovin Glas (Glas duhovnicesc, 1860) de Andria Klobucsar, Pomen (Amintire, 1866) de Iozu Rill, Pučélnica za balgarsći škuli (Abecedar pentru şcolile bulgăreşti, 1869) de Iozu Rill, Vazdiganji na duha kantu Boga (Ridicarea sufletului către Dumnezeu, 1869) de Franz Glas, precum şi cărţi de Ivan şi Leopold Kossilkov.

 

04-07.07.1996, Timişoara/Timišvár. Festivalul Inimilor

Între 4 şi 7 iulie a avut loc la Timişoara/Timišvár „Festivalul inimilor", un festival folcloric internaţional la care, printre multele ansambluri din străinătate a participat şi „Ansamblul Folcloric Academic" din Sofia. La acest spectacol au participat foarte mulţi bulgari bănăţeni din Timişoara/Timišvár.

 

06.07.1996, Timişoara/Timišvár. Sfinţirea monumentului dedicat deportaţilor în Bărăgan

Sâmbătă, 6 iulie 1996, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la deportarea în Bărăgan, a avut loc sfinţirea monumentului dedicat deportaţilor. Acesta este ridicat în Centrul Timişoarei, în parcul „Justiţiei". Cu acest prilej a fost lansat şi volumul Deportarea în Bărăgan de V. Marineasa, D. Vighi şi V. Sămânţă. Cartea conţine, pe lângă mărturii legate de acest eveniment şi numele tuturor deportaţilor, printre care şi a bulgarilor din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Breştea/Bréšća şi Denta/Dénta.

 

07.07.1996, Arad. Al doilea Simpozion al scriitorilor bulgari din Banat

Duminică, 7 iulie 1996 s-a ţinut în Arad al doilea simpozion al scriitorilor bulgari din Banat, organizat de Uniunea Bulgară din Banat - România. La simpozion au participat: prof. Ivanciov Carol-Matei, preşedinte U.B.B.-R. şi deputatul minorităţii bulgare în Parlamentul României, prof. Telbis Gheorghe, preşedintele Filialei U.B.B.-R. Vinga, Uzun Anton, prof. Manea Anton, prof. Mirciov Rafael, Petcov Luca, Gheorghe Calciov, Ioan Bratilov. Participanţii au primit diplome, medalii şi insigne. După-amiaza, începând cu orele 18, „Ansamblul Folcloric Academic" din Sofia, venit la „Festivalul inimilor", a prezentat un frumos program artistic în parcul din faţa Palatului Culturii din Arad. Iar pentru ca studenţii de la ansamblul din Sofia să cunoască mai bine portul, cântecele şi dansurile populare ale bulgarilor din Banat, un grup de copii din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, pregătit de educatoarea Ella Velciov şi înv. Ioan Bratilov, au prezentat la rândul lor un scurt program artistic.

 

13-24.07.1996, Tuzla, Bulgaria. Vacanţa de vară la Mare, în Bulgaria

Cu ajutorul Centrului Naţional pentru Odihnă şi Turism din Sofia şi a Uniunii Bulgare din Banat - România, un grup de elevi, însoţiţi de câţiva dascăli, şi-au petrecut 12 zile din vacanţa de vară la mare, în Bulgaria. Pe lângă grupul de copii bulgari din România, în tabără au fost cazaţi şi grupuri de copii bulgari din Macedonia şi Iugoslavia.

 

07.1996, Sofia, Bulgaria. Decesul neaşteptat al col. Mihail Şipkov

Colonelul Mihail Şipkov a fost preşedintele Asociaţiei bulgarilor bănăţeni din Bulgaria pe care a înfiinţat-o la Sofia, la 24 martie 1966. S-a născut la Asenovo, într-o familie de bulgari bănăţeni, dar a trăit şi a murit la Sofia. S-a preocupat mult de istoria bulgarilor bănăţeni, publicând numeroase articole pe această temă. Şi cu orice ocazie - fie în presă, la radio sau TV - nu înceta să reamintească tuturor cât de valoroasă este cultura bulgarilor bănăţeni pentru Bulgaria.

 

22.07-02.08.1996, Gabrovo, Bulgaria. Bulgari bănăţeni la cursul de vară de la Gabrovo, Bulgaria

Un grup de bulgari bănăţeni, membri ai Uniunii Bulgare din Banat - România, au participat la Gabrovo, Bulgaria, în perioada 22 iulie-2 august, la cursurile de perfecţionare a limbii bulgare. Organizate de Institutul pentru calificarea cadrelor din Gabrovo, bulgarii bănăţeni au putut audia: un curs de folclor bulgăresc (predat de prof. Snejana Damianova), un curs de etnografie bulgară (prof. Raina Ghenceva), un curs de literatură bulgară (prof. Lidia Karakoleva), un curs de istoria muzicii bulgare (prof. Liudmila Velceva), un curs de istoria Bulgariei (prof. Karaivanov) ş.a. Totodată cursanţii au participat la mai multe excursii în zonă, vizitând printre altele: Muzeul din Gabrovo, mănăstirea din Veliko Târnovo, mănăstirea Drianovo, peştera „Baciko Kiro", localitatea Etăr, mănăstirea Sokolov.

 

04.08.1996, Timişoara/Timišvár. Şedinţa Comitetului de Conducere a U.B.B.-R.

Duminică, 4 august 1996, în sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 4, s-a ţinut Şedinţa Comitetului de Conducere al U.B.B.-R. La primul punct de pe ordinea de zi, preşedinţii filialelor au arătat cum au decurs alegerile locale. La punctul 2 a fost întocmit programul de acţiuni pentru perioada următoare: s-a hotărât ca între 14-15 septembrie 1996 să se sărbătorească, la Breştea, „Jubileul a 150 de ani de primărie, biserică şi şcoală" („Bréšća, 150 gudini - obština, čarkva, škula"); de asemenea, s-a hotărât ca a IV-a ediţie a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular bulgăresc să se ţină la Timişoara/Timišvár pe 22 septembrie 1996.

La punctul 3 s-a prezentat strategia pentru alegerile parlamentare. Până la 15 august Comitetele filialelor U.B.B.-R. trebuie să prezinte câte o listă cu candidaţii propuşi, iar pe 17 august va avea loc la Timişoara/Timišvár o nouă şedinţă a Comitetului de Conducere al U.B.B.-R. în care vor fi desemnaţi candidaţii pentru alegerile parlamentare din toamna anului 1996.

 

17.08.1996, Timişoara/Timišvár. Uniunea Bulgară din Banat - România şi-a desemnat candidaţii pentru alegerile parlamentare

În urma şedinţei Comitetului de conducere al Uniunii Bulgare din Banat - România, care s-a ţinut la Timişoara/Timišvár sâmbătă, 17 august 1996, începând cu orele 16:00, au fost desemnaţi candidaţii care vor reprezenta U.B.B.-R. la alegerile parlamentare din toamna anului 1996. Lucrările şedinţei au fost conduse de ing. Stoiov Petru, vicepreşedintele U.B.B.-R. La şedinţă au participat 25 din cei 27 de membri ai Comitetului de conducere. În urma discuţiilor şi a voturilor au fost aleşi următorii: pentru judeţul Timiş: 1. Ivanciov Carol-Matei - 16 voturi; 2. Maniov Vichentie - 6 voturi; 3. Mirciov Petru - 3 voturi; 4. Stoianov Cristofor; pentru judeţul Arad: 1. Rancov Ivan - 13 voturi şi 2. Telbis Gheorghe - 12 voturi.

 

19-30.08.1996, Gabrovo, Bulgaria. Cursuri de perfecţionare a limbii bulgare

În baza unui protocol încheiat între Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România şi Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice al Universităţii din Gabrovo (R. Bulgaria), grupe alcătuite din 20-25 de activişti culturali, cadre didactice, studenţi, elevi vor putea urma anual, cursuri cu durata de două săptămâni la acest centru, sprijinit de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. În perioada 19-30 august 1996 la aceste cursuri a participat un grup compus din 26 cetăţeni români de origine etnică bulgară.

În aceeaşi perioadă, s-a desfăşurat la Gabrovo şi primul Festival de folclor al tineretului din ţările balcanice. Din România a participat un grup folcloric de tineret din localitatea Rozalea din Transilvania. Festivalul a fost deschis în prezenţa ministrului de externe Gheorghi Pirinski şi al ministrului culturii prof. Ivan Marazov.

 

21.08.1996, Bucureşti. Conferinţă de presă privind organizarea celei de-a treia Reuniuni „Guvernele şi Minorităţile Naţionale"

La Palatul Victoria a avut loc, în ziua de 21 august 1996, o conferinţă de presă privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a treia Reuniuni „Guvernele şi Minorităţile Naţionale", organizată de Consiliul Europei şi de Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, conferinţă susţinută de Ivan Truţer, secretar executiv al Consiliului pentru Minorităţile Naţionale. Cu acelaşi prilej s-a anunţat şi organizarea unei expoziţii de carte şi presă a minorităţilor naţionale.

 

04.09.1996, Breştea-Radna. Pelerinaj la Radna

Ziarul Renaşterea bănăţeană publică în numărul din 5 septembrie 1996, o fotografie cu alaiul de pelerini care s-a îndreptat, pe jos, de la Breştea spre mănăstirea din Radna.

 

10-11.09.1996, Bucureşti. Guvernele pentru Minorităţile Naţionale - a III-a reuniune

În zilele de 10-11 septembrie 1996 Guvernul României, Consiliul pentru Minorităţile Naţionale şi Consiliul Europei au organizat a III-a Reuniune „Guvernele pentru Minorităţile Naţionale". Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Programului „Minorităţile în Ţările Europei Centrale", program mixt între Comisia Europeană (Programul PHARE) şi Consiliul Europei. Au luat parte reprezentanţi din 17 state din Europa Centrală şi de Est. La Reuniune au fost invitaţi, ca observatori, şi reprezentanţii minorităţilor naţionale din România. În cadrul Reuniunii au fost prezentate şi discutate trei teme: „Implementarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei", „Programe pentru organizaţiile minorităţilor naţionale. Proiectare. Implementare" şi „Viitoare proiecte". Moderatori au fost: Ivan Truţer, secretar executiv al CMN, Viorel Hrebenciuc, coordonator CMN, Philippe Boillat, şeful Secţiei de Drept European şi Afaceri Internaţionale, Frank Steketee de la Consiliul Europei, Rolf Grossmann, şef de departament în Ministerul Federal de Interne (Germania) şi Pierre-Henri Imbert de la Direcţia Drepturile Omului din Consiliul Europei.

 

28-29.09.1996, Timişoara/Timišvár. A IV-a ediţia a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular al bulgarilor bănăţeni

A IV-a ediţia a Festivalului portului, cântecului şi dansului popular al bulgarilor bănăţeni a început sâmbătă, de la orele 16:00 cu un Simpozion organizat la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România, din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii, nr. 14. Au fost prezentate materiale referitoare la trecutul bulgarilor bănăţeni, în care au fost punctate momentele culturale importante din istoria acestora. De remarcat este discursul domnului dr. Bárány Francisc, de loc din Sânnicolau Mare, şi prin urmare un bun prieten al bulgarilor bănăţeni, deputat, reprezentant al minorităţii maghiare în Parlamentul României care, printre altele, a spus: „Păstraţi-vă naţionalitatea! Aceasta este o comoară pe care, dacă ne-o iau alţii, o putem recupera, dar dacă ne-o pierdem singuri, nu o vom putea recupera niciodată".

Cu acest prilej s-a organizat o expoziţie de carte şi tipărituri cu şi despre bulgarii bănăţeni iar grupul PG 33 a vernisat o expoziţie de pictură şi sculptură. Au expus artiştii bulgari bănăţeni: Augustinov Ecaterina, Augustinov Petru, Velciov Nicolae, Tölgy Petronela - pictură şi Calapiş Sebastian - sculptură. La finalul Simpozionului au fost vizionate câteva materiale filmate pentru Televiziunea Arad, de la evenimentele culturale organizate de U.B.B.-R., iar formaţia „Pepeluša" (Cenuşăreasa) a interpretat câteva piese muzicale.

La festival au participat, printre alţii: reprezentanţi ai Agenţiei pentru bulgarii din străinătate, ai Academiei Bulgare de Ştiinţe, consulul republicii Bulgaria la Bucureşti, Televiziunea Naţională Bulgară (BNT), Gheorghe Ciuhandu primarul oraşului Timişoara/Timišvár, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România.

 

09.1996, Sofia, Bulgaria. Vizita unui grup de specialişti etnografi la bulgarii din Banat

În decursul lunii septembrie 1996 un grup de specialişti de la Muzeul de Etnografie din Sofia a vizitat localităţile Vinga şi Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Printre aceştia s-a aflat şi Evghenia Krusteva. Specialiştii au rămas plăcut impresionaţi de faptul că bulgarii bănăţeni au reuşit să-şi păstreze tradiţiile, obiceiurile şi limba timp de peste 250 de ani, dar mai ales au reuşit să rămână bulgari.

 

03.10.1996, Timişoara/Timišvár. Candidaţii Uniunii Bulgare din Banat - România pentru postul de deputat şi procedura de votare

În ziarul Náša glás, nr. 20/1996 al Uniunii Bulgare din Banat - România este explicată procedura de votare pentru alegerile din 3 noiembrie 1996: la alegerile din 3 noiembrie 1996, fiecare persoană cu drept de vot va primi trei buletine de vot: unul pentru preşedinte, unul pentru senatori şi unul pentru deputaţi.

Pentru deputaţi Uniunea Bulgară din Banat - România are candidaţi proprii: pentru judeţul Timiş: 1. Prof. Carol-Matei Ivanciov, 2. Ing. Petru Mirciov; pentru judeţul Arad: 1. Ing. Ioan Rancov, 2. Prof. Gheorghe Telbis.

Totodată în paginile aceluiaşi ziar sunt prezentaţi cei patru candidaţi:

1. Prof. Ivanciov Carol-Matei: născut la 9 aprilie 1934. Absolvă Şcoala Pedagogică din Bucureşti. Este numit de către minister, învăţător în satul Breştea, judeţul Timiş. Urmează şi absolvă cursurile învăţământului superior, în 3 mari centre universitare: Timişoara, Cluj şi Bucureşti. La Cluj, în cadrul Facultăţii de filosofie, obţine licenţa în psihologic-pedagogie şi în cadrul Facultăţii de filologie, obţine licenţa în specialitatea limba şi literatura română. La Timişoara şi Bucureşti, în cadrul Institutului de cultură fizică şi sport obţine licenţa în educaţie fizică şi sport. A activat, în calitate de cadru didactic, la şcoala din Denta - Breştea, la Liceul din Deta şi la Liceul „Henri Coandă" din Timişoara. În urma evenimentelor din decembrie 1989, a pus bazele constituirii Uniunii Bulgare din Banat. După evenimentele din decembrie 1989 a fost reprezentant din partea U.B.B.-R. în C.P.U.N. Ca preşedinte al U.B.B.-R. este membru al Consiliului pentru Minorităţile Naţionale din România. În perioada 9 iunie 1990-14 octombrie 1992 a fost deputat în Parlamentul României, iar în legislaţia parlamentară deschisă la 16 octombrie 1992 şi până în prezent este deputat de Timiş şi reprezentant al minorităţii bulgare din Banat - România. Ca deputat în prima legislatură a făcut parte din Comisia parlamentară pentru învăţământ, iar în a doua legislatură face parte din Comisia drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Limbi străine cunoscute: limba bulgară literară şi dialectul bulgaro-pavlichean, limba rusă, sârbă.

2. Ing. Mirciov Petru: este născut în comuna Beşenova Veche, azi Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, la 25.02.1946. Începe şcoala primară în localitatea Valea Viilor din Bărăgan unde a fost deportat împreună cu familia în perioada 1951-1956. Absolvă şcoala primară în comuna natală în 1960 unde s-a întors după perioada Bărăgan. După susţinerea examenului de bacalaureat este admis la Facultatea de Electrotehnică şi Telecomunicaţii din Bucureşti, pe care o absolvă în anul 1969. Este repartizat la Uzinele de strunguri Arad, de unde în anul 1971 este transferat la IRET Timişoara, secţia proiectare. Din anul 1974 lucrează la S.C. AEM Timişoara, unde din 1990 este şeful Compartimentului Metrologie. În timpul activităţii la S.C. AEM S.A., a fost trimis ca reprezentant al fabricii, pentru rezolvarea diferitelor probleme, pe perioade cuprinse între două săptămâni şi şase luni, în mai multe ţări şi anume: Siria, Turcia, Zair, Bulgaria şi Polonia. Face parte din U.B.B.-R. de la crearea acesteia, fiind printre membrii fondatori. Este vicepreşedintele filialei Timiş a U.B.B. - R. De asemenea, este reprezentant al U.B.B. - R. în Consiliul pentru Minorităţile Naţionale de pe lângă guvernul României. A participat ca membru al delegaţiei U.B.B.-R. la Congresul Asociaţiei Internaţionale a bulgarilor din străinătate, organizat la Sofia în anul 1992. Ca invitat al Asociaţiei „Peuple d'ici d'Ailleurs" din Franţa, a participat la Strasbourg la seminarul „Limitele naţionalismului şi comunităţile naţionale", organizat cu sprijinul Consiliului Europei în decembrie 1995. Cunoaşte mai multe limbi străine: bulgară, rusă, franceză şi engleză.

3. Ing. Rancov Ioan: S-a născut la Vinga, în 14 februarie 1949, judeţul Arad şi-a terminat studiile la Institutul Politehnic „Traian Vuia", Timişoara, Facultatea de Construcţii - secţia căi ferate, drumuri şi poduri, promoţia 1971-1972. Profesiunea: Inginer constructor. Ocupaţia actuală: Şef lot la S.C. CIMVEST S.A. Arad. Din anul 1971-1981, inginer principal la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Arad, în perioada 1981-1992, şef lot şi inginer şef la S.C. CIMVEST S.A. Arad, iar în perioada 1992-1996 primar ales al comunei Vinga, iar de la 1 iulie 1996 a revenit la S.V. CIMVEST S.A. Arad. Este membru al Uniunii Bulgare din Banat - România din luna ianuarie 1990, când a fost ales preşedinte al Filialei Vinga a U.B.B.-R. Din luna mai 1992, a renunţat la funcţia de preşedinte al filialei Vinga a U.B.B.-R., întrucât a fost ales primar în februarie 1992 pe lista Convenţiei Democratice din România. A publicat diverse articole în ziarul local al etniei bulgare bănăţene, a realizat emisiuni pentru televiziunile naţionale române şi bulgare, privind păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor bulgare locale, a preocupărilor tineretului local în contextul actual al etapei de dezvoltare a României, a participat la emisiuni ale studiourilor locale de televiziune Arad şi Timişoara, precum şi a postului de radio Timişoara.

4. Prof. Gheorghe Telbis: s-a născut în localitatea Beşenova Veche (azi Dudeştii Vechi) din judeţul Timiş, în ziua de 31 martie, anul 1940. Este fiul renumitului avocat Petru Telbis, care a fost preşedintele primului Comitet de organizare al bulgarilor bănăţeni din anul 1939. Cursurile învăţământului superior le urmează la Universitatea din Timişoara, Facultatea de filologie. În anul 1976 obţine şi licenţa în istorie la Facultatea Babeş-Bolyai din Cluj. Timp de 12 ani lucrează ca profesor la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Pecica. Timp de 22 de ani activează ca profesor de limba română în oraşul Arad. În prezent predă limba şi literatura română la Şcoala generală nr. 4 din Arad. În prezent este corespondent la mai multe publicaţii şi conduce rubrica de şah la ziarul de limbă bulgară Nasa Glas (Glasul nostru). A fost vicepreşedinte al filialei Arad a Uniunii Bulgare din Banat - România, iar în prezent îndeplineşte funcţia de preşedinte al filialei Arad. Este membru în Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, reprezentând minoritatea bulgară din Banat. În ziarul Glasul nostru şi revista Gândul literar publică poezie şi proză.

 

04.10.1996, Bucureşti/Bukuréš. Rezultatul alegerilor parlamentare din 3 noiembrie 1996

În urma alegerilor parlamentare din 3 noiembrie 1996, bulgarii din România sunt reprezentaţi în Parlamentul României de către Simion Florea, candidat din partea Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, care a obţinut un număr de 5.332 de voturi (Bucureşti - 435; Buzău - 368; Călăraşi - 296; Constanţa -1.014; Dâmboviţa - 2.416; Dolj - 236; Giurgiu - 194; Ilfov - 140; Teleorman - 260). Uniunea Bulgară din Banat - România a obţinut doar 4.115 voturi (Arad - 844; Bucureşti - 931; Caraş-Severin - 260; Hunedoara - 234; Mehedinţi - 340; Timiş - 1.506).

 

26-27.10.1996, Breştea/Bréšća. Jubileul „Breştea 150 ani - primărie, biserică, şcoală"

Localitatea Breştea/Bréšća din judeţul Timiş este locuită aproape în întregime de bulgari bănăţeni. Aici s-au aşezat bulgarii pentru prima oară în anul 1846, venind din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov.

Sărbătorirea celor 150 de ani de la întemeierea localităţii - Breştea 150 ani - Primărie, Biserică, Şcoală - s-a ţinut pe 26 şi 27 octombrie 1996. În prima zi, la şcoala din Breştea s-a organizat un simpozion cu tema „Breştea de-a lungul timpului". Cu acest prilej a fost organizată o expoziţie de carte, manuscrise şi tipărituri în limba bulgarilor bănăţeni.

 

01.12.1996, Deta. Sărbătorile bulgarilor bănăţeni la Deta

După ce au fost prezenţi sufleteşte, prin intermediul televiziunii, împreună cu întreg poporul român, la sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, bulgarii din Deta au intrat în noul an bisericesc cu două sărbători: oficierea, pentru prima dată în oraş, a unei liturghii în limba bulgară şi frumosul obicei popular „Kučenete" (Porumbul), care a ajuns la a doua ediţie.

Cu aprobarea canonicului Eghi Ivan din Deta, şi prin bunăvoinţa preotului din Breştea, Vasilcin Damian, bulgarii din Deta s-au bucurat de o liturghie în limba maternă, oficiată în biserica catolică din localitate. La liturghie, care a început la orele 16:00, au participat peste 100 de etnici bulgari.

 

29.12.1996, Timişoara/Timišvár. Apariţia albumului „Gráfika" (Grafică) de Petre Augustinov

Albumul Gráfika (Grafică) conţine 148 opere de grafică, realizate de medicul Augustinov Petru din Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, pasionat artist, pictor şi grafician. Lucrările sunt realizate în stil suprarealist şi expresionist. Pe lângă grafică, cele 100 de pagini ale volumului sunt completate de texte care prezintă lucrările. Textele sunt semnate de Mirciov Francisc, Petru Ghergulov şi Gheorghe Ghergulov. Traducerile aparţin lui: Elisabeta Velciov (franceză) Monica Stoiov (engleză) şi Carina Mirciov (germană). Albumul, tipărit într-o formă grafică de excepţie, a apărut cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România.

 

12.1996, Sofia, Bulgari. Eveniment editorial

La finele anului 1996, Editura Universităţii „Sf. Kiril şi Metodii" din Veliko Târnovo, Bulgaria, a editat volumul Българското образование в Банат и Трансилвания (Educaţia bulgară în Banat şi Transilvania), care îi are ca autori pe Karol Telbizov (decedat la data apariţiei volumului), soţia acestuia, Maria Vekova şi Marin Liuliuşev. Cartea apare sub redacţia prof. dr. Marin Liuliuşev. Volumul este foarte important pentru comunitatea bulgarilor bănăţeni din România, Serbia şi Ungaria, deoarece lucrarea se străduieşte să descrie caracteristicile practicii educaţionale şi lucrările pedagogice ale unora dintre cele mai importante personalităţi culturale ale bulgarilor bănăţeni: Jozu Rill, Ivan şi Leopold Kossilkov, Toma Dragan, Luka Velciov, Ivan Uzun ş.a. De asemenea, lucrarea conturează istoria, viaţa cotidiană şi cultura bulgarilor bănăţeni de-a lungul timpului.