Minoritatea bulgară 2010

 

22.01.2010, Bucureşti. Medalie de aur pentru deputatul minorităţii bulgare, Niculae Mircovici

La Cercul Naţional Militar din Bucureşti a fost organizată o festivitate în memoria Unirii din 24 ianuarie 1859, la care au participat personalităţi precum preşedintele României, Traian Băsescu, patriarhul Daniel, ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea, preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc, şi alte personalităţi din sfera politică, administrativă, culturală şi religioasă. Cu acest prilej, preşedintele Traian Băsescu a înmânat câteva medalii de aur unor personalităţi, printre care s-a numărat şi deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, general în rezervă, membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 2)

 

25.01.2010, Timişoara. Şedinţa Comitetului executiv al U.B.B.-R.

La sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România a avut loc prima şedinţă a Comitetului executiv al U.B.B.-R. pe anul 2010. La întâlnire au participat: preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R., Ştefan Velciov-Zablatosche, secretarul U.B.B.-R., Nicolae Markov, directorul economic, Mihaela Csokany, directorul administrativ, Anca Petcov, inspectorul cu problemele minorităţii bulgare din cadrul Prefecturii Timiş, Nicoleta Ciocani, primarul comunei Dudeştii Vechi, Gheorghe Nacov, şi preşedinţii filialelor U.B.B.-R. În şedinţă s-a discutat despre cheltuielile avute în anul 2009 şi distribuirea bugetului pe 2010. Astfel, s-a hotărât ca fiecare filială să primească câte 2.000 RON pentru organizarea sărbătorii satului (hramul bisericii, Kirvai). De asemenea, s-a hotărât că la filiala Breştea urmează să se termine arena sportivă şi scena de vară, se va vărui sediul U.B.B.-R. al Filialei Arad, se va cumpăra o casă la Denta pentru sediul filialei U.B.B.-R., la Filiala Lipova se va termina construcţia noului complex cultural, la Filiala Vinga se va moderniza bucătăria, prin aplicarea de gresie şi faianţă, la Filiala Deta se va împrejmui curtea şi se va acoperi cu plăci de piatră sau beton, la Filiala Dudeştii Vechi se va amenaja bucătăria şi se va construi un studio audio. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 8)

 

26.01.2010, Timişoara. Vizita directorului Centrului Cultural Francez din Timişoara la bulgarii bănăţeni

Directorul Centrului Cultural Francez din Timişoara, Eric Baude, împreună cu asistentele culturale Marie Perronet, Delia Crăciun şi Ana-Maria Ciocani, au vizitat sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România din Timişoara, unde s-au întâlnit cu redactorii publicaţiilor Náša glás („Glasul nostru") şi Literaturna miselj („Gând literar"), precum şi cu deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, cu care au purtat discuţii legate de înfrăţirea ansamblului folcloric „Jean do Boeuix" din Royere-de-Vassiviere, regiunea Limousin, Franţa, cu ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R., Filiala Dudeştii Vechi. De asemenea, s-a hotărât ca în data de 26 martie 2010 să se organizeze o „Seară bulgară" la Centrul Cultural Francez din Timişoara, cu cântece populare bulgăreşti, recitări de poezie, muzică clasică interpretată de artişti bulgari, expoziţii de carte, presă, port popular, pictură, precum şi o expoziţie culinară cu bunătăţi pregătite de bulgarii bănăţeni. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 6)

 

31.01.2010, Timişoara, Arad, Dudeştii Vechi, Sânnicolau Mare, Vinga, Breştea, Deta, Denta, Lipova. Ajutor pentru sinistraţii din Haiti

Biserica Catolică din România a luat hotărârea ca sumele care se vor aduna la liturghiile de duminică, 31 ianuarie 2010, să fie donate supravieţuitorilor cutremurului din Haiti, în care au pierit peste 112.000 de persoane. Au contribuit credincioşii catolici bulgari din toate filialele U.B.B.- R. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 1)

 

Ianuarie 2010, Timişoara. Ziarul Náša glás (Glasul nostru") împlineşte 21 de ani

Odată cu apariţia numărului 1/2010, ziarul Náša glás („Glasul nostru") a intrat în al 21-lea an de existenţă, rămânând în continuare cea mai longevivă publicaţie a bulgarilor bănăţeni. Având subtitlul „Ziar bulgăresc bănăţean pentru cultură, ştiinţă şi economie", publicaţia este destinată bulgarilor bănăţeni din România, dar şi de peste hotare (Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, S.U.A., Australia etc.), precum şi bulgarilor în general. Menţionăm totodată faptul că aceasta este sigura publicaţie în limba bulgară din România. Majoritatea articolelor sunt scrise în limba bulgarilor bănăţeni şi în limba bulgară literară, dar există, aproape în fiecare număr, şi articole în limba română. Redacţia este formată din: Velciov-Zablatosche Ştefan - redactor şef, Nicolae Markov - redactor şef adjunct şi tehnoredactor, Ana Carolina Ivanciov, Petronela Petcov-Şehabi, msgr. Gheorghe Augustinov, Ana Nacov, Anton Uzun, Ioan Boboiciov, Petru Telbis, Ancuţa Todorovici - redactori, Svetlana Karadjova, Gheorghe Augustinov - corespondenţi din străinătate. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 01 [417], 01.01. - 15.01.2010, p. 3, 12)

 

Ianuarie 2010, Timişoara. Lansare de carte: Antologia literaturii bulgare bănăţene de Nicolae Markov

În luna ianuarie 2010 a apărut de sub tipar volumul Antologija na banátskata balgarska literatura („Antologia literaturii bulgare bănăţene"), Tom I, de Nicolae Markov. Volumul a fost tipărit la Editura Mirton din Timişoara şi în cele 205 pagini sunt prezentate operele a şase autori de etnie bulgară. Volumul este însoţit de un bogat studiu introductiv (30 de pagini) referitor la istoria literaturii bulgarilor bănăţeni, semnat de Nicolae Markov.

 

01.02.2010, Alexandria. Sărbătoarea Sfântului Trifon Zarezan

Sărbătoarea „Anului Nou viticol" sau a Sfântului Trifon Zarezan din Alexandria a avut loc la 1 februarie 2010 şi s-a bucurat de o participare internaţională: deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, Excelenţa Sa ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Valentin Radomirski, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare, părintele preot Petăr Totev, reprezentanţi ai primăriilor din oraşele Ruse, Sviştov şi Belene din Bulgaria, reprezentanţi ai prefecturilor din regiunile Pleven şi Târnovo din Bulgaria, producători de vinuri din aceste regiuni, reprezentanţi ai Prefecturii şi Consiliului Judeţean Teleorman, deputaţi şi senatori din Teleorman. În cadrul manifestărilor a fost marcată tradiţia tăierii rituale a viţei-de-vie, urmată de o expoziţie de vinuri din România şi Bulgaria şi de un spectacol folcloric asigurat de ansambluri folclorice din Sviştov şi Belene - Bulgaria, precum şi de ansamblul „Câmpia Română" al Casei de Cultură din Alexandria. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 5)

 

13.02.2010, Breştea. Fărşang 2010 la Breştea

La Casa Bulgară din Breştea a avut loc un program cultural-artistic cu prilejul sărbătorii Fărşangului 2010. Programul, care a început la ora 19, a constat în cântece şi dansuri populare interpretate de ansamblul bulgăresc „Brest" („Ulmul") al Filialei U.B.B.-R. Breştea, de ansamblul românesc „Flori de crin" din Denta şi de interpreta Terezia Stângă. Organizatori au fost Petronela Petcov-Şehabi şi Terezia Preda. Programul, la care au participat şi tradiţionalii „moşule" (copii şi adulţi costumaţi), s-a încheiat cu un bal. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 3)

 

14.02.2010, Dudeştii Vechi. Fărşang vânătoresc

În prima zi de Fărşang, la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi a fost organizat „Fărşangul vânătoresc", cu meniu exclusiv vânătoresc. Muzica a fost asigurată de formaţia lui Teo Catarov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 01 [417], 01.01. - 15.01.2010, p. 4)

 

14.02.2010, Deta. Fărşang 2010 la Deta

La Casa Bulgară din Deta s-a sărbătorit Fărşangul 2010. Tineri şi vârstnici, în frunte cu preşedintele Filialei U.B.B.-R. Deta, Ioan Boboiciov, au defilat, costumaţi, în centrul oraşului, după care a urmat un program artistic, tradiţionalul obicei al „bolborositului" (burborenji - într-o farfurie plină cu apă se introduce o monedă, care trebuie scoasă cu limba) şi tradiţionala tombolă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 7)

 

16.02.2010, Timişoara. Fărşang 2010 la Timişoara

Sărbătoarea a început cu o liturghie la biserica din Mehala, oficiată de msgr. Gheorghe Augustinov, după care, la ora 19, a început programul cultural-artistic susţinut de ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara (Emilia Avram, Alexandra Bratan, Ioan Bratan, Darius Ciocani, Corina Ganciov, Ana-Carla Ivanciov, Ana-Maria Calapiş, Eduard Mirciov, Mia Pencov, Peter Pencov, Oana Rancov, Rebecca Santorro, Alexandra Salman, Andreea Salman, Paul Stepanov, Denisa Stroiţă, Ana-Maria Szofran, Fabian Taloş, Andrei Tatov, Rafael Tatov, Paul Tipei, Tania Topciov, Bianca Velciov, Diana Velciov, Carolina Veruzab), de Nadia şi Sara Şehabi din Breştea, Doriana Talpeş, Teo Catarov, Sebastian Mirciov. A urmat tradiţionala tombolă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 3)

 

20.02.2010, Târgovişte. Konski Velikden („Paştele Cailor")

Comunitatea bulgarilor din Târgovişte a sărbătorit Tudoriţa sau Paştele Cailor (Konski Velikden). Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „Zaedno" („Împreună") a bulgarilor din Târgovişte, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Târgovişte, precum şi al Consiliului Judeţean şi al Prefecturii Dâmboviţa. Printre oaspeţi s-au aflat: reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, reprezentantul Patriarhiei Bulgare în România, pr. ic. Petăr Totev, senatori şi deputaţi din judeţul Dâmboviţa. Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de prim-vicepreşedintele Ştefan Velciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 7)

 

Februarie 2010, Timişoara. Lansarea portalului web starbisnov.ro

La începutul lunii februarie 2010 a fost lansat site-ul http://starbisnov.ro/index.php, care a avut mai multe secţiuni, la care, însă, informaţiile nu au fost actualizate din anul 2014: una dedicată Primăriei din Dudeştii Vechi, o secţiune intitulată „Publicaţii", în care găsim o scurtă prezentare a localităţii Dudeştii Vechi, o secţiune intitulată „Istorie", în care este prezentată, tot pe scurt, istoria venirii bulgarilor pe meleagurile bănăţene, o secţiune intitulată „Religie şi sărbători", în care sunt descrise cele mai importante sărbători religioase şi laice ale bulgarilor bănăţeni, o secţiune intitulată „ONG", în care este prezentată Fundaţia Culturală PG 33 şi proiectul anual de ajutor social „Crăciunul pentru toţi", o secţiune intitulată „Personalităţi remarcabile", în care este prezentată, pe scurt, viaţa şi activitatea bulgarului Carol Telbisz, cel care timp de 29 de ani a fost primarul Timişoarei, o secţiune intitulată „Ansambluri culturale", în care sunt prezentate ansamblul folcloric „Bišnovsći svirci i pejáče" („Instrumentişti şi interpreţi beşenoveni") şi ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") şi o secţiune intitulată „Cântăreţi şi muzicieni", în care sunt prezentate trupele „The Weekend Band" şi „Teo Band". Site-ul are şi un Forum, care, la data accesării, era închis din motive tehnice. La momentul lansării site-ul avea variante în limbile: engleză, română, bulgară literară şi una în limba bulgarilor bănăţeni; în 2017 site-ul nu mai era accesibil. Autorul proiectului a fost Petru Augustinov (URL: http://starbisnov.ro/index.php, accesat la 22.09.2016).

 

01.03.2010, Dudeştii Vechi, Breştea, Denta. Sărbătoarea „Babă Marta"

Bulgarii din filialele Uniunii Bulgare din Banat - România aflate la sat au sărbătorit „Babă Marta". Obiceiul constă în aprinderea unui foc la răscruce de drum, peste care copiii sar, strigând: U-ju-ju, Bába Márta, áz tébe dnés, ti méne utre! („U-ju-ju Babă Marta, eu pe tine [te voi încălzi] azi, tu pe mine [mă vei încălzi] mâine"). Tot în luna martie, bulgarii bănăţeni au şi obiceiul de a purta mărţişor, ca semn al primăverii: două fire de lână - unul alb (simbol al purităţii, nevinovăţiei, bucuriei, vieţii lungi) şi unul roşu (simbol al sângelui, focului, soarelui, sănătăţii, puterii de viaţă) - împletite, care se poartă fie agăţate de haine, fie legate la încheietura mâinii. Mărţişorul se poartă până când înfloreşte primul copac sau până când apare prima rândunică, când mărţişorul se leagă de copacul înflorit sau se pune sub o piatră. După o lună, dacă sub piatra respectivă apar furnici, este semn că anul va fi bogat în roade. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 05 [421], 01.03. - 15.03.2010, p. 7)

 

03.03.2010, Timişoara, Arad, Dudeştii Vechi, Sânnicolau Mare, Vinga, Breştea, Deta, Denta, Lipova. Sărbătoarea Zilei Naţionale a Bulgariei - 3 Martie

Ca în fiecare an, Ziua Naţională a Bulgariei - 3 Martie - a fost sărbătorită în toate filialele Uniunii Bulgare din Banat - România, prin diverse acţiuni cultural-artistice. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 05 [421], 01.03. - 15.03.2010, p. 2, 8)

 

03.03.2010, Sofia, Bulgaria. Felicitare adresată bulgarilor bănăţeni din partea ministrului Bojidar Dimitrov

Cu prilejul Zilei Naţionale a Bulgariei - 3 Martie -, ministrul bulgar Bojidar Dimitrov a trimis o adresă de felicitare bulgarilor bănăţeni, în care îi îndeamnă să păstreze Bulgaria în suflet şi să-şi aducă aportul la răspândirea renumelui ei în lume. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 05 [421], 01.03. - 15.03.2010, p. 8)

 

03.03.2010, Oriahovo, Bulgaria. Expoziţie de pictură

Pictorul bulgar bănăţean Vasilcin Ioan a avut o expoziţie de pictură în galeria „Savcevi" din Oriahovo, Bulgaria, organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Bulgariei, 3 Martie. Totodată autorul a dat un amplu interviu pentru ziarul particular Оряховски вести („Ştiri din Oriahovo") (Оряховски вести [„Ştiri din Oriahovo"], Anul II, Nr. 4 [22], 17 martie 2010, p. 1)

 

10.03.2010, Etropole, Bulgaria. Expoziţie de pictură

Pictorul Vasilcin Ivan, 36 de ani, bulgar bănăţean originar din Dudeştii Vechi, a avut o expoziţie de pictură în oraşul Etropole din Bulgaria, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din Bulgaria, filialele Botevgrad, Praveţ şi Etropole. Autorul şi-a prezentat lucrările în cadrul Casei de Cultură din Etropole. Dintre tablourile sale, executate în stilul picturii abstracte, menţionăm: „Emigrarea bulgarilor pavlichieni", „Spiritul bulgar", „Patriarhul Eftimie", „Kiril şi Metodiu". Artistul s-a aflat în Bulgaria la invitaţia colegului său, pictorul bulgar Nicolai Gheorghiev, pe care l-a cunoscut în cadrul Taberei Internaţionale de Pictură organizate la Dudeştii Vechi în vara anului 2009. Ivan Vasilcin este absolvent al secţiei de pictură murală a Universităţii „George Enescu" din Iaşi. (URL: http://www.portal.etropole.info, accesat la 21.10.2016)

 

15.03.2010, Praveţ, Bulgaria. Expoziţie de pictură

Pictorul bulgar bănăţean Vasilcin Ioan a avut o expoziţie de pictură la Muzeul de Istorie din oraşul Praveţ, Bulgaria, intitulată „Spirit bulgar şi spiritualitate". Vernisajul a avut loc la ora 17. În cadrul expoziţiei autorul a prezentat nouă lucrări de pictură abstractă. (URL: http://www.focus-news.net, accesat la 21.10.2016)

 

19.03.2010, Bărdarski Gheran, Bulgaria. Expoziţie de pictură

Pictorul Ivan Vasilcin din Dudeştii Vechi a expus în sala de spectacole a Casei de Cultură din localitatea Bărdarski Gheran din Bulgaria. Expoziţia a avut loc la 19 martie 2010, cu prilejul sărbătoririi hramului Bisericii Catolice „Sfântul Iosif" din localitate. Vernisajul a avut loc la ora 12, fiind deschis de primăriţa din localitate, Ţvetomira Spasova. (URL: http://news.vratza.com, accesat la 21.10.2016, URL: www.falmis.org, accesat la 21.10.2016, Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 08 [424], 16.04. - 30.04.2010, p. 7)

 

19-20.03.2010, Vrşeţ, Serbia. Întâlnire de lucru între reprezentanţi ai judeţului Timiş şi reprezentanţi ai municipalităţii Vrşeţ, Serbia

O delegaţie din judeţul Timiş, România, a fost invitată să facă o vizită în localitatea Vrşeţ din Serbia. Delegaţia română a fost formată din: preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, viceprefectul de Timiş, Marossy Zoltán, reprezentantul minorităţii sârbe în Parlamentul României, deputatul Duşan Popov, reprezentantul minorităţii bulgare în Parlamentul României, deputatul Niculae Mircovici, deputatul Gheorghe Ciobanu şi primarii Colegiului nr. 10 Deta, iar delegaţia sârbă a fost formată din: preşedintele municipiului Vrşeţ, Cedomir Jivcovici, preşedintele Consiliului local Vrşeţ, Steviţa Nazarcici, deputata în Parlamentul Serbiei Biliana Hasanovici-Koraci, ministrul culturii pentru Provincia Autonomă Voivodina, Miroslav Djurici, secretarul de stat şi deputatul în Parlamentul Serbiei Ioviţa Jarcula, deputatul Provinciei Autonome Voivodina Ion Adam, deputatul Provinciei Autonome Voivodina Zoran Tomici, directorul parcului tehnologic Vrşeţ, Liuban Panici, membrii Comitetului executiv Iavor Raşaiski, Iulkicea Markovici-Mitraşinovici, Iovan Kolar, secretarul Consiliului Vrşeţ, Mieluţu Jivcov, membrul Comitetului Executiv Vrşeţ Nicolae Moise, primari din regiunea Vrşeţ. Tema întâlnirii a fost legată de colaborarea dintre regiunea Vrşeţ şi judeţul Timiş în sferele economiei, culturii şi sportului. În cadrul întâlnirii delegaţiile au vizitat: biserica română din Vrşeţ, satul Coştei, în care populaţia majoritară este de etnie română, centrul sportiv „Millenium" din Vrşeţ, satul Susara, în care populaţia majoritară este de etnie maghiară, satul Guduriţa şi satul Veliko Sredişte, în care au vizitat renumita izbă a lui George Krstov. Vizita a avut şi o componentă politică, întrucât Serbia se află în etapa de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, etapă în care comunităţile locale din Serbia pot accesa fonduri europene dacă fac proiecte comune cu comunităţi din ţările vecine. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 06 [422], 16.03. - 31.03.2010, p. 2)

 

26.03.2010, Timişoara. Seară bulgară la Centrul Cultural Francez

Cu prilejul împlinirii, în anul 2010, a 40 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, luna martie a fost declarată „Luna francofoniei". În cadrul manifestărilor organizate cu acest prilej de Centrul Cultural Francez din Timişoara, vineri, 26 martie 2010, cu începere de la ora 18, a fost organizată o seară bulgară, sub titlul „Francofonia şi minorităţile - Întâlnire cu minoritatea bulgară din Banat". La manifestare au participat bulgari din Timişoara, Dudeştii Vechi, Vinga, Arad, Sânnicolau Mare, Lipova, Deta, Denta şi Breştea, dar şi o delegaţie de la Institutul Cultural Francez din Bucureşti. Manifestarea a fost deschisă de directorul Institutului Cultural Francez din Timişoara, Eric Baude, după care cei prezenţi au fost salutaţi şi de deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., reprezentant al minorităţii bulgare din România în Parlamentul Român. Cu acest prilej ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara a prezentat un moment cultural-artistic alcătuit din cântece şi dansuri populare bulgăreşti şi recitări de poezie în limba franceză, iar Doriana Talpeş şi Maria Munteanu, acompaniate de formaţia „Teo Band", i-au încântat pe cei prezenţi cu muzică populară. Surorile Nadia şi Sara Şehabi de la Filiala U.B.B.-R. Breştea au prezentat obiceiul Lazăriţa, iar pictorul Ivan Vasilcin a avut o expoziţie cu lucrări de pictură abstractă. În plus, a fost organizată o expoziţie de carte şi publicaţii bulgăreşti, precum şi una de mâncăruri tradiţionale. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 06 [422], 16.03. - 31.03.2010, p. 5, Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 3)

 

27.03.2010, Dudeştii Vechi, Breştea. Obiceiul Lázarica („Lazăriţa")

Ca în fiecare an, şi de această dată bulgarii din Dudeştii Vechi şi Breştea au sărbătorit Lázarica („Sâmbăta lui Lazăr", „Lazăriţa"). Fetiţele, îmbrăcate în frumoasele costume populare şi cu coşuleţe din nuiele împletite în mâini, merg la rude, unde cântă cântece dedicate învierii lui Lazăr, aducând astfel bunăstarea în familia respectivă. Drept recompensă ele primesc ouă, pe care urmează să le vopsească pentru Paşte. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 3)

 

27.03.2010, Timişoara. Obiceiul Lázarica („Lazăriţa")

Obiceiul Lázarica („Sâmbăta lui Lazăr", „Lazăriţa") s-a ţinut şi la Timişoara, unde fetiţele, în costume populare, l-au vizitat pe msgr. Gheorghe Augustinov. În schimbul cântecelor despre învierea lui Lazăr au primit ouă, ca simbol al vieţii, care vor fi vopsite de Paşte. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 6)

 

27.03.2010, Germania. Obiceiul Lázarica („Lazăriţa")

Şi bulgarii bănăţeni care trăiesc în Germania şi-au învăţat copiii să ţină obiceiul Lázarica („Sâmbăta lui Lazăr", „Lazăriţa"). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 8)

 

28.03.2010, Timişoara. Concert la dom

La catedrala catolică (domul) din Timişoara a avut loc un concert în care a fost prezentat oratoriul Stabat mater de Giovanni Battista Pergolesi. Rolul principal l-a avut bulgăroaica din Dudeştii Vechi Elena Doiceva-Dragomir (soprană), care a cântat alături de Andreea Ilie (alto), în acompaniamentul grupului Capella Academica Timisiesnsis, condus de concertmaistrul Ioan Fernbach. Această piesă a fost aleasă întrucât se împlinesc 300 de ani de la naşterea autorului. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 12)

 

Martie 2010, Timişoara. Interviu cu un bulgar bănăţean

În numărul 191 al publicaţiei Banat business găsim un interviu despre problema turismului cu bulgarul bănăţean Gheorghe Vasilcin, consilier superior în cadrul Direcţiei pentru Integrare Europeană, Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Prefecturii Timiş, preşedintele secţiunii Logistică şi Turism din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, coautor al Strategiei de dezvoltare economică şi socială a judeţului Timiş şi a euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa. („În turism nimic nu e întâmplător", în Banat business. Revista Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, An XX, Nr. 191, martie 2010).

 

Martie 2010, Timişoara. Lansarea volumului Tesnata putéka („Cărarea îngustă") de Ştefan Velciov

Jurnalistul Ştefan Velciov şi-a lansat volumul Tesnata putéka I [(„Cărarea îngustă" I). Cartea, tipărită la editura Mirton din Timişoara, are 155 de pagini, în care sunt cuprinse 22 de texte cu conţinut spiritual, structurate pe 4 capitole. (URL: http://starbisnov.blogspot.ro/2010/03/519.html, accesat la 01.10.2016)

 

02.04.2010, Timişoara. Emisiunea „Prim-plan regional" de la TVR Timişoara

Maria Hailemas a fost invitată la emisiunea „Prim-plan regional" de la TVR Timişoara din data de 2 februarie 2010. Arhiva cu materialul filmat se află pe blogul nostru, www.starbisnov.blogspot.com.

 

04.04.2010, Dudeştii Vechi. Sărbătoarea Paştelui

Conform obiceiului, în Vinerea şi Sâmbăta Mare, mai mulţi băieţi au stat de pază în jurul mormântului Mântuitorului, amenajat sub orga din biserica catolică. Îmbrăcaţi în port popular şi cu puşti de lemn în mâini, ei au stat de strajă în timpul sfintelor liturghii. La liturghia de duminică dimineaţă a participat şi corul bărbătesc „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi, iar seara, la Căminul Cultural, a fost organizat un program cultural-artistic, la care şi-au adus aportul: corul bărbătesc „Jáku Ronkov", ansamblurile „Palućenka" („Pavlikeanca") şi „Bišnuvenka" („Beşenoveanca") din Dudeştii Vechi. Spectacolul a fost transmis live pe internet prin bunăvoinţa tinerilor Ioan Dragomir şi Nicolae Velciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 8)

 

06-11.04.2010, Timişoara. Ansamblul „Vinče" („Coroniţa") din Deta la spectacol

Deschiderea Olimpiadei Naţionale de Biologie, care a avut loc la Timişoara între 6 şi 11 aprilie 2010, a debutat cu un spectacol de dans, care a adunat laolaltă mai multe minorităţi din judeţul Timiş: germani, maghiari, sârbi, bulgari, romi, italieni ş.a. Din partea minorităţii bulgare a participat ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al Filialei U.B.B.-R. Deta, care a prezentat în faţa sălii arhipline de la Filarmonica Banatului câteva dansuri populare specifice bulgăreşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 08 [424], 16.04. - 30.04.2010, p. 6)

 

10-11.04.2010, Bucureşti. Condoleanţe poporului polonez

În urma unui tragic accident aviatic, în data de 10 aprilie 2010 a murit preşedintele Poloniei, Lech Kaczynski, împreună cu soţia Maria Kaczynska şi cu mai mulţi membri ai Parlamentului polonez. Avionul în care se afla delegaţia prezidenţială se deplasa spre Smolensk, Rusia, unde urma să participe la comemorarea morţii a 22.500 de ofiţeri polonezi, ucişi în urmă cu 70 de ani. Alături de ceilalţi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România, şi deputatul minorităţii bulgare, Niculae Mircovici, a participat la o depunere de coroane la sediul organizaţiei minorităţii poloneze din România „Dom Polski", unde a semnat şi în Cartea deschisă cu acest prilej de Ambasada Poloniei la Bucureşti, asigurându-l totodată pe deputatul minorităţii poloneze din România, Gervazen Longer, că minoritatea bulgară este alături de familiile celor pieriţi în accident, precum şi alături de întregul popor polonez. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 10)

 

11.04.2010, Breştea. Inaugurarea scenei de vară

Duminică, 11 aprilie 2010, a fost inaugurată scena de vară acoperită din curtea Casei Bulgare din Breştea. Manifestările au debutat cu o liturghie solemnă, după care preotul Matei Calapiş a sfinţit scena. A urmat salutul preşedintelui U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, după care tinerii din ansamblul „Brest" („Ulmul") au prezentat un program cultural-artistic. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 1)

 

11.04.2010, Sânnicolau Mare. Conferirea Sfântului Mir

În cadrul sfintei liturghii din Duminica Albă, 11 aprilie 2010, ora 10 dimineaţa, la biserica romano-catolică din Sânnicolau Mare a fost administrată Confirmaţiunea (Conferirea Sfântului Mir) pentru 40 de copii: 20 de fete şi 20 de băieţi de diferite etnii: maghiari, germani, români şi bulgari. Liturghia a fost oficiată de părintele-paroh Ghinari Johann. Copiii au fost pregătiţi de doamnele catehete Lepuş Enikö şi Helena Comloşan, iar biserica, ce poartă hramul „Sfânta Tereze de Avilla", a fost frumos împodobită cu flori şi aranjată de sacristanta Claudia Schulde, ajutată de mai mulţi voluntari. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 08 [424], 16.04. - 30.04.2010, p. 8)

 

15.04.2010, Bucureşti. Emisiunea „Răi da' buni", Antena 2

Teo Catarov, împreună cu formaţia sa, Teo Band, au fost invitaţi în cadrul emisiunii „Răi da' buni" de la postul TV Antena 2. Arhiva cu materialul filmat se află pe blogul nostru, www.starbisnov.blogspot.com.

 

29.04.2010, Dudeştii Vechi. Şedinţa Comitetului executiv

La Casa Bulgară din Dudeştii Vechi a avut loc şedinţa Comitetului executiv al Filialei U.B.B.-R. Dudeştii Vechi, cu următoarea ordine de zi: situaţia politică locală, situaţia financiară a filialei, actualizarea taxelor, aprobarea cererilor pentru primirea de noi membri în cadrul organizaţiei, diverse. Printre altele, s-a arătat că există posibilitatea ca de sărbătoarea hramului bisericii şi a zilelor satului (Dvete Nédeli - 15 august 2010) Muzeul Minorităţii Bulgare din Dudeştii Vechi să primească o copie a Tezaurului din Sânnicolau Mare. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 3)

 

Aprilie 2010, Bucureşti, Sofia (Bulgaria). Întâlniri de lucru

Primarul comunei Dudeştii Vechi, Gheorghe Nacov, a avut mai multe întâlniri importante, la care s-au discutat problemele minorităţii bulgare din România, printre care una la Bucureşti cu Vezdi Raşidov, ministrul culturii din Republica Bulgaria, şi cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Valentin Radomirski, iar alta la Sofia, unde s-a întâlnit cu Bojidar Dimitrov, ministrul pentru bulgarii din străinătate. La această întâlnire au participat şi Dănuţ Groza, primarul oraşului Sânnicolau Mare, şi Dan Leopold Ciubotaru, directorul Muzeului Banatului din Timişoara. La ambele întâlniri s-a luat în discuţie şi problema înfiinţării unui consulat onorific al Republicii Bulgaria la Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 3)

 

Aprilie 2010. Lansare de carte

În cursul lunii aprilie 2010 a apărut volumul Ugledálu za dušata („Oglindă pentru suflet"), tomul 3, de Nicolae Markov.

 

01.05.2010, Lipova. Ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") în „cantonament" la Lipova

De 1 Mai, membrii ansamblului „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga au făcut un „cantonament" la centrul Cultural Bulgar din Lipova, unde au învăţat noi dansuri populare bulgăreşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 12)

 

02.05.2010, Timişoara. Ziua Tineretului

De Ziua Tineretului, la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara a fost organizat un spectacol folcloric, la care a fost invitat să participe şi ansamblul „Brest" („Ulmul") al bulgarilor din Breştea. Spectacolul a fost organizat de Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret Timiş. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 6)

 

03-06.05.2010, Timişoara. Radio Timişoara a împlinit 55 de ani

În 5 mai 2010 postul regional de radio Timişoara a aniversat 55 de ani de la înfiinţare. Radio Timişoara a luat fiinţă în 5 mai 1955, dar a fost închis din 1985 până în 22 decembrie 1989, când şi-a reluat activitatea. De asemenea, joi, 6 mai 2010, s-au aniversat 20 de ani de emisiuni în limbile minorităţilor maghiară, cehă, slovacă şi bulgară. Cu acest prilej au fost organizate o masă rotundă şi un spectacol cultural-artistic la Centrul de Business din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Timiş. La eveniment au participat redactorii emisiunilor în limbile minorităţilor, viceprefectul de Timiş, Zoltán Marossy, directorul postului de radio regional Timişoara, Mihai Anghel. Din partea Uniunii Bulgare din Banat -România au participat preşedintele de onoare, Carol-Matei Ivanciov, şi redactorul Nicoleta Ciocani. Spectacolul, care a fost transmis în direct pe undele Radioului Timişoara, a debutat cu un salut din partea minorităţii bulgare, după care Doriana Talpeş şi formaţia Teo Band au interpretat trei cântece populare bulgăreşti, iar ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca"), un dans popular bulgăresc. Au urmat saluturile din partea minorităţilor slovacă, cehă şi maghiară. Evenimentul s-a încheiat cu o expoziţie de artă culinară tradiţională a celor patru minorităţi. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 (425), 01.05. - 15.05.2010, p. 7; URL: adevarul.ro/locale/timisoara/la-55-ani-existenta-radio-timisoara-prezinta-eroii-uitati-banatului-1_50bd41ae7c42d5a663c941a0/index.html)

 

05-09.05.2010, Kavarna, Bulgaria. Elevi din Dudeştii Vechi premiaţi la Kavarna

În perioada 5-9 mai 2010 a fost organizat la Kavarna, Bulgaria, primul turneu internaţional de fotbal şi volei - Spartachiada - pentru tineri din comunităţile bulgare, care trăiesc în afara graniţelor patriei. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sportului din Republica Bulgaria, împreună cu Agenţia pentru Bulgarii din Străinătate. La această primă ediţie a turneului au fost invitaţi şi 20 de elevi de la Liceul bulgar „Sf. Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi: 10 fete, care au participat la concursul de volei, şi 10 băieţi, care au participat la concursul de minifotbal. Echipa de volei a fost pregătită de prof. Sebastian Viruzab, iar cea de fotbal, de prof. Ioan Calapiş. La final elevii din Dudeştii Vechi s-au clasat pe locul 3 la volei şi pe locul 4 la minifotbal. Pe lângă elevii din România, la turneu au participat copii de etnie bulgară din Republica Moldova, Serbia şi Albania. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 5)

 

08.05.2010, Deta. Ziua Europei

Ziua Europei, 9 Mai, a fost sărbătorită la Deta printr-un spectacol folcloric, care a avut loc la Casa de Cultură din Deta. Spectacolul a început la ora 18 cu Imnul Uniunii Europene, „Odă bucuriei", după care a urmat programul folcloric, susţinut de ansamblurile „Luceafărul" din Vrşeţ (Serbia), „Brest" („Ulmul") din Breştea şi de ansamblul din Deta. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 6)

 

08.05.2010, Kunszetmarton, Ungaria. Întâlnire a corurilor bisericeşti

Corul Bisericii „Sfânta Treime" al bulgarilor din Vinga a participat la o întâlnire a corurilor bisericeşti care a avut loc în localitatea Kunszetmarton din Ungaria, organizată „In memoriam" cantorului Mezey Janos. Întâlnirea a debutat cu o liturghie solemnă în limba latină, oficiată la biserica catolică, după care istoricul dr. Gabor Barna a prezentat istoria dinastiei Mezey. A urmat un concert, la care au participat coruri din Ungaria, România şi Serbia. Corul din Vinga, condus de cantorul Anton Kosilkov, a primit şi o diplomă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 5)

 

09.05.2010, Arad. Ziua Europei la Arad

De Ziua Europei, la Arad a fost organizată a XVI-a ediţie a Festivalului de Folclor „Aşa-i jocul pe la noi", la care au participat 19 ansambluri folclorice, printre care şi ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al Filialei U.B.B.-R. Arad. Evenimentul a debutat la ora 9 cu o horă a prieteniei în faţa Primăriei din Arad, după care a urmat parada portului popular, până la Casa Sindicatelor, unde a avut loc spectacolul folcloric începând cu ora 10. Ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") a prezentat două dansuri tradiţionale bulgăreşti, fiind premiat cu diplomă şi medalie. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 8)

 

11.05.2010, Timişoara. Emisiune dedicată minorităţii bulgare

La emisiunea dedicată minorităţii bulgare din România de la TVR 3, din data de 11 mai 2010, a fost invitată interpreta de muzică populară Maria Hailemas, realizatoare TV, membră a Filialei Arad a U.B.B.-R. Îmbrăcată în frumosul costum popular al bulgarilor bănăţeni, aceasta a vorbit despre sărbătorile pascale. Înregistrarea emisiunii se află pe blogul www.starbisnov.blogspot.com.

 

16.05.2010, Arad. Sărbătoarea bulgarilor din Arad

Organizate de Uniunea Bulgară din Banat - România, Filiala Arad, manifestările au început la ora 16, în biserica catolică din centrul oraşului Arad, cu o sfântă liturghie oficiată de preoţii Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi, Matei Calapiş din Breştea, Petru Velciov din Vinga, Dumitru Salman din Nădlac şi Dani Calapiş; a urmat un program cultural-artistic la Casa Culturală a călugărilor minoriţi din Arad. La program au participat interpreta Maria Hailemas din Arad, ansamblurile „Palućenka" („Pavlikeanca") din Dudeştii Vechi, „Brest" („Ulmul") din Breştea, „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga, „Slávjak" („Privighetoarea") din Timişoara, formaţia Teo Catarov din Timişoara, Doriana Talpeş din Timişoara, Nadia şi Sara Şehabi din Breştea şi un ansamblu al bulgarilor bănăţeni din Belo Blato, Serbia. Drept oaspete de onoare bulgarii l-au avut pe Leo van Duisburg, raportor al Parlamentului European. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 4; Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 3, 6, 7)

 

16-20.05.2010, Viena. A şasea întâlnire a reprezentanţilor presei bulgare

Între 16 şi 20 mai 2010 a avut loc a şasea întâlnire a reprezentanţilor presei bulgare, organizată de Agenţia Telegrafică Bulgară (B.T.A.) şi Asociaţia Presei Bulgare Internaţionale (A.B.M.S.). Întâlnirea, cu tema „Noul vest şi est", a avut loc în capitala Austriei, Viena. Deschiderea oficială s-a făcut în Sala de protocol a Bibliotecii Naţionale a Austriei din Viena şi a debutat cu cuvântul de salut al directorului agenţiei B.T.A., Maxim Mincev. Au urmat saluturile prim-ministrului bulgar, Boiko Borisov, cel al primarului capitalei Bulgariei, Sofia, Iordanka Făndăkova, al primarului Vienei, Mihael Hoipel, şi al directorului Telekom Austria, Hannes Ametsreiter, după care Albena Danailova, prima femeie care a ajuns concertmaistru al Filarmonicii din Viena, a susţinut un recital de vioară din operele lui Strauss. În cadrul manifestărilor, ministrul bulgar al culturii, Vejdi Raşidov, a vernisat, la Institutul Cultural Bulgar din Viena „Haus Wittgenstein", o expoziţie a trei pictori bulgari, precum şi o expoziţie cu icoane din secolele XVII-XVIII. Din partea bulgarilor bănăţeni a participat la această întâlnire Petronela Petcov-Şehabi, redactor al ziarului Náša glás („Glasul nostru"). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 4, 10)

 

20-22.05.2010, Dudeştii Vechi. Zilele Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi

Ziua de 24 Mai este Ziua Culturii şi Scrierii Slave, dar şi Ziua Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi. Anul acesta, Zilele Liceului din Dudeştii Vechi s-au sărbătorit pe 20, 21 şi 22 mai. În data de 20 mai a avut loc un turneu de fotbal între echipele liceului. Vineri, 21 mai 2010, la Căminul Cultural din localitate a fost organizat un program cultural-artistic, prezentat de elevii liceului şi de membrii ansamblului „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi. La manifestări a fost invitat şi deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R. Sâmbătă, 22 mai 2010, în cabinetul de limba bulgară din cadrul liceului a avut loc o masă rotundă, la care s-a discutat despre evoluţia limbii bulgarilor bănăţeni. La simpozion au luat parte şi redactorii ziarului Náša glás şi ale revistei Literaturna miselj, Velciov Ştefan şi Nicolae Markov, precum şi preşedintele de onoare al U.B.B.-R., Carol-Matei Ivanciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 8, 10)

 

22.05.2010, Jamu Mare. Festivalul-concurs „Lada cu zestre"

Festivalul-concurs anual „Lada cu zestre" s-a ţinut în acest an între 22 şi 23 mai 2010, la Jamu Mare, fiind organizat de Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul pentru Cultură şi Artă Jamu Mare. Pe 22 mai a avut loc concursul de gastronomie şi o expoziţie cu piese vechi de port popular şi cărţi de rugăciune. La această secţiune, din partea bulgarilor, în etapa următoare s-a clasat familia Radulov din Breştea. Pe 23 mai, cu începere de la ora 10, a avut loc concursul de dansuri populare, la care ansamblul bulgar „Brest" („Ulmul") din Breştea a prezentat patru dansuri, clasându-se cu toate pentru etapa următoare, iar la ora 13 a început concursul pentru grupurile vocale, interpreţi şi instrumentişti. Din partea bulgarilor au concurat interpretele Maria Bratan şi Nadia Şehabi, care a interpretat şi două cântece populare bulgăreşti la fluier. Şi la aceste probe bulgarii s-au clasat pentru etapa următoare. Festivităţile s-au încheiat cu un concert oferit de interpretul popular Laza Knejevici. Etapele următoare vor avea loc la Timişoara în 20 şi 27 iunie 2010. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 2, 3)

 

23.05.2010, Clopodia. Ansamblul „Brest" la Zilele Clopodiei

Imediat după terminarea concursului „Lada cu zestre" din Jamu Mare, ansamblurile „Brest" („Ulmul")] din Breştea şi „Flori de crin" din Denta au fost invitate să participe la Zilele Satului Clopodia, aflat la 8 km de Jamu Mare. Festivităţile au început la ora 17 cu o sfântă liturghie oficiată în noua biserică din localitate, după care preotul-paroh a condus hora din faţa bisericii. Din cauza ploii, spectacolul s-a ţinut în Casa de Cultură, deşi era preconizat să se ţină în parcul de lângă conacul Petala, monument istoric datând din anul 1840. El a fost deschis de bulgăroaica Doriana Talpeş, după care au urmat celelalte ansambluri, care au prezentat cântece şi dansuri bulgăreşti, româneşti, sârbeşti şi rome. Festivităţile s-au încheiat la ora 21 cu un marş. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 2, 3)

 

25-26.05.2010, Kozlodui, Bulgaria. „Zilele lui Botev"

În amintirea momentului în care poetul-revoluţionar Hristo Botev a trecut Dunărea la bordul vasului Radetski, în oraşul Kozlodui din Bulgaria se organizează sărbătoarea „Zilele lui Botev". În anul 2010, cu prilejul împlinirii a 134 de ani de la acest eveniment, la sărbătoare a fost invitată şi Uniunea Bulgară din Banat - România. Delegaţia bulgarilor bănăţeni a fost formată din Petru Velciov, preşedintele Filialei U.B.B.-R. Dudeştii Vechi, interpreta Maria Hailemas din Arad, Gheorghi Penev, Vincenţiu Ghergulov şi ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi, condus de Pavel Velciov. Ceremonia oficială a început în 25 mai 2010, la ora 18, cu depuneri de coroane de flori la statuia lui Hristo Botev, situată la 6 km de Kozlodui, pe malul drept al Dunării. La eveniment au participat aproximativ 8.000 de persoane. A doua zi oaspeţii au vizitat electrocentrala atomică din Kozlodui şi liceul, care poartă numele sfinţilor Kiril şi Metodii, asemenea liceului din Dudeştii Vechi. Seara a avut loc un program cultural-artistic, la care bulgarii bănăţeni s-au prezentat cu mai multe dansuri şi cântece populare. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 8)

 

29.05.2010, Almaş. Simpozion internaţional cu tema „Portrete de dascăli"

A fost organizat un simpozion ştiinţific internaţional cu tema „Portrete de dascăli", organizat de Inspectoratul Şcolar Arad, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad şi Consiliul Local Almaş. La lucrările simpozionului a participat şi ing. Ioan Rancov din Vinga cu un material dedicat memoriei învăţătorului Leopold Kossilkov din Vinga (1850-1940). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 4)

 

27-30.05.2010, Bruxelles. Al VI-lea Congres al E.C.P.M.

A avut loc la Buruxelles al VI-lea congres al Organizaţiei Politice Creştine Europene (European Christian Political Movement - E.C.P.M.), la care au participat 80 de reprezentanţi din mai multe ţări europene. Din partea bulgarilor bănăţeni la congres au luat parte preotul Sebastian Mirciov şi redactorul Nicoleta Ciocani. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 5)

 

30.05.2010, Vinga. „Sfânta Treime" - sărbătoarea bisericii catolice din Vinga

Sărbătoarea „Sfânta Treime" a bisericii catolice din Vinga, care s-a ţinut în 30 mai 2010, i-a adunat şi de această dată pe bulgarii din toate colţurile Banatului. Sărbătoarea a început la ora 10.30 cu o sfântă liturghie oficiară de preoţii Matei Calapiş şi Petru Velciov, la care şi-a adus aportul şi corul religios condus de Ecaterina Nedelcu (n. Martinov). La ora 17 a început programul artistic, asigurat de ansamblurile „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga, „Palućenka" („Pavlikeanca") din Dudeştii Vechi, „Brest" („Ulmul") din Breştea şi „Slávjak" („Privighetoarea") din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 4, 6, 7)

 

31.05.2010, Dudeştii Vechi. Concert al formaţiei „Bozhur" („Bujorul") din Şumen, Bulgaria

Formaţia muzicală „Bozhur" („Bujorul") din Şumen, Bulgaria, a susţinut un concert de romanţe la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi. Formaţia a avut un concert la Budapesta, iar în drum spre casă cei 23 de membri, femei şi bărbaţi, s-au oprit să-i încânte şi pe bulgarii bănăţeni cu cântecele lor. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 4)

 

Mai 2010, Timişoara. Expoziţie de pictură bulgară la Centrul Cultural Francez

Timp de o lună, Centrul Cultural Francez din Timişoara a fost gazda unei expoziţii de pictură intitulată „Spiritul şi spiritualitatea bulgară". Au expus pictorii Volodia Kazakov şi Radoslav Neicev din Bulgaria şi Ivan Vasilcin din Dudeştii Vechi. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Uniunea Bulgară din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 8)

 

Mai 2010, Dudeştii Vechi. Expoziţie de pictură

La începutul lunii mai 2010 a fost vernisată o expoziţie de pictură la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi, la care au expus pictorii bulgari Dimitrinka Tomova, Venetka Nitova, Vladislav Ivanov, Liulin Tărkalanov şi Radoslav Neicev, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din Bulgaria, filialele Botevgrad şi Oriahovo. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 8)

 

02.06.2010, Bucureşti. Locuri în instituţiile de învăţământ superior din Bulgaria pentru candidaţii de origine bulgară din România

Prin adresa nr. 190/02.06.2010, Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti anunţă că Ministerul Învăţământului din Bulgaria asigură mai multe locuri în instituţiile de învăţământ superior din Bulgaria pentru candidaţi de origine bulgară din România, după cum urmează: lingvistică aplicată - 1 loc, Universitatea „Sf. Kiril şi Metodii" din Veliko Târnovo; istorie - 1 loc, Universitatea „Sf. Kliment Ohridski" din Sofia; relaţii economice internaţionale - 1 loc, Universitatea „Anghel Kăncev" din Ruse; urbanism - 1 loc, Universitatea de Arhitectură, Construcţii şi Geodezie din Sofia. În afară de aceste locuri, pentru care candidaţii primesc bursă, candidaţii bulgari din România se pot înscrie şi la o serie de alte specializări oferite pentru studenţii din străinătate. (Arhiva U.B.B.-R., Adresa 190/02.06.2010)

 

03.06.2010, Timişoara. Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului

Comunitatea bulgară din Timişoara a comemorat sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului. Cu acest prilej, pentru prima oară, în Biserica „Notre Dame" din Timişoara au fost amenajate tradiţionalele altare, iar msgr. Augustinov Gheorghe a oficiat o liturghie în limba bulgarilor bănăţeni. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 5)

 

06.06.2010, Timişoara. Conferirea Sfântului Mir

La Biserica „Notre Dame" din Timişoara au primit Confirmaţiunea (Conferirea Sfântului Mir) 13 copii bulgari bănăţeni (9 fete şi 4 băieţi): Avram Emilia-Maria, Caradjov Marco-Alexandru, Ciocani Diana, Forgacs Daniel, Ganciov Corina-Elisabeta, Marc Denisa-Maria, Miculescu Cristina-Maria, Mihalache Bogdan-Darius, Murgu-Boboiciov Alin-Anton, Rancov Georgiana-Andreea, Sîrbu Andreea, Velciov Ana-Maria şi Veruzab Carolina-Teresa. Liturghia solemnă a fost oficiată de msgr. Augustinov Gheorghe. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 2)

 

12-13.06.2010, Dudeştii Vechi, Vinga, Breştea. Oaspeţi din Ivanovo, Serbia, în vizită la bulgarii bănăţeni

O delegaţie a bulgarilor din localitatea Ivanovo, Serbia, în frunte cu primarul Vasilcin Iosif-Mare (aflat la al doilea mandat), prof. Calapiş Augustin şi Ciocan Mark, au vizitat satele bulgarilor din Banat, cu scopul de a-i invita la Întâlnirea Internaţională a Bulgarilor Bănăţeni, care va avea loc la Ivanovo între 2 şi 4 iulie 2010. Prima oprire a fost la Dudeştii Vechi, cu care localitatea Ivanovo este înfrăţită încă din anul 2004. Au urmat vizitele la Vinga şi Breştea. În scopul promovării bulgarilor bănăţeni, primarul din Ivanovo, fotograf amator, a alcătuit o expoziţie de fotografii intitulată „Ivanovo de-a lungul timpului", pe care o prezintă în diferite oraşe şi sate din Serbia. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 2)

 

13.06.2010, Timişoara. Trupa de teatru a Căminului Cultural din Dudeştii Vechi la Festivalul-concurs „Lada cu zestre"

Trupa de teatru de amatori a Căminului Cultural din Dudeştii Vechi a participat la Festivalul-concurs „Lada cu zestre" din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 6)

 

17-21.06.2010, Albeşti, Mihail Kogălniceanu, Jupiter, Eforie Sud. Bulgarii la Festivalul Naţional „Dobroge, mândră grădină"

În perioada 17-21 iunie 2010 a avut loc a VI-a ediţie a Festivalului „Dobroge, mândră grădină", organizat de Primăria Albeşti, Asociaţia pentru Cultură, Ştiinţă şi Turism a judeţului Constanţa, Primăria Mangalia şi Primăria Eforie. Printre cele 27 de ansambluri participante la acest festival s-au numărat şi ansamblurile U.B.B.-R. „Brest" („Ulmul") din Breştea şi „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga. În fiecare zi, cu începere de la ora 18, au avut loc parade ale portului popular şi spectacole artistice în diferite localităţi de pe malul mării: Albeşti, Mihail Kogălniceanu, Jupiter, Eforie Sud. La Gala Premianţilor, care a avut loc în data de 21 iunie 2010 în faţa hotelului „Măgura" din Mangalia, cu începere de la ora 21, ambele ansambluri ale bulgarilor bănăţeni au fost premiate cu medalii şi diplome. A urmat o seară de „Discotecă folcloristică". (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 13 [429], 01.07. - 15.07.2010, p. 6, 7)

 

20.06.2010, Timişoara. Conferinţă de presă a deputatului Niculae Mircovici

Deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România în parlament, a ţinut o conferinţă de presă în care a explicat de ce a votat împotriva măsurilor guvernului de reducere a pensiilor cu 15% şi a salariilor cu 25%. Deputatul Mircovici a arătat că, deşi este reprezentantul minorităţii bulgare în parlament, el nu a fost votat doar de bulgari, ci şi de cetăţeni de alte etnii, inclusiv români, şi se simte dator să le apere interesele. În cadrul conferinţei domnia sa a subliniat că nu este împotriva guvernului, în cadrul grupului minorităţilor din Parlament minoritatea bulgară susţinând în continuare acest guvern, ci este doar împotriva acestor două măsuri ale guvernului. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 5)

 

20.06.2010, Timişoara. Ansamblul „Palućenka" la festivalul-concurs „Lada cu zestre"

Ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi a participat la Festivalul-concurs „Lada cu zestre" din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 6)

 

27.06.2010, Timişoara. Ultima etapă a Festivalului-concurs „Lada cu zestre"

A avut loc ultima etapă a Festivalului-concurs „Lada cu zestre" din Timişoara, care s-a ţinut la Casa Armatei şi la Centrul pentru Cultură şi Artă din Timişoara. Pe scena Casei Armatei a urcat grupul vocal ala ansamblului „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea şi corul bărbătesc „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi, iar pe scena Centrului pentru Cultură şi Artă a urcat Nadia Şehabi din Breştea, care a interpretat două cântece vocal şi două cântece la fluier. La secţia de gastronomie bulgarii au fost reprezentaţi de asociaţia „Zlát brest" („Ulmul de aur") din Breştea, fiind răsplătiţi cu o diplomă şi cu invitaţia de a participa la Gala Învingătorilor, care va avea loc în luna septembrie. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 5)

 

29.06.2010, Breştea. Inaugurarea Casei Bulgare şi a bazei sportive

De sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, au fost inaugurate recent renovata Casă Bulgară şi nou-construita bază sportivă din Breştea. Baza sportivă are teren acoperit cu iarbă sintetică şi vestiare moderne, cu apă caldă, încălzită cu ajutorul energiei solare, iar la Casa Bulgară a fost recondiţionat acoperişul, au fost schimbate toate geamurile vechi cu geamuri tip termopan, au fost refăcute scena şi bucătăria. Festivităţile de inaugurare au debutat cu o liturghie solemnă oficiată de parohul Matei Calapiş, după care acesta, împreună cu delegaţia oficială, compusă din deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., Petru Radulov, preşedintele Filialei Breştea a U.B.B.-R., Slavoliub Iacob, primarul comunei Denta, Ivanciov Carol-Matei, preşedinte de onoare al U.B.B.-R., împreună cu preşedinţii şi membrii celorlalte filiale ale U.B.B.-R., s-au deplasat la Casa Bulgară, unde s-au ţinut discursuri şi au fost sfinţite Casa Bulgară şi baza sportivă. După festivităţi a urmat un turneu de fotbal, la care au participat echipe din Breştea, Deta, Dudeştii Vechi, Clopodia, Roviniţa Mare, Opatiţa şi Vinga (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 13 [429], 01.07. - 15.07.2010, p. 1, 2, 4)

 

01-11.07.2010, Iastrebino, Bulgaria. Vacanţă în Bulgaria

Un grup de 25 de tineri bulgari din Breştea şi-au petrecut o parte din vacanţa de vară la Iastrebino, în Bulgaria. În drum spre Iastrebino tinerii au trecut prin capitala Bulgariei, Sofia, unde au avut ocazia să se plimbe prin centrul oraşului şi să viziteze Universitatea „Sf. Kilment Ohridski", Biblioteca Naţională „Sf. Kiril şi Metodii", Catedrala „Sf. Alexandru Nevski", clădirea Preşedinţiei, a Adunării Naţionale, Biserica Catolică „Sf. Iosif", Palatul Culturii (N.D.K.) şi alte obiective. În afară de activităţile din complexul de recreere din Iastrebino, unde tinerii s-au bucurat de o sală de computere, o sală de făcut obiecte din ceramică, în care au făcut diverse obiecte din lut, şi o sală de tir, ei au avut ocazia să facă şi excursii în împrejurimi. Prin urmare, au vizitat cetatea Ţareveţ din fosta capitală Veliko Târnovo, unde s-au bucurat de un spectacol de teatru de păpuşi, dar şi localităţile Antonovo şi Kesarevo. În Kesarevo au participat la o sfântă liturghie oficiată în cinstea lor de preo