Minoritatea bulgară 2000

 

01.01.2000, Timişoara/Timišvár. O nouă pagină web despre bulgarii bănăţeni

După cum ne informează publicaţia Horizont a bulgarilor din Banat, prezenţa pe internet a bulgarilor bănăţeni s-a îmbogăţit cu un nou site. Este vorba despre pagina intitulată „Bulgarii din Banat". Încă de la început, autorul Nicu Romanov ne informează cu privire la scopul site-ului: „Acest sit prezintă o minoritate etnică din Banat, este vorba despre Minoritatea etnică bulgară din Banat. Sunt prezentate aspecte ale vieţii membrilor comunităţii bulgare, elemente de istorie a minorităţii: de la emigrarea din Bulgaria în urmă cu mai bine de două secole şi jumătate, necazurile şi bucuriile ce au decurs din aceste emigrări şi până la timpul actual, când mai sunt puţine zile până se va încheia al II-lea mileniu al erei noastre", după care urmează precizarea: „Acest sit este independent, cultural şi apolitic şi îşi propune să prezinte cultura, tradiţiile şi istoria bulgarilor pavlikeni şi kiproviceni care au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara maternă - Bulgaria - din cauza invaziei şi dominaţiei otomane în această ţară (ei fiind de religie catolică - lucru care le-a adus mari necazuri din partea otomană) stabiliţi în Banat - ţinut în care au putut să-şi păstreze credinţa strămoşească şi care, prin destinul istoriei, sunt acum cetăţeni români, locuitori ai Banatului". La data scrierii articolului, site-ul putea fi accesat la adresa: http://bulgaridinbanat. hypermart.net.

 

06.01.2000, Bucureşti. Aniversare Hristo Botev

Aniversarea marelui poet şi revolu­ţionar bulgar Hristo Botev (6 ianuarie) a fost marcată şi în acest an de depunerea unor coroane de flori din partea Am­basadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi a Comunităţii „Bratstvo" la monumen­tul din Parcul Herăstrău.

 

07.01.2000, Bucureşti. Aniversarea Asociaţiei Culturale Bulgare

În luna ianuarie 2000, s-au împlinit zece ani de când membrii etniei bulgare din România au constituit prima asociaţie, după mai multe dece­nii în care viaţa culturală a etniei a cunoscut doar manifestări locale, de mică amploare, rămase aproape fără ecou.

 

18.01.2000, Bucureşti. Zece ani de la constituirea primei organizaţii bulgare din Banat

Prima organizaţie bulgară oficială din România s-a constituit la 18 ianuarie 1990, din iniţiativa lui Nicolae Markov şi cu sprijinul avo­catului dr. Petru Telbis. La înfiinţarea Organizaţiei Bulgare din Arad (OBA) şi-a adus o contribuţie însemnată cpt. Petru Roncov, bulgar-pavlichean din Dudeştii-Vechi.

 

21.01.2000, Băileşti, judeţul Dolj. Înfiinţarea Cercului cultural de pe lângă Asociaţia „Sedeanca"

Din iniţiativa conducerii Asociaţiei „Sedeanca" a etnici­lor bulgari din Băileşti, judeţul Dolj, în ziua de 21 ianuarie 2000, a luat fiinţă Cercul Cultural de pe lângă această asociaţie. Este vorba de un grup de oameni ca­pabili, care se vor ocupa de cercetarea etnografică şi fol­clorică, de descoperirea si valo­rificarea creaţiilor de literatură bulgară şi română, subliniind şi în acest fel fenomenul de con­vieţuire a celor două culturi, apoi de absorbţie a celei mino­ritare, care îşi păstrează, totuşi, dreptul de a se manifesta în anumite momente din viaţa co­munităţii. La propunerea prof. Nicolae Miu, s-a constituit un colectiv de conducere a cercului, format din cadre didactice, din care fac parte: Nicolae Miu, Ileana Pâr­vulescu, Constantin Mândroiu, Constantin Câşlaru, Gheorghe Gheorghişan, Camelia Ionescu, Alexandru Badele.      

 

21-23.01.2000, Timişoara. Minorităţi: identitate şi coexistenţă

Sub acest titlu al proiectului finanţat prin Programul „Măsuri de Încredere" al Consiliului Europei, coordonat de Institutul Intercultural Timişoara/Timišvár (IIT) în colaborare cu Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, s-a desfăşurat la Timişoara/Timišvár, în perioada 21-23 ianuarie 2000 prima sesiune de formare adresată tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale.

 

01.02.2000, Licuriciu, judeţul Teleorman. Trifon Zarezan

Prima zi a lunii februarie este închinată de etnicii bulgari săr­bătoririi Sfântului Trifon Zarezan, patronul viilor, semănăturilor şi livezilor. Anul acesta, reprezen­tanţii Comunităţii „Bratstvo" şi ai unor asociaţii teritoriale au cele­brat ziua Sfântului Trifon alături de locuitorii satului Licuriciu din judeţul Teleorman.

 

18.02.2000, Bucureşti. Şedinţa Biroului executiv al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România

Ordinea de zi a şedinţei din 18 februarie 2000 a Biroului Executiv al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România a fost deosebit de bogată. Printre problemele abordate s-au numărat: o scurtă informare privind demisia d-lui Florea Simion din funcţiile de preşedinte al Comunităţii şi de deputat al etniei bulgare, completarea locurilor vacante din con­ducerea Comunităţii „Bratstvo", probleme de legislaţie, de strategie a minorităţilor în alegeri, desemnarea unei comisii de organizare a alegerilor, relaţiile cu Uniunea Bulgară din Banat - România, procesul cu firma Shell, problemele Liceului Bulgar, probleme financiare ş.a. S-a hotărât ca până la alegerea unor noi organe de conducere ale Comunităţii „Bratstvo", atribuţiile de preşedinte al Comunităţii să fie preluate de Mihaela Deşliu; pentru funcţia de deputat al minorităţii bulgare, se aşteaptă de la Parlamen­tul României numirea d-lui Dumitru Rotaru.

 

19.02.2000, Bucureşti. Omagiu lui Vasil Levski

Reprezentanţii Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi ai Comunităţii „Bratstvo" i-au adus un omagiu, sâmbătă, 19 februarie 2000, lui Vasil Levski, „Apostolul Eliberării Bulgariei", cu prilejul împlinirii a 127 de ani de la moartea sa eroică.

 

28.02.2000, Timişoara/Timišvár. Publicaţia „Horizont" a bulgarilor din Banat devine „Horizont cultural-sportiv de luni"

Începând cu numărul 2/2000 publicaţia Horizont a bulgarilor din Banat - România devine Horizont cultural-sportiv de luni. Totodată se schimbă şi formatul, din A4 în A3 (format de ziar), publicaţia devine, din lunară, săptămânală, iar numărul de pagini creşte şi el de la 12 la 16. La fel, unele pagini ale publicaţiei apar în două culori - negru şi albastru. Bulgarilor bănăţeni le sunt dedicate două pagini (8 şi 9), restul paginilor conţinând ştiri sportive. Tirajul creşte şi el la 5.000 de exemplare, iar publicaţia poate fi cumpărată de la toate chioşcurile de ziare din regiune. După doar un număr, publicaţia îşi schimbă din nou titlul în Horizont sportiv-cultural de luni. Formatul numărul de pagini şi tirajul rămân aceleaşi.

 

28.02.2000, Sofia, Bulgaria. Apariţie editorială de excepţie: „Банатските българи" (Bulgarii bănăţeni) de Blagovest Neagulov

Numărul 1 (serie nouă) al publicaţiei Horizont cultural-sportiv de luni prezintă volumul recent apărut la Sofia Банатските българи/Bulgarii bănăţeni al istoricului Blagovest Neagulov. Editat cu sprijinul Centrului internaţional pentru problema minorităţilor şi a relaţiilor culturale, volumul a apărut la editura Paradigma din Sofia, la finele anului 1999. Volumul se ocupă de istoria bulgarilor bănăţeni nu ca un întreg, ab origine, ci studiază mai ales dezvoltarea acestei comunităţi luându-se ca bază sfârşitul Primului Război Mondial (1918), când regiunea Banatului este împărţită între cele două state - Iugoslavia şi România - bulgarii bănăţeni devenind la rândul lor minorităţi etnice în cele două state.

 

02.03.2000, Ploieşti. 122 de ani de la Eliberarea Bulgariei

Aniversarea a 122 de ani de la Elibe­rarea Bulgariei a fost marcată, în ziua de 2 martie 2000, în municipiul Ploieşti. Primul moment s-a desfăşurat la Mo­numentul Eroilor Vânători unde, însoţit de membrii corpului diplomatic, Excelenţa Sa Kosio Kitipov - ambasadorul Bulgariei la Bucureşti - a depus o coroană de flori. Şi conducerea Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România, reprezentată de preşedinte Mihaela Deşliu, a depus o jerbă de flori, momentul fiind urmat de o slujbă religioasă ţinută de preotul Bisericii Bul­gare, Petăr Totev.

 

09.03.2000, Băileşti. Cer­cul cultural „Sedeanca"

Joi, 9 martie 2000, la Băileşti a avut loc o întâlnire a membrilor Cer­cului cultural „Sedeanca". După o scurtă prezentare a scopului şi obiec­tivelor propuse de iniţiatorii acestui cerc literar, acela de evidenţiere a prezenţei bulgare pe acest teritoriu şi, desigur, a interferenţelor stabilite la nivel local, a avut loc lansarea cărţii Noi, vlahii, de C. Câşlaru.

 

11.03.2000, Timişoara/Timišvár. A Cincea Conferinţă pe ţară a Uniunii Bulgare din Banat - România

Sâmbătă, 11 martie 2000, la sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România din Timişoara/Timišvár, Piaţa Unirii nr. 14, a avut loc cea de-a Cincea Conferinţă pe ţară a U.B.B.-R. la care au participat, pe lângă delegaţii U.B.B.-R. şi preoţii bulgarilor bănăţeni.

A fost ales noul comitet de conducere: Ivanciov Carol-Matei, preşedinte; Mirciov Petru, prim-vicepreşedinte; Stoiov Petru, secretar general; Uzun Pavel, Velciov Gheorghe, Catarov Matei, Radulov Gheorghe, Chelciov Petru, Boboiciov Ioan, Fermendjin Iosif, Telbis Gheorghe - vicepreşedinţi; Topciov Petru, Ghergulov Vichentie, Guran Petronela, Nacov Ecaterina, Ştefan Petru, Petrov Nicolae, Salman Iosif, Bratan Ioan, Chelciov Petru, Preda Terezia, Stepanov Petru, Nedeliov Petru şi Chiricheu Lucia - membri. Structura Comitetului Executiv este: Ivanciov Carol-Matei, preşedinte; Mirciov Petru, prim-vicepreşedinte; Stoiov Petru, secretar general; Uzun Pavel, Velciov Gheorghe, Catarov Matei, Radulov Gheorghe, Chelciov Petru, Boboiciov Ioan, Fermendjin Iosif, Telbis Gheorghe - vicepreşedinţi.

 

11.03.2000, Sofia. Întâlnirea Miniştrilor Educaţiei din România şi Bulgaria

La 11 martie 2000, a avut loc la Sofia întâlnirea Miniştrilor Educaţiei din România şi Bulgaria, Andrei Marga şi Dimităr Dimitrov. În exclusivitate pentru Luceafă­rul bulgar/Българска зорница (nr. 3 (135)/2000) ministrul Andrei Marga a declarat că au fost discutate mai multe probleme. Cea mai importantă a fost aceea a sediilor liceelor bulgar de la Bu­cureşti, respectiv român de la Sofia. Partea română a propus delegaţiei bulgare două soluţii pentru Liceul bulgar de la Bucureşti. Prima va­riantă constă în construirea unei clădiri adiacente actualului sediu. Dacă partea bulgară nu este de acord cu această propunere, atunci Guver­nul român este dispus să ridice din temelii o clădire cu totul nouă, pen­tru a cărei realizare este pregătit să aloce suma de 1 milion de dolari, a adăugat ministrul român. De la partea bulgară se aşteaptă retroce­darea vechii clădiri a Liceului român de la Sofia şi renovarea ei, care se ridică la circa 400.000 de dolari.

A doua problemă discutată de cele două delegaţii a fost programul de desfăşurare a cursurilor în cele două licee. Totodată, numărul de ore pentru studierea limbilor bulgară şi română în cele două licee urmează să fie stabilit prin reciprocitate, dl. Marga precizând că va fi aplicată soluţia liceelor bilingve.

Cei doi miniştri au promis că vor încuraja schimbul de manuale şi pro­grame, în baza cărora se va realiza învăţământul în cele două licee. Se va face schimb de profesori, iar ele­vii din provincie vor avea asigurate gratuit cazarea şi masa, atât la Bucu­reşti cât şi la Sofia.

O problemă avansată de partea română a fost realizarea comună, în cadrul Pactului de Stabilitate, a unui colegiu transfrontalier la Giurgiu şi Ruse, care va pregăti specialişti în turism, economia Dunării, protecţia mediului în zona Dunării etc. (Dragoş Săceanu)

 

13.03.2000, Timişoara/Timišvár. Publicaţia „Horizont sportiv-cultural de luni" îşi reduce numărul de pagini

După doar un număr, publicaţia bulgarilor din Banat - România Horizont sportiv-cultural de luni îşi reduce numărul de pagini de la 16 la 8. Formatul şi tirajul rămân aceleaşi. Acest lucru se datorează faptului că publicaţia săptămânală era tehnoredactată de o singură persoană - Nicolae Markov - care cu greu putea face faţă uriaşului volum de muncă, ţinând cont şi de faptul că el se ocupa şi de alcătuirea celor două pagini destinate bulgarilor bănăţeni, dar şi de culegerea majorităţii textelor care apăreau în publicaţie. Paginile destinate bulgarilor bănăţeni sunt paginile 6 şi 7.

 

18.03.2000, Târgovişte. Tudoriţa

De Sfântul Teodor membrii Asociaţiei Culturale a Bulgari­lor din Târgovişte, cartierul Matei Voievod, au fost gazdele reprezentanţilor Comunităţii „Bratstvo" şi ale altor numeroşi invitaţi. Oaspeţii au fost primiţi la sediul asociaţiei cu un salut călduros rostit de preşedintele acesteia, prof. Pavel Ioan Mar­cel, care a precizat că în acest an se împlinesc zece ani de la înfiinţarea organizaţiei. Partici­panţii la sărbătoarea cunoscută pe plan local sub numele de „Tu­doriţa" au avut din nou prilejul să viziteze cartierul etnicilor bul­gari.

 

21-22.03.2000, Bucureşti. Seminar cu tema „Consolidarea cadrului democratic privind minorităţile etnice din România"

„Consolidarea cadrului democratic privind minorităţile etnice din România" a fost tema Seminarului găzduit de Palatul Parlamentului, în zilele de 21-22 martie 2000. Dintre chestiunile majore abordate în cadrul mani­festării, cităm: „Îmbunătăţirea cadrului legislativ al României privind minorităţile naţionale" şi „Analiza reflectării minorităţilor naţionale prin mass-media şi a efectelor discriminatorii, rezultate în percepţia opi­niei publice".

 

24.03.2000, Belo Blato, Iugoslavia. Întâlnirea membrilor Asociaţiei „Trandáfer" (Trandafirul) cu membrii ai U.B.B.-R.

În seara de 24 martie 2000, a avut loc la Belo Blato/Liznait întâlnirea anuală a membrilor Asociaţiei „Trandáfer" (Trandafirul) a bulgarilor din localitate. La întâlnire au fost invitaţi şi au participat şi o delegaţie a Uniunii Bulgare din Banat - România.

 

25.03.2000, Ivanovo, Iugoslavia. Întâlnirea bulgarilor din Iugoslavia cu cei din Banatul românesc

De Buna Vestire (25 martie 2000) catolicii din lumea întreagă au sărbătorit „Marele Jubileu de 2000 de ani al creştinătăţii". Cu acest prilej s-a organizat la Ivanovo, în Serbia, o întâlnire a bulgarilor din Banat - cel românesc şi cel iugoslav. Întâlnirea a început la orele 10:30 cu o liturghie la biserica din localitate, oficiată de preotul Calapiş Dani, ajutat de preotul Calapiş Stoian. La liturghie a participat şi episcopul Huszvar Laszlo din Zrenianin, care a venit însoţit de mai mulţi preoţi din regiune. La orele 17:00 a fost prezentat un program cultural-artistic la Căminul Cultural din Ivanovo. Bulgarii din Banatul românesc s-au prezentat cu un montaj literaro-istorico-muzical. Întâlnirea s-a încheiat cu o cină comună.

 

27.03.2000, Bucureşti. Iniţiativă legislativă privind modificarea legii electorale

Un număr de 15 deputaţi, reprezentând minorităţile naţionale, au depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o iniţiativă legislativă care vizează modificarea Legii alegerilor locale, în sensul atribuirii unui post de consilier local, respectiv judeţean şi formaţiunilor care nu au reuşit să obţină în alegeri cel puţin un mandat, în condiţiile în care aceste formaţiuni cumulează cel puţin o cincime din coeficientul electoral din circumscripţia respectivă. Această prevedere e necesară întru­cât legea alegerilor locale, în forma actuală, a „restrâns" posibilitatea ca minorităţile să fie reprezentate în consiliile lo­cale şi judeţene

 

01-02.04.2000, Constanţa. Manifestări dedicate Sărbătorii Naţionale a Bulgariei şi prieteniei româno-bulgare

Asociaţia culturală „Edinstvo" a etnicilor bulgari din Constanţa a organizat o suită de manifestări dedicate Sărbătorii Naţionale a Bulgariei şi prieteniei româno-bulgare. Evenimentul a marcat, cu o întârziere determinată de motive obiective, Ziua Naţională a Bulgariei şi, aşa cum s-a ex­primat în deschidere d-na Ioana Rădu­lescu, preşedinta asociaţiei, a fost dedicat, de asemenea, relaţiilor de bună vecinătate şi convieţuire exemplară româno-bulgare.

 

14.04.2000, Bucureşti. Lansarea volumelor „Amintiri din Şcoala Bulgară" de Dumitra Negruşa şi „Poeţi români de origine bulgară", scris de Pirin Boiagiev

Sediul Grupului de Dialog Social din Bucureşti a găzduit lansarea a două volume apărute sub egida Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România. Este vorba despre volumul Amintiri din Şcoala Bulgară de Dumitra Negruşa, care cuprinde interviuri, portrete, fotografii şi documente referitoare la Şcoala Bulgară din Bucureşti, şi volumul Poeţi români de origine bulgară, scris de Pirin Boiagiev din Silistra, fost profesor la şcoala bulgară.

 

19.04.2000, Târgovişte. Vizita unei delegaţii din Bulgaria la Târgovişte

Sediul Asociaţiei Culturale Bulgare „Zaedno" din Târgovişte a fost, în ziua de 19 aprilie 2000, gazda primitoare pentru o delegaţie de înalţi reprezentanţi ai Cultelor din Bulgaria şi România.

Oaspeţii au fost primiţi de preşedintele organizaţiei, Pavel Ioan Marcel şi de vicepreşedin­tele Vasile Costache. Membrii Ansamblului folcloric „Bosilce" (Busuiocelul), coordonaţi de învă­ţătoarea Mioara Băilă şi educatoarele Floricica Ionciu şi Steliana Ghergu, i-au delectat cu un program de cântece şi dansuri populare bulgăreşti. Spectacolul s-a încheiat cu intonarea imnului asociaţiei, în limbile: română, bulgară, franceză si engleză.

 

23.04.2000, Târgovişte şi Măgurele. Obiceiul „Lăzăriţe"

În cartierul Matei Voievod din Târgovişte şi în cartierul Aluniş din Măgurele, judeţul Ilfov, ambele locuite de etnici bulgari, s-a desfăşurat obiceiul popular al Colindului de primăvară „Lăzăriţe".

 

05.05.2000, Bucureşti. Ziua Armatei Bulgare sărbătorită la Bucureşti

Ziua Armatei Bulgare a fost marcată de reprezentanţii Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, precum şi de cei ai Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România şi ai Liceului Teoretic Bulgar din Bucureşti, printr-o suită de manifestări. Cu această ocazie au fost depuse coroane de flori şi a fost oficiată o slujbă de pomenire la Monumentul Eroilor căzuţi pe teritoriul României din Cimitirul „Pro Patria" din Bucureşti.

 

15.05.2000, Bucureşti. Vizita unei delegaţii bulgare la Liceul Teoretic Bulgar din Bucureşti

Liceul Teoretic Bulgar din Bucureşti a primit vizita unei delegaţii bulgare, conduse de Stefan Sofianski, primarul oraşului Sofia. Oaspeţii au dăruit liceului cărţi din Bulgaria care, alături de volumele donate de Mihail Erbaşu, candidat la funcţia de primar al Bucureştiului, vor constitui nucleul unei viitoare biblioteci.

 

24.05.2000, Ruse. Elevi bulgari din România sărbătoresc la Ruse Ziua Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare

Elevii Liceului Teoretic Bulgar din Bucureşti au fost invitaţi la Ruse, în Bulgaria, să sărbătorească Ziua Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare. Invitaţia a venit din partea elevilor Liceului „Hristo Botev" din Ruse. În cadrul manifestărilor organizate de gazde oaspeţii au avut ocazia să prezinte un program artistic, după care au vizitat mănăstirea rupestră de la Ivanovo/Иваново.

 

27.05.2000, Bucureşti. Ziua Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturii Bulgare

Asociaţia Culturală Bulgară din Bucureşti a organizat o suită de manifestări culturale pentru sărbătorirea Zilei Scrierii Slave, a Învăţământului şi Culturi Bulgare, a aniversării scriitorilor Hristo Botev şi Ivan Vazov. Manifestările au cuprins comunicări ştiinţifice şi un program artistic susţinut de elevii Liceului Teoretic Bulgar din Bucureşti, care a fost gazda acestei acţiuni culturale.

 

30.05.2000, Timişoara/Timišvár şi Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Apare mini-enciclopedia „Stár Bišnov 2000" (Dudeştii Vechi 2000)

Nicolae Markov şi Constantin Kalciov, iniţiatorul şi sponsorul proiectului, editează o mini-enciclopedie intitulată Stár Bišnov 2000 (Dudeştii Vechi 2000). Aceasta cuprinde, în premieră, o hartă în format mare a localităţii Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, lucru nemaiîntâlnit până acum în peisajul publicistic al bulgarilor bănăţeni. Publicaţia propriu-zisă este de tip revistă (format A4) şi cuprinde articole despre istoria bulgarilor bănăţeni.

 

01.06.2000, Timişoara/Timišvár. Publicaţia „Horizont sportiv-cultural de luni revine la vechea denumire de „Horizont"

Începând cu numărul 6 din iunie 2000, publicaţia bulgarilor din Banat - România Horizont sportiv-cultural de luni revine la vechea denumire de Horizont. Formatul rămâne în continuare cel de ziar, iar numărul de pagini este redus la patru. Se renunţă de asemenea la culoarea albastră, tipărirea făcându-se doar în alb-negru. Colegiul de redacţie este format doar din Nicolae Markov.

 

02.06.2000, Bucureşti. Ziua Eroului

Ziua de 2 iunie, consacrată de bulgari cinstirii lui Hristo Botev, i-a adunat pe reprezentanţii Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi pe cei ai Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România şi ai asociaţiilor sale teritoriale, la monumentul poetului din Parcul Herăstrău.

Din partea Ambasadei şi a Comunităţii au fost depuse coroane de flori. Preotul Petăr Totev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare, superior al Bisericii Bulga­re la Bucureşti, a oficiat o slujbă religioasă împreună cu Vasil Hristov, de la Institutul de Studii Orientale.

 

04-18.06.2000, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Alegerile pentru postul de consilieri şi primar

La alegerile din 4 şi 16 iunie pentru postul de primar al comunei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov au participat 12 candidaţi. Din partea Uniunii Bulgare din Banat - România a candidat preşedintele Filialei Dudeştii Vechi a U.B.B.-R., Petru Pavel Uzun. De asemenea, U.B.B.-R. a avut şi 15 candidaţi la postul de consilier (Uzun Petru Pavel, n. 1957; Augustinov Petru, n. 1950; Viruzab Sebastian, n. 1948; Mirciov Ioan, n. 1970; Mirciov Luca, n. 1968; Ghergulov Petru, n. 1970; Sofran Ioan, n. 1951; Velciov Ella Maria, n. 1948; Şerban Valentin,. n. 1976; Mircsov Nicolae Rocuş, n. 1933; Velciov Vichentie, n. 1969; Calapiş Nicolae, n. 1938; Ghergulov Vichentie, n. 1943; Velciov Carol, n. 1975; Velciov Stanca, n. 1960). După primul tur au fost aleşi 4 consilieri (Augustinov Petru, Uzun Pavel, Viruzab Sebastian şi Mirciov Ioan), iar Patru Pavel Uzun a fost ales pe primul loc în funcţia de primar, dar la turul 2, din 18 iunie 2000, a ieşit învingător candidatul Partidului Naţional Liberal, Mirciov Ioan.

 

04-18.06.2000, Timişoara/Timišvár. Candidaţii U.B.B.-R. pentru alegerile locale

La alegerile din 4 şi 16 iunie, în afară de candidatul pentru postul de primar şi cel de consilier al comunei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, Uniunea Bulgară din Banat - România a prezentat candidaţi şi pentru: consilier al judeţului Timiş: Ivanciov Ana Carolina; consilier municipal Timişoara: Catarov Matei; candidaţi pentru postul de consilier la Breştea: Bratan Ioan, n. 1941; Salman Lazăr, n. 1941; Cucurov Anton, n. 1954; Boboiciov Anton, n. 1967; Boboiciov Ioan, n. 1951; Calapiş Petru, n. 1976; Sora Matei, n. 1969; Jigalov Pavel, n. 1975; Salman Iosif, n. 1976; Cherciov Lazăr, n. 1972; pentru Denta: Burov Andrei, n 1960; Chelciov Petru, n. 1950 şi Chelciov Petru, n. 1952; pentru Deta: Preda Terezia, n. 1950; Ciocani Carmen Loredana, n. 1976; Mitran Maria, n. 1964; pentru Sânnicolau Mare: Velcsov Gheorghe, n. 1946; Nacov Ecaterina, n. 1953; Carabenciov Ioan, n. 1953; Mircsov Ioan, n. 1958; Nacov Petronela, n. 1947; Telbisz Rafaela, n. 1949; pentru Vinga: Draginov Francisc, n. 1951 şi Augustinov Petru, n. 1946.

 

06.06.2000, Bucureşti. „Others of US" - Expoziţia artiştilor bulgari de origine română

Ziua de 6 iunie a prilejuit deschiderea expoziţiei unor artişti plastici bulgari de origine română, la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, la care au participat: Ion Caramitru, ministrul Culturii, Raina Gavrilova, ministrul-adjunct al Culturii din Bulgaria, Excelenţa Sa Constantin Mihail Grigorie, ambasadorul României la Sofia, Liudmil Takov, consilierul cultural al Ambasadei Bulgariei la Bucureşti, Mihaela Deşliu, prim-vicepreşedinte al Comunităţii „Bratstvo" şi mulţi alţi invitaţi de marcă din România şi Bulgaria.

 

18.06.2000, Bucureşti. Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România are cinci consilieri locali

În urma alegerilor locale din 4-18 iunie 2000, de pe listele Comunităţii „Bratstvo" au fost aleşi cinci consilieri locali. Este vorba despre: Ilie Ghergulov - Dudeştii Vechi; Marcel Rotaru şi Dumitru Ion - Băleni; Anghel A. Petre şi Janel Cune - Izvoarele.

 

06.2000, Băileşti, judeţul Dolj. Simpozionul „Comunitate, continuitate, tradiţii şi obiceiuri româno-bulgare în zona de interferenţă din sud-estul Olteniei"

Sub genericul „Comunitate, continuitate, tradiţii şi obiceiuri româno-bulgare în zona de interferenţă din sud-estul Olteniei" s-a desfăşurat la Băileşti, judeţul Dolj, un simpozion organizat de Asociaţia „Sedeanca" a bulgarilor din Băileşti, cu sprijinul Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România, a Primăriei locale, al Muzeului Câmpiei Băileştilor şi al Casei de Cultură „Amza Pellea".

 

06.2000, Ruse şi Giurgiu. Ruse şi Giurgiu, două oraşe dunărene unite de o nouă publicaţie

Buletinul de informaţie medicală Ruse-Giurgiu, nr. 1/2000, este o publi­caţie bilingvă (bulgară-română), reali­zată prin „Programul pentru coordonare informativă a activităţii sanitare la Ruse şi Giurgiu", ale cărui autoare sunt Lili Ganceva (de la Biblioteca „Liuben Karavelov" - Ruse) şi Nicoleta Epure (de la Fundaţia „Prietenia" - Giurgiu).

 

06.2000, Bucureşti. Eveniment editorial la Comunitatea „Bratstvo" - volumul „Amintiri din şcoala bulgară" de Dumitra Negruşa

Autoarea cărţii Amintiri din Şcoala Bulgară Dumitra Negruşa este jurnalistă la Luceafărul bulgar/Българска зорница şi poetă. Au­toarea a adunat în jurul unei nobile idei - istoria şcolii bulgare din Bucureşti - un material divers, nuanţat, şi i-a dat unitate, a amplifi­cat sentimentele fireşti ale oamenilor cu propriile sale disponibilităţi poetice, cu tehnică artistică. Lucrarea Amintiri din Şcoala Bulgară are două merite esenţiale: este un valoros documentar ce poate sluji ca izvor de bază, dacă nu unei monografii dedicate edificiului, măcar unui istoric detaliat al acestui lăcaş de cultură şi monument istoric; are valoare literară, dat fiind că experienţa autoarei a realizat o carte plăcută la lectură, atractivă, emoţionantă, trecând totul prin căldura unei inimi pasionate, revărsată benefic asupra partenerilor de dialog şi a viitorilor cititori. (Mihai Geleleţu)

 

06.2000, Ruse. Biblioteca „Liuben Karavelov" din Ruse a primit un cadou preţios de la Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România

Departamentul teritorial al Bibliotecii „Liuben Karavelov" din Ruse a primit un cadou preţios: cartea Amintiri din şcoala bulgară, Bucureşti, 2000, editată de Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România.

 

06.2000, Bucureşti. Febra examenelor

Anul acesta examenul viito­rilor studenţi a avut loc la Bucu­reşti, în clădirea Liceului Teoretic Bulgar. S-au prezentat candidaţi din Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România şi de la Uniunea Bulgară din Banat - România. Din comisia trimisă de Ministerul Învăţământului din Bulgaria au făcut parte: Alexandăr Popov, Emil Milanov, Dinko Draganov şi Ivan Simeonov.

 

06-10.07.2000. Bucureşti. A IX-a sesiune a OSCE

Între 6 si 10 iulie, a avut loc la Bucureşti a IX-a sesiune a OSCE. Din partea Republicii Bulgaria au fost prezenţi Ivan Kurtev, vicepreşedintele Parlamentului, însoţit de Valentin Hristov şi Anastasia Moser. În timpul liber rămas, aceştia au vizitat Co­munitatea bulgară din cartierul Matei Voievod (Târgovişte). Conducerea Asociaţiei „Zaedno" le-a vorbit oaspeţilor despre istoricul cartierului şi prezen­ţa activă a etnicilor bulgari în Târgovişte.

 

21-31.07.2000, Kranevo (Bulgaria). Tabără interetnică a minorităţilor din România

Un număr de 86 de elevi şi tineri ce aparţin minorităţilor naţionale din România, împreună cu dascălii lor au participat la tabăra interetnică organizată de Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România în colaborare cu Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.

 

07.2000, Bucureşti. Rezultatele obţinute în urma examenului de admitere în învăţământul superior din Bulgaria

În urma examenului de admitere au fost admişi 14 studenţi bulgari din România, după cum urmează: Universitatea din Sofia - 7 studenţi, Universitatea din Plovdiv - 1 student, Universitatea din Şumen - 2 studenţi, Universitatea din Plevna - 1 student, Universitatea din Sviştov - 3 studenţi.

 

22-24.08.2000, Sofia, Bulgaria. „Srešta 2000" (Întâlnire 2000)

În perioada 22-24 august, a avut loc la Sofia Întâlnirea tuturor bulgarilor de pe mapamond, „Srešta 2000" (Întâlnire 2000), la care au fost invitaţi toţi bulgarii, oriunde s-ar afla pe această planetă. Invitaţie pentru bulgarii bănăţeni a sosit prin intermediul domnului Kamen Belcev de la publicaţia EK din Sofia, publicaţie destinată bulgarilor de peste hotare. Întâlnirea este organizată de MAB (Meždunarodnata Asocijácija na Balgarete) (Asociaţia Internaţională a Bulgarilor.

 

26-27.08.2000, Rojen, Bulgaria. Festival internaţional „Rojen 2000"

Conform tradiţiei, la sfârşitul lunii august bulgarii de pretutindeni se adună la Rojen, regiunea Blagoevgrad, Bulgaria. Întâlnirea tuturor bulgarilor din lume „Rojen 2000" se află sub înaltul patronaj al preşedintelui Republicii Bulgaria, Petăr Stoianov. Sâmbătă, 26 august, la orele 10:00 a avut loc loc deschiderea oficială a festivităţilor, la livezile din Rojen, Bulgaria, unde interpreta Valia Balkanska a încântat publicul cu glasul său extraordinar. La întâlnirea din acest an vor participa personalităţi bulgare care trăiesc în străinătate, printre care o amintim pe actriţa Silvy Vartan şi pe lingvista şi scriitoarea Julia Kristeva.

 

29.08-02.09.2000, Albena, Bulgaria. Festival internaţional de folclor „Dobrogea cântă şi dansează"

În perioada 29 august-2 septem­brie 2000, la Albena (Bulgaria) a avut loc Festivalul Internaţional de folclor ,,Dobrogea cântă şi dansează". Organizat de Postul naţional de radio - Radio Varna, sub patronajul vicepreşedintelui Bulgariei, Todor Kavalgiev, festivalul a reunit formaţii profesioniste şi de amatori din Bulga­ria şi din ţările vecine: România, Iugo­slavia, Macedonia, Ucraina, Grecia. Comunitatea „Bratstvo" a Bulga­rilor din România a fost reprezentată de Ansamblul „Bosilce" din Târgo­vişte şi de Ansamblul „Doruleţul" din Băleni, judeţul Dâmboviţa.

 

12-15.08.2000, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. „Sărbătoarea fiilor comunei"

Sub genericul de mai sus, Primăria comunei Dudeştii Vechi/Stár Bišnov din judeţul Timiş, sprijinită finan­ciar de Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România, Camera de Comerţ Timişoara, Confederaţia În­treprinzătorilor Particulari Timiş, Asociaţia Consultanţilor în Management, Fundaţia pentru Promovarea Ideilor de Afaceri, presă şi, nu în ultimul rând, de cetăţeni, a organizat, în zilele de 12-15 august 2000 o acţiune de amploare. Se ştie că în Dudeştii Vechi/Stár Bišnov, începând cu anul 1804, în fiecare an de 15 august, se întâlnesc mai toţi fiii comunei, mulţi veniţi din zone în­depărtate ca America, Australia, ţările Europei şi, se înţelege, din numeroase localităţi ale Patriei, cu prilejul sărbătorii „Dvete Nédeli" (Cele Două săptămâni).

 

18.08.2000, Bucureşti. Şedinţa Biroului Executiv al Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România

În data de 18 august 2000, a avut loc şedinţa Biroului Executiv, având ca unic punct la Ordinea de zi: problema Alegerilor Generale. Din punctul de vedere al Comunităţii „Bratstvo", pentru realizarea scopu­lui propus - „câştigarea locului de deputat în Parlamentul României pre­văzut de Constituţie, pentru cetăţenii români de etnie bulgară" - s-au luat următoarele hotărâri: 1. Constituirea unei Comisii de Alegeri la nivelul Comunităţii, astfel: Velciov Luca-Francisc - preşedinte; Vălu Dumitru - din partea organizaţiei etnicilor bulgari din judeţul Dâmboviţa; Dumitrescu Liana - juristul Comunităţii; din partea fiecărei asociaţii cu personalitate juridică va fi desemnat câte un delegat al cărui nume va fi comunicat până la 25 august 2000. 2. S-a hotărât să se confecţioneze o ştampilă cu sigla Comunităţii „Bratstvo", pentru Comisia de Alegeri, care ulterior să devină ştampila Comunităţii. 3. Asociaţiile cu personalitate juridică, componente ale Comunităţii „Bratstvo", trebuie să prezinte lista candidaţilor pentru deputat în Camera Deputaţilor până la 5 septembrie 2000. Tabelul cu nominalizarea candidaţilor va cuprinde: nr. curent, ordinea opţiunii în alegeri; numele şi prenumele, data şi locul naşterii; domiciliul şi nr. de telefon; cetăţenia şi naţionalitatea; studii, locul de muncă şi funcţia; de când face parte din Asociaţie (Comunitate), ce funcţii a îndeplinit şi ce activităţi a desfăşurat; din ce partid sau organizaţie civică face parte - alta decât aceea a etnicilor bulgari. Criteriile care să stea la baza propunerilor pentru funcţia de deputat au fost stabilite astfel: a. să cunoască limba bulgară, cel puţin la nivelul Comunităţii din care face parte; b. conduită morală ireproşabilă (inclusiv cazier juridic); c. să întocmească şi să prezinte Curriculum Vitae, conform modelului ce se va înainta ulterior, cu capitol distinct, privind situaţia materială a candidatului; d. demisie în alb, ce va fi prezentată până la 06.10.2000; e. viitorul deputat se obligă: să angajeze 3 consilieri specialişti (econo­mist, jurist şi cunoscător al limbii bulgare literare), desemnaţi de Biroul Executiv, care îi vor asigura asistenţă de specialitate în activitatea parlamentară şi să transpună în Parlament Programul Comunităţii; să doneze din salariul său 5% Comunităţii (cotizaţie) care va fi evidenţiată distinct în contabilitate şi va fi folosită în scopul în care deputatul va decide.

 

31.08.2000, Alexandria. Sesiune de comunicări ştiinţifice

Comunitatea „Bratstvo" a Bul­garilor din România, prin Asociaţia „Zarezan" din Alexandria, a avut în planul de acţiuni cultural-ştiin­ţifice organizarea unei Sesiuni de comunicări ştiinţifice pe tema: „Alexandria - repere istorice; prezent şi perspective", care a avut loc joi, 31 august 2000, la Muzeul Judeţean de Istorie din Alexandria.

 

08.2000, Bucureşti. Eveniment editorial

Apare volumul lui Mihai Geleleţu, intitulat Aspecte ale tradiţiei bulgare la Alexandria,­ Teleorman; Un renascentist bulgar la Alexandria: profesorul Hristache Zlatovici (Editura Ararat).

 

06.09.2000, Bucureşti. Expoziţia „Arta populară din judeţul Ruse: sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX"

Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti a găzduit, în ziua de 6 septembrie 2000 deschiderea expoziţiei „Arta populară din judeţul Ruse: sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX", organizată de Muzeul de Istorie al oraşului Ruse, cu sprijinul Pri­măriei oraşului bulgar şi al Comunităţii „Bratstvo" al bulgarilor din România.

 

08.09.2000, Bucureşti. Început de an şcolar la Liceul teoretic Bulgar din Bucureşti

De Sfânta Maria mică - Naşterea Mai­cii Domnului, un mare număr de elevi, profesori şi părinţi s-au adunat pe strada Semicercului nr. 12 din Bucureşti, în sectorul 1, la Liceul Teoretic Bulgar. Deşi lucrările (sponsorizate de firma „Spring Time") încă nu sunt gata, liceul îşi va primi elevii. De data acesta, el a crescut: are acum trei clase a X-a şi două clase a IX-a.

 

09.09.2000, Dudeştii Vechi/Stár Bišnov. Bišnovsći „Náša glás"- „Naşa glas" de Dudeşti

Datorită dificultăţilor financiare în care se află ziarul Náša glás (Glasul nostru) a Bulgarilor din Banat - România, la şedinţa din 9 septembrie 2000 Comitetul Filialei Dudeştii Vechi a Uniunii Bulgare din Banat - România a decis editarea unei publicaţii care să poarte acelaşi titlu, dar să cuprindă doar informaţii legate de Dudeştii Vechi. Această foaie nu doreşte să înlocuiască ziarul Náša glás (Glasul nostru) ci doar să asigure o legătură între bulgarii din Dudeştii Vechi şi conducătorii Filialei U.B.B.-R. În această foaie, din care a ieşit doar primul număr găsim, printre altele, lamentaţia candidatului U.B.B.-R. la postul de primar, Uzun Petru Pavel, care nu a mai fost reales la alegerile din 4 şi 18 iunie 2000.

 

09.2000, Bucureşti. Candidaţii Comunităţii „Bratstvo" la alegerile parlamentare din anul 2000

Gheorghe Dragomir, născut la 4 aprilie 1955 în comuna Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa, economist; Mihail C. Carpuz, născut la 12 octombrie 1952 în localitatea Cazasu - Brăila, administrator general S.C. Ecosal S.R.L. Constanţa; Dumitru Vălu, născut la 23 octombrie 1930 în comuna Băleni-Sârbi, judeţul Dâmboviţa, pensionar, preşedinte de onoare al Asociaţiei Culturale a Bulgarilor din Târgovişte; Elena Barbu, născută la 24 ianuarie 1955 în comuna Maglavit, judeţul Dolj. Între 1976-1985 a locuit în Bulgaria. Salariată la Spitalul Orăşenesc Băileşti. Vicepreşedintă a Asociaţiei Culturale a cetăţenilor de etnie bulgară „Sedeanca" din Băileşti. Venus Coconoiu, născut la 18 mai 1949 în Băileşti, judeţul Dolj, ăreşedinte S.C. Venus Prodimpex S.A. Vicepreşedinte al Asociaţiei „Sedeanca" din Băileşti; Petru Calapiş, născut la 24 martie 1957 în comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, şef staţie CFR Timişoara Est. Preşedintele Asociaţiei Culturale „Idinstvu" din Timişoara/Timišvár.

 

09.2000, Bucureşti. Lansare de carte „Istorie, geografie şi etnografie locală - Brăneşti 1999"

Apărut sub egida Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România şi cu sprijinul financiar al DPMN, volumul Istorie, geografie şi etnografie locală - Brăneşti 1999 cuprinde şase comunicări prezentate în cadrul Sesiunii ştiinţifice organizate de Asociaţia „Sedeanca" a bulgarilor din Brăneşti în anul 1999.

 

25.10.2000, Bucureşti. Simpozion despre minorităţi la Fundaţia Culturală Română

Miercuri, 25 octombrie 2000, a avut loc la Fundaţia Culturală Română o întâlnire a instituţiilor de stat româneşti care desfă­şoară activităţi legate de minorităţile naţionale şi reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale cu un grup de studiu austriaco-german. Simpozionul a fost organizat la iniţiativa profesorilor de limbi romanice Gunther Stiller de la Universitatea din Viena şi Peter Killsch de la Universitatea din Frankfurt.

În intervenţia avută, Marian Ţuţui de la Comunitatea „Bratstvo" a bulgarilor din România a subliniat, în special pentru oaspeţii străini, un aspect legat de originea minorităţilor etnice din Ro­mânia. Se ştie că România a recunoscut dintotdeauna existenţa minorităţilor naţionale. Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că minorităţile naţionale din România nu reprezintă un rezultat al cotropirii altor teritorii în trecut, ci dimpotrivă, un rezultat al recuperării propriilor teritorii de la imperii defuncte. Iar în cazul minorităţilor bulgare de la Sud de Dunăre şi al ruşilor lipoveni, explicaţia existenţei lor rezidă în ospitalitatea şi toleranţa de veacuri a poporului ro­mân, care au permis unor grupuri importante de refugiaţi şi per­secutaţi să-şi găsească sprijin şi adăpost pe teritoriul României. În ceea ce priveşte realizarea unor punţi de legătură între na­ţiuni, a fost dat exemplul cooperării dintre Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România şi Asociaţia Vlahilor din Bulgaria, care a avut o contribuţie soldată cu un succes dublu în ceea ce priveşte învăţământul minoritar din ambele ţări. Astfel, aproape în acelaşi timp s-au redeschis la Sofia - liceul românesc, iar la Bucureşti - liceul bulgar, care fusese închis în 1958. (Marian Ţuţui)

 

26.10.2000, Băileşti. „Sedeanca" din Băileşti la alegeri

La 26 octombrie 2000 a avut loc la Băileşti adunarea generală a Asociaţiei „Sedeanca", cu ocazia lansării candidaturii la alegerile generale a d-lui Venus Coconoiu şi a d-nei Elena Barbu.

 

10.2000, Bucureşti. Lansare de carte - „Bulgarii de la Târgovişte" de Steliana Grasu

Sub titlul de mai sus a apărut, la Editura „Ararat", o monografie a cartierului Matei Voievod din reşedinţa judeţului Dâmboviţa. Lucrarea a fost ela­borată de prof. Steliana Grasu, iar iniţiativa publicării ei aparţine Asociaţiei Culturale a Bulgarilor din Târgo­vişte „Zaedno".

 

10.2000, Ruse, Bulgaria. Mihail Sadoveanu sărbătorit în Bulgaria

Ca un omagiu adus memoriei lui Mihail Sadoveanu, Biblio­teca „Liuben Karavelov" din Ruse a întreprins o serie de manifestări culturale închinate marelui scriitor român.

 

10.2000, Bucureşti. Lansare de carte - „În spirit de Haiku" de Nick Markov

La Comunitatea „Bratstvo" din Bucureşti a avut loc lansarea plachetei de versuri În spirit de Haiku a tânărului poet timişorean Nick Markov. Volumul a apărut sub egida Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din România şi cuprinde 54 de micropoeme în limba română şi 15 în graiul bulgarilor bănăţeni. Autorul este redactorul publicaţiei Horizont, supliment al Luceafărului bulgar/Българска зорница.

 

24.11.2000, Bucureşti. Întâlnire româno-bulgară la Liceul „Hristo Botev"

Pe 24 noiembrie 2000, a avut loc la Liceul Bulgar „Hristo Botev" din Capitală întâlnirea ministrului adjunct al Învăţământului din Republica Bulgaria, Krasimir Nikolov, cu secretarul de Stat la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului din România, József Kötő. Întâlnirea a avut ca scop găsirea modalităţilor practice şi juridice de funcţionare şi finanţare a Liceului Românesc din Sofia, respectiv a Liceului „Hristo Botev" din Bucureşti.

26.11.2000, Timişoara/Timišvár. Alegerile prezidenţiale şi parlamentare 2000

Pentru alegerile parlamentare din 26 noiembrie 2000, Uniunea Bulgară din Banat - România a propus următorii candidaţi: pentru judeţul Timiş: ing. Mirciov Petru; Petru Augustinov, medic la Dudeştii Vechi; Uzun Petru Pavel, impiegat CFR; ec. Catarov Matei; prof. Ana Petcov, director la Liceul din Dudeştii Vechi; înv. Bratan Ioan, director la şcoala din Breştea; prof. Petru Chelciov, director la şcoala din Denta; prof. Viruzab Sebastian; prof. Petronela Guran de la Liceul din Sânnicolau Mare; pentru judeţul Arad: Petru Nedeliov; pentru judeţul Caraş-Severin: ec. Ana Ştefănescu.

Candidaturile la alegerile generale din anul 2000, ca şi rezultatele acestora, au confirmat dezbinarea etniei bulgare din România. Mai exact, până la aceste alegeri existau două organizaţii ale minorităţii bul­gare din România: Comunitatea „Brat­stvo" a Bulgarilor din România (preşedinte Mihaela Deşliu), care a obţinut 6.000 de voturi, şi Uniunea Bulgară din Banat - România (preşedinte Ivanciov Carol-Matei), care a obţinut 20.000 de voturi. Până de curând, separarea se datora în mare măsură religiei catolice, dialectului specific al bulgarilor bănăţeni şi alfabetului latin utilizat în Dudeştii Vechi, Timişoara/Timišvár, Vinga, Arad (judeţele Timiş şi Arad). Acum, au intervenit, incontestabil, şi alte probleme, cum ar fi antipatii şi ambiţii personale sau chiar contestarea alegerilor conducerii organiza­ţiilor, unele persoane, care nu au mai fost alese, provocând sciziuni. La alegeri au mai apărut două organizaţii, care se desprinse­seră din cele două: Uniunea Bulgarilor Pavlikeni (preşedinte Petru Rankov), care a obţinut 500 de voturi, respectiv Asocia­ţia Culturală Bulgară (preşedinte Ştefan Andreşcov), care a obţinut 8.000 de voturi.

Asociaţia Culturală Bulgară - fostă filială de Bucu­reşti, până în noiembrie 2000 - a Comunităţii „Bratstvo" a Bulgarilor din România, deşi nu avea candidaţi decât în Bucureşti, a obţinut voturi însemnate în multe zone, din cauza unor confuzii (în special în judeţele Teleorman şi Dâmboviţa) datorate asemă­nării siglei (până la cvasi-identitate) cu cea a Comunităţii „Bratstvo", sau, destul de greu de explicat, în Moldova şi mai ales în judeţul Neamţ - 3.000 de voturi - unde nu exista vreun candidat sau filială a Aso­ciaţiei Culturale Bulgare şi a niciunei alte organizaţii a minorităţii bulgare. În consecinţă, Comunitatea „Bratstvo" a Bulgarilor din România, deşi are cele mai multe filiale, în 5 judeţe şi 9 localităţi, a obţinut, normal, ca şi la alegerile prece­dente, cele mai multe voturi în toate locali­tăţile şi judeţele unde trăiesc etnici bulgari, cu excepţia celor din Banat, dar acestea nu au mai fost suficiente pentru a câştiga alegerile, precum în 1996.

În ceea ce priveşte publicaţiile periodice în limba bulgară, au apărut în urma alegerilor semne de întrebare privind continua­rea apariţiei revistei Luceafărul bulgar/Буългарска зорница, cu apariţie lunară din 1990 în limba bulgară literară şi cu alfabet chirilic, cu un supli­ment în limba literară şi un altul, Horizont, în dialectul bulgarilor din Banat. Uniunea Bulgară din Banat - România a editat concomitent Náša glás (Glasul nostru), în dialectul bulgarilor din Banat, cu caractere latine.

Subvenţia obţinută de la DPMN a permis Comunităţii „Bratstvo" şi edita­rea în ultimii 4 ani a 17 cărţi semnificative pentru bulgarii din România, cum ar fi monografii ale unor localităţi, culegeri de articole dedicate unor personalităţi ale cul­turii şi Renaşterii bulgare în România şi li­teratură beletristică în limbile română şi bulgară, între care la loc de cinste este vo­lumul de versuri de Mihai Eminescu tradus în bulgăreşte cu ocazia Anului Eminescu.

O altă explicaţie, obiectivă, a separării bulgarilor din Banat de cei din Muntenia a fost şi este organizarea unui sediu central la Timişoara/Timišvár sau Bucureşti. Rezultatele alegerilor au complicat lucrurile. Urmează din nou tratative între organizaţii, nădăjduim cu rezultate mai bune. (Redacţia Luceafărul bulgar/Българска зорница)