Minoritatea elenă 2001

Ianuarie 2001, România. Grecii din Comunităţi serbează împreună Anul Nou, Sf. Vasile şi Sf. Ion

7.01. Conform tradiţiei, grecii din Izvoarele îşi pun cu toţii costumele tradiţionale greceşti, viu colorate, „zunarul" pe cap şi „gearul" la brâu, merg la biserică şi dansează în mijlocul satului. ♦ 7.01. Grecii din Galaţi taie Vasilopita, bănuţul norocos fiind găsit de doamna avocat şi solistă de muzică uşoară Ana Matala. ♦ 20.01. La Bucureşti, grecii taie plăcinta Sf. Vasile la sediul U.E.R., unde au ca oaspete pe E.S. Dora Grosomanidou, Ambasadoarea Republicii Elene la Bucureşti. ♦ Manifestări similare au loc în toate comunităţile greceşti.

 

2001, Braşov. Aducerea moaştelor Sf. Gheorghe din Grecia

Credincioşii ortodocşi s-au putut apropia de moaştele Sf. Gheorghe aduse din Grecia de la Biserica Sf. Gheorghe din Megara la Biserica Sf. Petru şi Pavel din Braşov. „Faptul este relevant ca expresie convingătoare a frăţietăţii şi deplinei înţelegeri ecumenice în spaţiul ortodoxiei, asumat în comun, din vremuri ancestrale, de eleni şi români, în a regăsi şi a acţiona împreună, întru dreapta credinţă" („Dialog cu timpul", februarie 2001). Moaştele Sf. Gheorghe din Grecia vor ajunge la Braşov şi în iunie 2008.

 

4.02.2001, Paris. Moartea compozitorului Iannis Xenakis

Se stinge din viaţă compozitorul de origine greacă Iannis Xenakis, cetăţean francez, născut în România (Brăila, 29 mai 1922). „Restabilind punţile cu străvechea înţelepciune elenă a presocraticilor, dar utilizând vocabularul ultramodern al teoriei probabilităţilor şi al teoriei cuantelor, Xenakis a creat o muzică impresionantă, a galaxiilor de sunete ce se abat asupra ascultătorului cu forţa elementelor naturii, dominate însă, de solara raţiune mediteraneană" (Fred Popovici, în „Dialog cu timpul", februarie, 2001).

 

17-18.02.2001, Bucureşti. Constituirea Forumului Tineretului Elen din România

La Bucureşti are loc Adunarea de constituire a Forumului Tineretului Elen din România, o punte de legătură între tinerii români de origine greacă şi tinerii greci de pretutindeni. Este ales preşedintele Forumului Haralambis Karavias. ♦ La 30-31 martie se constituie, în acelaşi cadru al Uniunii Elene din România, şi Forumul Femeilor Elene din România (preşedintă Paula Scalcău).

 

25.03.2001, Cluj. Manifestări culturale dedicate Zilei Elladei

De ziua Greciei, pe scena Teatrului Naţional din Cluj se joacă Clitemnestra sau Crima de Marguerite Yourcenar. Eleni Zoi Idu, preşedinta comunităţii elene din Cluj, consemnează: „Un spectacol cu o interpretare de excepţie, pe care doamna Ileana Negru ni l-a oferit nouă, membrilor comunităţii elene din oraş, studenţilor eleni care studiază în universităţile clujene, prietenilor noştri. O Clitemnestră antică şi în acelaşi timp contemporană, o Clitemnestră aspră, frământată, sensibilă, îndrăgostită, disperată. De dragul nostru, doamna Ileana Negru a introdus în spectacol replici în limba elenă. De undeva, de sus, dintre nori, dintre aştri, cobora gândul Clitemnestrei, şoptit în limba pământului strămoşilor ei. Comuniunea care s-a creat între actriţă şi noi a fost totală. Eram acolo, lângă ea, ne revoltam, sufeream, disperam odată cu ea, cu Clitemnestra. Iar ea, actriţa, a considerat acest spectacol - al câtelea, oare? - o premieră" („Dialog cu timpul", iulie-septembrie 2001).

 

23-27.04.2001, România. Delegaţie a Colegiului Apărării Naţionale din Grecia în vizită în România

20 de studenţi ai Colegiului Apărării Naţionale din Grecia, în frunte cu generalul de brigadă Lanaras Dimitrios, vizitează Colegiul Naţional de Apărare din România şi alte servicii ale Forţelor Armate Române. Delegaţia greacă vizitează şi Uniunea Elenă şi e însoţită peste tot în România de Savas Tsorakidis, prim-vicepreşedintele U.E.R. Într-o scrisoare adresată acestuia de către colonelul Vasile Ozunu Mihail, şeful Colegiului Naţional de Apărare din România, se menţiona: „Ospitalitatea cu care au fost primiţi la Dumneavoastră şi informaţiile pe care le-aţi pus la dispoziţia delegaţilor Colegiului Naţional de Apărare Elen au contribuit efectiv la realizarea obiectivului călătoriei de studii şi documentare efectuate de colegii greci în ţara noastră, dar şi la conturarea unei imagini favorabile a cooperării dintre colegiile de apărare din cele două ţări, prin prisma intenţiei noastre de a ne alinia la standardele N.A.T.O."

 

26.04.2001, Bucureşti. Formarea grupului parlamentar de prietenie România-Grecia

În Parlamentul României se constituie grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă. Constantin Niculescu este preşedintele grupului, iar Sotiris Fotopolos vicepreşedinte.

 

Mai 2001, Bucureşti. O nouă publicaţie a Uniunii Elene din România.

Începând cu luna mai 2001, apare la Bucureşti o nouă publicaţie bilingvă - Buletinul Informativ al Uniunii Elene din România" -, subvenţionată de guvernul român, ce-şi propune: cunoaşterea activităţilor Uniunii şi a comunităţilor teritoriale, prezentarea realităţii româneşti, promovarea modelului românesc de convieţuire a minorităţilor naţionale, promovarea relaţiilor de prietenie şi colaborare româno-elenă, prezentarea iniţiativelor deputatului U.E.R. în parlamentul României. Întreruptă în 2002, apariţia Buletinului a fost reluată în septembrie 2003, continuând şi în 2004.

 

Mai 2001, Bucureşti. Demersuri ale deputatului U.E.R.

Deputatul U.E.R., Sotiris Fotopolos, a depus la Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputaţilor un memoriu pentru reabilitarea politică a unor cetăţeni români de origine elenă care au avut de suferit în anii regimului totalitar. ♦ Cu ocazia discutării Ordonanţei de Urgenţă privind regimul unor şcoli ce au aparţinut în trecut minorităţilor naţionale, deputatul U.E.R., în calitatea sa de membru al Comisiei pentru învăţământ, cercetare, ştiinţă, sport şi tineret a Camerei Deputaţilor, a iniţiat un amendament prin care s-a solicitat elaborarea de Ministerul Educaţiei şi Cercetării a unor documente privind apartenenţa unor şcoli la unele minorităţi, existând astfel posibilitatea obţinerii calităţii de proprietar.

 

7.05.2001, Ploieşti. Masă rotundă despre rolul elenismului

Comunitatea Elenă Prahova organizează masa rotundă cu tema: „Contribuţia Elenismului la dezvoltarea relaţiilor interetnice în România".

 

14-20.05.2001, Tulcea, Atena. Înfrăţirea unor şcoli din Tulcea şi Atena

Se pune în practică un proiect de înfrăţire între Şcoala nr. 6 din Tulcea şi Gimnaziul nr. 2 din Ilioupolis - Atena, ca urmare a eforturilor doamnei Dorothea Tsimboukeli-Douvou, consulul Republicii Elene la Constanţa, domnului profesor Markos Banou, detaşat al Ministerului Elen al Educaţiei la Constanţa, doamnei Ecaterina Gheorghe, preşedinta Comunităţii Elene din Tulcea.

 

18.05.2001, Salonic. Acord de cooperare a comunităţilor elene din diasporă

Adelina Vasilatos, reprezentând U.E.R., Andreas Bukas, preşedintele Centrului Cultural Elen din Suedia, Andrew Athens, preşedintele Consiliului Mondial al Diasporei Elene, şi Kostas Papadopoulos, prefectul Salonicului, au semnat la Salonic Protocolul de Colaborare al Reţelei Mondiale a Comunităţilor Elene.

 

24-27.05.2001, Ismail. Grecii din Galaţi la Forumul interetnic din Ucraina

O delegaţie de 50 de persoane din judeţul Galaţi (6 reprezentanţi ai autorităţilor locale, 19 membri ai formaţiei „Olympos" a Comunităţii elene şi 25 de persoane reprezentând celelalte minorităţi naţionale ale judeţului) participă la Forumul interetnic organizat la Ismail-Ucraina.

 

24-27.05.2001, Brăila.Zilele Culturii şi Economiei Elene"

La Brăila au loc „Zilele Culturii şi Economiei Elene". Printre oaspeţi se află Pashalis Mitiliagas, prefectul regiunii Kozani, Kaptahtis Georgios, prefectul regiunii Kastoria şi Petsas Antonios, prefectul regiunii Grevena, invitaţi de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Brăila. S-a analizat stadiul actual al investiţiilor greceşti din regiune şi perspectivele lor, semnându-se un protocol de colaborare între cele două Camere. Cu această ocazie, Sotiris Fotopolos, preşedintele U.E.R., are întâlniri cu prefecţii din Kozani, Kastoria, Florina şi Grevena, în care se discută aspecte privind colaborarea pe diferite planuri, în special cultural-turistic şi asigurarea unor condiţii de tabără pentru mai mulţi tineri trimişi de Uniunea Elenă din România. Rolul culturii elene în spaţiul românesc a fost subliniat cu prilejul vizitei oaspeţilor la Biserica greacă „Buna Vestire", unde preotul paroh Filip Niculescu a slujit în limba greacă şi în limba română şi la Expoziţia de carte greacă de la Biblioteca „Panait Istrati". Formaţiile comunităţii elene au oferit spectacole la clubul Parnassos.

 

29-31.05.2001, Bucureşti. Întâlnirea reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie din România cu delegaţi ai Camerei de Comerţ din Atena

Are loc întâlnirea reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie din România cu delegaţi ai Camerei de Comerţ din Atena, pentru a discuta oportunităţile de afaceri în economia românească. Biroul Comercial al Ambasadei Elene la Bucureşti estima pentru anul 2000 volumul schimburilor bilaterale la 695,2 milioane $, din care 371,8 milioane $. reprezintă exporturile greceşti în România. ♦ Alpha Bank, grup elen cu sucursale în România, organizează un Simpozion privind oportunităţile de investiţii bancare pentru companiile din România. Grupul anunţă lărgirea ariei de activităţi în România în domeniul bancar, de finanţare şi leasing.

 

31.05-2.06.2001, Dumbrava Sibiului. Festivalul etniilor din România

Are loc la Dumbrava Sibiului Festivalul etniilor din România, cu genericul „Copiii mai întâi", dedicat zilei internaţionale a copilului. Din partea U.E.R. participă Ansamblul de copii al comunităţii elene din Piteşti, pregătit de doamnele Sevastiţa Teodorescu şi Mihaela Cernătescu.

 

1-10.06. 2001, România. Sărbătorirea Zilei copilului

Ziua copilului este sărbătorită de Comunitatea Elenă din Prahova la Teatrul „Toma Caragiu" din Ploieşti. Sunt prezenţi peste 100 de copii aparţinând minorităţii elene, dar şi altor minorităţi: evrei, germani, rromi, italieni. Au fost invitaţi la spectacol şi copii de la Comunitatea elenă din Târgovişte. ♦ Tot în luna iunie, Comunitatea Elenă Prahova organizează simpozionul: „Învăţământ în limba elenă - prezent şi perspective". Participă, alături de membrii comunităţii, cadre didactice preuniversitare şi universitare, reprezentanţi ai unor firme greceşti şi româneşti din Prahova, elevi şi studenţi. Se inaugurează cu acest prilej o sală de clasă amenajată special pentru cursurile de limba neoelenă. ♦ 10.06.2001. La sediul U.E.R., Comunitatea Elenă din Bucureşti sărbătoreşte sfârşitul anului şcolar şi ziua copilului, oferindu-se daruri şi premii celor ce s-au remarcat în acest an. Participă copii, părinţi, bunici, cadre didactice detaşate din Grecia, invitaţi din partea conducerii Uniunii şi a Asociaţiei oamenilor de afaceri greci din Bucureşti. Este vernisată şi Expoziţia de desene „Vis de libertate", unde au expus lucrări copii între 8 şi 12 ani, din toate comunităţile greceşti din România.

 

6.06.2001, Bucureşti. Scrisoare deschisă către doamna Emma Nicholson

Ca urmare a elaborării Proiectului de Raport de către doamna Emma Nicholson, raportor al Parlamentului European pentru România, prin care recomanda suspendarea negocierilor de integrare a României în Uniunea Europeană, preşedintele U.E.R., deputatul Sotiris Fotopolos, îi adresează o scrisoare deschisă prin care îşi expune punctul de vedere în legătură cu problematica abordată în raport şi îi adresează rugămintea de a susţine integrarea României în Uniunea Europeană.

 

22-23.06.2001, Piteşti. Spectacol la aniversarea Comunităţii elene

La Piteşti, comunitatea elenă organizează un spectacol festiv, cu ocazia împlinirii a 11 ani de activitate. Spectacolul, filmat de T.V.R., a fost transmis în cadrul emisiunii „Toţi împreună".

 

22-23.06.2001, Bucureşti. Artişti greci pe scena teatrului Odeon"

Greci din diverse colţuri ale ţării vin la Bucureşti pentru a vedea la teatrul „Odeon" cele două spectacole susţinute de Anna Vaghena şi Loukianos Kilaidonis. Actriţa elenă a jucat în piesa „Anghela Papazoglou" iar Loukianos Kilaidonis a prezentat selecţii din opera sa discografică, cu influenţe orientale şi occidentale, exprimând multiculturalitatea spaţiului balcanic.

 

7.07.2001, Bucureşti. Pregătirea unei noi publicaţii, dedicate Jocurilor Olimpice de la Atena din 2004 La sediul U.E.R. are loc o întâlnire a conducerii şi a redactorilor publicaţiilor U.E.R. cu reprezentanţi ai Comitetului Olimpic Român, cu scopul editării unei noi publicaţii bilingve, care să ofere o imagine a pregătirilor şi manifestărilor premergătoare întrecerilor olimpice şi care să promoveze spiritul olimpic în România. Uniunea Elenă va reuşi să publice, până la începerea întrecerilor olimpice, trei numere ale noii reviste („Jocurile Olimpice Atena 2004").

 

10.07.2001, Bucureşti. Întâlnirea noului Consiliu al Minorităţilor Naţionale

Se întruneşte pentru prima oară la Palatul Parlamentului noul Consiliu al Minorităţilor Naţionale, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului Năstase. Au participat preşedinţii sau alţi reprezentanţi ai celor 19 minorităţi, membre ale Consiliului, reprezentate în Parlamentul României. ♦ Se adoptă Legea 396, privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul la Cluj. Obiectivele sale principale sunt: cunoaşterea de către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor minorităţilor naţionale şi a modului în care comunităţile îşi păstrează, îşi dezvoltă şi îşi exprimă identitatea; informarea opiniei publice de peste hotare în privinţa modalităţilor de asigurare şi respectare a drepturilor minorităţilor naţionale în România.

 

14-19.07.2001, România. Artişti greci în România

Ansamblul „Οι Θεριστάδες" (Cosaşii") din Trikala vizitează comunităţile elene din Roman, Iaşi, Galaţi şi Brăila. Pe 15 iulie susţin un spectacol de cântece şi dansuri la Brăila.

 

27-29.07.2001, Piteşti. Pregătiri pentru turneul preolimpic de la Salonic

Forumul Tineretului U.E.R. organizează la Piteşti întâlnirea membrilor echipei de baschet a tinerilor (de la comunităţile Bucureşti, Galaţi, Piteşti), în vederea participării la turneul preolimpic de la Salonic. Antrenamentele sunt conduse de prof. univ. George Ziguli, antrenor al echipei de divizie A Clubul Sportiv Universitar Piteşti şi totodată, membru fondator al comunităţii elene piteştene.

 

7-17.08.2001, Skotina. Programe de vacanţă pentru tinerii greci din diasporă

48 de tineri din România au participat din partea U.E.R. la tabăra de vară World Camp 2001 de la Skotina, organizată de Ministerul de Externe din Grecia, Secretariatul General al Diasporei Elene şi de Consiliul Mondial al Diasporei Elene. S-au întâlnit în cadrul acestui program 500 de tineri din diaspora elenă de pe toate cele 5 continente. Workshop-urile au avut ca teme: bucătăria grecească, ceramică, sculptură, şah, dansuri greceşti.

 

16-19.08.2001, Piatra Neamţ. Campionatul Balcanic de Călărie

Pe lângă suporterii veniţi din Ellada, numeroşi greci din toată România sunt prezenţi la Piatra Neamţ pentru a urmări cea de a 27-a ediţie a Campionatului Balcanic de Călărie.

 

17-31.08.2001, Kilkis. Cursuri de perfecţionare în Grecia pentru profesorii de limba greacă

Profesorii de limba greacă din România s-au putut perfecţiona timp de 15 zile, alături de colegii lor din Bulgaria, Moldova, F.Y.R.O. Macedonia, în cadrul programului organizat la Kilkis, de Universitatea „Macedonia" din Salonic, Mitropolia din Kilkis şi Secretariatul General al Grecilor din Diasporă.

 

25-28.08.2001, Sighişoara. Festivalul „Pro Etnica 2001"

Pe străzile Sighişoarei se dansează syrtaki şi kalamatianos. Ansambluri greceşti din Constanţa, Brăila, Piteşti, Roman, Galaţi participă la festivalul „Pro Etnica 2001", al etniilor din România. Alături de greci, formaţii de maghiari, germani, slovaci, turci, sârbi, rromi, ruşi lipoveni, evrei, croaţi, ucraineni, italieni, au prezentat cântece şi dansuri tradiţionale.

 

1-2.09.2001, Turnu Severin. Sesiune de comunicări pentru elevi şi studenţi

Liceul „Traian" găzduieşte Sesiunea de comunicări a elevilor şi studenţilor, organizată de Cercul de Cultură şi Civilizaţie Greacă din Turnu Severin. Prima secţiune este dedicată poetului Konstantinos Kavafis. Cea de a doua, dedicată Anului European al Limbilor, s-a desfăşurat sub genericul „Teatrul grec - instrument de comunicare. 2500 de ani de la naşterea teatrului grec". Comunitatea elenă acordă diplome şi premii elevilor şi studenţilor care s-au distins prin activitatea lor. Cu această ocazie se lansează şi primul număr al revistei Cercului, „Prietenii lui Zorba".

 

3.09.2001, Bucureşti. Vizita delegaţiei Ministerului Apărării din Grecia

O delegaţie a Ministerului Elen al Apărării Naţionale condusă de generalul Gheorghios Antonakopoulos, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, a făcut o vizită la sediul U.E.R. S-a discutat despre susţinerea de către Grecia a dorinţei româneşti de integrare în structurile euroatlantice, despre bunele relaţii între armatele celor două ţări, despre posibilitatea găzduirii în continuare a pensionarilor de origine greacă din România în staţiuni de odihnă ale Armatei elene din Grecia. Generalul Gheorghios Antonakopoulos primeşte titlul de membru de onoare al U.E.R., notând în Cartea de Onoare a Uniunii: „U.E.R. poate să constituie un model în diaspora elenă mondială, pentru felul în care păstrează şi dezvoltă propria identitate şi se implică în rezolvarea problemelor societăţii româneşti".

 

5-8.09.2001, Bucureşti. Vizita deputatului Nikos Papadopoulos din Suedia

Deputatul suedez de origine elenă, Nikos Papadopoulos, se află în vizită la Bucureşti. Are întâlniri cu conducerea U.E.R., cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înalt Preasfinţia Sa Teoctist, cu Valer Dorneanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, cu Dora Grosomanidou, Ambasador al Republicii Elene la Bucureşti. Primind titlul de onoare al U.E.R., deputatul suedez a apreciat modul exemplar în care statul român asigură şi garantează drepturile minorităţilor naţionale, paşii importanţi ai României pe drumul integrării euroatlantice.

 

15.09.2001, Bucureşti. Pregătiri pentru noul an şcolar

Cu ocazia începerii noului an şcolar, Uniunea Elenă încheie un protocol de colaborare cu Colegiul Naţional „Matei Basarab", care permite Comunităţii elene din Bucureşti să-şi desfăşoare orele de limba elenă în două săli de clasă. Anul şcolar începe în condiţii optime şi datorită colaborării cu cadrele didactice transferate din Grecia, Vaia Kiplioti şi Iannis Tihalas şi de asemeni cu Biroul de Învăţământ pentru ţările sud-est europene de la Kiev, ce a pus la dispoziţia elevilor manuale, dicţionare, planşe etc.

 

15.09.2001, Bucureşti. Întâlnire de rămas bun

Conducerea U.E.R. şi preşedinţii comunităţilor elene din România, au ca oaspete, la sediul U.E.R., pe doamna Dorothea Douvou, cu ocazia încheierii misiunii sale de Consul general al Elladei la Constanţa. Cu această ocazie i s-a conferit titlul de membru de onoare al U.E.R., pentru merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor româno-elene şi pentru sprijinul substanţial acordat elenismului din România.

 

26.09.2001, Ploieşti. Se stinge din viaţă Anton Nicolau, distins membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România. Născut la Ploieşti, într-o familie originară din Chios, medicul neurolog şi psihiatru Anton Nicolau a fost şi preşedinte de onoare al Uniunii Elene şi a reprezentat ca deputat minoritatea elenă în Parlamentul României în perioada 1990-1996.

 

1.10.2001, Bucureşti. Formarea catedrei de Studii Neolene la Facultatea de Limbi Străine din Bucureşti La începutul anului universitar, în cadrul secţiei de Limbi clasice a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii Bucureşti se constituie catedra de Studii Neoelene. Limba neogreacă mai este predată la Bucureşti la Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza" şi la Academia Militară.

 

26-28.10. 2001, Bucureşti. Al IV-lea Congres al Uniunii Elene din România

La cel de-al patrulea Congres al Uniunii Elene din România, participă 121 de delegaţi din cele 22 de filiale teritoriale ale Uniunii. Au fost prezenţi Anghelos Aslanidis, preşedintele Regiunii Europene a Diasporei Elene, Ioannis Raptakis, Consul General al Greciei la Bucureşti, Loizos Karageorges, Consul onorific al Ciprului. Pe agenda lucrărilor figurează: alegerea noii structuri de conducere a U.E.R., alegerea preşedintelui U.E.R. (Sotiris Fotopolos este reales în această funcţie), adoptarea unor amendamente la Statutul U.E.R., stabilirea programului şi strategiei Uniunii în diferite domenii în anii ce urmează. Dezbaterile scot în evidenţă implicarea activă a grecilor în viaţa societăţii româneşti. În noul program al Uniunii, sunt considerate priorităţi: efectuarea unor studii privind originea şi răspândirea grecilor din România, istoria comunităţilor greceşti şi a legăturilor cu celelalte comunităţi şi cu majoritatea românească; punerea în valoare a unor monumente, opere de artă, vestigii, aparţinând civilizaţiei elene; elaborarea unor monografii regionale; îmbunătăţirea învăţământului în limba neoelenă, înfiinţarea de grădiniţe pentru preşcolarii de origine elenă etc.

 

5-6.11.2001, Atena. Seminar cu privire la relaţiile româno-elene

Preşedintele Comisiei pentru politică externă din cadrul Camerei Deputaţilor, Radu Podgorean, participă la seminarul „Tradiţiile şi actualitatea relaţiilor bilaterale româno-elene în perspectivă europeană şi euroatlantică".

 

16-18.11.2001, Salonic. Forumul tinerilor eleni din Europa

Are loc la Salonic Întrunirea tinerilor eleni din Europa, unde participă şi o delegaţie de 7 tineri, membri ai Forumului Tineretului Uniunii Elene din România. Intervenţiile delegaţiei din România au avut ca temă necesitatea sprijinului Elladei în ceea ce priveşte învăţarea limbii neoelene, realizarea unui program „Language Camp", participarea tinerilor ca voluntari la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004.

 

21- 23.11.2001, Grecia. Vizita preşedintelui României în Grecia

Are loc vizita preşedintelui României, domnul Ion Iliescu, în Grecia, la invitaţia preşedintelui Elladei, domnul Konstantinos Stephanopoulos. Întâlnirile la nivel înalt au avut rezultate de natură să impulsioneze în continuare relaţiile româno-greceşti. În calitate de membru al delegaţiei ce-l însoţeşte pe şeful statului, preşedintele U.E.R, deputatul Sotiris Fotopolos, s-a întâlnit cu personalităţi din Grecia: Konstantinos Stephanopoulos, preşedintele Elladei, premierul Kostas Simitis, preşedintele Parlamentului elen Kostas Kaklamanis, ministrul Învăţământului şi Ortodoxiei Petros Efthimiu, primarul Atenei Dimitris Avramopoulos. La întoarcere, domnul Sotiris Fotopolos a declarat: „Sunt deosebit de optimist în ceea ce priveşte sprijinul Elladei pentru noi, pentru Uniunea noastră, după această întâlnire. Acum privim cu şi mai mare încredere relaţiile noastre frăţeşti atât cu Ellada, cât şi cu fraţii noştri din diaspora elenă mondială".

 

28.11.2001, Bucureşti. Adunare Solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României

Are loc Adunarea Solemnă a celor două camere ale Parlamentului României, dedicată Zilei Naţionale a României. Sotiris Fotopolos, deputatul U.E.R., prezintă cu acest prilej mesajul minorităţilor naţionale din România: „Pentru noi, minorităţile naţionale din România, aniversarea acestor momente cruciale din istoria poporului frate român, au darul de a reliefa din nou cu tărie loialitatea noastră faţă de ţara care ne-a adoptat, în care au trăit, muncit şi luptat străbunii noştri şi în care trăim şi noi şi vor trăi şi fiii noştri, faţă de societatea românească în care ne regăsim împreună. Este convingerea noastră fermă că astăzi numai împreună minorităţile naţionale şi majoritatea românească pot depăşi greutăţile inerente etapei de tranziţie în care ne aflăm şi construi un viitor mai bun".

 

6-12.12.2001, Salonic. Reuniunea S.A.E.

Se desfăşoară la Centrul „Ioannis Vellidis" din Salonic, cea de a patra reuniune a Consiliului Mondial al Diasporei Elene (S.A.E.) cu tema „Elenismul în sec. XXI". Până pe 9.12., când lucrările au început să se deruleze în plen, în primele trei zile acestea s-au desfăşurat pe următoarele secţiuni: Reuniunea reprezentanţilor Uniunilor Elene din America, Europa, Oceania, Asia, Africa; Reuniunea reprezentanţilor tineretului elen; Reuniunea reprezentantelor femeilor; Reuniunea reprezentanţilor oamenilor de afaceri; Reuniunea reprezentanţilor oamenilor de ştiinţă; Reuniunea reprezentanţilor oamenilor de cultură. Delegaţia Uniunii Elene este formată din: Sotiris Fotopolos, Savas Tsorakidis, Dragoş Gabriel Zisopol, Haralambis Karavias, Adelina Pitulice şi Paula Scalcău.

 

Decembrie 2001, Brăila, Izvoarele. Tradiţii de iarnă în comunităţile elene

La Brăila, de Sf. Nicolae, patronul spiritual al oraşului, comunitatea elenă prezintă un program de colinde româneşti şi greceşti, la invitaţia Primăriei, cu ocazia unei mese oferite bătrânilor. ♦ Obiceiuri vechi se respectă în comuna Izvoarele, unde, după slujba din biserică, de Bobotează, se botează şi oamenii, dar şi animalele. Preotul iese cu aghiazmă în faţa bisericii unde sătenii aşteaptă cu caii frumos împodobiţi să fie şi ei botezaţi. După botez, urmează întrecerea cailor.

 

2001. Apariţii editoriale

Uniunea Elenă din România editează două volume bilingve: Cel dintâi, Poezii ianniote, e semnat de ieşeanul Valeriu Mardare iar cel de-al doilea, Vibraţie în alb, poartă iscălitura lui Alexe Aneste din Babadag, ilustrat de artistul plastic Vasile Anghelache. ♦ Editura Omonia din Bucureşti publică Panorama literaturii neoelene de Elena Lazăr şi traduceri din autori greci: Konstantinos Kavafis (Opere complete - trad. Elena Lazăr), Kostis Palamas (Opere alese - trad. Valeriu Mardare, Elena Lazăr, Maria Marinescu-Himu), Grigorios Xenopoulos (Stânca roşie. Nuvele - trad. de Elena Lazăr, Maria Marinescu-Himu, Amalia Zambeti), M. Karagatsis (Marea Himeră - trad. Maria Marinescu-Himu şi Marina Marinescu), Takis Hatzianagnostou (Insula călătoare - trad. Elena Lazăr şi Mihai Ţipău), Dimosthenis Kourtovik (Nostalgia demonilor - trad. Elena Lazăr), Nasos Vayenas (Ode barbare - trad. V.Mardare). ♦ La Editura Meronia apar Neliniştea metafizică la Palamas de E.N. Moshos, Barajul de Spyros Plaskovits şi Devoratoarea iubire de patrie a lui P.F.K. de Panos Ioannidis. ♦ Este fondată la Bucureşti o nouă editură specializată în promovarea neoelenismului, Pegasus Press. ♦ Banca Naţională a României găzduieşte lansarea cărţii Banca Chrissoveloni - Societate Anonimă Română, 1920-1948, apărută la Editura Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, o istorie a unei familii de aristocraţi greci originari din Chios şi a băncii fondate de ei. Au fost prezenţi urmaşii familiei Chrissoveloni, ca şi ai altor renumite familii de greci din România: Manos, Tsatsos, Averoff, Negropontes (10.05.2001). ♦ Editura Cronica din Iaşi publică lucrarea profesorului Andreas Rados Echivalenţe culturale. De la Odysseas Elytis la Nichita Stănescu. ♦ Apare primul număr al Revistei „Prietenii lui Zorba", a Cercului de Cultură şi Civilizaţie Greacă din Turnu Severin. ♦ La Craiova apare în octombrie un nou număr special din „Excelsior", dedicat vieţii comunităţii elene. ♦ Apare lucrarea lui Ion Brad, Ambasador la Atena. „Ne aflăm în prezenţa unui demers literar şi diplomatic excepţional. Odată cu finalizarea lui, literatura noastră va înregistra o operă memorialistică de o factură specială şi de mari dimensiuni, iar spaţiul intelectual românesc, de o primă incursiune într-un tezaur încă ignorat : diplomaţia românească" (Răzvan Voncu, „Cronica Română", ianuarie 2002). Acestui volum se vor adăuga până în 2009 alte 5 volume în care autorul rememorează cei 9 ani în care a fost ambasador în Grecia.