Minoritatea elenă 1999

Ianuarie 1999, România. Tăierea Vasilopitei

Comunităţile elene sărbătoresc, ca în fiecare an, tăierea plăcintei Sfântului Vasile.

 

9.02.1999, Bucureşti. Proiect privind restituirea unor imobile ce au aparţinut comunităţilor elene Conducerea Uniunii Elene din România depune la Guvernul României proiectul de ordonanţă de urgenţă privind imobilele care au aparţinut comunităţilor greceşti. Unele dintre aceste imobile vor fi restituite în iunie 1999.

 

31.03.1999, Bucureşti. Ordinul 3533/1999 al Ministerului Educaţiei

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 3533/1999 se aprobă Instrucţiunile de predare a limbii materne elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează şcoli cu predare în limba română. Statutul Limbii neoelene ca disciplină de învăţământ se va consolida începând cu anul şcolar 1999/2000 şi prin Ordinul Ministrului nr. 4699/14.10.1999.

 

Iunie, 1999, Bucureşti. O nouă publicaţie a U.E.R.

Apare noua publicaţie bilingvă a Uniunii Elene din România „Dialog cu timpul"/„Διάλογος". Este o publicaţie lunară ce va apărea până la sfârşitul anului 2001.

 

8.06.1999, Galaţi, Brăila. Restituirea unor imobile comunităţilor elene din Galaţi şi Brăila

Ordonanţa 83 emisă de Guvernul Radu Vasile (publicată în „Monitorul oficial" 266 din 10.06.1999), decide restituirea unor proprietăţi Comunităţilor elene din Galaţi şi Brăila: Complexul comercial - Cinematograful şi Restaurantul „Olimpic" din Galaţi şi Şcoala de băieţi din Brăila. Comunitatea elenă din Galaţi va intra în posesia acestor imobile în octombrie 2000, după semnarea protocolului de restituire.

 

16-18.06.1999, Bucureşti. Vizita preşedintelui Republicii Elene

Are loc vizita preşedintelui Republicii Elene, Konstantinos Stephanopoulos, la Bucureşti. Împreună cu preşedintele României, Emil Constantinescu, şeful statului elen participă la deschiderea Forumului Oamenilor de Afaceri români şi greci. Are întâlniri cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, cu premierul Radu Vasile şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Ion Diaconescu.

 

19-21.06.1999, Timişoara. Seminarul Activităţi extraşcolare"

La Timişoara se desfăşoară un seminar de formare cu tema „Activităţi extraşcolare", implicând minorităţile naţionale şi patrimoniul cultural al acestora. Activitatea se înscrie în proiectul „Mozaic", organizat de Institutul Intercultural din Timişoara. Este primul proiect de acest fel din estul Europei, cu scopul de a promova şi dezvolta o metodologie vizând cunoaşterea reciprocă a adolescenţilor aparţinând în egală măsură minorităţilor şi majorităţii.

 

25-28.06.1999, Galaţi. Zilele multiculturale interetnice"

La Galaţi se desfăşoară „Zilele multiculturale interetnice" din Euroregiunea Dunărea de Jos, ce cuprinde judeţele româneşti Galaţi, Brăila, Tulcea, judeţul Cahul din Republica Moldova şi regiunea Odesa din Ucraina. Participă peste 900 de persoane de 30 de etnii, printre care şi cea elenă. „Un sirtaki de toată frumuseţea au oferit membrii Comunităţii Elene din Galaţi", titrează ziarul local „Viaţa liberă". Se organizează cu acest prilej o paradă a costumelor etniilor, spectacole ale formaţiilor participante, un simpozion pe teme de istorie a minorităţilor respective, un târg de carte şi-un târg meşteşugăresc.

 

3-6.07.1999, Salonic. Întâlnirea tinerilor eleni din Europa

La Salonic are loc prima întâlnire a tinerilor eleni din Europa. Au participat 150 delegaţi din 14 state. Printre aceştia se numără şi cei 36 de reprezentanţi ai tinerilor de origine elenă din România. Principalele teme abordate au fost: păstrarea identităţii, a tradiţiilor şi culturii elene, educaţia tinerilor, promovarea spiritului olimpic, Uniunea Europeană şi tineretul, limba elenă, educaţie, artă, comunicare şi informare.

 

14.10.1999, Bucureşti. Ordinul 4699/1999 al Ministerului Educaţiei Naţionale.

La solicitarea U.E.R., Ordinul M.E.N. 4699/1999 precizează cadrul legal privind înfiinţarea de clase de predare a limbii elene. Actul educaţional se desfăşoară cu ajutorul unor cadre didactice detaşate în România de Ministerul Învăţământului din Grecia. Curriculumul şcolar este întocmit conform cerinţelor Curriculumului naţional, diferenţiat, pentru clasele I-IV şi V-XII. Primul profesor care vine din Grecia în 1999 să predea limba greacă este Iannis Kotsanas, urmat în anul 2000 de Vaia Kiplioti, Iannis Tihalas şi Dimitris Friganiotis iar mai târziu vin: Hristos Sgouridis, Evstratios Koutskoudis, Ana Glarou, Nikolaos Mpakas, Eleni Kotsmanidou, Konstantinos Mpouliakis, Anastasios Mouzakis, Kali Anagnostopoulou ş.a. La cererea U.E.R., Ministerul Învăţământului a emis an de an Ordinul privind primirea cadrelor detaşate din Grecia. După organizarea primelor grădiniţe greceşti, educatorilor din ţară li se vor alătura şi cei din Grecia (Maria Lariggaki, Maria Papa, Sultana Papazoglou). În anul şcolar 2008/2009 numărul profesorilor şi educatorilor detaşaţi din Grecia va ajunge la 17. Primele comunităţi în care au predat profesori din Grecia au fost: Bucureşti, Ploieşti, Constanţa, Brăila, Tulcea, Galaţi, Izvoarele. Şi în celelalte comunităţi se organizează studiul limbii elene, pe grupe de elevi (şcolile serale sau de duminică), cu cadre didactice din comunităţi, care beneficiază de programe de perfecţionare în Grecia.

 

1999. Film despre elenismul din România

Este produs documentarul „Imagini ale Elenismului în România. Istorie, Artă, Ortodoxie", regia şi scenariul Iorgos L. Konstandopoulos - o prezentare a evoluţiei civilizaţiei elene şi a spiritului grec în spaţiul românesc, de-a lungul a trei milenii.

 

1999, Bucureşti, Iaşi. Apariţii editoriale

Editura Omonia publică, în ediţie bilingvă, Scrierile revoluţionare ale cărturarului grec Rigas Velestinlis, Panorama literaturii cipriote de Elena Lazăr şi Scurtă istorie a Bisericii din Cipru de Andreas N. Mitsidis. Totodată, Editura Omonia inaugurează colecţia „Biblioteca de Literatură Neoelenă", consacrată promovării prin traduceri a celor mai importante opere din literatura Greciei moderne. Apar astfel traduceri din Kostas Uranis (De la Atlantic la Marea Neagră), Vasilis Vitsaxis (Platon şi Upanişadele), Thanasis Petsalis-Diomidis (Clopotul Sfintei Treimi). ♦ Editura Meronia iniţiază colecţia „Biblioteca de Literatură Cipriotă" cu lucrarea lui Yannis Katsouris Ascensiunea lui Stylianou. ♦ Editura Corson din Iaşi publică Despre poezie. Eseuri şi aforisme de Nasos Vayenas.