Minoritatea elenă 1995

1.02.1995, Strasbourg. Încheierea Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale

Se încheie la Strasbourg Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, pe care o semnează şi România, obligându-se „să recunoască oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, dreptul de a expune în limba sa minoritară însemne, inscripţii, şi alte informaţii cu caracter privat".

 

15.02.1995, Babadag. Formarea Comunităţii Elene Babadag

Se constituie Comunitatea Elenă din Babadag. Preşedintele acesteia, Alexe Aneste, iniţiase aici încă din 1991 cursurile de limba neogreacă.

 

17-18.03.1995, Bucureşti. Manifestări în capitală dedicate Zilei Greciei şi sărbătorirea a 5 ani de existenţă de către U.E.RAre loc la Bucureşti o adunare omagială, onorată de prezenţa E.S. Hristos Alexandris, ambasadorul Greciei la Bucureşti, Dionysios Lelios şi Dimitris Koustas, consilieri ai Ambasadei. Studenţii Seminarului de Neogreacă din Iaşi (îndrumaţi de prof. Andreas Rados) au recitat din versurile poeţilor Mihai Eminescu şi Dionysios Solomos. În mesajul său, Patriarhul României, Preafericitul Teoctist, invocă cuvântul grecesc „agapi", pe care-l simte în inimile tuturor la aniversarea celor 5 ani în care „s-a reactivat acel dialog de iubire care a existat de-a lungul secolelor aici, la gurile Dunării". S-au prezentat mesaje şi din partea preşedintelui României, Ion Iliescu, a preşedintelui Parlamentului Elen Apostolos Kaklamanis, Ministrului Educaţiei din Grecia Iorgos A. Papandreu, secretarului general al grecilor de pretutindeni Nikos Dimadis.

 

6.04.1995, Bucureşti. Constituirea Fundaţiei „Armonia"

La Cercul Militar Central din Bucureşti se desfăşoară, sub patronajul instituţiei prezidenţiale, prima adunare a Fundaţiei „Armonia" a Familiilor Mixte din România. Scopul fundaţiei este întărirea armoniei în relaţiile de familie mixte şi între diferitele etnii din România.

 

Aprilie 1995, Iaşi, Piatra Neamţ. Manifestări dedicate Zilei Greciei în cadrul diferitelor comunităţi

16.04.1995, Iaşi. Sala Fundaţiei „Prietenii Iaşilor - Emil Alexandrescu" găzduieşte prima ediţie a Simpozionul „Relaţiile culturale româno-elene", organizat de Comunitatea Elenă în colaborare cu Universitatea „Al. Ioan Cuza" din Iaşi. ♦ 27.04.1995, Piatra Neamţ. Comunităţile elene Piatra Neamţ şi Roman prezintă un spectacol de muzică, poezie şi dans în sala de festivităţi a Prefecturii judeţului Neamţ.

 

18.05.1995, Bucureşti. Concert Dallaras

Greci din toate colţurile României se întâlnesc la Bucureşti cu ocazia concertului susţinut la Sala Palatului de Iorgos Dalaras. Renumitul cântăreţ grec poposeşte la sediul Uniunii Elene din Bucureşti unde are loc o conferinţă de presă.

 

23-26.05.1995, Bucureşti. Seminarul internaţional asupra toleranţei

Sub patronajul O.S.C.E. se desfăşoară la Bucureşti, în contextul „Anului internaţional al Toleranţei - 1995", un seminar internaţional ce-şi propune să identifice cele mai eficiente modalităţi de luptă împotriva intoleranţei şi de promovare a toleranţei. Sunt prezenţi peste 200 participanţi din ţările membre ale O.S.C.E., reprezentanţi ai altor organisme internaţionale şi ai unor organizaţii nonguvernamentale.

 

11-12.07.1995, Bucureşti. Vizita ministrului de Externe grec la Bucureşti.

Karolos Papoulias, ministru al Afacerilor Externe al Republicii Elene face o vizită oficială la Bucureşti. Are întâlniri cu preşedintele României Ion Iliescu, cu preşedintele Senatului, Oliviu Gherman, cu ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, cu preşedintele Camerei Deputaţilor Adrian Năstase şi cu premierul Nicolae Văcăroiu. Tematica discuţiilor cu demnitarii români a fost cooperarea celor două ţări în organismele internaţionale, accelerarea raporturilor comerciale, securitatea în Balcani şi contribuţia celor două ţări la menţinerea stabilităţii în zonă. În vizită la sediul U.E.R. din Bucureşti, domnul Karolos Papoulias primeşte diploma de membru de onoare al Uniunii şi declară cu această ocazie: „Sunt emoţionat de întâlnirea mea cu Uniunea Elenă din România, devenind astfel şi eu călător al drumului istoric parcurs de elenismul greu încercat al diasporei, care ţine la înălţime aspiraţiile naţiunii noastre, care luptă, având realizări şi reuşite. Există oare vreo greutate care ne-ar putea învinge? Răspunsul îl dă istoria elenismului din diasporă".

 

3-16.08.1995, Brăila. Seminarul „Păstrarea şi predarea limbii elene ca factor al identităţii etnice a minorităţii elene din România"

Cadre didactice de la Universitatea „Macedonia" din Salonic împărtăşesc cunoştinţe privind predarea limbii neoelene profesorilor ce predau în cadrul comunităţilor greceşti de pe întreg teritoriul României.

 

20-27.08.1995, Brăila. Primul concurs naţional de canto „Haricleea Darclée"

Are loc la Brăila primul concurs naţional de canto „Haricleea Darclée", omagiu adus renumitei artiste de origine elenă, cu prilejul împlinirii a 135 de ani de la naştere, iniţiat de soprana Mariana Nicolesco. Concurenţi din 25 de ţări s-au întrecut pe scena teatrului brăilean, unde soprana a debutat în 1881.

 

1-2.09.1995, Bucureşti. Seminarul „Implementarea legislaţiei internaţionale privind minorităţile naţionale în legislaţia României"

Organizat de Consiliul pentru Minorităţile Naţionale şi Fundaţia pentru Relaţii Interetnice din Olanda, seminarul a reunit reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Domnul Chiriac Manuşaride a prezentat comunicarea „Unele probleme privind protecţia legislativă a minorităţilor naţionale în România". Din partea U.E.R. a fost prezentă şi doamna Lucia Gargaletus.

 

15.09.1995, Oneşti. Deschiderea cursurilor de limba neogreacă în cadrul Comunităţii Elene Oneşti

În anul şcolar 1995/1996 se deschid cursurile de limba neogreacă organizate sâmbăta şi duminica de Comunitatea Elenă, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar, la Oneşti. Primele cursuri au fost ţinute de Angheliki Kostopoulou Moţei, iar după 1996, au predat Mariana Papahristu, Lili Ciocan Maţuka şi Cristina Kiriakopolu.

 

28.10.1995, Turnu Severin. Organizarea Comunităţii Elene din Turnu Severin

Se organizează Comunitatea Elenă din Turnu Severin, care alege ca preşedinte pe prof. Paula Scalcău. Tot acum se organizează şi Cercul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Greacă din Turnu Severin, cu nucleul la Liceul „Traian". La cererea elevilor, conducerea liceului şi a Inspectoratului şcolar fac demersurile necesare obţinând în anul şcolar următor aprobarea pentru predarea limbii neoelene ca a treia limbă străină, începând cu 15 septembrie 1996. Tot atunci, în cadrul Colegiului „Traian" se va înfiinţa şi un cor bizantin, cu 70 de elevi, condus de Cacuci Dumitru, absolvent al Seminarului Teologic din Bucureşti.

 

28.10.1995, Iaşi. Simpozionul „Relaţii culturale româno-elene"

Comunitatea Elenă din Iaşi organizează cea de-a doua ediţie a Simpozionului „Relaţii culturale româno-elene", cu participarea acad. Gh. Platon, a prof. Dan Teodor, a prof. D. Năstase de la Atena.

 

Octombrie 1995. Constanţa. Deschiderea Consulatului General al Republicii Elene

La Constanţa se deschide Consulatul General al Republicii Elene (inaugurat oficial la 14 iunie 1997).

 

2-3.11.1995, Bucureşti, Iaşi. Vizita preşedintelui Greciei în România

Are loc vizita oficială în România a preşedintelui Republicii Elene, Konstantinos Stephanopoulos. Şeful statului elen se întâlneşte cu Ion Iliescu, preşedintele României, premierul Nicolae Văcăroiu, ministrul de externe Teodor Melşcanu şi rosteşte o alocuţiune în plenul Parlamentului. Vizitele oficiale ale şefilor de stat greci în România vor continua în anii 1999, 2004, 2007. După încheierea vizitei oficiale, pe 4 noiembrie preşedintele Greciei a vizitat judeţele Iaşi şi Neamţ. Membrii comunităţilor Iaşi şi Neamţ îl întâmpină şi-l însoţesc la mănăstirea Secu, unde are loc o ceremonie religioasă în memoria eroilor revoluţiei de la 1821. Comunitatea elenă Iaşi montează aici o placă comemorativă, a cărei inscripţie aminteşte de eroul eterist Iordache Olimpiotul. Ea e dezvelită de preşedintele Republicii Elene, domnul Konstantinos Stephanopoulos, care declară: „Pe durata şederii mele aici, nu am simţit că mă aflu în altă ţară... Am dorit să includ, în mod expres, Iaşii în programul vizitei mele în România, deoarece capitala Moldovei a jucat adesea un rol important în istoria Greciei.

 

3.11.1995, Bucureşti. Acord cultural româno-elen

Se semnează la Bucureşti Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii. Pe 21.03.2005 se va semna la Bucureşti Programul executiv de aplicare a Acordului cultural pentru anii 2005-2007.

 

29.11-8.12.1995, Salonic. Primul Congres Constitutiv al Diasporei Elene

Organizat de Ministerul de Externe - Secretariatul General al Grecilor din Diasporă, cu sprijinul Ministerului Macedoniei şi Traciei, Congresul reuneşte delegaţi ai celor aproape 7 milioane de greci ce trăiesc în diaspora şi marchează apariţia unui nou cadru instituţional în care reprezentanţii lor să poată colabora cu statul grec şi să participe direct la evoluţia elenităţii în general. Din partea grecilor din România, adresează mesaje Congresului delegaţii: Sotiris Fotopolos (preşedintele U.E.R), Evdochia Iovanidou-Georgescu (din partea femeilor U.E.R.) şi Eleni Paşcanu (din partea tinerilor U.E.R.).

 

Decembrie 1995, Izvoarele, Piatra Neamţ. Manifestări dedicate Crăciunului

Comunităţile greceşti organizează sărbătoarea Pomului de Crăciun.

 

1995, Bucureşti, Iaşi. Apariţii editoriale

Sub egida Uniunii Elene din România apare lucrarea „Presa de limbă greacă din România în veacul al XIX-lea", semnată de Olga Cicanci, o importantă contribuţie la cercetarea acestui segment din istoria elenismului în România. ♦ La Editura Omonia apare Opera în proză a lui Kavafis, în traducerea Elenei Lazăr. ♦ Editura Cronica din Iaşi publică antologia Surâsul Afroditei. Poeţi ciprioţi contemporani (traducere Andreas Rados, Leonida Maniu şi Leonidas Rados) ♦ Apare la Editura Vox Dicţionarul român-grec al lui Socratis Cotoulis.