Minoritatea elenă 1990

10.01.1990, Bucureşti. Constituirea Comunităţii Elene Bucureşti

Se înfiinţează Comunitatea Elenă Bucureşti, care va căpăta personalitate juridică în anul 2002. Începând cu luna aprilie a anului 1990 se vor organiza şi primele cursuri de limba greacă, ţinute de doamna Pagona Mularidis - Georgescu. Primul preşedinte ales a fost George Mularidis. Îi va urma la conducerea comunităţii, Aristotel Ioanidis, care din octombrie 1994 organizează o nouă asociaţie a grecilor cu statut juridic, numită Comunitatea Elenilor din Bucureşti „Orfeus". Comunitatea Elenă Bucureşti (din cadrul U.E.R.) va fi condusă interimar de către doamna Pagona Georgescu Mularidis, până la noile alegeri din anul 1997, când preşedinte devine Savas Tsorakidis. Acesta din urmă, în anul 2006, împreună cu o parte a Asociaţiei Comunitatea Elenă Bucureşti, se va separa de U.E.R.

 

19.01.1990, Bucureşti. Vizita ministrului grec, Antonis Samaras, la Bucureşti

Ministrul de externe al Greciei, Antonis Samaras şi Ministrul adjunct, Ioannis Rottakis, sunt primii demnitari străini care fac o vizită oficială în România după evenimentele din decembrie 1989. Cei doi diplomaţi greci depun coroane de flori în piaţa Romană şi se întâlnesc cu omologii lor români, Sergiu Celac şi Dumitru Mazilu. Ambele părţi au subliniat faptul că revoluţia populară din România creează premise favorabile dezvoltării fructuoase a raporturilor de prietenie tradiţională în toate domeniile. Într-adevăr, după căderea regimului comunist, relaţiile româno-elene îşi lărgesc aria şi totodată, se intensifică. Revin în ţară numeroşi greci din România, refugiaţi în Grecia între 1947-1953, dorind să se facă folositori aici. Grecia a ajutat imediat România cu bunuri şi medicamente şi a rămas aproape de ea în dificila tranziţie, fiind unul din principalii ei susţinători în organismele europene şi euroatlantice. Vizitele la nivelul miniştrilor afacerilor externe vor continua, astfel: miniştrii greci vor vizita România în 1993, 1995, 1999, 2004, 2007 iar miniştrii români de externe vor face vizite în Grecia în 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 2006, 2008.

 

5.02.1990, Constanţa. Formarea Comunităţii Elene

21 de persoane participă la Adunarea generală de constituire a Comunităţii Elene din Constanţa. La 19.02.1990, Comitetul noii Comunităţi solicită înregistrarea acesteia la Judecătoria Constanţa, iar la 16.03.1990 comunitatea dobândeşte personalitate juridică. Primul preşedinte al comunităţii a fost domnul Eftimie Antoniadis, iar din anul 1997 preşedinte este Anton Hiropedis. De-a lungul timpului, statutul a suferit unele modificări. Din 2.06.2000, numele comunităţii se va schimba în „Comunitatea elenă Elpis Constanţa".

 

6.02.1990, Bucureşti. Constituirea Uniunii Elene din România

Are loc, în casa din strada Vasile Alecsandri, nr. 8 din Bucureşti şedinţa de constituire a Uniunii Elene din România. A fost discutat şi aprobat primul statut al organizaţiei, ce prevedea ca obiective esenţiale: cultivarea relaţiilor tradiţionale româno-elene şi a raporturilor de amiciţie cu toate minorităţile din România, păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etniei elene - învăţarea limbii strămoşeşti, redobândirea proprietăţilor fostelor comunităţi elene. Printre membrii fondatori, se numără: Sotiris Fotopolos, Gh. Vitanidis, Eftimie Antoniadis, George Mularidis, Ion Iasonidis, Atena Demetriad, Nicolae Pavlidis, Gheorghe Foroglu, Pagona Georgescu, Aurelia Mularidis, Anastasia Vitanidis, Anton Antoniadis, Anastasia Cucuritzis, Cristina Manuras, Chiriacos Manusaridis, Dan Manusaridis, Spiros Vanghelatos, Tănase Nasta, Raluca Nasta, Vasilis Zogas, Ioana Vanghelatos, Natalia Gheorghiu, Gheorghe Gheorghiu, Evanghelia Nasta. Se schiţează un prim Statut şi U.E.R. e înregistrată în aceeaşi zi, 6 februarie 1990, la Judecătoria Sectorului 1 al capitalei. Comisia pentru Minorităţile Naţionale din cadrul Frontului Salvării Naţionale va acorda avizul de înfiinţare nr. 39 la 12.02.1990, iar la 26.02.1990, Uniunea Elenă din România va dobândi şi personalitate juridică.

 

8.02.1990, Brăila. Reorganizarea Comunităţii Elene din Brăila

Renaşterea Comunităţii Elene din Brăila are loc în jurul Bisericii Greceşti. Doi epitropi ai acesteia, Vasilis Barzukas şi Alecos Neofitos, au iniţiat reorganizarea comunităţii. Prima adunare, din 8 februarie, care a reunit aprox. 50 de persoane de origine greacă, a ales un Comitet provizoriu ce şi-a propus atragerea cât mai multor etnici eleni pentru întărirea comunităţii şi a hotărât organizarea unei Adunări generale a grecilor din Brăila. Noua adunare a avut loc la 22.02.1990 şi a reunit 217 persoane. Preşedinte al Comunităţii a fost ales Vasilis Barzoukas (1990-1993). S-au succedat apoi la conducerea comunităţii preşedinţii: Alecos Neofitos (1993-1999), Nicolaos Saridakis (1999-2007), Haralambis Karavias (din 2007 şi în prezent). Din 1991 se vor organiza şi primele cursuri de limba greacă, sub îndrumarea profesorilor Anisia Pieratos şi Nicolae Marulis, iar în 1999 va sosi şi primul profesor de limba greacă detaşat din Grecia, Mathaios Milonakis. Comunitatea va dobândi personalitate juridică prin sentinţa 4833 din 5.06.1992.

 

10.02.1990, Piatra Neamţ. Constituirea Comunităţii Elene din Piatra Neamţ

Se organizează Comunitatea Elenă, având ca preşedinte pe Nicolae Pavlidis (1990-1992). Alţi preşedinţi ai Comunităţii Elene din Piatra Neamţ au fost: Nicolae Viţu (1992-1996), Cârstoiu Iulian (1996-2003), Filippos Panaiotidis (interimat 2003-2004) şi din nou Nicolae Viţu (din 2004 şi în prezent). Printre membrii fondatori din 1990 s-au numărat şi Ianni Zenembizis, Dan Gafta (Ţanacli), Hrisula Anghelidachi, Elena Butnaru-Botez. Încep şi cursurile de limba greacă cu prof. Elena Amancea, continuate în 1993 de prof. Elisabeta Rusu Feraru (Cristea) şi în 2006 de prof. Smaranda Iamandi.

 

Februarie 1990, Târgovişte. Constituirea Comunităţii Elene Târgovişte

Se formează la Târgovişte o nouă filială a Uniunii Elene din România, în frunte cu preşedintele Constantinos Tzitzeklis (februarie-aprilie 1990). Din aprilie 1990, preşedinta comunităţii este doamna Hrisoula Cotenescu.

 

31.03.1990. Acordarea primelor subvenţii publicaţiilor minorităţilor naţionale

Prin Hotărârea Guvernului Petre Roman nr. 343/31.03.1990, Ministerul Culturii e autorizat să acorde subvenţii unor publicaţii aparţinând minorităţilor naţionale. Ulterior se vor adopta şi reglementări privind dreptul minorităţilor la timpii de antenă.

 

9.04.1990, Galaţi. Reînvierea Comunităţii Elene din Galaţi

La Biserica Greacă din Galaţi (Metamorfosi) are loc Adunarea de constituire a noii Comunităţi Elene din Galaţi, la care participă 72 de persoane de origine elenă. Se alege primul comitet în frunte cu Thoma Stelian Nicolau (preşedinte) şi Dimitrios Zamfiropol (vicepreşedinte). Dr. Ion Prodrom este ales preşedinte de onoare al comunităţii. Printre membrii fondatori se numără şi Afrodita Melisaratou, Cristofor Valianatos, Jean Cambaras, Gheorghis Troianos, Gh. Constandatos, Gh. Constantinidi, Alexandros Galiatsatos, Kimon Mazaraki. Din partea Uniunii Elene din România a participat la adunare regizorul Gheorghe Vitanidis. În septembrie 1991, în urma decesului lui Toma Nicolau, preşedinţia comunităţii va fi preluată interimar de către Zamfiropol Dimitrios, care va fi reales şi în următoarele Adunări generale. Comunitatea va dobândi personalitate juridică în anul 2000 (sentinţa 42 din 8.02.2000).

 

10.04.1990, Tulcea. Reînfiinţarea Comunităţii Elene

În vechiul sediu din strada Trandafirilor, nr.3 din Tulcea, se reorganizează Comunitatea Elenă, din iniţiativa doamnei Maria Tiron Statopol, care devine prima preşedintă a comunităţii. După repatrierea ei în 1993, i-a urmat la conducerea comunităţii doamna Elefteria Udrea şi mai târziu, doamna Gheorghe Ecaterina.

 

Aprilie 1990, Ploieşti. Organizarea Comunităţii Elene Prahova

Se organizează Comunitatea Elenă Prahova, care din 1998 (Sentinţa 133 din 11.06.1998) dobândeşte şi personalitate juridică. Primul preşedinte ales în anul 1990 este Lambros Ziogas (1990-1996). Printre membrii fondatori se numără şi Anton Nicolau, Dragoş Gabriel Zisopol, Despina Popescu Zefiraş, Dan Lichiardopol, Simona Constantinescu Nicos Peios etc. După stingerea din viaţă a poetului Lambros Ziogas, a fost ales ca preşedinte al comunităţii doctorul Anton Nicolau (1996), care a deţinut funcţia până la sfârşitul vieţii. Din septembrie 2001, comunitatea are ca preşedinte pe dr. ing. Dragoş Gabriel Zisopol.

 

Aprilie 1990, Iaşi. Constituirea Comunităţii Elene Iaşi

Se formează la Iaşi Comunitatea Elenă, ca parte componentă a U.E.R. În 1994 (prin sentinţa civilă 226/6.07.1994) dobândeşte personalitate juridică. Primul preşedinte ales în 1990 a fost profesorul Andreas Rados (1990-1992). Din 1992, în fruntea Comunităţii Elene Iaşi se află doamna Marica Pieptu.

 

18.04.1990, Bucureşti. Primul Congres al Uniunii Elene din România

La lucrările primului Congres participă delegaţi din 9 comunităţi: Bucureşti, Constanţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Iaşi, Piatra Neamţ, Călăraşi, Prahova. Ordinea de zi cuprinde informarea asupra modului de constituire a Uniunii şi a comunităţilor, dezbaterea Statutului, a Programului, alegerea organelor de conducere. Se formează primul Consiliu de Conducere al U.E.R., format din: Sotiris Fotopolos (preşedinte), Gheorghe Vitanidis (prim-vicepreşedinte), Tănase Nasta (vicepreşedinte), Panait Luli (vicepreşedinte), Anton Calavrezo (responsabil cu tineretul), Anton Nicolau, Maria-Elena Apollon, Marina Dendrino, Dimitrie Zamfiropol, Aristotel Ioannidis, Chiriac Manusaridis, Alexandru Galiatzatos, Petre Sibianu, Dan-Radu Manusaridis, Vasilis Zogas. Din Consiliul de Conducere fac parte şi preşedinţii comunităţilor teritoriale: George Mularidis, Eftimie Antoniadis, Vasilis Barzuca, Stelian-Toma Nicolau, Maria Statopol-Tiron, Andreas Rados, Nicolae Pavlidis, Gherasimos Nicolau, Lambros Ziogas (membri). Programul adoptat stabileşte ca priorităţi: cunoaşterea valorilor elenismului, organizarea de manifestări culturale, a cursurilor de limba greacă, a programelor de perfecţionare a profesorilor, a taberelor pentru copii şi pentru pensionari în Grecia.

 

Mai 1990, Sulina. Constituirea Comunităţii Elene Sulina.

Se formează la Sulina o nouă filială a Uniunii Elene din România (din anul 2006 va dobândi personalitate juridică), în frunte cu preşedintele Gheorghe Catrachile. După 1997 va fi aleasă preşedintă doamna Irina Rădeanu, iar din 2005 doamna Ecaterina Gheorghe Dracopoulo.

 

20.05.1990, România. Rezultatele U.E.R. la alegerile legislative

Din cele 13,7 milioane de voturi valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor, reprezentanţii elenilor obţin 4.932 voturi. Reprezentantul minorităţii elene în Parlamentul României în prima legislatură (1990-1992) este deputatul Anton Nicolau.

 

20.06.1990, Piteşti. Constituirea Comunităţii Elene Piteşti

Se organizează la Piteşti Comunitatea Elenă, prin eforturile unor greci entuziaşti (Ştefan Ropcea, Ioan Paticu, Spiridon Bachide, George Ziguli, Iannis Fasalas), având ca preşedinte pe Ştefan Ropcea (1990-1992). Următorul preşedinte al comunităţii a fost Ioan Paticu (1992-1994). Din martie 1994, (după trecerea în nefiinţă a preşedintelui Paticu) în fruntea comunităţii se află doamna Mihaela Cernătescu.

 

20.06.1990, Oneşti. Constituirea Comunităţii Elene Oneşti

Majoritatea grecilor din Oneşti îşi constituie o organizaţie afiliată la Uniunea Elenă din România. Este ales un comitet format din Maria Maţuka, Moţei Angheliki şi preşedintele Simos Luliadis. După decesul preşedintelui Luliadis, s-au succedat la conducerea comunităţii: Maria Maţuka, Iannis Rallis, Vasilis Gourzanopoulos şi Takis Kiriakopoulos.

 

22.08.1990, Roman. Constituirea noii Comunităţi Elene din Roman

Grupul de 22 de persoane de origine elenă din Roman se desprinde de Comunitatea Elenă din Piatra Neamţ, organizând propria comunitate, în frunte cu un comitet alcătuit din Liţa Asmarandei, Zdukos Ahile, Varvaras Anghelis, Statopol Vasile şi preşedintele Boris Cepalis

 

15.09.1990, Galaţi. Deschiderea cursurilor de limba neogreacă în cadrul Comunităţii Elene

În anul şcolar 1990/1991 se deschid cursurile de limba neogreacă organizate sâmbăta şi duminica de către Comunitatea Elenă, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean, în clădirea Colegiului „Al. Ioan Cuza" din Galaţi. Primii profesori de limba neogreacă au fost Dimitrios Zamfiropol şi Reghina Constantinidi. Datorită numărului în creştere de elevi, în anii următori se alătură şi profesori din Grecia, iar cursurile se vor ţine la Colegiul „Al. Ioan Cuza" dar şi în localul Şcolii Generale nr. 8.

 

28.09.1990, Braşov. Constituirea Comunităţii Elene Braşov

Se formează la Braşov o nouă filială a U.E.R., care va dobândi şi personalitate juridică în 1991 (sentinţa din 14.05.1991, în Dosar 450/J/1990 al Judecătoriei sect. I Bucureşti). Statutul comunităţii va cunoaşte unele modificări în oct. 1997. Cel dintâi preşedinte ales în 1990 a fost Gherasimos Vasilatos (1990-1993). I-au urmat la conducerea comunităţii Vasilis Karalis (1994), Adelina Pitulice Vasilatos (1995-2001) şi Lemoniţa Chiriac (din 2002 şi în prezent).

 

1990, Bucureşti. Apariţii editoriale

Apare la Editura Albatros din Bucureşti volumul „Odele Mării Egee - Poeţi greci contemporani" (prefaţă, note şi traduceri de Andreas Rados şi Ioanid Romanescu). ♦ Tot Andreas Rados traduce şi cartea lui Jean Coutsoheras „Cu aripa şi tridentul", apărută la Editura Univers.