Minoritatea elenă 1996

23.02.1996, Atena. Acord româno-elen

Se semnează la Atena Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind reglementarea compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi în România. Acordul va fi ratificat prin Legea nr. 63/21.04.1997.

 

24.03.1996, Bucureşti. Sărbătorirea Zilei naţionale a Greciei în capitală

După slujba emoţionantă oficiată la biserica grecească de preoţi greci veniţi de la Salonic, festivitatea de la sediul U.E.R. este deschisă de preşedintele comunităţii bucureştene, Aristotel Ioannidis, în prezenţa E.S. Hristos Alexandris, Ambasadorul Elladei la Bucureşti şi a consilierilor ambasadei, a deputatului Anton Nicolau, precum şi a oaspeţilor Societăţii Culturale Panelene „Makednos".

 

24-31.03. 1996, România. Sărbătorirea Zilei naţionale a Greciei în toate comunităţile elene din România

Reprezentanţii Societăţii Culturale Panelene „Makednos" din Salonic şi deputatul U.E.R. participă şi la manifestările organizate la Ploieşti, de comunitatea Prahova. ♦ La Brăila, Ziua Elladei a fost sărbătorită în ajun (duminică, 24 martie) prin oficierea unui Te Deum la Biserica Buna Vestire, cântece şi poezii ale copiilor de la grădiniţa greacă, o masă cu bucate specifice şi muzică grecească. Alături de membrii comunităţii, participă la manifestările de la Brăila şi reprezentanţi ai evreilor, turcilor şi ruşilor lipoveni. ♦ La Iaşi, I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, oficiază pe 25 martie un Te Deum la biserica Vovidenia, în fruntea unui sobor de 8 preoţi, în limba greacă. La strane, corurile studenţilor români de la Facultatea de Teologie şi cel al studenţilor greci au interpretat muzică bizantină. Semnificaţia zilei de 25 martie e prezentată de doamna Marica Pieptu, preşedinta comunităţii, la Casa Studenţilor din Iaşi, unde are loc şi spectacolul oferit de Comunitatea elenă. În acelaşi context are loc şi cea de-a treia ediţie a Simpozionului „Relaţii culturale româno-elene", cu participarea profesorilor Emilian Popescu şi Vasile Arvinte. ♦ La Craiova, pe 25 martie, peste 400 de eleni şi filoeleni au serbat evenimentul în sala mare a Filarmonicii „Oltenia". La spectacolul prezentat şi-au adus contribuţia membrii comunităţii, membrii Filarmonicii şi studenţii greci din Craiova. ♦ La Galaţi, Ziua Greciei a fost sărbătorită pe 31 martie, prin rememorarea de către Dimitrios Zamfiropol, preşedintele comunităţii, a jertfelor poporului grec la 1821 şi un spectacol muzical-coregrafic, organizat la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române Galaţi. Theodor Munteanu şi Dumitru Barbu de la Teatrul Muzical din Galaţi, Carmen Penelopi Papadatu, Ana Caspiroschi, Anamaria şi Antigona Petrican, orchestra condusă de Marian Proca au fost răsplătiţi cu aplauzele unui public numeros. Succesul spectacolului a făcut să fie difuzat în repetate rânduri pe postul local de televiziune. ♦ Manifestări similare, cu adunări festive emoţionante şi reuşite spectacole au loc şi la Piatra Neamţ, Piteşti, Turnu Severin şi alte comunităţi.

 

Aprilie-mai 1996, România. Schimburi economice româno-elene

O delegaţie a Camerei de Comerţ din Larisa (Grecia) vizitează România, are discuţii şi semnează acorduri cu Camerele de Comerţ din Bucureşti, Piatra Neamţ, Bistriţa Năsăud, Cluj şi Timiş.

 

29.06.1996, Bucureşti. Prima întâlnire a absolvenţilor liceului grecesc din capitală

În clădirea vechii şcoli din Str. Austrului, nr. 33, a avut loc o întâlnire emoţionantă. Iniţiativa a avut-o un grup de entuziaşti care au reuşit să adune peste 100 dintre absolvenţii Liceului Elen din promoţiile 1943-1982, veniţi din toată ţara. Astfel de întâlniri vor avea loc şi la sediul Uniunii Elene în iunie 2003 şi iunie 2006, adunând din ce în ce mai mulţi absolvenţi ai liceului, care trăiesc azi în România, dar şi în Grecia şi Noua Zeelandă.

 

19.07.1996, Bucureşti. Manifestarea culturală „Cipru - 9000 de ani de istorie şi civilizaţie"

Are loc la sediul U.E.R., sub egida Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti, o manifestare de solidaritate faţă de poporul cipriot, cu referire la civilizaţia milenară a Ciprului - segment al civilizaţiei elene, la consecinţele ocupaţiei turceşti, la divizarea Ciprului, la tradiţionalele relaţii de prietenie româno-elene-cipriote şi la sprijinul de care au nevoie astăzi ciprioţii din partea comunităţii internaţionale. Au rostit alocuţiuni preşedintele U.E.R. Sotiris Fotopolos, E.S. Hristos Alexandris, ambasadorul Greciei, Dimitris Koustas, consilier de presă al Ambasadei Elene, elenista Elena Lazăr, Deputatul Uniunii - Anton Nicolau. O manifestare cu aceeaşi temă a avut loc şi la Ploieşti, pe 14.09.1996.

 

26.07.1996, Bucureşti. Reprezentanţii Secretariatului General al grecilor din diaspora în România

La sediul U.E.R. din Bucureşti, delegaţii Secretariatului General al grecilor din diaspora (Teodoros Dimadis, Maria Apladi, Dimitrios Markos) s-au întâlnit cu reprezentanţi ai U.E.R. din Bucureşti, Constanţa, Braşov şi Galaţi. S-a discutat despre greutăţile întâmpinate de comunităţile teritoriale şi despre programele organizate de Secretariat pentru copii şi adolescenţi.

 

12- 26 august 1996, Bucureşti. Expoziţie dedicată Zilei Forţelor Armate Elene

Sala de Onoare a Muzeului Naţional Militar a găzduit expoziţia cu tema „Confluenţe româno-elene", sub egida Muzeului Naţional Militar şi a Biroului Ataşatului Militar al Ambasadei Elene din România. Expoziţia cuprinde mărturii arheologice ale existenţei şi răspândirii elementului elen pe teritoriul României, picturi, fotografii, afişe, documente, arme şi uniforme militare ale celor două armate, steaguri, diplome, decoraţii, cărţi rare şi albume.

 

2-11.09.1996, Costineşti. Cursuri de vară cu tema „Pentru o lume a drepturilor omului, a democraţiei şi toleranţei

A avut loc a doua ediţie a cursurilor de vară a Universităţii Internaţionale pentru drepturile omului, organizată în colaborare cu Consiliul Pentru Minorităţile Naţionale. Discuţiile au avut 6 domenii de interes (cultură, legislaţie, învăţământ şi tineret, afaceri interne şi externe, domeniul economico-social şi domeniul financiar). Minoritatea elenă a fost reprezentată de Alina Caspiroschi. Au fost prezenţi, pe lângă reprezentanţii minorităţilor din România, şi reprezentanţi ai unor minorităţi din străinătate. Astfel, Alexandru Liviu Andercon din Grecia a prezentat aspecte din activitatea comunităţii „Ştefan cel Mare" din Grecia, ce numără peste 2000 de români. Înfiinţată în 1932, independentă economic şi având caracter apolitic, ea beneficiază de publicaţii în limba română, are formaţii artistice şi-şi desfăşoară sărbătorile şi slujbele în limba română.

 

12-13.10.1996, Iaşi. Aducerea moaştelor Sf. Andrei

La Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, au loc ceremonii religioase, prilejuite de aducerea din Grecia (de la Patras) a moaştelor Sfântului Andrei pe pământul pe care l-a înduhovnicit cu două milenii în urmă, ca Apostol al lui Hristos. Peste 200.000 de pelerini au atins chivotul de argint, închinându-se la sfintele moaşte. Evenimentul a dus la accentuarea contactelor spirituale dintre cele două popoare ortodoxe.

 

18.10.1996, Bucureşti. Întâlnire a eleniştilor din România

La sediul U.E.R. are loc o întâlnire a cercetătorilor români preocupaţi de studiile neoelene. Tema întâlnirii a fost necesitatea reunirii eforturilor tuturor specialiştilor, în scopul coordonării cercetării marilor fonduri de documente greceşti din arhivele şi bibliotecile României, pregătirea unei noi generaţii de specialişti care să cunoască limba şi paleografia greacă. Alături de iniţiatoarele acestei întâlniri, cercetătoarele Olga Cicanci şi Cornelia Papacostea Danielopolu, au participat Paul Cernovodeanu, Şerban Tanaşoca, Tudor Teoteoi, Lia Chisacof, Elena Lazăr, Paula Scalcău, Dumitru Nicolae, Valentina Filip şi alţi specialişti, profesori, traducători, studenţi ai Facultăţii de Arhivistică. Ei se numără printre cei care în curând vor pune bazele Societăţii Române de Studii Neoelene (ianuarie 1997).

 

27.10.1996, Bucureşti. Manifestări dedicate Zilei istoricului „Nu"

La Biserica Greacă din Bucureşti are loc un Te Deum oficiat de preoţi greci. Domnul Ambasador al Republicii Elene la Bucureşti, E.S. domnul Hristos Alexandris, vorbeşte despre semnificaţia evenimentelor de la 28 octombrie 1940. O adunare festivă şi un program artistic au loc şi la sediul U.E.R. ♦ Manifestări similare au loc şi în alte comunităţi greceşti.

 

3.11.1996, România. Alegeri legislative

U.E.R. a participat la alegerile parlamentare cu candidaţi proprii, în 11 circumscripţii electorale. Din cele 12,23 milioane de voturi valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor, reprezentanţii elenilor obţin 9.972 voturi: 8.463 pentru candidatul Uniunii Elene din România, 1.509 pentru candidatul Comunităţii Elene Prahova. Reprezentantul minorităţii elene în Parlamentul României în această legislatură (1996-2000) va fi deputatul Gherasim Gazis.

 

16.11.1996, Bucureşti. Întâlnire omagială - Edmond Nicolau

Are loc la sediul U.E.R. o întâlnire omagială prezidată de academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, dedicată lui Edmond Nicolau (3.06.1922-2.09.1996), pedagog şi om de ştiinţă de origine elenă. Promotor al ciberneticii şi al interdisciplinarităţii în România, a avut contribuţii în domeniul comunicaţiilor, electronicii, calculatoarelor. A fost şeful Departamentului de Cultură şi Învăţământ al U.E.R. şi primul director onorific al ziarului „Elpis"/„Speranţa". Cu acest prilej s-a hotărât înfiinţarea Fundaţiei „Edmond Nicolau", pentru promovarea operei omului de ştiinţă.

 

25-29.11.1996, Craiova. Parteneriatul româno-elen pentru pace

În cadrul Parteneriatului pentru pace, o companie din Batalionul de Trupe Speciale din Grecia participă la un exerciţiu militar la Craiova. La Cercul Militar din Craiova, soldaţii greci participă cu un program de dansuri la un spectacol, alături de Ansamblul folcloric „Maria Tănase" şi membrii Comunităţii Elene din Craiova, pregătiţi de studentul Ilias Makeridis.

 

29-30.11.1996, Braşov. Simpozionul „Presa şi minorităţile"

Are loc la Braşov Seminarul internaţional „Presa şi minorităţile", organizat de World Association of Newspapers, Consiliul Europei, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Asociaţia Română a Editorilor de Presă şi Gazeta Română de Transilvania. Participă reprezentanţi ai presei scrise de limbă română şi ai ziarelor minorităţilor din România. Discuţiile au subliniat importanţa problemelor minorităţilor naţionale, nevoia abordării lor cu claritate, responsabilitate şi toleranţă. Publicaţia „Elpis"/„Speranţa" a U.E.R. a fost reprezentată de Alexandru Harvalia.

 

15.12.1996, Calafat. Organizarea Comunităţii Elene Calafat

Are loc Adunarea de constituire a Comunităţii Elene din Calafat, la care participă 17 membri fondatori. Printre ei se numără Iorgos Zigunas, Rodamanti Lupulescu, Jean Conortos, Silvia Popescu, Constantin Popescu. Primul preşedinte al comunităţii a fost ales Iorgos Zigunas. Din 12.07.1997, preşedinta comunităţii este doamna Elena Lungu. De menţionat faptul că, încă dinaintea organizării Comunităţii Elene, grecii din Calafat s-au implicat în stabilirea de legături între oraşul lor şi localităţi din Grecia. Astfel, în urma unor schimburi de vizite din anii 1992 şi 1993, Primăria din Calafat a încheiat un acord de înfrăţire cu Drapezona, o suburbie a Pireului.

 

Decembrie 1996, România. Sărbătorile de iarnă

La Bucureşti, la sediul U.E.R., are loc serbarea Pomului de Crăciun, pregătită de corul şi formaţia de dansuri a Comunităţii (prof. Doina Meşteru şi Codruţ Dumitrache) şi de absolvenţii Şcolii elene din Bucureşti, îndrumaţi de Alekos Ifandopol. ♦ La Iaşi, membrii comunităţii asistă la un spectacol prezentat de un grup de tinere îndrumate de actriţa Cristina Ioanidis. La Craiova, oamenii de afaceri greci sprijină substanţial serbarea Pomului de iarnă. ♦ În toate comunităţile greceşti, grecii sărbătoresc împreună Crăciunul şi venirea Anului Nou.

 

1996, Bucureşti, Salonic. Apariţii editoriale.

Sub egida Uniunii Elene din România apare lucrarea „Comunităţile greceşti din România în sec. al XIX-lea", o contribuţie importantă la cercetarea istoriei grecilor din spaţiul românesc, semnată de cercetătoarea Cornelia Papacostea-Danielopolu, care abordează istoria prezenţei greceşti în veacul al 19-lea, din multiple unghiuri. ♦ Un masiv Dicţionar neogrec-român (reeditat în 2000) apare la Bucureşti sub coordonarea neoelenistei Lia Brad-Chisacof, la Editura Demiurg. ♦ În acelaşi an apare la Salonic ediţia în limba română a Micii Gramatici a limbii neogreceşti a lui Manolis Triandafilidis, tradusă de Andreas şi Leonidas Rados. ♦ Editura Bizantină din Bucureşti publică lucrarea lui Christos Yannaras Abecedar al Credinţei, tradusă de preot dr. Const. Coman. ♦ O altă lucrare a lui Christos Yannaras, Heidegger şi Areopagitul, apare la Editura Anasatasia din Bucureşti (trad. Nicolae Şerban Tanaşoca).