Minoritatea elenă 1994

12.01.1994, Pireu. Protocol de colaborare între oraşele înfrăţite Pireu şi Galaţi

Se semnează în Grecia, la Pireu, un nou Protocol de colaborare între cele două oraşe înfrăţite care vine în continuarea Protocolului încheiat la 11 mai 1985.

 

Martie 1994-martie 1995, Bucureşti. Cursuri în domeniul relaţiilor interetnice

Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, în colaborare cu Centrul European de Studii în probleme etnice de comunicare Socială al Academiei Române organizează mai multe cursuri şi seminarii pentru pregătirea experţilor în problemele minorităţilor naţionale, relaţiilor interetnice şi comunicare socială.

 

13-27.03.1994, România. Manifestări dedicate Zilei Naţionale a Greciei

13.03.1994. Sala Tapiseriilor a Muzeului de Artă din Piatra Neamţ găzduieşte Spectacolul comunităţii elene, cu sprijinul prof. Elena Butnaru-Botez, fostă soprană a Operei din Timişoara. ♦ Ziarul local „Prahova" consemnează manifestarea din 15.03.1994 organizată de Comunitatea elenă şi Liceul „I. L. Caragiale" din Ploieşti, unde este vizionat un documentar despre Grecia şi un spectacol pregătit de prof. Cristina Tătaru. 17-18.03.1994. La Bucureşti, la sediul U.E.R. se desfăşoară Simpozionul „Confluenţe româno-elene", cu participarea a numeroase personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale române şi elene: Mihai Drăgănescu, Adrian Rădulescu, Edmond Nicolau, Nina Stănculescu, Marcel Drăgotescu, Ionel Cândea, Gh. Macarie, Lambros Ziogas, Anton Nicolau, Chiriac Manuşaride, Lidia Pantazi, Andreas Rados, N. Pavlidis. ♦ 25.03.1994. Are loc Conferinţa de presă a E.S. Hristos Alexandris, ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti, care s-a referit la semnificaţia religioasă şi filosofică a zilei Naţionale a Greciei, la momente semnificative ale relaţiilor româno-greceşti, la evoluţia încurajatoare a relaţiilor comerciale româno-greceşti, la prezenţa grecească din ce în ce mai intensă în economia românească. ♦ La Galaţi, ziarele locale „Acţiunea" şi „Viaţa liberă" marchează însemnătatea zilei de 25 martie pentru comunitatea elenă. 27.03.1994. La Muzeul de istorie din Galaţi este vernisată expoziţia „Icoana în spaţiul românesc", cu vechi icoane româneşti şi greceşti din patrimoniul Episcopiei Dunării de Jos. Dimitrios Zamfiropol, Reghina Constantinidi, Vasilichia Papagheorghou Popescu, Afrodita Melisarato contribuie la reuşita manifestării comunităţii elene. ♦ 20.03.1994. La Tulcea, comunitatea elenă organizează la Casa Armatei un spectacol despre care ziarul „Inedit press" scrie: Farmecul Elladei antice a trezit în inimile spectatorilor cele mai înălţătoare sentimente urmărind piesa de teatru Kouris de Nikos Kazantzakis. Interpreţi de real talent precum Adrian Stâncă (în rolul lui Tezeu) şi Corneliu Popovici (rolul Căpitanului) ne-au făcut să ne simţim mai buni, mai puternici, mai adevăraţi". ♦ La Craiova, ziarul „Cuvântul libertăţii" scrie despre sărbătoarea organizată pe 21.03.1994 de Comunitatea elenă, alături de studenţii greci din Craiova şi elevi de la Şcoala 22, în sala de spectacole a Cercului Militar, unde, „în melos de buzuki şi ritm debordant de sirtaki, s-a simţit o adiere proaspătă dinspre Acropole". ♦ 22.03.1994. La Brăila, comunitatea elenă organizează o întâlnire cu ziariştii brăileni. „Într-o atmosferă grecească, conducerea comunităţii elene a evocat cu nostalgie - pe care trecerea timpului nu a estompat-o, trecutul oraşului nostru în care, de la început, românii şi grecii au trăit într-o deplină concordie (...) ascultându-i cu câtă dragoste vorbeau despre oraşul lor adoptiv şi câtă speranţă puneau în reîntoarcerea vieţii îmbelşugate de odinioară, la care bunicii şi părinţii lor au contribuit din plin, am avut convingerea - noi, invitaţii - că ne aflăm printre fraţi", notează gazetarul Sorin Militaru în „Observator" (36 din 1994). Sărbătoarea a continuat pe 27.03.1994 cu o manifestare organizată în colaborare cu Muzeul de istorie la Casa Colecţiilor de Artă şi cu oficierea unui Te Deum la Biserica greacă. ♦ Manifestări asemănătoare au loc în toate comunităţile elene.

 

6.07.1994, Iaşi. Dobândirea personalităţii juridice de către Comunitatea Elenă Iaşi

Comunitatea Elenă Iaşi, înfiinţată de facto în aprilie 1990 fără statut juridic, dobândeşte personalitate juridică şi este înregistrată la Judecătoria Iaşi.

 

2-3.09.1994, Bucureşti. Seminarul „Problematica minorităţilor naţionale"

Are loc la sediul Guvernului României seminarul „Problematica minorităţilor naţionale", organizat de Consiliul pentru minorităţile naţionale şi de Comitetul Helsinki. Din partea minorităţii elene, participă Chiriac Manuşaride, care a prezentat „Proiectele Legii minorităţilor naţionale în contextul standardelor internaţionale", în calitate de preşedinte al Comisiei pentru legislaţie şi administraţie a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale.

 

4-10.09.1994, România. Schimburi culturale - Societatea „Makednos" în România

Societatea panelenă „Makednos" din Salonic (preşedinte Dimitris Alexandrou), vizitează România. În capitală, membrii asociaţiei sunt întâmpinaţi de academicianul Virgil Cândea, preşedintele Asociaţiei de Prietenie România-Grecia, vizitează sediul Uniunii Elene, se întâlnesc la Guvernul României cu reprezentanţi ai Consiliului pentru Minorităţile Naţionale. Vizita de documentare continuă la Ploieşti, Piteşti, Brăila, Iaşi, şi-n alte localităţi în care există comunităţi greceşti.

 

8.10.1994, Bucureşti. Formarea Comunităţii Elene „Orfeu" din Bucureşti

Se constituie asociaţia „Orfeu" a grecilor din Bucureşti, care, conform statutului, reprezintă „continuatoarea Comunităţii Elene Orfeu din Bucureşti, înfiinţată în anul 1922 şi desfiinţată abuziv de regimul comunist totalitar". Preşedintele ei este Aristotel Ioannidis, care se va separa mai târziu de Comunitatea din cadrul U.E.R.

 

18.10.1994, Bucureşti. Protocol între Biserica Ortodoxă Română şi U.E.R.

La Cancelaria Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se încheie un Protocol între B.O.R. şi U.E.R. prin care se acceptă existenţa parohiilor mixte, rostirea slujbelor religioase şi în limba greacă, conform solicitărilor enoriaşilor, conducerea U.E.R. urmând să retragă de pe rol procesul privind parohia „Schimbarea la Faţă" din Constanţa.

 

28-29.10.1994, Bucureşti. Festivalul cântecului, poeziei şi dansului elen

Început printr-o festivitate a aniversării „marelui Nu", cel de-al treilea Festival organizat de U.E.R. a reunit, în faţa unui public numeros din sala „Liviu Rebreanu" a Teatrului Naţional din Bucureşti, numeroase formaţii ale comunităţilor elene, alături de formaţiile de dansuri ale studenţilor greci din Bucureşti.

 

25.11.1994, Atena. Moartea regizorului Gheorghe Vitanidis.

Se stinge din viaţă cunoscutul regizor de film, născut la Mangalia, la 1 octombrie 1929. Absolvent al Şcolii greceşti din Constanţa şi a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" din Bucureşti, profesor la Institutul bucureştean, membru fondator şi secretar al Asociaţiei Cineaştilor din România, Vitanidis a fost şi membru fondator al U.E.R. şi prim-vicepreşedinte al primului ei comitet ales în februarie1990.

 

1994, Bucureşti, Galaţi. Apariţii editoriale

Apare la Bucureşti şi Galaţi, la editurile Omonia şi Porto-Franco, Antologia nuvelei greceşti Suflet elen, realizată de Kostas Asimakopoulos, în traducerea Elenei Lazăr şi Polixeniei Karambi. ♦ Tot Elena Lazăr traduce şi Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis, ce apare la Editura Rombay din Bucureşti. ♦ La Editura Demiurg apare volumul Urmaşii lui Prometeu de Nikos Kranidiotis (traducere de Lia Brad-Chisacof, Ştefan Stupca şi Ion Brad).