Minoritatea armeană 1993

01.02.1993, Bucureşti. Inaugurarea noului sediu al U.A.R .

Începând cu luna februarie se inaugurează noul sediu central al U.A.R. în fosta şcoală armeană din curtea Catedralei armene (Bd. Carol I nr.43). Aici funcţionează birourile Uniunii, grădiniţa şi centrul de tehnoredactare al ziarelor armeneşti.

 

07.02.1993, Bucureşti. Alegerea Consiliului parohial al Bisericii Armene din Bucureşti

La Catedrala Armeană din Bucureşti au avut loc alegeri pentru consiliul parohial. Au fost aleşi 9 membri, pe o perioadă de 5 ani, iar consiliul este condus de Arhim. dr. Zareh Baronian.

 

10-20.03.1993, Erevan. Vizita deputatului U.A.R. în Armenia

La invitaţia preşedintelui Parlamentului de la Erevan, dl. Babken Araksian, deputatul U.A.R. a efectuat o vizită în Armenia. Deputatul Varujan Vosganian a avut întâlniri cu reprezentanţi ai Parlamentului Armean, cu preşedintele Armeniei şi cu primul-ministru.

 

06.04.1993, Bucureşti. Se înfiinţează Consiliul pentru Minorităţi Naţionale

Prin Hotărârea de Guvern nr.137/1993 a luat fiinţă Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, organism consultativ al Guvernului, coordonat de Secretariatul general al Guvernului.

Din partea U.A.R. au făcut parte din Consiliu, Varujan Vosganian, Varujan Pambuccian şi Bergi Margarian.

 

11.06.1993, Bucureşti. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Arşavir Acterian

Uniunea Scriitorilor din România a acordat premiul, la categoria eseu-publicistică, pentru anul 1992, lui Arşavir Acterian autor al volumului „Jurnalul unui pseudo-filozof" (Editura Cartea Românească).

 

4-26.08.1993, Erevan. Voluntari pe şantierele din Armenia

Patru tineri armeni din România au participat, timp de trei săptămâni, la acţiunile de refacere a unei biserici în satul Gogaran din Armenia în cadrul unui program de voluntariat iniţiat de organizaţia „Terre et Culture" din Franţa.

 

15.08.1993, Suceava. Pelerinaj anual la Mănăstirea Hagigadar

Armenii din întreaga ţară precum şi armeni sosiţi din Diaspora participă în fiecare an, de Sfânta Maria, la sărbătoarea mănăstirii Hagigadar (îndeplinirea dorinţelor). Sărbătoarea din 1993 a fost mai specială întrucât credincioşii au venit şi cu gândul de a ajuta refacerea bisericii mănăstirii ce a suferit daune importante în urma unui incendiu survenit în noaptea de 6-7 iulie. Cu acest prilej au fost strânse sume importante de bani care au contribuit la refacerea bisericii.

 

23-26.09.1993, Bucureşti. Vizita delegaţiei armenilor din Ungaria, Bulgaria şi Republica Moldova

La invitaţia U.A.R., s-au aflat la Bucureşti reprezentanţi ai comunităţii armene din Moldova şi ai comunităţii armene din Ungaria. Scopul vizitei a fost de a participa la constituirea Consiliului de Cooperare Armean, pentru a promova interesele economice şi culturale ale celor patru comunităţi naţionale. Delegaţia din Bulgaria nu a putut participa, dar a aderat la acest Consiliu.

 

20.09.1993, Ecimiadzin (Armenia). Şedinţa lărgită a Sinodului Episcopal

În prezenţa Patriarhului Catolicos Vasken I, la Sediul Catolicosatului din Ecimiadzin (Armenia), a avut loc Şedinţa lărgită la care au participat toţi şefii de culte din întreaga lume. Din România a fost prezent IPS Arhiepiscop Dirayr Mardichian şeful Bisericii Armene din România şi Bulgaria.

 

01.10.1993, Bucureşti. Revista Ararat apare la două săptămâni

„Receptivitatea de care se bucură publicaţia Ararat precum şi rapiditatea evenimentelor care se petrec în jurul nostru au condus la necesitatea apariţiei bilunare a revistei noastre". (Din editorialul din 1-15 oct.1993.)

 

28.10.1993, Constanţa. O stradă este denumită Krikor Zambaccian

La iniţiativa U.A.R., filiala Constanţa, prin decizia 171 din 28 octombrie 1993, strada Mării şi-a schimbat denumirea în strada Krikor Zambaccian, în memoria marelui colecţionar de artă care s-a născut în oraşul de la malul mării.

 

07.11.1993, Bucureşti. Enciclica Patriarhală a S. S. Vasken I către doi membri marcanţi ai comunităţii

Patriarhul Catolicos Vasken I a trimis o Enciclică de binecuvântare pentru domnul Agop Kîrmîzian, pentru activitatea pe care o depune în slujba comunităţii armene din România.

O Enciclică de binecuvântare a fost trimisă şi domnului Jirair Ghiulbenghian, binefăcător al comunităţii din România, membru în comitetul director al U.A.R. Cei doi au fost sărbătoriţi în cadrul unor manifestări care s-au desfăşurat la Biblioteca Dudian.

 

30.11.1993, Bucureşti. Se înfiinţează tipografia Ararat

Prin grija unui conaţional din Franţa, pe numele său Arşavir Glorighian, U.A.R. primeşte donaţie o tipografie complet utilată. Astfel, publicaţiile Ararat şi Nor Ghiank sunt tipărite pe noua maşină.

 

07.12.1993, Bucureşti. Se adoptă prima variantă a proiectului de lege a Minorităţilor Naţionale

Acest proiect de lege a fost prima variantă supusă dezbaterii publice a Legii Minorităţilor Naţionale (cu excepţia Uniunii Democrate a Maghiarilor din România care a prezentat un proiect separat) proiectul urma să fie înaintat Guvernului după dezbaterea în Consiliul Minorităţilor Naţionale.

 

11.12.1993, Bucureşti. Premiile U.A.R.

În urma deciziei Comitetului Director al U.A.R. s-au instituit premiile anuale ale U.A.R.

La prima ediţie, premiile pentru anul 1993 au fost acordate scriitorului şi publicistului Arşavir Acterian, publicistului Tigran Grigorian, prof. dr. Bergi Aşgian şi realizatorului de la Radio România, Paul Grigoriu. Premiile au constat în suma de 100.000 lei, fiecare.