Minoritatea armeană 1991

01.02.1991, Gherla. Despre doleanţele armenilor din Transilvania în revista de limba maghiară „Szamosmente"

Numărul pe luna februarie al revistei „Szamosmente", ce apare la Gherla, publică articolul Armenii de la răscruce de drumuri. Cităm pasajul final în care se spune: „Gherla este un centru al armenilor catolici ce trăiesc în România. Iată un motiv în plus pentru ca bunurile ce le-au aparţinut dar le-au fost naţionalizate să fie restituite adevăraţilor stăpîni".

 

08.02.1991, Cluj. Prima întâlnire a conducerii U.A.R cu armenii din Transilvania

Preşedintele U.A.R., Varujan Vosganian, s-a întâlnit la Cluj şi Gherla cu membri ai comunităţii armene şi s-a convenit crearea unei filiale a U.A.R. la Cluj.

 

01.03.1991, Beirut. Presa armeană din Liban despre armenii din România

Revista de limbă armeană SPIURK care apare în Liban publică în nr.17, sub semnătura lui Raffi Beilerian, un amplu material cu titlul „Renaşterea Coloniei Armene din România".

 

02.03.1991, Bucureşti. Discursul deputatului U.A.R. contribuie la adoptarea unui paragraf din Constituţia României

În urma discursului ţinut în Parlament de către reprezentantul U.A.R., Varujan Vosganian, a fost adoptat Articolul 59, paragraful 2 din noua Constituţie.

Acest paragraf al Constituţiei adoptate în 1991 prevede că: Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în parlament au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie". Acţiunea politică a U.A.R. a fost decisivă în votarea, în cadrul legii electorale, a unui prag minim de acces în Parlament pentru minorităţi de numai 5% din numărul de voturi necesar pentru un mandat obişnuit de deputat.

 

03.03.1991, Bucureşti. Se înfiinţează Consiliul Medicilor Armeni

Consiliul Medicilor Armeni are ca scop asigurarea asistenţei medicale pentru membrii comunităţii şi, în perspectivă, înfiinţarea unei policlinici cu plată precum şi schimburi cu medicii armeni din diaspora.

 

9-20.03.1991, Paris. Vizită a deputatului Varujan Vosganian în Franţa

În cadrul unei vizite efectuate în Franţa, la invitaţia unor organizaţii armeneşti, deputatul Varujan Vosganian s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Bisericii armene, cu membri ai Uniunii Generale Armene de Binefacere (UGAB), cu reprezentanţii organizaţiei Medicilor Armeni şi ai Centrului de Cercetare pentru Diaspora armeană. De asemeni, deputatul U.A.R. s-a întâlnit cu deputatul francez de origine armeană Patrick Devedjian. „Buletinul UGAB" din Paris a realizat un interviu cu deputatul Varujan Vosganian.

 

10.03.1991, Bucureşti. Premiul APTR pentru Vartan Arachelian

În cadrul premiilor Asociaţiei Profesioniştilor din Televiziunea Română (APTR), premiul pentru interviu a fost acordat lui Vartan Arachelian realizator al emisiunii „Cuvântul care Zideşte" - dialog cu filozoful Petre Ţuţea.

 

24.04.1991, Bucureşti. Pentru prima oară în Parlamentul României reprezentantul U.A.R. vorbeşte despre Genocidul din 1915

Din acest discurs cităm: „România a fost una dintre primele ţări care şi-a deschis larg braţele pentru a-i primi şi a-i alina pe refugiaţii armeni. Este pentru mine o nespusă mândrie să am posibilitatea ca sub cupola Parlamentului să exprim recunoştinţa armenilor, locuitori ai acestui pământ, ospitalierului popor român şi acestei ţări de la care noi nu revendicăm decât dreptul de a contribui la prosperitatea ei."

 

24.04.1991, Bucureşti, Constanţa, Piteşti, Gherla. Acţiuni de comemorare a Genocidului din 1915

La Bucureşti s-a organizat o conferinţă de presă, pe această temă, iar în celelalte oraşe au avut loc slujbe de pomenire şi acţiuni comemorative.

 

04.05.1991, Bucureşti. Donaţie de cărţi din Franţa

Alice şi Hacik Samuelian din Paris, care deţin o librărie de orientalistică în capitala Franţei au donat Bibliotecii Armene din Bucureşti un important număr de cărţi având ca temă istoria, cultura şi civilizaţia armenilor.

 

05.05.1991, Bucureşti. Sărbătorirea doamnei Lizette Georgescu Manissalian cu ocazia obţinerii premiului special al Fundaţiei Jora

Doamna Lizette Georgescu, pianistă şi interpretă de lieduri, a primit premiul special pentru contribuţia adusă la promovarea şi cunoaşterea operei marelui compozitor Mihail Jora, el însuşi de origine armeană.

 

22.05.1991, Paris. Cotidianul GAMK reproduce discursul lui Vosganian

Cotidianul de limba armeană GAMK, din Paris, a reprodus textul integral al discursului deputatului Varujan Vosganian, rostit în Parlamentul României cu ocazia zilei de 24 aprilie, Ziua Genocidului armean. Fragmente din acest discurs au fost preluate şi de publicaţiile armeneşti Harach (Franţa), Erevan (Bulgaria), Spiurk (Liban).

 

02.06.1991, Bucureşti. Prima şedinţă a Consiliului economic al U.A.R.

La sediul U.A.R. din Bucureşti a avut loc o şedinţă de constituire a Consiliului economic al U.A.R. cu scopul de a înfiinţa societatea comercială UARCO. Unic proprietar al UARCO este Uniunea armenilor, obiectul de activitate fiind divers, de la comerţ la turism, până la informatică şi editură. Preşedinte al UARCO a fost ales Alexandru Cimenian, iar director comercial Virgil Actarian. Director tehnic a fost ales Varujan Pambuccian.

 

09.06.1991, Bucureşti. Întâlnirea oamenilor de cultură de origine armeană

La Biblioteca Dudian a avut loc prima întrunire a oamenilor de cultură de origine armeană din România. Au fost cca. 100 de persoane. Cu acest prilej a luat fiinţă primul Consiliu al oamenilor de cultură al cărui preşedinte a fost ales Lizette Georgescu Manissalian, iar vicepreşedinte Sergiu Selian. Membri ai biroului au fost aleşi David Ohanesian, Matty Aslan, Harry Tavitian, Nicolae Jacobovits.

 

16.06.1991, Gherla. Sărbătoarea de Sfântul Grigore Luminătorul

În marea Catedrală armeano-catolică din Gherla a avut loc sărbătoarea Sfântului Grigore Luminătorul, cel ce i-a creştinat pe armeni. Slujba a fost oficiată de preotul Miklós Fogolyán de la Gheorgheni.

 

28.07.1991, Bucureşti. Hirotonirea la rangul de preot a diaconului Azad Mandalian

În Catedrala armeană din Bucureşti a avut loc hirotonirea diaconului Azad Mandalian în prezenţa IPS Arhiepiscop Dirayr Mardichian. Noul preot s-a născut în anul 1955 la Suceava, dintr-o familie cu tradiţii arhiereşti. A urmat cursurile Institutului teologic de la Ecimiadzin, Armenia (1975-1977), iar din 1990 până la reîntoarcerea în ţară la Institutul teologic armean din Jerusalim.

 

04.09.1991, Los Angeles. Despre armenii din România în Cotidianul „Asbarez"

Cel mai prestigios cotidian armenesc din Diaspora „Asbarez" (Arena), care apare la Los Angeles, acordă un amplu spaţiu armenilor din România într-un articol intitulat „Armenii din România încearcă să-şi reia activitatea din trecut". Articolul semnat de V. Agemian face o scurtă trecere în revistă a istoriei armenilor după care analizează starea comunităţii după căderea comunismului.

 

15.09.1991, Bucureşti, Constanţa, Suceava, Gheorgheni. Deschiderea cursurilor de Limba şi civilizaţia armeană

La Constanţa cursurile au fost conduse de către preotul Avedis Mandalian, la Suceava de preotul Torcom Mandalian, la Gheorgheni de preotul Miklós Fogolyán iar la Bucureşti de Varujan Vosganian şi Arhim.dr. Zareh Baronian.

 

29.09-08.10.1991, Erevan. Vizita în Armenia a preşedintelui U.A.R.

La invitaţia comitetului SPIURK, de strângere a relaţiilor cu armenii din Diaspora, preşedintele U.A.R., Varujan Vosganian, a efectuat prima sa vizită în Armenia. În cadrul vizitei preşedintele U.A.R. s-a întâlnit cu Patriarhul Catolicos Vasken I (originar din România), cu preşedintele Consiliului Suprem al Armeniei, Levon Ter Petrosian, cu alţi reprezentanţi ai conducerii Armeniei, precum şi oameni de cultură. Reprezentantul comunităţii a acordat interviuri televiziunii armene şi unor publicaţii locale.

 

27.10.1991,Bucureşti. Telegrame către Guvernul României şi preşedintele ales al Armeniei

În urma alegerii la 16 octombrie 1991 a primului preşedinte al Armeniei, U.A.R. a trimis o telegramă primului ministru al României în care se face apel ca România să recunoască Republica Armenia ca stat independent. În a doua telegramă, U.A.R. felicită pe primul preşedinte al Armeniei, domnul Levon Ter Petrosian şi îşi exprimă bucuria că, în urma referendumului ce a avut loc, populaţia Armeniei a hotărât despărţirea de U.R.S.S. şi proclamarea independenţei la 21 septembrie 1991.

 

26.11.1991, Bucureşti. Membrii U.A.R. la alegerile locale

La alegerile locale ce au avut loc în luna noiembrie, U.A.R. a propus 3 candidaţi pentru funcţia de consilieri la Primăria Capitalei. Aceştia au fost Setin Maganian-economist, Răzvan Gheorghiu-avocat, Sergiu Stambulian-inginer. Numărul de voturi obţinute a fost de 177, insuficient pentru a obţine un mandat de consilier.

 

11.12.1991, Bucureşti. România recunoaşte independenţa Armeniei

Prima ţară din spaţiul ex-sovietic care a recunoscut independenţa tinerei republici a fost România. La data de 17.12.1991 au fost stabilite oficial relaţii diplomatice.

 

14.12.1991, Vatican. Recunoaşterea Bisericii armeano-catolice din România

Prin protocolul nr.40/65 Sfântul Pontif Ioan Paul al II-lea a propus ca în funcţia de Administrator Apostolic pe lângă Sfântul Scaun, ca ordinariat pentru locuitorii armeni catolici din România, să fie ales Excelenţa Sa D. György M. Jakubini, Episcopul titular auxiliar de pe lângă Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, cu toate drepturile, obligaţiile şi onorurile aferente acestei sarcini. Dat la Roma pe 14 decembrie 1991.

 

16-18.12.1991, Bucureşti. Vizita ministrului de externe al Armeniei la Bucureşti

Prima vizită pe care a întreprins-o ministrul de externe al Armeniei, Raffi Hovhannisian, în afara spaţiului ex-sovietic a fost în România, la invitaţia omologului său român, Adrian Năstase. În cadrul vizitei Raffi Hovannisian a avut întrevederi şi cu reprezentanţi ai conducerii U.A.R., cu IPS Arhiepiscop Dirayr Mardichian, cu membri ai comunităţii armene.

 

21-22.12.1991, Constanţa. Adjunctul ministrului de externe a Armeniei la comunitatea din Constanţa

Adjunctul ministrului afacerilor externe, dl. Arman Navasartian, a fost pentru două zile oaspete al comunităţii armene din Constanţa, fiind informat despre trecutul acestei comunităţi şi proiectele sale de viitor.

 

00.12.1991, Bucureşti. Centenar Mihail Jora

La Uniunea Compozitorilor din România şi în Sala Bibliotecii Dudian au avut loc manifestări legate de centenarul naşterii compozitorului de origine armeană Mihai Jora (2 august 1891 - 10 mai 1971).