Minoritatea romă 2006

 

03.01.2006, București. Rectoratul Universității București emite Decizia nr. 4/03.01.2006 prin care este aprobată înființarea unui Centru de Studii Rome (CSR) în cadrul Facultății de Istorie

Inițiativa a aparținut unor studenți romi de la această Facultate (Petre Florin Manole și Petre Petcuț) care au beneficiat atât de susținerea unor cadre didactice (precum Adrian Cioroianu și Antal Lukacs), cât și de sprijinul unor nume ale societății civile rome (Gh. Sarău, Valeriu Nicolae, Gelu Duminică, Nicolae Păun). Petre Florin Manole declară că a început demersurile în urma cu patru luni, stimulat și de eșecul înregistrat de Centrul de Cultura al Romilor (inițiativă guvernamentala). CSR urmează să funcționeze ca un departament în cadrul Facultății de Istorie și, pe lângă cercetările pe care le va întreprinde, intenționează să propună și un curs despre istoria romilor. Printre obiectivele anunțate al Centrului se numără: elaborarea de cercetări și studii referitoare la romi și influențarea programei școlare astfel încât informații despre romi să se poate regăsi atât în manualele opționale cât și în cele obligatorii. Inaugurarea oficială a CSR va avea loc în 30 octombrie 2006, în prezența membrilor fondatori, dar și a altor personalități precum Adrian Cioroianu și Valeriu Nicolae. Directorul Centrului este profesorul Alin Ciupală. Petre Petcuț și Petre Florin Manole vor încerca în anul 2006 să înființeze și o Asociație pentru Studierea Istoriei Romilor care, însă, nu a funcționat efectiv. (Buletinul Divers nr. 1(241)/01/19/2006; Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 157; comunicare Petre Florin Manole; Judecătoria Sectorului 1, Persoane juridice, dos. 15/2006).

 

17.01.2006, București. CNCD decide că un discurs al lui Corneliu Vadim Tudor, lider al PRM, a încălcat legislația anti-discriminare, aducând prejudicii comunității rome

După publicarea de către CEDO, în iulie 2005, a hotărârilor împotriva României (cazul Hădăreni din septembrie 1993), Vadim Tudor a rostit un discurs în care susținea că în 1993 sătenii români și-au apărat onoarea împotriva „țiganilor hoți și violatori" și cerea românilor să-și apere frații împotriva „atacurilor și raidurilor țigănești". CNCD nu a putut însă aplica nicio sancțiune lui Vadim Tudor, acesta fiind protejat de imunitatea parlamentară. (Buletinul Divers nr. 15(245)/02/16/2006).

 

25.01.2006, București. CNCD publică rezultatele unui sondaj de opinie comandat CURS în decembrie 2005 pentru surprinderea fenomenului discriminării în România

Potrivit acestuia, romii, homosexualii și persoanele infestate cu HIV aparțin celor mai discriminate categorii din România. (Buletinul Divers nr. 2(242)/01/26/2006).

 

31.01.2006, București. Are loc ceremonia prin care alți 12 absolvenți ai Programului de pregătire jurnalistică pentru tinerii romi (a cincea ediție) își primesc diplomele

Cei 12 se adaugă celorlalți 42 de absolvenți ai primelor patru ediții, majoritatea lor lucrând în presa centrală și locală. (Buletinul Divers nr. 3(243)/02/02/2006).

 

02.02.2006, Giurgiu. Inspectoratul Poliției Județene Giurgiu anunță încadrarea în funcția de ofițer de poliție a primei femei rome

Este vorba de Elena Daniela Bogatu, absolventă a Facultății de Drept (Universitatea București) care, în urma concursului organizat în decembrie 2005 de IPJ Giurgiu, a obținut media 8,80. Tânăra polițistă a fost repartizată la Poliția Bolintin-Vale. În urma aceluiași examen din decembrie 2005, IPJ Giurgiu a mai încadrat alți trei etnici romi ca polițiști la posturile de poliție din Tunari, Găneasa și 1 Decembrie. (Buletinul Divers nr. 4(244)/02/09/2006).

 

14.02.2006, București. Comisia juridică a Senatului admite că și etnicii romi au fost victime ale Holocaustului

Practic, este aprobată cererea de reexaminare a președintelui Traian Băsescu (25 octombrie 2005) prin care acesta solicita includerea romilor în definiția Holocaustului în România. În cererea sa, președintele invocase raportul Comisiei Wiesel care afirma că în perioada 1942-1944 au fost deportați în Transnistria și 25.000 romi dintre care 11.000 au murit acolo. În urma aprobării cererii președintelui, definiția stipuleaza ca o parte din populația romă a fost supusă oprimării și anihilării. Un proiect de lege urmează să fie dezbătut în plenul Senatului. (Buletinul Divers nr. 15(245)/02/16/2006).

 

20.02.2006, București. Romii comemorează 150 de ani de la eliberarea din robie a ultimilor romi prin promulgarea, în 8/20 februarie 1856, a „Legiuirii pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Românești"

Reprezentanții romilor au participat la o o manifestare intitulată „Marș spre libertate", organizată de Romani CRISS, Amare Romentza, „Împreună", ANR. A fost depusă o coroană de flori la statuia lui Mihail Kogălniceanu după care participanții s-au deplasat în Dealul Mitropoliei unde au depus la cancelaria Patriarhiei memorandumul „Jubileul dezrobirii romilor - de la dezrobirea juridică la dezrobirea spirituală". În aceeași zi, Partida Romilor și Comisia Fulbright organizează o masa rotundă pentru comemorarea acestei zile. Deputatul Nicolae Păun susține că dezrobirea juridică nu a fost însoțită de măsuri sociale care să permita integrarea romilor și își exprimă regretul că statul român nu recunoaște public abuzul reprezentat de robie. Prezenți la masa rotundă, istoricul Viorel Achim contextualizează aboliționismul românesc și dezrobirea propriu-zisă, iar academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici își cere scuze în mod public pentru faptul că familia să a avut robi. (Buletinul Divers nr. 6(246)/02/23/2006; Buletinul Divers nr. 7(247)/03/02/2006).

 

22.02.2006, București. La Facultatea de Istorie a Universității București are loc lansarea în România a Fondului Educațional pentru Romi al OSI Budapesta. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 157).

 

15.03.2006, București. Guvernul decide constituirea Comitetului de coordonare pentru accelerarea implementării Strategiei Guvernului de îmbunătățire a situației romilor

Comitetul de coordonare este însărcinat să ofere expertiză tehnică și să asigure respectarea angajamentelor Guvernului în implementarea Programului PHARE 2004. Președintele Comitetului de coordonare este Victor Giosan, secretar de stat în cadrul SGG. (Buletinul Divers nr. 10(250)/03/24/2006).

 

22.03.2006, București. Parlamentul adoptă Legea nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sărbătoarea etniei romilor din Români"

Legea publicată în M.O. din 28 martie 2006 prevede ca autoritățile centrale și locale să asigure organizarea de manifestări publice dedicate sărbătoririi acestei zile și ca televiziunea și radioul public să reflecte aceste manifestări. Inițiatorul legii a fost deputatul Nicolae Păun. În 8 aprilie 1971, la Londra, a avut loc primul congres mondial al romilor, eveniment care a premers mișcarea recentă a romilor. (Buletinul Divers nr. 15(245)/02/16/2006; http://www.legex.ro/Legea-66-2006-69998.aspx).

 

07.04.2006, București. Este înființată Alianța Civică a Romilor, o idee mai veche a activiștilor romi. ACR reunește peste 20 de ONG-uri rome și își propune să contribuie la implementarea politicilor pentru romi, devenind un partener activ al instituțiilor publice, veghind asupra respectării drepturilor romilor. Președintele ACR este Costel Bercuș. (Buletinul Divers nr. 15(255)/04/27/2006).

 

08.04.2006, București. Cu prilejul zilei internaționale a romilor, CRCR, ANR, CNCD și Asociația „Șanse Egale" organizează o serie de manifestări

Astfel, la TNB este vernisată expoziția „Romii de ieri, romii de azi" (care include materiale atât despre deportările romilor în perioada Holocaustului, cât și despre persecutarea romilor în prezent, evacuări forțate etc) și are loc o expoziție de carte. Seara, în fața TNB, are loc un concert la care cântă Nightlosers și Tudor Lakatos. Concertul este urmat de Gala Societății Civile Rome, organizată de Agenția „Împreună" și de Alianța Civică a Romilor. (Buletinul Divers nr. 12(252)/04/06/2006; Buletinul Divers nr. 13(253)/04/13/2006).

 

16-20.04.2006, București. La Școala nr. 135 din București are loc cea de-a VII-a ediție a Olimpiadei de limba și cultura romani. (Buletinul Divers nr. 14(254)/04/20/2006).

 

20.04.2006, București. Guvernul actualizează Strategia de îmbunătățire a situației romilor prin adoptarea unui plan general de măsuri pentru perioada 2006-2008

Acest plan prevede înființarea unui Grup de lucru pentru politicile publice pentru romi, angajarea în primării a câte unui expert local pentru romi, reconstituirea BJR-urilor la nivelul Prefecturilor, constituiea unei rețele naționale de oficii locale ale CNCD (cuprinzând și reprezentanți ai romilor) care să monitorizeze abuzurile asupra romilor, continuarea măsurilor de recrutare a subofițerilor și ofițerilor din rândul etnicilor romi, finanțarea proiectelor de infrastructură, revitalizarea meseriilor tradiționale ale romilor, creșterea numărului mediatorilor sanitari, formarea și angajarea de mediatori școlari. În aceeași ședință Guvernul aprobă Programul de dezvoltare comunitară în Hădăreni pentru perioada 2006-2008 prin care se dorește ameliorarea relațiilor interetnice prin prevenirea discriminării și prin stimularea social-economică și educațională a romilor. Prin aplicarea acestui program, elaborat cu sprijinul ONG-urilor rome, este pus în practică angajamentul Guvernului asumat prin soluționarea de la CEDO în cazul Moldovan împotriva României (conflictul din septembrie 1993). Coordonarea programului se va face de către SGG și ANR. (Buletinul Divers nr. 15(255)/04/27/2006).

 

27.04.2006, București. Președintele Traian Băsescu promulgă Legea 107 pentru aprobarea OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii

Legea prevede amenzi penale sau chiar închisoare pentru negarea Holocaustului sau pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii (aici încadrându-se și Ion Antonescu). La litera d a art. 2 este definit Holocaustul astfel încât să îi includă și pe romi: „prin Holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum și de aliaţii și colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării și anihilării". (Buletinul Divers nr. 15(255)/04/27/2006).

 

02.06.2006, București. Are loc Bursa locurilor de muncă pentru romi

La eveniment sunt prezenți 1200 de angajatori. O bursă asemănătoare a avut loc în 19 mai și la Bistrița. (Buletinul Divers nr. 19(259)/05/25/2006).

 

12.06.2006, Bruxelles. Are loc cea de-a opta reuniune a Comitetului Internațional de Coordonare din cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor, în cadrul căreia se întâlnesc oficiali ai CE, reprezentanți ai guvernelor din cele nouă țări implicate în programul Deceniul de Incluziune a Romilor, activiști, reprezentanți ai unor organizații internaționale. Reprezentanți din partea României sunt Maria Ionescu, președinte ANR, și Marko Bela, vicepremierul României. (Buletinul Divers nr. 22(262)/06/15/2006).

 

13.06.2006, Washington DC. Banca Mondială aprobă un împrumut de 58,5 milioane de dolari pentru finanțarea proiectului de incluziune socială în România

Vizate sunt cele mai vulnerabile grupuri printre care și romii, persoanele cu dizabilitati și copiii instituționalizati. Cu acest imprumut urmează să fie finanțate inclusiv mici proiecte de infrastructură din comunitățile de romi (drumuri, canalizare, educație, sănătate, asistența socială). (Buletinul Divers nr. 22(262)/06/15/2006).

 

30.06.2006, România. Are loc repartizarea elevilor romi în licee

Absolvenții romi ai clasei a VIII-a pot merge la orice liceu, fiindu-le rezervate locuri speciale. Nu toate aceste locuri au fost însă ocupate (în Prahova, doar 30 de candidați pentru cele 87 de locuri, în Vaslui, doar o treime din cele 60 de locuri au fost ocupate, iar în Gorj, din 50 de locuri rezervate au fost ocupate doar patru). Unul dintre motivele invocate este rușinea elevilor și părinților de a profita de asemenea locuri pe care le considera discriminatorii, elevii romi preferând să concureze cu ceilalți absolvenți. (Buletinul Divers nr. 25(265)/07/06/2006).

 

03.07.2006, România. România contractează un împrumut de 47,2 milioane de euro de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea proiectelor pentru integrarea romilor, a persoanelor cu dizabilități și a copiilor instituționalizați

Cu ocazia semnării împrumutului, Anand Seth, oficial al BIRD, declară că situația romilor în România este foarte precară, dat fiind că 70% dintre aceștia trăiesc în sărăcie, iar mortalitatea infantilă în rândul lor este de patru ori mai mare decât cea înregistrată la români. (Buletinul Divers nr. 25(265)/07/06/2006).

 

04.07.2006, Sofia. România predă Bulgariei președinția „Deceniului de Incluziune a Romilor"

România a deținut Președinția și Secretariatul „Decadei" pentru un an (1 iulie 2005-1 iulie 2006). În conformitate cu regulamentul programului, toate cele noua state implicate preiau pe rând președinția. (Buletinul Divers nr. 25(265)/07/06/2006).

 

02.08.2006, București. Monument pentru comemorarea romilor

Cu prilejul comemărarii a 62 de ani de la lichidarea Zigeunerlager de la Auschwitz-Birkenau (soldată cu gazarea a mii de deținuți romi), Organizația Romani CRISS adresează ministrului Culturii și Cultelor o scrisoare deschisă prin care cere realizarea unui monument pentru comemorarea romilor victime ale Holocaustului. Romani CRISS propune ridicarea acestuia în București și inițierea unor demersuri pentru construirea unui alt monument în Transnistria. (Buletinul Divers nr. 27(267)/08/03/2006).

 

20.07-03.08.2006, Costinești. Se desfășoară ediția a IX-a a Cursurilor naționale de limba și metodica predării limbi romani

Organizate de Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților (MEC) și finanțate de UNICEF-România, cursurile sunt ținute de Gheorghe Sarău și beneficiază de prezența a 40 de cursanți, aceștia predând limba romani în școli. Câteva zile mai târziu (1-15 septembrie 2006), tot la Costinești, are loc a zecea ediție a Cursurilor la care participă alți 30 de cursanți. La finalul acestor cursuri, absolvenții susțin un examen și primesc un atestat care le permite încadrarea ca profesori necalificați în curs de calificare pentru limba romani urmând ca din octombrie să fie direcționați spre învățământul deschis la distanță. Între 2000-2005 circa 400 de tineri romi, absolvenți ai acestor cursuri de vară, au urmat secția de „institutori-limba romani" din cadrul Departamentului CREDIS al Universității București. Acești absolvenți pot preda celor aproximativ 25.000 de elevi romi care studiază la cerere limba romani și/sau istoria și tradițiile romilor. (Buletinul Divers nr. 32(272)/09/07/2006; Buletinul Divers nr. 32(272)/09/07/2006).

 

21.08.2006, București. Comisia de jurizare a Ministerului Culturii și Cultelor alege proiectul câștigator pentru Memorialul Holocaustului

Din cele 35 de proiecte înscrise inițial, a fost declarat câștigator proiectul sculptorului Peter Jacobi (etnic german, născut în 1935 la Ploiești). Monumentul urmează să fie amplasat în apropierea sediului Ministerului de Interne, la intersecția străzilor Lipscani, Ion Brezoianu, Mihai Vodă și Anghel Saligny. Potrivit proiectului, monumentul va conține, alături de steaua lui David, și o roata (Chakra) care simbolizează originea indiana a romilor, dar și suferințele îndurate în perioada deportării lor în Transnistria. (Buletinul Divers nr. 30(270)/08/24/2006).

 

21-23.08.2006, București. INSHR-EW organizează un seminar despre Istoria romilor în contextul Holocaustului din România

Se discută despre rolul istoriei orale în cunoașterea deportării romilor, sunt prezentate documente inedite și sunt analizate fotografii cu romi în perioada Holocaustului. La final, este proiectat filmul documentar „Dureri ascunse" (bazat pe interviuri cu supraviețuitorii romi), realizat de Michelle Kelso. (Buletinul Divers nr. 30(270)/08/24/2006).

 

26.08.2006, Costinești. Se încheie seria celor trei seminarii pentru pregătirea formatorilor în domeniul romanipenului educațional (Sânmartin, 4-10 august și Costinești, 14-20 august și 20-26 august)

Aceste seminarii se desfășoară în cadrul Programului național de formare a cadrelor didactice nerome care lucrează cu elevi romi, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru aceste trei seminarii s-au înscris 150 de candidați dintre care au fost selectați 100. Seminariile au acoperit istoricul și legislația învățământului pentru romi, tradiții și istoria romilor, comunicare. Absolvenții acestor seminarii vor disemina în plan local informațiile învățate despre tradițiile și obiceiurile romilor. (Buletinul Divers nr. 31(271)/08/31/2006).

 

07.09.2006, Reghin. În cartierul Apalina are loc un conflict între poliție și romi

Conflictul s-a soldat cu spitalizarea a doi polițiști și a 15 romi și cu avarierea a două mașini de poliție. Polițiștii intervin pentru arestarea a doi etnici romi care agresaseră un polițist (de asemenea rom), dar ajung să recurga la spray-uri și grenade lacrimogene, bastoane de cauciuc, pistoale și puști. La scurt timp, europarlamentarii Mohacs Victoria și Levai Katalin se documentează la fața locului asupra incidentelor și condamnă acțiunea Poliției pe motiv că a incalcat drepturile omului. În 12 octombrie IGPR începe cercetarea prealabilă a trei polițiști care sunt acuzați, în urma verificărilor, că nu au gestionat corespunzător evenimentele. (Buletinul Divers nr. 41(281)/11/09/2006).

 

08.09.2006, Costești (Vâlcea). Are loc tradiționala întâlnire a romilor căldărari

După slujba de la M-rea Bistrița cei aproximativ 4000 de romi se adună pe islazul comunei. La eveniment, la inițiativa lui Florin Cioabă, sunt invitați Livia Plaks, Andrej Mirga, precum și președintele IRU, cărora le sunt acordate diplome de onoare pentru promovarea intereselor romilor. (Buletinul Divers nr. 33(273)/09/14/2006).

 

26.09.2006, Bruxelles. Comisia Europeană lansează Raportul de monitorizare asupra pregătirii Bulgariei și României pentru calitatea de membru UE

În ceea ce privește protecția minorităților, Raportul înregistreaza progrese limitate. Acesta apreciază acțiunile pentru ocuparea forței de muncă a etnicilor romi, măsurile luate pentru asigurarea independenței CNCD, îmbunătățirea capacității administrative a ANR prin dezvoltarea birourilor regionale și faptul că ANR a început să se ocupe de implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară. Totuși, Raportul conține și îngrijorări, observându-se că autoritățile române nu manifestă la toate nivelurile toleranță zero față de manifestările rasiste. De asemenea, sunt criticate violența instituțională asupra romilor (raidurile Poliției și evacuările forțate fără a li se oferi alternativa unei locuințe), condițiile precare de trai, insuficienta alocare de resurse pentru politicile față de romi (îndeosebi la nivel local), lenta implementare a acestora și insuficienta reprezentare a romilor în procesul de luare a deciziilor în domeniile de interes pentru ei. Se recomandă României să urgenteze și să continue și după aderare măsurile pentru romi. (Buletinul Divers nr. 35(275)/09/28/2006).

 

09.2006. Se încheie proiectul „Promovarea bunei guvernări în comunități multiculturale. Accesul și participarea minorităților etnice la viață publică" derulat între octombrie 2005-septembrie 2006 de CRDE și Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității (IGPR).

Continuând colaborări mai vechi (2003-2004) dintre CRDE și IGPR prin care au fost oferite sesiuni de formare pentru polițiști, acest proiect a contribuit ca cel puțin trei ofițeri de poliție din fiecare Inspectorat Județean de Poliție să beneficieze de cunoștințe de bază pentru munca în comunitățile multietnice, cum să facă față unui conflict interetnic, cum să prevină discriminarea etc. În plus, proiectul a inclus o campanie de informare adresată liceenilor aparținând minorităților etnice, aceștia fiind încurajati să opteze pentru o carieră în poliție. (Buletinul Divers nr. 36(276)/10/05/2006).

 

01.10.2006. Începe anul universitar 2006/2007 pentru care Ministerul Educației a acordat 415 locuri speciale candidaților romi în instituțiile de învățământ superior de stat. (Buletinul Divers nr. 16(256)/05/04/2006).

 

05.10.2006, București. Este deschis primul Centru de Informare și Consiliere pentru Romi

În cadrul acestuia vor lucra sociologi, asistenți sociali, juriști de la care se așteaptă să identifice soluții pentru problemele romilor și să le ofere consiliere în domenii precum combaterea discriminării, găsirea unui loc de muncă, sănătate etc. Se estimează că vor beneficia de serviciile sale circa 20.000 de romi din sectorul 2. Aceștia vor putea obține ajutor legat de eliberarea unor acte, de indrumarea către autoritățile competente, vor primi informații despre anumite oportunitati etc. (Buletinul Divers nr. 37(277)/10/12/2006).

 

06-07.10.2006, Sibiu. Are loc seminarul „Supraviețuitorii rromi în căutarea adevărului", organizat de Fundația Romilor „Ion Cioabă". Cu acest prilej, Luminița Cioabă își lansează cartea „Romane Asva - Lacrimi rome"

Cartea reunește 13 interviuri de istorie orală cu supraviețuitorii romi ai deportărilor în Transnistria între 1942-1944. Volumul (romani-română) este prefațat de istoricul Jean Ancel care semnează studiul „Tragedia romilor și tragedia evreilor din România: asemănări și deosebiri". Cercetarea a fost finanțată de UNICEF și se adresează în special elevilor și profesorilor, servind ca material didactic auxiliar. (Buletinul Divers nr. 37(277)/10/12/2006).

 

08.10.2006, Bărbulești. Alegerile locale sunt câștigate de Partida Romilor (primarul, vice-primarul și majoritatea din consiliul local fiind aleși pe listele PR)

Până în iulie 2006, satul Bărbulești făcea parte din comuna Armășești. Atingând numărul legal cerut pentru a se transforma în comună, a fost aprobată înființarea unei primării la Bărbulești unde 95% dintre locuitori sunt etnici romi. Ion Cuțitaru, candidatul din partea PR, a fost ales cu 54% din voturi și are experiență administrativă (fost viceprimar al comunei Armășești). (Buletinul Divers nr. 37(277)/10/12/2006).

 

09.10.2006, București. Ziua Holocaustului este comemorata atât de evrei cât și de romi

Cu această ocazie, președintele Băsescu dezvelește o placă pentru a marca locul unde va fi construit „Memorialul Holocaustului din România" (la intersecția străzilor Anghel Saligny, Mihai Voda și Splaiul Independenței). În București are loc un marș prin care câteva zeci de romi, purtând banderole cu litera Z (amintind de Zigeuner -țigan, simbolul folosit în lagărele naziste pentru identificarea romilor), au comemorat victimele Holocaustului și și-au manifestat protestul față de intervenția Poliției de la Reghin. Unul dintre organizatorii marșului, Delia Grigore, președintele Centrului „Amare Rromentza", cere autorităților să înceteze evacuările forțate ale romilor și să introducă informații despre romi în manualele de istorie. (Buletinul Divers nr. 36(276)/10/05/2006; Buletinul Divers nr. 37(277)/10/12/2006).

 

10.10.2006, București. La inițiativa deputatului Nicolae Păun, are loc o ședință specială a Comisiei de cultură a Camerei Deputaților la care este convocată conducerea TVR și a radioului public

În timpul acesteia, Păun aduce critici conducerii radioteleviziunii că anumite emisiuni TV (precum „Primul pas", realizată de Carmen State la TVR 2 și „Rom European" realizata de Ciprian Necula, la TVR 1) i-au fost defavorabile lui și Partidei Romilor: „Critică acțiunile parlamentarilor romi, cine i-a dat voie? Vă cer oficial să opriți emisiunile de pe TVR și să nu mai dați drumul până când nu aveți o consultare cu noi!". A doua zi (11 octombrie), CNA emite un comunicat în care dezavuează aceste reproșuri pe care le consideră un abuz, politicienii neavând dreptul să intervină în politica editoriala a posturilor radio - TV. De altfel, emisiunea Rom European era chiar la debutul unei cariere îndelungate în cadrul TVR 1. Emisiunea este realizată de un colectiv de jurnaliști romi și români, pritnre aceștia evidențiindu-se și Ciprian Necula. (Buletinul Divers nr. 37(277)/10/12/2006; comunicare Ciprian Necula).

 

24.10.2006, București. Viorel Ene, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor, cere Codruței Kövesi, procurorul general, finalizarea anchetei privind sutele de romi maltratați în timpul mineriadei din 14-15 iunie 1990

Ene susține că în 14-15 iunie 1990 circa 500 de etnici romi din București au fost maltratați de mineri și jandarmi și că plângerile acestora împotriva abuzurilor nu au fost încă soluționate. (Buletinul Divers nr. 39(279)/10/26/2006).

 

31.10.2006, București. Poliția Municipiului București anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a cinci posturi de ofițer la investigatii criminale, pentru etnicii romi

Un anunț similar făcuse în 27 octombrie și IPJ Vâlcea (scoase doua posturi la concurs) precum și IPJ Vrancea (un post). (Buletinul Divers nr. 40(280)/11/02/2006).

 

14.11.2006, București. Sute de romi, locuitori în zona Ferentari-Zăbrăuți, se revoltă în seara de 14 noiembrie

În urma datoriilor înregistrate și a furturilor de electricitate, Compania „Electrica" a debranșat cinci blocuri. La scurt timp, patru copii au murit într-un incendiu provocat de o lumânare aprinsă, fapt care a determinat ieșirea în stradă a circa 200 de oameni. Aceștia au incendiat cauciucuri pentru a bloca străzile și pentru a impune rebranșarea lor. Omul de afaceri și politicianul Gigi Becali promite să achite restanțele către „Electrica" pentru ca zona Zăbrăuți să poate fi reconectată la electricitate (nota de plată s-a ridicat la aproximativ 400.000 de euro). (Buletinul Divers nr. 42(282)/11/16/2006).

 

18.11-18.12.2006. Asociația culturală „Ghi Romano", Ministerul Culturii și Cultelor și DRI a Guvernului organizează turneul-spectacol „Ghi Romano - Suflet de țigan" prin care sunt promovate tradițiile și obiceiurile romilor. În cadrul spectacolului sunt invitați artiști cunoscuți precum Viorica și Ioniță din Clejani, ansamblul de dansuri tradiționale din Chișinău, Marius Mihalache, regia aparținându-i lui Claudiu Bleonț. Programul turneului include Cluj-Napoca (17 noiembrie), Târgu Mureș (18 noiembrie), Craiova (24 noiembrie), Timișoara (25 noiembrie), Constanța (1 decembrie) și București (18 decembrie). (Buletinul Divers nr. 42(282)/11/16/2006).

 

21.11.2006, Târgoviște. Doi etnici romi din localitatea dâmbovițeana Glod anunță că îi dau în judecată pe producătorii filmului „Borat", considerându-se denigrați de felul în care au fost reprezentați. Parte din scenele filmului în care protagonist este actorul Sacha Baron Cohen au fost filmate în Glod. (Buletinul Divers nr. 43(283)/11/23/2006).

 

22.11.2006, București. În cadrul unei dezbateri organizate de ICR și CSR, diverși lideri romi deplâng slaba finanțare a programelor pentru romi

Gelu Duminică, directorul executiv al Agenției „Împreună", declară că fondurile alocate pentru romi după 1990 se ridica la 50 de milioane de euro (42 milioane de la UE și 8 milioane de la statul român). Împărțite la cei 1,5 milioane etnici romi ar însemna că s-au investit anual pentru fiecare rom doar doi euro. (Buletinul Divers nr. 44(284)/11/29/2006).