Minoritatea romă 1999

 

22-23.01.1999, Mangalia. Întâlnire a organizațiilor rome în vederea înființării unui Grup de Lucru al Asociațiilor Romilor (GLAR)

Acesta este o structură consultativă compusă din specialiști romi care vor colabora cu Subcomitetul pentru Romi (înființat la nivel interministerial) în vederea elaborării unei strategii pentru romi. Contextul este favorabil cointeresării romilor, întrucât strategia națională pentru romi trebuia elaborata până în 2000. Sunt invitați reprezentanții a circa 80 de organizații rome. La deschidere participă și secretarul de stat Klaus Fabritius care declară că guvernul este conștient că succesul strategiei pentru romi depinde de implicarea romilor. În vederea demarării acestei colaborări, sunt aleși opt reprezentanți pentru discuții exploratorii și negocieri cu guvernul (Nicolae Gheorghe, Vasile Ionescu, Nicolae Păun, Vasile Burtea, Nicoleta Bițu, Delia Grigore, Dumitru Ion-Bidia, Maria Ionescu). Acesta urmează să dezbată termenii parteneriatului cu Guvernul, în cadrul unei întruniri oficiale, la Predeal, în perioada 28-29 ianuarie 1999. Cu ocazia întâlnirii de la Mangalia, tinerii romi s-au întâlnit separat în cadrul Alianței Studenților și Tinerilor Romi Antirasiști și au pus bazele unui Grup de acțiune care, în 23 ianuarie, adoptă o declaratie în care susțin înființarea GLAR și solicită Guvernului înființarea unui Oficiu Național de Combatere a Rasismului. (Asul de Treflă, VII (75), 1999, p. 1-2; comunicare Iulius Rostaș).

 

28-29.01.1999, Predeal. Are loc o întâlnire organizată de PER

Aici cei opt reprezentanți ai romilor discută cu reprezentanții guvernului în prezența delegaților de la Comisia Europeană, Consiliul Europei și Project on Ethnic Relations. Dacă până la întrunirea de la Predeal autoritățile ezitau să-i accepte pe experții și activiștii romi ca parteneri în elaborarea Strategiei pentru romi, începând cu această data, romii sunt acceptați ca parte a acestui efort. (Dan Oprescu, Un pas greșit în direcția cea bună. Minoritățile naționale din România, p. 253, 288-289; http://www.per-usa.org/1997-2007/Predeal2.html).

 

22-25.02.1999, Sibiu. Centrul Creștin al Romilor (Sibiu) și Romani CRISS (București) organizează o întâlnire a asociațiilor romilor din România cu tema „Conferința Europeană împotriva Rasismului"

Sunt continuate discuțiile de la Mangalia (22-23 ianuarie 1999) și de la Predeal (28-29 ianuarie 1999) consacrate politicilor publice pentru romii din România. Se dorește consolidarea GLAR-ului care să participe la elaborarea strategiei pentru romi a Guvernului în cadrul programului PHARE-DPMN ce urmează să se deruleze în perioada 1999-2000. În plus, sunt dezbătute probleme precum rasismul, xenofobia și măsurile împotriva acestora, se discută despre deportarea romilor în Transnistria și despre faptul ca suferințele acestora rămân necunoscute. În acest context, este organizat și un „Tribunal rom pentru judecarea lui Adolf Hitler"care, într-un proces simbolic, îl condamnă pe Hitler la moarte. (Asul de Treflă, VII (77-78), 1999, p. 31-32).

 

19-21.03.1999, Cluj Napoca. Întâlnire a studenților romi la care participă, printre alții, și Ciprian Necula, Dan Doghi, Zita Moldovan, Delia Grigore, Florin Moisa. Se încearcă organizarea studenților romi din centre universitare precum Cluj, Iași, Timișoara, Craiova. (Asul de Treflă, VII (77-78), 1999, p. 26-28; comunicare personala Ciprian Necula).

 

18.08.1999, București. Ordinul Ministerului Educației Naționale Nr. 4219 privitor la încadrarea prin concurs a inspectorilor romi/pentru romi

Se dispune ca Inspectoratele școlare județene, care încă nu încadraseră inspectori romi/pentru romi pâna la data de 30.06.1999, să organizeze concursul astfel încât, până la data de 1 octombrie 1999, inspectorii în cauză să fie încadrați. (Asul de Treflă, VIII (85), 2000, p. 23-24; http://www.edu.ro/index.php/articles/3464).

 

19.07-09.08.1999, Satu Mare, perfectionare anuală a cadrelor didactice rome necalificate (tineri absolvenți cu liceul și diplomă de bacalaureat, în scopul abilitării lor ca profesori de limba romani. (Asul de Treflă, VIII (85), 2000, p. 25).

 

30.08.1999, Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Sunt vizați inclusiv supraviețuitorii romi ai deportărilor în Transnistria (1942-1944). Această Ordonanță stă la baza Legii 189/2000. (http://legeaz.net/text-integral/legea-189-2000-aprobare-og-105-1999; http://www.legex.ro/Legea-189-2000-21669.aspx; www.roma-survivors.ro)

 

01.10.1999, București. Cursul și seminarul special „Istoria minorităţilor în Europa sud-estică. Studiu de caz: Țiganii" începe să fie ținut de istoricul Viorel Achim la Facultatea de Istorie a Universității București. Acesta este primul curs de istoria romilor ținut în învățământul superior din România.

 

08.10.1999, București. Semnarea Protocolului de colaborare și parteneriat politici între Partida Romilor și PDSR, principalul partid de opoziție

Nicolae Păun și Ion Iliescu, președinții celor două formațiuni, semnează Protocolul în sala Omnia a Senatului. Protocolul prevede colaborarea și consultarea în elaborarea programelor în domenii precum: educația, cultura, protecția socială, protejarea drepturilor minorităților, proiecte legislative și susținerea reciprocă în cadrul Parlamentului. În schimbul colaborării în elaborarea strategiilor pentru ameliorarea situației romilor, Partida Romilor se angaja să ofere sprijin electoral PDSR și candidatului PDSR la președinție. Protocolul va fi actualizat în 2002. (Asul de Treflă, VIII (82), 2000, p. 8; Asul de Treflă, VII (90), 2000, p. 20).

 

23.10.1999, București (Palatul Copiilor). Se desfășoară lucrările Consiliului Național al Partidei Romilor

Lucrările se desfăşoară cu participarea filialelor județene ale Partidei Romilor precum și a mai multor invitați din viață publică. Evenimentul este de natură să valideze protocolul între Partida Romilor și PDSR (8 octombrie 1999). În prima parte a Consiliului, este conferită medalia de aur "Revoluția română 1989-1999" unor personalități din viață publică românească și străină, mulțumindu-li-se pentru atenția acordată romilor: Ion Iliescu, Theodor Meleșcanu, Dan Popescu, Dragoș Șeuleanu, Mircea Strat, Gabi Luncă, Adelina Lozeanu, Gheorghe Sarău, Dan Pavel, Gabriel Andreescu, Vasile Ionescu, Livia Plaks, Nicolae Gheorghe, Gabriela Adameșteanu și Horia Alexandrescu. În partea finala, 20 de lideri și activiști romi sunt distinși de Partida Romilor cu medalia "Trefla de Aur": Gheorghe Ivan, C-tin Pădureanu, Mădălin Voicu, Ilie Țâru, Aurel Roșianu, Radu Maier, Petre Ilie Zoltan, Mircea Alexandru, Lăcătuș Matei, Bălan Paustin, Radu Cheregi, Nicolae Haliu, Dumitru Tatian, Ilie Dincă, Lăișor Valeriu, Carmen State, Ilie Iaparnicu, Vasile Crețu, Gheorghe Ștefan, Mihai Cincă. De asemenea, sunt aleși membrii Biroului Executiv Central (Nicolae Păun, Mădălin Voicu, Radu Maier, Mircea Alexandru, Valeriu Lăișor, Gheorghe Ivan, Dumitru Tatian, Aurel Roșianu, Petre Ilie, Nicolae Haliu, Paustin Bălan, Marcel Rad, Radu Cheregi, C-tin Pădureanu, Matei Lăcătuș, Ilie Dincă și Ilie Țâru) și ai Delegației Permanente. (Asul de Treflă, VII (81), 1999, 1-20).

 

16-18.12.1999, Sibiu. La sediul Centrului Creștin al Romilor are loc o adunare a reprezentanților mai multor formațiuni ale romilor. Scopul întrunirii este formarea unei alianțe electorale pentru alegerile locale și generale din anul 2000

Este încheiat un protocol prin care formațiunile semnatare se angajează să susțină candidați stabiliți de comun acord. Alianța este exclusiv electorală, organizațiile păstrându-și autonomia până la sfârșitul anului electoral 2000, când protocolul expiră. Conducerea acestei alianțe urmează să fie asigurată de către un Consiliu Național al Asociațiilor Romilor, iar secretariatul tehnic provizoriu de către Centrul Creștin al Romilor din Sibiu. În plus, se decide constituirea unor comisii pe domenii de activitate: Comisia Juridică (Nicolae Bobu, Petre Fortian, Vasile Daniel), Comisia de Muncă și Protecție Socială (Vasile Burtea, Petre Anghel, Mihai Ilarie, Dumitru Ion-Bidia, Aurelian Ionescu, Rudolf Varga, Nicolae Bogin), Comisia Internațională (Florin Cioabă), Comisia pentru Culte (Octavian Stoica, Ioan Gruia Bumbu), Comisia pentru Cultură (Luminița Cioabă, Florina Iancu), Comisia pentru Educație şi învăţământ (Viorel Bumbu, Margareta Iasnuş, Camelia Stănescu). Semnatarii decid convocarea până la sfârșitul lunii ianuarie 2000 a Adunării Generale a Asociațiilor Romilor care să stabilească strategia electorala. Alianța este deschisa tuturor formațiunilor romilor. Se înregistrează însă tensiuni între acest Consiliu (format în jurul Centrului Creștin al Romilor, condus de Florin Cioabă) și Partida Romilor care, în octombrie 1999, îi retrăsese sprijinul pentru obținerea unui loc în Consiliul Județean Sibiu. (Neo Drom. Revistă de cultură și informare a romilor, IV (11), 28.2.2000, p. 1; Franz Remmel, Alle Wunder dauern drei Tage, p. 117).