Minoritatea romă 1998

 

03-05.01.1998, Constanța. Are loc o nouă rundă din seria de întâlniri ale asociațiilor fondatoare ale Convenției - Cadru a Romilor

Participă Nicolae Păun și Gh. Ivan (Partida Romilor), Nicolae Gheorghe (Romani CRISS) și Vasile Ionescu (Aven Amentza). Se discută despre elaborarea unei strategii pe termen lung, concretizată în programe de acțiuni ale asociațiilor romilor și ale autorităților pentru combaterea discriminării și reducerea decalajelor. (Asul de Treflă, VI (64), 1998, p. 12, 14).

 

05.02.1998, București. Convenția de Cooperare a Asociațiilor Romilor din România (Partida Romilor, Romani CRISS și Aven Amentza) se adresează Președintelui Emil Constantinescu, invitându-l la festivitățile organizate în cadrul Săptămânii culturale a romilor (20-28 februarie 1998), dedicată desființării robiei romilor

Liderii romilor propun Președintelui să examineze posibilitatea lansării unei campanii de combatere a formelor de intoleranță rasială și excludere față de romi și să-și folosească influența pe lângă clasa politică pentru ameliorarea situației social-politice a romilor. Astfel, i se mai solicită: asumarea responsabilității Guvernului pentru deportările romilor în Transnistria, pentru sedentarizarea forțată a romilor nomazi în perioada comunistă, interzicerea menționării originii etnice a persoanelor învinuite de comiterea de infracțiuni, măsuri pentru dezvoltarea comunităților de romi, includerea recomandărilor privind drepturile romilor adoptate de organizațiile internaționale în textul proiectului Legii minorităților naționale etc. Liderii romi semnatari ai apelului (Nicolae Păun, Mădălin Voicu, Ivan Gheorghe, Vasile Ionescu și Nicolae Gheorghe) își oferă expertiza pentru a contribui la inițiativele asumate de autorități în direcția afirmării drepturilor și responsabilităților civice ale romilor. (Asul de Treflă, VI (64), 1998, p. 4-5).

 

20.02.1998, București. Aniversarea a 142 de ani de la dezrobirea romilor

La Palatul Parlamentului, are loc un dineu oficial oferit de Partida Romilor, la care participă și președintele Emil Constantinescu. Nicolae Păun și Emil Constantinescu țin discursuri în care evidențiază importanța dezrobirii romilor precum și necesitatea corelării eforturilor în acțiunile afirmative privindu-i pe romi. Președintele Constantinescu subliniază importanța constituirii unei elite intelectuale care să-și asume originea etnică și misiunea de a-i apăra pe romi, vorbește despre locurile speciale oferite romilor la secția de Asistență Socială și la Facultatea de Limbi Străine și susține că va face tot ce-i stă în putere pentru a determina autoritățile să acționeze pentru ieșirea romilor din izolare. Constantinescu este de părere că problema romilor este o responsabilitate a întregii Europe și trebuie monitorizată ca atare. În plus, Președintele declară că își dorește un consilier prezidențial pentru problemele minorității romilor prin intermediul căruia să țină legătura cu romii și anunță organizarea în două săptămâni a unui concurs pentru selectarea acestuia. Totuși, diferendele apărute între liderii organizațiilor rome nu au permis numirea unui asemenea consilier. (Asul de Treflă, VI (65), 1998, p. 1-2; http://www.dntb.ro/sfera/66/bilant-art3.html).

 

02.03.1998, București. La Facultatea de Istorie a Universității București are loc lansarea cărții "Țiganii în istoria României" a istoricului Viorel Achim

Publicată la Editura Enciclopedică, aceasta reprezintă primul studiu fundamental privitor la istoria romilor. Vorbesc cu acest prilej Viorel Achim, Șerban Papacostea, Florin Constantiniu (istorici) și Vasile Ionescu (directorul fundației rome "Aven Amentza").

 

14-22.03.1998, Săptămâna Europeană de luptă împotriva rasismului

La eveniment participă și organizațiile romilor din România cu un program de acțiuni (mese rotunde, întâlniri cu reprezentanți ai autorităților naționale și ai ambasadelor la București etc). Astfel, sunt organizate diferite acțiuni în cartiere precum Ferentari, Rahova, Colentina etc, mese rotunde despre rasism și discriminare, cetățenie, excludere socială, tradiție, migrație internațională, stereotipuri, rasism în școli, recunoașterea persecuției rasiale în perioada războiului și compensațiile pentru romi oferite de Germania și Elveția, lansări de carte cu tematică romă, vernisaje și spectacole. (Asul de Treflă, VI (65), 1998, p. 10).

 

02-05.04.1998, Sinaia. Fundația Soros pentru o Societate Deschisă organizează un seminar consacrat școlarizării romilor

Acesta face parte dintr-un program mai amplu, numit „Dezvoltare școlară în comunități cu număr mare de romi", inițiat de OSI și de EDUCA PLAN (Olanda). Obiectivul programului este de a crește șansele școlare ale copiilor romi. (Asul de Treflă, VI (66), 1998, p. 12).

 

08.04.1998, Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită de organizațiile romilor întrunite în Convenția Cadru. Au loc diferite acțiuni afirmative pentru accesul romilor la resurse și șanse egale. (Asul de Treflă, VI (66), 1998, p. 9).

 

04.1998, București. Dan Oprescu și un consultant străin, Kristian Sorensen, elaboreaza schița unui program PHARE de 2 milioane de euro care se adresează romilor

Obiectivul acestui program era de a ajuta Guvernul și DPMN să realizeze, până în anul 2000, o strategie națională pentru îmbunătățirea situației romilor și să promoveze proiecte adresate romilor (vizând sănătatea, educația, calificarea și ocuparea forței de muncă etc). Un milion de euro urmau destinați finanțării unor proiecte-pilot (selecționate pe bază de concurs public). În măsura în care aceste poiecte se dovedeau de succes, urma generalizarea lor la nivel regional sau național. (http://www.dntb.ro/sfera/66/bilant-art3.html; Dan Oprescu, Un pas greșit în direcția cea bună, p. 80).

 

15.04.1998, București. Ordinul MEN nr. 3577 cu privire la sprijinirea accesului la studii al romilor

Ministrul Andrei Marga demarează, prin semnarea acestui ordin, un important program educațional care contribuie la formarea unei tinere intelectualități rome. Recunoscând nevoia romilor la sprijin educațional pentru a-și constitui o elită, inclusiv pe calea discriminării pozitive, MEN dispune: 1) constituirea la Școlile Normale în anul 1998/1999, în funcție de solicitări, a câte unei clase a IX-a pentru elevii romi; 2) Universitățile București, Al. I. Cuza și Babeș-Bolyai să organizeze admiterea prin concurs, pe locuri distincte, la secția Asistență Socială a absolvenților de liceu romi; 3) Rectoratele Universităților București, Al. I. Cuza, Babeș-Bolyai, Timișoara, Brașov, Sibiu și Craiova obțin câte zece locuri la admiterea 1998 pentru candidații romi; 4) candidații romi care concurează pentru locurile speciale trebuie să prezinte recomandări scrise din partea președintelui unei organizații rome care să ateste originea să etnică. (Asul de Treflă, VI (67), 1998, p. 1, 3; Asul de Treflă, VI (68-69), 1998, p. 14; Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 62).

 

29.04.1998, București. Conferință de presă a mai multor organizații rome

Invocându-se deportările în Transnistria și sedentarizările forțate din perioada comunistă, liderii romi exprimă o serie de solicitări pentru statul român (declarații publice de reparații morale, inițierea unui vast program elaborat de Departamentul pentru Minoritățile Naționale care să-i vizeze pe romi, promovarea în regim de urgență a legii minorităților naționale), dar și pentru statul german (declarații publice pentru reparații morale față de romi și despăgubiri materiale pentru supraviețuitorii Holocaustului și pentru urmașii acestora, despăgubirile urmând să fie gestionate de Oficiul Național pentru Romi). În plus, liderii romi consideră că rasismul, discriminarea și xenofobia cu care romii se confruntă după 1990 au atins cote alarmante. (Asul de Treflă, VI (67), 1998, p. 7).

 

07.08.1998, București. Guvernul României înființează, prin HG nr. 459, Comitetul Interministerual pentru Minoritățile Naționale care monitorizează implementarea Convenției privind Protecția Minorităților Naționale

Din Comitet fac parte reprezentanții a 17 ministere și departamente guvernamentale. Printre atribuțiile Comitetului Interministerial: contribuie la elaborarea strategiei unitare cu privire la protecția minorităților naționale și a strategiei pentru romi, întocmește rapoarte anuale cu privire la aplicarea Convenției - cadru pentru protecția minorităților naționale și a altor documente internaționale semnate de România. Ședințele noului Comitet Interministerial arată că exista mai multe viziuni față de romi. De pildă, conducerea Ministerului Educației are o atitudine mai promițătoare, demarând deja mai multe programe de acțiune afirmativă. În cadrul acestui Comitet Interministerial este înființata Sub-comisia Interministerială pentru Romi (SIR), prezidată de seful ONR. Constituirea acestei structuri se impunea întrucât Comisia Europeană anunțase oficial finanțarea substanțială a programelor pentru romi. SIR devine însărcinata cu elaborarea strategiei naționale pentru romi ce ar fi permis finanțarea programelor pentru romi. Subcomisia pentru Romi își asumă redactarea unei Carte Albe a Programului PHARE RO 980301, care devine memorandumul privind "Cadrul strategic al îmbunătățirii situației romilor", adoptat de Guvern în 7 decembrie 2000. (Dan Oprescu, Un pas greșit în direcția cea bună, p. 80-81; http://www.dntb.ro/sfera/66/bilant-art3.html)

 

15.05.1998, București. La sediul Facultății de Litere a Universității București au loc consultări în vederea înființării unei secții de limba și literatura romani

Consultările au loc între Partida Romilor (Nicolae Păun, Gh. Ivan), profesorul Dan Horia Mazilu, decanul Facultății de Litere, și Gh. Sarău, inițiatorul primului curs facultativ din învătământul superior românesc (începând cu 1992/1993). În urma celor discutate, este întocmit un dosar de autorizare a secției de limbă romani. După discutarea dosarului și avizarea favorabilă, în 10 august 1998, în MO este publicată HG 442 care menționează și secția B. limba și literatura romani, cursuri de patru ani, cu zece locuri anuale. (Asul de Treflă, VI (70), 1998, p. 2).

 

29-30.05.1998, Predeal. Seminarul „Soarta romilor în România, în cel de-al doilea război mondial, sub regimul Antonescu", organizat de Project on Ethnic Relations

Participă, printre alții, Nicolae Gheorghe, Vasile Ionescu, Livia Plaks, Radu Ioanid, Viorel Achim, ultimul ținând prezentarea: „Deportarea romilor în Transnistria". (Comunicare Viorel Achim).

 

16.08.1998, Câmpia Turzii. Corneliu Vadim Tudor, președintele PRM, dă o declarație în care face referiri la un așa zis program de guvernare pentru eventualitatea în care PRM ar câștiga alegerile din 2000. Parte a acestui program îi vizează pe romi

Sunt propuse măsuri pentru izolarea „criminalilor romi în colonii speciale" pentru a „stopa procesul de transformare a României într-o tabără a țiganilor". În plus, Vadim promite să „deschidă graniţele României și să izgonească criminalii romi direct în acele ţări care pretind că le pasă de soarta lor". În 21 august, Convenția de Cooperare a Asociațiilor Romilor (Partida Romilor, Romani CRISS, Aven Amentza, ASTRA, Asociația Romilor Căldărari, Centrul Creștin al Romilor Sibiu, Fundația Social-Culturală a Romilor „Ion Cioabă", Asociația Femeilor Rome din România) se adresează procurorului general și fac o plângere penală împotriva președintelui PRM, acuzat de propagandă naționalist-șovină și instigare publică. (Asul de Treflă, VI (70), 1998, p. 1).

 

20.08.1998. Semnarea unui acord între reprezentanții Convenției romilor și ai Ministerului german de Externe cu privire la acordarea unui ajutor umanitar către victimele rome ale persecuțiilor din România în perioada celui de-al doilea război mondial. Organizația din România care, ulterior, se va ocupa de acordarea acestor ajutoare va fi Agenția „Împreună". (Viorel Achim, Romanian Memory of the Persecution of Roma, p. 77).

 

01-10.09.1998, Sibiu. Se desfășoară Zilele culturii rome

Din program fac parte manifestări folclorice, expoziții de artă (grafică, pictură, foto), o piață a meșteșugarilor romi etc. Între 4-6 septembrie, are loc și seminarul     „Romii în secolul XXI", în care participanții discută direcțiile de acțiune în domeniul școlarizării și educației romilor (între participanți: Gheorghe Nicolae, senatorul Bucur - director al Muzeului din Sibiu, Gheorghe Sarău, Vasile Ionescu ș.a.). Pe baza acestor discuții MEN emite, în seria de reglementărilor deschise de OM 3577/mai 1998, un nou ordin pentru acordarea de facilități în scopul realizării unei strategii de sprijinire a romilor din perspectivă educațională. Astfel, în 16 sept 1998, este emis OMEN nr. 4562 cu reglementări pentru învățământul romilor: 1) în cazul în care familiile sunt nomade, înscrierea copiilor nu mai este condiționată de domiciliul părinților; 2) este prevăzută predarea unor ore de limba, literatura și istoria romilor; 3) inspectoratele școlare sunt autorizate să instituie caravane școlare pentru școlarizarea romilor nomazi și să aprobe gratuitatea în cazul preșcolarilor proveniți din familii defavorizate; 4) alocarea de locuri pentru romi în școlile normale și în facultăți este extinsă; 5) sunt prevăzute negocieri cu seminariile teologice pentru admiterea de absolvenți romi; 6) cooptarea copiilor romi în taberele de educație interculturală; 7) inspectoratele școlare desemnează un inspector responsabil cu învățământul romilor). (Asul de Treflă, VI (72-73), 1998, p. 3; completare Gheorghe Sarău).

 

17-20.09.1998, Arcuș (jud. Covasna). Se desfășoară seminarul „Romii în secolul XXI"

Participă 85 de persoane (consilieri ai Partidei Romilor, reprezentanți ai altor formațiuni rome, experți guvernamentali). Printre cei prezenți se numără lideri romi (precum Nicolae Gheorghe, Vasile Ionescu, Delia Grigore, Florin Cioabă, Ion Grâuleț, Nicolae Păun, Gh. Ivan, C-tin Pădureanu, Ionuț Anghel) și reprezentanți ai autorităților (ministrul György Tokay, Dan Oprescu de la ONR, Adelina Lozeanu (director relatii cu societate civila din cadrul DPMN) Gh. Sarău de la MEN, reprezentanți ai IGP și ai Primăriei Sectorului 5 etc). Dan Oprescu prezintă"Preliminăriile Strategiei Naționale pentru Romi". Referitor la viitoarea activitate a Comitetului Interministerial pentru Minorități și a Subcomisiei pentru romi, Nicolae Gheorghe, Nicolae Păun și Vasile Ionescu solicită ca pe lângă aceste două organisme să funcționeze un consiliu consultativ rom care să-și înceapă activitatea simultan cu Comitetul și Subcomisia, în caz contrar amenințând cu boicotarea. Se discută și despre necesitatea introducerii de ore de limba romani în toate clasele în care există elevi romi. (Asul de Treflă, VI (70), 1998, p. 2; Asul de Treflă, VI (71), 1998, p. 2-4).

 

01.10.1998, București. Se deschide secția de limba și literatura romani

Secţia se deschide ca specializare B în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Universitatea București), la inițiativa profesorului Gh. Sarău și a Partidei Romilor. Secția a fost acreditată provizoriu printr-o hotărâre de guvern și s-au alocat 10 locuri pentru anul 1998/1999, încadrându-se în seria de măsuri afirmative lansate de MEN. Printre candidații admiși: Mihaela Zătreanu, Nora Costache, Lavinia Olmazu, Ana Oprișan, Isabela Bănică, Florin Fleican, Carmen Cristina Cazacu. (Asul de Treflă, VI (72-73), 1998, p. 2).

 

16-18.10.1998, Câmpia Turzii. Asociația Studenților și Tinerilor Romi Antirasiști (ASTRA) organizează un protest

La Câmpia Turzii, Corneliu Vadim Tudor, cu două luni înainte, făcuse afirmații rasiste la adresa romilor. ASTRA este, în perioada 1997-1998, un grup de tineri studenți romi (printre care Mihaela Zătreanu, Delia Grigore, Costel Bercuș, Anghel Constantin, Florin Fleican, Lavinia Olmazu, Cristina Cazacu etc) formați într-un spirit mai protestatar de către activiști romi mai vechi precum Vasile Ionescu, Nicolae Gheorghe, Nicoleta Bițu, Maria Ionescu etc). ASTRA a organizat în această perioadă mai multe proteste împotriva rasismului și discriminării. (Asul de Treflă, VI (72-73), 1998, p. 2; Comunicare Ciprian Necula).

 

09-15.11.1998, București. Săptămâna antirasistă, organizată de Asociația Studenților și Tinerilor Romi Antirasiști (ASTRA) împreună cu Romani CRISS și Aven Amentza

Una dintre acțiuni este pichetarea sediului PRM, determinată de proclamația de la Câmpia Turzii a lui Corneliu Vadim Tudor în care i-a atacat pe romi. La discuții participă Tudor Marcu, Ion Duțu, Nicolae Gavrilescu (PRM), precum și Nicolae Gheorghe, Delia Grigore, Vasile Ionescu, Mădălin Voicu. (Asul de Treflă, VI (74), 1998, p. 2-3).

 

11.1998, Comisia Europeană prezinta primul Raport cu privire la progresele înregistrate de România în indeplinirea criteriilor de aderare, facând referire și la romi

Se constată că discriminarea romilor rămâne un fenomen răspândit în România, fapt care se impune a fi combătut, precum și faptul că prima întâlnire a comitetului responsabil pentru elaborarea unei strategii pentru integrarea romilor a avut loc abia în septembrie 1998. (Regular Report from the Commission on Romania's progress towards accession, p. 11-12).

 

26.11.1998, București. MEN emite Ordinul nr. 5083 cu privire la sprijinirea accesului tinerilor romi în școli profesionale, licee și universități

Printre altele, MEN solicită Inspectoratelor Școlare să întreprindă măsuri incluzive. (Asul de Treflă, VI (74), 1998, p. 13).

 

18-19.12.1998, București. Se desfășoară Forumul Studenților Romi, la inițiativa Aven Amentza și a ASTRA. Participă circa 100 de studenți romi din centrele universitare București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu și Craiova. (Asul de Treflă, VI (74), 1998, p. 3).